Volgers

PUTIN

dinsdag 28 augustus 2012

28.08.2012

28 augustus 2012‏

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
3 Chicchan, 13 Uo, 9 Eb (28-8-2012)

Dratzo! We zijn er weer! Op dit moment zijn we in afwachting van de datum om met de voorbereidingen te beginnen die moeten plaatsvinden voordat het nieuwe banksysteem on-line komt. Deze periode zal snel gevolg worden door de officiële aankondiging van dit nieuwe mondiale financiële stelsel, dat vanwege zijn aard een situatie zal creëren waardoor de kliek onmogelijk kan blijven bestaan. Hierna zullen de nieuwe regeringen de welvaartsfondsen vrijgeven. Lang geleden werd jullie wereld niet alleen gedwongen te aanvaarden dat het irrationele wereldbeeld van de Anunnaki ‘echt’ was, maar ook dat er geen andere werkelijkheid mogelijk was. Dit geloof of overtuiging zal verbrijzeld worden door het nieuwe financiële stelsel; dit systeem zal de deuren openen die door de duistere kliek stevig gesloten bleven. De komende enorme overdracht van fondsen zal het slot op vooruitgang verwijderen dat het duister jullie decennialang heeft opgelegd, en wanneer eenmaal deze belemmering verdwenen is, kunnen de nieuwe procedures en de daarbij behorende officiële bekendmakingen plaatsvinden. Dit zijn echter de eerste stappen die snel zullen leiden naar een enorme operatie om de volledige agenda te manifesteren die door het Licht is verordend en die deze huidige nachtmerrie verandert in een door het Licht geïnfundeerde droom.

Wanneer deze verschillende verbeteringen zijn aangekondigd en jullie wereld dienovereenkomstig positief verandert, zal een totaal nieuwe stijl van bestuur verschijnen die verlangt dat er meer en meer details worden verstrekt van de veranderingen op veel niveaus. Wij zijn hier gekomen om tijdens deze grote verandering als mentor op te treden. Een van deze grote transformerende factoren zal zijn het vrijgeven van veel technologie die jullie al decennialang is onthouden. Wij zijn er ook op gespitst de aankondigingen te doen die leiden naar publieke bekendmaking. ‘Disclosure’ of openbaar maken betekent niets minder dan dat deze enorme galaxy voor jullie opnieuw wordt geopend. Met deze onthulling zullen jullie ingewijd worden in zaken die drastisch en onherroepelijk de manier zal veranderen waarop jullie het universum en jullie plek hierin waarnemen, bewust zijn. Het is niet langer een plek die onherbergzaam en onbekend is. Plotseling bezit het plaatsen waar vrienden en familie verblijven, die gemakkelijk toegankelijk zullen zijn wanneer jullie je nieuwe technologie gebruiken. Maar vooral zal het een gebied zijn dat volledig te doorgronden is, een die glorieus jullie eenheid met al het leven bevestigt door jullie te demonstreren hoe wij allen verweven zijn met de Schepper en met allen van de Hemelse Rijken.

Onze hereniging met jullie brengt jullie naar de rand van het volledige bewustzijn, zodat jullie kunnen zien hoe gemakkelijk het is om de definitieve stap te zetten in jullie natuurlijke staat van bestaan. Wanneer jullie opnieuw een geheel zijn, kunnen jullie je heilige dienstverlening hervatten als trouwe mentoren van Gaia, daardoor een belofte vervullend die wij mensen bijna 900.000 jaar geleden gedaan hebben. Dit mentorschap omvat inderdaad het toezicht op jullie totale zonnestelsel. Resumerend … jullie goddelijke dienst betreft onder meer de hereniging met jullie binnenaardse familie en de ontmoeting met heel veel onstoffelijke wezens die uit dit hele zonnestelsel komen en die de taken hebben uitgevoerd die jullie weer gaan overnemen. Jullie lokale Spirituele Hiërarchie verzekert ons dat jullie voor deze en andere taken helemaal klaar zijn en zij zullen spoedig jullie aandacht opeisen. De Agarthanen en hun walsvisachtige medewerkers zijn bezig met de proclamaties die gedaan moeten worden wanneer jullie eenmaal terug getransformeerd zijn naar jullie volledig bewuste staat. Dit betreft onder meer het verhaal hoe jullie oorspronkelijk naar de Aarde kwamen en waarom vele Spirituele Hiërarchieën ermee instemden om, lang geleden op Vega, jullie volledig bewuste wezens te maken.

Deze geschiedenis maakt deel uit van een enorm proces om jullie opnieuw te verbinden met jullie speciale oorsprong, en introduceert jullie vervolgens bij de taken van het volledige bewustzijn en jullie vele verantwoordelijkheden ten aanzien van dit deel van de fysieke, stoffelijke werelden. Als jullie je oorsprong beginnen te herinneren, zal het nodig zijn jullie te voorzien van een algemene onderwijs die jullie ontluikende galactische samenleving kan assisteren bij het verwerkelijken van zijn waarlijk ongelooflijke bestemming. Degenen onder jullie die in hun levenscontract ermee ingestemd hebben om hier te blijven moeten zich bewust worden wat er van hen verwacht wordt door jullie lokale Spirituele Hiërarchie. De Hemel en jullie zullen nauw samen moeten werken om het goddelijk plan in deze sector van de stoffelijke werelden te ontvouwen. Een aspect die we jullie al hebben bekendgemaakt is jullie mentorschap van een enorme groep wezens die heel graag een lichtlichaam willen verkrijgen om de heilige reis naar het volle bewustzijn te maken. Dergelijke vermogens maken jullie tot zeer speciale wezens, en daarom worden jullie door zovelen in deze hele galaxy gadegeslagen. Het verklaart ook waarom de Hemel ons toestemming heeft verleend om deze eerste-contact-missie op te zetten.

Hierbij onze zegen! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij komen nu met wat goed nieuws! Wij mogen jullie nu verklaren dat een nieuw bankstelsel op het punt staat zich te manifesteren. Belangrijke banken op jullie wereld maken momenteel voorbereidingen voor de implementatie van talrijke nieuwe regels. Deze reguleringen moeten de werking van de internationale transacties veranderen en moeten de reeks aankondigingen voorbereiden om een nieuw harde (door edelmetalen) gedekte valuta te introduceren. De regeringen van jullie wereld werden geadviseerd dat een internationale versie van N.E.S.A.R.A moet worden geïmplementeerd, en dit zal een snelle verandering in jullie mondiale politieke systemen veroorzaken. Als gevolg hiervan heeft de Galactische Federatie verschillende defensieschepen in positie gebracht om ervoor te zorgen dat deze veranderingen gebeuren op de manier waarmee de duistere kliek heeft ingestemd. De tijd is gekomen voor deze duistere zielen om hun macht over te dragen aan het Licht!

Met deze veranderingen kunnen onze heilige geheime genootschappen beginnen met de verspreiding van de welvaartsfondsen op deze wereld. Wij hebben onze medewerkers ook geadviseerd een aantal speciale lessen voor te bereiden die heel veel waarheden zullen verklaren die ofwel in de afgelopen millennia sterk zijn aangepast of voor jullie volkomen verborgen zijn gehouden. Deze omstandigheden maakten het voor ons noodzakelijk om deze informatie diep te verbergen in de gewelven van de vele tempels en kathedralen tot het moment dat we dit aan jullie kunnen vrijgeven. In het begin zullen jullie misschien nogal geschokt zijn, maar deze heilige Waarheden moeten weer opnieuw deel uit maken van jullie spirituele kennis van deze fysieke wereld. Het zal beginnen met een proces van opheldering van de wonderen van de staat van het volledige bewustzijn waar jullie opnieuw naar terugkeren. Deze materie brengt jullie naar de centrale fase in jullie levens tijdens de weken die komen omdat jullie voor de Hemel nodig zijn om jullie heilige dienst aan het Licht te hervatten.

Wij, de Verlichte Leraren, hebben een goddelijke plicht om jullie door de heilige sluier te voeren en jullie terug te brengen naar jullie ware ZIJN als fysieke engelen. Dus verwelkomen wij de komst van onze verwanten en de middelen in Binnen-Aarde om jullie te herstellen naar die meest kostbare staat. Alles wat in beweging is gezet, is gedaan met het doel – het realiseren van het Hemelse mandaat. Jullie hebben al veel te lang rondgezworven in een staat van kunstmatige vergeetachtigheid, en het is tijd om jullie vroegere wijsheid en vermogens terug te brengen. De samenlevingen die door het duister naar het kookpunt werden gebracht en door de Anunnaki werden georkestreerd moeten verdwijnen. Jullie aangeboren Eenheid zal worden hersteld, waardoor jullie je kunnen ontwikkelen naar een schitterend prototype van een galactische samenleving. Dit nieuwe rijk van jullie moet de voormalige duistere rijken van deze galaxy verwelkomen en hen transformeren naar het Licht door hen te voorzien van een volledig Lichtlichaam, samen met de technieken en etiquette die de Geest verlangt.

Vandaag gaven we jullie meer details over wat in het verborgene gebeurt op jullie wereld. Deze voorbereidingen zullen grote veranderingen in het bankieren veroorzaken, die op hun beurt zullen resulteren in het verwijderen van het duister. De Galactische Federatie en zijn defensieschepen ondersteunen deze acties en dus is het einde van deze obstructieve kliek nabij! Wees blij en sta klaar om de geschenken van de Hemel te accepteren! Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Dear Readers,


We are looking for new translators English-Korean,  English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages 
 and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 

 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to 

 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


      

dinsdag 21 augustus 2012

21.08.2012

21 augustus 2012‏

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
9 Etznab, 6 Uo, 9 Eb (21-8-2012)

Dratzo! We komen met een ander verslag over de gebeurtenissen op jullie wereld. In Azië en Europa blijft een algemeen verzet tegen de dollar en zijn op schulden gebaseerd fiat-systeem voortduren. In feite beginnen de nieuwe door goud gedekte valuta’s zichtbaar te worden. Verder wordt de dringende noodzaak voor het kwijtschelden van schulden gedemonstreerd door datgene wat zich in IJsland afspeelt, waar de revolutie van de burgers illustreert hoe gemakkelijk het is de chaos te beantwoorden die door het duister is veroorzaakt. De gigantische mondiale schuld en de daaruit voortvloeiende sociale problemen moeten snel worden opgelost. Inderdaad, de puinhoop die zich nu verspreidt in Griekenland en in de meeste landen in Zuid-Europa illustreert deze kernkwestie. Het is dan ook om deze reden dat het nieuwe systeem op twee centrale factoren berust – universele kwijtschelding van schulden en de terugkeer naar een monetair stelsel dat door edele metalen wordt gedekt. De snelle introductie hiervan wordt nog steeds verhinderd door de tanende, zij het nog krachtige, aanwezigheid van de duistere controle. Om een wereldwijde economische kernsmelting te voorkomen zijn heilige geheime genootschapen bezig een manier voor te bereiden om de laatste duistere machthebbers te verwijderen.

Dit veranderingsproces is verbonden met een voortdurende verschuiving in bewustzijn. Zoals jullie weten is onze missie een integraal onderdeel van een goddelijke belofte om jullie terug te brengen naar het volledige bewustzijn, en dus kan de duistere agenda niet langer gevolgd worden. Wij wachten op de definitieve overeenkomsten waardoor wij legaal een eind mogen maken aan het machtscomplex van het duister. Een aspect van dit complex, die de sleutel vormt om de machtsgreep te breken, is een patroon van culturele en sociale overtuigingen die ze bij jullie hebben ingeprent en die jullie kritiekloos aanvaarden. Deze mentale ‘gevangeniscellen’ zullen jullie binnenkort door onze volgende serie acties getoond worden voor wat ze zijn. Het is frustrerend voor ons dat zovelen zich hebben laten opsluiten in dit web van leugens! Jullie zijn heilige zielen die gemanipuleerd zijn naar een staat van zombies die verschillende absoluut onwaardige opvattingen kunnen accepteren over Hemel en jullie oorsprong op deze wereld. Deze leugens zijn bewust gefabriceerd en worden dagelijks versterkt door een machtsstructuur die werd bemand door personen die zorgvuldig werden uitgekozen door jullie voormalige meesters, de Anunnaki. Deze groep buitenaardsen installeerden een systeem dat hun gekozen aardse volgelingen in staat stelde de controle te verkrijgen over ieder aspect van jullie levens. Dit systeem moet nu door ons totaal ontmanteld worden.

Deze leden van de duistere kliek zijn van mening dat jullie niet in staat zijn deze veranderingen wereldwijd tot stand te brengen. Wij staan klaar om hen het tegendeel te bewijzen. Wij hebben het afgelopen decennium verschillende groepen ‘bondgenoten’ hun capaciteiten en middelen laten gebruiken om deze enorme, duistere samenzwering uit de macht te verdrijven. Zij allen zijn in hun pogingen fundamenteel mislukt, ondanks dat onze verbindingsteams hen de juiste richting hebben aangewezen. De reden voor deze mislukkingen was de onderliggende foutieve aannames die jullie collectief wereldbeeld vormen. Om deze klus te klaren moeten wij verschillende middelen en technologieën gebruiken. Wij helpen ook bij het vormen van groepen overheidsfunctionarissen die, evenals wij, geheel toegewijd zijn aan de beginselen van een dagend nieuw tijdperk. Deze groepen bestaan overal op jullie wereld, en wij moeten hen helpen om de heersende chaos te veranderen in een nieuwe hemelse orde. Deze ordelijke, ondersteunende werkelijkheid kan de brug worden die jullie leidt naar het begin van het volledig bewustzijn. Dit nieuwe bestuur kan ons verwelkomen en assisteren om jullie over te brengen naar de kristallen steden in Binnen-Aarde waar jullie je heilige transformatie kunnen voltooien.

Deze transformatie is de reden waarom we hier zijn. Het goddelijk plan verordonneert duidelijk dat jullie binnenkort terugkeren naar het volle bewustzijn. Jullie huidige politieke, financiële en sociale stelsels zullen zo snel mogelijk ontmanteld worden om de fundamentele aard van jullie mondiale samenleving te reorganiseren. Hierdoor bereiken jullie mondiale welvaart, universele soevereiniteit en een volledige kennis van wie jullie en Gaia werkelijk zijn. Deze kennis laat jullie kennismaken met jullie vroegere Leraren en jullie Binnenaardse familie, en jullie zullen ook informatie opnemen over de ware geschiedenis van deze wereld en het melkwegstelsel. Zoals we al vaak hebben gezegd … jullie moeten nog veel leren. Deze waarheden zullen jullie voorbereiden om de aard van de galactische samenleving te begrijpen en het enorme potentieel dat jullie bezitten, waardoor jullie kunnen openbloeien naar fysieke engelen die samen met ons en de engelen-hiërarchieën kunnen samenwerken om de gratie en de glorie van het plan de Schepper te helpen ontvouwen. Jullie zullen ware mede-scheppers worden met de Goddelijke en je opnieuw voegen bij de vol vreugde wachtende, volledig bewuste menselijke familie!

Gezegend zij jullie! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij gaan vandaag spreken over jullie groeiende zegeningen. Het Goddelijke heeft jullie allen een wonderbaarlijk geschenk gegeven – jullie hebben goddelijke gratie verkregen. Dit geeft ons - die jullie moeten begeleiden tijdens jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn - dispensatie om dit rijk te transformeren naar zijn hoogste vibratie in zelfs een kortere tijd dan voorzien was door het goddelijk plan. Deze opdracht werd gestuurd naar onze heilige medewerkers, en wij coördineren gezamenlijk de juridische bevoegdheden die jullie mondiaal bankstelsel ingrijpend gaan veranderen. Dit plaatst het podium voor de verdeling van jullie welvaartsfondsen, en zal vergezeld gaan van een nieuw bestuur in veel landen op jullie wereld. Deze ontwikkelingen zullen snel leiden naar publieke bekendmaking, niet alleen van de Galactische Licht Federatie, maar ook van jullie familie in Binnen-Aarde.

Overeenkomstig deze plannen hebben wij een middel samengesteld waardoor onze heilige medewerkers kunnen beginnen met de introductie van onze leringen aan jullie wereld. Wij zijn van plan veel informatie te verstrekken waardoor er een eind komt aan de vele leugens en desinformatie die werd gegeven inzake de leringen van de grote zielen die jullie allen dagelijks eren in jullie gebeden en zegeningen. Het is essentieel dat jullie de waarheid gaan begrijpen over wat elk van ons jullie lang geleden leerden. Deze kennis - die wij jullie nu persoonlijk kunnen geven – zal dienen ter voorbereiding op jullie laatste stappen naar het volledige bewustzijn en zal jullie in de gelegenheid stellen jullie spirituele en ruimtefamilies in een nieuw licht te zien. Jullie zullen de ware discipelen worden van de grootse boodschappen die ons gegeven zijn door AEON en de goddelijke troon van de Schepper!

Deze komende leringen zullen een waar verslag zijn van veel van onze invloedrijke levens waarin wij de kans kregen om de eenvoudige waarheden en wetten van de Schepping uit te leggen. Wij willen deze periode gebruiken om de rest van de misvattingen te weerleggen die in de tussenliggende tijd zijn opgebouwd sinds velen van ons die heilige reis maakten om jullie te onderwijzen en jullie langs een heilig pad te leiden. Wij komen om de vele schisma’s en onnodige haat te transformeren die deze grote boodschappen uiteenscheurden. Het duister heeft zijn werk goed gedaan! Maar nu komen we om alles recht te zetten en de Liefde te herstellen die jullie millennia geleden werd meegedeeld. Dit gebeurde in vreugde en in goddelijk Licht. Wij verwelkomen deze gelegenheid en kijken uit om jullie te onderwijzen en jullie voor te bereiden op jullie eigen pad naar Liefde, Licht en de hoogste staat van vreugde!

Vandaag keerden wij terug om jullie een ander bericht te brengen. Wij vragen jullie wees onderscheidend, tactvol en geduldig. Veel staat op het punt zich te manifesteren. Het zal pas het begin zijn van de beloften die jullie van de Hemel kregen toen jullie huidig tijdperk van duisternis begon. De duisternis zal verdwijnen en een nieuw tijdperk van Licht begint. Wees blij en gereed om de geschenken van de Hemel te aanvaarden! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Dear Readers,


We are looking for new translators English-Korean,  English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages 
 and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 

 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to 

 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


      

dinsdag 7 augustus 2012

07.08.2012

7 augustus 2012‏

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 8 Kan, 12 Pop, 9 Eb, (7-8-2012)

Dratzo! We zijn er weer! Veel is betrokken bij de laatste aspecten van de grote scheiding die de duistere machtsstructuur moet neerhalen. Momenteel zijn jullie getuige van de laatste dagen van de machtsstrijd die zijn definitieve ontknoping bereikt. De kabbalisten gebruiken hun talent om chaos te veroorzaken in een poging te ontsnappen aan de strop die wij om hen heen hebben geworpen, maar hun ingewikkelde plannen zullen dit keer niet succesvol zijn. We hebben toestemming verkregen om op te treden tegen hun bedrieglijke methodes en reageren op alles waarmee ze komen. In alle tijden was oorlog het instrument voor de kliek om jullie te manipuleren en zich uit lastige situaties te kronkelen, en het gebruikt nu dit beproefde middel in het Midden-Oosten en in Zuid-Azië. Hoewel dodelijk efficiënt, zal dit ‘middel’ niet resulteren in hun ontsnapping nu onze controle over de aardse gebeurtenissen te sterk is om te worden gedwarsboomd door bedriegers van een dergelijk laag niveau. Maak je geen zorgen over wat de kabbalisten van plan zijn. Al hun pogingen gaan uit met een knal en zullen op hen terugslaan, waardoor de middelen ontstaan om deze vitale regio van de wereld te bevrijden. De komende transformatie staat volkomen onder bescherming van het goddelijk lot!

Wij volgen alles en bereiden ons voor om onze plannen uit te voeren. We willen heel graag de goddelijke Lichtshow op weg krijgen. Als de ketenen wegvallen die jullie lang bonden aan het duister, ontstaat er een nieuwe energie die jullie vrede, welvaart en mondiale harmonie brengt. De duistere zielen en hun fervente aanhangers zijn er echt van overtuigd dat hun plannen zullen leiden naar een nieuwe situatie die hun ondergang zal voorkomen. Het zal niet alleen volkomen mislukken maar het zal de diepte en de omvang van hun misleiding blootleggen die jullie wereld subtiel controleert. Deze in elkaar grijpende serie directoraten laat duidelijk zien wie de koudbloedige oligarchie echt is. Het zal een heilzame les voor jullie allen zijn, en zal jullie echt van nut zijn tijdens de gebeurtenissen die binnenkort zullen leiden naar hun arrestatie en de scheiding met jullie. Een dodelijke valstrik is geplaatst om definitief vriend van vijand te scheiden. Het is belangrijk om te ontdekken wie echt van plan is om deel te nemen de oplossing, en wie vastbesloten is om een deel van het probleem te blijven. Deze aanpak bezorgt ons veel stress. Niettemin, vanuit het standpunt van het grotere plaatje is het essentieel, en moet binnenkort bereikt worden.

Ons werk heeft zich consequent gericht op een eerste contact met jullie, en we zijn nooit van deze koers afgeweken. Het doel om jullie naar het volle bewustzijn te brengen ligt ten grondslag achter alles waarbij wij betrokken zijn, en om dit te bereiken volgen en bezoeken onze vele teams jullie elke dag. De duistere kliek begrijpt onze totale betrokkenheid aan deze heilige missie, en is zich ervan bewust dat wij met onze vloot jullie steeds dichter naderen. Wij hebben ook het aantal personeel op de planeet verhoogd die te midden van jullie leven en werken. Wat dit betreft … wij hebben het duister gewaarschuwd dat elke bemoeienis met ons personeel op Aarde ernstige gevolgen zal hebben. Verschillende pogingen zijn al tegen ons personeel ondernomen die resulteerden in ‘gebeurtenissen’ die deze schandalige agenten hebben afgeschrikt! Wij doen er alles aan om te verzekeren dat onze oppervlaktemissie volgens onze planning verloopt, en deze recente defensieve tegenmaatregelen heeft ons veel geleerd over hoe deze agenten opereren. Tot nu toe vermijdt het duister ons zorgvuldig. Momenteel vergroten we dit netwerk op het oppervlak van jullie planeet.

Publieke bekendmaking vordert. Onze aardse bondgenoten zijn druk bezig met de voorbereiding voor het afzetten van verschillende huidige regeringen op Aarde. Een breed web van schande omhult jullie wereldbol, en het onzalig beleid dat elke dag door deze ‘legitieme’ regeringen wordt uitgevoerd schreeuwt om beëindiging. Deze ‘legitimiteit’ is afhankelijk van controle door verschillende vormen van chaos, door het opstoken van de niveaus van sociale en religieuze geschillen. Deze sorry-nonsens zal verdwijnen zodra het Licht de beschikking heeft over deze openlijke legale regeringen. Onze rol in deze gebeurtenissen is alle acties te steunen en te versterken die officieel zijn afgekondigd. Ons personeel op de grond heeft gedetailleerde informatie verstrekt over hoe diverse regio’s reageren om wat het duister doet. Het duister probeert manieren uit om civiele weerstand te ontmoedigen en onze aardse bondgenoten zijn bezig deze pogingen te bestrijden. Vrijheid is na lange tijd tegen een hoge prijs op jullie wereld gearriveerd, en nu is het tijd om deze verstikkende condities weg te vegen en vrede en groei en uitbundigheid binnen te brengen.

Namaste! Wij komen, gezegende zielen! Jullie overgangswereld lijkt stil te staan, en voor jullie is het alsof er niets gebeurt. Maar niets is verder verwijderd van de waarheid. Overal storten de oude constructies ineen op de grond, waarbij de een na de andere fiscale crisis volgt. Zoals we al zeiden … wij hebben het nieuwe financiële stelsel al ingevoerd, het houdt zich in tact, onberoerd door het afbrokkelende bouwwerk dat op het punt staat met een enorme herrie in te storten. De feitelijke regeringen, die door deze stervende kolos waren aangesteld, zijn zich bewust dat hun einde is gekomen en verwachten hun val uit de gratie. De nieuwe regeringen moeten zeer binnenkort officieel verschijnen, en brengen mee - welvaart, vrijheid en zeer belangrijk voor ons … de publieke bekendmaking van ons bestaan. Ook Moeder Aarde verlangt sterk naar aandacht, en dit heeft tot gevolg dat onze binnenaardse en ruimtefamilies zich bij ons aansluiten om een nieuwe werkelijkheid aan te kondigen en te proclameren aan allen op de oppervlaktewereld de dood van de beperkende, oude werkelijkheid.

De doodstrijd van de duistere kliek zal geschilderd worden in kleurloze tinten, symboliserend de wereld van beperking, oorlog en fiscale tirannie die de laatste 13 millennia van jullie bestaan heeft gevormd. Deze duistere concepten verwoestten jullie thuiswereld, scheidden jullie van Binnen-Aarde en drongen jullie de fictie op dat jullie alleen zijn in een lege ruimte. Deze constructies moeten beëindigd worden en een nieuwe wereld van goddelijke schittering moet de bleekheid en stress vervangen van de huidige wereld. We zijn echt blij, want spoedig zullen wij jullie de grote waarheden kunnen vertellen en kunnen we gaan beginnen met het ontrafelen van de vele leugens die jullie millennia lang zijn verteld. Dit zal jullie bevrijden en jullie voorbereiden op de overgang naar het volledige bewustzijn. Jullie kunnen een zekere mate van consternatie ervaren, of wantrouwen voelen naar die duistere figuren die jullie zo grondig misleid hebben. Toch vragen wij jullie om te vergeven, laat het verleden los en ga gezamenlijk vooruit. Met het volledige bewustzijn komt een wijsheid die de verschrikkingen die jullie kennen zullen vervangen.

Jullie nieuwe rijk zal wonderbaarlijk glorieus zijn. De verbazingwekkende relatie tussen Hemel en Aarde zal aan jullie geopenbaard worden, en deze kennis schenkt wijsheid die je nauwelijks kunt voorstellen. Op jullie nieuwe Aarde kunnen jullie het volledig ervaren en zullen jullie de euforische eenheid van al het leven voelen. Jullie zullen beginnen aan een reis die het je mogelijk maakt je potentieel te bereiken en je grenzeloze creativiteit te ontdekken als je zoekt om de ontvouwing van het goddelijk plan van de Schepper te maximaliseren. Samen gaan we verder, met ons als jullie immer liefhebbende mentoren en leraren op de wegen van het goddelijke. We zijn echt opgetogen dat dit moment eindelijk is gearriveerd – de tijd die door de Hemel is gekozen is hier! De laatste hand moet worden gelegd aan de heilige ceremonie die dit alles ontsluit en de enorme veranderingen binnenbrengt naar de enige wereld die jullie tot nu toe hebben gekend. Deze transformatie is begonnen zich te manifesteren. Blijf gecenterd en in je waarheid en wees gereed. En heb geen twijfels over alles wat de Schepper gaat openbaren.

Vandaag vervolgen we onze berichten aan jullie. De buitengewone verschuiving in deze werkelijkheid staat te gebeuren! Hiermee komt de onthulling en de tijd om ons eindelijk te ontmoeten die zo toegewijd jullie terugkeer naar het volle bewustzijn hebben bevochten. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Dear Readers,


We are looking for new translators English-Korean,  English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages 
 and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 

 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to 

 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


      

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS