Volgers

PUTIN

woensdag 25 maart 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 25 maart 2015Sheldan Nidle, 25 maart 2015

5 Akbal, 1 Mac, 11 Ik

Selamat Jarin! We komen terwijl jullie dierbare Moeder Aarde zichzelf oplaadt door de grote hoeveelheid energie die door de Hemel hier naar toegezonden wordt. Deze energie staat symbool voor de behoefte, uitgedrukt door de Hemel, om Gaia de huidige problemen die het Licht tegenkomt te laten oplossen. Op dit moment staan jullie nog steeds aan de vooravond van grote veranderingen. In werkelijkheid zijn deze veranderingen de voorloper van een aantal gebeurtenissen, die klaar staan om te geschieden. Deze energieën zijn bedoeld als donderslagen die een enorm traject van cruciale veranderingen op gang zullen brengen. Jullie financiële systeem zal het eerste punt van deze veranderingen zijn. De middelen om een nieuw en eerlijker banksysteem op te zetten zijn reeds geïmplementeerd. Deze aanpassingen worden op dit moment getest. Tot nu toe lijkt succes verzekerd. Ondertussen worden de vele banken die vasthouden aan het oude systeem gedwongen het nieuwe te accepteren. Talloze landen in Europa, Afrika, Azië en de Amerika’s volgen. Meer van dergelijke instellingen, wereldwijd, volgen eveneens deze beweging. We verwachten dat steeds meer banken een waarlijk wonderbaarlijk netwerk zullen creëren, dat bankieren wereldwijd efficiënter en eerlijker zal maken. Deze veranderingen zullen uiteindelijk vereisen dat NESARA in Noord-Amerika wordt afgekondigd. Krachten werken op dit moment richting dit doel.

Sheldan Nidle, 15 maart 2015, NL
5 Akbal, 1 Mac, 11 Ik

Selamat Jarin! We komen terwijl jullie dierbare Moeder Aarde zichzelf oplaadt door de grote hoeveelheid energie die door de Hemel hier naar toegezonden wordt. Deze energie staat symbool voor de behoefte, uitgedrukt door de Hemel, om Gaia de huidige problemen die het Licht tegenkomt te laten oplossen. Op dit moment staan jullie nog steeds aan de vooravond van grote veranderingen. In werkelijkheid zijn deze veranderingen de voorloper van een aantal gebeurtenissen, die klaar staan om te geschieden. Deze energieën zijn bedoeld als donderslagen die een enorm traject van cruciale veranderingen op gang zullen brengen. Jullie financiële systeem zal het eerste punt van deze veranderingen zijn. De middelen om een nieuw en eerlijker banksysteem op te zetten zijn reeds geïmplementeerd. Deze aanpassingen worden op dit moment getest. Tot nu toe lijkt succes verzekerd. Ondertussen worden de vele banken die vasthouden aan het oude systeem gedwongen het nieuwe te accepteren. Talloze landen in Europa, Afrika, Azië en de Amerika's volgen. Meer van dergelijke instellingen, wereldwijd, volgen eveneens deze beweging. We verwachten dat steeds meer banken een waarlijk wonderbaarlijk netwerk zullen creëren, dat bankieren wereldwijd efficiënter en eerlijker zal maken. Deze veranderingen zullen uiteindelijk vereisen dat NESARA in Noord-Amerika wordt afgekondigd. Krachten werken op dit moment richting dit doel.

woensdag 18 maart 2015

NL -- Hilarion: Uitnodiging voor een Energie Transmissie op 20 maart (en 21 mrt). 2015


Hilarion:   Uitnodiging voor een Energie Transmissie op 20 maart (en 21 mrt). 2015


Er komt nu een groot gebeuren, een totale zonne eclips (in Nederland gedeeltelijk te zien). We waarderen jullie positieve deelname aan dit gebeuren en we nodigen jullie uit voor een Energie Emanatie als volgend:

 Volgens de hoge hemelsen zal deze groepsemanatie 1 miljoen keer vergroot worden door de Familie van Licht.  Volgens onze ervaring gebeurde deze vergroting ook bij de energie emanatie op de 4de verjaardag van de 3/11 ramp, er was een serieuze aardbeving in 2011 met rond de 20.000 doden.

Onze bedoeling is om een dimensionale ascentie te te promoten van de Aarde en de Kosmos. Dit gebeuren wordt uitgevoerd, zoals hier beneden staat.

  1. Datum en tijd.  20 (en 21 maart – Amerika) om 18:00 uur lokale tijd door 15 minuten uit te zenden(winny: dan is het ook Equinox en begint de Lente)
  1. Deelnemers: Iedereen die de frequentie van de Aarde en de Kosmos wil verhogen om te voldoen aan Ascentie, omdat iedereen die een dergelijke intentie heeft energie kan uitzenden. 
  1. Methode: Om energie uit te zenden ga je mediteren vóór de tijden hierboven genoemd, en door God te danken en te bidden: “Mijn Heer, we zenden energie door die door U, de Heer, wordt gegeven, via ons lichaam voor de bedoeling om dimensionele ascentie te bevorderen van de Aarde en de Kosmos. Dank voor uw hulp.”
  1. Mediteer in deze tijden zonder aan iets te denken.


Author: Taki Chino in Japan

vertaling winny

Sheldan Nidle, 18 maart 2015, NL11 Cib, 14 Ceh, 11 Ik


Selamat Jarin! Wij komen in Vreugde terug! De aardse bondgenoten die de leiding hebben bij het toezien dat de internationale overdracht van valuta correct en zonder partijdigheid wordt uitgevoerd zijn klaar om binnenkort een proces in gang te zetten, dat zal leiden tot de mondiale verdeling van jullie zegeningen. Ze voeren de laatste testen uit op dit nieuwe systeem. Dit systeem is verbonden met de mondiale valuta re-set. Daarbij zal dit proces uiteindelijk de condities scheppen waarmee de NESARA wetgeving eindelijk, in de V.S. en wereldwijd, uitgevaardigd kan worden. Nieuw bestuur is het meest belangrijke doel voor ons. We hebben gezien hoe de cover-up en de wereldwijde campagne van desinformatie door het oude pro-cabal regime op ons werden losgelaten. Het nieuwe bestuur zal dit bizarre beleid transformeren naar volledige 'disclosure'. Dit beleid staat ons toe meer open te zijn over onze activiteiten overdag. We willen jullie graag laten zien dat we goedwillend zijn. Dan kunnen we projecten afmaken die erom vragen dat we handelingen uitvoeren om de latente gevaren van Fukushima-straling in jullie oceanen, lucht en water te verwijderen. Daarnaast willen we tijdelijk landen en een aantal van Gaia's speciale rasterknooppunten controleren. We moeten testen uitvoeren waarvoor onze wetenschappers op een aantal plekken op jullie aardbol worden uitgezet.

Gaia heeft hulp nodig bij haar pogingen om haar vele ecologische levensgebieden te behouden. Op een gegeven moment zal het oppervlak van jullie planeet een zeer grondige make-over nodig hebben. We hebben onze inspanningen gedaan om te doen wat in feite jullie taak is; deze mondiale leefomgeving beschermen. Vanaf dat jullie West-Europese businessmodellen de norm werden, heeft jullie wereldoppervlak geleden. Waar er ooit enorme bosgebieden waren, zien jullie nu uitgebreide vernietiging van de oorspronkelijke leefomgeving. We zijn geen voorstander van voortzetting van ronduit primitieve werkelijkheden op jullie wereld. Wat wij wensen is dat jullie een aantal gevorderde technologieën gebruiken om leefgebieden te beschermen en uit te breiden. We zijn voornemens apparatuur te introduceren dat de technologie die al in jullie bezit is verder uitbreidt. Wat er bij jullie nu aan ontbreekt is volledige toewijding om dit te doen. Nieuw bestuur kan dit belangrijke onderdeel veranderen en geeft jullie als volk de mogelijkheid te slagen door middel van een snelle beperking van ecologische schade. Deze serie acties kan snel de hoognodige relaties tussen jullie mondiale gemeenschappen en Moeder Aarde herstellen. Belangrijker nog; dit kan jullie leren hoe werkelijk waardevol dergelijke onbaatzuchtige daden zijn!

Wat jullie overkomt lijkt een trage, maar is in werkelijkheid een snelle opmars naar volledig bewustzijn. De Hemel is vastbesloten dat jullie je zullen terugontwikkelen naar galactische wezens. Daarom heeft de Hemel onze spirituele raden opgedragen dat we onze vloten sturen om jullie dagelijks te volgen. Gedurende ieder opvolgend decennium zijn we dieper betrokken geraakt bij het proces om deze samenleving van een volk in een 13 millennia durende duisternis te veranderen in het wonder van het Licht. Dit proces heeft zich langzamer tussen jullie voltrokken dan we wilden. Toch blijft ons doel om ware vertegenwoordigers van de Hemelse missie op Aarde te zijn. Aanvankelijk waren degenen die bij deze hemelse transformatie betrokken waren ietwat wantrouwend wat betreft onze constante aanwezigheid. Het kostte meer dan een decennium om deze bezorgdheid weg te nemen. Ons diplomatieke korps ondervond eveneens hinder van jullie regeringen. Maar alles is in de afgelopen jaren ten goede gekeerd. Met onze hulp hebben zij die het Licht vertegenwoordigen, een aantal zeer belangrijke gerechtsuitspraken gewonnen. Daarbij hebben onze technologieën het duister verhinderd een groot deel van de waardevolle activa van het Licht in te nemen.

Deze gebeurtenissen hebben een sterke alliantie gesmeed tussen onze nu aardse bondgenoten en voor paniek gezorgd bij de cabal. Beide kanten staan ons nu toe om oprechte uitwisselingen met hen te hebben. Deze ontmoetingen hielpen ons een effectief stel strategieën met onze aardse bondgenoten te ontwikkelen. Vergelijkbaar beginnen de vertegenwoordigers van de cabal ons in een nieuw licht te zien. Wij zijn het galactische alternatief van de Hemel. Veel van de gebeurtenissen die zijn opgezet om hun tegenstand te breken worden op het moment als onmogelijk beschouwd en werden recentelijk opgegeven. Wat overblijft is een dagelijks voortdurende charade tussen regeringen, de pers en het wapen van internet: geruchten. Dit zal voortduren tot het huidige systeem ofwel zegeviert dan wel verslagen wordt door het Licht. Wij zijn hier om de grootse overwinning van de Hemel te verzekeren. Jullie tijd in het duister komt daadwerkelijk tot een uiterst glorieus einde! Vele gebeurtenissen die een einde aanduiden van deze verschrikkelijke realiteit beginnen zich te manifesteren. Het is onze taak deze voorbereidingen af te ronden, vervolgens te landen en jullie met grote vreugde te ontmoeten. Dan kunnen onze mentoren jullie meenemen naar de wonderen van volledig bewustzijn!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met grootse zegeningen! Onze aardse vennoten zijn druk bezig een systeem te testen en ter goedkeuring voor te bereiden, dat de levering van jullie welvaartsfondsen uit zal voeren. Er zijn eveneens een aantal groepen die voorbereidingen treffen om de NESARA-wetgeving in de V.S. uit te vaardigen. Het Hooggerechtshof van de V.S. had aanvankelijk, aan het begin van het nieuwe millennium, deze wetgeving ter zijde geschoven. De tijd is gekomen om dit bijzondere document publiekelijk te maken. Verschillende individuen ronden plannen af om deze documenten uit de geheime bescherming te halen die ze lang hebben genoten. Wanneer dit binnenkort gebeurt, zal het de terugkeer van jullie ware republiek markeren evenals de noodzaak om het liefdevol te beschermen. Als Meesters zegenen we dit ten diepste en weten we dat deze grootse verandering een vreedzame zal zijn. Deze machtstransformatie zal het begin zijn van een grotere verandering, die het einde zal markeren van de macht van de cabal. Jullie zullen worden ingewijd in zuiver en transparant bestuur!

Onthoud steeds dat dit alles een goddelijke zegen is. We bedanken degenen met moed en uitstekende vaardigheden die dit allemaal mogelijk maken. We bedanken eveneens eenieder van jullie die dit lang hebben gevisualiseerd en die hun geweldige energieën hebben gestuurd naar alles wat wij doen. Er zijn een aantal millennia voor nodig geweest om dit te volbrengen. Nu is het de beurt aan jullie en je wonderkinderen om van deze uiterst heerlijke vruchten te plukken. Wees de Hemel altijd dankbaar en wees bereid iedereen die van ver gekomen is om jullie in deze zaak bij te staan, te eren. We zien eenieder van jullie groeien in bewustzijn. En gebruik jullie nieuwe vaardigheden gracieus om deze uiterst moeizame voortgang te laten slagen. Jullie zullen zoveel dat jullie niet kennen, zien groeien en Gaia en deze "mondiale stad" waarin jullie wonen eensgezind helpen wijzigen in een nieuwe werkelijkheid en deze te bewerkstelligen. Het is deze werkelijkheid die jullie grotere familie zal verwelkomen.

De wonderbaarlijke spirituele energieën zijn daar om deze realiteit te veranderen en jullie voor te bereiden op jullie kristallen Lichtkamers. Dit speciale levende Licht zal jullie teruggeven wat de Atlantiërs jullie ontnomen hebben. Jullie zullen deze grote groep Meesters uitbreiden en het werk dat lang geleden in het oude Lemurië begon, afmaken. Jullie zullen de solaire sterrennatie herboren zien worden en jullie krachten gebruiken om de meditaties en gebeden die we dagelijks uitvoeren op grote schaal te doen toenemen, om zo de Aarde en haar zusterwerelden te helpen. Onze Zon bevat een machtige Geest die jullie met vreugde in dit nieuwe rijk verwelkomt. Het duister heeft een doel gediend. Jullie zullen de daardoor verkregen wijsheid, net als wij hebben gedaan, gebruiken om de kracht van het Licht overal te verspreiden. Wij zullen toezicht houden en jullie begeleiden op jullie toekomstige reizen. Er is veel waar de Hemel jullie over wil instrueren. Als mensen in goddelijke dienst, zien we met graagte tegemoet wat de Hemel ons zo toewenst. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze boodschap. Deze wereld is bezig te veranderen. Terwijl ze dat doet, brengt het jullie steeds dichter bij het glorieuze rijk dat jullie lang verwacht hebben! Jullie geduld en jullie frustratie worden hierbij erkend. We vragen jullie simpelweg om volledig te genieten van de wonderen die zich zullen voltrekken! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Vert. Rob/Marja

woensdag 11 maart 2015

Sheldan Nidle. 11 maart 2015, NL
4 Muluc, 7 Ceh, 11 Ik

Selamat Balik! We brengen jullie geweldig nieuws! Het nieuwe bankensysteem waarover we van tijd tot tijd hebben gesproken wordt snel een internationale realiteit. Intussen gaat de ontmanteling van de bestuurscorporatie van de VS door. De naties van de wereld begrijpen volledig wat deze komende ineenstorting echt betekent. Een nieuw economisch en financieel systeem doemt op, hetgeen de VS op één lijn brengt met een aantal naties in Europa, Azië en het westerse halfrond. Deze nieuwe set van realiteiten brengt eindelijk een einde aan de zeer vervormde realiteiten die jullie wereld tijdens de eerste zes decennia van het naoorlogse tijdperk van W.O. 2 hebben bestuurd. Er vormt zich een nieuw tijdperk, dat de opkomst van NESARA bestuur in de VS zowel als een heleboel nieuwe besturen in Europa, Azië, Afrika en het Westerse Halfrond zal zien. Het hoogtepunt van dit alles is, naar ons idee, disclosure. Wanneer dit gebeurt kunnen we jullie aanspreken en jullie overdag onze schepen laten zien. We zijn echt van plan de mondiale besprekingen van jullie Opgestegen Meesters en de open interacties met jullie Agarthaanse familieleden te ondersteunen. Dan kunnen jullie veel over jezelf en jullie ware geschiedenis en afkomst leren.

Hetgeen eindelijk op jullie wereld zal gebeuren gaat jullie werkelijkheid conserveren en beschermen. Vele jaren geleden arriveerden we en zagen we een maatschappij die alleen omschreven kon worden als onbewust en liefdeloos. Gedurende het laatste decennium is jullie maatschappij letterlijk volwassen geworden. Zelfs de meest milieutechnisch incorrecte is nu bezig een bepaald soort alliantie te vormen met degenen die jullie vele kwetsbare habitats intensiever beschermen. Deze plotselinge veranderingen in elke gemeenschap op Gaia zijn een teken van hoezeer jullie wereldbol momenteel verandert. Hoewel deze  veranderingen een enorme deuk maken in hoe jullie gemeenschappen reageren op ecologie is het nog maar een begin. Er moet veel worden gedaan nadat we eenmaal en masse op jullie wereld geland zijn. Habitats voor een grote hoeveelheid dieren en planten zijn nog steeds snel aan het krimpen. Jullie moeten technologieën toepassen die deze trieste omstandigheden kunnen wijzigen. Jullie hebben tevens meer beredeneerde informatie nodig m.b.t. de manier waarop een groot deel van jullie wereld teruggebracht kan worden naar een meer natuurlijke realiteit. Jullie moeten technologie gebruiken om een goede habitat te creëren en deze niet te vernietigen.

Op onze werelden wordt de natuurlijke ongerepte aard van onze oppervlakte- en inwendige wereldrijken niet door ons verstoord. In feite, wanneer iemand plotseling onaangekondigd op een van onze werelden zou verschijnen, zou hun eerste gedachte waarschijnlijk zijn dat die wereld merendeels onbewoond is. Deze overtuiging is iets dat een belangrijk aspect van onze gewijde wetten weerspiegelt: alle leven is heilig en moet worden geconserveerd in haar natuurlijke bestaansvorm. Dit zonnestelsel werd miljoenen jaren geleden bruut binnengevallen en er werd een afschuwelijke prijs voor betaald. Wat nodig is, is dat wij jullie en de Hemelse Elohim assisteren bij het herstellen van dit solaire rijk naar haar voormalige ongerepte staat. Mars en Venus bevatten ooit enorme oceanen, die wemelden van allerlei soorten leven. Deze zaken moeten hersteld worden. Niet alleen de uitgestrekte oceanen van deze en andere solaire werelden, maar ook de vele types unieke fenomenen die onlangs verloren gingen. Deze hergeboorte is slechts een van de dingen die we dienen te doen. Er is ook een verantwoordelijkheid om de banden met een groot aantal niet-lichamelijke Wezens die diep binnenin de innerlijke werelden van jullie vele gasreuzen verblijven te herstellen.

Zoals jullie kunnen begrijpen zal er een grote hoeveelheid nieuwe verantwoordelijkheden op jullie neerdalen wanneer jullie bewustzijn terugkomt. Voor ons zijn deze plichten heilig. Wanneer jullie zowel planetaire als solaire hoeders worden, erven jullie een plek van grote schoonheid, wiens onderhoud jullie dagelijkse plicht wordt. Wanneer jullie lid worden van een wetenschappelijke en onderzoeksvloot neemt deze serie plichten enorm toe. We zijn al meer dan twee decennia in dit zonnestelsel en we walgen enigszins van de manier waarop de Anunnaki en hun planetaire handlangers er mee omgingen. We verafschuwden bovenal de manier waarop deze Wezens die de baas waren elk van jullie millennium na millennium behandelden. Van tijd tot tijd hadden onze schepen jullie bezocht en presenteerden ze historische verslagen van deze slechte behandeling aan een aantal speciale vlootrapportages m.b.t. de vooruitgang in dit zonnestelsel. De oproep van de Hemel was voor ons in eerste instantie schokkend. Desalniettemin luisterden we en nu zijn we hier om jullie volledig te dienen. We verwachten dat jullie in het komende jaar snel richting volledig bewustzijn vooruitgaan door de werkelijkheid waarin jullie momenteel verblijven compleet te herschikken. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met een gegronde herhaling van wat zo onomwonden door onze ruimtefamilie werd gezegd. Onze Aardse bondgenoten hebben een nieuw internationaal fondsentransfersysteem gecreëerd. Daarbij werden een aantal veranderingen doorgevoerd om alle belangrijke banken conform Basel III te maken. Dit is nog maar het begin van wat er gepland staat. De BRICS-groep ontwikkelingsbank is klaar om online te gaan en zowel het SWIFT-systeem als de internationale status van de Federal Reserve en het IMF te vervangen. Deze gezegende ontwikkeling impliceert twee dingen. Ten eerste zijn internationale gelduitwisselingen niet langer de zaak van het bankensysteem dat is opgezet door het verdrag van Dumbarton in 1944. Ten tweede zullen westerse bankcriteria die nu gebruikt worden door het IMF vervangen worden door criteria die meer bevorderend werken voor internationale ontwikkelingen. Deze aanpassingen zullen de eenvoudige transfers van grote bedragen mogelijk maken om zo de behoefte aan een mondiale infrastructuur aan te zwengelen.

Zowel de onderontwikkelde als de gevestigde wereld hebben fondsen nodig om een groot netwerk van waterhuishouding en transport te bouwen of te herbouwen. Er is eveneens de behoefte om dit rijk de gelden te geven die een groot netwerk van educatie van kinderen en volwassenen moet opzetten. Bestuur heeft te lang deze belangrijke verantwoordelijkheid genegeerd. Jullie groeien in bewustzijn en verlangen de gereedschappen die nodig zijn om volledig te begrijpen wat er over de hele wereld gaande is. Daarbij dient een speciale scholing van zeer waardevol ecologieonderwijs aan een ieder gegeven te worden. Voormalige vooroordelen jegens vrouwen en religie vragen om beëindigd te worden. De Schepper heeft ons waarlijk een volk gemaakt. We dienen dit gewijde edict gezegend te gehoorzamen en te leren hoe we samen moeten leven. Alle religies leren ons deze grootse waarheid. We dienen dit mondiaal te gehoorzamen. Zie hoe oorlog, misplaatste haat en simpel zieke logica deze hindernissen in stand hebben gehouden.

Wanneer jullie samenkomen, schenk dan te allen tijde aandacht aan nieuwe verantwoordelijkheden om jullie nieuwgevonden menszijn na te leven om zo de integriteit van de natuurlijke omgeving te behouden en bereid te zijn om elkaar vooruit te helpen. Het nieuwe bewustzijn zal jullie meer spiritueel bewust van elkaar maken en in het bijzonder van de gaven die jullie vrijelijk door Gaia gegeven worden. Deze wereld dient gerespecteerd te worden en er moet liefdevol voor gezorgd te worden. Dit is goddelijke genade in actie. Jullie bewegen je in spiritueel opzicht van een wereld die geleid wordt door hartelozen  naar een rijk dat geleid wordt door zorgzame wezens; jullie zelf. Deze nieuwe realiteit vergt een nieuwe houding en vraagt jullie te groeien in hoe jullie je nieuwe en groter wordende bewustzijn dienen te gebruiken. Begin iedere dag met een krachtig doel dat is afgeleid van jullie eerste meditaties of gebed. Praat met anderen en stel een plan op. De belangrijkste sleutel is om iedere dag een positief en spiritueel doel te hebben. Op deze manier kunnen jullie daadwerkelijk wonderen verrichten!

Vandaag hebben we, zoals altijd onderzocht wat er in dit rijk waarin jullie verblijven, gaande is. Leer elkaar te respecteren evenals de natuurlijke omgeving die jullie omgeeft. Deze wereld verandert met grote snelheid ten goede en waarlijk verbazingwekkende veranderingen zijn letterlijk ogenblikken van jullie verwijderd. Wees gereed en wees je bewust van deze feiten! Weet, geliefden,  dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Vert. Rob/Marjawoensdag 4 maart 2015

Sheldan Nidle, 3 maart 2015, NL

10 Ik, 0 Ceh, 11 Ik

 

Dratzo! We verschijnen met nieuws waarmee we lang gewacht hebben om aan jullie te vertellen! De energieën voor de aanvang van het leveringsschema zijn eindelijk op handen. Dit proces vergde, om tot stand te komen, enige goddelijke tijd. Onze aardse bondgenoten hebben er vertrouwen in dat een herstart van alle leveringsprogramma's in stelling kan worden gebracht. De verschillende systemen die hiervoor nodig zijn, zijn nu in werking getreden en een nieuw internationaal bankensysteem staat klaar voor overdracht. Zodoende is de eerste noodzakelijke fase om de oude heersers aan de kant te zetten klaar. De andere die in deze toevoerlijn hieraan verbonden zijn, zijn eveneens gereed om hun verschillende plichten te vervullen. Jullie rijk gaat beginnen met een enorme transformatie. Jullie voorspoed zullen jullie daarom binnenkort in handen hebben. Deze uitwisselingen van fondsen zullen snel de benodigde condities creëren die nodig zijn om nieuw bestuur naar voren te schuiven. Dit, op haar beurt, zal uiteindelijk de formele erkenning van ons bestaan mogelijk maken. Al deze verschillende handelingen zullen jullie eindelijk op een veel sneller spoor naar volledig bewustzijn zetten. De vele vertragingstactieken van de duistere cabal zijn uitgewerkt en wij zijn uiterst verheugd het einde te zien van hun sluwe plannen. Jullie naderen een nieuw keerpunt in jullie bevrijding van millennialange slavernij!

 

 Deze nieuw gevonden vrijheid zal jullie voortstuwen naar een serie nieuwe onthullingen, die jullie wereld spoedig zal transformeren. Een uitgebreide reset van jullie mondiale valutasysteem zal onder toezicht staan van dit nieuwe mondiale financiële systeem. De enorme schuld waar deze wereld op gedobberd heeft zal verdwijnen. In feite zal schuld zoals jullie dat hebben gekend een andere vorm krijgen. Een mondiale viering zal een geweldige energie teweegbrengen, die jullie nieuwe uitvindingen zal brengen op het gebied van geneeskunde, wetenschap en reizen. Deze middelen zullen jullie verschillende samenlevingen in staat stellen ziekte te overwinnen, jullie wetenschappen opnieuw uit te vinden en moeiteloos naar de meest afgelegen delen van jullie wereld te reizen! Jullie zullen een grote voorspoed genieten en fantastisch onderricht ontvangen van jullie Opgestegen Meesters. Deze grootschalige educatie zal jullie wegvoeren van de leugens die jullie wereld op het moment "kleuren". Jullie zullen deze wijsheid gebruiken om je een heel nieuwe manier van kijken eigen te maken omtrent jullie afkomst en omtrent de manier waarop de cabal jullie wereld in de loop van de tijd heeft gemanipuleerd. Al deze nieuwe kennis zal jullie waarlijk van dienst zijn. Wat dan rest zijn onze landingen en jullie herstel van millennialange beschadiging van het oppervlakterijk van Gaia.

 

Wat jullie gezamenlijk zullen bereiken zal de wereld waarin jullie leven transformeren. Overal op de oppervlakte van jullie planeet zijn de tekenen van jullie misbruik van Gaia's oppervlakte duidelijk te zien. Omdat deze nieuwe technologie wordt toegepast, is het voor jullie nodig je denkbeelden over hoe jullie samenlevingen werken te herzien. Productie en landbouw moeten geleidelijk afgezwakt worden en een immense herstructurering van het functioneren van jullie steden zal essentieel worden. De herverdeling van rijkdom zal een nieuwe definitie van wie je bent en hoe je je verhoudt tot Gaia genereren. De enorme omvang van vervuiling die gevonden wordt in Gaia's wateren, land en lucht zal teniet worden gedaan. Jullie dienen met nieuwe ogen te kijken naar wat jullie eten en hoe jullie leven. Het nieuwe bestuur zal hierin voorzien met een groots plan. Dit plan heeft beslist jullie inbreng en suggesties nodig. Een ieder van jullie bezit een innerlijke wijsheid die volledig tot uitdrukking dient te komen. Deze aanzienlijke uitwisseling kan een echte dialoog voortbrengen, zodat een plan kan ontstaan dat alle mogelijke problemen onder de loep neemt en eenvoudig oplost. Hieruit kunnen de daden volgen die laten zien hoezeer een ieder van jullie is gegroeid.

 

Wanneer we arriveren, hopen we een mondiale samenleving te zien die zijn vele verantwoordelijkheden draagt voor groei en verandering. Een dergelijke samenleving is in feite dynamisch en in staat tot nog dieper zelfonderzoek. Lang geleden waren jullie voorouders een levendige groep die zelfs de confrontatie aangingen met de machten in het oude Atlantis. Het is deze energie die een uiterst originele en creatieve galactische samenleving zal creëren. Deze energie werd gesmoord, eerst door de Atlantiërs en daarna door de Annunaki en hun aangestelde slaven. Een nieuwe hoeveelheid energieën kan eindelijk dat afmaken wat de Atlantiërs tijdelijk hebben tegengehouden. Jullie zijn een uiterst levendige bevolking die nu gevangen zit in de eeuwenoude "gewoonten" van jullie veelvuldig gemanipuleerde samenlevingen. Deze "werkelijkheden" zullen worden getransformeerd en jullie zullen terugkeren naar methodes die nu onmogelijk lijken voor jullie. Onze wens voor jullie is dat jullie deze nieuwe vrijheid nemen en in die banen leiden die ten goede komen aan jullie planeet, jullie milieu en jullie zelf. Wees daarom bereid je hart en geest open te stellen voor die zaken die op dit moment ietwat "ongewoon" lijken te zijn. Een nieuwe wereld staat waarlijk op het punt te verschijnen!

 

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen, geliefde harten, met goed nieuws! Onze medewerkers zijn voornemens de leveringen van vele benodigde goederen te doen die jullie overvloed zal brengen. Deze programma's zullen een nieuwe en onbelemmerde manier van moeiteloze rondgang van deze voorspoed- en humanitaire fondsen bewerkstelligen. Dit systeem is ontworpen om eenvoudig diegenen die illegaal witgewassen of zwart geld proberen te slijten te vangen. Dit nieuwe systeem maakt een einde aan de impasse die door het systeem van de duistere cabal is veroorzaakt. Vele andere zaken die een nieuwe viering voor een ieder zullen genereren worden eveneens geïnstalleerd. Het is onze bedoeling om te realiseren dat nieuwe gelden, ondersteund door goud, aan jullie worden gegeven. Deze zullen weldra vervangen worden door een speciaal systeem dat iedere zich opgehoopte schuld nagenoeg onmogelijk maakt. De oplossing ligt in de beweging naar overvloed en vreugde! Er staan eveneens verschillende technologieën, die een einde moeten maken aan de dagen gebaseerd op geld, klaar om geïntroduceerd te worden. Deze geldloze maatschappij zal de opkomst van de replicator benadrukken.

 

Deze technologieën zullen jullie bevrijden van de ontelbare vormen van schuldslavernij die nu op deze wereld heersen. Een van de grootste uitdagingen van de mensheid is te leren dat het universum jullie in overvloedige mate voorziet van alles dat jullie nodig hebben. We hebben allemaal, op een of ander moment, in een maatschappij geleefd waarin de meesten van ons arm waren en dagelijks geloofden dat onze overvloed onmogelijk was. Aan dit geloof zal nu een einde komen. Jullie zijn klaar om overvloed te ervaren. Het neemt vele vormen aan maar wat echt nodig is, is eenvoudig een positief geloof dat jullie overvloed als geboorterecht aan jullie is gegeven. In werkelijkheid vraagt de Hemel jullie innerlijke zelf dagelijks welke soort overvloed jullie mogelijk achten. Wees daarom positief en vraag hier ten diepste om, zodat het hemelse universum hieraan kan voldoen. Dus is het noodzakelijk dat jullie elke gedachte van onwaardigheid of gebrek afwijzen. Jullie verdienen overvloed en een leven waarin jullie geholpen worden en waarin jullie elkaar helpen.

 

 Zoals we al zeiden, jullie zijn wonderbaarlijke Wezens, die alle pracht een aandacht die jullie zo vurig wensen verdienen. Jullie moeten deze energie eveneens aan anderen schenken. Boven alles heeft Gaia jullie aandacht en steun nodig. We vragen jullie om je geweldige Liefde onder elkaar te verspreiden. Gebruik deze tijd om zaken te omarmen die Gaia helpen en elkaar te steunen. Dit zal een tijd van groeiende welvaart voor jullie zijn. Gebruik deze rijkdom om deze wereld, elkaar en jezelf te helpen. Verheug je en weet diep van binnen wat de Hemel van je verwacht terwijl het duister vervaagt. Dat is natuurlijk goddelijke dienstbaarheid – simpele, onzelfzuchtige handelingen. We kunnen goddelijke parabels citeren maar dat is niet nodig. Heb plezier en koester deze tijd en deze verbazingwekkende kansen. Dan kunnen jullie een uitgestrekt web van jullie eigen Licht verspreiden, dat zich verbindt en samenvoegt met anderen! Deze tijd is aldus het begin van een graag geziene realiteit! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

 

Vandaag vervolgden we onze boodschappen! Laat deze buitengewone tijd beginnen jullie te vullen met haar vele speciale zegeningen! Laat deze tijd er ook een zijn waarin jullie oprijzen uit stress en frustratie en waarin jullie transformeren naar pure vreugde en geweldig succes! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Vert. Rob/Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS