Volgers

PUTIN

woensdag 30 december 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 29 dec 201512 Akbal, 16 Mol, 12 Manik
Selamat Jalwa! De wereld verheugt zich terwijl de leveringen zich eindelijk beginnen te manifesteren! Er begint een nieuw tijdperk voor de mensheid. In  het eerste deel van het komende nieuwe Gregoriaanse jaar gaan jullie een serie verbazingwekkende gebeurtenissen zien. Nieuw bestuur zal de huidige internationale patronen wijzigen en tezamen met de toename van mondiale welvaart, jullie eonenlange concept van schuldslavernij in de afvalbak van de geschiedenis werpen. Dat is maar één van de vele belangrijke overtuigingen die door jullie zullen worden losgelaten. Jullie gaan je opnieuw verbinden met het geloof dat jullie een innerlijke kracht bezitten die, gecombineerd met een collectieve vaardigheid om elkaar te steunen, jullie regionale gemeenschappen grondig zal herinrichten. Deze toename van jullie persoonlijke bevoegdheden zal jullie in staat stellen snel de meeste van jullie huidige problemen op te lossen. Deze betreffen de huidige machts- en grondstoffenproblemen evenals die welke voedsel-, huisvesting- en herverdelingsproblemen in vele delen van jullie wereld betreffen. Kortom, jullie gaan opnieuw ontdekken hoe jullie wereld werkt. Dit is nog maar het begin van hetgeen jullie snel voor elkaar gaan krijgen. Dit rijk zal eveneens een nieuwe geboorte van vrijheid en gelijkheid zien!
Dit proces van jezelf heropvoeden zal steeds verdergaan. Het doel van de meeste educatie in de wereld is simpelweg het creëren van een wereld gevuld met een algemene serie feitelijkheden die bij iedereen zijn ingeprent. Het doel was gehoorzaamheid aan een monetair systeem en een hiërarchie op te dringen dat de grote mensenmassa een ernstig nadeel opleverde. Dit proces zal mondiaal worden losgelaten. Daarvoor in de plaats zal een systeem komen dat de persoonlijke macht benadrukt en je de middelen geeft je dromen waar te maken. Dit is aanvankelijk revolutionair, aangezien elke samenleving een geweldig proces dient te beginnen om diens kern te veranderen. Dit zal niet makkelijk gedaan worden aangezien de meesten nog denken volgens de vroegere, meer bekende manieren. Bestuur dient de werkbaarheid van de nieuwe methodes uit te leggen en de ontwikkeling van deze ideeën omtrent vrijheid en gelijkheid aan te moedigen. Nadat wij eenmaal formeel erkend zijn, zijn we van plan de nieuwe mogelijkheden, die gegeven worden door jullie welvaart en groeiende vrijheid, te benadrukken.
Deze nieuwe serie samenlevingen die jullie gaan bouwen is slechts één van jullie vele toekomstige prestaties. Op dit moment wordt Gaia vergiftigd door straling; door emissies van jullie auto’s, vrachtwagens en fabrieken. Daarenboven zitten jullie midden in een enorm proces van uitsterven van jullie flora en fauna. Deze verschrikking escaleert verder door een immense wereldwijde mis-distributie van jullie natuurlijke bronnen. Jullie onophoudelijk ontginnen en slopen van dit land en haar verscheidene levende bronnen verergeren deze mis-distributie nog verder. Jullie gaan deze problemen beginnen op te lossen nog voor we landen. Tegen die tijd gaan we jullie vooruitgang beoordelen en snel afmaken wat jullie begonnen. Gaia wilde dat jullie corrigeerden wat nu verkeerd is aan jullie samenlevingen en dat jullie beginnen te bewijzen dat jullie toegewijd zijn aan het smeden van een nieuw rijk. Dit zal jullie in staat stellen de heilige relatie tussen deze mondiale samenleving en Gaia  beter te begrijpen.
Deze nieuwe werkelijkheden zullen worden versterkt door wat jullie Opgestegen Meesters je zullen leren over je gewijde afkomst en wat jullie, sinds jullie door de priester-wetenschappers van Atlantis in de amnesie van beperkt bewustzijn geworpen werden, is overkomen. De Anunnaki en hun handlangers hebben deze geschiedenis de afgelopen 13 millennia grotendeels verkeerd weergegeven. We willen graag iedere overgebleven twijfel die jullie nog hebben op het moment dat jullie je mentoren ontmoeten, wegnemen. Het is van levensbelang dat jullie een grondig inzicht hebben in wat jullie ten onrechte is overkomen. Deze vreemde reis van jullie heeft een donkere schaduw gelegd over hoe jullie denken en handelen in dit rijk. Het is belangrijk om de leugens en onwaarheden die jullie nu aannemen, volledig recht te zetten. Jullie zijn erachter hoe het duister te werk gaat. Het deel dat daaraan dient te worden toegevoegd bestaat uit een serie waarheden over jullie zelf en een grondige herziening van hoe werkelijkheden daadwerkelijk functioneren. Deze kennis kan jullie gereed maken om je gemakkelijker in de wonderbaarlijke rijken van volledig bewustzijn te bewegen.
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen op hetgeen voor iedereen een uiterst vreugdevol moment belooft te zijn! Het duister begint van het toneel te verdwijnen. We zegenen iedereen in de Hemel voor deze uiterst genaderijke tijd. Wat jullie vervolgens zullen doen is aan iedereen in de Hemel bewijzen wat een waarlijk dappere en moedige zielen jullie zijn! Dit afgelopen jaar begon op een oneervolle manier en eindigde op geweldige wijze. Jullie bevinden je op een pad dat jullie in staat zal stellen de rijken van het Licht opnieuw te betreden en je te wentelen in overwinningsvreugde! Dit is de tijd waarin jullie je wonderbaarlijk hervonden focus kunnen gebruiken om te visualiseren hoe dit rijk veranderd zal gaan worden. We bereiden een aantal speciale presentaties voor om jullie te begeleiden m.b.t. wie jullie werkelijk zijn en jullie in te lichten over wat er de laatste 13 millennia met jullie is gebeurd. Deze glorierijke feiten zullen het jullie mogelijk maken de volledige inhoud van jullie geschiedenis en hoe die betrekking heeft op jullie bestemming, te begrijpen.
Deze waarheidsgetrouwe verhalen zullen jullie helpen beter begrip te krijgen van wat de Anunnaki hebben gedaan en hoe hun handlangers te werk gingen. We hebben er lang naar verlangd toestemming te krijgen om dit vrijelijk aan jullie uit te leggen. Toen we aan onze verschillende missies begonnen werd ons dit verhaal tot in detail verteld. Het dient niet beoordeeld te worden, maar enkel verteld. Veel van de artefacten die jullie in de afgelopen paar eeuwen hebben opgegraven werden door het duister gemanipuleerd. Het is tijd om de sluier op te lichten en in het Licht van de grote waarheden te treden, die deze onderwerpen vertegenwoordigen. Jullie zijn een groots volk dat een uiterst moeizame reis heeft overleefd. Wij zijn hier om een aantal waarheden te onthullen en om jullie de betekenis uit te leggen van een aantal zogenaamde “geheime tekens”. Het is dit dat het begin van jullie bevrijding en  stevige verankering op jullie goddelijke pad naar verlichting betekent.
Laat ons in dit geheel een grote waarheid herhalen. Jullie zijn een uiterst heilige groep Zielen. Wij hebben het voorrecht om toezicht op jullie te houden en jullie te begeleiden. Dit is iets dat we niet onderschatten. Lang geleden werden we door de Hemel voorbestemd om toezicht te houden en de methodes van goddelijke barmhartigheid en dankbaarheid  toe te passen om jullie naar het Licht te brengen. Deze taak heeft millennia in beslag genomen om dit te bereiken. Ieder van ons is af en toe temidden van jullie geboren, heeft geleefd en is gestorven. We zullen deze kennis van de wereld laten werken om onze heilige doelen te bereiken. We kennen in detail wat de Anunnaki en hun handlangers hebben toegepast om de waarheid te manipuleren. We weten wat er nodig is om jullie naar de gedenkwaardige tijd te brengen waarop de macht van het duister snel zal oplossen. Dit proces stelt de Hemel in staat om jullie terug te brengen tot volledig bewustzijn en om jullie band met je spirituele- en ruimtefamilies te herstellen.
Vandaag weten we dat jullie op de rand staan van een grootse overwinning die een einde zal maken aan jullie enorme onwetendheid omtrent hoe deze fysieke en spirituele universa werken. Jullie zullen eveneens worden voorbereid op de ontmoeting met jullie familie uit Binnenaarde. Jullie zullen ontdekken hoe dit rijk verbonden is met het Bovenaardse rijk dat het Binnenaardse bestuurt en jullie zullen beginnen inzicht te krijgen in wat er van jullie wordt verwacht te gaan doen en jullie zullen klaar zijn om het te doen! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja


dinsdag 22 december 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 22 dec 2015

5 Cib, 9 Mol, 12 Manik
Dratzo! We komen in vreugde! De laatste fasen van het leveringsproces zijn in gang gezet. Wat dit proces enigszins kan vertragen is Kerstmis. De Opgestegen Meesters zien deze tijd van het jaar zoals ze begin Mei zien; als een heilige tijd en ze streven ernaar dit gewijde deel van het Gregoriaanse jaar nauwkeurig te observeren. Degenen die deze hemelse zegeningen sturen kunnen daarom de leveringen tijdelijk vertragen. Ondanks een goddelijke vertraging zullen deze bijzondere geschenken echter aan jullie overhandigd worden! Sinds de oudheid heeft deze tijd van het jaar een bijzondere betekenis gehad. Zelfs in de tijd van Atlantis werd het einde van het ene jaar en het begin van een Nieuw Jaar gevierd met speciale rituelen en ceremonieën. Wees dankbaar en vreugdevol dat deze tijd eveneens het begin van jullie zegeningen zal betekenen. Herinner je hoe lang dat geduurd heeft en zegen dat wat jullie zullen bereiken met dankbaarheid. Wees klaar om dit moment te gebruiken om te beginnen deze fondsen te laten dienen om jullie dromen te verwezenlijken. Bedank iedereen en laat je groep en jezelf dit jaar beginnen met een gedetailleerd beeld van hoe deze goddelijke visualisatie vorm zal krijgen. Weet dat zich met deze zegeningen een nieuwe werkelijkheid en nieuw bestuur aandienen!
Terwijl jullie rond de wereld kijken zien jullie hoe deze verandering plaatsvindt. De realiteit is dat deze wereld van jullie niet langer kan functioneren zoals hij dat voorheen heeft gedaan. Broodnodige veranderingen duiken overal op. De watercrisis is een van de meest duidelijke. Het grootste gedeelte van jullie wereld ontbeert een waarlijk veilige watervoorziening. De middelen om hiervoor te zorgen zijn aanwezig. Maar ze zijn niet beschikbaar vanwege de politiek en de veronderstelde hoge kosten. Jullie zullen zegeningen ontvangen zodat jullie deze humanitaire fondsen kunnen gebruiken om de immense crisis op te lossen. Dit is maar één van de vele infrastructurele problemen die opgelost dienen te worden. Vele andere, zoals wegen, bruggen en zelfs zulke simpele zaken als spoorwegen vragen om een bepaalde innovatieve denkwijze. Ons is bekend dat een groot aantal mensen klaar staat om de oplossingen, die nodig zijn om succes te garanderen, te laten zien. Daarnaast dienen jullie de kinderen van de wereld te voorzien van de middelen om echt kwalitatief hoog en productief onderwijs te genieten. Het is een zaak van een goede basis leggen voor iedereen door de productie van genoeg voedsel om de honger voor altijd te stoppen.
We hebben talloze problemen besproken die op het punt staan jullie werkelijkheid te overspoelen. Aangezien het bewustzijn groeit, kunnen jullie zien hoe eenvoudig deze vele problemen opgelost kunnen worden. De sleutel is het isoleren van de duistere handlangers die dit rijk controleren en eenvoudigweg het Licht binnen te laten. Dit is de essentie van wat we doen. We hebben jullie zien groeien en hebben gezien hoe het duister jullie manipuleert en probeert jullie onder een bepaalde mate van controle te houden. Onze liaisons werken standvastig om ervoor te zorgen dat deze schooiers snel van jullie worden geïsoleerd. Als jullie eenmaal van hen zijn bevrijd, kunnen jullie eenvoudig je latente vermogens gebruiken om een betere wereld te creëren. Het is deze nieuwe realiteit die we van plan zijn te bezoeken, alsmede jullie te helpen eindelijk jullie lange reis terug naar volledig bewustzijn te volbrengen. Het is in dit licht waarom we hier in zulke grote aantallen naar toe zijn gereisd. Onze mentoren staan klaar om jullie over de laatste hobbels op deze lange weg heen te helpen. Het is dit proces dat ons naar succes leidt!
Millennia geleden werden jullie door de duistere priesters van Atlantis beroofd van jullie ware Licht. Deze technologie was nog niet in staat om jullie blijvend te veranderen. De Hemel zag dit als een gelegenheid om een speciale groep mensen toe te rusten. Dezen waren zeer goed in staat om de kinderen van Anchara te helpen bij hun eigen reis naar het Licht en naar volledig bewustzijn. Jullie gaan dit Sterrenstelsel transformeren door wat jullie gaan leren. En door deze kennis door te geven d.m.v. de grote barmhartigheid die van nature in alle mensen aanwezig is. Jullie gaan een geweldige dienst bewijzen aan allen in de fysicaliteit en grote rolmodellen worden, die legendarisch zullen worden. Zoals we hebben gezegd, jullie zitten in de laatste fase van deze reis. We zijn hier om deze machtige tijden op te tekenen en jullie te helpen bij de laatste overblijfselen van het verwerken van de gloriën die geassocieerd zijn met jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Jullie zullen worden herenigd met jullie spirituele- en ruimtefamilies. Jullie staan, zoals gezegd, aan de uiterste rand van de sprong in jullie grootste avontuur, de fabelachtige onderwijzers van het Licht temidden van de Ancharanen!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We weten precies hoe moeilijk het is te zien hoe de vele zegeningen die jullie verdienen, zonder dat jullie daar controle over hebben, worden vertraagd. Verscheidene machinaties door de overblijvende agenten van het duister hebben ervoor gezorgd dat er onverwijld bepaalde speciale veiligheidsmaatregelen moesten worden uitgevoerd. Vier en onthoud, wanneer deze lang beloofde gelden beschikbaar komen, het heilige belang van deze tijd van het jaar. Accepteer deze goddelijke gaven genadig en gebruik je gevoel van barmhartigheid bij het beslissen hoe je deze het beste kunt gebruiken of verdelen. Deze gaven zullen het begin zijn van een grootse welvaart die zal worden uitgestort over deze wereldbol. Laat dit een tijd zijn van beëindiging en begin. Laat het een moment zijn om je absolute geloof in de macht van het Licht te demonstreren. Help degenen die in nood zijn en begin die projecten die de mensheid in het algemeen zullen helpen. Wees positief en bereidwillig om datgene uit te voeren waar je innerlijke hart en verstand echt in geloven.
Kijk, terwijl we dit zeer betekenisvolle evenement naderen, naar deze gebeurtenis als een tijd waarin de ware eenheid van de mensheid eindelijk op een mondiale basis gaat stralen. Prachtige dingen gaan gebeuren, omdat we diep van binnen allemaal om elkaar geven. Deze Liefde zal het groeiende bewustzijnsniveau dat jullie allemaal in jezelf voelen, weerspiegelen. Het was nog maar een paar jaar geleden dat veel van de incidenten die hebben plaatsgevonden tot één of ander soort mondiaal inferno zouden hebben geleid. Deze Geestesgroei is zeer bemoedigend. Jullie beginnen de hoeveelheid toegepaste genade op een wereldwijde basis uit te breiden. Blijf daarom positief en laat dit wonderbaarlijke gevoel blijven stromen en groeien. Nieuw bestuur zal zich manifesteren. Deze nieuwe tijd zal ons uiteindelijk toestaan te verschijnen en vele zaken, die jullie omtrent je verleden, heden en toekomst dienen te weten, onderwijzen. Temidden van dit alles bevindt zich het eeuwige nu.
Jullie gewijde taak is zowel jullie groei in bewustzijn als die in de Geest gebruiken om een nieuw rijk te smeden dat de voorloper is van een nieuwe menselijke samenleving. Lang geleden werd ons de kans ontzegd om Atlantis om te zetten in een nieuw amalgaam van de Geest van Lemurie, vreugdevol samengebracht met de technologieën van Atlantis. Sindsdien hebben jullie rondgescharreld in de gevangenis die beperkt bewustzijn heet. Vanwege een serie uitzonderlijke levens heeft de Hemel ons, Meesters, uiteindelijk tot jullie trouwe opzichters gemaakt. We hebben barmhartigheid en genade toegepast, tezamen met een stortbad van goede werken om de hogere vonken van de mensheid levend te houden. Momenteel zal een groot hemels wonder onze gezamenlijke tijd in het duister afsluiten. Het is dit nieuwe rijk dat ons wenkt en ons in staat zal stellen elkaar te ontmoeten en onze wijsheid met jullie te delen! Het is een goddelijk moment waarop wij elkaar allemaal kunnen verwelkomen en ons verheugen!
Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen. Vele gebeurtenissen staan op het punt zich te manifesteren. We danken de Schepper en zegenen die gebeurtenissen die ons binnenkort zullen omarmen. Laat ons dit feestseizoen gebruiken om een zeer verbazingwekkende tijd voor de gehele mensheid zowel te beginnen als te vieren! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

woensdag 16 december 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 15 december 201511 Muluk, 2 Mol, 12 Manik
Dratzo! Er gebeurt nu veel goeds in jullie rijk. De fondsen waarop jullie met veel frustratie en zorgen hebben gewacht zijn er! De volgorde van hun aankomst hangt af van een aantal sleutelfactoren. Allereerst is er de mate van algehele beveiliging die wordt toegepast door de belangrijkste hierbij betrokken groepen. Deze eerste gelden zullen de eerste vallende dominostenen zijn die het formele einde van de mondiale duistere heerschappij van de cabal zullen inluiden. Dit betekent de formele initiatie van een heleboel nieuwe bank- en financiële procedures. Ten tweede zullen deze gelden het einde betekenen van het met fraude doorspekte privébezit dat de "VS Federal Reserve" is. Er is een grote laatste worsteling gaande tussen degenen die de strijd om dit lastige instituut aan het verliezen zijn en degenen die het wensen te begraven. Ten derde, velen die deze fondsen zullen vrijgeven vechten eveneens een innerlijke strijd tegen dat vrijgeven. We wijzen nadrukkelijk op dit vrijgeven als het enige overblijvende alternatief. Het is louter dwaasheid voor eenieder die het onvermijdelijke wil uitstellen!!
Lang geleden werd deze oppervlakterealiteit overgenomen door een groep duistere rebellen die in oud-soemerisch de Anunnaki werden genoemd. Deze vertegenwoordigers van jullie bovenwereld heersten gedurende bijna 13 millennia lang op draconische wijze . Hun laaghartige heerschappij eindigde plotseling met het Verdrag van Anchara, meer dan 20 jaar geleden. Sindsdien was er een wereldwijde strijd gaande over of dit edict hier moest worden uitgevoerd. We zijn verheugd jullie te kunnen informeren dat dit galactische edict hier ook geldt. We zijn hier om toe te zien op jullie transitie naar een periode die eerst wordt gevuld met waarheid, vrijheid en welvaart! Deze operatie is thans overgegaan naar een nieuwe fase en bepaalde handelingen dienen te worden uitgevoerd. Eén ervan is snel het politieke en financiële systeem, dat onwettig over jullie heeft geregeerd, te vernietigen. Jullie zijn geen financieel voer of schuldslaven. Degenen die dit edictsysteem eren of uit lijken te voeren schijnen te traag te zijn in het gehoor geven aan de wensen van de Hemel. Derhalve is deze tijd er één waarin een magisch moment zich zal aandienen dat alles verandert. Beschouw deze tijd als dit magische moment. Wees dapper en geniet van het laatste deel van de rit!
De laatste twee decennia hebben we gezien hoe de Lichtkrachten en de belangrijkste facties van de duistere cabal elkaar bestreden. Vele vrienden die zich achter het Licht schaarden gingen over toen een serie schandalige acties hun het leven kostte. Wij zijn vastbesloten de acties van onze vrienden af te maken. De overwinning die er is, is deels om hen te eren, en ieder van jullie te eren die sterk bleef in het geloof omtrent deze grootse verandering en over ons. Een groots proces is aan het ontstaan om jullie in vol contact met het Licht te brengen. Als vertegenwoordigers van dit goddelijke visioen zijn we, om jullie deze heilige gift te brengen, gebonden door onze waarheden. We vragen daarom dringend om het snelle en zekere vrijgeven van deze fondsen. Het is ontmoedigend om te zien hoe het kwaadaardige web van het duister nog steeds een klein beetje zeggenschap heeft over wat er gebeurt. Het Licht moet degenen die op enigerlei wijze deze operatie proberen te hinderen eruit werken. Het is een humaan project dat ieder van jullie vrijheid en middelen zal brengen om deze wereld te veranderen.
Wanneer jullie terugkijken naar alles wat er op deze wereldbol gebeurt, dan kun je al gauw de mate van paniek en de lichte aarzeling zien die alle betrokkenen vervult. We realiseren ons dat het niet eenvoudig is om een wereld die millennia lang in een bepaald ritme bewoog drastisch te veranderen. We realiseren ons verder hoe immens deze veranderingen zijn waarover wordt nagedacht. Deze zaken dienen gecompleteerd te worden en dan is een waarlijk gigantisch educatieproject essentieel voor succes. Jullie hebben de juiste benodigde gereedschappen in handen voor deze grootse sociale mediacampagne. Verscheidene belangrijke regeringen zullen na NESARA hulp bieden bij deze zeer noodzakelijke campagne. Procedures zoals jullie nog nooit in je leven hebben gezien worden gereedgemaakt om plaats te hebben. Jullie doel in deze projecten is om deze nieuwe realiteit spiritueel en fysiek te verwezenlijken. Gebruik jullie innerlijke intuïtieve visie om dit alles in een positieve realiteit te brengen. Gebruik deze feestdagen als een springplank voor de wonderen die zich gaan manifesteren. Wat een prachtige wereld zal nu voor iedereen zichtbaar zijn.
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De waarlijk glorierijke gloed van het rechtvaardige Licht uit de Hemel verwarmt deze morgen de zielenroerselen in het hart van de mensheid. Grootse gebeurtenissen vinden plaats aangezien de talloze fondsen van de Hemel zich over deze dierbare aardbol beginnen te verspreiden. Lang geleden werd de mensheid door de geraffineerde daden van een Atlantische heersende klasse plotseling in het duister geworpen. Deze daden zullen nu in vergeving worden gecorrigeerd door het duister en haar talloze handlangers. Deze gewelddadige geschiedenis loopt momenteel ten einde en zal getransformeerd worden in een transportmiddel voor het Licht en haar onvermijdelijke moment van overwinning! We dragen herinneringen met ons mee die opnieuw herinnerd zullen worden t.a.v. hoe we ooit dit pad van eindige duisternis bewandelden. In deze herinneringen liggen de voorbeelden van hoe we overleefden en het Licht in dit land vol lijden, beproeving en dood dankbaar bestendigden. Het is een verhaal dat al jullie Meesters jullie wensen te vertellen.
Mijn broeders en zusters, blijf positief. Dit lange verhaal der generaties zal worden getransformeerd in een verhaal van vreugde, vrijheid en welvaart! Diep binnenin jullie ligt de kern van jullie Ziel en het heeft altijd dit lange verhaal van beproeving onthouden en het heeft eenieder van jullie op deze tijd van eindeloze overwinning voorbereid. Luister Geliefden, en wees klaar voor wat er nu zal komen! De Hemel is begonnen de grote vervuiling van de atmosfeer die ons allemaal bedekt op te schonen. Neem dit alles, terwijl jullie beginnen boven te komen, tot je. Het allerbelangrijkste is om niet te oordelen! Wees in plaats daarvan klaar om dit in Liefde en Eenheid te omarmen. Jullie bevrijding komt als een groot geschenk, een heilig cadeau, afkomstig van de Hemel. Leven na leven hebben velen van ons ofwel de rol van onderdrukker, dan wel van slachtoffer gespeeld in het enorme onrecht dat het kenmerk was van deze onbewuste tijden. We zijn allemaal hier om dit barmhartig achter ons te laten en binnen de vergeving van de Schepper door te gaan naar volledig bewustzijn!
Deze huidige boodschap dient zich aan als voorloper van superbe ervaringen, die jullie in verwondering zullen omarmen. De Hemel wenst jullie te leren en uit te leggen wat er zal gaan gebeuren. Gebruik deze informatie als voortekenen van wat er gaat komen. Jullie rijk zal eindelijk overgaan en iets worden waar jullie je gemakkelijk, zoals wij dat doen, kunnen bewegen van deze glorierijke aardbol naar de onvoorstelbare heerlijkheid van de Hemel. Dit proces is er één om in vreugde en waarheid tot je te nemen en voor klaar te zijn. Het omvat een rijk gevuld met zaken en gebeurtenissen die op dit moment nog niet volledig onthuld kunnen worden. Blijf gewoon positief en uiterst gefocust op die verbazingwekkende zaken die de Hemel over jullie zal doen neerdalen! Bereid je daarom in vreugde en overwinning voor op onze verschijning en die van onze families uit de Geestenwereld, de ruimte en de dierbare landen van Agharta. Hiermee laat ik jullie achter! Hosanna! Hosanna! Hosanna!
Vandaag onderzochten we hetgeen zich aan het gereedmaken is voor een grootse verschijning! Wees voorbereid voor de volgende fase in jullie voortgang richting fysiek Engelenschap. Deze tijd brengt jullie veel zorgen, vreugde en uiteindelijk vrijheid. Jullie werden tevens tot het uiterste getest! Dit alles leidt jullie naar je zegerijke hereniging met degenen die jullie barmhartig liefhebben! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 8 december 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 8 dec 2015


4 Ik, 5 Yaxk'in, 12 Manik
Selamat Jalwa (Beleef eeuwigdurende vreugde!) Een operatie die jullie een nieuwe wereld zal opleveren loopt nu ten einde. Millennia lang werd jullie oppervlakterealiteit in haar inzichten beperkt door regelrechte leugens en ongelooflijke misleiding. Jullie staan nu op zijn minst aan de uiterste rand van een andere realiteit, waarin jullie omringd worden door waarheid en nieuw bestuur dat toegewijd is aan jullie welzijn. Dat is iets waaraan jullie niet gewend zijn. In plaats daarvan verwachten jullie dat jullie worden belogen, bedrogen of gewoonweg misleid. In de laatste paar weken werd er een nieuw rijk geconstrueerd. Deze wereld is in deze feestmaand meer dan een geschenk; het zal een rijk zijn waarin jullie je kunnen verheugen. Dit nieuwe rijk is er al, maar is nog niet gemanifesteerd. Jullie zien het zich momenteel vóór jullie manifesteren. Het duister is verslagen, maar nog niet van jullie geïsoleerd. Een laatste serie gebeurtenissen moet nog geschieden voor deze zeer gewenste gebeurtenis plaatsvindt. Deze realiteit wordt langzaam getransitioneerd en wanneer die compleet is zullen een paar zeer duidelijke tekenen voor jullie verschijnen. Wees, tot dan, zowel wetend als vol vertrouwen m.b.t. deze grote verandering in jullie realiteit.
Lang geleden bepaalde de Hemel dat dit moment in jullie geschiedenis zou plaatsvinden. We zijn hier om te helpen deze zaken, die dit compleet zullen maken, te implementeren. De Hemel heeft instructies gegeven omtrent de wijze waarop dit prachtige geschenk zal verschijnen. Nu al hangen de tekenen van deze talloze veranderingen in de lucht. We hebben toegekeken hoe jullie vele Lichtgroepen, voor ons veel te langzaam, jullie realiteit hebben voorbereid op deze grootse shift. We vinden dat ze veel te toegeeflijk waren m.b.t. het isoleren van de handlangers van de Anunnaki. Deze procedure werd met 'fluwelen handschoenen' gedaan, maar had een krachtiger benadering nodig. Wij waren van plan ons, met de oude families, geselecteerde leden van koninklijke families en de goedkeuring van hun geheime genootschappen, snel van hen te ontdoen door ze naar een speciale serie alternatieve realiteiten te sturen. Dit proces was bedoeld om jullie je zegeningen te geven. In plaats daarvan zitten we nu in het huidige moeras.
Terwijl deze verschillende moeilijkheden zich ontrafelen wordt het steeds duidelijker dat deze transitieperiode meer tijd kan vergen om te kunnen beginnen, maar we hebben gezien hoe snel jullie je aanpassen aan nieuwe realiteiten als die zich eenmaal manifesteren. Als volk zijn jullie zeer veerkrachtig. Het zijn degenen die onuitwisbaar deel zijn gaan uitmaken van welke culturele realiteit ook die zeer onwillig zijn om te veranderen. Zodoende gaan we door met toezicht houden op wat er gebeurt en wensen we dat we een belangrijker aandeel hadden in dit nogal langdurige proces. Op dit moment zijn alle belangrijke fondsentransfers door onze aardse evenknieën gecompleteerd. Deze operatie op zich was zeer langdurig. In onze optiek was de beveiliging waarop werd aangedrongen veel uitgebreider dan nodig was. Desalniettemin werd het gedaan, en de volgende stap is levering. Degenen die bij dit proces betrokken zijn, zijn wederom te beschroomd voor hun eigen goed! Desondanks verwachten we nu dat dit relatief snel zal gebeuren. Deze procedure zal slechts het begin zijn van gebeurtenissen die jullie realiteit voor altijd zal veranderen.
Deze procedure bereikt een punt waarop de eerste van vele gebeurtenissen waarop jullie lang hebben gewacht kan zich kan voltrekken. Dit proces heeft zijn pas versneld nu elk van jullie collectief begon te denken. Deze gezamenlijke inspanning staat op het punt te worden beloond. Het eerste deel van deze enorme levering is klaar. Wat overblijft is de langzame vastberadenheid van degenen die de leiding hebben. Terwijl dit alles gebeurt gaan de laatste zetten van de handlangers van het duister door. Het Nieuwe Jaar belooft er één te worden waarin een heleboel lang aangekondigde beloften eindelijk waarheid worden. De levering van de eerste items lijkt voor jullie Kerst te gaan gebeuren. Gebruik deze eerste werveling van activiteiten als een signaal dat een paar waarlijk fantastische gebeurtenissen aan de nabije horizon liggen. We zetten een serie zaken klaar die nog maar de eerste items van onze pakketten goederen zijn. Onze bedoeling is de opkomst van nieuw bestuur en het beëindigen van een lange en achterbakse UFO cover-up te laten zien. Het is tijd dat jullie omtrent ons bestaan en onze welwillendheid wordt verteld. De lange verbondenheid tussen ons moet vrijelijk worden onthuld!
Zegeningen en Genade! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vele schitterende dingen zijn nu aan het gebeuren! De fondsen van zowel de trustfondsen als de oude families worden vrijgegeven en naar hun bestemmingen gezonden. We zegenen en zenden halleluja's naar alle betrokkenen. Het duister mag dan proberen, zoals ze dat altijd doen, deze schema's in de war te sturen. Maar deze gelden zijn nog maar het begin van een golf van fondsen die dit rijk zullen besproeien met zegeningen van de Hemel. Tel, terwijl je deze fondsen ontvangt, je zegeningen en gebruik vervolgens je innerlijke genade om jullie families, vrienden en anderen te helpen. Gebruik deze fondsen om je meest dierbare dromen te vervullen en het anderen mogelijk te maken om op dezelfde manier te beginnen hun dromen te verwezenlijken. Deze glorieuze periode omvat Kerst en Nieuwjaar. Het houdt eveneens nieuw bestuur in alsmede een nieuwe realiteit gevuld met vreugde, voorspoed en bovenal jullie vrijheid! Dit zal een uiterst schitterend moment zijn om de Hemel te bedanken, en iedereen te bedanken voor deze uiterst wonderbaarlijke serie geschenken!
Over deze hele aardbol vindt aan het einde van het jaar een snelle toename in spirituele energieën plaats. Deze energie draagt bij aan de positieve versnelling van de voor deze tijd en de door de Hemel gestelde doelen. Jullie weten dat in deze tijd van het jaar, wij Meesters wereldwijd naar een aantal heilige plekken gaan zoals Mount Shasta en de heilige valleien van de Himalaya, om te bidden, te visualiseren en deze nieuwe realiteit die nu vorm krijgt te vieren. Deze goddelijke energie doet jullie bewustzijn stijgen en maakt het mogelijk dat een nieuw tijdperk van Licht en Liefde op Gaia neer kan dalen. We vragen jullie deze waarlijk goddelijke energieën in je op te nemen en je innerlijke genade te gebruiken om dit rijk te laten opkomen. Kom samen om de wonderen van de Hemel te eren en te vieren, aangezien dit nieuwe welvarende tijdperk realiteit wordt! Laat ons als Eenheid samenkomen. Laten we onze goddelijke geschenken aanvaarden en deze barmhartig over de wereld verspreiden!
Vele millennia geleden, zaten we allemaal verstrikt in de wirwar van een groot dilemma. Het duister was begonnen de Hemel openlijk te provoceren. Hun doortrapte plan werd eerst uitgesteld en vervolgens bezworen door onze hemelse Bestuurders. We volgden de belangrijke instructies van deze gewijde hemelse gastheren op en ontwikkelden een middel om genade te verspreiden naar een groot aantal van onze voorouders. De weerzinwekkende handlangers van de Anunnaki werden langzamerhand gedwarsboomd in hun ontzagwekkende voornemen om totale gehoorzaamheid af te dwingen. Nu bevinden we ons op rand van de Overwinning! We zegenen en bedanken de Hemel barmhartig voor hun werk. Blijf positief en voeg je bij ons voor het laatste deel van het manifesteren van het schitterende visioen, dat Gaia ons zo lang geleden heeft gegeven. De tijd is aangebroken om met veel hartstocht naar binnen te jubelen hoezeer we met Liefde en Licht vervuld zijn voor degenen in zowel de Hemel als op Aarde, die ons zo laten triomferen. Hosanna! Hosanna! Hosanna!
Vandaag gingen we door met ons wekelijkse verslag. Over de hele wereld is er nu veel goeds aan het ontstaan. Een grootse beweging die naar jullie overwinning zal leiden is op gang gekomen. Gooi de talloze frustraties van je af en verheug je. Er verschijnen nu zaken die het einde van dit jaar tot een feest zullen maken! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

woensdag 2 december 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 1 dec 201510 Men, 8 Yaxk'in, 12 Manik
Selamat Balik! Iedere dag komen we dichter bij het begin van een nieuw tijdperk van Licht op het oppervlak van Gaia. Een grootse verlossing van het duister voor de mensheid is daar! De tijd is eindelijk gekomen waarin de herverdeling van rijkdom en de opkomst van echte valuta in de wereld te aanschouwen is. Er is een mondiale reset die zal verschijnen en de opkomst van valuta van edele metalen zal initiëren. Op dit moment bevinden de herwaarderingen zich aan de horizon. Hiermee tezamen zal een proces opgestart worden dat jullie van je schulden zal verlossen en dat een nieuw en volledig transparant internationaal bankensysteem zal opzetten. Dit proces begint serieus op gang te komen terwijl de laatste maand van dit Gregoriaanse jaar zich aandient. De duistere garde is lange tijd bezig geweest om ons in een beschutting te dwingen, hetgeen hen de overwinning waar ze naar zochten heeft ontzegd. Verheug jullie, terwijl deze laatste strohalm van het duister aan het bezwijken is, in het feit dat hun poging ons van ons uiteindelijke doel af te leiden, vergeefs was. Jullie zullen het moment meemaken waarop de Hemel triomfeert en jullie je vrijheid terugkrijgen. Erken alles dat nodig was om deze overwinning veilig te stellen. Gedenk de gevallenen en realiseer je de prijs die velen hebben betaald voor deze glorieuze uitkomst!
Jullie zijn het resultaat van een algemeen toezicht door de Sirianen en hun bondgenoten. We hebben ervoor gezorgd dat, ook al hebben jullie vele duistere tijden moeten doorstaan, jullie uitsterven nooit werd toegestaan en evenmin dat jullie aan experimenten van het meest immorele en beestachtige soort werden blootgesteld. Het duister werd aangetrokken door de invloed die hiervan uit ging. Als Hemelse bewakers hebben we dergelijke genetische idioterie altijd kunnen voorkomen. Het is een uiterst vreemde serie gebeurtenissen, die de Anunnaki en haar handlangers jullie hebben laten doormaken. In de afgelopen eeuw werden jullie vaak door oorlog, epidemieën of nucleaire rampen bijna uitgeroeid. In verschillende gevallen werd jullie Zon aangevallen en bijna vernietigd. Deze bijna rampzalige gebeurtenissen dwongen verschillende Ruimte- en Onderzoeksvloten om in te grijpen en onvermoeibaar samen te werken met de degenen die met het toezicht van de Aarde belast zijn. Deze bijna-rampen dwongen de Galactische Federatie om een speciale vloot aan te wijzen die als direct inzetbare reservehulp aan onze toezichthouders ter beschikking stond. Zodoende zijn er verhalen die we van plan zijn in de toekomst met jullie te delen. 
Jullie zijn een bijzonder soort mensen. Miljoenen jaren geleden was de mensheid op Wega een primitieve aquatische primaat wiens belangrijkste vaardigheid het was om te vissen. We waren enkel in staat om een zeer eenvoudige samenleving te onderhouden en waren voortdurend bezorgd omdat een aantal krachtige roofdieren ons aan de lopende band aanvielen. De galactische walvisachtigen betraden dit rijk. Als collectief hadden ze, op hun zoektocht naar een Wezen dat in staat zou zijn een echte landvoogd te worden, hiervoor bijna 10.000 generaties nodig gehad. Deze dappere wezens zagen ons en startten een proces om ons meer te maken dan we waren. Ze zagen in ons een antwoord op hun lange intergalactische zoektocht. Deze schitterende wezens vroegen de Galactische Spirituele Hiërarchie om ons naar volledig bewustzijn te brengen. Na een lange serie discussies ging de Spirituele Hiërarchie overstag. De primaten van Wega zouden een speciaal Scheppingsverhaal  overgeleverd krijgen en zouden vernemen dat het noodzakelijk was om dit zonnestelsel op het juiste goddelijke moment te koloniseren. De Aarde zou het heilige centrum worden van deze nieuwe sterrennatie. Gaia droeg in zich de vonk die dit prachtige sterrenstelsel zou vormen.
Het is dit grootse verhaal dat ten grondslag ligt aan ons Zijn. Onze wetenschappers evenals onze spirituele adviseurs hebben de validiteit van dit grootse verhaal al lang bewezen. Toen we ons vanaf wat jullie de Lyra-constellatie noemen hebben verspreid, zijn we nooit onze nederige afkomst uit het oog verloren. We leerden vanaf het begin alle vormen van leven te respecteren en dit enorme universum te zien als een bijzondere holografische Creatie, geïnspireerd door onze Schepper, de Hoogste Creatieve Macht, of in het Siriaans: "JaTa" (De Vreugde van de Hemel). We zijn in het verleden in vele verbonden samengekomen, die bij elkaar meer dan zes miljoen jaar oud zijn. Het huidige is natuurlijk de Galactische Federatie van Licht. We verlangen ernaar jullie te ontmoeten en als jullie zover zijn, jullie voor te bereiden op het afronden van de laatste fase van jullie terugkeer naar de staat van kameraadschappelijke galactische  wezens. Deze tijd in jullie geschiedenis is een overgangsperiode tussen wat jullie weten en wat jullie gaan worden. Degenen die toestemming hadden jullie in het duister te storten zijn verdwenen. Wat resteert is een laaghartige groep handlangers wiens tijd van vertrek gekomen is. Een uiterst glorieuze toekomst staat klaar!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wij komen op deze dag om jullie te verwelkomen bij een nieuwe spirituele tijd voor de mensheid. Jullie werden door het duister en haar negatieve percepties getraind om aan jezelf te twijfelen. Deze innerlijke twijfel aan jezelf kan je voortdurend verscheuren. Het berooft je van je spirituele kracht om te manifesteren en frustreert je voortdurend. Iedereen die momenteel in deze tijd leeft, werd in feite door de Schepper de vaardigheid gegeven om een succesvol leven te manifesteren. De sleutelwoorden zijn positieve focus. Ga naar binnen en verwijder de drammerige tegenwerking door jullie duistere percepties. Ouders die niet beter wisten veroorzaakten ze. Vervang deze gedachten door gefocuste positieve. Aanvankelijk kan dit moeilijk lijken. Wees desalniettemin geduldig en visualiseer hetgeen je gevraagd hebt. Na verloop van tijd kan deze oefening beginnen vrucht te dragen. Jullie minieme gefocuste overwinningen kunnen dan worden uitgebreid naar steeds grotere overwinningen.
Als jullie beginnen te ontdekken dat deze krachtige vaardigheden slagen, groeit jullie focus en jullie eerste successen kunnen leiden tot meer gedetailleerde wensen. Jullie vervangen geleidelijk de negatieve overtuigingen die jullie per vergissing, toen jullie jong waren, werden gegeven. Terwijl jullie de effectiviteit hiervan leren, kunnen jullie dit verder uitbreiden door dit als een gezamenlijke oefening te doen. Wanneer jullie dit als groep doen, voegen jullie letterlijk de enorme kracht van de Schepper aan jullie inspanningen toe. Jullie hebben het succes van deze inspanningen met een oneindige hoeveelheid vergroot. Succes kan dan onvermijdelijk volgen. Het essentiële element is focus. Jullie kleinere successen die je leerde je individueel te focussen vereisen nu groepsfocus. De sleutel is je te ontspannen. Leer los te laten. Geef ze eenvoudigweg aan de Hemel. Laat de Hemel diens machtige krachten gebruiken om dit op het juiste goddelijke tijdstip te manifesteren. Wees hier rustig onder en ga gewoon door met jullie eigen dingen.
Dan kunnen jullie de kracht van intentie ontdekken. De hemel wil dat jullie waarlijk succesvol zijn. De Hemel beoordeelt deze intenties en bepaalt hoe deze het beste voor jullie uit te voeren. Op dit goddelijke tijdstip vervult de Hemel deze wens. De sleutel is dan om deze wens los te laten en frustratie niet dit beeld van succes binnen te laten. Blijf derhalve vertrouwen hebben. Weet dat jullie ware wensen inderdaad succesvol zijn. Wij Meesters weten dit van binnen en zien dat degenen die deze wijsheid waarlijk volgen een krachtig leven leiden! Het is aanvankelijk makkelijk om je te laten overweldigen door frustratie. Leer een echt succesvol leven te leiden door de ontwrichtende twijfel aan jezelf weg te vegen. Daarvoor is oefening nodig en een sterk geloof in de inherente kracht ervan. Wees zodoende klaar om die zelftwijfel te overwinnen en ga richting de kracht van gefocuste positieve intentie. Onthoud, geliefde Harten: de sleutel is je intentie waarlijk los te laten en die vrijelijk aan de Hemel over te geven!
Vandaag bespraken we wat er in deze realiteit gebeurt. We bespraken tevens enige belangrijke achtergronden zodat meer van de oorsprong van wat er nu gebeurt bekend is. De Meesters herhaalden hoe het beste de kunst van positieve intenties beoefend kunnen worden en hoe negatieve frustraties te beëindigen. Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob/Marja

woensdag 25 november 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 24 nov 20153 Lamat, 1 Yaxk'in, 12 Manik
Dratzo! De wereld blijft zich in een positieve richting bewegen. Alle vestigingsfondsen en reserves zijn in beweging en de meeste hebben hun distributiepunten bereikt. Al dergelijke bewegingen worden onder de hoogste veiligheidsmaatregelen verricht. In het verleden was de voornaamste zorg het grote aantal handlangers, dat de vertragingsmaatregelen van het duister ondersteunde. Deze zorgen zijn niet langer het belangrijkste motief voor die enorme beveiliging. De nieuwe kink in de kabel was de algemene faux pas die werd gecreëerd door plotselinge storingen in het algehele telecommunicatieproces. De meeste hiervan werden gecorrigeerd. Desalniettemin werden veel geldovermakingen, belangrijke websites en overdrachten van belangrijke documenten, verstoord. Momenteel is er nog steeds, zij het in mindere mate, een probleem. Deze moeilijkheid is echter niet meer de belangrijkste zorg die het eerder was. Om dit tegen te gaan werd er een aantal sleutelarrestaties uitgevoerd. Deze operatie is nog steeds gaande. Onze diensten worden grotendeels uitgevoerd om inlichtingen te verzamelen m.b.t. welke andere wanhopige pogingen van deze duistere oligarchen zouden volgen. Deze gezamenlijke operatie heeft welke grootschalige terroristische aanslag dan ook, die de distributieprocedure zou kunnen verstoren, voorkomen.
We zitten nu in de laatste fase van het leveren van de fondsen en het vestigen van een nieuw wereldwijd financieel systeem. Dit proces heeft nieuwe centra voortgebracht voor de verstrekking van jullie zegeningen en een middel om grote of kleinschalige fraude te voorkomen. Bovendien is er een valuta-overschrijvingssysteem gereed om te worden geïntroduceerd om de discrepanties van het oude SWIFT proces tegen te gaan. Inleidende instructies werden aan een aantal belangrijke naties en financiële instituten gezonden. Een serie speciale antwoorden was nodig om verder te gaan en deze fundamentele elementen werden ontvangen. Voorzichtigheid is lange tijd het basiselement geweest voor de oude families en selecte leden van koningshuizen. Ze hebben lange tijd in dictatoriale, door het duister geleide rijken, geleefd. Zodoende was er een traag lopend proces gaande waarin alles plichtsgetrouw werd uitgevoerd. We zijn momenteel in een ontvangende modus waarvan wordt verwacht dat sommigen van jullie de eerste testresultaten van dit nieuwe, onlangs geïmplementeerde distributiesysteem kunnen ontvangen. Verwacht dan ook binnenkort de eerste fondsen.
Terwijl jullie je voorbereiden om eindelijk je zegeningen te ontvangen, bevinden degenen die de cabal hebben verslagen zich in de laatste serie onderhandelingen m.b.t. de overgave van het duister. Deze gedenkwaardige gebeurtenis vereist dat jullie je realiseren wat dit werkelijk betekent. In Atlantis begonnen jullie een grootse reis die nu gaat eindigen met jullie uiteindelijke zege over het duister. De Anunnaki, die hun oorspronkelijke toezichthouders waren, zetten een maatschappij op om jullie op een aantal verschillende manieren tot slaaf te maken. Dit 13 millennia-lange systeem zal worden vervangen door een systeem om jullie de vrijheid, waarheid en welvaart te geven die jullie zo rijkelijk verdienen. Neem de tijd om de implicaties van hetgeen er nu gebeurt op waarde te schatten. Niet alleen zullen jullie de waarheid herkrijgen, maar tevens de maatschappij die voorafgaat aan onze komst. Deze grootse serie transities is de laatste schakel die nodig is om deze bol te herstellen en jullie de aanpassingen te laten maken die jullie naar volledig bewustzijn kunnen terugbrengen. Dit proces herenigt jullie met je spirituele- en ruimtefamilies. Het maakt jullie eveneens tot bewoners van een waarlijk speciaal zonnestelsel.
Deze operatie betekent dat jullie je fundamentele percepties waaronder jullie nu leven dienen te wijzigen. We hebben deze tijd gebruikt om de opmaak van deze werkelijkheid te veranderen. Terwijl deze operatie onze gewenste doelen enigszins vertraagde heeft het er eveneens voor gezorgd dat jullie zegeningen ontvangen gaan worden en veilig tegen verlies worden beschermd. Vanaf nu zullen gebeurtenissen te zien zijn die voor de meesten van jullie een wonder lijken te zijn. De koninklijke en oude families hebben een overvloed gecreëerd die door jullie gebruikt kan worden om armoede  en getto's te beëindigen en bovenal, dit rijk te voorzien van schoon water, elektriciteit en schone lucht. Deze nieuwe serie mondiale gemeenschappen is slechts het begin van nieuwe kansen voor iedereen. Gebruik deze komende tijd om jullie dromen te manifesteren. Technologieën die het lokale en mondiale reizen kunnen veranderen zijn slechts het begin van een nieuwe realiteit voor de mensheid. Bovendien gaan jullie degenen die jullie verre voorouders vertegenwoordigen ontmoeten. Wees verheugd en klaar voor een zeer geweldige toekomst!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wereld verandert snel aangezien de nieuwe energieën voor een immer-groeiend bewustzijn deze realiteit overspoelen. De Hemel zegent ons terwijl deze goddelijke energie bedoeld is om jullie hemelse gidsen te begeleiden in het binnenbrengen van de grondslag voor een nieuw fysiek lichaam. Deze energieën zullen jullie Kristallen Lichtkamers ondersteunen bij jullie voorbereiding op volledig bewustzijn. Het Goddelijke zal deze energieën binnenkort intensiveren aangezien we het tijdstip naderen waarop de volgende hoeveelheid van dergelijke energieën zal arriveren. Het nieuwe jaar zal daarom een tijd zijn van grotere veranderingen omdat deze nieuwe energieën als instrument dienen voor nieuwe inzichten en nieuwe rijkdom. De Hemel is voornemens deze dierbare blauwgroene bol een markeringspunt in de tijd te geven waarop dit rijk waarlijk is begonnen haar oude duistere manieren te veranderen. Onze taken houden een elementair toezicht in op een ieder van jullie. Besef diep in je hart dat nieuwe gewoonten beginnen de oude scenario's te herschrijven en dat de manier waarop dit rijk zal functioneren opnieuw wordt ingesteld.
We assisteren de verschillende medische teams van de Galactische Federatie. We gebruiken hun bevindingen en updaten die met de onze. Gezamenlijk initiëren deze pakketten het tijdstip van jullie eigen intrede in Agartha. Onze grootste vreugde is jullie voor te bereiden op de indrukwekkende transformatie die plaats zal vinden in de Kristallen Lichtkamers. We ondergingen allemaal een speciale ceremonie die enkel plaatsvond vanwege de voorbeeldige levens die we geleefd hebben in opeenvolgende levens. Op de juiste goddelijke tijd heeft de Hemel een speciale transformatie-ceremonie gepland. Vanwege de enorme verstoring van de verbinding die jullie hier in ieder leven hebben gehad, hebben jullie een speciaal, heilig levensapparaat om jullie terugkeer naar fysiek Engelschap te bewerkstelligen. We gebruiken de kwaliteiten van genade en mededogen om jullie door deze waarlijk miraculeuze procedure te loodsen. Het duister kan enkel de inleidende gebeurtenissen die zich voor jullie ascentie afspelen gewaarworden. 
Vanaf de val van Atlantis zijn de toen duistere Anunnaki jullie meedogenloze heersers geweest. Deze bijna 13 millennia van extreem gebrek aan zorg liet de meesten van jullie achter, omgeven door innerlijke stress, opgebouwd door een algemene verwarring omtrent wie jullie werkelijk zijn. Wat er nu dient te gebeuren is dit te corrigeren door naar binnen toe te verkondigen dat jullie grootse Wezens zijn en dat dit gebrek aan geloof in jezelf wordt getransmuteerd naar een positieve en sterk geconcentreerde gewaarwording van jullie ware, op de ziel gebaseerde, zelf. Wij, Meesters, hebben deze mantra's in jullie geïmplanteerd. Gebruik dit mantra om je zelfbeeld te veranderen. Jullie bewegen je naar een gebied waar de enorme innerlijke krachten die jullie bezitten kunnen terugkeren, simpelweg door je krachtig te focussen op dit machtige mantra van het ware zelf. Het is tijd om de ideeën die jullie door het duister werden ingeprent te transformeren. Wees sterk en bereid om te visualiseren wie je werkelijk bent!
Vandaag gingen we door met ons wekelijkse berichtgeving. Gebruik jullie nieuwe innerlijke kracht om je te focussen op en het manifesteren van deze nieuwe werkelijkheid. Het duister heeft willens en wetens deze realiteit wreed doorkruist. Het is nu voor jullie de tijd om je samen met anderen te focussen om deze uiterst prachtige nieuwe realiteit, die gevuld is met jullie vermogens, vrijheid en voorspoed, te bereiken! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob/Marjawoensdag 18 november 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 17 nov 20159 Imix, 14 Xul, 12 Manik
Selamat Balik! De boodschap is nog steeds positief! Jullie nieuwe realiteit manifesteert zich langzamerhand. Degenen die het duister op deze wereldbol regeren bevinden zich echt in een staat van opperste zorg aangezien de dingen die zij hielpen creëren beginnen te verdwijnen in de vuilnisbakken van de geschiedenis. Terwijl deze minkukels van het duistere rijk langzaam beginnen te begrijpen dat hun tijd gekomen is, blijven ze desalniettemin weerbarstig. Over de hele wereld vinden er acties van stille wanhoop plaats. Deze zogenaamde terroristische aanvallen en daarmee verbonden telecommunicatie zijn slechts onderdeel van de mate van wanhoop die momenteel de duistere oligarchen doordringt. Zoals zovele andere operaties zullen deze eveneens falen. Het Licht in haar talloze delen heeft de overhand en deze dapperen slagen in het voorbereiden van de middelen om welvaart te verspreiden, een nieuw monetair stelsel en financieel systeem te onthullen en tevens nieuw bestuur voor iedereen te creëren. We bereiden eveneens de stappen voor die nodig zijn om disclosure te brengen van een decennia oude officiële doofpot. Dit proces zal jullie een heleboel nu nog goed verborgen technologieën brengen. De mensheid heeft het voorrecht gehad van mensen als Tesla om de start van dit nieuwe tijdperk aan te moedigen!
Deze tijd is er één waarin de Lichtkrachten in sterkte en bedrevenheid zijn teruggekeerd. De strategie die is toegepast door de medestanders van het Licht hebben de duistere oligarchen op hun knieën gebracht. Hun ophanden zijnde nederlaag en de afspraken die daarmee gepaard gaan hebben ervoor gezorgd dat ze uithalen en hopen op de diepe emoties die hun benarde situatie op één of andere manier om kan draaien. Zoals de verschrikkingen van hun daden vervagen, zo vergaat de kans dat hun duistere en lafhartige daden ooit kunnen slagen. In plaats daarvan realiseert de wereld zich waarom deze duistere daden en internetmanipulaties plaatsvonden en zoekt ze snelle remedies tegen de acties van het duister. Degenen die het Licht steunen willen nu oplossingen om hun ondergang te versnellen. Fondsen zijn op hun plek en speciale militaire en politie-eenheden staan klaar om een snelle en laatste slag toe te brengen. Aldus is de paniek van het duister zeer reëel. We staan dicht bij gebeurtenissen die het potentieel hebben om te bereiken wat vanaf het begin ons doel was. Dat is jullie terugkeer naar volledig bewustzijn en de opkomst van jullie vrijheid en eindeloze welvaart!
Momenteel gaat hetgeen door het duister werd vertraagd snel verder. Telecommunicaties en verscheidene koeriersgroepen zijn druk bezig ervoor te zorgen dat de fondsen worden geleverd en daadwerkelijk een feit zijn. We zorgen er tevens voor dat er een heleboel nieuwe technologieën klaar staan wanneer het nieuwe bestuur verschijnt. Het is essentieel dat zowel de machtsoverdrachten en massa-arrestaties op een makkelijke manier plaatsvinden. Op dit moment bevinden velen van de opperste regionen van de oligarchen zich onder huisarrest. Bepaalde voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te verzekeren dat deze operatie op schema blijft. We hebben sommigen van onze manschappen gebruikt om deze situatie verder veilig te stellen. De incidentele intriges die nog worden toegestaan op jullie globe vereisen een meer gedetailleerd toezicht door ons. Aanvankelijk verzekerden degenen die betrokken waren bij de veiligheid en de inlichtingendienst ons dat incidentele intriges in toom werden gehouden. In plaats daarvan kon een grote operatie plaatsvinden. We moeten onze vaardigheden op dit gebied versterken.
We hebben een laatste opmerking voor iedereen. We vragen om een toename in jullie focus op vrede en harmonie. Tezamen kunnen we ervoor zorgen dat de laatste stappen in wat een lange mars naar vrede is geweest eindelijk zijn uiteindelijke doel bereikt. Momenteel worden er een aantal activiteiten afgerond. Jullie staan heel dicht bij het begin van de verstrekking van de fondsen aan jullie. Handhaaf jullie focus! Wij zijn allemaal extreem toegewijd aan het afgerond zien worden van deze eerste fasen. Ons liaison- en diplomatieke corps kan de enorme hoeveelheid vooruitgang die in de laatste paar maanden is gemaakt beamen. We weten dat deze operatie enorm in omvang is en dat het een zeer complexe uitvoering is. Toch gaan we inderdaad volledig succes bereiken, op elk gebied. De planning van dit alles blijft geheim. Ondanks dit kunnen we alvast zeggen dat deze vooruitgang alles wat ooit eerder is gezien, te boven gaat. Het succes ervan is imminent. Een waarlijk prachtige dag voor alle deelnemers staat op het punt aan te breken! Neem deze fondsen en gebruik ze om een nieuw en veel vriendelijker realiteit te smeden!
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We zijn verheugd maar voelen eveneens pijn en verdriet. Kortgeleden heeft het duister een enorm aantal moorden in scène gezet. Deze nodeloze verstoringen op deze gewijde planeet is maar een van vele soortgelijke handelingen die op onregelmatige momenten door het duister worden opgevoerd en die haar lafheid en pure afkeer van al het leven op Gaia laten zien. We vragen jullie om de zielen van de gestorvenen te zegenen en vergeving te tonen in alle zaken die het hart betreffen. Ons goddelijke doel is om onze mondiale intentie te gebruiken zodat deze laag-bij-de-grondse daden van deze prachtige blauwe planeet verdwijnen. Herinner je hoe het leven in dit rijk is en gebruik jullie positieve energieën om degenen die lijden te kalmeren en om oneindige Liefde te wensen voor een ieder die het aangaat. Dit rijk zal heel binnenkort ten goede veranderen. Laat deze en andere gebeurtenissen je niet afleiden van jullie focus! Intensiveer in plaats daarvan jullie focus en gebruik het om dit rijk te helen. Dit is het moment waarop al het lijden getransformeerd zal worden naar Vrede en Liefde!  

Laten we ons, terwijl dit moment terugwijkt, eraan herinneren hoe deze wereld bezig is te transformeren. We weigeren nog langer te buigen voor de subtiele intriges van de duistere oligarchen. Een enorme golf van hoger bewustzijn daalt over deze wereld neer. Dit rijk leert hoe haar emoties omgevormd kunnen worden en hoe het medium van het helende hart kan regeren. Het is belangrijk om te denken, te visualiseren en te geloven in de enorme hoeveelheden van Liefde en Licht. Wanneer je weigert te handelen naar je lagere emoties en Liefde gebruikt om begrip te hebben, zal een prachtige staat van stille vrede jullie omhullen. Het is deze nieuwe energie die we cultiveren. Een van de mooiste talenten van de mensheid is om de kracht van vergeving en het instrument van goddelijke welwillendheid te ontdekken. Met dit in handen zijn jullie klaar om de ingrediënten die dit nieuw opkomende bewustzijn jullie kan geven, te ervaren. Wees daarom bereid deze nieuwe inzichten die hieruit voort komen, toe te passen. Hosanna! Hosanna! 

Wees in deze tijd, zoals we voortdurend hebben aangegeven, bedachtzaam, vergevend en in staat om je helende hartenergieën te verspreiden. Goddelijke vergeving houdt het kijken naar het geheel in bij een gebeurtenis. Oordeel niet! Kijk enkel naar het geheel. Wanneer jullie dit in je opnemen, stuur dan Liefde en heling aan een ieder. Jullie zijn in werkelijkheid een vaartuig van Liefde en Licht. Jullie begrijpen ten diepste wat er begrepen ligt in iedere gebeurtenis die jullie leven en deze tijden vorm geeft. Kijk voor uiteindelijke antwoorden naar de Hemel en naar jullie gidsen. Jullie leren nu wat ons vele levens gekost heeft en ontvangen een speciale set instructies van de binnenste raden van goddelijke orde. Er zal nog veel meer gebeuren. Laat het positieve indalen en sterker worden in dit grootse Licht. Jullie zijn allemaal geweldige wezens die een bijzondere menselijke spirituele ervaring opdoen. Deze tijd is het moment om ons jullie waarheden te tonen! 

Vandaag hebben we onze wekelijkse berichtgeving vervolgd. Gebruik deze tijd om te bidden en te mediteren op jullie innerlijke waarnemingen en het nieuwe, groeiende bewustzijn. Vergeef en zegen een ieder. Neem daarna de tijd om te bidden voor de Zielen van degenen die zijn overgegaan. Wees gereed! Een nieuwe tijd komt eraan! Liefde en Licht zijn waarlijk zegenrijk! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob/Marja


dinsdag 10 november 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 10 nov 20152 Ix, 7 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! De nieuwe realiteit begint aan de laatste fase van manifestering. Lang geleden, in het oude Atlantis, begonnen jullie je te realiseren dat jullie op mysterieuze wijze waren gereduceerd tot niets meer dan een stuk speelgoed van de duistere Atlantische cabal. Deze groep leiders, prinsen en koningen deed het afschuwelijke werk voor de Anchara-leiding op Orion. Ze hadden de vaardigheden van hun tegenstanders beperkt tot een niveau waarop ze niet langer een dreiging vormden voor hun gemene praktijken. Deze lafhartige daad werd steeds opnieuw herhaald tijdens de laatste 3000 jaar van het Atlantische Imperium. Jullie voorouders waren in feite "laboratoriumratten" voor deze duistere gasten. Jullie werden met name kwetsbaar toen dit imperium plotseling in de krochten van de geschiedenis zonk. Vanaf die tijd werd op Gaia's aangezicht een grote en machtige serie afschuwelijke dynastieën gesticht. Deze dynastieën waren niet in staat jullie innerlijke Liefde voor waarheid, vrijheid en kameraadschap uit te doven. Dit stelde de Hemel in staat de dispensatie te geven voor een genadige terugkeer naar volledig bewustzijn. Het zijn deze kwaliteiten die ons naar jullie kusten brachten.

De huidige tijd is er één van grote aanpassingen aan jullie maatschappelijke inzichten. Het duister heeft, speciaal in de laatste 70 jaar, complexe onderling verbonden geheime regeringen geconstrueerd die elkaar onderling steunen, of ze nu van Britse, Aziatische, Europese of Amerikaanse oorsprong zijn. Dit addernest moest eerst worden getemd voordat echte vooruitgang in het beheersen ervan mogelijk was. Eerst ontdekten we slechts een kleine serie groepen en enkelingen die toegewijd waren aan ditzelfde doel. Het kostte ons bijna 2 decennia om het vertrouwen te krijgen dat we nodig hadden om waarachtig verder te gaan. Gedurende deze tijd kwamen we onder voortdurend toezicht van de duistere oligarchen en hun vele arglistige bondgenoten. We hebben dit verhaal talloze malen eerder verteld. We doen dit nu weer om te benadrukken wat we nu hebben ontdekt. Dit heeft nu te maken met hoe deze duisteren momenteel opereren. Deze immorele boeven bezitten het Internet en verscheidene aspecten ervan. Hun voortdurende machinaties veroorzaken een vertraging in het proces van hoe jullie zegeningen over deze aardbol naar jullie toe gebracht worden.

Dit communicatieprobleem resulteerde in een kort oponthoud, dat een kleine herziening in de originele schema's nodig maakte. Deze problemen zijn nu opgelost en de noodzakelijke instructies voor het creëren van nieuw bestuur  gaan verder. We zijn ervan overtuigd dat deze samenzwering nu afgelopen is . De belangrijkste boeven werden geïsoleerd en zijn volledig onder controle. Jullie naderen snel het punt waarop een aantal sleutelgebeurtenissen eindelijk kunnen plaatsvinden. Het is belangrijk deze immorele ploerten vast te zetten zodat ze zich niet langer op enigerlei wijze kunnen bemoeien met wat er nu gepland is. De oude families en hun bondgenoten hebben de middelen om de aangeboren inzichten omtrent hoe deze wereld werkt, te hernieuwen. Ze gaan eerst de herverdeling van rijkdom en macht behandelen. Deze acties zullen jullie je langverwachte vrijheid geven. Het zal eveneens nieuw bestuur in staat stellen het einde van de decennialange UFO doofpot aan te kondigen!

Deze nieuwe vrijheid betekent dat jullie nieuwe verantwoordelijkheden krijgen t.a.v. jullie gemeenschappen en jezelf om de middelen te creëren om creatief jullie gemeenschaps- en wereldproblemen op te lossen. Binnenin jullie allemaal zit een enorme energie die jullie makkelijk kan helpen perfecte oplossingen te ontdekken. Dit kan jullie in staat stellen samen te komen en een serie plannen te smeden die alles wat jullie aanvankelijk aanpakken kan afhandelen. Dit proces is hoe wij, gebruikmakend van vloeiend management, snelle en makkelijke oplossingen vinden. Onthoud dat terwijl jullie ontdekken hoe dit proces voor jullie kan werken, dit de manier is waarop jullie voorouders in Lemurië voor elk probleem een oplossing vonden. Gebruik dit om jezelf voor te bereiden op het werken met jullie mentors. Wat wij prefereren is een diepgaande dialoog tussen jullie. Hierin zullen jullie ontdekken hoe veel van jullie gewoonten en gevoelens ontstonden. Bovendien gaan jullie voorgaande levens onderzoeken en hoe ze jullie huidige levens beïnvloeden. We moeten eveneens diep ingaan op hoe jullie genoom werd ontworpen en hoe welke moeilijkheden dan ook, gecorrigeerd zullen worden. 

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters. Jullie leven in gezegende tijden! Een grote hervorming van deze werkelijkheid is nu gaande. Het duister en haar menselijke handlangers zijn tot voor kort in staat geweest om hun heerschappij onverminderd voort te zetten. Pas toen waren onze medewerkers bij machte een verandering in deze goddeloze linie af te dwingen. Verschillende zeer dappere onderhandelaars waren in staat een alliantie te vormen tussen verschillende ontevreden elementen binnen de legers van de wereld. Deze uiterst moedige Wezens gebruikten deze nieuwe alliantie om de oude families bij te staan en eindelijk de oligarchen van het duister tot inbinden te dwingen. Dit maakte een grootse procedure mogelijk die de verplaatsing van gelden toestaat, evenals de vorming van een nieuw internationaal financieel systeem. Er bestaat nu een korte onderbreking veroorzaakt door een op het laatste moment ontstane verstoring van de Aardse communicatiesystemen van het Licht. Dit wordt op het moment voor het grootste deel gecorrigeerd. Ons werd verteld dat deze verstoring de werkzaamheden, die jullie je zegeningen en jullie vrijheid moeten brengen, niet helemaal heeft stilgelegd!

Als de tijd gekomen is voor deze uitgebreide distributie van jullie zegeningen, wees je dan bewust van de velen op deze Aarde die grote offers hebben gebracht om deze nieuwe wereld te laten manifesteren. Neem de tijd om te bidden of te mediteren voor deze geweldige Zielen! Blijf positief en in staat om de droombeelden en de positieve energieën, die deze goddelijke zaken mogelijk maken, uit te stralen. Kom tezamen om degenen te zegenen die het duister terug hebben gedrongen en maak deze wonderlijke daden mogelijk te geschieden! We zijn allen een heilig collectief van Wezens die lang hebben geleden en die nu met de toestemming van de Hemel in staat zijn om aan de rand van een uiterst gezegende serie successen te staan. Er zal veel van jullie verwacht worden. Gebruik deze momenten om te bidden en plannen te maken over hoe deze prachtige nieuwe visie vorm zal krijgen. Jullie zijn uniek en speciaal. Laten we deze werkelijkheid tonen tot welke magnifieke dingen jullie in staat zijn!

Deze wereld is altijd vol met onnodige teleurstellingen geweest. Deze keer zullen jullie schitteren en laten zien dat een nieuwe realiteit gevormd kan worden uit de oude. Dit nieuwe rijk zal de quarantaine waar jullie je sinds de val van Atlantis in bevonden hebben, transformeren. Dat is het moment waarop jullie de noodzaak van een nieuw bewustzijn, dat jullie belichamen, opeisen en demonstreren. Jullie zullen je menselijke familieleden ontmoeten en een genaderijke procedure starten die naar volledig bewustzijn zal leiden. Wij erkennen wat jullie doen en zijn  van plan jullie volledig in te lichten over vele gebeurtenissen die in het verleden plaatsgevonden hebben. De sleutel is waarheid en een nimmer eindigende nieuwsgierigheid naar wie jullie werkelijk zijn. De waarheid zal door ons worden verschaft in een belangrijke serie gesprekken met een ieder van jullie. Deze lessen zullen een startpunt betekenen voor wat jullie uiteindelijk zullen weten. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we zoals altijd ons verslag van wat er op jullie aardbol gaande is. Het duister is nu bezig zich terug te trekken en een nieuwe werkelijkheid zal weldra voor jullie ogen vorm krijgen. De arrestaties en de opkomst van NESARA zijn nabij. Wees geduldig en positief! Een nieuwe tijd voor iedereen is aanstaande en laat het ontstaan met alle positieve energieën die jullie kunnen manifesteren! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com


Vert: Rob/Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS