Volgers

PUTIN

donderdag 25 november 2010

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


.....Overal vandaan klinkt de roep om de terugkeer van de harde valuta en de financiers die in het geheim akkoord gaan met de plannen van onze aardse bondgenoten lopen hierbij voorop......

.............Wij zullen niet eerder vertrekken dan op het moment dat jullie weer teruggekeerd zijn naar het volledige bewustzijn en jullie bezig zijn jullie nieuwe sterrennatie te vormen.....Wanneer de eerste intergalactische conferenties in jullie sterrennatie worden gehouden, begint jullie uniek potentieel zich te tonen..........


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

7 Cauac, 17 Xul, 7 Ik
23-11-2010


Selamat Jarin! We zijn er weer met meer informatie. Overal op jullie wereld begint een geweldige economische ineenstorting zich te realiseren. Vele insiders trekken snel hun investeringen terug uit de mondiale aandelen- en obligatiemarkten. Deze rijke en invloedrijke beleggers erkennen dat hun collega’s in de duistere kliek hun ondergang tegemoet gaan en een grimmige en onaangename toekomst te wachten staat. Het huidige economisch systeem is in principe om het leven te ondersteunen, maar ondanks het duidelijke bewijs van dit alles om hen heen, is de kliek vastbesloten een manier te vinden om uit deze hachelijke situatie te geraken. Hun steeds wanhopiger plannen tonen hen hoe hopeloos de mondiale condities zijn en dat de enige uitweg is het onvermijdelijke te accepteren en toe te staan dat het grootse plan van de aardse bondgenoten zich volledig kan manifesteren. Helaas, de kliek ziet dit als de laatste optie. Maar het feit blijft dat dit de manier is om de escalerende calamiteit eenvoudig op te lossen en een veilige en duurzame welvaart voor iedereen mogelijk te maken. Deze welvaart zal echter de bevrijding betekenen van de manipulatie van de kabbalisten en dit verontrust hen ten zeerste.


De huidige mondiale omstandigheden lijken kleine tekens van opleving te tonen in verschillende nationale economieën, maar deze indicaties zijn in tegenspraak met de onderliggende condities die zich blijven verslechteren. De kabbalisten beseffen de waarheid hiervan en hun recent mislukte pogingen om de openlijke en geheime goudreserves wereldwijd te controleren zijn een ander teken van hun paniek en ontsteltenis over wat hen te wachten staat. Het is prijzenswaardig dat onze aardse bondgenoten erin zijn geslaagd om de controle over het grootste deel van het verborgen goud op de wereld in stand te houden en alle grote transfers te stoppen van de gouddeposito’s van de mondiale centrale banken. Inmiddels staan de waardes op het spel van de mondiale valuta’s, zoals de Euro en de dollar die te maken hebben met extra devaluaties. Het is duidelijk dat het tijdperk van fiat geld bijna voorbij is. Overal vandaan klinkt de roep om de terugkeer van de harde valuta en de financiers die in het geheim akkoord gaan met de plannen van onze aardse bondgenoten lopen hierbij voorop. De dreigende ineenstorting van het fiat monetaire systeem wordt versterkt door dezelfde endemische fraude en bedrog die het mondiale bankieren hebben gekenmerkt na de Tweede Wereldoorlog.


Het is duidelijk een kwestie van ‘de zonden van de vaders worden bezocht aan de kinderen’, zoals blijkt uit de dagelijkse verwarring van de verschillende recente noodlottige trucs. We kijken naar deze kliek als ze spartelen, snakkend naar adem als een vis op het droge. En toch hebben deze kabbalisten nog een uitweg uit dit pijnlijke dilemma – volledige medewerking met onze aardse bondgenoten! Het zou hen kunnen verbazen te weten wat een faire en open medewerking teweeg kan brengen. Inderdaad, hun angst voor de gevolgen over de waarheid die naar buiten komt zou een stuk minder ernstig zijn dan die ze nu vrezen. Bovendien kan het vrijwillig delen van hun immense rijkdom hen helpen een zekere mate van clementie te bereiken indien dit de wijze, waarop zij door de samenleving worden gezien, misschien drastisch verandert. De Anunnaki waren inderdaad wijs toen ze hen instrueerden hun wegen te veranderen en meer vatbaar te worden voor nieuwe vormen van percepties. Nu het moment van het mondiaal delen van de rijkdom is gearriveerd, stellen wij deze weg voor als een manier voor de kliek om een aantal van de huidige problemen met de aardse bondgenoten op te lossen.


De huidige focus van ons eerste-contact-missie is een pleidooi voor verandering. De werking van jullie mondiale werkelijkheid heeft nu de grenzen van levensvatbaarheid bereikt. Dit betekent dat er iets moet veranderen en wel snel! Hierbij komen de geweldige veranderingen in het bewustzijn waar jullie doorheen gaan, in het bijzonder met betrekking tot het mondiale milieu, dat nu volstrekt onvoldoende de vorderingen van jullie innerlijke veranderingen weerspiegelt. Jullie zouden nu in een totaal andere wereld moeten leven. Het tijdperk van het duister is ten einde en de overgang naar de door het Licht aangestuurde werkelijkheid is onderweg. Het is triest dat de duistere zielen zo wanhopig zijn dat ze zich aan hun oude, controlerende manieren vastklampen en blijkbaar nog steeds niet bereid zijn sommige nieuwe en spannende perspectieven te aanvaarden. Men kan zich afvragen of deze onverzettelijkheid wijs is, aangezien de kracht van verandering gewoon te sterk is om nog langer weerstand te bieden. Een enorme reeks transformaties staart hen in het gezicht en het is tijd om los te laten wat niet langer opgelapt kan worden.


Gedurende de weinige tijd die er voor hen nog resteert, moet de kliek de focus volledig richten op het bedenken van een gedetailleerd plan waarmee ze onze aardse bondgenoten kunnen benaderen in een ware geest van samenwerking. Een dergelijke verandering in houding kan wonderen voor hen verrichten. Onze aardse bondgenoten beschouwen de redenen voor de komende veranderingen als een heilige taak die geïnspireerd is door de decreten van de Hemel. En de Hemel is de inspiratiebron voor vergeving! Om dit mogelijk te maken moet er een atmosfeer van Liefde en samenwerking ontstaan. Maar in het geval van een aanhoudende obstructie kan een onzalig lot voor deze laatste duistere kliek geprojecteerd worden. We begrijpen de spelen die millennia geleden door zijn vroegere Anunnaki-meesters zijn ingevoerd, maar nu is het tijd voor de kliek om deze ‘games’ te weerleggen en naar buiten te komen om de waarheid te vertellen over de laatste paar millennia. Deze daad, gekoppeld aan een houding van volledige medewerking, kan het lot aanzienlijk verlichten. Deze kans moet snel aangegrepen worden en het is tijd om ons vriendelijk advies op te volgen.


Moeder Aarde gaat verder met haar campagne om haar bewoners aan het oppervlak te waarschuwen dat een groot aantal geologische veranderingen gaat beginnen. De inleiding hiertoe neemt de vorm aan van een snelle stijging van aardbevingen van 7.0 en hoger op de schaal van Richter. Deze schokken manifesteren zich overal op de planeet met als doel alle mensen te waarschuwen over hoe belangrijk het is om hun voorlopige veranderingen naar het volledig bewustzijn te voltooien en om naar Binnenaarde te verhuizen om het proces af te maken. Gaia wil haar binnen- en buitenwereld verenigen en dit moet in drie stappen plaatsvinden. De eerste stap was een serie enorme schokken en vulkanische uitbarstingen tussen de jaren 1870 en 2000. De tweede stap, die nu onderweg is, is waarschijnlijk catastrofaal voor de mensen en Gaia is van plan dit in fasen uit te voeren. De oplossing voor de mensheid is verder te gaan en zijn overgang naar het volledige bewustzijn te voltooien.


Jullie planeet is een levend Wezen in transitie, zoals jullie allen. Het belangrijkste instrument voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn is het eerste contact. Wij komen naar jullie wereld in het volledige besef van deze heilige verantwoordelijkheid. Op dit moment is er één laatste machtige duistere groep op jullie wereld die al vele keren door ons gewaarschuwd is over de gevolgen van zijn voortdurende koppigheid. Toch blijft het volharden in zijn hang naar macht en blijft jullie de veranderingen ontzeggen die jullie zo wanhopig nodig hebben. De Hemel heeft ons gevraagd elk resterend obstakel naar jullie volledig bewustzijn op te ruimen, dus wat wij als eerste gaan doen is deze duistere zielen duidelijk maken dat nu hun enige intelligente optie nog is, samen met de gehele mondiale samenleving, de snelweg naar vrijheid te nemen. We willen het heel duidelijk maken dat elke negatieve actie nu kan resulteren in ernstige consequenties.


Het eerste contact is een operatie waartoe we ons hebben verplicht dat deze succesvol zal zijn. Wij zullen niet eerder vertrekken dan op het moment dat jullie weer teruggekeerd zijn naar het volledige bewustzijn en jullie bezig zijn jullie nieuwe sterrennatie te vormen. De Agarthanen staan klaar om jullie te helpen en mee te doen aan deze spannende onderneming. De hereniging van Binnen- en Buitenaarde is het begin van het proces om dit zonnestelsel terug te brengen naar zijn oorspronkelijke energiepatronen. We staan te popelen om te zien waartoe jullie volledig in staat zijn. Wanneer de eerste intergalactische conferenties in jullie sterrennatie worden gehouden, begint jullie uniek potentieel zich te tonen. Deze belofte ligt diep in je verscholen toen jullie begonnen aan je beperkt bewustzijn avontuur, en nu is de tijd voor jullie gekomen om te worden waarvoor jullie zijn gecreëerd.


Vandaag spraken we over onze zorgen inzake de duistere kabbalisten en stelden een manier voor om substantieel de gevolgen te verlichten die door hun bedrog en trouweloosheid worden aangetrokken. Het pad dat zij kozen kan hen nu brengen naar een waardevolle mogelijkheid voor een eervol herstel of daarentegen naar een bittere spijt vanwege de rechtvaardige straffen als gevolg van hun verraad. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou –
www.unitynet.nl
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

woensdag 17 november 2010

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 16 november 2010............De een na de andere natie zal zijn burgers verklaren dat wij werkelijk bestaan en dat er een rechtstreeks contact met ons is. Het grote feest kan gaan beginnen!.........

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


4 Cib, 14 Xul, 7 Ik
16 november 2010


Selamat Balik! We komen opnieuw met meer informatie! Momenteel volgen we wat de oplossing van de strijd tussen de duistere machthebbers en onze aardse bondgenoten gaat opleveren. We zien dat het duister buitengewoon verontrust is over wat onze aardse bondgenoten voor hen in petto hebben. We moesten voortdurend ingrijpen om beide kanten te helpen bij het creëren van de voorwaarden voor een nieuwe werkelijkheid die zich op jullie wereld gaat manifesteren. Het cruciaal element was beide kanten te overtuigen van het gegeven dat er uiteindelijk een serie gebeurtenissen moet plaatsvinden die de machtsoverdracht en het transmuteren van een karmische cyclus van leven en dood, die 13 millennia geleden begon, officieel zou inluiden. Deze veranderingen van het landschap van deze werkelijkheid werden mogelijk gemaakt door sommigen concessies die door de Anunnaki werden voorgesteld en vervolgens door beide partijen werden geaccordeerd. Wat zich afspeelt is meer dan alleen maar een verandering in hoe jullie zaken doen of hoe jullie leven – deze wijzigingen zijn kolosaal van omvang. Voor het eerst zijn jullie helemaal vrij om je leven te leven in vrede, overvloed en ware soevereiniteit.


Deze hervormingen zijn een natuurlijke reactie op de duisternis die door de Annunaki bij hun vroegere aardse volgelingen is opgelegd. Die groep, de duistere kliek manipulators, met hun overmoedig karakter, misbruikte kennis en foutieve overtuigingen die al heel lang deze werkelijkheid hebben gekenmerkt. Bijna een halve eeuw werd een punt bereikt waarop jullie een aantal technologieën moesten ontvangen, waarvan jullie nu de profijten hebben. In die tijd koos het duister ervoor om jullie deze voordelen te ontzeggen en vermoordden of verdreven de machthebbers die op het punt stonden een totaal andere wereld te creëren dan die erop volgde. Dit proces van onderdrukking kenmerkte zich door een aantal wrede oorlogen en economieën die af en toe op het punt van instorten staan. De huidige wereld is een gevolg van wat er in die decennia plaatsvond. Deze wrede gebeurtenissen hadden als gevolg het verrijzen van onze aardse bondgenoten en een vastbeslotenheid van het Licht om jullie wereld te transformeren en jullie naar de rand van het volledige bewustzijn te brengen. Dit leidde er weer toe dat de Hemel, aan het eind van 1980, een oproep deed voor een grootschalige eerste-contact-missie. Dit besluit stuurde ons in grote getale naar jullie kusten en wij begonnen, kort na onze komst, ons met jullie zaken te bemoeien.


Al heel snel voegden we ons bij de Agarthanen om een pad voor de overwinning van het Licht te smeden. Deze overwinning moest mogelijk gemaakt worden door degenen die eeuwenlang hard gewerkt hadden aan juridische en spirituele kwesties. We zijn hen zeer dankbaar voor hun toegewijde inspanningen, want het legde de basis voor het huidige succes van onze aardse bondgenoten. We hebben gebruik gemaakt van wat de Hemel ons toestond in deze nobele zaak en boden onze goede diensten aan om te verzekeren dat de duistere kliek en zijn diverse bondgenoten onmogelijk enig succes konden boeken. We waren vastbesloten jullie naar het volledige bewustzijn te brengen om geschikte leden te worden van de Galactische Licht Federatie! Deze doelen zijn bereikt door onze gezamenlijke inspanningen en een ware toewijding aan het Licht. We hebben toegekeken hoe een meestal onvermelde mondiale beweging, die zich inzette voor gelijkheid, overvloed en samenwerking, geleidelijk en gestaag verhuisde naar de meest primitieve en genegeerde delen van jullie wereld.


Deze brede beweging heeft laten zien hoe welvaart gecreëerd kan worden vanuit het bijna niets en hoe een gevoel van wederzijdse Spiritualiteit gedeeld kan worden met de meesten van jullie wereld.
Het eerste contact neemt wat jullie zo liefdevol bijeengebracht hebben en vergroot het onmiddellijk in iets dat totaal anders is dan de huidige werkelijkheid. Het eerste contact gebruikt jullie recente humanitaire spontane acties en verandert deze in iets speciaals – een manier om jullie samenleving te veranderen op een radicale en heilige manier. Jullie allen zijn met elkaar verbonden en ieder van jullie is weer verbonden met ieder van ons. Wij komen om deze relaties te vernieuwen en brengen een serie waarheden mee die jullie opnieuw koppelen aan het volledige bewustzijn. Jullie wereld heeft de afgelopen drie decennia doorgebracht op de grens van een enorme fundamentele verschuiving in wetenschap, kunst en zelfs filosofie. Deze nu onderling verbonden ondergrondse beweging is klaar om het daglicht te zien. De fysica achter deze veranderingen werd door de geheime regering gebruikt om antizwaartekrachtschepen te produceren en om teleportatie en zelfs tijdreizen mogelijk te maken. Deze ‘wonderen’ kunnen door jullie gebruikt worden om een eind te maken aan jullie afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en om een hele reeks nieuwe inzichtelijke waarheden te creëren over hoe het levende universum in werkelijkheid opereert.


Jullie nieuwe overgangsregeringen zullen gewoon instrumenten van verandering zijn. Na de belangrijke aankondigen die jullie overvloed brengen, is er de noodzaak om buiten jullie werkelijkheid te treden en de aspecten van je Ware Zelf te omarmen. Dit pad leidt rechtstreeks naar ons. We komen om de leemtes op te vullen van wie jullie werkelijk zijn en wat de buitenaardsen zoals jullie - ogenschijnlijk alleen - doen aan het oppervlak van Moeder Aarde. Gaia wil graag dat jullie deze mysteries oplossen om je opnieuw met jullie ruimtefamilie te verbinden. Wij zijn die ruimtefamilie! Wij zijn uit alle delen van deze galaxy gekomen om jullie te zien en een dialoog te starten waardoor wij allen van elkaar kunnen leren. Binnenin jullie bevindt zich een enorme hoeveelheid kennis die wij allen nodig hebben om een grote galactische vrede te verzekeren. Deze vrede is het belangrijke gevolg van de vruchten van de Anchara-Michael verklaring die de galactische vrede bracht, halverwege de negentiger jaren van de vorige eeuw. Wat op jullie wereld gebeurt moet het cement worden dat deze vrede bijeenhoudt!


Het eerste contact is daarom een enorme waterscheiding in jullie recente, vastgelegde geschiedenis. Wij hebben jullie ontwikkeling in de vele millennia gadegeslagen. We hebben jullie gevolgd toen jullie wezens werden die graag uit deze duistere werkelijkheid wilden verdwijnen, die 13 millennia geleden door de Anunnaki werd gecreëerd. De Hemel hoorde jullie gebeden en het goddelijk plan besloot toen dat de duisternis zou verdwijnen, die jullie oppervlaktewereld in tranen, bloed en leed hulde. Deze ernstige belofte is een andere reden voor onze aanwezigheid. Jullie zijn speciale wezens die in vreugde kwamen om in het rijk van de Anunnaki te leven. Zij en hun volgelingen waren nogal hard in de manier waarop zij jullie behandelden. Deze behandeling moet beëindigd worden en wel nu! We kunnen jullie verzekeren dat een nieuwe werkelijkheid zich rondom jullie manifesteert. Hoewel tot dusver deze nieuwe werkelijkheid zich meestal in de zijlijnen bevindt, moet het nu uit de schaduw treden om zich publiekelijk te bevestigen.


Toen jullie met tegenzin je macht aan de Anunnaki en hun volgelingen overdroegen, stuurden jullie jezelf op een odyssee, een lange avontuurlijke reis, die bij tijden voor jullie onzinnig leek. Dit vreemde kunstmatige rijk van illusies moest jullie thuis worden. Zijn heersers waren arrogant, egoïstisch en vatbaar voor aanvallen van waanideeën. Deze schurken stuurden jullie of de dood in of smeerden jullie een primitief en bruut leven aan. Toch bleven jullie volharden. Generatie na generatie van jullie overleefden en leerden genoeg om hun vaardigheden aan hun kinderen over te dragen. Binnenin jullie bestond een sterke wil en een dwang om uit te voeren wat zo briljant in de Onafhankelijkheidsverklaring is vastgelegd. Het streven naar deze idealen bereikte in het laatste deel van de 20e eeuw zijn climax. Toen gaf een aangroeiende spirituele beweging de Hemel een reden om een eerste contact te verordonneren.


Wij kwamen, en in een flits beseften we wat er van ons werd verwacht. Wij hadden een speciale eenheid nodig die jullie gezichtspunten konden uitdrukken naar de machthebbers, wat ook een middel zou zijn om jullie evolutie naar volledig bewustzijn mogelijk te maken. Dit proces was iets wat wij samen met jullie moesten beleven. De laatste twee decennia hebben we tussen ons een band gesmeed en ons diplomatieke corps heeft met plezier de personen van invloed en macht hierover geïnformeerd. We naderen nu het onderdeel dat ons het meeste opwindt – de onthulling en het eerste contact! Het onthullen gaat over degenen wiens tijd is gekomen. De een na de andere natie zal zijn burgers verklaren dat wij werkelijk bestaan en dat er een rechtstreeks contact met ons is. Het grote feest kan gaan beginnen!


Vandaag vervolgen we onze bespreking over de gebeurtenissen op jullie wereld. Voor ons ligt een periode van groeiende interactie met ons, wat zich binnenkort gaat realiseren in het eerste contact. De hoeveelheid technologie en kennis die wij jullie zullen geven is slechts een voorbode van jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Besef, beste mensen, in je hart der harten, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou
– www.unitynet.nl
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

woensdag 3 november 2010

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie.............de systeemcrash op gang brengt die het faillissement van de wereldwijde keten van grote onderling verbonden banken zal veroorzaken....................het is hoog tijd voor een ommekeer...........


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


2 Imix, 19 Tzec, 7 Ik
2 november 2010


Selamat Balik! Wij komen weer met de nodige informatie. Onze aardse bondgenoten staan klaar voor het uitvoeren van de welvaartprogramma’s. Ook zijn degenen, die betrokken zijn bij de regeringswisseling, gereed om op om ieder moment deze vitale taken te manifesteren. Zodra aan deze twee vereisten zijn voldaan, kunnen de langverwachte aankondigingen plaatsvinden. Wij zijn bezig met ons eigen scenario om ervoor te zorgen dat deze kritische wending plaatsvindt op het juiste goddelijke moment. Zoals jullie maar al te goed weten hebben de duistere kabbalisten zich veel te lang aan hun posities van macht en rijkdom vastgeklampt. Daarom heeft de Hemel ons geïnstrueerd onze aardse bondgenoten te voorzien van een volledig overzicht van mogelijke gebeurtenissen, waardoor wij ervoor kunnen zorgen dat de verschillende onderdelen van het plan volgens hemels decreet worden uitgevoerd. En dus zijn onze medewerkers strategisch geplaatst om te zorgen dat de specifieke acties van onze aardse bondgenoten succesvol zijn. In de afgelopen paar maanden hebben wij de activiteiten van de duistere volgelingen nauwlettend gevolgd en dit toezicht heeft echt een overvloed aan de meest krankzinnige en schadelijke acties onthuld!


Op elke plek van deze wereld is het duister druk bezig om een succesvolle implementatie van het nieuwe bankstelsel te vertragen. Zijn duistere agenten zijn hard aan het werk om obstakels te plaatsen voor de hervorming van het nieuwe bankstelsel en deze obstakels zijn enigszins succesvol geweest. De meeste echter, die verbonden zijn met deze strategie, zijn grotendeels immuun voor de duistere pogingen. Intussen nadert het huidige systeem een enorme valuta-kernsmelting. Deze toenemende verzwakking ondermijnt de manier waarop het bankstelsel opereert, die op zijn beurt de systeemcrash op gang brengt die het faillissement van de wereldwijde keten van grote onderling verbonden banken zal veroorzaken. Deze twee komende instortingen zullen ironisch genoeg het vloerkleed onder de voeten van de verraderlijke activiteiten van de kliek wegtrekken. Enkele weken geleden wisten we met moeite een aantal overeenkomsten met het hoofd van het duistere directoraat inzake zijn aftreden te sluiten waardoor de grote veranderingen zonder belemmeringen kunnen plaatsvinden. Natuurlijk zullen deze overeenkomsten worden genegeerd en we begrijpen heel goed dat ze nu in een toestand van grote paniek en angst verkeren.


Welnu, het is hoog tijd voor een ommekeer nu de oude duistere orde zich op de rand van een vrije val bevindt. Inderdaad, alle aspecten van jullie wereld verkeren in een staat van crisis. De ecosystemen verliezen hun biodiversiteit en een massaal uitsterven is onderweg. Deze zaken zijn door een aantal wetenschappelijke raden en intergouvernementele agentschappen bestudeerd, zoals jullie VN. Tot nu toe worden de aanbevelingen van deze comités grotendeels genegeerd. Helaas is dit de normale aanpak bij veranderingen aan de kant van de grote bedrijven, de multinationals, want het absoluut vasthouden van de status quo kan onmogelijk jullie wereld gedurende de komende decennia in stand houden. Dezelfde aanpak geldt voor de belangrijke universiteiten, wiens rol het is de wereld te adviseren over de huidige stand van zaken. Deze trage aanpassing aan dringende nieuwe condities bevordert niet alleen de overweldigende crisis, maar plaatst jullie ook op het hellend vlak naar uitsterven. Vele opmerkzame, gevoelige groepen en denkende individuen beseffen dit en verplichten zich tot een heel nieuw model. Toen we hen eenmaal uitlegden wat onze aardse bondgenoten aan het doen waren, werden ze krachtige aanhangers van onze zaak.


Onze aardse bondgenoten hebben hun binnenste kern bij diverse gelegenheden uitgebreid en deze binnenste kern werkt rechtstreeks met onze verbindingsteams en corps diplomatique. Wij verlenen hulp en creëren hiermee een levensvatbare structuur voor verandering want, ondanks hun vele middelen en diepe betrokkenheid bij hun zaak, vereist het succes van de aardse bondgenoten onze aanwezigheid. Het duister ziet de aardse bondgenoten niet anders dan wereldverbeteraars, maar vreest ons vanwege onze capaciteiten. Onze technologische superioriteit zorgt voor het succes van onze aardse bondgenoten. We beseffen dat de kabbalisten de neiging hebben om zich op slinkse wijze te ontdoen van alles wat ze ondertekenen of mee instemmen, en wij hebben ons ongenoegen geuit over dit gebrek aan eerlijkheid. Wanneer wij hen dwingen om zich aan hun afspraak te houden, doen ze dit met tegenzin en dus houden wij hen nauwlettend in de gaten om te zorgen dat alles volgens plan verloopt. Wij houden onze aardse bondgenoten voortdurend op de hoogte en bereiden hen voor op wat er vervolgens moet gebeuren. Deze tactiek heeft het Licht gebracht naar de rand van de overwinning!


Nu wij werken naar de nieuwe regering en de volledige UFO – onthulling, zien we hoe de energie van jullie planeet verandert – Gaia heeft een sterk verlangen zich te transformeren naar een 5D planeet. Dit geldt ook voor jullie zonnestelsel, waarin de Zon tot in alle hoeken en gaten overstroomd wordt met nieuw Licht. Jullie wetenschappers bemerken de vele anomalieën die zich overal in het zonnestelsel voordoen, zoals de ongebruikelijke activiteit op Mercurius en de merkwaardige gebeurtenissen op verre Pluto en Neptunus. Bovendien begint zich een nieuw raster te manifesteren dat alle planeten aanstuurt. Dit verschijnsel werd voor het eerst op grote schaal vastgesteld bij het begin van dit decennium. Onze steeds sterker wordende verschijning had ook vele wetenschapper gealarmeerd die verbonden waren met die regeringen die ruimteprogramma’s ontwikkelden en uitvoerden. Veel aspecten van onze missie hier dwongen ons de faciliteiten binnen te brengen die nodig waren om dit zonnestels te transformeren naar een volledig bewust stelsel.


Zoals wij jullie al vaak hebben verteld, is deze speciale missie in de tijd veranderd naar een zeer ongebruikelijke missie. Wij zijn niet alleen een onderdeel van jullie transformatie naar het volledige bewustzijn, maar zijn ook een voertuig voor het veranderen van jullie gehele werkelijkheid. Normaliter worden deze aspecten overgelaten aan jullie locale Spirituele Hiërarchie, en zouden we louter de opdrachten van deze heilige organisatie opvolgen. In jullie geval zijn we getrokken in de daadwerkelijke uitvoering van de laatste stappen om jullie wereld en jullie naar het volledige bewustzijn te brengen. Deze unieke onderneming heeft ons veel geleerd over wie jullie en over wie wij zijn. Deze gelegenheid om een dergelijke wijsheid te verkrijgen is een grote vreugde! Het meeste van wat wij leren wordt opgeslagen in onze heilige geschriften. Deze geschriften openen heilige kennis en nieuwe rituelen, waaroor wij inzichten krijgen over de Schepping en over de werkingen die de stoffelijke werelden transformeren.


Nu we dicht bij het succes komen, zien we de manier waarop het goddelijk plan de komende gebeurtenissen heeft georganiseerd. Het duister verliest met tegenzin zijn greep op jullie nu het elke dag ziet hoe zijn macht op verschillende fronten verdwijnt. Deze daling wordt door ons elke dag vastgesteld en verklaard aan onze bondgenoten. De meesten van jullie zitten te vast in hun drama van het dagelijks overleven om iets anders op te merken, maar deze afleiding maakt het voor onze aardse bondgenoten gemakkelijker om hun plannen uit te voeren. Wij observeren de manier waarop de machtcentra veranderen, waardoor het steeds moeilijker wordt voor de kliek om zijn oorspronkelijk plan aan te passen. Dat houdt wel in dat er nog een bepaalde effectiviteit overblijft, maar belangrijk is dat de duistere zielen beseffen dat hun greep verzwakt naar een punt waar het plan van het Licht zich elk moment van iedere dag meer en meer manifesteert. Daarom zien we dat onze overwinning zich nu al feitelijk verwerkelijkt.


Wat er nu gebeurt is een zich steeds versnellende beweging naar het Licht, naar overvloed, naar vrijheid en naar Waarheid! De oude duistere wegen vallen weg en het ontwaken van de aardse mensheid is in volle gang. Dit betekent dat radicale nieuwe manieren om dingen te doen mogelijk worden. Gebeurtenissen staan op het punt zich te openbaren en deze zullen deze verklaringen bevestigen waardoor iedereen ze kan zien. Wij bewaken jullie vanuit onze schepen en ’s nachts communiceren we met jullie terwijl jullie in een speciale, relaxte bewustzijnsstaat verkeren. De medische teams van de Galactische Federatie die verantwoordelijk zijn voor jullie fysieke vorderingen zijn volhardend bezig om jullie gereed te maken voor een direct contact met ons omdat we, wanneer we eenmaal arriveren om jullie naar de voltooiing van het volledige bewustzijn te brengen, met volle kracht vooruit zullen stomen!


Vandaag bespraken we met jullie de stand van zaken op jullie wereld. Jullie maken grote vorderingen naar het volledige bewustzijn en we kijken uit naar onze komende interacties met jullie. De tijd nadert snel voor het eerste contact en de gebeurtenissen die er naartoe leiden. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou –
www.unitynet.nl
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE


www.galacticchannelings.com - All languages stated above

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS