Volgers

PUTIN

dinsdag 31 mei 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 31 mei 20169 Cib, 9 Pax, 12 Manik
Selamat Jalwa! Er liggen een paar geweldige veranderingen aan de horizon! Degenen die gezwind de nieuwe NESARA republiek samenstellen zijn heel dicht bij het completeren van dit lastige project. Het is het doel van deze voortvarende patriotten om dit zo snel als mogelijk is voor elkaar te krijgen. Tot dusverre is het eerste deel van een algemene tweedelige financiering nu klaar. Het volgende deel zal hopelijk binnenkort worden afgerond. Volgens degenen die het kunnen weten kan de NESARA-republiek, nadat alle administratieve financiering klaar is, formeel worden uitgeroepen. Dit project  zal formeel een einde maken aan de Federale Reserve en de in 1871 gevormde de facto-regering dwingen ermee op te houden. Deze handeling alleen al laat elke Amerikaan onder schuldslavernij uitkomen en snel naar een status van vrij en welvarend lid van de nieuwe Amerikaanse Unie gaan! Dit proces stelt het Pentagon in staat om oorlogen in vele delen van deze aardbol te beëindigen en voor de eerste maal sinds het einde van de Vietnamoorlog al haar soldaten terug te halen naar de continentale Verenigde Staten. Vrede zal worden hersteld op deze aardbol en een nieuw door goud gesteund financieel en monetair systeem zal de norm zijn. Dientengevolge zullen de goddelijke decreten van de Hemel zich op Gaia manifesteren.

Deze wonderbaarlijke veranderingen zullen de concepten van NESARA over jullie aardbol helpen verspreiden. Deze nieuwe besturen zullen de wereldwijde UFO doofpot eindelijk laten opengaan. We zijn van plan deze nieuwe benadering van ons te gebruiken om een nieuw begin te zijn voor een serie algemene communiqués tussen deze nieuwe regeringen en ons. De Hemel heeft voor dit moment in jullie geschiedenis een tijdschema opgezet. Jullie regeringen zullen een heleboel technologie beginnen vrij te geven die meer dan een eeuw waren afgezonderd. Deze technologie zal worden uitgebreid met wat wij jullie hebben aan te bieden. We vragen jullie om al deze uitvindingen in de eerste plaats te gebruiken om Gaia's lucht, water en aarde te reinigen. Het is essentieel dat al Gaia's talloze ecosystemen weer florerende elementen worden. Deze ene ontwikkeling kan de immense cyclus van uitsterving die deze bol de laatste 80 jaar heeft geplaagd beëindigen. Dit is een uitmuntend middel om jullie mondiale toewijding te introduceren om een succesvolle en waarlijk ongerepte wereld te scheppen. Dit stelt jullie bovendien in staat om jullie humanitaire projecten te beginnen in een realiteit die is toegewijd aan een hereniging van de mensheid met haar spirituele - en ruimtefamilies.

Terwijl jullie geschiedenis zich op nieuwe mogelijkheden richt hebben jullie een manier nodig om beter te begrijpen wat er gaat gebeuren. Lang geleden stripten de Atlantiers jullie van alle antwoorden op de vragen die jullie je dagelijks over jezelf afvragen. Jullie geschiedenis werd door het duister en hun vrienden, de Anunnaki, danig gemanipuleerd. Het moment waarop de mentoren gaan arriveren zal de tijd zijn waarin jullie vele dilemma's beantwoord zullen worden. Ze zullen worden beantwoord, eerst door lessen van de Opgestegen Meesters en daarna door onze mentoren. De antwoorden zullen rechtzetten wat de Anunnaki op de één of andere manier zo schaamteloos en valselijk verdraaiden. Dit zal een einde maken aan de rare overtuigingen die eenieder van jullie door de sociale controle aannam die jullie via jullie ouders en vrienden, en van de 'predikers' die jullie sindsdien ontmoetten, verkregen. Wat we eenvoudigweg zeggen is dat jullie in staat zullen zijn een nieuwe manier aan het licht te brengen die onderdeel is van een uitgebreide documentatie die voor jullie profijt uit de Akasha-gegevens van Gaia zijn gehaald. Deze nieuwe wijsheid zal jullie een waarachtiger idee geven van wat er met haar sinds de laatste dagen van Atlantis, gebeurde.
Alle talloze stukjes essentiële informatie zullen een levende geschiedenis worden van wie jullie zijn. Wat nodig is, is de start van het volgende deel van jullie reis naar volledig bewustzijn. De vele ascentie-symptomen die jullie dagelijks ervaren zijn een klein, maar uiterst noodzakelijk onderdeel van dit grootse proces. Wat er ontstaat is meer dan een nieuwe realiteit die wordt gekenschetst door nieuw bestuur en wonderbaarlijke welvaart. Het bevat het groeiend aantal mogelijkheden waarmee jullie iedere dag worden geconfronteerd. Jullie dienen dit alles in je op te nemen en er een praktisch soort van innerlijk onderscheidingsvermogen van te leren. De sleutel ligt om te beginnen in jezelf te erkennen voorbij wat je oude overtuiging creëerde. Jullie zitten in een operatie die is voorbestemd een "Nieuwe Jij" te scheppen. Dit Wezen zal allereerst een Wezen zijn tussen werelden. Het kan verwarrend zijn. Dat is waarom de Meesters, en daarna onze mentoren, de vele nieuwe realiteiten die jullie tegen zullen komen, dienen uit te leggen. Dit is een procedure die jullie overtuigingen enorm zullen uitdagen en vervolgens verklaren waarom jullie hier zijn. Hieruit zal een nieuwe serie concepten ontstaan die essentieel zijn voor jullie reis naar volledig bewustzijn.

Namaste ! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie wereld verandert geleidelijk nu het duister dat deze onheilige realiteit regeerde van deze wereld begint te verdwijnen. We danken jullie, geliefde Harten, voor wat jullie met de hulp van onze buitenaardse vrienden en binnenwereldse familieleden hebben bereikt. Zij hebben jullie geweldige visualisaties voor een hervormde realiteit gebruikt en deze opgebouwd naar een punt waarop deze onmenselijke realiteit kan worden hervormd. Deze veranderingen zijn derhalve de gezamenlijke werken van velen van ons. Het zijn deze wonderbaarlijke energieën van jullie die de basis zijn voor die energieën die nu dit rijk transformeren. Deze fantastische serie veranderingen maakt een aantal aanpassingen aan jullie oppervlaktewereld mogelijk. De belangrijkste is natuurlijk de verandering van jullie financiële en bestuurlijke systemen. Deze aanpassingen zullen jullie bevrijden van jullie schuldslavernij en van een lastig leensysteem. Deze vrijheid zal jullie eindelijk in staat stellen om je volledige potentieel te bereiken en de verbazingwekkende Wezens te worden die jullie waarlijk zijn!

Wij Meesters zijn eeuwig dankbaar voor wat de Hemel heeft gedaan om de lange heerschappij van het duister in dit rijk te beëindigen. De Atlantiers en hun duistere bondgenoten waren van plan ons te reduceren tot het niveau van permanente slavernij. Atlantis viel  al lang voordat deze criminele daad werd voltooid. Gedurende de volgende 13 millennia faalden hun opvolgers opnieuw in het voltooien van deze taak. Nu brengt de Hemel jullie allen terug naar je vroegere status. Het is ons goddelijke privilege dit alles te overzien. Eenieder van jullie boekt vooruitgang richting dit uiterst nobele doel. Dit rijk wordt overstroomd met de geboorten van kristalkinderen die hier zijn om dit rijk te stabiliseren en hun prachtige energieën aan die van jullie toe te voegen. We gebruiken hun visie en die van jullie om dit rijk opnieuw te creëren en het voor te bereiden op de aankomst van jullie ruimtefamilies. Onze komende lessen gaan deze nieuwe energieën verder versterken. Het leidt allemaal tot een zeer miraculeuze tijd!

De Hemel heeft ons plechtig beloofd dat deze laatste corrupte tijd niet lang zal duren. Er zijn gebeurtenissen onderweg om de "deal te bezegelen". De Hemel assisteert een aantal facties om ervoor te zorgen dat de jullie beloofde zegeningen op de juiste en goddelijke tijd worden geleverd. Deze komende gebeurtenissen zullen een groot aantal activiteiten in gang zetten en dit rijk voor altijd herstellen. Nadat jullie fysieke Engelschap eenmaal is bereikt, zal dit rijk deze Melkweg assisteren bij het transformeren van de vroegere duistere "Kinderen van Anchara". Dit zal deze Melkweg in staat stellen zich naar het Licht te keren en verder anderen helpen bij het verspreiden van vreugde door dit uitgestrekte Universum. Het is deze bestemming die we gedurende vele generaties hebben gekend. Onze primaire missie is eenieder van jullie voor te bereiden op een zeer verbazingwekkende transformatie. Al sinds onze eerste ceremonieën die ons tot Opgestegen Meesters maakten hebben we verlangd naar hetgeen er nu gebeurt. We vragen jullie positief te zijn en te doen wat nodig is om deze veranderingen te versnellen.

Vandaag hebben we kort een aantal gebeurtenissen besproken die bijna staan te gebeuren. Rondom jullie is een wereld in transitie. De laatste gevechten om het duister tegen te gaan worden nu gestreden. De overwinning is nabij. Anticipeer jullie triomf en wees klaar voor een geweldig feest! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

woensdag 25 mei 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 24 mei 2016


2 Muluc, 2 Pax, 12 Manik

Selamat Jarin! Jullie wereld bereidt zich snel voor op een verrassing die iedereen zal shockeren! Het Licht was gedwongen op het juiste tijdstip te wachten waarop ze in actie kon komen. Momenteel zijn het duister en haar belangrijkste handlangers, die geassocieerd zijn met het regime dat bekend staat als de USA Inc., een bepaalde speelruimte gegeven. Dit heeft hen in staat gesteld zich bezig te houden met enige volksverlakkerij op mondiale schaal. Het Licht is erop voorbereid een einde te maken aan dit vreemde gedeelte van jullie geschiedenis. Het duister gelooft dat het Licht niet in staat is het soort tegenaanval in gang te zetten dat nodig is om een snel einde te maken aan hun capriolen. Intussen is onze vloot door de Hemel opgedragen om juist dat te doen. In ons geval zal het heimelijk zijn en worden uitgevoerd door de gezamenlijke acties van een aantal bevriende militaire troepen. Deze gezamenlijke acties waren eerder in staat het bereik van de door het duister gesponsorde terroristische troepen te beperken. Het doel is om uiteindelijk die duistere elementen, die proberen de instabiliteit in sommige gebieden op jullie aardbol te handhaven, af te kappen en financieel te verzwakken. Intussen bereidt het Licht zich voor op de ingrepen die de USA en haar talloze bondgenoten eindelijk omver zullen halen.

De fondsen die zorgvuldig zijn veilig gesteld en op de juiste wijze geregistreerd zijn nu klaar om op het juiste moment aan jullie te worden uitgedeeld. Deze projecten duurden veel langer dan we aanvankelijk hebben geanticipeerd. De mate van duistere infiltratie van de banken en hun vele daarmee samenhangende elementen waren in feite veel groter dan door onze aardse bondgenoten eerst werd aangenomen. Desalniettemin zijn deze voormalige obstakels nu aangepakt en dit maakt het mogelijk om vele acties te ondernemen. Het is essentieel dat NESARA-bestuur wordt ingesteld en dat dit in staat is om de sterke bewaker te worden van een aantal belangrijke projecten. Het eerste is om  de misbruikte en hogelijk gecorrumpeerde VS regering volledig te hervormen. Deze stille revolutie maakt een einde aan de kwaadaardige invloed van dit duistere bestuur om oorlog en conflicten op cruciale gebieden op jullie aardbol in stand te houden, namelijk het Midden Oosten en Latijns Amerika! We zijn dan eveneens in staat om mondiale stabiliteit en welvaart te introduceren. Hiermee gepaard gaat het einde aan de mondiale UFO doofpot. Dit zal ons in staat stellen rechtstreeks met jullie te spreken over eerste contact en ons mentorprogramma.
Het duister heeft lange tijd geloofd dat we niet helemaal begrepen hoe uitgebreid en diep de inprenting van de mensheid door de Anunnaki was vóór hun ondergang in de mid 90-er jaren. We werden door onze bondgenoten juist met betrekking tot deze punten geïnstrueerd voordat het Anchara Verdrag in de mid 90-er jaren plaatsvond. We wisten uit de eerste hand hoe diep hun propaganda in jullie psyche zat. Het eerste dat aan de orde was, was om met zowel de Hemel als onze nieuwe medewerkers te beginnen tegen te gaan wat duizenden jaren in elk hoofd en elke geest van pasgeborenen werd ingeprent. De nieuwe sterrenzaden die geboren werden loochenden langzamerhand deze duistere "normen". Bovendien begonnen velen de mensheid te instrueren over wat deze kwaadaardige propaganda betekende en waarom het verkeerd was. Dit leidde tot een serie dappere rechtszaken en andere manieren om deze geaccumuleerde onzin te wijzigen en het te vervangen door een oprechter en levensvatbaarder realiteit. Het zijn deze buitengemene projecten die het jullie nu mogelijk maken de USA Inc. te vervangen en een nieuw financieel systeem te creëren dat hand in hand met jullie nieuwe welvaart kan werken.
Onze wens is zodoende een einde te maken aan een serie valse overtuigingen die het het duister en haar trawanten mogelijk hebben gemaakt om jullie bijna 13000 jaar lang te beheersen. De sleutel hiertoe is de enorme groei in jullie bewustzijn. Dit ene element stelde jullie meer in staat om het Licht en haar talloze acties om de macht van het duister en haar handlangers op dit oppervlakterijk te beëindigen, te steunen. Dit punt is de primaire actie geworden. Het NESARA-bestuur in staat stellen aan de macht te komen is waarlijk essentieel voor jullie succes. Voor deze zaak hebben we onze liaisons gestuurd om dagelijks met onze bondgenoten te overleggen en een gezamenlijk gesponsorde actie, die nu aan de uiterste rand van succes staat, samen te stellen. Een aantal acties vinden plaats die ons het zeer gewenste punt van uiteindelijk succes beloven. Het duister was een zeer ongrijpbare vijand. Het heeft vertragingen gecreëerd waarvan we eerder dachten dat die onmogelijk waren. Dit latente weerstandsvermogen is in onze strategie verwerkt. We zijn van plan binnenkort aan te kondigen dat we het hebben klaargespeeld. Met dat onder controle kunnen we dit rijk veilig stellen voor de zeer noodzakelijke lessen van jullie Opgestegen Meesters!
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De wereld, zoals jullie die kennen, is aan het veranderen. Deze positieve transformatie is ontstaan door het grote aantal visualisaties die jullie samen met ons hebben gedaan. We zijn behoorlijk trots op de focus waar velen van jullie de laatste paar maanden aan hebben vastgehouden. Deze energieën laten zien wat de Hemel bij aanvang van dit hele proces, in de vroege 90-er jaren, voor ogen had. Jullie hebben je vermogens ontdekt en zetten ze in om ons gezamenlijke doel te dienen. In de afgelopen maand zijn veel méér mensen begonnen ditzelfde te doen. Deze gebeurtenissen laten echt zien hoe krachtig jullie bezig zijn te worden, aangezien jullie je vermogens inzetten en je best te doen deze schitterende meditaties werkelijkheid te laten worden. Ze helpen een ieder van ons Meesters enorm in het vergroten van de verandering die bezig is in deze werkelijkheid te ontstaan. Het duister heeft jullie eveneens gadegeslagen en realiseert zich meer en meer dat haar vele wensen nu buiten bereik liggen. Het einde van deze millennia is nu in zicht! Hosanna! Hosanna!
Eenieder van jullie is een vreugde voor onze collectieve harten. We realiseren ons hoever jullie in de afgelopen twee decennia gekomen zijn! Jullie zijn op weg naar succes dat in een terugkeer naar volledig bewustzijn zal resulteren. Dit proces heeft veel minder tijd in beslag genomen dan aanvankelijk door onze bondgenoten werd voorzien. Het is daarom verstandig om jullie over deze veranderingen te informeren en jullie te vragen door te gaan je naar binnen te keren, te focussen en visualisaties te gebruiken om jullie proces te versnellen. Jullie zijn, Geliefden, een schitterende groep mensen die nog maar net begint haar enorme potentieel te laten zien. De volgende belangrijkste veranderingsrondes door de Hemel zullen jullie mentale en emotionele vermogens verder vergroten. Zoals jullie weten is het hart een uitgebreid elektrisch centrum dat in veel gevallen met jullie hersenen concurreert. Dit proces zal doorgaan terwijl jullie aan de chakra's van jullie hersenen en hart veranderingen ondergaan. Jullie zullen dan je nieuw gevonden potentieel kunnen vieren en je beter voorbereiden op de ontmoeting met jullie galactische mentoren.
Deze veranderingen zullen gecombineerd worden met nieuwe kennis die we voornemens zijn te delen. Lang geleden zorgde een serie wrede experimenten in Atlantis ervoor dat jullie voorouders plotseling stuurloos raakten door geheugenverlies. Alles dat jullie meenden te weten leek opeens buiten jullie bereik te liggen. Binnenkort zal onze taak zijn om jullie eraan te herinneren wat jullie voorouders zijn kwijtgeraakt en tevens jullie te laten zien hoe dit terug te krijgen is. Daarnaast is er ook nog het proces van de hereniging met jullie neven en nichten, de Agarthanen. Jullie zijn dichtbij een ontmoeting met hen en zullen met jullie mentoren en hemelse begeleiders Agartha bezoeken en jullie Kristallen Lichtkamers gebruiken om jullie terugkeer naar volledig bewustzijn te vervolmaken. We kijken in vreugde uit naar dat jullie je bij ons voegen in een afsluitende conferentie om een nieuwe sterrennatie op te zetten en dat we gezamenlijk ons pad vervolgen met gewijde missies die aan ons allemaal gegeven zijn door de goddelijke gratie van de Hemel!
Vandaag vervolgden we ons verslag van wat er rondom deze aardbol gaande is. Er wordt veel vooruitgang geboekt in het organiseren van jullie voorspoed en NESARA-bestuur. We verwachten volledig dat deze komende tijd er één zal zijn waarin dat wat we jullie voorheen hebben verteld weerspiegeld zal worden. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Vert: Rob/Marja

woensdag 18 mei 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 17 mei 20167 Imix, 14 Moan, 12 Manik
Dratzo! Dit rijk is langzamerhand aan het veranderen. Een ware republiek, verbonden aan de nuances van de NESARA wet, doemt langzaam op in Amerika. De talloze pogingen van het duister om een dergelijk regime valselijk af te kondigen zijn gedoemd en zullen uiteindelijk falen. Intussen wordt de mogelijkheid van het duister, om leugens te verspreiden en deze onwaarheden voedingsbodem te geven, door het Licht aan de kant gezet. Dit, samen met andere zaken, heeft de vooruitgang van de vele Lichtkrachten tijdelijk vertraagd. Wij, met onze vele liaisons, maken een einde aan deze laatste nonsens. Dit geeft het Licht de mogelijkheid om weer door te gaan. Dientengevolge zijn de vele secties van het Licht weer in staat gemakkelijk met elkaar te communiceren. We verwachten extreme vooruitgang bij het voorwaarts gaan van deze fondsen. Dit alles geeft voor ons de laatste manieren aan waarmee het duister zich met de opkomst van nieuw bestuur en het verschijnen van nieuwe valuta bemoeit. Dit houdt natuurlijk in dat de nieuwe bankenorganisaties een striktere serie procedures moeten aannemen en nieuwe regels bepalen om de succesvolle uitvoering van deze nieuwe goudstandaard te dekken. Deze zaken worden nu uitgewerkt en een aantal nieuwe procedures staan op het punt internationaal te worden toegepast.
De laatste vertragende acties laten ons zien hoe onbetrouwbaar deze laatste cabal-handlangers zijn. Desalniettemin zijn hun tactieken gedoemd te mislukken. We hebben nieuwe manieren geïnstalleerd om nauwkeurig te observeren wat ze uitspoken. Ieder van jullie heeft een algemene visualisatie ontwikkeld t.a.v. deze laatste fase van transformatie. We putten uit deze wonderbaarlijk gedetailleerde concepten om tactieken te produceren m.b.t. hoe dit allemaal gedaan gaat worden. Het duister gelooft er sterk in dat het nog steeds mogelijk is om op één of andere manier hun laatste narigheden in te zetten om zichzelf een weg uit hun huidige moeras te banen. Dit gaat niet gebeuren. We weten wat ze aan het doen zijn en waarom. Op het juiste moment kunnen we deze perceptie verwijderen en de ware NESARA Republiek laten ontstaan. Deze laatste schermutselingen omtrent ideeën zullen succesvol zijn en dan kan een nieuwe dag voor de oppervlaktemensheid aanbreken! Tot die tijd blijven er een laatste paar operaties gaande. We zijn van plan deze uit te spelen en in te zetten om wat er overblijft van deze eens machtige cabal te arresteren en te isoleren. De tijd nadert dat een waar bestuur hier de norm wordt, en dat wij jullie eindelijk toe kunnen spreken.
De maatregelen die zijn genomen zijn slechts een voorbeeld van hoe dit vreemde “oog om oog” spel tussen het Licht en het duister wordt gespeeld. Tijdens de laatste paar weken hebben we gezien hoe dit jullie beïnvloedt. We zien hoe jullie proberen te bedenken hoe dit alles zich ontwikkelt en wanneer jullie eindelijk deze fondsen kunnen beginnen te ontvangen. Laat het onverwachte gebeuren. Het kat- en muisspel is bijna voorbij. Het duister snapt onderhand echt dat het slechts een kwestie van een paar laatste zetten is voordat alles waarlijk verloren is. Deze realisatie door het duister volgt op een horde arrestaties van allen die dit spel op hun lagere niveaus hebben gespeeld. Geld en goud dat ze stalen wordt aan ons geretourneerd. De Federale Reserve en hun trawanten in Porto Rico zijn in de hoek gedreven en gedwongen hun illegale praktijken te stoppen. Vele anderen staan eveneens op het punt te worden gearresteerd. Zoals we al zeiden, is dit smerige spel bijna uit. Er resteren nog maar een paar zetten. Het is het beste voor de cabal in haar talloze uitvoeringen om op te geven en ons deze hele toestand af te laten maken.
Zoals jullie kunnen begrijpen gebeurt er veel op deze weidse aardbol. De laatste steekspellen met de cabal en haar vele handlangers zijn momenteel een dagelijkse gebeurtenis. Het belangrijkste deel van dit verslag kan in een paar simpele zinnen worden samengevat. De duistere cabal is aan het verliezen en het Licht is bijna zover haar overwinning aan te kondigen. Deze operatie kost meer tijd dan we aanvankelijk wensten. Desalniettemin zijn er een aantal voorboden voor jullie overwinning. Momenteel zijn onze afgevaardigden op jullie wereld bezig met een mondiale opruim-operatie. Deze procedure wordt uitgevoerd in een tempo dat is ontworpen om het duister en haar mindere handlangers te stoppen. Wat voor potentiële complicaties er ook overblijven, weet dat onze liaisons vastbesloten zijn potentiële probleemplekken te beëindigen en vervolgens te stabiliseren. Deze operaties zijn belangrijk, maar toch gaan ze geen grote vertragingen veroorzaken in het proces om jullie een nieuw financieel systeem te geven en jullie te verwelkomen in jullie tijdperk van welvaart. Voor jullie liggen nieuw bestuur en een langverwachte ‘disclosure’. Deze tijden zijn inderdaad verbazingwekkend en gevuld met vele grootse gebeurtenissen en hemelse wonderen!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Onze vele compagnons zijn druk bezig de resterende sleutelzaken te elimineren om jullie je zegeningen te kunnen brengen! Het duister gaat door om bepaalde vormen van manipulatie toe te passen die mogelijk tot enige onvoorziene vertraging kunnen leiden. Daarom is het voor jullie belangrijk om je dagelijkse visualisaties te doen. Deze, samen met die van ons, helpen om een veld te vormen dat het gemakkelijker maakt om deze vele toegewezen taken te voltooien. Iedere dag voegt de Hemel zijn eigen maatregelen bij wat wij doen. Deze goddelijke mentale voorstellingen dienen als een zeer noodzakelijke ondersteuning voor deze operaties. De Hemel creëert, samen met onze inzet, een nieuwe werkelijkheid voor ons allemaal. Dit is een overgangsrijk waar we in bewustzijn kunnen groeien en, mijn Kinderen, waar we beter in staat zijn te ontdekken hoe we op de beste manier kunnen overleven. Dit proces brengt ons naar de tijd waar we verenigd kunnen zijn en waar we jullie nieuwe mentoren kunnen verwelkomen. Op dat moment zullen jullie tevens je levende voorouders, de Agarthanen, ontmoeten!
Naarmate jullie bewuster worden is het mogelijk dat dit proces van het verhogen van je bewustzijn tot een toegenomen gevoel van frustratie kan leiden, terwijl jullie wachten op het onvermijdelijke. Wij vinden jullie toegenomen nieuwsgierigheid prachtig. Het verandert jullie oude kijk op dit rijk. Dankzij jullie nieuwe energieën voelt de wereld niet meer als kloppend en inspireren ongepaste oorlogen jullie niet meer. Zij die deze wereld lange tijd hebben beheerst zien jullie niet langer als dociele marionetten, maar als mensen waar mee afgerekend dient te worden. Dit is opnieuw een teken dat hetgeen eens gewoon was, nu niet meer van toepassing is. Jullie hebben tevens een beter inzicht in de wegen van vergeving. De Hemel absorbeert jullie gebeden voor een nieuw rijk. Deze veranderingen binnenin jullie zijn buitengewoon welkom. Je kunt hier meer van tegemoet zien wanneer jullie bewustzijn nog verder toeneemt. Eenieder van jullie vormt een experiment in een procedure die de Hemel in de vroege 70-er jaren pas echt is begonnen.
In die tijd zorgde het duister er bijna voor dat jullie Zon een nova zou worden en liepen jullie de kans om in een ogenblik verdwenen te zijn. Onze galactische vrienden en onze Hemelse superieuren hielden deze gebeurtenis tegen en maakten het jullie mogelijk om verder voort te gaan. Dit werd eveneens als een belangrijke voorbode gezien voor een ander fenomeen dat zich door dit melkwegstelsel heen bewoog. Het betekende dat de grote veranderingen die jullie nodig hebben zo snel mogelijk op gang zouden komen. Het nam bijna vier decennia in beslag om dit rijk opnieuw stevig af te stemmen en dit stelde ons in staat te zien hoe dicht we een meer formele interventie genaderd waren. Aan ons als Meesters werd verteld dat we, totdat de handlangers van het duister waren uitgeschakeld, een meer beschermende houding aan dienden te nemen. Dus zijn we in de afgelopen jaren meer waarneembaar geworden. We zijn zeer dichtbij de mogelijkheid om jullie openlijk te instrueren omtrent een serie essentiële onderwerpen. Dit zal jullie van dienst zijn bij wat jullie aanvankelijk van het nieuwe NESARA-bestuur zullen leren kennen. Halleluja! Halleluja!
Vandaag deden we, zoals gebruikelijk, verslag van wat er op jullie aardbol gaande is. De gebeurtenissen tonen nu dat jullie op het punt staan om een aantal speciale fondsen te ontvangen. Deze zullen de voorloper zijn van een grote welvaart die jullie realiteit zal gaan veranderen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marjadinsdag 10 mei 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 10 mei 201613 Ix, 7 Moan, 12 Manik

Dratzo! Achter de schermen is er momenteel veel gaande. De belangrijkste uitvoerders van het duister zijn aan het sterven. De vroegere arrogantie van deze groep van de mensheid vervaagt snel en wordt vervangen door een gevoel dat hun lange heerschappij voorbij is. In de plaats hiervan zal er een tijd komen van het Licht en de plotselinge opkomst van hun vroegere ondergeschikten, Gaia's oppervlakte mensheid! De geschiedkundigen van Agartha's diepten documenteren momenteel jullie opkomst naar macht met veel fanfare. Zelfs jullie Opgestegen Meesters zijn blij met wat er momenteel met jullie gebeurt. Hoewel frustrerend voor jullie, zijn dit tijden waarin jullie eindelijk de ketenen van machteloosheid kunnen afschudden en jullie vroegere levens weer kunnen oppakken. Deze mogelijkheden hebben ons naar jullie kusten gebracht met een missie gevuld met veel hoop en grote innerlijke vreugde. Het is deze hemelse operatie die de vele Opgestegen Meesters in staat stelt jullie binnenkort toe te spreken en een einde te maken aan een manipulatie van feiten, uitgedacht door de Anunnaki en hun voormalige handlangers. De onmiddellijke tijd zal bovendien de eerste voorbode zijn van deze nieuwe tijd van Licht.

Wees je bewust van de toenemende signalen die wijzen op jullie nieuwe tijd van groeiende macht. Verborgen over jullie wereldbol staan monumenten die van een ander verleden spreken dan wat jullie nu als voor waar aannemen. Het duister droeg haar handlangers op om dit bewijs te verbergen en de talloze handigheden hiervan te gebruiken om jullie te laten geloven in een andere serie grove leugens om deze essentiële waarheden te verbergen. We hebben gezien hoe dit door deze goed onderwezen handlangers ingenieus werd gedaan. Toch bleven waarheden bestaan op de plaatsen waar de Agarthanen deze vele millennia geleden net zo ingenieus hadden achtergelaten. Er werden in talloze oude teksten toespelingen gemaakt op het bestaan ervan, evenals in meer recente esoterische werken die beschreven wat deze zaken werkelijk waren. Het duister gebruikte haar macht om vele waarzeggers te vermoorden en vele anderen te dwingen te blijven zwijgen over hetgeen ze werkelijk wisten. Deze verborgen waarheden zullen binnenkort losbreken en de Opgestegen Meesters met hun eigen grote onthullingen helpen. Het doel van deze voorheen verborgen kennis is om te verklaren wie en wat jullie waarlijk zijn!

Dit is een tijd waarin de geheimen van het verleden openbare informatie wordt voor iedereen. Wanneer er serieus wordt gekeken naar de zogenoemde Gouden Tijdperken, wordt het duidelijk dat een aantal van de momenteel onbekende beschavingen de sleutel waren van wat er toen gebeurde. Feitelijk refereren de meeste studenten van deze oude tijden aan deze verschillende elementen eenvoudigweg als "beschaving nul". Er is veel blootgelegd omtrent deze oude vindplaatsen - verbazingwekkende plaatsen waar voor het eerst een zeer opmerkelijke poging tot een maatschappij ontstond. Een aantal van jullie archeologen zien dit als zijnde 8000 tot 15000 jaar geleden. Dit zet deze plaatsen tussen het einde van de zogenoemde IJstijd en de tijd van de Bijbelse zondvloed. We noemen dit alles om het te verbinden met de vele mythen en legenden die feiten omtrent deze oude vindplaatsen aan lijken te tonen. We zijn volledig van plan deze feiten te gebruiken om connecties tussen jullie voorouders en onszelf uit te leggen. Deze vindplaatsen waren een amalgaam van energieën tussen de Anunnaki-machthebbers en hun laatstgenoemde pogingen om samenlevingen, waar jullie waren overgeleverd aan de genade van deze door het duister geïnspireerde halfgoden, te stichten.

Ons aanvankelijke doel was observeren en voor het nageslacht vast te leggen wat er feitelijk gebeurde. Dit zou een uitstekende ondergrond vormen voor de nieuwe Opgestegen Meesters. Veel van jullie geschiedenis van de tijd van de vernietiging van Atlantis en de daaropvolgende periode van ongeveer duizend jaar is voornamelijk ongeschreven. Desalniettemin heeft de Hemel de Akasha-gegevens bijgehouden. Dit alles zal worden gebruikt om jullie te voorzien van een speciale serie geschiedschrijvingen om jullie unieke relatie met Gaia en de Agarthanen beter te begrijpen. Ieder van jullie heeft Zielverslagen die bekeken dienen te worden door je mentor en door jou. Jullie dienen volledig de verbindingen tussen elk leven en deze oude tijden te kennen. Dit is waarom de dialoog tussen jou en je mentor maanden zal duren om af te werken. Vele andere factoren zullen eveneens worden behandeld. We zien deze uitwisselingen als een middel voor jullie om een aantal onopgeloste energieën, waar afstand van dient te worden genomen, te ontdekken en je voor te bereiden op de gang naar je persoonlijke Kristallen Lichtkamer. Jullie kunnen beginnen te begrijpen waarom dit voor iedereen opwindende momenten zullen zijn!

Hosanna! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen bij jullie met een zeer heilige belofte. Laten we tezamen een wereld creëren gevuld met Liefde, Licht en in het bijzonder voorspoed. Er wordt vaak ten onrechte door de mensheid aangenomen dat de meest zuivere doelen onhaalbaar zijn. Op deze dag hebben onze geweldige vennoten een gigantisch aantal fondsen vrijgegeven. Laat deze fondsen alle potentiële hindernissen, die ongetwijfeld op zullen doemen, op eenvoudige wijze overwinnen. Laat deze gelden de voorbode zijn van een groots eindeloos "Tijdperk van Licht". Laat ze tevens de drager zijn van een tijdperk dat deze grootse aardbol een verandering brengt in de manier waarop ze georganiseerd zal zijn. Laat iedere "ecozone" en iedere soort liefdevol met Gaia en met eenieder van jullie verbonden zijn. Laat deze gewijde interactie in het diepst van jullie kern gevoeld worden en laat deze energie de basis voor een nieuw wereldbeeld zijn. Neem deze goddelijke zaken ter harte en wees in Eenheid met elkaar. Laat iedere klop van dit nieuwe collectieve hart in dit gedeelte van de fysieke schepping doorklinken. Halleluja! Halleluja!

Wees in staat vrijelijk aan jullie nieuwe wereld te geven. Ervaar ten diepste hoe deze gedachten doordringen in ieder aspect van wie jullie werkelijk zijn. Dit rijk was van oorsprong een heilig licht van liefde dat werd voortgebracht door de energie van jullie grondleggende Moeder/Vader zelven. Deze Moeder deed dit bijna 850.000 Jaronen (een Jaron is een spiritueel jaar van dezelfde duur). Wij bevinden ons, geliefde Kinderen, aan het begin van deze uiterst prachtige tijden. We zullen met behulp van de magie van de Hemel en masse terugkeren naar de reden waarom we voor het eerst naar deze vele prachtige gebieden kwamen. Dit zonnestelsel is een goddelijk proefveld voor wat jullie met onze hulp zullen bereiken. Tezamen zullen sommige ongelooflijke gebeurtenissen een grote vreugde over deze werkelijkheid verspreiden. Jullie hebben een scala aan talloze mogelijkheden in handen. Deze worden op dit moment aangetrokken en een schitterende belofte zal eindelijk werkelijkheid worden! Dit zal jullie met jullie prachtige neven en nichten, de Agarthanen, verenigen!

Jullie maken deel uit van een mensheid die zich over dit melkwegstelsel uitstrekt en wordt aangetroffen in vele andere delen van de fysicaliteit. Jullie zullen op spiritueel niveau met deze energieën worden herenigd wanneer het beloofde beheer van dit zonnestelsel hervatten. De Hemel instrueert ons hoe verder te gaan. Zet dat wat zich nu aandient in als een begin om jullie zelf spiritueel en goddelijk gezien sterk te maken. Breng jullie prachtige Licht naar deze taak. Wees in staat jullie geschenken aan te nemen en zo dit grootse rijk terug te transformeren naar dat wat we ongeveer 900,000 jaronen geleden gezamenlijk voor het eerst ontdekten. Jullie zijn een groots volk dat in een leercurve van verlichting werd gebracht en deze tijd van ontwikkeling zal nu worden getransformeerd in één van goddelijke daden. Jullie zijn, net als wij, fysieke Engelen van de grootse en Liefhebbende Schepper. Deze uiterst heilige missie werd tijdelijk in de wacht gezet terwijl we gezamenlijk transformeerden. Verblijf immer in Liefde en Licht! Weet in je Hart hoe deze schitterende energieën van de Ziel eindeloos door jullie heen vloeien! Besta in Liefde, mijn Lieve Mensen!

Vandaag hebben jullie vele zaken gelezen omtrent wie jullie werkelijk zijn en waar jullie je in jullie enorme evolutie bevinden. Wees in staat om dit nieuwe weten op dit rijk en op jezelf toe te passen. Er wordt veel verwacht en veel wordt er in Liefde en Licht aan jullie gegeven. Laat dit moment en haar geschenken het begin zijn van jullie terugkeer naar het Licht! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob/Marja

dinsdag 3 mei 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 3 mei 20166 Manik, 0 Moan, 12 Manik
Selamat Jalwa! Op dit moment is de verspreiding van de belangrijke fondsen vertraagd zodat het zorgvuldig d.m.v. nieuwe veiligheidsprotocollen kan worden beschermd. De oude Chinese families zijn bezorgd aangezien er enige incidenten plaatsvonden die de voortgaande stroom van fondsen bedreigden. De duistere cabal doet al het mogelijke om deze groeiende stroom te beïnvloeden. De aanval op SWIFT, gekoppeld aan een algemene toename van belangrijke 'hacks' in de geldvoorraad compromitteert tijdelijk de algehele beveiliging. Vanwege deze redenen hebben de oude families een vertraging in de verspreiding van deze fondsen verordonneerd. Deze vertraging zou slechts een korte tijdspanne van 48 uur duren en werd snel geregeld. Men is van mening dat deze voorzorgsmaatregel tot een nieuwe positieve serie tegenmaatregelen leidde, die, welke fondsen er tijdens dit oponthoud ook op enigerlei wijze verloren gingen, ervoor zorgden dat deze werden teruggewonnen. Deze maatregelen zorgden ervoor dat wat voor moeilijkheden er ook opdoemen, deze nieuwe strategieën opleveren, die ervoor zorgen dat deze fondsen op een veel veiliger manier van het ene naar het andere punt kunnen worden overgebracht. Elke moeilijkheid kan zodoende tegemoet worden getreden en overwonnen!
We bereiden ons momenteel voor op het overhandigen van de welvaartsfondsen aan degenen die in de mid 90-er jaren gelukkig genoeg waren om aandacht te schenken aan de rapporten over deze fondsen. Deze leveringen zullen worden ontvangen door degenen die al bijna hadden opgegeven dat dit ooit zou gebeuren. Het Bush-familie syndicaat heeft tussen de late 90-er jaren en de vroege jaren 2000 de meeste van deze fondsen onceremonieel gestolen. Deze fondsen werden 10 jaar geleden teruggewonnen en vormen de basis van een paar criminele aanklachten die dit omvangrijke syndicaat ten laste worden gelegd. We wachten nog even met deze zeer speciale arrestaties totdat een serie verschillende aanklachten volledig geauthentiseerd zijn en ernaar gehandeld kan worden. Dit misdaadsyndicaat heeft zich tijdens het laatste halve decennium uitgebreid. Het lijkt erop dat praktisch elke VS president in de laatste drie decennia zijn handen in deze enorme koektrommel heeft gehad. Het niveau van corruptie en gewoon ordinair stelen doordringt elke hoek en elke kier van de entiteit die we de "USA Inc" noemen. Deze entiteit dient echt zo snel als we alle verdachten bijeen kunnen krijgen te verdwijnen. Het einde voor dit regime is in zicht!
Momenteel is dit rijk zich langzaam aan het transformeren. De duistere cabal heeft de misvatting dat haar herstelwerkzaamheden aan deze realiteit kunnen werken. Niets is verder bezijden de waarheid! Kleine scheurtjes in het tijd-ruimte continuüm verschijnen overal. De hemel begrijpt dat deze realiteit alleen maar zo snel kan transformeren als waar deze toe in staat is. De randen van deze realiteit zijn als een enorm net dat gevangen zit in de turbulentie van een grote orkaan. Dit net kan alleen maar scheuren totdat het niet langer zijn functie kan uitoefenen. Dit is wat er snel gebeurt met de energie-constructies waar de levenskrachten van deze realiteit uit bestaan. De enige mogelijkheid is om te transformeren naar een veel minder dichte constructie. Deze hogere realiteit dwingt de oppervlaktemensheid om steeds minder dicht te worden en dit vertaalt zich in steeds hogere vormen van bewustzijn. De zinloze bemoeienis van het duister kan niet veel langer doorgaan met deze hemelse respons op de bestaande omstandigheden. De natuur verfoeit een vacuüm. Alles wat wordt gedaan om te proberen de natuurlijke stroom van energieën te voorkomen is gedoemd te mislukken. Diep van binnen realiseert de cabal dit zich nu en ze zet zich momenteel schrap voor het onvermijdelijke.
We kunnen zien hoe dicht onze aardse bondgenoten bij hun uiteindelijke all-inclusive overwinning zijn. Zoals zojuist gezegd, er is hier een natuurlijke en behoorlijk hemelse kracht aan het werk. Onze operaties ondersteunen deze kracht volledig en we verwachten overtuigende voorboden van deze kracht aan het werk te zien. De Hemel weet hoe krachtig datgene wat er gebeurt waarlijk is. Nadat jullie basisperceptie van deze grootse waarheid eenmaal de norm word, is het onmogelijk om terug te keren naar een veel lager energieconcept van deze realiteit. Feitelijk heeft deze realiteit een veel langere eenrichtingsweg genomen naar een nieuwere, veel minder dichte normaliteit. Deze aanpassingen beïnvloeden elk aspect van verandering. De vileine plannen van het duister zijn onwerkbaar. Alle levensvormen kunnen voelen hoe deze hogere energie jullie en alles in deze realiteit transformeren. De oude manieren zijn voorbij en een nieuwe serie bewustzijnsregels neemt het over. Dit verandert de manier waarop deze realiteit feitelijk werkt en dat doet het grotendeels op een microscopisch niveau. Jullie, als bewuste Wezens, worden je bewust van deze veranderingen en jullie innerlijke overtuigingen veranderen snel. Feitelijk staan jullie nu aan de rand van wat "iets geweldigs" kan worden genoemd.
Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Gedurende de afgelopen paar maanden hebben onze verschillende compagnons de laatste procedures afgerond die jullie je zegeningen zullen brengen. Deze operaties werden ondersteund door de tomeloze inzet van verschillende sleutelvrijwilligers die hebben ontdekt hoe de legioenen van de duistere cabal met succes tegengewerkt kunnen worden. Als gevolg daarvan kunnen we melden dat een serie sleutelleveringen binnenkort aan jullie kan worden overhandigd. We zijn eveneens gezegend door de geruisloze handelingen van de Hemel. De uiterst gewijde Wezens hebben de basis gelegd voor een serie verbazingwekkende gebeurtenissen die de manier waarop deze huidige werkelijkheid werkt binnenkort zal veranderen. Iedere werkelijkheid wordt geleid door een aantal regels die, wanneer dat door de Hemel noodzakelijk wordt geacht, kunnen worden gewijzigd. Dit is nu bezig. De Hemel is voor ons op een gewijde manier een nieuwe of "overbruggings"-werkelijkheid aan het creëren. Wanneer dit operatief is, is te verwachten dat de macht van het duister af zal nemen en de macht van het Licht groter zal worden. We zijn de Hemel dankbaar voor deze gezegende dispensatie. Halleluja! Halleluja!
Deze verandering in energieën is gerelateerd aan een aantal belangrijke gezegende processen. Jullie dichtheid is opnieuw aan het afnemen en nieuwe chakra's worden toegevoegd. Deze verschillende procedures uitgevoerd door de Hemel, brengen jullie bewustzijn naar een hoger niveau en voegen nieuwe chakra's aan jullie lichaam toe. Tijdens de uitoefening van hun wrede daden, bijna 15.000 jaar geleden, zorgden belangrijke wetenschappers van Atlantis  ervoor dat jullie bewustzijn afnam en dat jullie algehele dichtheid van het lichaam toenam. Zoals gezegd is de Hemel nu bezig dit afschuwelijke experiment terug te draaien. Gedurende de daarop volgende heerschappij van de Anunnaki, werd jullie een vals idee aangepraat dat beweerde dat deze veranderingen een natuurlijke gang van zaken betrof. Dit is ver bezijden de Waarheid! Onze missie is om onze genade en gratie in te zetten om jullie te beschermen en jullie eveneens voor te bereiden op een uiterst belangrijke noodzaak voor lessen door ons betreffende de waarheid. We hebben hier de laatste 3.000 jaar aan gewerkt! We danken de Hemel voor de hulp bij de uitvoering van deze uiterst goddelijke missie!
Gaia heeft de laatste 13 millennia met twee afzonderlijke realiteiten geleefd. Met de laatste paar transformaties die naar jullie ascentie leiden, is Gaia in staat deze aardbol naar één werkelijkheid terug te laten keren. Deze nieuwe werkelijkheid zal een afspiegeling zijn van Binnenaarde en zal twee hemelgewelven in haar nieuwe atmosfeer doen oprijzen. Deze handelingen zullen haar en haar zusterwerelden terug herstellen naar de staat waarin ze zich bevond op het moment dat Atlantis net viel. Deze verbazingwekkende en zuivere wereld zal het centrum worden van een werkelijk wonderbaarlijk zonnestelsel. Dit nieuwe zonnestelsel zal 12 hoofdplaneten bevatten en een uiterst prachtige centrale zon! Jullie zullen de hoeders van deze prachtige nieuwe sterrennatie zijn. Onze wederzijdse focus en dagelijkse gebeden, evenals onze gezamenlijke meditaties, zullen helpen dit alles mogelijk te maken. De Hemel zal ons allemaal van een gewijde taak voorzien om de rest van dit melkwegstelsel in de laatste transformatie naar het Licht bij te staan. Deze goddelijke daad zal weerspiegeld worden in wat er in de talloze melkwegstelsels om ons heen nog gedaan zal worden! Hosanna!
Vandaag vervolgden we ons wekelijkse berichtgeving aan jullie. Vele verbazingwekkende gebeurtenissen zijn een uiterst fabelachtige afsluiting voor iedereen behoorlijk dicht genaderd. De Hemel voert een speciaal goddelijk plan uit waar jij en ik een uiterst wonderbaarlijk deel van uitmaken. Laat ons op onze eigen manier meewerken aan deze uiterst glorieuze nieuwe werkelijkheid! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS