Volgers

PUTIN

woensdag 27 mei 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 26 mei 2015Sheldan Nidle, 26 mei 2015, 

3 Cimi, 4 Pax, 11 Ik

Selamat Balik! We komen nu om verslag te doen van wat er op jullie wereld gebeurt. De duistere cabal blijft vol listen. Het duister smeedde een wereld waarin oneerlijkheid en misleiding geëerd zouden worden en de oneerlijkheid en gewiekstheid is wel degelijk enorm. Dit feit leidde tot een uitbraak van een dergelijke misleiding dat het spoedig duidelijk werd dat alleen degenen die door het Licht worden vertrouwd in staat zijn hun taken snel en eerlijk uit te voeren. We hebben derhalve besloten alleen hen te werk te stellen die de hun toegewezen taken zonder mankeren kunnen afmaken. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een dienstenpool gecreëerd die bestaat uit een speciale groep Wezens. In tegenstelling tot de meeste mensen zijn deze personen heel goed in staat eenvoudig de hen toegewezen taken uit te voeren. Gedurende de laatste paar maanden hebben we deze prachtige personen zorgvuldig uitgekozen om een aantal van de huidige moeilijkheden op te lossen en ons in staat te stellen het nieuwe transfersysteem te completeren. Daarom zijn we nu een paar testen aan het afronden en zijn we van plan in de komende maand en masse te beginnen. Desalniettemin is er nog steeds meer wat we jullie moeten vertellen omtrent hetgeen we doen om jullie zegeningen veilig uit te kunnen sturen.

Gedurende de laatste paar maanden hebben we nauw samengewerkt met onze aardse bondgenoten en de Agarthanen m.b.t. hoe we het beste de vele beperkingen, ingesteld door de duistere cabal en haar bankiervrienden, konden verslaan. We begonnen met een serie massa-arrestaties van het personeel uit het lagere echelon. De mensen waren het nauwst betrokken bij de dagelijkse gang van zaken van dit lastige systeem. Het effect hiervan was hetzelfde als eerder: het creëerde alleen maar een tijdelijke vertraging in de uitvoering van hun systeem. Toen werd er besloten vele andere naties te helpen investeren in een eerlijker en vrij transfersysteem dat de mogelijkheid had het huidige te omzeilen. Dit systeem was doordacht. Dit alternatief was echter niet ontworpen om wereldwijd van start te gaan voor het einde van dit Gregoriaanse jaar. Derhalve werd besloten tot dan een systeem te gebruiken waarbij het belangrijkste personeel moet bestaan uit personen die betrouwbaar zijn. Het is dit systeem waarop we momenteel onze aandacht richten en het lijkt een zeer mooie tijdelijke oplossing te zijn.

Terwijl we bezig zijn deze serie problemen op te lossen adviseren onze liaisons degenen die het nieuwe NESARA bestuur gaan vormen. Deze stap is het begin van een proces dat uiteindelijk zal leiden naar een galactische samenleving. Jullie bestuur moet een openlijke overgang worden tussen hetgeen het beste is voor jullie (open bestuur) en jullie volledig bewuste toekomst. Bestuur was oorspronkelijk het terrein van de geprivilegieerden. In jullie samenleving "praat' het geld. Het is hoe verkiezingen en wetgeving worden gecontroleerd en gemanaged door de oligarchie (de paar echt rijke families). Deze regeling is echt niet iets dat openbare politiek kan ondersteunen. Bestuur vereist dat het voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt. Dit is waar NESARA voor kwam. We steunen dat simpelweg omdat elk verouderd niet-responsief systeem een enorme herstructurering nodig heeft. Deze herstructurering moet het systeem terugbrengen naar haar oorspronkelijke principes. Dit is waar NESARA nu staat: aan de uiterste rand van manifestatie. Terwijl de zegeningen binnenstromen kan dit systeem eindelijk geschikt zijn voor deze tijd!

NESARA is gegrondvest op het feit dat jullie diegenen die dit bestuur vormen willen gaan helpen. Terwijl jullie een worden in welvaart, kunnen jullie beginnen samen te werken met dit bestuur en zelfs een openbare pool van competentie worden, die haar algemene wijsheid kan gebruiken om de veranderingen te ondersteunen die vereist zijn om dit bestuur naar haar oorspronkelijke doel terug te leiden. Deze nieuwe hogerbewustzijnssamenleving kan eenvoudiger de richting begrijpen die NESARA verlangt. Derhalve dient er een bredere consensus te zijn over de manier waarop dit bestuur zich door de vier moeilijke maanden van verandering moet bewegen. Daarna zullen jullie een zeer goed geïnformeerd electoraat zijn, dat diegenen kan kiezen die de veranderingen, die door het NESARA bestuur worden voorgesteld, verder kunnen uitvoeren. Een van de dingen die door dit bestuur zal worden geïmplementeerd is een einde aan de UFO cover-up. Dit stelt ons in staat een dialoog te openen met elkaar. Dit is het begin van een overdracht van wijsheid en technologie die de basis zal zijn van een waarlijk wonderbaarlijke samenleving. Het betekent eveneens dat we kunnen landen en jullie mentoren bij jullie kunnen introduceren.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De huidige tijd gaat over focus en goddelijke dienst. Lang geleden bepaalde de Hemel dat er een einde moest komen aan de lengte van jullie tijd in beperkt bewustzijn. In deze gewijde decreten bepaalde de Hemel duidelijk dat jullie bestaan in deze vreemde realiteit beperkt moest worden tot een periode van iets meer dan 12 en een half millennium. Jullie hebben die periode trouw uitgediend. In feite hebben jullie aan elk vereiste voldaan en jullie karakter aan de Hemel bewezen. De Hemel heeft ons in goed vertrouwen hulp gestuurd. Deze hulp maakt de gebeurtenissen die net beginnen plaats te vinden mogelijk. Jullie zegeningen en nieuw, transparant bestuur maken deel uit van deze gebeurtenissen. Deze zaken zullen de manier waarop deze realiteit werkt enorm veranderen. We hebben jullie gevraagd te leren focussen. Gebruik dit om het manifesteren van een aantal belangrijke gebeurtenissen te ondersteunen. Op het moment is de oude duistere cabal aan het vervagen. Gebruik deze focus om door te gaan je een nieuwe realiteit voor te stellen. Samen kunnen we een wonderbaarlijke nieuwe realiteit creëren!

Wat we bespreken is hoe jullie je vaardigheden hebben gebruikt om een enorme frustratie, veroorzaakt door het duister en door hen gebruikt om hun tijd aan de macht te verlengen, hebben overwonnen. Desalniettemin is het geweldig dat jullie doorgaan er in te geloven en ondanks talloze hindernissen, dit te doorstaan. Het duister vervaagt nu snel terwijl haar vele wrede intriges falen. Jullie worden hiervoor geprezen. Wat we eenvoudig vragen wanneer we het einde van deze lange donkere tunnel bereiken is door te gaan. Ondersteun die elementen, die met de wil van de machtige Schepper deze demonen zullen wegjagen en hun verschrikkingen zullen vervangen door de wonderen van het Licht. In deze rusttoestand zullen jullie tot bloei komen, wijsheid verkrijgen en eindelijk herenigd worden met jullie spirituele -, ruimte - en Binnenaardse families! Veel vreugde zal jullie deel zijn! Verheug je en vier waarlijk wat voor jullie ligt.

Derhalve hebben jullie veel om dankbaar voor te zijn! De Hemel en haar menigte helpers plaveien de weg voor een nieuwe realiteit en een nieuw, alles omvattend bewustzijn. Jullie staan op het punt veel te leren over jezelf en je verre voorouders, die hier kwamen om, samen met de cetaceanen (dolfijnen en walvisachtigen) de hoeders van deze grootse realiteit te zijn. Jullie gaan de volgende serie gebeurtenissen ervaren, die jullie in de eerste fase van goddelijke dienstbaarheid aan de Hemel zullen storten. Jullie gaan beginnen je uitmuntende vreugde en wijsheid aan elk aspect van deze galactische realiteit te verspreiden. Jullie lange tijd in lijfeigenschap laat jullie achter met een grootse innerlijke wijsheid omtrent hoe het duister in deze Melkweg opereerde. Hieruit ontstaat een middel om te onderwijzen en het Licht in staat te stellen elk aspect te doordringen. Jullie zullen waarlijk gevierd gaan worden en je sterrennatie legendarisch maken! Dit en vele andere dingen maken ons waarlijk verheugd over jullie.

Vandaag gaven we jullie een beter perspectief over wat er momenteel op jullie wereld gebeurt. De vertragingen door het duister zijn nu klaar te worden doorbroken. Het Licht maakt zich op voor grootse gebeurtenissen, die jullie in een nieuwe realiteit zullen stuwen. Wees dankbaar en in staat om  dit in een zeer geweldige vreugde te uiten! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Vert. Rob/Marja

woensdag 20 mei 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 19 mei 2015
9 Cauac, 17 Moan, 11 Ik


Dratzo! Het leveringssysteem om onze gelden er doorheen te sturen gaat langzamer dan we zouden willen. Zoals gewoonlijk houdt ieder nieuw onderdeel vertraging in, dat zich centreert rond degenen die ofwel de betreffende fondsen willen stelen, ofwel deze willen omleiden. Onze beveiliging is eenvoudig in staat de voortgang van deze fondsen te constateren en als er iets gebeurt kunnen we ons systeem gebruiken om de fondsen snel te herkrijgen. Iedere nieuwe procedure bevat daarom mogelijke onregelmatigheden die eenvoudig verholpen kunnen worden, meestal door diegenen te arresteren die verantwoordelijk zijn voor het creëren van weer een tijdelijke vertraging. Tot nu toe hebben we een systeem opgezet, dat ons mogelijk maakt fondsen veilig naar hun uiteindelijke doel te brengen; jullie rekening. Zoals jullie kunnen zien, hebben we bankpersoneel gearresteerd en vervangen. Onze bondgenoten hebben, om gelijke tred te houden, een inventarisatie gemaakt van hoe ieder onderdeel van ons systeem de aanvallen van de cabal weerstaat. Deze vertragingen worden waargenomen en manieren om het misbruik te voorkomen worden geïnstalleerd. We zijn eveneens heel dichtbij het naar voren schuiven van onze grotere trustfondsen. Wanneer dit systeem eenmaal volledig beveiligd is, kunnen de grotere overdrachten plaatsvinden.

woensdag 13 mei 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 12 mei 2015
2 Eb, 10 Moan, 11 Ik

Selamat Balik! We komen nu met meer informatie over wat er zich over jullie hele aardbol afspeelt. Momenteel melden die commissies, die belast zijn met de totstandbrenging van verschillende onderdelen die de duistere cabal uit haar macht zal zetten, dat succes geboekt wordt bij de uitvoering van hun taken. Toen we meer dan twee decennia geleden voor het eerst en masse aankwamen, stond deze wereld nog onder volledig gezag van de Anunnaki en hun duistere handlangers. Deze verschillende groepen hadden eveneens de geweldige hulpmiddelen van de Ancharanen tot hun beschikking. Tegen het midden van het eerste decennium waren de Ancharanen en de Anunnaki vertrokken. De handlangers werden plotseling uiteen geworpen. Uit deze nijpende omstandigheden ontstonden hun eerste reacties. Hun luitenants stalen eenvoudig de Amerikaanse verkiezingen van 2000, creëerden 9/11 en startten oorlogen in Irak en Afghanistan. Dat was hun hoogtepunt. Vanaf toen begon hun macht af te nemen en deze is nu praktisch weg. Onze verschillende aardse bondgenoten zijn bijna zo ver om ze van hun lang bezette tronen te verwijderen. Jullie zullen dit binnenkort kunnen zien en als jullie dit doen zullen jullie je bewust worden van hoelang dit proces heeft geduurd. Deze moedige individuen en groepen die dit doen zijn in feite mondiale helden voor iedereen.

woensdag 6 mei 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle: 6 mei 2015

8 Chicchan, 3 Moan, 11 Ik


Dratzo! We komen en zijn opgewonden over wat er op jullie wereld gebeurt. Onze liaisons melden dat er grote vooruitgang wordt geboekt bij het opzetten van een veilig en betrouwbaar systeem voor de mondiale overdrachten van jullie vele verschillende soorten humanitaire- en welvaartsfondsen. Deze fondsen sluiten op dit moment een proces af dat lang en omslachtig is geweest om een veilige overdracht aan jullie te garanderen. Deze maand begint de veilige afgifte van deze fondsen vorm te krijgen. Deze operatie zal een aantal andere groepen, die ontworpen zijn om sommige regeringen te veranderen en NESARA als operationeel af te kondigen, gereed maken. Deze omstandigheden zullen de uiterst nodige voorbereidingen voor disclosure zijn, evenals het aankondigen van het tijdsschema door de Opgestegen Meesters van een serie zeer belangrijke lessen. Deze verschillende lessen zullen de basis leggen voor wat we voornemens zijn jullie te vertellen. Ons team is letterlijk jaren bezig geweest de beste manier te vinden om jullie van ons bestaan op de hoogte te brengen en wat jullie ascentie in zal houden. We zullen eveneens beginnen uit te leggen hoe onze vele mentoren te midden van jullie zullen opereren. Het is belangrijk dat jullie een perfect begrip hebben van hoe jullie ascentie zich zal voltrekken en hoe jullie je de nodige galactische etiquette eigen zullen maken.

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS