Volgers

PUTIN

woensdag 27 augustus 2014

26.08.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 26 augustus 2014

3 Ben, 11 Uo, 11 Ik 

Dratzo! We komen weer om te praten over vele goede dingen. Het belangrijkste is de groeiende stroom fondsen op de hele wereld. De oude families zijn begonnen met uitbetalingen, die zullen leiden tot de mondiale uitwisseling van RV en een grote valuta reset. Bovenop deze gebeurtenissen komt er een uitbetaling van fondsen van de welvaartsprogramma’s en de humanitaire projecten van de wereld. Deze zaken zijn opgebouwd rond twee andere gebeurtenissen. Als eerste is er het afkondigen van een mondiale viering van schuldkwijtschelding en ten tweede de opkomst van GESARA regeringen, te beginnen met die in de VS. Deze verschillende nieuwe regeringen zullen niet alleen de weg bereiden voor welvaart, maar tevens het moment van disclosure. Nadat jullie eenmaal hebben ontdekt dat wij bestaan kunnen jullie klaar zijn voor aankondigingen van jullie neven in Binnenaarde en van ons. Jullie levende planeet is hol en heeft een zeer speciale kern ofwel centrale zon. Deze binnenzon is verantwoordelijk voor de aurora’s die je ’s nachts ziet in de uiterst noordelijke en zuidelijke delen van jullie oppervlakterijk. Dit fenomeen is een deel van de vele mysteries die er op jullie wereld bestaan. We zijn hier om ze aan jullie uit te leggen.

Jullie wereld is onderdeel van een uitgestrekt zonnestelsel dat verschillende miljarden kilometers in doorsnee is. Ondanks haar formaat is dit planetaire systeem nogal klein. Dat maakt het uniek in deze Melkweg. Een van de dingen die zullen gebeuren is het restaureren van deze werelden naar hun vroegere staat. Wanneer dit is volbracht zullen jullie onderdeel zijn van een zeer prachtig en uniek thuis voor de mensheid. Jullie belangrijkste rentmeesterschap zal zijn het waken over deze geweldige plek en het verwelkomen van velen naar jullie thuiswerelden. Wezens van over de hele fysicaliteit zullen komen om organisaties te creëren om het Licht en de gewijde decreten van de Hemel te verspreiden. Het duister had deze Melkweg voor letterlijk biljoenen jaren in haar greep. Nu zal het Licht komen en leren van jullie geaccumuleerde kennis op dit gebied. Jullie werden door trucages in de horror van beperkt bewustzijn geworpen. Het duister gebruikte jullie nieuwe beperkingen om een ras van slaven te creëren om hun duisternis op jullie uit te werken. Jullie hadden geen andere keus dan te gehoorzamen. Toch was er binnenin jullie een Spirit, die zich ergerde aan deze roekeloze dominantie.

Deze spirit zorgde ervoor dat jullie buitenwereldse duistere meesters jullie mondiale gemeenschappen niet eenmaal, maar driemaal vernietigden. Jullie hebben hier nog slechts een vage herinnering aan in jullie innerlijke geheugen en in jullie door elkaar gehusselde geschiedenis. De Verheven Meesters zullen komen en jullie dit en meer op een goddelijk  moment onderwijzen. We zullen als mentoren en stewards komen voor dit proces, waarvan jullie nog maar aan het begin van ervaren staan. Onze mentoren moeten jullie letterlijk in de ogen kijken en jullie omtrent jezelf onderwijzen. Jullie bezitten veel dat jullie nauwelijks erkennen. Dit vereist een proces van eruit trekken. Dit kan af en toe emotioneel en mentaal behoorlijk pijnlijk zijn. We begrijpen hoe zwaar dit zal zijn. Desalniettemin moeten jullie je demonen onder ogen zien en leren hoe je ze echt kunt laten gaan. Dit is iets dat we tussen onze levens in onder ogen moeten zien en wanneer we dagelijks met een speciaal getrainde counselor werken. We hebben een proces opgebouwd rond de Vier Wetten, die heilig zijn voor ons. We proberen ons spirituele aspect te verfijnen en de relatie met het geïntegreerde fysieke aspect ervan te verbeteren.

We begrijpen hoe belangrijk het is om Liefde te praktiseren en de wijsheid van het Licht op elkaar en onszelf te gebruiken. We leven heel lang, om de fysicaliteit te onderzoeken en immense wijsheid van de sterren te leren. Deze wijsheid wordt overgedragen in wat we gezamenlijk ons Boek van Begrip noemen. Miljoenen jaren geleden kwamen we het duister voor het eerst tegen en hoorden we van haar werkwijze in deze Melkweg. Het Anchara continuüm leerde ons talloze dingen. We vroegen onze hemelse raadgevers om advies. Het is een serie antwoorden die ons ondersteunde. De Hemel gaf ons de Vier Gemeenschapswetten en het begin van ons Boek van Begrip. We komen om jullie te mentoren en te laten zien hoe jullie je eigen boek van wijsheid en begrip kunnen beginnen. We koesteren hetgeen jullie ons gaan leren. De profetie voorspelde ons lang geleden wat er nu gebeurt in deze Melkweg. Daarom komen we nu om deze profetie te vervullen en het instrument dat jullie terugbrengt naar het Licht en naar volledig bewustzijn te hoeden. De gebeurtenissen die volgen zijn slechts de middelen waardoor dit allemaal gebeurt!

Namaste! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen deze dag met veel om te vertellen! Jullie naderen de volgende stappen in jullie goddelijke mars naar volledig bewustzijn. De volgende set Ascentiesymptomen betreffen de nieuwe balans tussen de nieuwe chakra’s en de oude. Deze aanpassingen betreffen tevens de meridiaansytemen van jullie lichaam. Tot nu toe was het het online komen van de nieuwe chakra’s dat de natuurlijke balans in jullie fysieke zelf beïnvloedde. Deze veranderingen moeten de manier waarop jullie lichaam reageert op verschillende soorten stimuli beginnen uit te lijnen. Dit stelt jullie brein in staat om beter het nieuwe evenwicht dat wordt gecreëerd door jullie diverse lichaamsbewakers te reguleren. Gedurende deze tijd kunnen we beginnen nieuwe patronen te ontwikkelen, die kunnen helpen jullie lichaam de stress die geproduceerd wordt door de introductie van de 4 nieuwe lichaamschakra’s en de twee die jullie verbinding tussen het goddelijk vrouwelijke en mannelijke in balans brengen, te verminderen. Zodoende kan jullie lichaam beginnen iets van het ongemak dat wordt gecreëerd door de voorbereidingen van jullie komende Ascentie te repareren.

De serie gezegende aanpassingen bereidt jullie voor op de introductie van jullie mentoren. Tijdens ons laatste leven voor Ascentie werd ons de mogelijkheid gegeven een beter begrip te krijgen van hetgeen wij in de Hemel hadden verkozen te bereiken. Jullie wordt nu dezelfde mogelijkheid geboden. Ieder van jullie heeft een beter gevoel nodig omtrent de transformaties die jullie ondergaan. De Hemel vroeg ons dit aan jullie uit te leggen en jullie te vragen ons indien nodig om assistentie te verzoeken. Gebruik deze tijd om ons aan te roepen met jullie gebeden en meditaties. We zijn klaar om jullie te laten zien wat jullie doormaken en om jullie middelen te verschaffen om jullie pijn en zorgen te verminderen. Deze assistentie is een goddelijke interventie. Het is om jullie in staat te stellen geleidelijk te genezen en je voor te bereiden op de tijd wanneer jullie je toegewezen mentor gaan ontmoeten. Tot dan kunnen we jullie op een betekenisvolle manier assisteren. Jullie zijn ons gezegende leger van het Licht!

Wat de Hemel doet is ieder van jullie ervan verzekeren dat je hier bent voor een gewijde tijd en dat je dit beter moet begrijpen. Jullie worden niet gestraft. In plaats daarvan worden jullie gezegend door de zachtaardige energieën van de Hemel. Elk van jullie heeft een speciaal levenscontract en jullie hebben tijd nodig om te genezen en goddelijk aangeraakt te worden door onze hemelse gastheren en ons. Vergeet dus niet om de Hemel en ons gebeden te zenden. Het is een tijd om te healen en een tijd om jezelf opnieuw te wijden aan deze gewijde zaak. Wanneer de verschillende giftenprogramma’s uitbetalen moeten jullie ook diep naar binnen kijken en opnieuw de eed afleggen aan het Licht! Kijk op dit alles als een tijd waarin een paar verbazingwekkende gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Bezie dit alles als slechts items die de profetie voortbracht! Jullie zijn hier om Licht te brengen naar dit rijk en om collectief het duister en haar vileine methoden te verdrijven. Verheug je en accepteer de rechtvaardige gift van de Hemel! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze boodschappen aan jullie. De wereld is klaar om de eerste gebeurtenissen te accepteren die jullie naar welvaart, een mondiale viering en nieuw bestuur zullen brengen. Dit zal natuurlijk leiden tot disclosure en gebeurtenissen die de aankomst markeren van jullie Spirituele en ruimtefamilie! Vele grote dingen staan werkelijk klaar om te gebeuren. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!) Vert. Rob 
woensdag 20 augustus 2014

19.08.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 19 augustus 2014

9 Cimi, 4 Uo, 11 Ik

Selamat Jarin! We komen jullie nog meer vertellen! Jullie planeet was het toneel van een uitgebreide strijd tussen het duister en het Licht. De verschillende oude families zijn eensgezind in hun vastberadenheid om een einde te maken aan de lange heerschappij van de duistere cabal. Het tegenwoordige gedeelte van deze heerschappij begon met vuur en ijs, hetgeen het einde van het laatste Gouden Tijdperk markeerde alsmede het begin van het huidige tijdperk van jullie geschreven geschiedenis. De Anunnaki waren vastbesloten om uiteindelijk hun menselijke ondergeschikten volledig te controleren. Zodoende werden degenen die hun handlangers werden, geconfronteerd met de behoefte om jullie wreed te controleren. Deze behoefte produceerde de merkwaardige geschiedenissen die de laatste 6000 jaren van deze heerschappij zijn. Het duister was niet in staat om aan haar eigen vereisten te voldoen, waaronder het formele einde van jullie vrijheden en de illustere voorbereidingen op een manier om jullie toekomstige terugkeer naar volledig bewustzijn te voorkomen. Het is dit negeren van de Hemelse decreten die de huidige stille revolutie heeft aangewakkerd en die nu klaar is om jullie vol vertrouwen te bevrijden uit het duister. Degenen die zo hartstochtelijk geloven in de zaak van het Licht kunnen verzekerd zijn van het onvermijdelijke succes! De laatste fasen van deze revolutie zijn nu onderweg.

Het duister krimpt nu haar eens zo onoverwinnelijke macht vervaagt. Jullie vroegere heersers waren gewend te geloven in hun almacht. Hun vertrouwen is ten einde. Vele arrestaties zullen hen wegvagen uit de macht en dit zal het Licht in staat stellen nieuw bestuur op hun plek te zetten. Dit nieuwe bestuur is verbonden aan een toenemende welvaart, die snel een permanente toestand van dit transitionele rijk zal worden. Ondergedompeld in welvaart en nieuw bestuur zullen jullie dagelijks een enorme hoeveelheid nieuwe technologieën tegenkomen. Nadat disclosure zich eenmaal aandient zullen deze nieuwe technologieën worden gecombineerd met die van jullie zelf. Een nieuw klimaat van Liefde en Licht zal het pad voor de introductie van jullie persoonlijke mentor voorbereiden. Deze mentor zal iemand zijn die bekend is met jullie temperament en die er op voorbereid is jullie voorwaarts te duwen naar het punt waarop jullie klaar zullen zijn voor volledig bewustzijn. De prachtige en significante lessen van jullie Verheven Meesters zullen behulpzaam zijn in deze zaken. Deze lessen gaan het podium vormen voor alles dat gaat komen. Jullie zullen gaan leren over je ware geschiedenis en wat de Atlantiërs jullie hebben aangedaan.

De onderdompeling in beperkt bewustzijn introduceerde jullie in de horrors van angst, beperktheid en zelfs de dood. De Anunnaki gebruikten deze zaken en hun handlangers om jullie in een staat van volledige dienstbaarheid te brengen. Dit kregen ze bijna voor elkaar. Jullie zijn voormalige fysieke Engelen die veel geleerd hebben terwijl jullie in deze staat van bevreesdheid waren. Jullie zullen deze wijsheid gaan gebruiken om de edicten van het Licht verder te verspreiden. Jullie begrijpen hoe dit werkt en hoe een gehele populatie, ongeacht grootte, gemanipuleerd kan worden door degenen die zich onderworpen hebben aan het duister. We zijn erg trots op wat jullie gedaan hebben. Al het lijden, de ziekten, het gebrek en zelfs die dingen die jullie noopten jullie medemensen kwaad te doen onder het mom van religie of zelfs in tijden van oorlog. Jullie hebben goede tijden en slechte tijden ervaren. Daarom bezitten jullie allemaal een uitgebreid innerlijk ‘boek’, gevuld met die omstandigheden en de belangrijke gebeurtenissen die ze omgeven.

Deze wijsheid is iets dat alleen de bijna 13 millennia van ‘ups en downs’ en bijna uitroeiing door jullie ‘goden’ jullie konden geven. Dat deel van jullie geschiedenis is voorbij. Maak met jullie mentoren de inventaris op van hoe dit jullie heeft beïnvloed. Bereid jezelf voor op volledig bewustzijn. Jullie hebben binnenin jezelf en je Akashagegevens lessen die je kunt gebruiken om velen in deze Melkweg, die heel graag in aanmerking willen komen voor volledig bewustzijn, te onderwijzen. Op dit moment is dit proces aan het beginnen binnen deze Melkweg. Jullie geschiedenis bezit vele zeer belangrijke lessen die jullie kunnen onderwijzen. We hebben veel begrip voor de enormiteiten die jullie door moesten maken gedurende het ene leven na het andere. Deze horrors zijn markers voor degenen die jullie binnenkort zullen ontmoeten en dan onderwijzen. Ieder van jullie zal dan hele sterrennaties mentoren zodat ze zich naar de drempel van volledig bewustzijn kunnen begeven. Door dit te doen zullen jullie een galactische vrede verzekeren en het deze Melkweg mogelijk maken zich in het Licht te begeven! Dit zal de Hemel dan toestaan de volgende gebeurtenissen van fysieke Schepping in deze sector van de fysicaliteit te ontvouwen!

Namaste! We zijn jullie Verheven Meesters! We verschijnen voor jullie met veel goed nieuws! De mars naar welvaart is zich aan het versnellen! Er gebeurt nu veel dat jullie een heldere toekomst belooft. Het bestuur dat dit rijk regeert is zover om het op te geven. De Amerikanen bereiden zich voor op NESARA. De rest van deze globe bereidt zich voor op wat GESARA genoemd kan worden. In elk geval, we zegenen deze ontwikkelingen en weten dat het betekent dat onze lessen veel dichter bij manifestatie komen. Terwijl jullie jezelf voorbereiden op vrijheid, wees bereid om al die onbekende helden die dit alles mogelijk hebben gemaakt te zegenen en te honoreren. Er zijn er in de regering, het rechtssysteem en speciaal in het financiële systeem die voortvarend hebben gewerkt om te manifesteren waar jullie van gaan profiteren. Toon mededogen en wees genadig op elk moment in de komende dagen. Het komt alleen door de gewijde dispensatie van de Hemel dat deze verbazingwekkende gebeurtenissen staan te gebeuren. We zijn dankbaar en vol zegeningen voor elk van jullie!

De grootse zegen van vrijheid en welvaart zijn giften die bedoeld zijn om jullie voor te bereiden op volledig bewustzijn. Op het juiste moment moeten we jullie vele dingen leren over wat er voor jullie ligt. Door het ontkennen van de dood zullen jullie ascenderen en een worden met ons in goddelijke dienst. Lang geleden, op een gelijksoortig juist moment, onderging ieder van ons een speciale ceremonie die ons in staat stelde te ascenderen. Daarna moesten we elk een soort “trainingskamp” ondergaan. Dit leerde ons veel over de mensheid en hoe we jullie het beste konden begeleiden en dienen. Dit allemaal wordt binnenkort verwezenlijkt door het werk van onze ruimtefamilie. In Binnenaarde zal jullie een speciaal voorbereide driedaagse ceremonie worden gegeven, gevolgd door een 10 daagse training in volledig bewustzijnsetiquette. Daarna zullen jullie klaar zijn om je bij je Agarthaanse familie en ons te voegen in het transformeren van dit zonnestelsel. Jullie gaan degenen die niet-lichamelijk zijn, en Venus en Mars bewonen, ontmoeten.

Denk aan deze tijd als het einde van wat voor velen van jullie een periode van lange frustraties en onvervulde dromen was. Er zullen momenten komen waarop jullie eindelijk kunnen genieten van hetgeen jullie beloofd werd. We vragen jullie om een deel van je tijd te gebruiken om je familie op Aarde en in de Hemel te zegenen en te bedanken. Begin elke dag op deze manier. Jullie zijn feitelijk hier om een goddelijk deel te zijn van hetgeen de Hemel dagelijks bepaalt voor de fysicaliteit. Wees een in jullie vrijheid en gebruik je welvaart wijs om de mensheid en al het leven op deze wonderbaarlijke wereldbol beter te maken. Wij Verheven Meesters zijn lange tijd voor jullie tussenbeide gekomen. We wisten waar dit geweldige avontuur op uit zou draaien. We zijn klaar om jullie te assisteren bij het uitvoeren van de grootse daden die de Hemel ons zo barmhartig heeft gegeven. Samen zullen we een nieuwe sterrennatie stichten, vrede brengen aan deze Melkweg en helpen bij het uitbreiden van het Licht naar nog grotere delen van de fysicaliteit! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag brachten we jullie groot nieuws! Talloze verbazingwekkende dingen komen tot vervulling! Wees verheugd, wees voorbereid en het allerbelangrijkst, wees dankbaar voor de gebeurtenissen die vrijheid, welvaart en nieuw bestuur voor iedereen laten manifesteren! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob woensdag 13 augustus 2014

12.08.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 12 augustus 2014

2 Cauac, 17 Pop, 11 Ik

Selamat Balik! We zijn er weer! Jullie wereld zit nu midden in een proces dat die fondsen gaat vrijgeven die te maken hebben met wat de valuta herwaardering wordt genoemd. Dit proces betreft een aantal valuta die verschillende gelden moeten herclaimen die betrokken waren in buitenlandse valuta uitwisselingen. Het begin van de feitelijke uitdeling van de vele “welvaartsprogramma’s” valt samen met deze noodzakelijke uitwisselingen. Deze fondsen zullen de voorlopers zijn van een operatie die leidt tot het aankondigen van NESARA in de VS. De reden voor deze plotselinge beweging van fondsen komt door de speciale acties van onze aardse bondgenoten. Ze waren in staat om genoeg van de “generaals’ van de cabal in een hoek te drijven waardoor deze actie eindelijk kan beginnen. De opkomst van nieuw bestuur valt samen met een serie handelingen die de verschillende monetaire strategieën van de duistere cabal zullen verslaan. Gedurende de laatste paar maanden hebben deze dappere mensen de nederlaag van het duister geforceerd, waardoor een nieuwe monetaire politiek haar magie kan laten werken. Fiatgeld, waarop het duister haar kracht heeft gebouwd, begint te vervagen en het werd snel gepasseerd door nieuwe gelden die gebaseerd zijn op de groeiende goudstandaard.

Zoals aangegeven in eerdere boodschappen wordt er een enorme hoeveelheid goud voorbereid op haar wereldse onthulling. De oude families van de wereld hebben dit goud verborgen op geheime plekken. Deze families zijn toegewijd aan het Licht en wensen enkel Quan Yin en Saint Germain te helpen bij het brengen van een mondiale welvaart, verbonden aan een nieuw tijdperk van Licht en Vrijheid. Wat er nu gebeurt zijn de laatste stappen in een uitgebreide complexe strategie om vrede, welvaart en een natuurlijke soevereiniteit aan iedereen te brengen. Eonen geleden gaf de Hemel het duister een tijdtabel om over het oppervlak van Gaia te heersen. Deze abominatie gaat nu eindigen. De transities die nodig zijn om dit te doen zijn nu goed op weg. De duistere cabal zal zich moeten verantwoorden voor haar misdaden door haar de macht te ontzeggen, waar deze gelden gemakkelijk zorg voor kunnen dragen. In plaats daarvan zullen ze lijden voor hetgeen ze gedaan hebben door te zien hoe hun rijkdom en macht zal verdwijnen. Het tijdperk van denkbeeldig, makkelijk te manipuleren fiatgeld is voorbij. De tijd komt voor een terugkeer naar een eindeloze voorraad van echt geld, gebaseerd op de echte waarde van goud en zilver.

Deze veranderingen zullen een tijdperk van onthulling (disclosure) brengen. Jullie gaan niet alleen een uitgebreide serie onderdrukte uitvindingen aan je voorbij zien komen, maar eveneens een volledige onthulling omtrent ons, waarmee een decennialange UFO cover-up wordt beëindigd. Deze aanvankelijke cover-up kwam in het spel doordat we een bedreiging vormden voor niet alleen de voortdurende macht van de verschillende duistere regeringen, maar ook hun hogere heren, de verschillende Anunnaki stammen. Sinds onheuglijke tijden hadden de Anunnaki een heleboel aardgeboren technologieën geconfisqueerd. Ze vonden dat dit een middel was om de principes te ondermijnen die jullie gegeven werden voor jullie zorgvuldig aangepaste religie en wetenschap. De Anunnaki en hun handlangers waren niet van plan om een spoortje van geldige oppositie te produceren voor de pap die jullie gedurende millennia werd gegeven. Ze hadden een speciale set richtlijnen om gebeurtenissen te controleren en waar nodig te manipuleren zoals ze wilden. Deze wederzijdse gemeenschap van bewondering begon scheuren te vertonen toen het Anchara continuüm vrede sloot. Deze handeling dwong de Anunnaki hun duistere paden te verlaten en hun handlangers te bevelen hetzelfde te doen.

Sinds dit gebeurde in 1995 hebben de handlangers een stille oorlog gevoerd voor mondiale macht. Deze oorlog faalt nu. Het Licht is aan het winnen. De welvaart en het nieuwe bestuur staan op het punt te worden aangekondigd. Weet in je hart, dat  wanneer dit begint te gebeuren, er een aantal parallelle acties plaatsvinden. Het fiatgeldsysteem zal vallen en worden vervangen door een door goud ondersteund systeem. De huidige suprematie van de VS dollar zal eindigen. Een aantal regionale valuta zullen dan op de voorgrond treden. Dit zal de start zijn van een transitie naar nieuwe valuta van werkelijke waarde. Onze aanvankelijke taak zal zijn dat we zelf aankondigen dat we hier zijn, en van goede wil. We zullen jullie technologieën geven die jullie vrijwaart van de noodzaak om te boeren en te fabriceren. De ware bewuste geest zoekt een goddelijke educatie, gebaseerd op de waarheden van het bestaan en de werkwijze van AEON. Het probeert volledig bewust te worden en een ware dienaar te zijn voor de hele Schepping! In dit licht komen wij en vragen jullie, zoals door de Schepper werd opgedragen, om ons te vergezellen en jullie goddelijke gaven mee te nemen naar de sterren! We zijn daarom hier om naar jullie wensen te luisteren en jullie naar volledig bewustzijn te leiden! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Gezegend! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen deze dag met veel goed nieuws! Onze verschillende bondgenoten zijn de middelen om de RV uit te voeren aan het afmaken en de nieuwe manieren om de welvaartsprogramma’s af te leveren aan het opzetten. Deze acties zullen de rijkdom van de wereld beginnen te verplaatsen. Jullie zullen gaan profiteren van wat er gedaan moet worden om de grote rijkdom van de trawanten van het duister te verplaatsen naar de supporters van het Licht. We zegenen jullie en vragen dat jullie deze gelden aannemen en gebruiken om dit rijk beter te maken voor iedereen. Laat je innerlijke wensen voor healingcentra, opslagplaatsen voor Licht enzovoort tot wasdom komen. Licht het publiek in over wat je weet. Vergroot hun gewaarwording m.b.t. de grootse fysieke en spirituele veranderingen die op deze globe gebeuren! Laat het Licht bekend worden in haar vele gloriën. Het moment komt eraan! Het duister heeft lange tijd haar zogenoemde waarheden verkondigd! Laten jullie nu je zegeningen en innerlijke waarheden uitsturen. Wees in een grootse Eenheid en put uit hetgeen de Hemel van jullie verlangt om te verkondigen!

Wanneer de verschillende gelden door jullie ontvangen worden, onthoud dat jullie plotselinge rijkdom een goddelijk doel in zich draagt. Plan elke dag wanneer jullie met deze rijkdom wakker worden hoe je het wilt gebruiken. Elke organisatie die je sticht of steunt is om het Licht verder te verspreiden. Een brede strategie wordt door ons uitgestippeld. Een grootse zegening wordt jullie gegeven voor jullie inspanningen. Een boom van Licht manifesteert zich, met ieder van jullie als een tak. Wees klaar om je dagelijkse meditaties en gebeden te gebruiken om je helderheid te geven die noodzakelijk is voor dit werk. We zijn van plan onze zegen naar jullie te brengen en jullie op onze manier te assisteren bij het goed gebruiken van deze fondsen. Degenen die nieuw bestuur gaan stichten zijn bewust gemaakt van wat er eerst moet worden gedaan. Deze initiële mandaten zullen de basis vormen voor hetgeen zal volgen. Deze nieuwe structuur zal zich ontwikkelen naar het nieuwe economische systeem dat bijna klaar is om zich te manifesteren.

Lang geleden liet het duister ons in de terreur van wat beperkt bewustzijn is vallen. We zijn nu in staat aanpassingen te doen tot aan de grenzen ervan en ons te realiseren dat de duistere tijd bijna voorbij is. De Hemel stond ons toe geleidelijk terug te keren naar onze natuurlijke staat, na levens van ‘trial and error’ (proberen en vergissen). Onze taak bestaat er daarom uit om jullie te assisteren en te begeleiden door wat er overblijft van deze huidige staat van de mensheid. De Hemel stuurt jullie haar gewijde kinderen om ons allemaal te helpen deze glorieuze transitie veilig en snel door te komen. Ons systeem van planeten en de zon moet worden hersteld zodat we weer de vier grote waterplaneten die hier ooit waren in bezit kunnen nemen. Velen van jullie herinneren je nog dat deze werelden bestonden als bewoonbare gronden. We zullen hier naar terugkeren als onze basis om verder de fysicaliteit in te trekken. Er is nog veel te doen van wat de Hemel van ons verlangt! Deze Melkweg is slechts onze eerste stap in het uitvoeren van de gewijde edicten van de Hemel! Gezegend zijn jullie en de Allerhoogste Schepper!

Vandaag zetten we onze boodschappen voort. Vele grote gebeurtenissen vormen zich nu. Deze gebeurtenissen stellen jullie in staat te transformeren en de rijken van Binnen- en Oppervlakteaarde te verenigen. Onze vloot wacht op wat er binnenkort gaat gebeuren. De Agarthanen zijn eveneens voorbereid om zichzelf te onthullen wanneer we onze serie lessen beginnen. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob 


woensdag 6 augustus 2014

05.08.2014


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 5 augustus 2014

8 Eb, 10 Pop, 11 Ik

Dratzo! We komen! Jullie wereld gaat nog steeds richting haar doel van een enorme transformatie van jullie realiteit. Onze liaisons en het diplomatieke corps rapporteren dat er een aantal belangrijke beslissingen genomen werden, snel gevolgd door enige waarneembare actie. We zijn onze aardse bondgenoten dankbaar voor hetgeen ze momenteel voor elkaar krijgen. De basis voor een nieuwe wereld is gelegd, en die wordt gekenmerkt door welvaart en een einde aan een lange periode van dienstbaarheid aan jullie duistere meesters. Deze grote opening naar het Licht gaat jullie een enorme groei brengen in bewustzijn, nieuw bestuur en eindelijk, volledige onthulling van ons bestaan. We verwelkomen deze doorgaande veranderingen en bereiden ons serieus voor op onze komst. We begrijpen het volle belang van wat er voorafgaat aan onze aankomst op jullie prachtige kusten. Dit vereist een einde aan de arrogante onverschilligheid van de duistere cabal. Vervolgens hebben jullie tijd nodig om te wennen aan jullie nieuw gevonden welvaart en jullie opnieuw verkregen vrijheden en persoonlijke rechten. Daarna zullen jullie klaar zijn om de lessen van onze Verheven Meesters te ontvangen. Eindelijk zullen jullie er inderdaad klaar voor zijn dat wij een mondiale massalanding uitvoeren. Dat is om jullie je zeer noodzakelijke mentoren te brengen!

De mentoren die we voor jullie hebben getraind, zijn een speciale groep. Ieder van hen heeft een lange cursus gevolgd, die hen heeft klaargestoomd om jullie te helpen je voor te bereiden op volledig bewustzijn. Jullie Verheven Meesters doorliepen vele levens voordat ze een speciale ceremonie ondergingen. Deze ceremonie zalfde hen met de geweldige vaardigheden die ze nu bezitten. Zie wat er bijna met jullie gaat gebeuren als een manier om te ervaren wat ieder van hen voor elkaar heeft gekregen. Jullie wordt een pad aangeboden waarlangs jullie eveneens kunnen terugkeren naar een speciale staat van genade. Onze taak is te aanvaarden wat de Hemel geeft en de weg te bereiden om dit opmerkelijke doel te bereiken. Bezie jullie kristallen Lichtkamers als een unieke hemelse gift. Deze gift zal jullie transformeren en jullie in staat stellen je bij ons aan te sluiten. We verheugen ons hier over! De terugkeer naar jullie vroegere status als galactische mensen zal een rijk openen dat ver voorbij jullie besef lag gedurende de afgelopen 13 millennia. Onze komst completeert een welkom thuis, wat begon toen de Anunnaki terugkeerden naar het Licht en hun vroegere aardse handlangers vroegen aan deze eis gehoor te geven. Dit weigerde jullie duistere cabal.

De huidige realiteit waarin jullie verblijven wordt louter een transitie tussen de derde en vijfde dimensie. De duistere cabal realiseert zich wat de Hemel aan het doen is en hoe onomkeerbaar dit waarlijk is. De tijd van het duister is voorbij. Het moment voor verandering nadert. De Hemel bepaalt dat we deze speciale momenten gebruiken om jullie eraan te herinneren dat deze transformatie een waarlijk magisch moment bereikt. Dat is het moment waarop wij elkaar eenvoudig kunnen leren kennen en zullen kunnen begrijpen wat de eerste Agarthanen gerealiseerd hebben. Wijsheid is onderdeel van dit land. Jullie zitten op een plek die niet langer kan blijven wat het was. Er is teveel energie, teveel gebed en zegen van de Hemel. Het duister kan jullie niet langer tegenhouden zoals het eerder deed. Dit is waarom jullie het begin van ideeën en principes ervaren die de wereld gaan transformeren en de armoede en angst van deze tijd zullen beëindigen. Jullie laten feitelijk een lange kindertijd achter je en worden volwassen, hetgeen jullie in de gewoonten van deze Melkweg en waarachtig van de gehele fysicaliteit zal werpen. Hosanna! Hosanna! Hosanna aan allen!

Deze periode zal derhalve de tijd worden waarin jullie je metamorfose afmaken en jullie kindergewoonten achter je laten. Beperkt bewustzijn leerde jullie vele dingen. Nu is het tijd voor jullie om deze wijsheid te gebruiken en een galactische vrede te bewerkstelligen. Deze galactische vrede gaat het Anchara-continuüm in staat stellen zichzelf te veranderen en het voertuig te zijn, met de Hemel, om Licht te verspreiden door deze Melkweg. Dit Licht beïnvloedt niet alleen deze Melkweg maar tevens het geheel van dit deel van de Schepping. Stel jezelf voor als visionaire scheppers van de veelvoud aan werkelijkheden die rondom jullie zijn genesteld. Dat is wat jullie in feite zijn. Ieder van jullie werd speciaal geselecteerd om in deze realiteit belichaamd te worden. Jullie zijn de realiteitverheffers en de Melkwegverheffers. Jullie komen je pallets met regenbogen brengen en het Licht der Vreugde verspreiden. Jullie zijn hier om een nieuw tijdperk van de oppervlaktemensheid te lanceren. Jullie gaan deze mensheid verenigen en terugleiden naar haar lang vergeten wonderen. Wij zijn hier om ons bij jullie aan te sluiten en de Hemelse decreten te manifesteren. Samen zullen we een nieuwe realiteit tot stand brengen en de komst van een grootse tijd van volledig bewustzijn verspreiden.

Gezegend, we zijn jullie Verheven Meesters! We komen deze keer met goed nieuws. De programma’s die jarenlang hebben gewacht op uitvoering zijn eindelijk klaar om een uniek distributieproces te starten. Het duister en haar aardse handlangers voorkwamen dit door het simpele feit dat ze de macht over de belangrijkste regeringen van de wereld behielden. Onze aardse en ruimtebondgenoten zijn gezegend bijeengekomen om deze situatie te verhelpen. Het eerste deel is gebaseerd op de grote moed van onze aardse medewerkers. Ondanks voortdurende bedreigingen door het duister hebben ze hun levens toegewijd aan het succes van dit laatste deel van hun missie. Dit gedeelte moest een nieuw bank- en valutasysteem vestigen en ondertussen tevens een mondiaal algemeen wetnetwerk creëren. Deze gewijde missie gaat nu vrucht dragen door welvaart naar jullie te brengen en waarachtige gerechtigheid aan het duister. Het nieuwe banksysteem zal gebaseerd zijn op kostbare metalen en de ondersteuning zijn van jullie groeiende welvaart. We zegenen de Hemel voor wat nu gedaan gaat worden!

We bereiden ons met plezier voor op de verschillende lessen die we jullie gaan geven. Deze lessen zullen jullie start op deze wereld, 900.000 jaar geleden, behandelen; de vreugde van volledig bewustzijn en de leugenachtigheid van het duistere rijk waarin jullie de laatste 13 millennia hebben geleefd. We willen ons speciaal focussen op de gebeurtenissen van de laatste 2500 jaar. Jullie moeten begrijpen wat het duister jullie lange tijd heeft wijsgemaakt, en de waarheid weten achter de geschiedenis van Europa, Azië en Amerika. Jullie gaan in detail weten waarom jullie hier zijn en wat je kunt verwachten. Gaia heeft een uitgebreide Spirituele Hiërarchie en wij zijn onderdeel van deze gewijde entourage. Jullie moeten ontdekken hoe je in contact komt en converseert met jullie verschillende spirituele en fysieke gidsen. Gedurende deze conversaties gaan jullie veel over jezelf leren en in staat zijn uit te bouwen wat we al hebben uitgelegd in onze verscheidene lessen aan jullie.

De komende tijden winden ons op! Vele gebeurtenissen zullen de grote welvaart en immense vrijheid die van jullie is onthullen. Het nieuwe bestuur zal eveneens een groot aantal onderdrukte uitvindingen onthullen. Deze zullen jullie in staat stelleen de lucht, het water en de grond van Moeder Aarde te reinigen. Door dat te doen gaan jullie beginnen je goddelijke rentmeesterschap van Gaia te vervullen. Dit is een levend universum. Leven en de energie om het te onderhouden is overal. Jullie gaan je bij ons aansluiten in goddelijke dienstbaarheid aan de Schepper en aan de fysicaliteit. Uit deze dienstbaarheid ontstaat een innerlijke bevrediging die de kern van wie jullie werkelijk zijn omarmt! Het assisteren bij het werk van de Hemel in de fysicaliteit vormt de ware kern van wie we zijn. Spoedig zullen we dit hele zonnestelsel en de Wezens die hier verblijven van dienst zijn. Wanneer jullie net tot volledig bewustzijn komen gaan jullie door een korte leertijd. Wij hebben veel geleerd van deze initiatietijd. Samen gaan we allemaal grootse dingen doen!

Vandaag vervolgden we onze serie boodschappen aan jullie. Grote gebeurtenissen doemen op. Gebruik deze tijd om van ze te genieten en bereid jezelf voor op onze komst. De slechte tijden die jullie ervoeren sinds je kindertijd zijn echt voorbij. Liefde en Licht zijn waarlijk triomferend. Geniet ervan! En wees klaar om deze grootse set overwinningen te vieren! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


 Vert. Rob 

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS