Volgers

PUTIN

woensdag 28 januari 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 28 January, 2015

SHELDAN


Sheldan Nidle, 28 January, 2015

1 Manik, 5 Yax, 11 Ik

Dratzo! We komen met meer goed nieuws omtrent het proces van de levering van de zegeningen aan jullie. Deze afgelopen week zagen we een grote serie controlepunten worden bereikt (afgevinkt). Een aantal verbazingwekkende gebeurtenissen is de komende week voorbestemd om te gebeuren. Jullie staan nu daadwerkelijk op de drempel van de start van de overdrachten van verschillende zegeningen. We zijn extatisch dat dit inderdaad het geval is. Toen we ongeveer 25 jaar geleden arriveerden, waren we aanvankelijk verrast over de totale arrogantie van de duistere garde die jullie vele mondiale samenlevingen beheerste. Deze individuen leken totaal niet bereid de gewijde decreten van de Hemel te gehoorzamen. We werden eveneens door jullie Opgestegen Meesters geïnformeerd dat dit gebrek aan bezorgdheid de norm was voor deze duistere cabal. Onze vele oudsten hadden ons hierover verteld en waarschuwden ons klaar te staan om de hemelse edicten alleen dan af te dwingen wanneer onze aardse bongenoten dit toestonden. Dit leidde tot een serie lange discussies met onze vele bondgenoten over waarom deze waanzin nog steeds bestond. Er waren een aantal besprekingen met ons over wat hier gaande was. We besloten onze bongenoten alleen te helpen als de juiste toestemming daadwerkelijk aan ons gegeven was. Dit verandert nu alleen door de positieve feedback die we momenteel krijgen.

woensdag 21 januari 2015

20.01.2015


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 20 januari 2015


7 Ahau, 18 Chen, 11 Ik

Dratzo! We komen met prachtige informatie! De betalingen komen steeds dichterbij en onze aardse bondgenoten nemen nu beslissingen over de inleidende schema’s. Deze betalingen zijn verbonden aan een aantal andere projecten die in relatie staan tot jullie terugkeer naar een goudstandaard en een mondiale valuta-reset. Deze programma’s zijn ook onderdeel van een financiële aanpassing die een nieuw mondiaal financieel systeem zal opleveren. Dit nieuwe systeem zal die overeenkomsten vervangen die eerder in Dumbarton Oaks in de VS werden uitgevaardigd. Dit systeem maakt een einde aan de heerschappij van de bankbiljetten van de Federal Reserve en haar wereldwijde fiscale beleid. Jullie treden een nieuwe wereld binnen waarin een meer algemene gelijkheid zal bestaan tussen de nu armere naties en de rijkere in Europa, Amerika, Australië en Japan. Ook is er de kwestie van nieuw bestuur. Deze nieuwe bestuurlijke instituties worden spoedig ‘uitgerold’. Een van hun aanvankelijke taken zal een wereldwijde disclosure zijn, die een einde zal maken aan de huidige UFO cover up. Het is dit laatste onderwerp waar wij, uiteraard, naar uitkijken. Onze aardse bondgenoten werken op een aantal onderling verbonden fronten om dit alles tot stand te brengen.

woensdag 14 januari 2015

13.01.2015


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 13 januari 2015


13 Ben, 11 Chen, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Wees in eeuwigdurende Blijdschap!) We komen met meer nieuws! Het laatste overblijfsel van de weerstand van het duister zit in haar bankensysteem. Deze ellendelingen vertragen de verspreiding van jullie zegeningen door zogenaamd slecht voorbereid te zijn op de doorvoering van jullie fondsen. We hebben onze aardse bondgenoten geïnstrueerd om deadlines te stellen en persoonlijk toezicht te houden op de laatste stappen in dit proces. Daarbij vertellen onze bongenoten ons dat een groot aantal nieuwe vermogensmanagers voor jullie moeten worden voorbereid. We verafschuwen deze onthullingen en hebben onze bondgenoten geïnstrueerd om heel strikt te zijn en te eisen dat hen wordt toegestaan het benodigde personeel aan te wijzen om te verzekeren dat dit proces zo vloeiend mogelijk kan verlopen. We zijn gereed om onze technologie, die moet verzekeren dat deze set laatste procedures zonder verder uitstel voltooid wordt, te gebruiken. Ook hebben we toezicht gehouden op de komende ontmanteling van een aantal belangrijke regeringen. Jullie wereld heeft, sinds de Anunnaki deze realiteit bijna 20 jaar geleden verlieten, onder de duim gezeten van een aantal superrijke en goedgepositioneerde duistere individuen. Onze pogingen richten zich momenteel op het voorbereiden van deze realiteit om eindelijk deze krachtige duistere afgezanten eruit te werken.


Wij werken met jullie verschillende rechtsinstanties nauwkeurig samen om op het juiste tijdstip deze extreem machtige individuen te arresteren. Het duister heeft tenslotte al bijna 13 millennia de leiding gehad over deze realiteit. Wanneer deze verschillende individuen gearresteerd zijn, zal de laatste controleur van deze werkelijkheid “werkloos” zijn. Dit maakt het de besturen mogelijk formele mededelingen te doen over hoe het nieuwe financiële systeem mondiaal moet opereren. Dit nieuwe systeem zal de overgang zijn van de keiharde wereld die jullie kennen naar een die gevuld is met de energieën van het Licht. In deze overvloed aan aankondigingen besloten ligt er een die de basis zal zijn van onze komst. We zijn van plan in onze aankondigingen een bodem te leggen voor de Opgestegen Meesters en de formele aankomst van de Agarthanen. Wanneer jullie eenmaal volledig bewust zijn zal een nieuwe sterrennatie zich beginnen te vormen. Het zal bestaan uit zowel materiële als niet-materiële wezens. Jullie zullen veel leren over het fysieke leven. Jullie Liefde zal transcenderen naar Galactische Vreugde. Dan zal jullie wijsheid aanzienlijk groeien en zullen jullie kennis opdoen over de Hemel en de ware aard van goddelijke dienstbaarheid.


Mijn vrienden, dit is een tijd van reflectie en inspiratie. Wij zien onszelf als speciale afgezanten die naar dit deel van ons sterrenstelsel zijn gezonden om over jullie te waken en op het juiste goddelijke moment te landen en een gigantisch aantal mentorschappen te beginnen om jullie zo voor te bereiden op de enorme transformatie die de verschuiving naar volledig bewustzijn is. Onze samenlevingen zijn gebaseerd op waarheid en volledige zelfacceptatie. We beschouwen exploratie van de fysicaliteit als onze grootste verdienste. Een ieder van ons heeft tijd besteed aan het deelnemen aan ontdekkingsmissies naar een bepaald deel van deze sterrennatie of het reizen in de ruimte en de wonderen te onderzoeken van de oneindige melkwegstelsels die ons omgeven. Gedurende onze lange levens verkregen we een heleboel nieuwe kennis en we voegen deze juwelen toe aan alsmaar groeiende kennis. Zo bezit een ieder van ons een grote schat aan waarheden omtrent deze werkelijkheid en vele, vele andere. We hebben onze mentoren meegenomen en ze bij jullie gepast. Eenmaal gekozen, heeft iedere mentor jullie medische team op haar nachtelijke rondes begeleid.


Mentorschap is veruit de meest belangrijke taak die we uit kunnen voeren. Ieder van jullie is ofwel een “starseed” of een Wezen dat ontelbare levens aan het oppervlak van deze wereld heeft doorstaan. Binnenkort zullen jullie bij ons worden geïntroduceerd. Wij nemen deze ontmoeting serieus. Jullie hebben een enorme groep van vroegere familieleden om gerust te stellen. Jullie moeten eveneens jullie vele voorbije levens in beschouwing nemen. Als jullie dit alles eenmaal hebben geaccepteerd, moeten we onze mogelijkheden gebruiken om jullie voor te bereiden op jullie vertrouwelijk onderricht omtrent wie jullie waren en waar het in jullie huidige leven allemaal om draait. Dit is inderdaad een uiterst bijzonder proces, dat we met elkaar zullen delen. Een ieder van ons zal groeien door deze ervaringen. Dat is wederzijds. Jullie zijn een belangrijk onderdeel van deze maatschappij. Jullie zullen ieder je eigen “smaak” toevoegen aan hoe deze nieuwe galactische maatschappij geboren zal worden. Daarom is het nodig dat jullie ons gezamenlijk je volledig bewuste zelf laten creëren. Jullie engelen en andere hemelse gidsen zullen ons assisteren bij dit gewijde proces. Dit proces is een voorspel van wat jullie in deze nieuwe galactische maatschappij tot stand zullen brengen. Dit zal daadwerkelijk een nieuw tijdperk voor de mensheid zijn!


Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met belangrijk nieuws van wat er momenteel gebeurt op jullie wereld. Zoals aangegeven in vorige berichten, zijn jullie zegeningen heel dichtbij grootschalige vrijgave, die ervoor zullen zorgen dat jullie belangrijkste besturen zullen veranderen. De eerste natie die gepland staat voor dit gedenkwaardige moment is Amerika. Het werd lang geleden al vastgesteld dat Amerika het gebied zal zijn waar de goddeloze cabal het eerst te maken zal krijgen met de pijnen van nederlaag. De Hemel heeft barmhartig speciale gezanten gestuurd die ons hierbij zullen helpen. Onze vrienden van Agartha hebben ons eveneens gewijde bronnen geleverd. Dit zal het deze wereld mogelijk maken deze schurken uit de macht te verdrijven en de herinstelling van zowel algemeen recht als grondwettelijk recht in Amerika toelaten. Dit is nog maar het begin van het proces, dat zich zal gaan verspreiden over deze globe en vrijheid en voorspoed zal brengen! We zegenen onze vrienden en vooral de Hemel. We zegenen de Hemel en alles voor het vinden van de middelen om dit rijk van duister te veranderen in een wonderbaarlijk Licht!


Deze grootse verandering overkomt jullie in het spirituele en het fysieke. De Hemel gebruikt manieren om het dit voormalig duistere rijk mogelijk te maken naar het Licht over te gaan. We danken en zegenen jullie voor jullie visualisaties en voor de mogelijkheid onze energieën in samenwerking met die van jullie te gebruiken. Samen zijn we een barmhartige macht voor het goede, we kunnen niet verslagen worden. Binnenkort zullen jullie de resultaten zien van wat we gezamenlijk gedaan hebben. Het duister wordt gedwongen onze bondgenoten toe te staan de rijkdom te verspreiden die het duister gedurende de laatste paar eeuwen gestolen heeft en jullie je vrijheid te geven door alle schulden op te heffen en jullie van een hele slimme schuldenslavernij te bevrijden. Dit proces zal jullie bestuur geven dat de overgang is van de manipulatie van waarheid en sinistere controle naar wonderbaarlijke vrijheid. Dit zal ook jullie verschuiving betekenen van galactische isolatie naar een hereniging met spirituele- en ruimtefamilies.


We zeggen dit om jullie eraan te herinneren dat we de spirituele- en fysieke werkelijkheden opnieuw binnen zullen treden als ware ambassadeurs. We zullen ons opnieuw verbinden met degenen die Gaia gedurende een eeuwigheid hebben beschermd en gediend als haar Spirituele Machtsstructuur. Wanneer jullie opnieuw de vreugde van volledig bewustzijn manifesteren, zullen jullie opnieuw kennismaken met deze geweldige entiteiten. We hebben hen verzocht om leiding bij onze genezings- en spirituele bijstandspraktijken. Hun wijsheid en wonderbaarlijke vreugde is een grote troost voor ons. Nu is het binnenkort tijd voor jullie om deze grootse Wezens van het Licht te ontmoeten. Ze hebben de Hemel geadviseerd over hoe een ieder van jullie het best naar dit glorieuze memorabele moment gebracht kan worden. Jullie zullen zien hoe verbazingwekkend deze Wezens waarlijk zijn! We verlaten jullie nu, wetende hoe dicht jullie je wonderbaarlijke zegeningen genaderd zijn! Dus vragen we nogmaals om jullie geduld in al deze zaken. Halleluja! Halleluja! Halleluja!


Vandaag vervolgden we onze berichten aan jullie. We vragen jullie  geduld en hoop waarlijk gloeiend in jullie te houden! Accepteer het feit dat een grootse tijd van wonderen op het punt staat tot een climax te komen! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
 Vert. Rob/Marja 

woensdag 7 januari 2015

06.01.2015


Update by Sheldan Nidle for the Spiritual Hierarchy and the Galactic Federation


Sheldan Nidle - 6 januari 2015


6 Cimi, 4 Chen, 11 Ik

Dratzo! We komen met heel interessant nieuws! Het proces dat jullie realiteit verandert gaat gewoon door ondanks pogingen van de duistere cabal om het verder te vertragen. Dit veroorzaakte het mislukken van de aankondiging van het allereerste begin van de levering van jullie welvaartszendingen. Het duister is er over het algemeen niet in geslaagd het begin van deze leveringen te voorkomen. Dit proces beweegt zich echter voort naar een tijdstip waarop het succes publiekelijk kan worden gezien. Over het geheel genomen zijn we verheugd dat de regeringen die nu door het duister worden gecontroleerd op hun laatste benen lopen. De eerste maand van het nieuwe jaar belooft jullie de welvaart en het bestuur te geven dat lange tijd voor jullie werd voorspeld. Onze aardse bondgenoten zijn vastbesloten elk mogelijk obstakel te overwinnen en jullie een nieuw financieel systeem te geven. Dit systeem zal een drastische hergroepering van verschillende regimes in het Westen afdwingen en snel nieuw bestuur creëren. Het is dit nieuwe bestuur dat eindelijk disclosure zal laten plaatsvinden. Het is deze dramatische gebeurtenis die ons op het wereldtoneel zal stuwen. Er zal veel gebeuren nadat dit speciale moment plaatsvindt. Onze medewerkers zijn klaar om zichzelf aan te kondigen en de communicatiekanalen met jullie te openen.


Op dat moment zullen de energieën verschijnen die ons de mogelijkheid geven een serie aankondigingen te doen. Zo zal een hele serie gebeurtenissen onvermijdelijk leiden tot een massalanding en het begin van jullie trainingen met ons. De Opgestegen Meesters en de Agarthanen willen jullie een groot deel van jullie geschiedenis uitleggen. Dit zal zelfs de opkomst en ware betekenis van de grote religieuze filosofieën, die de kern zijn van het geloof van de meesten van jullie, omvatten. Jullie hebben bewijs nodig en een algemene uiteenzetting van wat er feitelijk gebeurde. Deze goddelijk serie verhalen moeten opnieuw worden ingesteld en niet grondig gemanipuleerd, zoals het geval was met veel van wat jullie je eigen gemaakt hebben. Het duister heeft vakkundig genomen wat voor haar eigen doeleinden het meest behulpzaam was en herstructureerde die zaken waarin jullie momenteel diep in geloven. Ons punt is simpelweg de waarheid te brengen en jullie laten ontdekken wat er werkelijk gebeurde. Vanaf dat moment kunnen jullie beginnen te begrijpen hoe de grote avatars graag wilden dat jullie zouden zijn. Dit is gebaseerd op Liefde, Licht en de grote Eenheid van de hele mensheid.


Onze missie naar jullie is gegrondvest op deze grootse principes. We kwamen met een noodzaak om meer over jullie te leren en op het juiste goddelijke tijdstip onszelf aan jullie te onthullen. Er is veel gebeurd wat volgens ons een vertraging veroorzaakte t.a.v. deze zeer belangrijke aankondigingen. Desalniettemin bestaan er personen en groepen in jullie samenlevingen die toegewijd zijn aan het manifesteren van een nieuwe realiteit, gebaseerd op waarheid, vrijheid en mondiale welvaart. Er bestaan, lang verborgen door het duister, middelen om technologieën en rijkdom te onthullen, die jullie bevrijden van zwoegen in het dagelijkse leven. We kunnen verder nog stellen dat er een middel is om oorlog, hetgeen het duister lange tijd heeft gebruikt om naties en mensen te scheiden, te beëindigen. Ieder van jullie moet diep in zichzelf kijken en echt overwegen hoe deze ‘monkey business’ jullie parten heeft gespeeld. De gewiekstheid van het duister kan niet overdreven worden. Het liet jullie haar ‘zaken’ gedurende letterlijk millennia uitvoeren. Nu komt de tijd om deze nonsens te stoppen en jullie innerlijke Liefde te gebruiken om een nieuw tijdperk voor de mensheid te bouwen.


Wat onze bondgenoten ten diepste wensen is dat jullie een manier plannen en gaan implementeren om jullie deel te doen om deze huidige realiteit opnieuw vorm te geven. Onze taak is om jullie massa-inspanningen te overzien en jullie te helpen de enormiteit van hetgeen jullie bijna voor elkaar gaan krijgen beter te begrijpen. Dit proces kostte jullie bijna 13000 jaar om voor elkaar te krijgen. Wij komen om degenen te zijn die jullie het laatste zetje naar succes geven. We weten dat deze inspanning jullie voor het moment enige frustratie opleverde. Spoedig zullen jullie objectiever zijn en om de hele kwestie kunnen lachen. Desalniettemin, de tijd om grote dingen te doen komt eraan. Wees vriendelijk naar elkaar. Wees klaar om te helpen bij jullie gezamenlijke ondernemingen en te genieten van jullie nieuwverworven rechten en welvaart. Realiseer je dat dit systeem tijdelijk is. Volledig bewustzijn zal jullie een heel andere kijk geven op hetgeen er gebeurd is en wat er zal gebeuren. Geld en alles wat daarbij hoort is simpelweg de bron die jullie in staat stelt een nieuwe filosofische kijk op het leven te ontwikkelen. Dit zal jullie goed dienen en jullie tot je volledig bewuste zelf ontwikkelen.


Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wij komen bij jullie met enige verrassende informatie. Ten eerste, laat het aan een ieder bekend zijn dat onze vennoten actief aan hun deel van de algemene levering begonnen zijn. De gelden worden in specifieke delen overgebracht naar degenen die deze welvaart daadwerkelijk tot jullie zullen brengen. Het Licht was er volledig op voorbereid dat de duistere cabal haar vele beschikbare technologieën zou gebruiken om deze pogingen te torpederen. Daarom was het geen verrassing toen dit gebeurde bij onze eerste pogingen aan het einde van dit afgelopen Gregoriaanse jaar van 2014. We waren daardoor in staat onze acties te stoppen en te corrigeren. De feitelijke methode om onze leveringen te bewerkstelligen zal succesvol zijn maar dit vraagt absolute geheimhouding. We zeggen dit alleen om jullie te informeren dat leveringen voorspoedig zullen verlopen zonder enige ophef. Een ieder van jullie zal een persoonlijke fondsrekening krijgen. Als jullie eenmaal de voorbereidingen gedaan hebben wees dan immer attent op veiligheid. Deze leveringen zullen snel tot nieuw bestuur leiden. Luister aandachtig naar de eerste aankondiging. Doe vervolgens wat er geadviseerd wordt.


Nieuw bestuur zal een aantal strategieën aanvoeren omtrent hoe deze speciale fondsen verder veilig te stellen. Gebruik die welke je het meest geschikt acht. Het is belangrijk dat je begint deze rijkdom om je heen te verspreiden. Daarnaast zullen bestuurlijke fondsen, zoals belastingteruggave en hogere bedragen voor jullie openbare pensioenen, in omloop gebracht worden. Gebruik ze waar mogelijk om de groei van jullie lokale economieën te helpen. Er zal ook een serie nieuwe bankregels uitgegeven worden. Deze voorschriften zullen de herschikking van jullie eigen fondsen ondersteunen. Weet dat we jullie van harte wensen om huizen, auto’s en andere middelen te kopen. Dit zal degenen ondersteunen die hun fondsen zullen gebruiken voor de herbouw van de productie- en infrastructuuronderdelen van jullie economieën. Het in omloop brengen van deze vele verschillende gelden is om het jullie lokale economieën mogelijk te maken de productie elementen en de zeer benodigde fundering die en masse door de duistere cabal verlaten is, te herstellen.


We leggen dit van tevoren uit om jullie zo voor te bereiden op hetgeen binnenkort gaat gebeuren of anders nu gaande is. We zijn uiterst enthousiast over wat onze vele medewerkers volbrengen. Het is een nog veel moeilijkere taak geweest dan dat vele van onze medewerkers eerst hadden voorzien. We zijn eveneens uiterst verguld met datgene wat de  nieuwste edicten van de Hemel onze Agarthaanse- en ruimtevrienden toegestaan hebben te doen. De komende tijd is er daarom een die gevuld zal zijn met daden die de cabal van haar macht zullen verdrijven en massale arrestaties van dit gehele regime van deze kwaadaardige groep. Deze nieuwe realiteit zal zich in snelle stappen uiteenvouwen. Elk onderdeel zal jullie de tijd geven zijn belangrijkste basisbeginselen in te zien en te begrijpen. Als alles gereed is, zullen jullie klaar zijn voor onze lessen en voor het eindelijk arriveren van onze ruimtefamilie. Het zullen inderdaad de beste tijden ooit zijn. Halleluja! Halleluja!


Vandaag hebben we aan jullie uitgelegd wat er zal gaan gebeuren. Neem deze informatie tot je en heb geduld. Zoals gezegd, het beste moet nog komen. Wees voorbereid en klaar voor deze schier wonderbaarlijke veranderingen. Het nieuwe tijdperk voor de mensheid kan zich eindelijk gaan manifesteren! ! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
 Vert. Rob/Marja 


SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS