Volgers

PUTIN

vrijdag 26 maart 2010

Maart 23. 2010

11 Caban, 0 Mac, 5 Caban

Selamat Jarin! We zijn er weer met de nodige informatie over de gebeurtenissen in deze werkelijkheid. Momenteel staat Moeder Aarde op het punt aan de tweede ronde te beginnen in de voorbereidingen naar een enorme serie veranderingen van de Aarde. Ze heeft ons gevraagd jullie hiervan op de hoogte te brengen en een manier te vinden waarop onze aardse bondgenoten de regeringswisselingen, die al zo lang aan de volkeren van deze wereld zijn beloofd, nu eens echt te gaan uitvoeren. De sleutel van de huidige impasse bevindt zich bij de belangrijke centrale banken op jullie wereld, speciaal die van de Verenigde Staten – De Federal Reserve Bank (FED). Deze bank en zijn belangrijke zusterbanken zijn het belangrijkste obstakels geworden voor jullie lang beloofde veranderingen. Wat dit betreft zijn we, samen met onze aardse bondgenoten, druk bezig om deze kwestie op te lossen. De banken op jullie wereld zijn meestal de creatie van de machtige individuen en groepen die deze in stand houden. Deze groepen moeten ontmanteld worden en vervangen door vriendelijker en behulpzamer organisaties. Dit zijn we absoluut van plan, in ogenschouw nemend wat in de afgelopen twee weken niet gelukt is. De huidige momenten in jullie geschiedenis moeten vol acties zijn - geen slappe excuses voor wat niet gedaan is.

We evalueren opnieuw de beperkingen van onze interactie met onze aardse bondgenoten. Handelen is een noodzaak, maar alleen op een wijze die in lijn is met de Hemelse decreten en die binnen de mogelijkheden van onze aardse bondgenoten liggen. Het punt is dat deze nieuwe regeringen effectief moeten kunnen opereren volgens eigen voorwaarden. Jullie bevinden je aan de rand van het voorspel van onze massalandingen. Hiertoe hebben we onze aardse bondgenoten zeer gedetailleerd geïnstrueerd over de belangrijkste prioriteiten voor deze overgangsregeringen. Vervolgens hebben wij veel verbindingspersoneel en anderen van onze vloot en uit Binnenaarde naar de Aarde overgebracht die zich nu onder jullie bevinden. Deze personeelsleden functioneren als medespelers bij wat onze aardse bondgenoten onderling hebben afgesproken over de eerste acties van deze overgangsregeringen. Momenteel vergaderen wij met onze aardse bondgenoten om snel recht te zetten wat vertraagd is bij een aantal beginnende acties. De tijd is gekomen en weer verdwenen voor dergelijke acties. We moeten snel dramatische zetten doen om te zorgen dat alles verandert wat realisatie tegenhoudt.

Zoals we in vorige berichten hebben verklaard - wij moeten elke ingrijpende interactie met onze aardse bondgenoten met de Hemel coördineren, en Heer Surea heeft opgedragen dat een dergelijke ingrijpender betrokkenheid toegestaan is. Er is ons ook volledig duidelijk gemaakt wat we nu kunnen doen. Wij instrueren daarom ons personeel hoe we tot de gewenste resultaten kunnen komen. Wij hebben de zichtbare waarneming van onze schepen verhoogd en meer druk uitgeoefend op de duistere kliek over wat wij van hen verwachten. Wij onderhandelen ook met onze aardse bondgenoten om actiecomités in te stellen die meer beweging moeten brengen op een aantal fronten. Jullie moeten zorgen dat de welvaartprogramma’s kunnen plaatsvinden en wij eisen dat de Boerenclaims formeel gedeblokkeerd worden waarna een aantal twijfelachtige regimes afgezet kunnen worden. Het duister weet welke instrumenten hiervoor nodig zijn en we zullen er alles aan doen om te zorgen dat ze dergelijke essentiële acties niet kunnen blokkeren. Nieuwe valuta’s, nieuwe regeringen en een nieuw financieel beleid zijn slechts de eerste kritische gebeurtenissen die een snelle uitvoering vereisen.

Hierna zullen acties moeten volgen die jullie vrijheid garanderen. Jullie moeten terugkeren naar jullie soevereine staat en zullen de middelen ontvangen om jullie ware bestemming te bereiken. We zien een moment komen voor een noodoplossing waarop jullie je kracht terugkrijgen en de technologie gebruiken om jullie claim als bewakers van Moeder Aarde opnieuw te bevestigen. Hierdoor kunnen jullie ook je mondiale partnerschap met de vele soorten walvissen/dolfijnen opnieuw bevestigen, die sommigen van jullie zo geniepig hebben vermoord. Deze schitterende wezens begrijpen jullie situatie en willen in een toestand van vergeving blijven. Wij vragen jullie alleen maar dat jullie onmiddellijk de wetten en gebruiken veranderen die deze slachting mogelijk hebben gemaakt. Sluit vrede met deze Wezens en vervolg hand in hand jullie weg in een nieuw begrijpen. Gebruik jullie enorme wijsheid om de fragiele toestand van Moeder Aarde en haar ecosysteem waarin jullie je nu bevinden snel te veranderen. Met de van jullie weggehouden technologie en jullie volwassen geworden manier van denken kunnen jullie een aantal condities opheffen die aanwezig zijn in de stoffelijke/fysische en etherische rasters die jullie werkelijkheid regelen.

De noodzaak om de manier waarop de rasters functioneren te veranderen is een essentiële eerste stap voor datgene wat moet volgen. De technologieën van jullie geheime regimes en die van ons kunnen gebruikt worden om het duister en zijn machinaties snel te laten verdwijnen. Hierdoor kan de inleidende constructie van een nieuwe set rasters versterkt worden die de basis zullen worden voor de creatie van jullie nieuwe werkelijkheid. De mensen van Agartha staan klaar om jullie te assisteren bij deze essentiële zaken. Wij hebben toegekeken hoe jullie groeiende beweging van lichtwerkers zich gedurende de afgelopen halve eeuw op jullie wereld heeft gevormd. De Hemel ziet dit als een eerste stap in wat jullie binnenkort gaan volbrengen. Dit is een manier om jullie eenvoudig met jullie binnenaardse familie te herenigen. Moeder Aarde wil jullie allen graag als haar hoeders aanstellen. Een nieuw, gerevitaliseerd ecosysteem heeft zorg nodig. Inderdaad, deze heilige missie bracht jullie bijna 900.000 jaar geleden naar deze planeet.

De gebeurtenissen die voor de deur staan zijn de eerste stappen in een reeks acties die leiden naar het eerste contact. Tot nu toe werden jullie, onder de heerschappij van het duister en zijn trawanten, onder druk gezet om ons bestaan te ontkennen uit angst om door jullie omgeving als ‘vreemd’ te worden gezien. Nu krijgen jullie het respect dat jullie verdienen. Gebruik dit om anderen over onze komst te informeren en erop voor te bereiden. We komen om jullie te informeren en te begeleiden wanneer de Hemel jullie gereed maakt voor het volle bewustzijn. Moeder Aarde is oprecht van plan zich zo snel als jullie toestaan gereed te maken, dus voordat de verdeling van de Aarde in twee rijken niet langer levensvatbaar is. Hereniging van deze twee aspecten van haar is urgent geworden, en daarom moeten we die gebeurtenissen versnellen om het voor jullie mogelijk maken dat jullie je door de Schepper gegeven rol als volledig bewust, 5-D Wezen, te hernemen, of wat ook wel een fysieke Engel wordt genoemd.

Deze ‘Nieuwe Jij’ is een wezen dat volledig het goddelijk plan begrijpt en met grote passie en vreugde werkt om dit plan in de stoffelijke werelden te ontvouwen. Wij willen jullie met deze hemelse wijsheid opladen. Jullie dienen dit te combineren met de verschillende lessen die jullie hebben geleerd gedurende de vele levens in dit oude ‘tranendal’. In deze nieuwe Lichtwereld worden jullie de mentoren voor de vier waterwerelden die jullie gaan bewonen en begeleiden. Verschillende verbazingwekkende ervaringen zullen jullie meemaken wanneer jullie samenkomen om een nieuwe sterrennatie te worden. Sterrennaties ontstaan uit hartenwijsheid en de aard van die welke jullie hebben uitgekozen om te beschermen. Wanneer jullie samenkomen als een Galactische Federatie Raad wordt alle immense wijsheid, die in deze raad vertegenwoordigd is, gebruikt om deze enorme galaxy verder naar het Licht te brengen en hierop toezicht te houden.

Jullie zijn bijna klaar om deze enorme bewustzijnssprong te volbrengen en zijn vele verantwoordelijkheden te aanvaarden. Jullie werkelijkheid verschuift je naar iets wat jij je niet meer helemaal herinnert. Jullie vele mythen en verborgen historie vertellen jullie hoe jullie eens waren. Dit Wezen is zowel je verleden als je bestemming. We komen om jullie een snelle en gemakkelijke methode te bieden voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Rondom jullie bevindt zich veel desinformatie over wat dit alles betekent. De immense kloof die jullie moeten overbruggen zou normaliter een paar eeuwen in beslag nemen. Zoals jullie weten is deze tijd voor jullie echter niet beschikbaar. De dispensatie van de Hemel geeft jullie een sierlijke manier om dit tijdgebrek en de obstakels die jullie ontmoeten op te lossen.

Vandaag hebben we het een en ander besproken van wat er op jullie wereld plaatsvindt en wat we van plan zijn om de resterende obstakels op te ruimen. Onze vloot en Binnenaarde zijn vast van plan ons allen bijeen te brengen. Spoedig zullen we de middelen hebben om het grootse feest te vieren dat we allen verdienen! Besef, beste vrienden, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization

(Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – CASTELLANO/ESPAÑOL
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

woensdag 17 maart 2010

Maart 16, 2010

Jullie afhankelijkheid van Moeder Aarde voor voedsel, huisvesting en kleding verschuift naar het verstrekken van energie om haar in stand te houden...


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hierarchie en de Galactische Federatie

4 Oc, 13 Ceh, 5 Caban (16-3-2010)

Gegroet! We komen met meer informatie. Momenteel concentreren onze verschillende diplomatieke en verbindingsteams zich op het verwijderen van de problemen die onze aardse bondgenoten ondervinden. De onderliggende basisvoorbereidingen zijn afgerond en nu is de focus gericht op de laatste details die uitgevoerd moeten zijn alvorens de leveringen kunnen plaatsvinden. Op dit moment worden de noodzakelijke militaire en juridische elementen in positie gebracht en klaargemaakt voor actie. Hiertoe sturen we specifieke technologieën naar beneden die gebruikt kunnen worden om elke onverwachte gebeurtenissen te neutraliseren. Het is belangrijk dat de laatste stappen in de plannen van onze aardse bondgenoten zonder inmenging worden uitgevoerd. Intussen creëren onze Europese en Aziatische eenheden een reeks procedures die bedoeld zijn om de globalisering van jullie nieuwe economische en monetaire stelsels te versnellen. Jullie wereld dient een totale kwijtschelding van schulden te omarmen wanneer eenmaal de laatste paar onwillige banken van de duistere kliek volledig zullen meewerken. De belangrijkste factor hier is een snelle naleving, in combinatie met het nietigverklaren van het enorme moeras aan illegale derivaten en andere dubieuze financiële pakketen.

Zodra dit is gebeurd, is het vrij eenvoudig om de mondiale kwijtschelding van schulden formeel op te leggen. Houd in gedachten dat het meeste van deze schuld het gevolg is van oneerlijke praktijken en het gebruik maken van de ‘sterke arm’ die door de belangrijke Wereldbanken en hun gouvernementele en quasigouvernementele instrumenten werden opgelegd. Om een monetair speelveld over de hele wereld te creëren, moet men met een schone lei (schuldenvrij) beginnen; slechts dan kan het nieuwe multinationale valutastelsel succesvol zijn. Dit stelsel is de voorbode naar een wereldwijde welvaart die jullie vervolgens voorbij geld en ruilhandel stuwt. Het is tijd om jullie naar een punt te brengen waar landbouw, industrie en concurrerende marktkrachten niet langer de boventoon voeren. Wanneer jullie eenmaal je huidige beperkingen overstijgen, ontgroeien jullie je afhankelijkheid van Moeder Aarde als verzorgster, want jullie hebben dan niet langer haar grondstoffen nodig hebben om in leven te blijven. Jullie kunnen dan je rol opnemen van hoeder en tussenpersoon die Moeder Aarde nodig heeft om haar talrijke ecosystemen in stand te houden en uit te breiden. Deze roeping is de ware reden waarom jullie naar deze prachtige wereld kwamen.

Jullie afhankelijkheid van Moeder Aarde voor voedsel, huisvesting en kleding verschuift naar het verstrekken van energie om haar in stand te houden en transformeert de meeste inzichten waarop jullie samenlevingen zijn gegrondvest. Hiervoor moeten jullie je diepste overtuigingen aangaande jezelf herzien. Een dergelijke verandering transformeert op zijn beurt de relatie tussen burgers en overheid; het dwingt de overheid toe te geven dat zijn enige ware rol is die van dienaar van het volk. Deze rechten, die lang verdedigd zijn door vele belangrijke filosofen, zoals Locke, Paine en Rousseau, worden nu logischerwijs de bron van wat volgt. Het soevereine individu en zijn/haar onvervreemdbare rechten worden de bouwstenen, niet alleen van een welvarende samenleving, maar ook van een samenleving die meer fluïde en ontvankelijker is dan de harde constructies waaraan jullie gewend zijn. De verschuiving van dit filosofische model is essentieel om aan de eisen van jullie uitbreidend bewustzijn te voldoen en kan een structuur doen ontstaan die de weg plaveit naar een ontluikende galactische samenleving.

Wanneer jullie groeien in bewustzijn en wijsheid, heeft de mens de neiging zich te richten op iets dat meer is dan alleen maar overleven, rijkdom en macht. Het technische niveau (zij het meestal verborgen) dat jullie momenteel bezitten, geeft jullie deze optie. Veel hiervan is weggehouden uit de publieke arena door de macht en controle van de aardse volgelingen van de Anunnaki om jullie in het duister te houden. In feite heeft deze duistere kliek jullie al millennialang lang geknecht! Eindelijk vermindert hun greep en zal ten slotte volledig verdwijnen, waardoor de start van de vele verschuivingen in jullie percepties, zoals eerder genoemd, mogelijk worden. De omvang van de economische en politieke instorting die jullie om je heen zien is hiervan een voorbode. We voelen de noodzaak om deze kwesties voortdurend onder jullie aandacht te brengen, want jullie huidige wereld heeft een punt bereikt waarop duurzaamheid onmogelijk is. Over de hele wereld zijn soorten, ecosystemen en jullie vele samenlevingen in toenemende mate onderhevig aan grootschalige systematische uitputting. Een nieuw bewustzijn en een nieuwe richting zijn dringend nodig.

Kortom – jullie wereld is grofweg verdeeld tussen degenen die geloven dat de status quo en het technologisch niveau de ‘basis’ is en degenen die de absolute noodzaak zien om ‘het’ te veranderen in iets totaal anders. Normaliter vereist een samenleving, zoals die van jullie, al decennialang naar een filosofische herstructurering. Jullie bezitten echter niet in de luxe van een dergelijk tijdsbestek en dus hebben jullie een manier nodig om dit obstakel op te ruimen om jullie werkelijkheid naar een nieuw bewustzijn en een werkend model te brengen. Dit beseffend, heeft de Hemel ons hier naartoe gezonden om de hoofdkatalysator te zijn voor deze verandering. De logistieke eisen van jullie situatie vereist dat wij erkend worden als echt en aanwezig en dat wij als jullie mentoren geaccepteerd worden. Het beëindigen van de mondiale UFO-geheimhouding is hiervoor de allereerste noodzakelijke stap, en daarom verhogen wij de druk om een eind te maken aan deze onzin. Wij moeten in een positie zijn om jullie te helpen bij wat gedaan moet worden.

De hervormde werkelijkheid zal heel anders zijn. Het zal opereren vanuit een vergroot bewustzijn dat actief zijn verloren erfgoed zoekt. Dit nieuwe bewustzijn zal ons ook accepteren als familie en zal onze ideeën en wijsheid gebruiken om jullie samenleving te restaureren naar wat het eens was in de hoogtijdagen van Lemurië, ongeveer 900.000 jaar geleden. Dit volbrengend betekent dat jullie dan veel hebben ontmanteld wat gedurende 13 millennia als normaal werd beschouwd. Dit proces moet in feite jullie hele wereld op zijn kop zetten. Dit wonder is onderweg, en wordt gesteund door de Hemel en bekrachtigd door ons. Vele elementen in jullie overheden en in de rijke delen van jullie samenlevingen hebben decennia hard gewerkt om deze geweldige prestatie tijdig uit te voeren.

Zelfs nadat ze een feit zijn geworden, zullen de aanstaande gebeurtenissen voor de meeste mensen als een droom aanvoelen. Velen van jullie hebben jullie economische en politieke systemen in de laatste paar jaar uiteen zien vallen. De Hemel waarschuwde ons van tevoren voor deze gebeurtenissen, maar jullie duistere elites zitten zo vast in deze oude orde dat ze zich niet kunnen voorstellen dat dit ooit kan veranderen. Zij proberen daarentegen een lichte variatie aan te brengen op het huidige thema, dat zij op basis van hun grillen kunnen buigen en vormgeven. Nu maakt het huidige veranderingstempo dit onmogelijk. Niettemin, deze duistere volgelingen lijken niet in staat te zijn onze aanwezigheid als gunstig te erkennen, en geven er de voorkeur aan te geloven dat de enige manier voor hen om te overleven is ons te blijven zien als vijandig. Deze overtuiging staat haaks op het goddelijk plan en dus nadert de tijd voor hun overgave en verwijdering.

Deze tijd in jullie geschiedenis is er een van wonderen en een periode van grootse hereniging met jullie is aanstaande. Degenen die zo krachtig gewerkt hebben om dit mogelijk te maken bereiden zich voor op het grote feest. Wat ons betreft, wij kijken uit om jullie te begeleiden en jullie naar de grens van het volledige bewustzijn te brengen. Dan kan jullie innerlijke pracht vrijkomen in de speciale kristallen steden van Agartha door middel van de speciale Lichtkamers, gevolgd door een training in de etiquette van het volle bewustzijn, waardoor jullie volop kunnen genieten van de uitbundigheid en schoonheid van het volledige bewustzijn! In deze toestand van pracht zullen jullie je bij ons voegen in de grootse taken die door de Hemel aan de mensheid is gegeven die zich in deze galaxy bevinden. Inderdaad, een glorieuze tijd staat ons te wachten in heilige dienst aan de Hemel en de fysieke, stoffelijke werelden.

Vandaag gingen we verder met het behandelen van de aspecten van verandering die bij jullie en in deze werkelijkheid plaatsvinden. Jullie voltooien een reis die begon toe jullie als kolonisten de eerste stappen zetten op het ongerepte land van de blauwgroene bol – Moeder Aarde. Het moment om de huidige fase van deze reis te beëindigen is gearriveerd, en wij staan gereed om te landen en jullie in vreugde te ontmoeten! Besef, beste familie, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – CASTELLANO/ESPAÑOL
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

Originals and translations of Galactic Messages available on
http://peacelovelove.blogspot.com/

woensdag 3 maart 2010

VOTE "THE BRIDGE"


Lieve zielen van planeet aarde!


Dit is een brief van blossom.


Hoe goed is het te weten dat WIJ meer en meer mensen hun weg terug naar huis helpen te vinden. Velen zeiden dat dit is waar het eerste boek van The Federation over gaat en voor hen heeft gedaan.


Het is nu de laatste week van Ronde een in “DE VOLGENDE TOP SPIRITUELE SCHRIJVER COMPETITIE” Wat betekent dat het ook jullie laatste kans is om te stemmen en je vrije meditatie van mijn nieuwe CD kunt verkrijgen : ‘MEDITATIONS ON THE BRIDGE.’’Ga alleen maar naar


http://www.NextTopAuthor.com/?aid=1870 .... meld je aan en stem. De verbinding zal dan voor je komen om je vrije track op te halen.

Ik ben heel dankbaar voor iedereen die de tijd heeft genomen om dit te doen.


Iedere stem geldt!


Ik laat jullie zo spoedig mogelijk weten als ik het tot naar de top gered heb van 250 voor Ronde Twee.


Erg hartelijk dank.


Moge jullie week overvloedig zijn met

LIEFDE LICHT LACHEN & GOUDEN STRALEN!

Blossom xxx

Maart 02, 2010

Deze operatie heeft in het afgelopen jaar op verschillende plaatsen een aantal grote aardbevingen veroorzaakt en jullie kunnen in de komende maanden meer van deze schokken verwachten..........Jullie veranderend zonnestelsel moet het centrum worden van veel galactische en intergalactische activiteit...........

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


Selamat Balik! We komen weer bij jullie om veel zaken te bespreken. Moeder Aarde blijft in haar actieve staat, zij is druk bezig met de aanpassingen die nodig zijn voor de immense veranderingen van haar oppervlakte die binnenkort staan te gebeuren. De meest belangrijke stap is het stabiliseringsproces van de grenzen van haar tektonische platen in afwachting van het vastzetten van deze huidige beweegbare aardkorstplaten. Deze operatie heeft in het afgelopen jaar op verschillende plaatsen een aantal grote aardbevingen veroorzaakt en jullie kunnen in de komende maanden meer van deze schokken verwachten. Moeder Aarde heeft onze aardse bondgenoten duidelijke aanwijzingen gegeven over wat de mensheid te wachten staat en het is jullie plicht om alles te versnellen wat nodig is voordat wij kunnen landen. Ondertussen zijn wij volledig voorbereid om bij jullie te komen zodra de versnellende aardebewegingen te veel worden voor jullie mondiale samenleving. Wij controleren zorgvuldig alles wat zich beneden ons afspeelt. Moeder Aarde moet afmaken wat ze zo geduldig in stand hield teneinde jullie meer tijd te geven om jullie bijdragen aan de veranderingen te realiseren. De veranderingen zijn verbonden met de uitzendingen die ons kunnen helpen indien plotselinge landingen noodzakelijk worden.

Jullie economische problemen beginnen pas. De omvang van de verborgen schuld is veel groter dan erkend werd en bereikt het punt waarop het de resterende financiële middelen van jullie volledig kan overspoelen. Het is niet bekend dat de enorme rijkdommen, die in beheersfondsen en in geweldige hoeveelheden goud zijn afgezonderd, deze grimmige toestand eenvoudig kunnen veranderen. Onze aardse bondgenoten hebben de volledige beschikking over deze middelen en staan klaar om ze te gebruiken zodra de talrijke regeringsveranderingen worden aangekondigd. Vanuit onze gunstige positie hebben wij de vele pogingen gezien van de duistere kliek om deze middelen van onze aardse bondgenoten te stelen, maar deze pogingen zijn mislukt. De Agarthanen en de aardse bondgenoten installeerden voldoende veiligheids- en bewakingsniveaus om de snode plannen van het duister te voorkomen. In een zeer korte tijd zal het duister gedwongen worden toe te geven wat al zo lang duidelijk was: het spel is over! En de tijd om los te laten en de consequenties te aanvaarden is nabij. Dan kan er een eind komen aan deze lange impasse die voor zoveel vertraging heeft gezorgd, en kunnen de zo broodnodige veranderingen eindelijk uitgevoerd worden!

Holistisch gezien vormt jullie werkelijkheid het draaipunt van verandering. Jullie wereld bevindt zich op het punt waarop haar twee aspecten moeten samenvloeien. Hieronder ligt Agartha en haar 5-D rijk, terwijl rondom jullie de zichtbare 3-D werkelijkheid bestaat. Deze tweedeling bestaat al bijna 13 millennia. Dit werd toegestaan onder de auspiciën van de Hemel, en nu volgt ze de goddelijke decreten waarin expliciet staat dat deze tweedeling zich tot één rijk moet verenigen. Wij willen hier graag aan meewerken. Jullie hebben een potentieel als mens dat werkelijk verbazingwekkend is. Ieder van jullie vertegenwoordigt het beste van de vijftig sterrennaties die oorspronkelijk Lemurië koloniseerden. Sommigen van jullie zullen met ons terugkeren naar jullie respectievelijke thuiswerelden, maar de meesten blijven hier en koloniseren de andere waterplaneten die bij dit zonnestelsel behoren. De hieruit ontstane nieuwe sterrennatie moet een van de meer belangrijke leden van onze Galactische Federatie worden, en jullie taak brengt jullie ver buiten deze galaxy om het meeste van de stoffelijke werelden positief te beïnvloeden. Daarom zijn we hier gekomen met een vloot van miljoenen schepen!

Deze enorme vloot is letterlijk verweven binnen jullie zonnestelsel. Elke dag vertrekken en arriveren contingenten schepen. Wij moesten een speciaal verbindingsdepartement opzetten om de logistiek van het enorme verkeer van komende en vertrekkende schepen te regelen; maar dit is voor deze speciale Wetenschap & Verkenningsvloot echter heel normaal. Wij hebben vaak geopereerd als de eerste vloot voor het verwelkomen van nieuwe leden voor de Galactische Federatie en het vaststellen van de protocollen voor de nieuwe sterrennatie om te communiceren met de verschillende vloten die opgenomen zijn in de registers van onze Galactische Federatie. De dagelijkse interactie tussen onze verbindingsgroep en de nieuwste leden van onze vloot kunnen wij gemakkelijk aan en we hebben deze expertise gebruikt om afspraken te maken voor jullie toekomstige bezoeken aan onze moederschepen. Deze excursies zullen vrolijke aangelegenheden worden! Wij kijken uit om onze ruimteschepen met jullie te delen, want we weten dat jullie zullen genieten van alles wat jullie aan boord zien, voelen en ervaren.

We zijn van plan onze schepen en onze technologie met jullie te delen. Momenteel zijn er technologieën, die door jullie regeringen voor jullie verborgen zijn gehouden, die jullie beter kunnen laten begrijpen wat wij bezitten. Al deze technologieën kunnen Moeder Aarde helpen bij haar overgang naar haar nieuwe heelheid. In deze nieuwe werkelijkheid gaan jullie wonen. Op dit moment bezit Mars enorme ondergrondse technologische faciliteiten die gebruikt zullen worden om de aardevorming van Mars te transformeren naar een waterwereld, vergelijkbaar met het algemene uiterlijk van Moeder Aarde. De dichtbijliggende tweeling van de Aarde, Venus, is ook gereed om naar een waterplaneet getransformeerd te worden en bezit dan eenzelfde elegante schoonheid als de Aarde. Deze drie werelden zullen het startende centrum vormen van jullie nieuwe sterrennatie. Velen van jullie zullen naar deze twee werelden overgebracht worden wanneer jullie eenmaal volledig bewust zijn. De manen van Mars, die elk een omvang hebben van een kwart van jullie maan, zullen hersteld worden zodra het project van aardevorming voltooid is.

Venus werd ontdaan van haar twee manen door dezelfde aanval die Mars verwoestte. De Galactische Federatie werkt met de Elohim om haar manen van hun huidige locatie te verplaatsen naar het maangebied van Saturnus. Dit alles is een onderdeel van het creëren van een meer gelijke configuratie voor de planeten en manen van het nieuwe zonnestelsel. De Aarde moet naar een 0-graden declinatie gebracht worden en Uranus moet bijna 90 graden gecorrigeerd worden om zijn vroegere positie van vóór de aanval in te nemen. In deze nieuwe opstelling kunnen de dunne, fonkelende ringen van Uranus meer zichtbaar worden om een schoonheid te bereiken die sinds een miljoen jaren niet gezien werd. De adembenemende aard van jullie zonnestelsel is een glorieus geschenk van het Goddelijke! Het volgende mirakel is de reconstructie van de lang vernietigde waterwereld, die we Pax zullen noemen, of de Godin van de Vrede. Deze wereld zal 3,5 maal de omvang van Moeder Aarde worden!

Jullie veranderend zonnestelsel moet het centrum worden van veel galactische en intergalactische activiteit. Jullie nieuwe sterrennatie moet de gastheer worden voor vitale conferenties, die de krachten van het Licht zullen integreren en die een grote Vreugde zal verspreiden naar verste delen van het universum. Wij hebben gezien hoe het duister alles op alles zette om de komst van jullie werkelijkheid te voorkomen, maar deze vermoeiende oude listen werken niet meer. Jullie planeet heeft een bestemming van overvloed, vrede en samenwerking. Jullie kunnen in je hart voelen dat de werkelijkheid waar we over spreken zich aan het materialiseren is. Het oude beperkt bewuste rijk wordt vervangen door het nieuwe, en jullie kunnen zien dat dit gaat beginnen zodra de een na de andere wereldleider de huidige condities gaan afkeuren en de noodzaak van nieuwe regeringsvormen en een meer rechtvaardig mondiaal economisch systeem krachtig gaan bepleiten.

Deze veranderingen hadden al lang moeten verschijnen en wachten op manifestatie. Of deze nu economisch of politiek van aard zijn, deze diverse gebeurtenissen moeten jullie wereld transformeren. Al die tijd creëerde Moeder Aarde een seismisch gezoem, wat haar manier is om aan te geven dat het moment van grote verandering aanstaande is. Het gebeuren van het eerste contact werkt als de hoofdkatalysator voor dit alles. We zijn hier om te garanderen dat jullie werkelijkheid verandert overeenkomstig de voorschriften van de Hemelse decreten. De Creator ziet jullie werkelijkheid verfijnd worden door jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en om dit te bereiken heeft de Hemel de huidige series van stoffelijke en niet-stoffelijke aanpassingen bijna voltooid. Degenen onder jullie binnen de velden van wetenschap zijn op vreemde gegevens gestoten die ons punt bewijzen. Bekijk dit alles op een positieve manier en wees blij met alles wat er rondom jullie gebeurt.

Vandaag bespraken wij de veranderingen die jullie wereld beïnvloeden. Ze luiden de glorieuze nieuwe werkelijkheid in die jullie gaan bewonen. We wachten vol vreugde op wat binnenkort een allesomvattende werkelijkheid gaat worden. Wees gezegend en voorbereid om het wonder te ervaren dat jullie werkelijk zijn! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS