Volgers

PUTIN

donderdag 30 juli 2009

JULI 28, 2009


Ondanks de beraamde inspanningen van het duister om techniek te gebruiken om de mensheid tot gevangenen te maken, wordt technologie in plaats daarvan de bevrijding van de mensheid...Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

7 Cauac, 2 Pop, 5 CabanSelamat Jarin! We zijn er opnieuw om jullie meer te vertellen. Deze werkelijkheid van jullie blijft verder uit elkaar vallen, met scheuren, overal, die net onder de oppervlakte snel groter worden. Met snel om zich heen grijpende paniek onder de duistere heersers doordat elke mogelijke ontsnappingsroute is geblokkeerd en hun manieren van transport hen door onze Aardse bondgenoten worden geweigerd. Op dit moment zijn de gebeurtenissen van het laatste eindspel aan het werk en wij kijken vol vertrouwen omdat de ‘stroppen’ over de hoofden van deze bekritiseerde schoften aan het zakken zijn. Deze laatste handelingen vormen het podium voor de eerste vereisten van onze aankomst: wereldwijde levering van de voorspoedfondsen; de plotselinge veranderingen in grote regeringen; en de uitgebreide nationale en persoonlijke schuld-kwijtscheldingsprogramma’s. De nieuwe regimes zijn toegewijd aan wereldwijde vrede en samenwerking en aan een inspanning op volle kracht om de door mensen veroorzaakte vervuiling uit jullie wereld te verwijderen. Het laatste zal de openbaarmaking van lang onderdrukte en verborgen technologieën noodzakelijk maken als ook het beëindigen van de UFO cover-up. Dit alles echter luidt alleen de onthulling in van een veel belangrijker en actief onderdrukt feit: jullie sensationele transformatie naar volledig bewuste Wezens van Licht!Deze fundamentele revisie van jullie dualistische sfeer vormt een cruciaal element van het goddelijk plan. Het duister heeft jullie wereld na de val van Atlantis, ongeveer 13.000 jaar geleden, volledig overgenomen. Tijdens de eerste 7.000 jaar ondergingen jullie vier gouden tijdperken maar jullie duistere opperheren, de Anunnaki, vernietigden elk daarvan respectievelijk door wereldwijde overstroming, vuur vanuit de lucht, vuur vanuit de aarde en een tweede vloed. Deze aanvallen van destructie werden op jullie losgelaten in een poging de gefragmenteerde herinneringen weg te vagen die jullie bewaard hadden aan de laatste jaren van Atlantis en de zorgvuldig bewaarde verhalen over het moederland van de mensheid, Lemuria. Deze herinneringen zitten nog steeds in jullie en dat is de reden waarom bij alle pogingen om deze herinneringen te valideren de duistere heersers tussenbeide komen. En toch volharden de op feiten gebaseerde verhalen vanuit “de Holle Aarde” de zogenaamde feiten uit te dagen die ons voor ogen zijn gehouden door het duister. Zolang als deze al-machtige-realiteit-spinners jullie kunnen laten geloven in hun overdrukplaatje van de werkelijkheid, duurt hun controle over jullie voort. Wanneer jullie eenmaal jullie innerlijke kracht terugnemen, kan de duistere sfeer niet langer overleven, en deze onvermijdelijkheid beangstigt de duistere heersers als niets anders!De Hemel heeft de afgelopen twee eeuwen besteed aan het voorbereiden van deze wereld op een grote transformatie in bewustzijn. De opkomst van de Tijd van Verlichting gaf geboorte aan meer dan alleen het begin van wetenschap; het bracht een tijdperk van nieuwe gedachten en filosofie waarin het concept van ‘het goddelijke recht van koningen’ werd uitgedaagd en een ontluikend geloof in individuele soevereiniteit mocht worden geuit. Onvermijdelijk was deze onstuimige tijd van korte duur; tirannen reageerden voorspelbaar op deze bedreiging en verschillende zogenaamde machtszoekers, net bevrijd van de oude manieren, drukten hun woede uit via de mettertijd gehonoreerde methoden van oorlog, nieuwe belastingen en hevige vervolging van ‘afvalligen’. In deze wereld kwam Sint Germain met een plan om de oude beperkende manieren ongedaan te maken. De Geascendeerde Meesters maakten een nieuwe methode bekend om rijkdom te verpakken, die spoedig een rage werd in heel Europa. Het uiteindelijke geheime doel van deze opdracht was in feite één van de voornaamste instrumenten te worden voor het neerhalen van de ogenschijnlijk onoverwinnelijke macht van het duister. In de tussentijd zaaide de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog de zaadjes voor heel veel andere zaken!Sint Germain en vele andere Geascendeerde Meesters zoals Hilarion en Serapis Bey richtten toen hun aandacht op de volgende belangwekkende gebeurtenis. Amerika zou het symbool worden van een nieuw type heerschappij: een democratische republiek die gericht was op een nieuwe verbintenis tussen soevereine burgers, de staten en een vrije nationale republiek. Ze had de potentie om een belangrijk prototype te worden, dat in staat was om te dienen als een fundering voor de creatie van een galactische samenleving. Ze vertegenwoordigde een cruciale stap in deze richting en vereiste dus een echt uniek document om het aanvangsmoment te markeren. Ten einde de correcte opzet zeker te stellen van deze vruchtbare tekst hield Sint Germain in eigen persoon toezicht op het proces en dit gaf aanleiding tot de mythe over hoe de Onafhankelijkheidsverklaring werd geschreven. Overeenkomstig het verhaal werd de “oude man” direct tegenover de ruimte van Jefferson constant geconsulteerd voor welke woorden precies moesten worden gebruikt. Daarna veranderde Franklin slechts een paar korte passages om het wat bondiger te maken. De rest is, zoals ze zeggen, geschiedenis.Na deze historische eerste stap werkte de nieuwe Amerikaanse republiek toe naar de vorming van de Amerikaanse Constitutie, die de tweede stap inhield voor de vorming van het benodigde prototype. Terwijl de Constitutie in werkelijkheid een poging was om de natie af te leiden van de principes zoals die in de Verklaring waren opgesteld, werd deze strategie deels verijdeld door de Grondwet van de Verenigde Staten. En zo bleven de basisconcepten voor Amerika op zijn plaats. Een wacht-en-observeer periode volgde hier nu op waarin het duister aan zijn geheime agenda begon te werken om de nieuwe Amerikaanse republiek te ondermijnen. De samenzwering omvatte het langzaam overnemen van Amerika door het opzetten van een illegale geheime corporatie, het District van Columbia om vervolgens haar vermogen ten onder te laten gaan in een enorme internationale schuld, gecreëerd door de Federale Reserve en zijn bank- en overheidsmedewerkers. Dit verraad is nu duidelijk voor iedereen zichtbaar en de tijd om er een einde aan te maken is aangebroken.Deze voortdurende confrontatie achter de schermen tussen het Licht en de duistere heersers vormt de geschiedenis van Amerika en inderdaad, de rest van de wereld. Recentelijk heeft deze duistere kliek een Achilleshiel gekregen in de vorm van zijn toegenomen afhankelijkheid van technologie. Ondanks de beraamde inspanningen van het duister om techniek te gebruiken om de mensheid tot gevangenen te maken, wordt technologie in plaats daarvan de bevrijding van de mensheid. Om tirannie te laten bloeien, moeten de mensen zich machteloos voelen. We hebben hier nu een geval waarin jullie snelle zich uitbreidende elektrische technologie over de hele wereld een ware explosie aan communicatie heeft gevoed die heeft geleid tot persoonlijke empowerment en een resulterende stijging in bewustzijn. Jullie overvloed aan elektronische ‘slimme apparaten’ slaat gaten in de controle van het duister door middel van instant netwerken en het verspreiden van informatie en door het mogelijk maken van het spontaan organiseren van demonstraties in openlijke ongehoorzaamheid tegen onderdrukking en sociale manipulatie.Deze weigering om de oude verstikkende paradigma’s op te bergen helpt de verschuiving naar het Licht en was onvermijdelijk. Het goddelijke plan specificeerde deze eindtijden als het punt van verandering voor deze werkelijkheid. Het is de tijd waarin een al-machtige heersende partij zijn vaste grip op de machtsteugels kwijtraakt. Wanneer we naar dit gebeuren kijken, verheugen we ons met onze Inner-Aarde familie over wat jullie aan het doen zijn. We gebruiken onze expertise om onze Aardse bondgenoten te assisteren en jullie gezamenlijke succes zeker te stellen, wat het neerhalen van het duister inhoudt en het manifesteren van het laatste stuk van het eindspel waar we over spraken. Dit proces omvat zowel de participatie van de mensheid van de Aarde als ons. Vele prachtige verrassingen komen er, leidend tot wereldwijde voorspoed, nieuwe regeringen, en natuurlijk onze massale landingen in jullie wereld.Onze massale komst is het hoogtepunt van jullie huidige reis. Om jullie daar te krijgen, is er een serie speciaal georchestreerde manoeuvres begonnen die het informeren van de wereld omvat over wat er de afgelopen tientallen jaren werd uitgebroed. De werkelijkheid die jullie kennen staat op het punt drastisch te veranderen waarbij het grote geschenk van de wereldwijde voorspoed slechts de eerste fase is in een operatie die direct tot first contact leidt. We hebben een grote verantwoordelijkheid op ons genomen door deze missie zo snel als mogelijk is naar voren te halen. We doen dit graag, wetende dat dit proces de beste manier is om bij first contact uit te komen. We zijn hier bij goddelijk decreet en zijn bijgevolg dus gewillig om te doen wat nodig is om onze missie te vervullen. En dus nadert het goddelijke moment waarop jullie glorieuze toekomst wordt binnengehaald!Vandaag spraken we over de versnellende veranderingen in jullie wereld. Jullie werkelijkheid is klaar om te veranderen en wordt iets dat veel meer passend is voor volledig bewuste Wezens van Licht. Onze vloot blijft paraat. Zij is volledig voorbereid om een massalanding in een oogwenk uit te voeren! Weet, Dierbaren, in jullie Hart der Harten dat de ontelbare Voorziening en de nooit-eindigende Voorspoed van de Hemel inderdaad van jullie is! Zo Zij Het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisch voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!).www.paoweb.comIk gebruik de gratis versie van SPAMfighter
Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
144 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
De Professionele versie heeft deze voetnoot niet.

donderdag 16 juli 2009

JULI 14, 2009

De misleide figuren, die hiervoor genoemd werden, zagen slechts oude patronen die niet langer een rol spelen, omdat ze niet de feiten kenden over het goddelijk plan voor de Aarde...
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

14 juli 2009

Selamat Jarin! We komen met meer nieuws over wat er gebeurt en wat in jullie nabije toekomst gaat plaatsvinden. Ten eerste is er de kwestie van regeringsveranderingen, dat gekoppeld is aan de belofte van het eerste contact. Geen van beide zijn eenvoudige opdrachten. Talrijke centrale gebeurtenissen staan op het punt van verwerkelijking. Dit betreft de resterende taken die we moeten verrichten voordat de regeringen die het duister steunen getransformeerd kunnen worden naar nieuwe leidende instituties die het welzijn van allen dienen. Gelijktijdig met deze operaties is er een parallelle missie om de welvaartsfondsen af te leveren. We houden zorgvuldig toezicht op dit alles en kunnen jullie meedelen dat wat nog gedaan moet worden heel snel bereikt kan worden. De moedige mannen en vrouwen van onze aardse bondgenoten zijn druk bezig hun laatste taken te voltooien met prijzenswaardige toewijding. Deze teams bestaan uit groepen van Binnenaarde en degenen die, evenals jullie zich aan het oppervlak bevinden. De wederzijdse coöperatie die zij dagelijks demonstreren toont ons hoe goed jullie kunnen samenwerken. Dit is een goed voorteken voor datgene wat moet gebeuren nadat jullie je transformatie naar volledige bewuste lichtwezens hebben volbracht.

Wat er momenteel gebeurt is een onderdeel van een goddelijke actie met richtlijnen die ons dagelijks door de Hemel worden verstrekt. Zoals jullie getransformeerd moeten worden, zo geldt dit ook voor Moeder Aarde. Dat wil zeggen dat, ondanks de heftigheid van haar veranderingen, alle levende wezens op de oppervlaktewereld moeten overleven. Daarom is het nodig dat jullie naar het oppervlak van Binnenaarde worden geëvacueerd. Deze evacuatiemissie geldt ook voor het redden van de flora en fauna van deze wereld. We arrangeerden met de Agarthanen en elementen in onze vloot een geweldige en complexe reddingsproject om het levende ecosysteem van Moeder Aarde te redden en onze projecties hebben ons laten zien hoe we dit met succes kunnen doen. Na de 11+ aardschokken, vele kilometershoge tsunami’s (vloedgolven) en de onophoudelijke vulkaanuitbarstingen kan een nieuwe oppervlakte voor Moeder Aarde verschijnen. Daarna kunnen we jullie wereld opnieuw bevolken met vernieuwde flora en fauna. De schoonheid van deze nieuwe wereld zal jullie herinneren aan de verslagen van de Europese ontdekkingsreizigers toen zij met verbazing keken naar de oorspronkelijke wouden, meren en bossen van Noord en Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Oceanië!

Tijdens deze grondige geofysische herinrichting, wanneer het oppervlak te gevaarlijk zal zijn voor het overleven van zelfs de flora en fauna, zal het duidelijk zijn dat jullie moeten vertrekken naar jullie veilige toevluchtsoorden in de speciale kristallen steden van Binnenaarde. Wanneer jullie in je Lichtkamers ontwaken uit je sluimer, zal Moeder Aarde, evenals jullie, getransformeerd zijn naar een vijfdimensionaal Wezen. Op dat moment zullen jullie getuige zijn van de wedergeboorte van jullie zonnestelsel naar een schitterende 12-planeten stelsel waarop jullie nieuwe sterrennatie gebouwd moet worden. Het zal het middelpunt worden voor vele grote acties, beginnend met conferenties die de finale galactische vrede tot in detail zullen uitwerken, en vergaderingen om de uitbreiding van de huidige Intergalactische Unie te bespreken. Jullie zullen, in stijl, bezoeken afleggen in jullie schitterend zonnestelsel die, in de nabije toekomst, een belangrijke bestemming krijgt voor een groot deel van het stoffelijk universum. Waarvoor jullie je gaan ‘inschepen’ is de laatste fase van een zeer gecompliceerde odyssee (vert.: een grote, avontuurlijke reis), een reis die jullie zal voeren naar de glorie van Lemurië, de val van Atlantis en een periode van duisternis die nu culmineert in jullie terugkeer naar het volle bewustzijn.

Bij jullie mag er geen enkele twijfel bestaan dat jullie klaar zijn om aan een snelle overgang te beginnen voor de start van deze nieuwe werkelijkheid. Een enorme verzameling van goud en zilver, die verspreid is onder de geschikte staten op jullie wereld, is in veiligheid gebracht. De akkoorden die een eerlijke en onpartijdige wereldwijd bankstelsel garanderen, zijn ook overeengekomen. Het enige wat nog moet gebeuren is de laatste zet om de specifieke regeringen te transformeren naar dienstverlenende en zorgdragende staten die bereid zijn de vele benodigde hervormingen in te voeren. Deze hervormingen moeten een eind maken aan de cycli van oorlog, armoede en haat die jullie wereld gedurende millennia hebben geteisterd. Deze grootse verschuiving naar welvaart, vrede en persoonlijke soevereiniteit moet de manier veranderen waarop jullie je wereld beleven en beschouwen. Deze openbaringen zijn slechts het begin, want veel geheimen moeten worden ontsluierd. De komende tijd gaat niet alleen over de grote technologische sprong vooruit, het betreft ook een bewustzijnsverandering en de eerste schokken zijn de openingsalvo’s in een enorme ‘stille revolutie’ die jullie wereld op zijn kop zullen zetten.

Het moment is gekomen om een wereld te hervormen die gebroken is en waarvan de ‘houdbaarheidsdatum’ is overschreden. De oude werkelijkheden werden millennia geleden door het duister gevestigd en vervolgens in stand werden gehouden door de Anunnaki en hun mondiale volgelingen. Dit alles moet opgeschud en veranderd worden. Velen van jullie hebben geluisterd naar degenen die niet geïnformeerd waren over de omvang en grondigheid van de voorbereidingen en de immensiteit van wat nog moet komen. Moeder Aarde kan momenteel onmogelijk op de oude voet verdergaan en jullie mensen hebben het punt bereikt waarop iets heel anders jullie dwingen een andere weg in te slaan. Het nieuwe tijdperk voor de mensheid is hier. De eerste stap is het verwijderen van een dun laagje dat de echte wereld verbergt en, inderdaad, de extreme gebeurtenissen van het afgelopen jaar zijn het begin van dat proces. Hierna volgen de essentiële aankondigingen die de nieuwe richting aangeven. Dit onderdeel is onderweg en kan elk moment voor jullie verschijnen.

Jullie taak is deze boodschap te verspreiden. Velen onder jullie begrijpen niet de volledige draagwijdte van wat er gebeurt. De oude werkelijkheid is aan het verdwijnen en begint te veranderen in iets totaal anders. De heilige magie die hier aan het werk is heeft niets gemeen met de oude ‘magie’ die doelbewust verdraaid en misbruikt werd door de Anunnaki. De misleide figuren, die hiervoor genoemd werden, zagen slechts oude patronen die niet langer een rol spelen, omdat ze niet de feiten kenden over het goddelijk plan voor de Aarde. Dit zijn degenen die jullie moeten informeren. Ze dienen grip te krijgen op de grootsheid en snelheid van deze verandering en dienen ook het goddelijk doel te begrijpen, namelijk, de enorme bewustzijnsverschuiving en de geweldige verandering in Moeder Aarde en het feit dat dit dwingt tot een goddelijke interventie! Het eerste contact is slechts een component van een operatie die ons door de Hemel is afgebakend en volledig is uitgelegd in het goddelijk plan.

Wat plaatsvindt is een fundamentele verandering. Het zaad om de planeet Vulcan opnieuw te creëren is gereed om te verschijnen. De dingen die nu op Mars en Venus gebeuren zijn de voorlopers van de uitgebreide reconstructie die deze planeten terugbrengen naar de status van volledige waterplaneten. Saturnus, Jupiter en Uranus laten ook dingen zien die wijzen op enorme veranderingen aan de horizon. Het elektromagnetisme van het zonnestelsel verandert snel en het recente vreemde gedrag van de Zon is een ander teken van deze komende verandering. Vergis je niet in de omvang van de transformatie die hier ondernomen wordt. Wij volgen en leggen het elke dag vast op onze instrumenten en wij voelen zijn nadering. Multidimensionale, fundamentele verandering is onderweg. Gebruik je intuïtie om de boeggolf te voelen en begrijp dat ‘iets wonderbaarlijks deze kant op komt’!

Het eerste contact, die de hele reeks veranderingen omvat, maakt deze missie als operatie uniek. We hebben vandaag vele aspecten even aangeraakt, want wij willen benadrukken dat dit de tijd is om je met je gemeenschap bezig te houden. Begin op het niveau dat je zinvol lijkt. Gebeurtenissen kunnen elk moment plaatsvinden! De meeste mensen in je omgeving zitten nu een beetje in hun rats. Het nieuws van een disintegrerende oude wereld is voor hen overweldigend en een beetje ‘opbeurend nieuws’ kan helpen om ze weer in balans te brengen en bereidt hen voor op de komende onthullingen. Ze moeten ook iets weten over de aard en de graad van de bewustzijnsverschuiving. Verzamel je gegevens en breng het in gemakkelijk verteerbare stukjes. Inderdaad, de komende wonderen zijn te verassend voor zelfs de meest voorbereide onder jullie!

Vandaag gaven wij jullie een weinig informatie over vele aspecten. De tijd voor actie nadert! Wees gereed en volledig voorbereid om te spreken over de talrijke aspecten van deze veranderingen met je gemeenschap. Accepteer en begrijp hun scepsis en vergaar en begrijp de info die we jullie geven om hen vriendelijk en rustig te vertellen wat er bezig is. Besef beste mensen, in jullie hart der harten dat de eindeloze rijkdom en altijd durende overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

By courtesy of Harmen Schouwerwou

dinsdag 14 juli 2009

JULI 7, 2009

Dit is een werkelijk goddelijke ingreep, eentje die onze aardse bondgenoten in staat stellen om verder te gaan met het volledig transformeren van het onrechtvaardige en ongereglementeerde systeem dat al eeuwenlang de geldmiddelen op jullie wereld controleert.Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation7 juli 2009Selamat Jarin! We zijn er weer om het een en ander te bespreken. De welvaartprogramma’s zijn vastgelegd in talrijke onderdelen van de regeringswijzigingen die in diverse belangrijke regeringen moeten plaatsvinden. De diverse niveaus van juridische instellingen die de echtheid, de herkomst van deze leveringen moeten fiatteren leggen de laatste hand aan een reeks inleidende procedures. Wanneer dit eenmaal klaar is kunnen deze operaties de drastische veranderingen versnellen die nodig zijn om een ononderbroken, voortdurende welvaart te garanderen. De onderdelen die bij deze leveringen betrokken zijn wachten op het groene licht dat aangeeft dat de feitelijke gelddistributies snel en tijdig kunnen plaatsvinden. De elementen die wettelijk nodig zijn om deze regeringen te transformeren naar een zorgdragende modus zijn op hun plek en de moeilijkheden die voorheen plaatsvonden zijn nu volledig overwonnen. Het personeel dat deze tijdelijke regeringen moet bemannen is goedgekeurd en officieel benoemd door onze aardse bondgenoten. Dus … de eerste stappen in deze stille revolutie zijn genomen en er volgt nu een behoedzame wachtperiode die, naar verwachting, niet lang zal duren. Alles is gereed zodra de laatste elementen in dit lange drama vast op hun plek zitten.De verschillende financiële instituten en hun verbonden centrale banken hebben hard gevochten tegen datgene wat staat te gebeuren. Houd in gedachten dat de implicaties van de veranderingen die uitgevoerd moeten worden ongehoord is binnen deze arrogante financiële kringen. Dit is een werkelijk goddelijke ingreep, eentje die onze aardse bondgenoten in staat stellen om verder te gaan met het volledig transformeren van het onrechtvaardige en ongereglementeerde systeem dat al eeuwenlang de geldmiddelen op jullie wereld controleert. We moeten Saint Germain bedanken en een grote groep ‘verlichte meesters’, zoals Helarion, El Morya en Quan Yin. Deze wonderbaarlijke ‘zielen’ en hun Binnenaardse bondgenoten zijn voortdurend bezig met hun wonderbaarlijk werk om de weg te plaveien voor jullie komend succes. We zijn hen zeer dankbaar en we zien in vreugde uit naar hun komst en die van de hiermee verbonden Broeder- en Zusterschappen van het Licht als een belangrijk onderdeel van de massalandingen. Tot die tijd werken we hard om te verzekeren dat deze complexe plannen hun doelen bereiken. Begrijp in je hart dat er veel innerlijk en uiterlijk werk nodig is en dat hetgeen wat staat te gebeuren het gevolg is van deze grootse, gezamenlijke onderneming. Het feest komt steeds dichterbij!De herdenkingsdag van de Amerikaanse Onafhankelijkheid is altijd een speciale tijd voor St. Germain. Dit is de tijd toen hij en een aantal andere ‘verlichte meesters’ een document creëerden dat zeer speciaal is voor het verspreiden van het Licht op jullie wereld. Gedurende deze tijd vonden vele festiviteiten plaats in de talrijke lagen wezens die de Spirituele Hiërarchie van Moeder Aarde vormen. Deze unieke proclamatie van Vrijheid en Goddelijke Soevereiniteit is een platvorm voor datgene wat op jullie wereld gaat plaatsvinden. Het is een springplank waarop degenen, die betrokken zijn bij het zorgvuldig vervaardigen van de Onafhankelijkheidsverklaring, heel trots kunnen zijn. Een geweldige mondiale verandering van ongehoorde proporties wordt georkestreerd en brengt jullie in een positie die voordien aan iedereen ontzegd werd, met uitzondering van de meest machtigen. De vroegere volgelingen van de Anunnaki worden gedwongen hun arrogantie en hebzucht op te geven, die ze eens voor zichzelf reserveerden. Dit moment markeert het echte einde van de heerschappij van het duister. Kijk naar deze laatste momenten als een meesterlijk gecoördineerd goddelijke ingreep.Gebruik deze laatste ‘goede oude tijden’ om echt te begrijpen wat een complexe en gewichtige gebeurtenis voor jullie wordt voorbereid! Overal op jullie wereld resulteren geheime vergaderingen in unieke en volledig ondertekende akkoorden, die weer andere ontwikkelingen – te veel om op te noemen - tot gevolg hebben, die alle jullie nieuwe werkelijkheid mogelijk maken. Wij hebben onze handen vol om dit alles te volgen en het zorgvuldig te sturen. Wij hopen vurig dat deze goddelijke cyclus met succes voltooid wordt en terwijl deze talrijke scenario’s verdergaan, wordt onze vreugde steeds groter nu we weten dat we het eerste contact binnenkort kunnen gaan uitvoeren. We kwamen hier oorspronkelijk onder goddelijke supervisie met als allereerste doel - een massalanding voor het eerste contact. Nu zijn we betrokken in operaties die hier normaliter niet bijhoren. In normale omstandigheden is het eerste contact niets anders dan het contact met de centrale overheid van een sterrenstaat en het arrangeren van onze officiële introductie bij de burgers van die sterrennatie. In dit geval verwacht de Hemel veel meer van ons.Inderdaad, onze missie werd al spoedig fundamenteel veranderd. Er werd ons verteld dat we nodig waren om in verbinding te treden met diegenen onder jullie die al heel sterk bezig waren met de voorbereidingen naar een groter bewustzijn om de planeet Aarde te openen voor het Licht. Onze eerste contacten waren zeer vruchtbaar en een formeel contract werd getekend in 1998. Deze akkoorden bleven vertrouwelijk en worden pas volledig openbaar gemaakt direct na onze komst. Tot dat moment kunnen we beiden niet meer doen dan jullie er liefdevol aan te herinneren hoe onze samenwerking begon. Dit laatste decennium leidde naar een hoofdstrategie die we op het punt staan te voltooien. Terwijl de duistere groep vastbesloten blijft om onze komst tegen te houden, maken de feitelijke omstandigheden van de huidige mondiale gebeurtenissen het hen steeds moeilijker om hun plannen uit te voeren, het maakt de nederlaag van het duister onvermijdelijk. Ook de tijd dwingt, indien nodig, tot een oplossing en dat moment nadert snel. Dus blijft onze vloot in gereedheid om alles te doen wat de Hemel beveelt.Zoals we al vaak hebben besproken - planeet Aarde is een zeer speciale plek. Vorige week beschreven we hoe het vijfdimensionale rijk van Agartha zich verder heeft uitgebreid en zich nu slechts 640 kilometer onder het aardoppervlak bevindt. Dit is in lijn met een belangrijke beweging van de Noord- en Zuidpool. Ze kruipen naar elkaar toe, terwijl de Zuidpool zich ook beweegt naar de centrale zon van Moeder Aarde. Deze bewegingen krijgen hun definitieve plek zodra de Aarde overgaat van een tweepolige naar een éénpolige entiteit. Hierdoor kan Moeder Aarde haar heilige transformatie volbrengen, wordt opnieuw een functioneel, volledige bewust rijk.Deze nieuwe wereld moet lijken op die welke de kolonisten van de Galactische Federatie creëerden tijdens de eerste Lemurische samenleving. Dit deels spirituele, deels stoffelijke rijk vind je in de legenden. Het werd eerst mondeling doorgegeven en later als een geschreven legende bewaard. Jullie krijgen dit alles terug in je volledig bewuste staat. Deze historie is opgesloten in het collectieve bewustzijn van de grote Cetacea (walvis/dolfijnachtigen) die door wereldoceanen trekken. Wanneer jullie gereed zijn zullen deze glorieuze ‘geschiedenisbewaarders’ deze informatie aan jullie overdragen. Daarna kunnen jullie deze gelukkige en vredige tijden herbeleven en deze informatie gebruiken om jullie nieuwe galactische samenleving vorm te geven. En vervolgens zijn er de legenden over Atlantis die jullie ook moeten doorlopen. Deze kunnen jullie helpen bij het beter begrijpen van alles dat sindsdien gebeurd is zodat jullie kunnen beslissen hoe jullie dit alles creatief gaan transformeren.Wat gaat komen is een wereld die jullie nauwelijks kunnen bevatten en het eerste contact is de laatste stap richting dat wonderbaarlijke rijk. Wij zien ons als de katalysator voor verandering en als een bevestiging van jullie aankomst in deze galaxy en dus als een officiële beëindiging van een millenniadurend isolement die jullie hebben meegemaakt. Jullie gaan beginnen aan nieuwe avonturen die jullie sciencefictionverhalen te boven gaan, die verdergaan dan je geloof in wat mogelijk is, en in gebieden waar ‘onmogelijk’ een gemeenplaats, een cliché wordt. Dit naderende sprookjesland willen wij heel graag bij jullie introduceren. En het is ons een voorrecht de leraren en mentoren te worden die dit met jullie beleven, onze meest geliefde, lang verloren familie!Vandaag borduurden we verder op onze bespreking over hoe jullie deze levende planeet gaan transformeren en, natuurlijk, jezelf. Deze operatie leert ons elke dag veel en we zijn de Hemel zeer dankbaar voor deze ervaring. We danken ieder van jullie voor het voorrecht dat we jullie hebben mogen leren kennen! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze rijkdom en oneindige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter
Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
138 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
De Professionele versie heeft deze voetnoot niet.

406.ht1.gif

By courtesy of Harmen Schouwerwou

woensdag 1 juli 2009

june 30, 2009

Op deze manier brengt Moeder Aarde haar 5-D werkelijkheid belangrijk dichter bij jullie 3-D wereld aan de oppervlakte. Dit zorgt voor de vele geologische anomalieën (afwijkingen) die momenteel door jullie wetenschappers worden waargenomen...

Selamat Jarin! We gaan verder met ons commentaar over de veranderingen van Moeder Aarde en jullie. Onze aardse bondgenoten hebben een zeer kritische periode bereikt en hebben ons gevraagd weinig te vertellen over hun huidige activiteiten, behalve dat er in de afgelopen week grote vorderingen zijn gemaakt en dat alle gebeurtenissen, waar we al zo lang naar uitzien, op het punt staan gerealiseerd te worden. Ondertussen gaat Moeder Aarde voorzichtig verder met een aantal veranderingen. Het rijk Agartha is een vijfdimensionale werkelijkheid. De invloedssfeer van deze werkelijkheid heeft zich recent uitgebreid tot en met de neutrale zwaartekrachtzone van de Aarde ongeveer 640 kilometers onder het oppervlak van de planeet. Op deze manier brengt Moeder Aarde haar 5-D werkelijkheid belangrijk dichter bij jullie 3-D wereld aan de oppervlakte. Dit zorgt voor de vele geologische anomalieën (afwijkingen) die momenteel door jullie wetenschappers worden waargenomen. De zogenoemde magmavelden gedragen zich op ongebruikelijke manieren waardoor er alarm wordt geslagen over gevaarlijke perioden van dreigende seismische en vulkanische activiteiten. Hoewel dit een zekere waarheid bevat, is de hoofdzaak het feit dat de geomagnetische velden zelf worden herverdeeld.De Aarde is momenteel ‘gesplitst’ in een 3-D buiten- en een 5-D binnengebied of -rijk. Deze twee werelden moeten zo snel mogelijk geïntegreerd worden. Om dit te bereiken heeft de Hemel de opdracht gegeven dat de acties, om jullie terug te brengen naar het volledige bewustzijn, opnieuw versneld moeten worden en dus is een massale herschikking/harmonisering van jullie fysieke lichamen met jullie spirituele vermogens nu onderweg. Deze periode moet tijdelijk zijn. Niettemin zet dit een enorme druk op jullie aardse bondgenoten leggen om hun hoofddoel zo snel mogelijk te bereiken. We hebben ook strikte instructies gegeven hoe Moeder Aarde verzorgd dient te worden gedurende deze kwetsbare fase. We gebruiken onze aardse volgstations in Binnenaarde en in een aantal moederschepen en aangewezen verkenningsschepen om deze complexe instructies uit te voeren. Bovendien maken onze exoplanetaire wetenschappers, die Moeder Aarde bijna twee decennia hebben gevolgd, de vereiste aanpassingen in hun dagelijkse bewakingsschema’s. Deze diverse operaties houden Moeder Aarde stabiel.Deze komende periode dwingen allen die betrokken zijn bij de eerste-contact-missie tot het vinden van wegen om onze huidige tijdsplanning te volgen. Ons commandoteam heeft de commandanten van alle contingenten in de eerste-contact-missie gevraagd hun creatieve inbreng te geven die we zullen gebruiken om de uitvoering van het massale contact te herzien. Ondertussen blijven onze wetenschappelijke en diplomatieke groepen deze situaties volgen en voorzien ons van een stroom nieuwe informatie op verschillende fronten. Recente vergaderingen van onze fluïde managementteams hebben geresulteerd in een aanpassing van onze dagelijkse procedures en in het opzetten van een reeks nieuwe tabellen om de gehele eerste-contact-operatie opnieuw te evalueren. Het eerste contact, waarover we dikwijls hebben gesproken, is een vloeiend ‘werk in uitvoering’. Dit is essentieel omdat het ons in staat stelt de missie te herinterpreteren en aan te passen om snel te kunnen reageren op wisselende planetaire eisen. In dit verband hebben we extra moederschepen dichter in een baan bij de Aarde gebracht. Zij hebben het vermogen om meer nauwkeurig waarnemingen te doen van de resultaten van onze aardse bewakingsactiviteiten.Al onze taken zijn ontworpen om de Hemel te assisteren bij het zo snel mogelijk (goddelijke planning) voltooien van deze missie. Bij vele gelegenheden hebben wij de missie en haar hoofddoelen aangepast en nu moeten wij dit opnieuw doen. Besef wel dat de veranderingen aan Moeder Aarde ook plaatsvinden bij de andere planeten van dit zonnestelsel. Mars verandert inwendig, evenals Venus en de grote gasvormige planeten zoals Saturnus, Jupiter en Uranus. Deze veranderingen zullen tijdig hun huidige banen en hun gemiddelde afstand tot de Zon aanpassen. Jullie staan aan de rand van een massale herstructurering van jullie zonnestelsel. De Elohim hebben magnetische markeerpunten geplaatst die de loop van de nieuwe, meer cirkelvormige banen die jullie planeten gaan innemen, bepalen. Jullie kunnen je voorstellen dat jullie wetenschappers hierover zeer verbaasd zijn. Ze zijn ook verrast en verbaasd door de veranderingen van de Zon nu ze haar enorme elektromagnetische velden herschikt en de enorme cocon herschept die de uiterste grenzen van jullie zonnestelsel vormen.Deze voorbereidende stappen worden op een aantal niveaus uitgevoerd. De materiële of fysische werelden worden geherstructureerd om jullie naar een hogere werkelijkheid te brengen. Deze sprong van de derde naar de vijfde dimensie is nogal complex en moet worden gedaan in een reeks fasen die alles en iedereen in jullie zonnestelsel aangaan. Zoals jullie tot nu toe weten – deze veranderingen zijn nodig voor het ontwaken van je slapende chakra’s en een al heel lang inactieve RNA/DNA, dus deze herordenen je en leggen het fundament voor je integratie met je spirituele componenten. Dit is de weg naar het volle bewustzijn. Je krijgt hierdoor je ‘overall’-frequenties om op nieuwe manieren en uitgebreider met het levende universum te kunnen te verbinden/communiceren. Dit stuurt een bericht naar Moeder Aarde en het zonnestelsel om ook verder en hoger te gaan. Het resultaat is een massale beweging naar een geheel nieuwe werkelijkheid!

Deze nieuwe werkelijkheid wordt rondom jullie en in je gevormd. Misschien is het je af en toe opgevallen dat er kleine stukjes hiervan zich ergens in deze werkelijkheid heeft gemanifesteerd om vervolgens weer plotseling te verdwijnen. Het moment van overgaan in deze nieuwe werkelijkheid is heel nabij. De voorbereidende gebeurtenissen vinden overal plaats. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een sectie van deze werkelijkheid boven de drempelfrequentie komt, maar vanwege zijn nog steeds aanwezige instabiliteit spoedig terugvalt op zijn oude niveau. In het kort – jullie zijn er al bijna! Wat nog ontbreekt is slechts een reeks gebeurtenissen die de heersende instabiliteit van dit moment drastisch verandert. Onder jullie voeten stijgen de immer rijzende 5-D golven op uit de Binnenaarde naar de oppervlaktewereld en, zoals wij jullie vertelden, ze hebben nu de 640 km neutrale zone bereikt. De volgende stap voor deze 5-D golven is het overspoelen van de oppervlaktewereld waarop jullie leven!De laatste versmelting met het verrijzende 5-D rijk is onvermijdelijk. Inderdaad, Binnen- en Buitenaarde waren al veel te lang verschillend, dimensionaal gezien! De re-integratie van de twee werkelijkheden en jullie terugkeer naar het volle bewustzijn bezit een stuwkracht die niet te stoppen valt. Dit geldt voor alle veranderingen in jullie zonnestelsel. Gebeurtenissen vormen zich die, volgens een goddelijk opdracht, zich moeten manifesteren en de Hemel en Heer Surea hebben bevolen dat dit spoedig gaat gebeuren. Dus veranderen de complexe krachten die het zonnestelsel bijeenhouden en dit gebeurt met een snelheid die aangeeft dat jullie binnenkort naar het volledige bewustzijn zullen terugkeren. Onze opdracht uit de Hemel luidt – doe dit door middel van een formele massale eerste-contact-landing en wij zullen dit doen op een goddelijk vastgesteld tijdstip!Onze aardse bondgenoten weten dit heel goed en werken hard om de voorbereidingen te voltooien voor een optimale omgeving waarbinnen de massalandingen ongestoord kunnen plaatsvinden. We kennen de immensheid van de taak en we waarderen hun inspanningen heel erg. Ons aandeel is hen te assisteren zodra zij dit nodig achten. De druk waaronder zij werken vloeit voor uit het Akkoord van 1998 en hun trouw aan de verantwoordelijkheden die ze aanvaarden wordt door ons sterk bewonderd. We vertrouwen erop dat de aardse bondgenoten volledig klaar zijn om de grootse voorbereidingen voor het eerste contact te voltooien. Daarna kan de rest zich snel ontvouwen en kunnen jullie al snel alles naar boven halen over wie jullie in werkelijkheid zijn. En … wanneer eenmaal je kort verblijf in onze lichtkamers voorbij is, kan je wonderbaarlijke, met avonturen beladen leven als volledig bewuste beginnen!Vandaag hebben we uitvoerig gesproken over wat jullie te wachten staat tijdens je terugreis naar het volle bewustzijn. De komende festiviteiten zullen ons allen verenigen en zullen het laatste stukje van de legpuzzel – het verhaal over de mens - terugplaatsen op zijn juiste plek! Besef, beste mensen, in jullie hart der harten dat de eindeloze rijkdom en oneindige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


(vertaald: Harmen Schouwerwou, www.unitynet.nl)Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter
Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
129 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
De Professionele versie heeft deze voetnoot niet.SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS