Volgers

PUTIN

woensdag 29 oktober 2014

28.10.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 28 oktober 2014

1 Cib, 14 Tzec, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Beleef eeuwigdurende vreugde!) We komen vol vreugde bij jullie! Gebeurtenissen komen steeds dichterbij. De tijd komt waarin aankondigingen worden gedaan die worden vergezeld door het begin van mondiale welvaart. Verschillende naties die toegewijd zijn aan het brengen van een nieuw financieel systeem bij jullie zijn klaar om een serie essentiële aankondigingen te doen die voor altijd de manier waarop jullie rijk haar vele valuta gebruikt zal veranderen. Daar bovenop staan een aantal tot nu toe geheime goud- en zilvervoorraden klaar om jullie mondiale economie weer terug te brengen naar een wereldwijde kostbare metalen standaard. Deze gebeurtenissen gaan een tijdelijke deflatie veroorzaken wanneer de nieuwe valuta op hun plaats zijn. Mondiale eerlijke handel kan dan serieus beginnen. Deze veranderingen zullen de wegbereider zijn voor nieuw bestuur. Het corrupte en eenzijdige bestuursbeleid zal ophouden terwijl de wereld terugkeert naar een algemene standaard van samenwerking en wereldvrede. Het wordt tijd om te veranderen hoe jullie wereld wordt geregeerd en ieder van jullie voor te bereiden om deelnemer te worden in hoe bestuur handelt. Dit is slechts de eerste stap naar jullie vele nieuwe verantwoordelijkheden.

De wereld, zoals nu door de Hemel wordt gevisualiseerd, zal volledig participatief worden. Jullie zullen in een aantal nieuwe realiteiten worden opgeleid door jullie Verheven Meesters en door de tijdelijke leiders van jullie nationale en lokale besturen. Verder zal de wet omschakelen naar algemene wet en naar een trouw volgen van de intentie en de woorden van jullie grondwet. Dit proces zal voor velen zowel vruchtbaar als verwarrend zijn. Dit nieuwe tijdperk zal zijn hoogtepunt vinden in onze komst en jullie transformatie tot volledig bewuste Lichtwezens. Het heden is derhalve een kritieke fase in dit proces. De globe verandert van een plek die meedogenloos door een serie duistere meesters wordt geleid in een waarin jullie jezelf vrijelijk en verantwoordelijk kunnen uitdrukken. Dit nieuwe rijk is er een waarin jullie beter moeten begrijpen wat er van jullie wordt verwacht. Derhalve is het noodzakelijk dat er een periode van weken en maanden nodig is om jullie te helpen bij deze grootse overdracht van macht van het duister naar het Licht en eenieder van jullie.

Jullie zullen worden klaargestoomd om volwassen, deskundige Lichtwezens te worden, die graag alles wat van jullie wordt verwacht aanvaarden. Dit proces, zoals we hebben gezegd, verlangt van jullie dat je een groot deel nieuwe kennis in je opneemt en leert hoe die het best te gebruiken om het wonder van je levenscontract uit te voeren. Jullie zullen worden voorzien van de raadgevingen om dit succesvol uit te voeren. Het universum draait om succes, vreugde en een eerbewijs voor wie jullie zijn. Elk succes leidt tot een volgend. Jullie zullen een stil vertrouwen opbouwen en begrijpen hoe dit proces werkt. Deze energieën sturen onze talloze galactische samenlevingen aan. De mate van wederzijdse liefde en respect groeit voortdurend. We weten hoe elk individu werkt t.b.v. het grote Geheel. Dit grootse gewijde collectief omvat alle mensen en alle Lichtwezens. Hieruit komt een goddelijke dienstbaarheid, die de Schepper ondersteunt bij het ontvouwen van het goddelijke plan voor de fysicaliteit. We zijn hier ten diepste aan toegewijd en komen om jullie terug te brengen naar jullie ware en natuurlijke staat.

Deze verhoging in jullie bewustzijn is slechts het begin. Jullie huidige staat van beperkt bewustzijn liet jullie lichaams- en gedachtenfrequenties naar een extreem laag peil dalen. De Hemel heeft dit gedurende de laatste vier decennia geleidelijk laten stijgen. Toch zijn jullie nog steeds ver onder de benodigde minima. Dit is waarom jullie een Kristallen Lichtkamer nodig hebben om volledig bewustzijn terug te krijgen. Volledig bewustzijn geeft je de kennis over de Geestenwereld en de oneindige rijken van de Hemel. Gedurende de drie dagen in dit levende wonder gaan jullie je oorsprong ontdekken en raken jullie bekend met jullie contacten in vorige levens. Jullie zullen eveneens leren over jullie Zielenfamilie en waarom je aanvankelijk naar dit zonnestelsel migreerde. Jullie zijn hier als speciaal collectief, om voor Gaia en haar vele zusterwerelden te zorgen. Nadat zit zonnestelsel eenmaal hersteld is, zullen jullie leren over de verbazingwekkende diversiteit van leven, dat niet alleen op deze wereld bestaat, maar ook op de andere waterwerelden in dit Zonnestelsel. Er is veel voor jullie om te leren en onder de knie te krijgen!

Gezegend! Wij zijn jullie Verheven Meesters! We komen met veel goed nieuws! Onze medewerkers zijn bezig een aantal projecten te voltooien die zullen leiden tot de uitgifte van alle fondsen. Op dit moment doen afgezanten van het duister al het mogelijke om dit essentiële, gewijde proces te blokkeren. Deze operatie kan niet worden tegengehouden. De Agarthanen en onze ruimtefamilie zijn druk bezig in te grijpen in de wrede daden, die door deze afgezanten gebruikt worden om zo de eerbare overdracht van jullie voorspoed te voorkomen, alsmede ze om te buigen. Onze belangrijkste hemelse raadgevers zijn zeer verheugd over hoe deze gebeurtenissen zich voltrekken. Deze zaken zullen eveneens tot nieuw bestuur leiden, begeleid door een nieuw, op voorspoed gericht financieel systeem. Deze naderende gebeurtenissen zullen helpen in de mondiale genezing van Gaia en jullie verschillende gemeenschappen. Wat volgt is een door ons samengesteld en daaropvolgend gepresenteerd aantal specifieke lessen m.b.t. de nieuwe realiteiten. Deze leggen de basis voor een aantal weer daarop volgende gebeurtenissen.

Deze komende gebeurtenissen zullen een mondiale ‘disclosure’ kenmerken, niet alleen van onze gezegende ruimtefamilie, maar ook een volledige ‘disclosure’ van Binnenaarde. Deze nieuwe realiteiten vereisen dat jullie je hart en bewustzijn openen voor een volledig nieuwe versie van jullie levende thuis, Gaia. Binnenaarde is het thuis van Agartha en zijn hoofdstad Shamballah. Veel religieuze gemeenschappen wisten al lang van het bestaan van Agartha en de wijze waarop de Anunnaki  en hun Aardse afgezanten deze realiteiten voor de gehele oppervlakte- mensheid verborgen hielden. Deze avatars, jullie toegezonden door de Agarthanen, plaveiden voor ons de weg om een veilige schuilplaats te vinden in deze allergenadigste gebieden. Eenmaal daar, ontdekten we een land met gewijde schepsels die onze missie ten bate van jullie volkomen steunen. Om deze missie te ondersteunen, zenden de Agarthanen speciale Wezens die de realiteiten van jullie rijk onderzoeken en die ons waar nodig assisteren. We zijn uiterst dankbaar voor hun handelingen.

De tijd die voor ons ligt zal er een zijn van specifieke acties om jullie voor te bereiden op de start van een voorspoedig en Licht-geleid rijk. Dit rijk zal zich herverbinden met haar voorouders in Binnenaarde en zal de directe relaties met jullie spirituele- en ruimtefamilies herstellen. Onthoud, geliefde Harten, de lange duistere nacht van de Ziel komt ten einde. De hemel zegt jullie dat een tijd nadert van terugkeer naar volledig bewustzijn. Dit proces zal via een aantal simpele stappen voltooid worden. De eerste worden op dit moment gezet. Wanneer dit begin er is, zullen jullie geacht worden klaar te zijn voor een eerste contact. We herhalen dagelijks speciale gebeden en ceremonieën gericht op vlotte uitkomsten van deze eerste stappen. Daarbij vragen we jullie eerbiedig gezamenlijk met ons jullie energieën te focussen om deze goddelijke successen voor dit rijk voor elkaar te krijgen. Laat ons allen vrij en welvarend zijn in dit rijk! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze boodschappen. Laat deze leiden tot gebed en een algehele focus van jullie zodat dit mondiale collectief van de mensheid bevrijd kan worden en de hulpmiddelen verkrijgt om zijn grootse bestemming te bereiken. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) Vert. Rob woensdag 22 oktober 2014

21.10.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 21 oktober 2014

7 Muluc, 7 Tzec, 11 Ik

Selamat Balik! We komen met zeer goed nieuws! De wettelijke aspecten van de programma’s van onze Aardse bondgenoten om de duistere cabal te verslaan winnen aan succesrijke ingangen. Zowel de rechtbanken als de hogere gerechtshoven zijn het erover eens dat de Amerikaanse de facto regering zwaar in de schulden zit en geen bankroet kan uitroepen om de overgebleven middelen te redden. In plaats daarvan moet de Amerikaanse ‘corporatie’ en haar belangrijkste bondgenoot, de Federale Reserve Bank, alle tegoeden van haar grootste crediteuren bevriezen en zich opstellen als speciaal ontvanger. Deze actie zal heel snel een einde maken aan beide lichamen, die lange tijd hebben gedaan alsof ze legitieme federale instituten waren. Het einde aan deze serie malversaties zal ons eindelijk in staat stellen de algemene controle over beide instituten over te nemen. Als resultaat van deze ontwikkelingen verwachten we een aantal welvaartsprogramma’s van fondsen te voorzien en dat de RV en mondiale valuta-reset zullen verschijnen. Op de juiste tijd kan NESARA worden afgekondigd, tezamen met een totaal moratorium op bestuur in de VS. We zijn met onze bondgenoten overeengekomen wie de interim-regering van de VS zal leiden en welke beleidsplannen ze moeten uitvoeren.

Het is voor alle betrokkenen essentieel dat de verschillende travestieën die momenteel Afrika overspoelen tot een veilig einde worden gebracht. Het is evenzeer noodzakelijk dat degenen die de oorzaak zijn van deze rampen gearresteerd worden. Nadat deze boeven eenmaal geïsoleerd zijn kan een nieuw politiek en economisch systeem succesvol opgestart worden. We hebben lange gesprekken met onze bondgenoten gevoerd, niet alleen m.b.t. de problemen in Afrika, maar ook m.b.t. die welke opdoemen in de zich recent ontwikkelende naties. De humanitaire projecten zijn ontworpen om de huidige moeilijkheden te verlichten en de best gekwalificeerde leiders in staat te stellen projecten op te starten die problemen kunnen gaan oplossen en op creatieve wijze succes kunnen brengen op allerlei gebied. Water, sanitaire voorzieningen, arbeidsomstandigheden en een hele serie daarmee samenhangende problemen moeten worden verlicht. Er zijn technologieën om deze naties te helpen bij het bouwen van een complexe en moderne infrastructuur. Welvaart is meer dan alleen geld. Sterker, het vertegenwoordigt de mogelijkheid om af te maken wat kolonialisme nauwelijks begon.

Jullie mondiale gemeenschappen moeten worden geherstructureerd. Elke natie heeft voldoende infrastructuur nodig voor haar bevolking om zich te verheugen in een duurzaam bestaan. Niet alleen de mensheid lijdt, de flora en fauna van Gaia stort snel in elkaar en haar diversiteit vermindert. Dit kan niet worden getolereerd. Lang geleden onderkenden we dit en zagen we hoe belangrijk het is om milieus te creëren die zowel diversiteit als het onderhouden ervan aanmoedigen om moeiteloos door te gaan. Jullie taak zal inhouden hoeders te zijn van een zonnestelsel. Wij leven zo bescheiden mogelijk in een duurzaam en technologisch utopia. Hier monitoren en helpen wij de ecologie om levensvatbaar en duurzaam te blijven. We voeren spirituele ceremonieën en rituelen uit, doen de noodzakelijke aanpassingen en zorgen ervoor dat geen enkele soort bezwijkt. We consulteren de elementalen die aan elke soort zijn toegewezen. We zijn eraan toegewijd onze thuiswerelden weelderig, prachtig en duurzaam te houden voor alle Wezens die betrokken zijn in elk ecosysteem dat een thuiswereld levert.

Onze missie hier is aldus in drie delen verdeeld; het eerste is nagenoeg klaar. Dat is om te voorzien in een rijk dat haar duisternis heeft uitgewezen en klaar is om zich voor te bereiden op volledig bewustzijn. Het tweede deel is toezicht te houden op nieuw bestuur en groeiende welvaart. Op de juiste tijd zullen we landen en jullie vele mentoren bij jullie introduceren. Dan zullen jullie diep binnenin jezelf gaan kijken en je voorbereiden op hetgeen de Kristallen Lichtkamer je gaat geven, volledig bewustzijn. Het laatste stadium is jullie feitelijke transport naar de jullie toegewezen plaats in een groot aantal Kristallen Steden. Eenmaal daar zul je met je mentor, en wanneer het schikt, je kamer binnengaan en een transformationele driedaagse reis initiëren. Wanneer je daaruit komt zul je een zeven- tot tiendaagse training ondergaan om je terugkeer naar volledig bewustzijn vlot op te starten. Dan ben je, in essentie, een volledig bewust Wezen. Jullie moeten collectief je talenten toepassen en zowel een nieuwe galactische samenleving als een nieuwe sterrennatie smeden.

Namaste! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen vandaag met zeer gezegend nieuws! De duistere cabal, die lang de leiding heeft gehad, is eindelijk op zijn retour. De vennoten die de vele gewijde gemeenschappen en de eeuwenoude families vertegenwoordigen, hebben een punt bereikt waarop het duister niet langer haar tegenwerking tegen het Licht in stand kan houden. Deze gezegende individuen gebruiken op het moment een aantal legale sleutelbesluiten en zuivere financiële pressiemiddelen om zo het duister te dwingen die financiële middelen die ze al zo lang blokkeren te openen. Deze gezegende ontwikkelingen betekenen dat een aantal van onze humanitaire trustfondsen nu wereldwijd verspreid kan worden. We zijn van plan onze verschillende vennoten te instrueren naar voren te komen met de benodigde trustfondsen om zo een aantal primaire welvaarts-fondsen op te starten. Deze projecten zijn enkel het begin van wat er gaat volgen. We hebben de volledige intentie deze fondsen te gebruiken om een nieuw financieel systeem voor deze planeet te lanceren.

Dit nieuwe financiële systeem is zich nu aan het vormen. Onze vennoten hebben een aantal naties geassisteerd bij het creëren van de financiële middelen om nieuwe economieën te smeden, evenals een systeem dat de fraude en andere immoraliteiten, die te veel voorkomen op deze zeer gewijde globe, zullen ontmoedigen. Dit nieuwe systeem staat in lijn met de voorspoed die de gezegende Graaf Saint Germain op het punt staat wereldwijd te verspreiden. Deze overvloed betekent het einde van armoede, uithongering, epidemieën en oorlogen die de millennia, die zo lichtzinnig geregeerd zijn door het duister, karakteriseren. Jullie staan nu op het punt een tijdperk van rijzend bewustzijn te betreden alsmede een periode van groeiend inzicht in het belang van zorg voor deze levende planeet waar jullie zo genadig op leven. Jullie dienen volledig terug te keren naar jullie voogdijschap over Gaia en naar een dagelijkse dankzegging aan de Hemel voor jullie leven in de fysicaliteit. Jullie, mijn kinderen, zullen in genade naar volledig bewustzijn terugkeren! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Laat ons naar jullie toekomst kijken en de heerlijkheid van de heilige Schepper zegenen. Jullie zijn nu gereed om aan de laatste stappen te beginnen van een reis die we eeuwen geleden startten. Jullie zijn bezig te ontwaken en te ontdekken welke grote mogelijkheden een ieder van jullie bezit. Iedere dag worden jullie onder goddelijke zegeningen bedolven, waardoor jullie nieuwe en minder dichte lichaam kan groeien. Jullie Geest wordt verlevendigd door wat de Hemel en haar grootse dienaren volbrengen. Jullie bouwen de fundamenten die nodig zijn voor jullie nieuwe chakra’s en voor nieuwe, hogere energieën om door jullie lichaam te kunnen stromen.Neem elke dag een moment om simpelweg het universum te bedanken voor je zegeningen. De Hemel vind het heerlijk om zegen terug te ontvangen. Het is een energie die de engelen constant kunnen vermeerderen. Besef dit en vraag ons om jullie zegen te ontvangen en ze zelf weer te geven met goddelijke dank. Onthoud dat alles Liefde is en alle Liefde is doordrenkt met goddelijk Licht!

Vandaag vervolgden we onze boodschap! De tijd voor het verschijnen van vele veranderingen nadert. Jullie gaan gebeurtenissen ervaren die door velen onmogelijk werden geacht. Bestuur gaat veranderen. Welvaart wordt gewoon. Disclosure komt eraan. Jullie worden getransformeerd tot volledig bewuste Lichtwezens! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob 
woensdag 15 oktober 2014

14.10.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 14 oktober 2014

13 Ik, 0 Tzec, 11 Ik

Dratzo! We komen jullie veel vertellen! De fondsen blijven in beweging terwijl het proces zich van de ene naar de andere groep verplaatst. Terwijl dit gebeurt, houden wij toezicht op de veiligheidsdiensten om er voor te zorgen dat er geen ongeregeldheden plaatsvinden wanneer geld van de ene naar de andere plek wordt overgebracht.  Degenen die betrokken zijn bij de arrestaties en de overplaatsingen naar nieuw bestuur completeren op dezelfde wijze de bewijssporen die gebruikt zullen worden om deze boeven van het publiek te scheiden. Deze procedure is bijna zover om resultaten op te leveren. Intussen is het duister niet langer in staat om een grote oorlog te beginnen. Het duister realiseert zich inmiddels hoe zwak ze wordt. Desalniettemin doet ze kleine vervelende dingen om het feitelijke fondsenproces met de herevaluatie van valuta te rekken en het begin van de mondiale valuta-reset te voorkomen. Wij willen op een veel grotere schaal tussenbeide komen maar de belemmeringen die zijn ingebouwd in het financiële proces blijven de uitgifte van fondsen vertragen. Deze onvoorziene vertragingen worden spoedig opzij geschoven zodat het nieuwe financiële systeem kan worden klaargemaakt.

Op andere fronten rapporteren onze liaisons dat de medische teams van de Galactische Federatie jullie momenteel in de gaten houden, evenals de gezondheid van Gaia’s diverse ecosystemen. De toenemende verplaatsingen van Gaia’s magnetische velden zijn eveneens verantwoordelijk voor jullie individuele gezondheidsproblemen. De getraceerde velden beïnvloeden jullie chakra’s, en specifiek jullie hart. We zien steeds meer gevallen van ofwel snelle dan wel onregelmatige hartritmes. Jullie brein wordt eveneens beïnvloed. Onze medische teams rapporteren dat we een periode binnengaan van toegenomen hoofdpijn en wazig zicht. Jullie brein heeft er moeite mee, evenals Gaia’s oppervlakte. Deze problemen leiden ook tot bloeddrukafwijkingen bij velen van jullie. Wees er op bedacht en vertroetel jezelf meer. De Hemel informeert ons dat deze moeilijkheden zullen toenemen terwijl de belangrijke gebeurtenissen naderen die het uiterlijk van haar oppervlakterijk grotendeels gaan veranderen. Het is derhalve de perfecte tijd voor jullie huidige realiteit om zich naar het goddelijke te verheffen.

Terwijl dit alles gebeurt bereiden we onze vloot voor op de landingen. Af en toe lijkt het nog zo ver weg. Toch nadert het moment voor deze gebeurtenissen snel. Jullie huidige financiële systeem staat aan de rand van totale ineenstorting. Het Amerikaanse leger verliest snel haar zin in nimmer-eindigende oorlogen. We willen ook alleen maar landen wanneer het veilig is om dat te doen. Deze vloot heeft bijna 6 miljoen jaar een nietsontziende oorlog gevoerd. De laatste tientallen jaren zagen we een einde aan deze conflicten en werd er formeel vrede gesloten. We verheugen ons hierover en wensen dat er wordt opgeschoten met een formeel einde aan de oorlogszuchtigheid van deze regeringen m.b.t. onze aanwezigheid in jullie luchten. Het zal wonderbaarlijk zijn om vrijelijk boven een grote stad te zweven en foto’s te nemen en accurate metingen van het gebied te doen. Dan kunnen we echt een volledig beeld van jullie wereld krijgen. We zijn van plan deze belangrijke beelden over te dragen aan jullie geologische wetenschappers en dat we aantekeningen kunnen vergelijken m.b.t. deze en andere daarmee direct verbandhoudende gegevens. Gaia moet door jullie worden geliefd en verzorgd. Er is veel voor jullie te leren over deze wereld, en ook over het gehele zonnestelsel.

Jullie worden door de Hemel voorbereid om de voornaamste rentmeesters te worden van dit zonnestelsel. Spoedig zullen jullie in staat zijn om op onze schepen door dit zeer prachtige planetaire systeem te reizen. Wanneer de vier waterplaneten weer operationeel zijn zullen jullie zien hoe uniek jullie thuis echt is. De Zon is een perfecte spirituele aanwezigheid en een ware voeder van dit planetaire systeem. Haar liefde laat zien hoe zachtmoedig ze elk van haar dochters levend houdt met vrijelijk gegeven energie. Mercurius is een transponder voor deze energieën en leidt deze graag naar haar verder verwijderde zusterwerelden. Venus zal worden herboren wanneer haar enorme oceanen en zeeën opnieuw verschijnen. Ze is de pionier van de waterwerelden. Jullie zullen een grote, verloren beschaving zien en die zal jullie vergezellen bij het bevolken van deze talloze werelden. Deze gemeenschap inspireerde het oude Egypte en bevolkte de oude gemeenschappen van Meso-Amerika. Hun verhalen worden spoedig aan jullie bekendgemaakt. Wij gaan nog het een en ander toevoegen aan wat ze jullie gaan vertellen! Het verhaal van het oude Mu zal eveneens bekend worden.

Namaste! Wij zijn jullie Geascendeerde Meesters! We komen met een zeer hartstochtelijke boodschap. Het is nu de tijd voor het verschijnen van het begin van een nieuwe realiteit. Het zal zich manifesteren en jullie reden geven om je te verheugen. Neem deze energie en gebruik het om deel te nemen aan een nieuw politiek, bestuurlijk en financieel systeem. Stop je spirituele vreugde in dit proces. Herinner je wie je werkelijk bent. Wees klaar om je ware innerlijke verlangens uit te voeren en sticht een rijk met hemelse en wonderbaarlijke verlangens. Steun elkaar en zoek de waarheid omtrent hetgeen er gebeurt. Gebruik dit om jouw speciale rol in dit zeer geweldige spel te vinden. We zullen komen en jullie instrueren m.b.t. sommige waarheden die jullie zeer noodzakelijke spirituele educatie kan bevorderen. Jullie zijn Gaia’s hart. Dus duik diep in deze diepgevoelde realiteit en ervaar deze ten volle! Samen zijn we Een en vastbesloten om dit rijk in haar eerdere en hoogste spirituele realiteit te herstellen.

Terwijl je begint te voelen hoe de wonderbaarlijke energieën van de Hemel
jullie zegenen, gebruik het hogere bewustzijn en de trillingen die het je geeft om een betere wereld te visualiseren. Zie hoe jullie energieën zowel Gaia als jullie zelf healen. Onze beschermengelen voeren dagelijks de levende velden op die jullie omgeven. Deze velden maken je meer en meer bewust van de zegeningen die jullie van de Hemel en van ons ontvangen. Kleuren die in jullie leefomgeving bestaan worden levendiger en zijn daardoor in staat om jullie te inspireren. Hou van de natuur en zegen haar en haar vele levende wezens. De elementalen volgen jullie iedere dag in jullie luchten en jullie omgeving. Wees altijd dankbaar voor de healing die ze jullie bieden, en de zegeningen van een goede gezondheid die ze jullie sturen. Zie dit rijk als een Eenheid die nu oprijst uit de duisternis en zich manifesteert in een waarachtig groots Licht!

We zijn hier, Geliefden, om jullie bij dit proces te helpen. We komen graag om het middel te zijn waardoor jullie je meer en meer bewust worden van wie jullie echt zijn. Jullie zijn een waarlijk hemelse macht. Jullie beschikken over de goddelijke wil om deze realiteit collectief te transformeren. Wat jullie missen is een goddelijke focus. Beperkt bewustzijn veranderde jullie aanvankelijke geloof in jullie spirituele vaardigheden. Jullie zijn bezig dit te herkrijgen en zoeken naarstig naar de middelen om dit naar zijn vroegere potentieel te herstellen. We zegenen jullie hiervoor en zenden jullie dagelijks energieën om dichter bij dit goddelijke doel te komen. Jullie zijn allemaal geweldige Lichtwezens die dichter bij het moment komen waarop jullie je dit grootse spirituele potentieel weer volledig kunnen realiseren. Gezegend, mijn Geliefden; zo’n gewijd moment nadert! Dit rijk transformeert en bereidt zich voor om weer een instrument van goddelijke verandering te worden!

Vandaag zetten we onze boodschappen voort. Grote zaken bereiden zich daadwerkelijk voor op het wijzigen van dit rijk. Vele krachten ten goede winnen een lange strijd, en de macht van het duister is gestaag aan het afnemen. De tijd voor ‘disclosure’ komt steeds naderbij. Welvaart is eveneens klaar om zich te manifesteren.  Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob woensdag 8 oktober 2014

07.10.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 7 oktober 2014

6 Men, 13 Tzotz, 11 Ik
Selamat Balik! We komen er aan! Onze aardse medewerkers boeken nog steeds vooruitgang met de voorbereidingen van de verdeling van de fondsen. Deze fondsen zullen alleen worden gegeven om een mondiale welvaart aan te moedigen en om armoede en alle noden in deze realiteit te beëindigen. Wij hebben, met onze verschillende bondgenoten, besloten dat de oude manieren van geld verzamelen en de massa’s hun deel ontzeggen niet langer kunnen worden getolereerd. Degenen binnen de verschillende elementen van de cabal zullen worden ontdaan van hun op een verkeerde wijze verkregen rijkdom. Verder heeft bestuur - lange tijd het domein van deze schurken - een complete schoonmaakbeurt nodig. Degenen die binnen een regering dienen hebben zich lange tijd geconformeerd aan deze fiscale boeven. Dientengevolge stelde een brede coalitie tussen hen de banken en investeringsinstellingen grotendeels vrij van de mate van retributie (vergelding; bestraffing) die ze toch echt verdienden. Dit gaat nu veranderen, aangezien de nieuwe regels voor financiële handelingen dit illegale gedrag gaan beëindigen. Arrestaties zullen dit benadrukken en het decor vormen voor een frisse manier van het uitvoeren van deze zaken. Dit is om een nieuw tijdperk van transparantie en wereldwijde welvaart in te luiden. Dit is nog maar het begin van wat er gepland is!

Jullie hebben enige hemelse en galactische wijsheid nodig omtrent jullie realiteit en verre oorsprong als volk. In dit opzicht zullen wij en jullie Geascendeerde Meesters wat goed advies en waarheden omtrent de aard van dit rijk en over beperkt bewustzijn aanbieden. Het duister hield, voor het einde van Atlantis, zorgvuldig de koloniën gedurende het Atlantische Imperium in de gaten. Deze koloniën waren aanvankelijk bedoeld om te dienen als bron van slaven. Deze slaven moesten de basis vormen voor de Atlantiërs en hun bondgenoten om de gemeenschappen van dit imperium drastisch te wijzigen. Dit concept werd bestreden door degenen die de speciale “deal” begrepen, die de HEMEL Atlantis ten tijde van de vernietiging van MU (het oude Lemurië) had gegeven. Dit conflict leidde uiteindelijk tot de vernietiging van Atlantis, zo’n 13000 jaar geleden. In die tijd verschenen de Anunnaki, als duistere opvolgers van dit verloren rijk. Aanvankelijk vulden de Anunnaki jullie voorouders met een stroom van onwaarheden. Het doel was om een mythologie te creëren teneinde de overlevenden van deze catastrofe te controleren.

De geschiedenis van jullie oude gemeenschappen is een verhaal van een groeiende tweespalt tussen de technologie die beschikbaar was voor de hielenlikkers en die welke de massa kreeg. Geleidelijk groeide er een geheime wetenschap die de ondergeschikten van de Anunnaki in staat stelde te doen wat voor jullie voorouders eerst toverij leek te zijn. De ondergeschikten werd eveneens een uitgebreide obscure geschiedenis geleerd, die liet zien waarom zij de heersers waren en hoe ze het best aan de macht konden blijven. Deze relatie tussen de ondergeschikten en de Anunnaki duurde totdat het besluit van Anchara in 1994 bekend werd gemaakt. De Anunnaki lieten toen hun ondergeschikten achter en vroegen hen zich over te geven aan het Licht. De ondergeschikten weigerden en startten een mondiaal conflict om te bepalen welke factie nu zou gaan heersen. De door het duister voortgezette queeste om haar macht te behouden werd niet beteugeld totdat we een aantal speciale afspraken met onze verschillende aardse bondgenoten hadden gemaakt. Ze wilden alleen onze steun hebben en zelf een einde maken aan het duister. Dit laatste stadium begon serieus tegen het einde van 2006.

Sinds die tijd hebben we onze invloed gebruikt om hun succes te verzekeren. De Agarthanen lieten zelfs meer van hun personeel in jullie wereld leven en adviseerde de speciale bondgenoten m.b.t de beste strategie voor hun voordeel. Daarbovenop verkregen wij gegevens die essentieel waren voor hun verschillende strategieën. Deze gegevens, samen met ons toegevoegde personeel, hielpen deze dappere en moedige zielen bij hun inspanningen. Ons doel was hen te helpen om NESARA aangekondigd te zien worden. Het nieuwe bestuur zou ons erkennen en eindelijk een zeer achterbakse cover-up, die voorkwam dat wij een meer openlijk steunbeleid zouden toepassen, beëindigen. In plaats daarvan hebben we jullie wereld in de gaten gehouden en gedaan wat we konden. Onze liaisons hebben tientallen jaren tussen deze vriendschappelijke groepen heen en weer gependeld. We zijn van plan een meer actieve rol te spelen aangezien nieuwe hemelse decreten dit nu hebben bepaald. De Hemel heeft ons op het hart gedrukt om ons er op een zeer positieve manier mee te bemoeien en ervoor te zorgen dat de Lichtkrachten slagen. Derhalve is dit de tijd waarop het duister ongenadig uit beeld zal verdwijnen. 

Namaste! We zijn jullie Geascendeerde Meesters! We komen vandaag met meer goed nieuws! De verschillende bondgenoten van onze geheime gewijde gemeenschappen, evenals de verschillende Oude Families, zijn bezig gelden over te brengen naar een aantal distributie trustrekeningen. Deze speciale groepen zullen jullie mondiale welvaartsprogramma’s en wisselmarktrekeningen uitbetalen. De duistere cabal heeft lange tijd haar autoritaire positie gebruikt om deze uitbetalingen te voorkomen. Akkoorden en de dreiging van dwang door de Oude Families, en door ons, bevrijdde deze rekeningen eindelijk uit hun inhumane greep.  Gezegend zijn de wegen van de Hemel en de kracht van het Licht. Deze fondsen zullen klaar zijn wanneer een aantal laatste stappen gezet zijn. Verwacht op korte termijn aankondigingen m.b.t. dit onderwerp. We verheugen ons en bereiden ons voor op een aantal wonderbaarlijke zegeningen voor de mensheid. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Ander nieuws: degenen die belast zijn met het neerhalen van de oude realiteit zijn klaar om een serie wettige stappen te beginnen, die leiden tot de opkomst van het nieuwe GESARA bestuur. We zegenen deze handelingen, aangezien ze de laatste stappen zijn die tot jullie vrijheid en de ware verkondiging van jullie individuele soevereiniteit zullen leiden. Terwijl de oude machten vervagen zal het Licht triomferend rijzen. Wees voorbereid, geliefde harten, op een paar verbazingwekkende gebeurtenissen. Onthoud dat deze tijd van jullie jaar is om het einde van tirannie en de terugkeer van vaardigheden die tijdens de tijd van Atlantis werden verloren te vieren. De komende grote witte maand in oude tijden was toen Atlantis haar einde bereikte door buiten haar machtsboekje te gaan. Het Licht liet zien dat afspraken die met de Hemel werden gemaakt in blijheid en in het Licht van goddelijke dienstbaarheid gehoorzaamd moeten worden. De dagen van duisternis zijn voorbij! De tijd van het goddelijke Licht is daadwerkelijk hier!

We zegenen deze tijden en, geliefden, bereid jullie voor op onze komende lessen. Deze zullen jullie onderwijzen omtrent de spirituele essentie in jezelf en het effect ervan op bewustzijn. Wanneer jullie rijzen in Geest, neemt jullie bewustzijn toe. De spirituele en fysieke rijken hier zullen gaan samensmelten en een nieuwe gezegende realiteit smeden. De taak die ons is toegewezen is om over jullie te waken en hulp en comfort te bieden binnen de grenzen van jullie individuele levenscontracten. We doen dit met vreugde en verzorgen jullie zoals ons door de Hemel gerechtvaardigd werd. Alle Wezens van dit rijk worden geweldig door de Hemel geliefd en op prijs gesteld. In het Hemelse Licht werkt alles om pijn te lenigen, zorgen te verwijderen en te voorzien in de levensbehoeften voor iedereen. Dit moment is derhalve een gewijd moment nu het tij keert voor het duister. De tijd voor de redding van deze realiteit is aanstaande! In lofprijzing zeggen we blij: Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze berichten. Wees blij en bereid jezelf voor op de laatste stappen van dit deel van je reis. Schitterende gebeurtenissen vinden plaats. We zijn dichtbij de landingen. Laat deze laatste stappen daadwerkelijk waarachtig en snel komen. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) Vert. Rob 


woensdag 1 oktober 2014

30.09.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 30 september 2014

12 Lamat, 6 Tzotz, 11 Ik

Dratzo! We komen verheugd! Het bewijs voor de opkomst van een nieuwe realiteit manifesteert zich steeds meer. Een aantal speciale overeenkomsten, die een nieuw financieel systeem formaliseren, worden nu getekend. Deze overeenkomsten zetten nieuwe bank- en handelsregelingen op die ingaan tegen de verlangens van de duistere cabal. Er wordt een pad geëffend naar een rechtvaardiger en welvarend rijk. De verschillende uitwisselingen van oud geld stellen talloze naties in de gelegenheid hun valuta te herevalueren. Bovendien is het proces voor het functioneren van een nieuwe mondiale valuta-reset opgestart. Dit gaat allemaal vooraf aan de volgende grote stappen waaronder door kostbare metalen ondersteunde valuta en de opkomst van nieuw bestuur. Al deze ontwikkelingen zijn een voorloper van disclosure. Disclosure is feitelijk een geweldig keerpunt. In jullie veelal vergeten mondiale geschiedenis zijn de herinneringen aan deze oude daden nog vaag aanwezig. De Anunnaki deden hun best om jullie je buitenwereldse en Lemuriaanse afkomst te laten vergeten. Disclosure zal deze herinneringen terugbrengen en jullie in staat stellen je Binnenaardse familie te ontmoeten.

Wij zijn hier, zoals jullie weten, om de goddelijke dispensatie van de Hemel uit te voeren, die jullie naar je vroegere staat van volledig bewustzijn zal terugbrengen. Dit proces omvat onze massalandingen en de introductie van jullie mentoren. Mentoren zijn bedoeld om een goddelijke dialoog te houden. Deze dialoog begint met vertrouwen en eindigt met dat jullie in staat zijn je kristallen Lichtkamer binnen te gaan. Deze driedaagse reis zal de epigenetische zaken die verhinderden dat jullie snel naar volledig bewustzijn terugkeerden en die jullie in de verschrikkingen van misplaatste angsten en illusies, die de essentie zijn van beperkt bewustzijn, verwikkeld hielden, omkeren. Daarom moeten jullie je eerst ontdoen van deze verschrikkingen, die bijdroegen aan hetgeen de duistere Atlantiërs jullie eerder bezorgden. Dan zijn jullie klaar om de met genade gevulde transformaties van de Lichtkamers te aanvaarden. Je mentor en je verschillende beschermengelen zullen tijdens dit proces over je waken. Wanneer je terugkomt ben je klaar voor een speciale training in levensgereedschappen die we onze speciale etiquette noemen. Met dit bij de hand kunnen jullie je nieuwe leven met ons beginnen.

Zoals we eerder zeiden hebben jullie een aantal belangrijke taken toegewezen gekregen door de Hemel. De vroegere leden van de Anchara alliantie willen heel graag dat jullie hen helpen bij het verkrijgen van Lichtlichamen. Jullie, tezamen met een gelijksoortig ras dat momenteel volledig bewust is, zijn er om hen raad te geven en deze vroegere Ancharanen de moed te geven om een vergelijkbaar proces te ondergaan dat jullie nu gaan tegenkomen. Deze onzelfzuchtige daad van goddelijke dienstbaarheid zal galactische vrede zeker stellen en deze Melkweg in staat stellen waarlijk een voorbeeld te worden voor deze sector van de fysicaliteit. Ons werd lang geleden door de Hemel gezegd de Sirianen en hun spirituele bondgenoten toe te staan over jullie te waken. Op de een of andere manier wilden de Anunnaki jullie huidige staat van beperkt bewustzijn veiligstellen en jullie permanente dienaren maken van hun eigen ondergeschikten. De Sirianen vermoedden al lang dat de Anunnaki niets goeds van plan waren.  Het is vanwege hun toewijding en de verschillende Geascendeerde Meesters, dat de Hemel ons verzocht deze eerste contact missie op ons te nemen. 

De duistere cabal is het laatste levende overblijfsel van die ondergeschikten die jullie rijk millennialang hebben gecontroleerd. In tegenstelling tot de Anunnaki weigerden ze formeel op te geven en programma’s op te starten die tot jullie welvaart zouden leiden en naar bestuur dat in staat was om jullie te bevrijden van een zeer onmenselijke schuldslavernij. Voor deze cabal waren we indringers, met bondgenoten op deze wereld, die moesten worden verslagen. De gebruikelijke misplaatste oorlogen en terreurdaden waren de manier om dat te doen. Deze tactieken hebben gefaald. Het duister heeft een punt bereikt waar de overgave die ze vreesde een realiteit wordt. Verwacht jullie welvaart en tevens de opkomst van nieuw bestuur dat werkelijk jullie input en jullie steun wenst. In dit nieuwe rijk kunnen we verschijnen en jullie Geascendeerde Meesters helpen bij hun taken om jullie te bevrijden en te informeren omtrent de echte waarheden die jullie lang geleden door de Hemel zijn gegeven. Jullie gaan eindelijk genieten van deze waarheden en de mate van jullie grootsheid! 

Gezegend! We zijn jullie Geascendeerde Meesters! We komen met goed nieuws en zegeningen. Onze gewijde bondgenoten boeken opnieuw geweldige vooruitgang! De komst van de welvaartsfondsen is heel dichtbij. Deze fondsen zijn verbonden met de komst van NESARA, en daarmee de opkomst van nieuw bestuur. De huidige duistere cabal gebruikt wanhopig zijn oude oorlogs- en angstmethodes om zichzelf op een of andere manier te redden van vernietiging. Het bewustzijn van deze wereld is te zeer gestegen om aan deze nonsens ruimte te geven. Een planning voor de overgang naar nieuw bestuur en de opkomst van een nieuw economisch systeem werd onlangs gerealiseerd. Deze  documenten worden door onze bondgenoten gezien als een vorm van overgave en dienen overeenkomstig te worden uitgevoerd. Dit is de reden waarom de welvaartsfondsen zo dichtbij zijn. Zodra dit alles volledig gerealiseerd is, kan bestuur jullie van millennia lang opgelegde schuld en slavernij bevrijden. Na een korte periode kan een schema worden vrijgegeven voor onze lessen. 

We zijn opgewonden over de naderende gebeurtenissen. Voorspoed en vrijheid zijn inderdaad de belangrijkste items. Jullie moeten de tijd nemen je innerlijke plan voor succes nader te bekijken. Overleg met je geliefden over deze zaken en boven alles, houd rekening met elkaar in deze grenzeloze wereld, die door velen nog steeds “het mondiale dorp” wordt genoemd. Alle rijkdom en welzijn zal jullie verheffen boven een dagelijkse, zeer kwalijke strijd om te overleven. Jullie moeten een nieuw gezicht laten zien. Jullie moeten leren elkaar en in het bijzonder Gaia lief te hebben. Bedenk wat ze jullie dagelijks schenkt. Bedenk hoe haar bijzondere vrienden jullie begenadigd hebben met tijd om deze wereld te overdenken en te kennen. We zegenen jullie allen en verheugen ons in het feit dat deze wereldse gemeenschap op het punt staat bevrijd te worden van de sinistere wensen van het duister.

In dit nieuwe rijk zullen jullie ons ontmoeten en talloze waarheden omtrent jullie zelf en Gaia leren. Jullie gaan jullie Binnenaarde familie ontmoeten en samen vreugde scheppen in de dagelijkse beslommeringen. Het kostte ons ieder vele levens om onze gewijde doelen te bereiken. Kijk eens hoe groot de genade van de Schepper is. Jullie gaan ontvangen wat jullie voorouders in Atlantis lang geleden verloren. Deze restauratie is bedoeld om jullie te doen terugkeren naar de sterren en, het allerbelangrijkst, om Gaia en haar diverse levensvormen te verzorgen. Elk Wezen hier, of het nu een boom is, of simpelweg een roos, kan met je converseren, en jij met hen. Zelfs stenen hebben de vaardigheid om werkelijk verbazingwekkende verhalen aan je over te brengen. Dit is een rijk, gevuld met wonderen, die voor jullie zullen opengaan in jullie nieuwe bewustzijnsstaat. Wees verheugd en zegen dit waarlijk, want het is daadwerkelijk goddelijk. Hosanna! Hosanna!

We komen nu op een punt waar we jullie voor alles bedanken en aankondigen dat jullie aan de rand van een grote verandering staan. Kijk om je heen en zie werkelijk wat er gebeurt. Kijk naar binnen, en daar kun je geweldige dingen ontdekken. We laten jullie nu achter met onze grote zegen. Verheug jullie en wees klaar voor de wonderen van de Schepper! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) Vert. Rob 

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS