Volgers

PUTIN

woensdag 24 februari 2010

Februri 23, 2010
.......‘maglev’ (magnetische levitatie) vliegtuigen die passagiers en materialen binnen een uur naar alle plekken op jullie planeet kunnen vervoeren.........


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


9 Muluc, 12 Zac, 5 Caban (23-2-2010)

Selamat Jarin! We zijn er weer met meer informatie. Op dit moment is er veel activiteit op jullie wereld. De laatste hand wordt gelegd aan de manier waarop een aantal regeringen moet veranderen. Tevens worden de aankondigingen afgerond die de voorbode vormen van het nieuwe, door goud gedekte valutastelsel. Deze acties laten ons zien dat de grote transformatie van jullie mondiale samenleving klaar is voor manifestatie. We hebben gezien hoe deze acties in de laatste paar jaar gestaag vorderingen maakten en nu worden de voorbereidingen afgesloten en staan de veranderingen, die door veel van jullie samenlevingen al zo lang worden verlangd, op het punt van verwerkelijking. Momenteel beveiligen wij de logistiek, waardoor de nieuwe regeringen jullie een eerste hoeveelheid van lang onderdrukte technologieën kunnen presenteren, variërend van manieren om jullie milieu te reinigen tot ‘maglev’ (magnetische levitatie) vliegtuigen die passagiers en materialen binnen een uur naar alle plekken op jullie planeet kunnen vervoeren. Deze apparaten/voertuigen maken een eind aan het tijdperk van olie en fossiele brandstoffen en toch zijn ze slechts het begin van datgene wat nog moet komen!

Jullie betreden een tijdperk van volledig bewustzijn. In deze werkelijkheid verdwijnen langzaam maar zeker bijna alles wat jullie als ‘normaal’ beschouwen. Jullie arriveren in een rijk van grote kennis en wijsheid, en in deze omgeving worden jullie een Wezen dat alles kan manifesteren wat jullie echt nodig hebben. Hier kan de manier waarop jullie je bestaan ervaren, beschouwd worden als een droom die in vreugde en geestdrift beleefd wordt! Wanneer deze volgende periode van jullie 3-D werkelijkheid zich manifesteert, bevinden jullie je in een overgangsfase. Jullie allen zullen beslist weten dat wij bestaan en dat jullie op weg zijn naar het volledige bewustzijn. Dit betekent dat jullie getraind worden om beter te begrijpen wat dit betekent. Op dit moment kunnen wij volledig ingrijpen en veel onderwerpen uitleggen waar jullie je niet bewust van zijn. Dit orgaan van wijsheid is nodig om deze overgang te realiseren. De Hemel en wij wachten vol spanning op het moment wanneer dit onderricht kan worden gegeven. Deze intrigerende nieuwe technologieën en grensverleggende kennis zullen jullie in staat stellen te begrijpen wat jullie staat te wachten. Toch zullen jullie je toekomst pas volledig begrijpen op het moment van volledig bewustzijn.

Het volledig bewustzijn kun je je nu op geen enkele wijze voorstellen. Het is een staat waarin de Hemelse rijken en de stoffelijke werelden samensmelten. Jullie zijn het goddelijke instrument om deze magnifieke fusie te ontvouwen en om deze heilige missie tot een goed einde te brengen! Eén van jullie doelen om in het beperkt bewustzijn te vertoeven is het verwerven van een speciale kennis die een rol gaat spelen wanneer je eenmaal teruggekeerd bent naar het volledige bewustzijn. Dan gaat een wonderbaarlijk schouwspel plaatsvinden waardoor jullie beter begrijpen wat de Hemel en jullie 13 millennia geleden zijn overeengekomen. Tot die tijd is er een deel van jullie dat niet volledig kan accepteren wat er met jullie gebeurt. Jullie hebben ervoor gekozen in dit leven een dieper begrip te krijgen van het afschuwelijke dat jullie omringt en hoe dit snel veranderd kan worden. Wij zijn hier gekomen als de herauten van jullie hartenwensen. Een belangrijke verandering staat te gebeuren en de tijd is gekomen om ervoor te zorgen dat dit centrale punt zich manifesteert. Onze taak is steun te verlenen aan onze aardse bondgenoten en ervoor te zorgen dat dit gebeurt op het juiste goddelijke moment.

De eerste-contact-operatie (zoals we dat eerder hebben genoemd) is een steeds evoluerend proces. Elke dag brengt ontwikkelingen waardoor we onze plannen voor transitie moeten bijstellen. Onze aardse bondgenoten hebben talloze uitdagingen moeten overwinnen en zijn dienovereenkomstig gegroeid. Onze relatie met hen is ook versterkt, inspireerde beide kanten om meer toegewijd te zijn aan deze veelgelaagde operatie. Achter dit alles bevindt zich onze liefde voor jullie en onze waardering dat wij door de Hemel betrokken zijn bij jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Dit project heeft de leden van de oude duistere bewakers in een reeks ongewenste situaties gebracht waarvan zij dachten dat dit onmogelijk was. Hun defensieve houding - door ons verwacht – was niet meer dan een vertragende factor. We zijn onder de indruk van hun volharding nu zij duidelijk kunnen zien dat het een hopeloze zaak is. Jullie veranderende wereld glipt uit hun vingers en dus komt er een eind aan hun rol als onbetwiste manipulatoren van jullie geheugenverlies.

Dit lopend proces van het eerste contact beïnvloedt alles van de Schepping. Jullie zijn momenteel op een plek en in een tijd waarin de Hemel jullie de mogelijkheid geeft om terug te keren naar jullie oorspronkelijke staat van volledig bewustzijn. Dit is, in feite, jullie bestemming, die jullie in deze tijd wordt aangeboden. Het is duidelijk dat jullie niet kunnen doorgaan met datgene wat het duister wenst, want dit brengt jullie naar een totale uitroeiing. Dit en jullie belang voor de Schepping beseffend, kwamen wij, bijna twee decennia geleden, massaal hier. Vele profetieën werden tijdens de eerste decennium van onze komst vervuld. De belangrijkste overeenkomst die, bijna aan het eind van de eerste decennium, met onze aardse bondgenoten werd bereikt, startte een reis die nu met succes wordt afgerond. De doodsklok van jullie huidige werkelijkheid zal het vrijgeven van de ‘instrumenten’ zijn, met behulp waarvan jullie een brug kunnen bouwen tussen deze oude orde en de nieuwe die jullie gaan manifesteren.

En deze nieuwe orde nadert snel. Hierdoor gaat de chaos in jullie wereld toenemen, en de economische en andere belangrijke componenten van jullie samenleving zullen in toenemende mate slechter gaan functioneren. Een bijeffect hier is het toenemend uitsterven van het planten- en dierenleven op elk continent, wat weer een ander voorbeeld is van hoe beroerd de overlevingscondities in jullie huidige werkelijkheid zijn geworden. Moeder Aarde begint serieus met het veranderen van haar oppervlaktewereld. De steeds heftiger seismische en vulkanische activiteiten is een vroeg teken van deze intenties, wat zal leiden naar het verrijzen van de verzonken continenten Lemurië en Atlantis. Deze herinrichting van het oppervlak moet de contouren van de oceanen veranderen en de hoeveelheid landmassa op jullie wereld.

We controleren al deze ontwikkelingen en schatten in hoe zij zich verhouden tot het eerste contact. Hoe meer wij jullie wereld bestuderen, hoe duidelijker het ons werd dat jullie steeds dichter bij een serie natuurlijke en door de mens veroorzaakte calamiteiten geraakten die de ondergang van jullie prachtige en speciale wereld zouden betekenen. Moeder Aarde is buitengewoon belangrijk voor ons. Zij is het heilige voertuig die de singulariteit bevat voor de geboorte van onze galaxy. Zij en zij alleen bewaart in haar binnenste de Lichtenergie van de Sterrenpoort voor alle realiteiten van onze galaxy. Wij moeten er niet aan denken dat zij de vitaliteit van haar oppervlak zou verliezen! De Hemel is zich heel goed bewust van wat het duister zo boosaardig plande. De volgelingen van het duister van jullie wereld bevonden zich vlakbij hun succes toen hun meesters, de Anunnaki, overstapten naar het Licht. In het afgelopen decennium hergroepeerde het duister zich en bracht zijn laatste redmiddel in stelling … tevergeefs.

Tijdens de duur van deze berichten, moesten we het eerste contact bekijken vanuit verschillende hoeken. Ten eerste, het is een goddelijke taak jullie te begeleiden tijdens jullie conversie naar het volle bewustzijn. De Hemel deed een verzoek voor dit eerste contact, hield toezicht en leidde ons zorgvuldig naar het punt waarop we ons nu bevinden. De Hemel weet ook dat Moeder Aarde een dringende behoefte aan vernieuwing heeft. Ze moet opnieuw geïntegreerd worden met het 5-D rijk, dat zich onder jullie bevindt. Deze wereld van Binnenaarde is momenteel losgekoppeld van jullie oppervlaktewereld en dit veroorzaakt een ziekte die zo snel mogelijk geheeld moet worden. Dit is weer een andere reden voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en de hereniging met jullie ruimte- en hemelse families. Laten we duidelijk zijn over het feit dat dit geen reddingsmissie is! Moeder Aarde en jullie moeten weer verbonden worden met de Bron en met de magnifieke werkelijkheid vanwaar jullie 13 millennia geleden kwamen.

Vandaag keken we naar wat er op jullie wereld gebeurt en hoe dit zich verhoudt tot onze eerste-contact-missie. We hebben jullie laten zien dat op alle fronten het succes nabij is! Wat de Hemel en onze aardse bondgenoten nog moeten doen is het voltooien van de onderneming die ze zo moedig zijn begonnen. Wij wachten, wetend dat onze grootse hereniging voor de deur staat! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

donderdag 18 februari 2010

February 16, 2010

Dit eerlijker en transparant financieel systeem is reeds in een aantal naties in het geheim gerealiseerd. Deze tests blijken zeer succesvol te zijn..................Weet slechts dat de veranderingen aanstaande zijn en dat het feest kan gaan beginnen!2 Ik, 5 Zac, 5 Caban

Selamat Balik! We zijn er weer met meer informatie. Momenteel worden verschillende belangrijke gebeurtenissen gereed gemaakt om zich te manifesteren. Allereerst is er de kwestie van jullie nieuwe op goud gebaseerd bankstelsel. Dit eerlijker en transparant financieel systeem is reeds in een aantal naties in het geheim gerealiseerd. Deze tests blijken zeer succesvol te zijn en dit opent de deur voor een algemene acceptatie door jullie wereld. De serie berichten worden vertraagd door de acties van de falende VS Federal Reserve Bank, die nog steeds in staat is meedogenloze aanvallen uit te voeren bij elke financiële opstartpoging. Dit instituut wordt bij deze aanvallen geholpen door verschillende Centrale Banken die hiermee nauw zijn verbonden. Deze acties zullen snel stoppen wanneer de FED dieper wegzinkt in zijn faillissement. De enorme hoeveelheid goud om de nieuwe valuta’s te steunen en het gemakkelijker kunnen invoeren van de internationale bankregels werken als katalysator voor een wereldwijde aardverschuiving om de veranderingen te ondersteunen. Vervolgens is er het programma van het mondiaal kwijtschelden van schulden. Bijna 200 naties ondertekenden dit wereldwijde project. Het doel is het nieuwe systeem met een schone lei te laten beginnen, aangezien de meeste schulden frauduleus zijn ontstaan.

Dit alles is nauw verbonden met de voortdurende pogingen om een aantal belangrijke regeringen te doen verdwijnen die een onderdeel zijn geworden van de mondiale corporatistische staat die door een duistere kliek wordt beheerst. Deze machtsinstrumenten naderen ook hun einde. Toen deze regimes werden geïnstalleerd was een ontbindingsclausule in hun geheime overeenkomst opgenomen waardoor deze verzwakte staten vervangen konden worden door tijdelijke interim-regeringen. Een serie door de rechter goedgekeurde documenten sanctioneren onze aardse bondgenoten om de opvolgers te benoemen. Deze juridische instrumenten vormen de basis voor een legale verwijdering van verschillende regeringen, waaronder die van de VS. In lijn hiermee kunnen immorele en onwettige internationale activiteiten van deze duistere regimes ook leiden naar hun verwijdering, en in dezelfde geest is een legale constitutionele restauratie in de Grondwet van de VS opgenomen. Amerika is het uitverkoren kind van de Verlichte Leraren, zoals St. Germain en Hilarion. Zij spelen een belangrijke rol in de realisatie van een overgangswereld die ons eerste-contact-missie verwelkomen, en het is dus essentieel dat Amerika terugkeert naar haar oorspronkelijke koers.

Dit brengt ons naar de mondiale welvaart. Ongeveer drie eeuwen geleden zag St.Germain dat een enorm fonds nodig zou zijn om de wereld uit de armoede en gebrek te halen. Hij manoeuvreerde daartoe de heersende hoofden van Europa om deze Wereld Trust te vestigen die verdeeld was in drie onderdelen:

De eerste gaf deze heersers toestemming geheime nationale trust te creëren onder de vlag van St.Germain.

De tweede was een niet-openbare trust die moest uitgroeien naar ‘volwassenheid’ zodra de 21e eeuw zou beginnen. De geselecteerde weldoeners zouden de ‘Lichtwerkers’ zijn en deze trust moest voor uitbetaling geopend worden tijdens twee cycli elk jaar – direct na Pasen en Kerstmis. Terwijl het zich vermeerderde, zouden deze cycli toegevoegd worden aan de Trust.

De derde moest de Saint Germain Foundation voeden om de Trust van toezicht te voorzien en te verzekeren dat de vastgestelde betalingen overeenkomstig de geheime oorspronkelijke documenten werden uitgevoerd. Zoals jullie weten, blokkeerde de duistere kliek deze uitbetalingen. Het vreest de consequenties van de enorme sommen die uitbetaald worden volgens de plannen van St.Germain.

Onze aardse bondgenoten zijn druk bezig te zorgen dat deze fondsen verspreid worden over de juiste ontvangers. Een lange strijd, die na de Tweede Wereldoorlog is begonnen, wordt beëindigd. De uitzonderlijke hebzucht en verbazingwekkende koppigheid van de duistere zielen hebben dit programma vanaf het begin vertraagd, en in de laatste vier decennia bereikte hun hoogmoed een dictatoriale omvang, wat hun kansen op succes in toenemende mate vergrootte. Jullie hebben nu in feite een mondiaal monetair systeem dat geïmplodeerd is en die, zoals de Titanic, wegzinkt in de inktzwarte diepte van een totale ineenstorting. Aan de andere kant opent deze ontwikkeling een gelegenheid om diegenen te verdrijven die moedwillig de weg versperren naar de broodnodige welvaart van jullie wereld. De komende regeringswisselingen geven onze aardse bondgenoten de kans om de geldleveranties erdoor te duwen, samen met het vrijgeven van de verborgen technologieën. Deze onderwerpen zullen deel uitmaken van de aankondigingen die de overgangsregeringen officieel zullen uitzenden zodra zij de macht hebben overgenomen.

Deze zaken zijn verbonden met het eerste contact. Wij hebben ons verplicht jullie naar het punt te brengen waarop de machinaties van het duister geëlimineerd zijn en deze operatie nadert inderdaad een beslissende fase. Intussen is Moeder Aarde bezig met het leggen van het fundament voor een snelle transformatie van de planeet. Momenteel is de oppervlaktewereld een driedimensionale werkelijkheid, terwijl binnenaarde een vijfdimensionale realiteit is. De vibrationele tweedeling, of laag, treedt op waar de gravitationele discontinuïteit zich voordoet, ongeveer 1200 km onder het aardoppervlak. Dit gebied is al vóór de Tweede Oorlog door jullie geheime regeringen aangevallen. De Agarthanen hebben deze acties nauwlettend gevolgd – het was een project dat oorspronkelijk door de Anunnaki en hun duistere volgelingen was opgezet, en in de late negentiger jaren heeft een aantal duistere regeringen deze agressieve acties voortgezet.

Dit geheime conflict heeft zich de laatste paar jaar op de achtergrond afgespeeld toen het duister in toenemende mate de klimaatverandering en andere aspecten van de veranderingen in Moeder Aarde gebruikte als potentiële wapens om jullie te terroriseren. De duistere kabbalisten gebruikte ook het ‘chemtrail’-project om jullie gezondheid te beïnvloeden door te knoeien met jullie vele fysieke aanpassingen. Wij coördineren onze inspanningen met die van onze aardse bondgenoten om veel waarmee ze knoeien tot een minimum te beperken; ook verstoren deze technologieën het stijgend bewustzijn van Moeder Aarde en moeten dus aanvankelijk enigszins geneutraliseerd worden. Wij hebben onze atmosferische verkenningsschepen vaker gebruikt om de meer dodelijke uitstoot van deze duistere projecten te verdampen en hebben de verkenningsschepen van de kabbalisten en hun schepen die van wapens waren voorzien op de grond vastgehouden om ons ongenoegen te uiten over hun voortdurend vreselijk beleid.

Dit huidige moment in jullie geschiedenis is een groots keerpunt. Het duister heeft deze realiteit gecontroleerd gedurende bijna 13 millennia. Deze controle betrof niet alleen de manipulatie van jullie maar ook die van Moeder Aarde. Nu beginnen jullie te transformeren naar volledig bewuste Lichtwezens. Dit proces is een teken van de Hemel voor deze duistere kliek dat hun ‘momenten in de Zon’ eindigen. Het is tijd om te begrijpen wat er bezig is en het gewoon te laten gebeuren. Dit vermogen schijnen de duistere volgelingen niet te bezitten. Het aantal geheime programma’s dat zij bezitten is enorm, maar deze (voor hen) zeer geavanceerde technologieën zijn voor ons niets anders dan kinderspeelgoed. Wij hebben talrijke primitieve planeten gedurende millennia zien groeien naar medeleden van de Galactische Federatie en deze ervaring geeft ons het weten dat jullie dit ook gaan meemaken.

De werkelijkheid waarin jullie leven verandert snel. Jullie wereld staat onder bescherming van het goddelijk plan en onder leiding van de Hemel en ons. De duistere kabbalisten blijven zichzelf voor de gek houden door te geloven dat ze alles wat er gebeurt kunnen terugdraaien of ten minste kunnen veranderen, maar dit geloof wordt dagelijks uitgedaagd en bewijst dat het Goddelijke zijn eigen heilige weg volgt. Ondanks de bewijzen blijft het duister volhouden dat ze een oplossing kunnen verzinnen voordat het te laat is. Wij hebben hen tijdens de talrijke bijeenkomsten met hen laten weten dat hun strategie zal falen, en dat het eerste contact en de terugkeer naar het volledige bewustzijn een heilig gegeven is. Wat er in deze werkelijkheid gebeurt belet elke plotselinge poging tot ommekeer, maar dit alles is niet besteed aan dovemansoren. Dus, wat er broeit zal hen schokken. Weet slechts dat de veranderingen aanstaande zijn en dat het feest kan gaan beginnen!

Vandaag hebben we onze discussie over de huidige gebeurtenissen voortgezet. De wonderen die door de Hemel beloofd werden zijn gereed om zich te manifesteren; de UFO-onthulling staat te gebeuren! Wees gereed en beschikbaar voor dit moment om je aandeel te leveren in het uitvoeren van de heilige wegen van de Hemel. Besef, vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Originals and translations of galactic messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/woensdag 10 februari 2010

Februari 9, 2010


Deze uitputtingsslag tegen het Fed en het oude financiële stelsel is bijna ten einde...... Onze aardse bondgenoten naderen de fase waarin het oude monetaire systeem kan instorten. Plannen zijn gereed........Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

8 Men, 18 Yax, 5 Caban (9-2-2010)


Selamat Balik! We zijn er weer met meer informatie. Op dit moment maken onze aardse bondgenoten een einde aan een langdurige rit in een achtbaan met het duister, een rit met telkens weer plotselinge afdalingen en verrassingen. Ondanks deze uitdagingen zijn de verenigde bondgenoten vastbesloten ervoor te zorgen dat de eindeloze ‘streken’ van het duister hun plannen niet dwarsbomen. Hun duistere tegenstanders raken nogal geagiteerd en paniekerig over het feit dat hun gebruikelijke spelronde niet heeft gewerkt en dat ze de controle, waaraan ze al millennia gewend zijn, niet langer in de hand hebben. De een na andere overeenkomst, die door onze aardse bondgenoten en hun nieuwe partners zijn ondertekend, maken het de duistere kliek steeds moeilijker hun eeuwenoud patroon van angst verspreiden en een steeds sterkere manipulatie te handhaven. Inderdaad, deze tactiek werkt niet langer en het enige instrument van belang dat nog overblijft, is hun controle over de massamedia, die nog steeds hun soort werkelijkheid schilderen met behulp van leugens en niet al te subtiele toespelingen. Hoewel dit de frustratie van het publiek vergroot, is dit voor onze aardse bondgenoten ook een aanwijzing dat hun oude zak met trucs bijna leeg is.

Deze toenemende inperking van de heerschappij van het duister betekent dat de bondgenoten enkele fundamentele overeenkomsten kunnen uitvoeren die door verschillende naties zijn ondertekend, waardoor ze een grote hoeveelheid goud naar de bestemde plek kunnen overbrengen als garantie/dekking voor/van het nieuwe ‘harde’ valutastelsel. Momenteel zijn een aantal bankhervormingen in vele naties uitgevoerd, die de gokhandel en het witwassen van geld kunnen verhinderen en die huidige bankregelingen frustreren die een paar maanden geleden bijna de wereldeconomie deed instorten. Zodra deze nieuwe bankakkoorden gaan werken wordt de druk op de USA corporatie steeds verder opgevoerd om zijn meedogenloze wurggreep los te laten. De Federal Reserve System is de kern van de zaak. De Fed als centrale bank dient te verdwijnen om die kritische hervormingen te kunnen uitvoeren die als eerste taak hebben - alles te ontmantelen wat overblijft van deze entiteit. Dit is een voorbereiding op een mondiale kwijtschelding van schulden die essentieel is voor succesvolle lancering van een nieuw systeem, want er zijn momenteel voldoende schulden die op fraude zijn gebaseerd, die snel in een nieuw financieel stelsel kunnen worden opgelost!

Dit is dan ook de reden dat een universele kwijtschelding van schulden snel afgekondigd moet worden. Zodra het nieuwe bankstelsel gaat werken moet de enorme illegale schuld van het oude systeem verdwijnen. Dit is cruciaal. Jullie beginnen aan een proces dat, heel snel, leidt naar een wereldwijde welvaart. Jullie moeten de blokkades transformeren, waardoor jullie vastgehouden werden in een ‘mondiale zak’ en hierdoor eenvoudig door de duistere kliek gemanipuleerd konden worden. Deze grote schoonmaakoperatie brengt jullie de vrijheid en de nieuwe technologieën die dingen mogelijk maken die nu magisch lijken – zoals huizen en wolkenkrabbers die binnen 72 uur vanaf de grond opgebouwd worden en magnetisch luchtvervoer die mensen en materialen in minder dan één uur van de ene kant van de aarde naar de andere brengt. Er zullen ter plekke kleine generatoren komen die werken zonder de noodzaak van een nationaal netwerk. Deze technologie is multidimensionaal van aard en is een product van spirituele wetenschap dat op bewustzijn berust. Het zal jullie wetenschappelijke modellen nogal wijzigen. Deze avontuurlijke wereld wacht jullie na het verwijderen van de oude orde die nog aan een enkele draad hangt.

Dit alles staat te gebeuren. Jullie wereld zit in het oog van een gigantische financiële storm die jullie samenleving terug kan duwen naar een toestand van economische opschudding die erger is dan die waarvan jullie dachten dat jullie die in de paar laatste maanden te boven waren gekomen. Het duister weet dit en denkt hieruit te komen met een geweldig gebrul. Onze aardse bondgenoten werken de klok rond om te verzekeren dat dit mogelijke ‘zwaard van Damocles’ niet op ons neervalt. Hun strategie is dit duistere systeem ‘uit te hongeren’ door te verhinderen dat het duister toegang heeft tot de talrijke middelen waardoor het zijn enorm rijk van vervalste rijkdom vernieuwt en vergroot. De operatie is succesvol en dwingt de kabbalisten om voortdurend hun overlevingsstrategie aan te passen. De kern van dit duistere rijk wordt gevormd door de Federal Reserve met zijn frauduleus systeem van het accumuleren en verspreiden van rijkdom. De instorting van deze entiteit is de prioriteit en dit opent de sluizen van verandering.

Deze uitputtingsslag tegen het Fed en het oude financiële stelsel is bijna ten einde. Veel financiële schulden in het oude systeem bereiken een punt van kritische massa, genereren bezorgdheid over hoe snel het ontmantelen van het oude gedaan kan worden. Onze aardse bondgenoten naderen de fase waarin het oude monetaire systeem kan instorten. Plannen zijn gereed om het nieuwe stelsel snel in te voeren, waardoor de mondiale wettige betaalmiddelen - de fiat valuta – door nieuwe regionale systemen vervangen kunnen worden. Deze zes regionen vormen de ruggengraat van wat de mondiale welvaartsprogramma’s moeten creëren. Een snelle deflatie is de eerste taak van het nieuwe systeem. Zoals water zijn eigen niveau vindt, zo moeten de harde valuta’s hun eigen natuurlijke intrinsieke waarden zoeken. Deze waarde kan ergens liggen tussen 10 – 33% van de huidige kosten van voedsel, kleding en wonen. De authentieke waarde van kostbare metalen, dat gebaseerd is op een terugkeer naar het systeem van vraag en aanbod voordat deze gemanipuleerd werd, zal automatisch zijn echte waarde vinden.

De meeste dingen in jullie wereld zijn veel te hoog geprijsd. Bovendien zullen, zodra de welvaart stijgt en nieuwe technologieën hun invloed beginnen te krijgen, de hoofdcomponenten van jullie mondiale economie door allen (h)erkend worden. Jullie samenleving kan vervolgens de behoefte aan geld overstijgen door als verkennende voorloper over te stappen naar een galactische samenleving. Jullie huidig economisch model berust op schaarste en wordt bestendigd door een technologisch niveau dat doelbewust ongelijk is om dit hoofddefect op te lossen. Apparaten die deze ingebouwde tekorten kunnen verhelpen zijn gereed om door jullie interim-regeringen te worden geïntroduceerd en ook spoedig door ons. Zelfs jullie fundamentele afhankelijkheid van landbouw kan gemakkelijk worden opgelost – een materieprocessor kan onmiddellijk hoogwaardige, voedzame maaltijden op commando creëren! Deze technologie voorziet ook direct in kleding, onderdak en gerelateerde uitrusting. Zoals je je kunt voorstellen wordt hierdoor de ware aard van jullie mondiale samenleving in één klap getransformeerd!

Een hoofddoel van jullie bewustzijnsstijging is jullie te verwijderen van je afhankelijkheid van je omgeving, die laat zien dat het een dergelijk schadelijk effect heeft op de algehele gezondheid van de ecologie van Moeder Aarde. Door middel van een op ‘spirit’ gebaseerde wetenschap om vooruitgang te boeken zonder de ecologie van jullie planeet te belasten, kunnen jullie beginnen aan je rol van beheerder en spirituele zaakwaarnemer van Moeder Aarde en haar diverse leefsystemen. Jullie staan aan de rand van een epische transformatie die je voorziet van vermogens die zelfs de verbeelding van jullie meest ambitieuze futurologen overstijgen! Jullie worden bevrijd van de ondergeschikte rol waarmee jullie 13 millennia geleden werden opgezadeld, om terug te keren naar jullie ware posities van fysieke Engelen-medescheppers van de stoffelijke werelden. In deze rol zullen jullie de grote Lichten worden van jullie nieuwe sterrennatie!

Bewustzijn is een perfect middel om de goddelijke kennis te gebruiken voor het uitvoeren van het goddelijk plan. De Schepper verdeelde deze Schepping in twee rijken – de spirituele en de fysieke of stoffelijke en zette ons in als bemiddelaars en verzorgers van de stoffelijke werelden. En dit is waar de grote mysteries van jullie religies over gaan. De Anunnaki kwamen en zagen dat jullie erg verzwakt waren en besloten jullie verder te kwellen met hun wetten en regels en zelfverheerlijkende uitspraken. Jullie wisten niet beter en geloofden hen. Jullie geschiedenis, zowel de vastgelegde als ‘de verloren geraakte’, werd overspoeld met hun manipulatieve regelingen en handige halve waarheden. Jullie werden verdeeld en hielden elkaar bij de keel, verbijsterd, nederig en machteloos. Nu komt de tijd om dit alles te veranderen en jullie terug te laten keren naar de prachtige, liefdevolle Wezens waartoe jullie gecreëerd zijn!

Vandaag vervolgden we onze besprekingen. Kijk naar datgene wat er gebeurt als een enorme deur die eindelijk voor jullie opengaat. Het eerste contact is slechts het laatste avontuur op een reis van 13 millennia, om wijsheid te vergaren die jullie nu gaan gebruiken om de glorie van de Schepping te ontvouwen. Besef, beste vrienden, in je hart der harten, dat de eindeloze rijkdom en eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

vrijdag 5 februari 2010

WAVE OF PEACENu de aandacht van de wereld de komende weken is gefocust op het WK voetbal in Zuid-Afrika, vragen wij jullie allemaal om voor elke wedstrijd EEN minuut de duidelijke intentie in gedachten te houden voor vrede, veiligheid en integriteit voor Zuid-Afrika, Afrika en de wereld.

Door dit te doen verhogen wij ons collectieve bewustzijn door het uitstralen van liefde, integriteit en vrede uit onze harten, daarmee een gigantische WAVE VAN VREDE te creëren die alle vormen van negativiteit weg zal vagen, en daarmee het massabewustzijn over de hele wereld verandert en verhoogt. Dit is de perfecte tijd om dit te doen.

STEL JE DE MACHT VOOR VAN MILJARDEN GEESTEN DIE ZICH FOCUSSEN OP VREDE EN INTEGRITEIT!! Neem een moment voor elke wedstrijd – en er zijn 64 wedstrijden – zelfs als je de wedstrijden niet kijkt, en “stel je af” op deze integriteits- en vredeswave. Voel gewoon liefde en vrede in je hart voor één minuut – dat is alles dat nodig is. Wetenschappers hebben de macht bewezen die de gedachten van groepen kunnen hebben in het veranderen waarop zij zich focussen.

LATEN WE EEN VREDESWAVE CREËREN door heel Zuid-Afrika, door elk ander land, door de hele wereld. Kun je je voorstellen wat een verandering je kunt maken, dat wij kunnen maken, als we dit samen doen? Laten we profiteren van deze unieke kans en bijdragen aan een veilige, vreugdevolle gebeurtenis die positiviteit stuurt over de hele wereld. We kunnen allemaal Madiba Magie beoefenen!!

Neem alsjeblieft deel en stuur dit door aan iedereen die je kent, over de hele wereld… en CREËER DE INTEGRITEITS- EN VREDESWAVE!

Dank je wel!

donderdag 4 februari 2010

MEDITATION WITH JIMENA

Tools for conscious living,
on-line classes

Meditation with JimenaStudents Notes (Feb. 4)

Breathing + Meditative State = Meditation


Breathing: how deep does the air get in your body when you inhale..? Follow your breathing pattern consciously (breathe in-breathe out)… be aware of it within your own body.

Meditative State:

Always be grateful/thankful to the Source, and open to any Divine Manifestation
• Say to yourself “ I am in meditation now, or “ I am present”, or “I am in the now”… when any distractions come to your way while in the process.
• Give meaning to the meditation, what would you like to accomplish..? rest, meeting with God, meet with your Spiritual Guides, healing, clear insights..etc
Position of the body, be comfortable… do not fall sleep!!!! Be alert
Trust where you are
Create a peaceful environment, music, candles, water, nature, picture of loved ones, etc.
• Close your eyes and go with the flow. After mastering this, you can meditate with your eyes wide open… in any place, under any circumstances.LET’S MEDITATEHomework

- Do meditation once a day, for the next 2 weeks
- God bless you…. Enjoy the ride


Thank you for giving me this opportunity, and to yourself for giving this gift to you.


ABOUT JIMENA YANTORNO:


Born in Colombia, and immigrated to the US in the year 2000. She is a Spiritual Healer who's mission at this moment is to help others to re-connect with the Source "All That Is", by teaching tools and techniques for conscious living, creating Sacred Space, Self-knowledge and honoring all the Divine Manifestations and relationships.

In the last 20 years she has been studying different Spiritual philosophies and healing techniques, and has had the influence of many Spiritual Guides,Masters and teachers.


-FREE CLASSES/ CLASES GRATIS with Jimena Yantorno
every Thursday of the month at 1:00 p.m EASTERN TIME US (English) and 3:00 pm EASTERN TIME US (Spanish).


Please send an email to jimena.yantorno@gmail.com with your choice to be able to receive an invitation to participate in the on-line class thru wiziq.com.


To receive the class # II it is necessary to take the # I.


Schedule of classes for the month of February, 2010

- Feb 4,10 Meditation with Jimena I
- Feb 4,10 Meditación con Jimena I

- Feb 11,10 Meditation with Jimena II
Feb 11,10 Meditación con Jimena II

- Feb 18,10 Balance your life empowering the feminine aspect within I
Feb 18,10 Balancea tu vida fortaleciendo el aspecto femenino interno I

- Feb 25,10 Balance your life empowering the feminine aspect within II
Feb 25,10 Balancea tu vida fortaleciendo el aspecto femenino interno II

woensdag 3 februari 2010

Februari 2, 2010

Onze brede coalitie van aardse bondgenoten lijken nu niet meer te stoppen; de financiële deals zijn op hun plek; het team dat de mondiale welvaartsfondsen moet verspreiden popelt om verder te gaan; en de overgangsregeringen zijn klaar om de teugels van de macht van het duister over te nemen.


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

1 Lamat, 11 Yax, 5 Caban (2-2-2010)

Selamat Balik! We keren terug om veel dingen met jullie te bespreken. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het voorstel voor een regeringswisseling van de Verenigde Staten. Een reeks economische machten creëren voor de huidige administratie een gelegenheid om zich elegant uit hun positie terug te trekken, waarna de overgangsregering de macht kan overnemen. De prikkel hierachter is de dreigende economische ramp die de hele wereld dreigt te overweldigen en daarmee ook de duistere kliek. Vervolgens wordt deze hachelijke situatie nog eens verergerd door de oppositie binnen het leger en door de toenemende desertie van belangrijke facties van de Amerikaanse vertegenwoordiging in de kliek. Nu het aantal naties dat protesteert tegen hun bankroetcondities toeneemt, wordt de machtsbasis van de kliek proportioneel verzwakt, waardoor zijn centrale raden in een staat van consternatie worden gestort. Ze zijn nu druk bezig met het versterken van wat er resteert van hun heerschappij en van wat er gaat komen. Velen in de hogere raden van de kliek beginnen in te zien dat hun val voor de deur staat. Dus is de tijd rijp voor hen om het onvermijdelijke te accepteren en zich voor te bereiden op de consequenties van hun nederlaag.

Ondertussen leggen onze aardse bondgenoten de laatste hand aan een reeks economische en sociale programma’s die de lang verwachte financiële welvaart, soevereiniteit en goede gezondheid brengen bij de volkeren van Moeder Aarde. Een financieel systeem dat gebaseerd is op een ‘harde’ munt, echte transparantie en het kwijtschelden van schulden is gereed om afgekondigd te worden door de naties van jullie planeet. Deze nieuwe manieren om dingen te doen zijn slechts het prilste begin van een herschikking van de rijkdom en macht op jullie wereld. Persoonlijke soevereiniteit betekent echter dat jullie een grote verantwoordelijkheid krijgen en dit vereist een uitgebreid opleidingsprogramma om alles uit te leggen van wat er van jullie wordt verwacht. Vervolgens worden lang verborgen technologieën door de nieuwe regeringen onthuld, waaronder radicaal verschillende manieren om jullie snel te informeren over een breed scala van vitale onderwerpen waarover jullie moeten beslissen. De middelen waarmee jullie op een zinvolle manier een interactie aangaan met jullie lokale en nationale bestuurders moeten weer in jullie handen komen.

Deze fundamentele herschikking van de rijkdom is een voorbode van het eerste contact. Zodra jullie beginnen aan het oplossen van de essentiële problemen die jullie wereld al zo lang tot last zijn geweest, zullen jullie je mondiale samenleving en Moeder Aarde op een nieuwe en verlichte wijze zien. De kwesties van door de mens veroorzaakte vervuiling en klimaatverandering kan constructief aangepakt worden. Informatie over de centrale rol van de Zon en de veranderingen die in jullie zonnestelsel plaatsvinden kan opengesteld worden voor publieke controle, wat een open en mondiaal debat mogelijk maakt. In lijn hiermee - en een natuurlijk bestanddeel van deze vele officiële onthullingen - is de UFO – geheimhouding. Wij geven er de voorkeur aan contact te maken met een samenleving die volledige toegang heeft tot alle feiten over de stijgende bewustzijnsverschuiving en die actief en creatief betrokken is bij zijn problemen. Jullie samenleving bezwijkt onder de last van chaos en zoekt wanhopig naar de een of andere vorm van drastische verandering! Overal moeten de mensen hun bewustzijnsverschuiving onder ogen zien en onze medische teams rapporteren dat velen van jullie op zoek zijn naar antwoorden op vele fundamentele vragen.

De zoektocht leidt jullie naar de vraag wat er gaande is, zowel op jullie wereld als in de kosmos, en dit duidt op een groeiende bereidheid voor een eerste contact. Onze uitdaging is jullie van je angst voor ons te bevrijden. De duistere kliek heeft in de laatste paar decennia met grote zorg jullie vreemdelingenhaat gecultiveerd, maar ondanks de voortdurende propaganda zijn jullie door deze verpestende atmosfeer heengetrokken en hebben het punt bereikt waarop jullie ons zien als de katalysator voor transformatie. Inderdaad, de Hemel voorzag dit, en daarom zijn we hier om te landen met grote hemelse scharen, toen dit goddelijk werd besloten. Ieder van jullie wordt op je eigen manier fysiek en bewust getransformeerd; ieder van jullie wordt voorbereid op het volledige bewustzijn door een partnerschap van je persoonlijke Engelen en onze medische teams. Daarom komen jullie zover dat jullie oorlog, economische instorting, en een algemene disharmonie zien als condities die jullie hartstochtelijk willen veranderen in vrede, welvaart en samenwerking. Wat nu nodig is, is jezelf te bevrijden van de veroorzakers van strijd en Liefde, Vrede en Eenheid te omarmen.

Vanuit onze positie kunnen wij de verschillende draden zien die voor jullie samenkomen en we worden bemoedigd door de informatie die binnenstroomt van degenen van ons die onder jullie leven en van onze medische teams. Jullie ontdekken snel een gevoel van wie jullie in werkelijkheid zijn, en velen van jullie krijgen vage glimpen van jullie Ware Zelven. Jullie zoektocht naar iets dat jullie je nieuwe gevoelens en ervaringen en de raadselachtige gebeurtenissen rondom jullie kan uitleggen brengt jullie naar het verkennen van het Internet en verbindt jullie met elkaar op vaak nogal ingrijpende manieren. Het is een ontwikkeling dat ons laat zien dat de Hemelse roep voor het eerste contact zowel goddelijk als dringend nodig is. Jullie zijn inderdaad klaar om vanuit dit rijk van beperkt bewustzijn over te stappen naar een wereld die meer geschikt is voor wat jullie gaan worden. Het is een van de redenen waarom jullie werkelijkheidsconstructie in een steeds hoger tempo instort.

Jullie duistere kliek weigert nog steeds de werkelijkheid van de situatie onder ogen te zien, maar deze onlogische houding kan het wegglijden op die glibberige weg niet voorkomen. Verscheidene gebeurtenissen zijn onderweg om de machtposities waar ze toegang hebben te ondermijnen. De consternatie in de gelederen van deze duistere individuen escaleren, nu meer en meer naties, banken en bondgenoten in het bedrijfsleven uit hun greep wegglippen en het wordt steeds duidelijker dat het einde van hun tegenwerking op handen is. Onze brede coalitie van aardse bondgenoten lijken nu niet meer te stoppen; de financiële deals zijn op hun plek; het team dat de mondiale welvaartsfondsen moet verspreiden popelt om verder te gaan; en de overgangsregeringen zijn klaar om de teugels van de macht van het duister over te nemen. Intussen leggen wij de laatste hand aan de publieke bekendmakingen die jullie officieel informeren over onze eerste-contact-missie.

Moeder Aarde is zich volledig bewust van deze vorderingen en is daarom overgestapt naar haar eigen plannen om terug te keren naar het volle bewustzijn. De toename in zwaardere aardschokken is een waarschuwing aan de mensheid dat de vorderingen die jullie hebben gemaakt niettemin belangrijk versneld moeten worden. Wij worden bemoedigd door het feit dat onze aardse bondgenoten de urgentie begrijpen dat de duistere kliek verwijderd moet worden en op grond hiervan gaan we verder met de alternatieven op het hoofdplan. Wijzelf naderen het punt waarop de conferenties de middelen kunnen worden om alle resterende struikelblokken te doorbreken. Zoals we eerder hebben gezegd – onze taak hier is de Hemelse hamer te zijn als dit door een goddelijk decreet wordt aangegeven. Op zo’n moment geven wij vol gas voor een massaal eerste-contact-operatie met jullie planeet. De tijd voor contact nadert.

Al deze indicatoren wijzen naar wat er staat te gebeuren. Wij hebben ons aandeel geduldig gedaan en we zien wat jullie elke dag moeten ondergaan; het is niet eenvoudig om tijdens het proces van een dergelijke bewustzijnstransformatie in jullie afbrokkelende werkelijkheid te moeten leven. Vooral omdat het duister er alles aan doet om jullie in een minimale overlevingstoestand te houden. Inderdaad, jullie vermogen van voorouder is een klein wonder en is weer een teken van hoe speciaal jullie voor jullie werkelijkheid zijn. Wij kijken vol vreugde uit om jullie te helpen bij jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn; en de thuiswerelden die sommigen jullie moeten opvangen wachten ook vol verlangen op jullie terugkeer. Daarna dienen jullie je nieuwe galactische samenleving te gebruiken om de stoffelijke Schepping te doen ontvouwen en door jullie transformatie de energieën te plaatsen voor een gebeurtenis die deze galaxy gaat veranderen en die de hemelse profetie gaat vervullen.

Vandaag hebben wij aandacht geschonken aan de gebeurtenissen die naar het eerste contact leiden. Deze tijd begint zich te manifesteren en we zien dat de volledige bewuste werkelijkheid gereed is om zich te ontvouwen. Jullie naderen snel het verschuivingspunt waar het contact gemaakt kan worden. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Het zij zo! Selamat Gajun! Salamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

Original and translations of all channeled messages

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS