Volgers

PUTIN

donderdag 26 mei 2011

24 mei 2011


Deze aankondigingen moeten de enorme schulden op deze wereld herstellen door middel van het kwijtschelden van schulden, het installeren van een nieuwe mondiale harde munt en het brengen van vrede op jullie wereld. Dit wordt overtroffen door een volledige, letterlijke onthulling, van datgene wat boven jullie ligt te wachten … een grote vloot van hulpvaardige Wezens.

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

10 Kan, 2 Pax, 7 Ik
24 mei 2011


Selamat Balik! We zijn er weer! Het transformatieproces vordert gestaag in zijn eigen goddelijk tempo. Intussen willen de Verlichte Leraren van deze gelegenheid gebruikmaken om meer te vertellen over een onderwerp dat ze genoemd hebben ‘bewust bestuur’. Het volgende deel van jullie reis in bewustzijn verlangt van jullie om enkele nieuwe concepten te onderzoeken over hoe jullie samenlevingen georganiseerd moeten worden. Dit nieuwe wereldbeeld kan beter begrepen worden wanneer jullie kijken hoe Binnenaarde en andere soortgelijke samenlevingen op een natuurlijke wijze orde in hun levens brengen. Dit betreft wat wij ‘de 4 sociale basiswetten’ noemen. Het Goddelijke gaf ons deze toen we veranderden van beperkt bewustzijn naar volledig bewustzijn terwijl we, zes miljoen jaar geleden, nog op Vega woonden en deze wetten waren voor ons vanaf die tijd altijd onze inspiratiebron. Elke menselijke samenleving die zijn volledig potentieel nadert ontvangt deze vier heilige richtlijnen, en de tijd nadert voor onze aardgebonden samenlevingen dat ook zij deze zegeningen ontvangen. Wij hebben onze Agarthaanse familie gevraagd een uitgebreid overzicht van deze vier wetten en hun aardse geschiedenis voor te bereiden, zodat jullie gemakkelijker hun betekenis voor jullie kunnen begrijpen.

Galactische samenlevingen hebben de neiging zich te organiseren op twee niveaus:
• het eerste niveau is gericht op het individu en haar of zijn directe gemeenschap
• het tweede niveau is een ingewikkeld systeem van zeer gespecialiseerde clans.
Het individu en zijn onderling verbonden locale gemeenschap zijn cruciaal en functioneren als een ouderlijk en educatief netwerk die elk persoon de wijsheid en opleiding verstrekt om zijn clan-georiënteerde vaardigheden van het leven uit te voeren. Elk individu erkent de unieke talenten van zichzelf en de ander en is ervan overtuigd dat het creatief perspectief via een vloeiend proces gecommuniceerd kan worden om de lopende problemen van de clan en de gemeenschap op te lossen. Dit soort vertrouwen is ingebouwd in een speciaal ouderschapsproces zodat de leden van een gemeenschap een sterk gevoel ontwikkelen van wie ze zijn en hoe ze het beste hun levenscontracten kunnen vervullen. Ze worden aangemoedigd dagelijks hun uniek vermogen aan te wenden voor het algemene welzijn om op die manier een natuurlijke flow of stroom te creëren die de basis wordt voor een ‘vloeiend’ bestuur. Meer over dit onderwerp volgt later.

Onze zegen, vrienden! Wij komen vandaag om onze bespreking met jullie voort te zetten over de essentie van bewust bestuur. Het cruciale woord hier is bewustzijn. Als mensen groeien in bewustzijn worden ze zich meer bewust van de spirituele aard van de stoffelijke wereld. Wij zien dat alle dingen geworteld zijn in Spirit en zien de manier waarop alle dingen op een unieke manier met elkaar zijn verbonden. We constateren dat een speciaal patroon, gecreëerd door de Hemel, de manier regelt waarop het leven werkt. Dit levensweb is complex, en om zijn innerlijke betekenis te doorgronden lijkt in het begin onmogelijk. Echter … je groeiend bewustzijn geeft je al snel de antwoorden die je zoekt. Deze verlichting ontstaat uit een belangrijke verschuiving in je fysiek Wezen, het verenigt je vrouwelijke en mannelijke componenten en stelt je in staat op nieuwe manieren naar het stoffelijke, de materie te kijken waardoor je gemakkelijk zijn veelsoortige verbindingen met Spirit kunt begrijpen. Je kunt dan voelen dat je spirituele essentie één is met de fysische wereld. Alle dingen op dit punt zijn mogelijk en goddelijke dienstverlening wordt je grootste vreugde!

In deze staat zie je zonder moeite de tekortkomingen van de overheid zoals hier de praktijk is. Je verlangt naar iets dat je kunt uitdrukken wat je nu weet. Deze bezieling wordt door allen gevoeld zodra de verlichting ons deel wordt. Het punt hier is dat de stijging in het mondiale bewustzijn het vereiste niveau heeft bereikt waarop dergelijke fundamentele hervormingen mogelijk zijn! Dit stimuleert het merendeel van die personen en groepen waar we dagelijks mee te maken hebben met betrekking tot het opzetten van nieuwe bestuursvormen. Bewustzijn opent de deuren naar nieuwe wegen van kijken naar, voorstellen en afspraken over hoe om te gaan met maatschappelijke problemen. Bewustzijn, als verlichting, creëert overvloed en een creatieve vreugde aan de ‘mix’, opent mogelijkheden die voorheen voor jullie waren verborgen. Dus nu wordt een nieuwe manier om deze ideeën in je omgeving te injecteren essentieel en we raden jullie aan zorgvuldig te onderzoeken waartoe deze stijging in bewustzijn jullie leidt. Het pad leidt naar de vier heilige maatschappelijke wetten die de noden en wensen van jullie komend volle bewustzijn reflecteren.

In feite beginnen deze vier wetten zich pas sinds kort te manifesteren op jullie wereld. We zien hoe jullie je groeiend bewustzijn gebruiken om een mensvriendelijke bestuur te eisen, en inderdaad, de plotselinge opstanden in het Midden-Oosten zijn een externe manifestatie van deze pogingen. Overal eist het publiek vrijheid en dwingt die regimes tot aftreden die weigeren te luisteren naar de oproep van hun burgers. In tegenstelling tot de diverse opstanden in Oost-Europa in de tweede helft van de tachtiger jaren, waren deze opstanden een onderdeel van een groeiend wereldwijde impuls die uiteindelijk een aantal nieuwe regeringen aan de macht moet brengen. De tijdelijke bestuurders moeten publiekelijk de grote hervormingen aankondigen die onlangs, tijdens een speciale conferentie in Europa, zijn overeengekomen. Deze aankondigingen moeten de enorme schulden op deze wereld herstellen door middel van het kwijtschelden van schulden, het installeren van een nieuwe mondiale harde munt en het brengen van vrede op jullie wereld. Dit wordt overtroffen door een volledige, letterlijke onthulling, van datgene wat boven jullie ligt te wachten … een grote vloot van hulpvaardige Wezens.

De komende publieke bekendmaking van het bestaan van jullie ruimtefamilie zal onmiddellijk gevolgd worden door de introductie van diverse nieuwe communicatietechnologieën, waarvan er een zal zijn … een klein, handzaam apparaatje met directe mondiale visuele en verbale toegang tot iedereen op elke plek, zonder gebruik te maken van draden, kabels, of satellieten. Het zal een videofoon bezitten en een holografische computer, en zal gebruik maken van nulpunttechnologie. Dit betekent dat iedereen in contact zal staan met een apparaat dat een hogere, gezondere levensenergie uitstraalt, in tegenstelling tot de huidige apparaten die jullie levenskracht beschadigt. Om het reizen gemakkelijker te maken zullen jullie door de eerste-contact-vloot in het bezit gesteld worden van een teleportatie-apparaat, dat de vloottechnologie zal gebruiken om jullie snel naar je bestemming te verplaatsen en vervolgens weer naar huis te brengen. Dit zijn slechts twee voorbeelden uit de vele nieuwe types en toepassingen van technologie die bij jullie zullen worden geïntroduceerd.

De publieke bekendmaking vindt plaats wanneer de huidige regimes, die door de Illuminati worden gecontroleerd, legaal vervangen worden door de acties van onze aardse bondgenoten. De tijd voor deze hervorming staat voor de deur. We spreken dagelijks onze Agarthaanse familie, evenals de Verlichte Leraren, over de belangrijke zaken nu de tijd nadert voor onze gezamenlijke goddelijke interventie. Deze interventie is gebaseerd op het feit dat jullie verschuiving naar het volledige bewustzijn niet langer vertraagd kan worden. Het duister is nog steeds vastbesloten jullie als slaven te gebruiken, maar dit is, zoals we al zo vaak hebben gezegd, niet meer door de Hemel toegestaan. Onze vloot kwam hier om een missie te volbrengen, en deze bewustzijnsverschuiving voor Gaia en voor jullie moet nu door ons worden gemanifesteerd. Dit is onze plechtige belofte. Het kwaad op de wereld moet verdwijnen en het moet nu gebeuren!

Vandaag is er meer onthuld. De tijd om de zeer duistere aard van jullie wereld te transformeren is gearriveerd. Onze schepen zijn in positie om een gunstig galactisch alternatief aan te brengen in de plannen die het duister met jullie heeft. Met toestemming van de Hemel staan wij klaar om het Licht te leiden naar de goddelijke overwinning! Besef beste familie, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

donderdag 19 mei 2011

17 mei 2011


De Verlichte Leraren zien jullie overgang naar galactische mensen als hun hoofdtaak. Jullie zijn op een heilige reis waarvan de Hemel wil dat jullie die binnenkort gaan voltooien, en hiertoe is een uniek scenario in gang gezet dat bijna gerealiseerd is en dat is … het terugdraaien van datgene wat in Atlantis gebeurde, bijna 13.000 jaar geleden.


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie3 Caban, 15 Moan, 7 Ik
17 mei 2011


Dratzo! We zijn er weer! Het proces om de laatste duistere machthebbers te onttronen vordert nog steeds. We volgen dit nauwlettend terwijl de laatste details worden ingevuld. De duister georiënteerde regimes werken nog steeds samen met onze aardse bondgenoten, maar we kennen hun streken en laten hen dus geen seconde alleen! Het doel achter deze machtsoverdracht is het promoten van echte verantwoordelijkheid en transparant bestuur, want de oude autocratische en ongevoelige manieren van het duister worden niet langer getolereerd. Er is veel juridisch manoeuvreren en een bijzonder internationaal gebruik van de tradities van Common Law (Gewoonterecht) nodig om deze verheven doeleinden te realiseren. Nu zien we de feitelijke machtsoverdracht van de voormalige volgelingen van de Anunnaki terugkeren naar het volk, d.w.z. het radicaal veranderen van de trends die door de Anunnaki werd gepromoot sinds de vernietiging van het eerste Gouden Tijdperk van de mensheid, ongeveer 11.000 jaar geleden. In die tijd installeerden de Anunnaki een systeem van op de planeet aanwezige volgelingen, die ze door de eeuwen heen verfijnden. Dit systeem werd door het licht enigszins geopend door de komst van de Amerikaanse Revolutie in de 18e eeuw.St Germain maakte gebruik van deze opening door de term ‘het streven naar geluk’ toe te voegen aan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Deze zin stelde St Germain later in de gelegenheid om de Bill of Rights (grondrechten van de burger) toe te voegen aan de Amerikaanse Grondwet. Amerika werd dus sinds de oprichting op het juiste spoor gezet. Dit is slechts één klein voorbeeld van wat wij hebben gedaan om het decor te plaatsen voor het document dat onlangs door de meerderheid van de landen op jullie wereld werd ondertekend. Deze serie documenten is de aftrap van wat gaat volgen. Onze bedoeling is om het programma van de Verlichte Leraren volledig te ondersteunen. Het is een complexe agenda waarin de overgangsregeringen slechts de eerste formele stap zijn in de richting van het realiseren van een galactische samenleving van jullie sterrennatie. De Verlichte Leraren zien jullie overgang naar galactische mensen als hun hoofdtaak. Jullie zijn op een heilige reis waarvan de Hemel wil dat jullie die binnenkort gaan voltooien, en hiertoe is een uniek scenario in gang gezet dat bijna gerealiseerd is en dat is … het terugdraaien van datgene wat in Atlantis gebeurde, bijna 13.000 jaar geleden.Onze zegen! We zijn de Verlichte Leraren! We komen om jullie mee te delen dat zich een grote bewustzijnsrevolutie over jullie wereld verspreidt. Alles wat jullie in het Midden-Oosten zien gebeuren is een onderdeel van een veel grotere opstand tegen het duister. Overal vinden kleine incidenten plaats tegen de almacht van het duister die – hoewel niet op grote schaal gerapporteerd – wel even belangrijk zijn als de meer open tekens van verzet tegen de macht van het duister die jullie dagelijks zien uitbarsten en heftiger worden in het Midden-Oosten. Wij allen zijn trots op jullie! Deze verzetsacties zijn een open uitnodiging voor interventie door de Hemel en door jullie galactische en binnenaardse familieleden en de maatregelen die namens jullie worden genomen zijn grotendeels het gevolg van jullie aantoonbare inzet voor vrijheid. Wanneer de documenten - die door vele pro-BRIC landen in de laatste paar weken zijn ondertekend - volledig zijn uitgevoerd, kunnen jullie je onvervreemdbaar recht op vrijheid bereiken! Wij hebben, met behulp van de Hemel, een agenda opgesteld die dit verlangen naar vrijheid en persoonlijke soevereiniteit vervult.Wij houden momenteel toezicht op het proces van bestuurlijke transformatie. Dit is meer dan alleen maar een terugkeer naar een grondwettelijk bestuur en een grote transparantie tussen de overheid en burgers. Het is in feite een enorme bewustzijnsverschuiving. Dit betekent dat een andere bestuursvorm, die de huidige modellen overstijgt, uiteindelijk nodig is. Dit is een andere reden voor de noodzaak van een massaal constructieve interactie tussen ons allen. Wij hebben hard gewerkt om het Licht te laten stromen, en dit proces heeft een punt bereikt waarop de formele dispensatie van de Hemel om de aard van jullie werkelijkheid te veranderen in werking treedt. Hierdoor kan een groep van ons samenwerken met onze heilige organisaties om jullie bestuur meer langs de lijnen van een galactische samenleving te herdefiniëren, speciaal het bestuur dat in Lemurië gebruikelijk was. Hierbij worden we geholpen door een speciale groep uit Agartha. Deze werkgroep heeft een prototype ontwikkeld dat bewust bestuur wordt genoemd en dit willen we nu graag voor jullie meer gedetailleerd beschrijven.Bewust bestuur gebruikt een galactische samenleving als werkmodel. Om dit concept te laten werken zijn 4 aannames gedaan:
1. een mondiale bewustzijnsverschuiving is aan de gang die dagelijks door de Hemel wordt versneld;
2. het begin van een massaal eerste contact met jullie vindt plaats en de publieke bekendmaking staat voor de deur;
3. de burgers hebben al het vertrouwen in het vermogen van het huidige bestuur verloren om de wereldproblemen op te lossen;
4. als gevolg hiervan is een nieuwe bestuursvorm nu nodig.Met behulp van de Lemurische Grote Raad komen we met een tweeledig voorstel.
1. dit betreft het oprekken van het concept van een participerend bestuur naar zijn natuurlijke grenzen; het bestuur moet eerlijk de problemen benoemen die de burgers onder ogen moeten zien door het bijeenroepen van openbare forums/fora die problemen onderzoeken met het uitdrukkelijke doel deze creatief op te lossen; de sleutel van dit proces ligt in jullie groeiend vermogen je intuïtie, je innerlijk zelf te vertrouwen;
2. een andere sleutel is een creatieve toepassing van fluïde groepsdynamiek.De praktijk van de fluïde groepsdynamiek is gebaseerd op het vermogen te vertrouwen op het collectief gebruik van intuïtie om de moeilijkheden terug te brengen tot hanteerbare proporties. Wat dit betreft kunnen oplossingen aangedragen worden door degenen wiens talenten en deskundigheid het beste geschikt zijn voor de betreffende kwestie. Vervolgens kan een verstandige en nuchtere discussie verdere rimpels glad strijken. Het tweede deel van bewust besturen vereist een zekere mate van sturing van ons terwijl jullie hand en spandiensten verlenen aan het proces. Vervolgens kan elke onvoorziene ‘kink in de kabel’ worden glad gestreken. Dit tweede aspect van het proces berust op een harmonieuze, vrij stromende interactie tussen de Agarthanen en jullie en onze bijdrage in dit hele proces is het benadrukken van jullie natuurlijke soevereiniteit en jullie onvervreemdbare rechten, en zorgt voor de heilige middelen voor jullie terugkeer van het volledige bewustzijn. Wij zijn de Verlichte Leraren!De Galactische Federatie coördineert momenteel de formele oprichting van een soort wereldwijd galactisch bestuur en heeft dit onderwerp aangekaart bij een aantal comités op hoog niveau van onze aardse bondgenoten. Het oorspronkelijke plan is dit concept te introduceren zodra de massale landingen zijn uitgevoerd. Tot dan willen wij, zoals de Verlichte Leraren, jullie in het kort uitleggen wat wij van plan zijn. Wanneer jullie bewustzijn stijgt lijkt de huidige wijze waarop jullie samenlevingen georganiseerd zijn minder bevredigend, en dit is dan ook de reden waarom nieuwe benaderingen en methoden actief door jullie worden onderzocht. Onze bedoeling is nu jullie groeiende bewustzijnsniveaus te gebruiken als middel om nieuwe organisatiesystemen voor te stellen. Ons doel is slechts te suggereren hoe twee eenvoudige stappen gebruikt kunnen worden om aan jullie eigen specifieke versie van een galactische samenleving te beginnen.Vandaag zijn we, samen met de Verlichte Leraren, begonnen om het concept van bewust bestuur af te bakenen. Wij willen jullie een voorproefje geven om jullie reactie te peilen. Dit concept is een van de vele die we met jullie willen delen. We kijken ernaar uit om meer specifiek te zijn wanneer we ons eenmaal bij jullie persoonlijk kunnen introduceren. Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

vrijdag 13 mei 2011

10 mei 2011


Onze zegeningen! We zijn de Verlichte Leraren! Wij komen vandaag, beste broeders en zusters, om bepaalde aspecten van het nieuwe financiële stelsel te bespreken die we nog niet eerder hebben behandeld. Laten we allereerst eens kijken naar de BRIC (Brazilië, Rusland, India, China). Onze aardse bondgenoten kennen het belang van deze vier monetaire hervormingen en hebben hen in het geheim een aantal sleuteltaken toegewezen.


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


9 Oc, 8 Moan, 7 Ik
10 mei 2011


Selamat Jarin! We zijn er weer! De Verlichte Leraren blijven zich bemoeien met jullie wereld! Onze aardse bondgenoten zijn zich aan het voorbereiden, samen met hun goddelijke hulp, voor de grote transformaties die binnenkort zullen volgen. We bereiden ons personeel voor op een meer directe serie interacties met jullie nieuwe regeringen. Deze interacties betreffen ondermeer de formele procedure voor openbaarmaking en een programma dat aangekondigd moet worden inzake de overdracht van technologie van ons naar jullie. Wij houden ons ook bezig met het vaststellen van wat het meest dringende is om Moeder Aarde en haar diverse ecosystemen in stand te houden. Een aantal delen van haar levensnetwerk bevindt zich nu in een kritieke toestand en wij hebben voorbereidingen getroffen om deze ernstige situatie op te lossen. Voorbeelden hiervan zijn de Golf van Mexico en het Noordpoolgebied. De aanhoudende acties van jullie laatste duistere manipulators hebben de ernst van de omstandigheden in deze twee gebieden aanzienlijk verergerd en er zijn andere gebieden die even gevoelig zijn. Wij zijn klaar om ons aandeel te leveren in een tijdelijk evenwicht van Gaia. Wij leggen ook de laatste hand aan de eerste presentaties van onze woordvoerders aan jullie. Deze schokkende aankondigingen vereisen de juiste mix van waarheid en oprechtheid.

Tegelijkertijd vergaderen we met onze aardse bondgenoten om te beslissen waar we de laatste leden van de duister kliek naartoe moeten brengen, en we hebben verschillende plaatsen uitgezocht waar ze vastgehouden kunnen worden tijdens de processen die snel na hun massale arrestaties zullen volgen. Dit wordt gedaan om de legitimiteit van de nieuwe overgangsregeringen te bevestigen. Een groot aantal aankondigingen zullen de eerste dagen van deze nieuwe administraties kenmerken, waaronder de bekendmaking van grote, niet bekende fondsen die dienen als reserve voor het oplossen van overheidsschulden en voor het herstel van vele essentiële diensten, zoals het onderwijs van jullie kinderen. Andere fondsen zullen gebruikt worden voor het moderniseren en het voorbereiden van deze overheden op de overdracht van hun geheime technologie aan het publieke domein. Bovendien zijn er programma’s voor het kwijtschelden van de enorme schulden en voor invoeren van een beleid dat voor het publiek transparant is. Jullie zullen veel verantwoordelijkheden moeten overnemen. Sta klaar, beste mensen, om deze vitale veranderingen te ondersteunen en help jullie samenlevingen om deze naar het volle bewustzijn te stuwen.

Onze zegeningen! We zijn de Verlichte Leraren! Wij komen vandaag, beste broeders en zusters, om bepaalde aspecten van het nieuwe financiële stelsel te bespreken die we nog niet eerder hebben behandeld. Laten we allereerst eens kijken naar de BRIC (Brazilië, Rusland, India, China). Onze aardse bondgenoten kennen het belang van deze vier monetaire hervormingen en hebben hen in het geheim een aantal sleuteltaken toegewezen. Brazilië is om twee redenen een cruciaal land – ten eerste is het van groot belang dat het Amazonegebied teruggebracht wordt naar zijn vroeger, ecologisch volledig functionerend vermogen, en ten tweede moet Brazilië zorgen voor een welvarende levensstijl voor haar bevolking. Een monetaire hervorming en het kwijtschelden van schulden geven haar de middelen om beide taken te volbrengen. Hetzelfde geldt voor India en China. In beide landen moet een grote spirituele erfenis bewaard blijven en een miljarden grote bevolking moet naar welvaart gebracht worden. Nog eens … een monetaire hervorming en het kwijtschelden van schulden zullen het fundament vormen waarop de nieuwe regeringen het beleid ten aanzien van deze geweldige uitdagingen kunnen instellen. Een grootse spirituele renaissance dient zich hier te concentreren!

Dit brengt ons naar Rusland. Rusland heeft een grote rol gespeeld bij het creëren van een nieuw monetair beleid voor Europa. Haar enorme geldreserves en geografische positie (aan beide kanten van de Oeral en de Kaukasus) geven haar een speciale rol als een belangrijke bemiddelaar in het realiseren van dit nieuwe monetaire programma. We hebben met haar gewerkt in het positioneren van diverse belangrijke opslagplaatsen van het goud en in het beschermen hiervan. Bovendien hebben we de speciale energie van het buitengebied van de Kaukasus gebruikt om de rest van ons mondiaal goudopslagsysteem te beschermen tegen vernietiging door het duister. Deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door een speciale groep die we in de loop van de tijd in Rusland hebben aangemoedigd. Deze groep is bestemd om een speciale overgangsregering te vormen met de volledige hulp van onze aardse bondgenoten. Rusland gebruikt haar nieuwe economische positie in de wereld om de andere BRIC-landen te helpen in hun streven anderen in te schakelen bij het accepteren van een nieuw mondiaal monetair stelsel.

Vooruitgang in de richting van regeringswisselingen vordert, mijn broeders en zusters! Wij houden toezicht op de laatste reeks juridische hobbels. Dit betreft een massale ondertekening van het nieuwe economische stelsel door een meerderheid van de landen die instemmen met de formele voorstellen van de BRIC-landen, en de voltooiing van documenten die een ‘wisseling van de wacht’ in een aantal landen in beweging zetten. Deze laatste juridische documenten bevatten de bepalingen om een eind te maken aan het langdurige bewind van de VS Corporatie en voor de terugkeer van Amerika naar haar oorspronkelijk grondwettelijk bestuur. Deze ontwikkelingen sluiten zich exact aan bij de laatste gedetailleerde afwikkeling van jullie welvaartsfondsen. Het doel is om beide proces gelijktijdig af te ronden. Daarna kunnen wij de laatste stap van onze welvaartsprogramma’s afsluiten en samen met de Galactische Federatie beginnen om de nieuwe regeringen klaar te maken voor de onthulling. Daarna is onze taak jullie volledig te informeren over de volgende stappen op jullie goddelijke reis naar het volledige bewustzijn.

Jullie reis naar het volledige bewustzijn was onze belangrijkste missie gedurende millennia. Wij allen waren, op onze eigen manier, dagelijks betrokken bij de spirituele verlichting van de mensheid. Wij hebben de ‘goede diensten’ van de Spirituele Hiërarchie van Gaia gebruikt om wijsheid en kennis te verspreiden die nodig zijn om vooruitgang te boeken in bewustzijn. Onze berichten en leiding maken jullie dagelijks meer bewust van wie jullie zijn. Jullie toename in bewustzijn is een noodzakelijke voorwaarde voor datgene wat voor jullie in de nabije toekomst door de Hemel is gepland. In Agartha ligt jullie definitieve bestemming. Hier zal de goedgetrainde persoonlijke mentor, die je door de Galactische Federatie en door de Hemel is toegewezen, je opnieuw doen opgaan in het volle bewustzijn. Daarna zullen we je begroeten en verwelkomen in ons midden! Wij allen hebben de verantwoordelijkheid van specifieke taken om Gaia in stand te houden en om het Licht te verspreiden overal in de Schepping!

De Eerste Contact missie concentreerde zich op Moeder Aarde. Wij volgden speciaal de steeds toenemende aantallen zeebevingen in de zuidelijke Stille, Atlantische en Indische Oceaan. Deze schokken beginnen de traditionele ab/subductiepatronen van de tektonische platen te veranderen in de zuidelijke Stille, centraal Indische en midden Atlantische Oceaan. Dit voorspelt heel duidelijk dat er binnenkort belangrijke schokken staan te gebeuren of in de nabijheid van Azië, of in de noordelijke Pacific bekken. Een reeks diepe resonanties van een specifiek type weergalmen al door deze regio’s. Wij werken samen met verschillende geïnteresseerde partijen om de kracht te verminderen van wat nu echt kolossale schokken en enkele enorme, grote afstanden afleggende, vloedgolven dreigen te worden. Deze verschijnselen zijn slechts een waarschuwing van Gaia dat ieder van jullie moeten ontwaken en zich bewust moeten worden van het aanbreken van een nieuw tijdperk.

Doe wat nodig is om je voor te bereiden en te accepteren dat jullie niet alleen zijn! Accepteer dat wij hier zijn en klaar staan om een aantal belangrijke feiten aan jullie bekend te maken. De Verlichte Leraren zijn bijna klaar om jullie werkelijkheid in een oogwenk te veranderen! Deze nieuwe wereld gaat over bewustzijn en over het binnenbrengen van de galaxy om jullie eindelijk te begroeten en jullie te complimenteren met jullie Nieuwe Jij! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://sheldannidlefrancais.blogspot.com/ - FRENCH - NEW

woensdag 4 mei 2011

3 mei 2011

We verwachten dan ook dat de Onthulling niet later dan het begin van de zomer op het noordelijk halfrond door jullie nieuwe leiding kan worden aangekondigd.
Daarom hebben we nu jullie actieve steun nodig en niet alleen maar ‘lippendienst’.
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


2 Akbal, 1 Moan, 7 Ik
3 mei 2011Selamat Jarin! We zijn er weer! Er gebeurt veel! De Verlichte Leraren werken hard aan de afronding van het uitbetalen van de welvaartsfondsen. Deze betalingen zullen binnenkort plaatsvinden. St.Germain heeft zijn World Trust beëindigd en de financiële verantwoording en overdracht van jullie welvaartsfondsen vinden zelfs op dit moment plaats. Bovendien verkeren onze aardse bondgenoten nu in een positie van macht ten aanzien van een aantal vereiste wijzigingen van de overheid. Wat nog gedaan moet worden is het volledig voltooien van een aantal taken van beveiliging. Wanneer dit achter de rug is kunnen onze aardse bondgenoten snel het nieuwe financiële stelsel invoeren. Dit nieuwe stelsel moet gebaseerd zijn op een aantal geselecteerde harde valuta die al klaar staan op diverse aangewezen opslagplaatsen en die mondiaal gedistribueerd kunnen worden. Het activeren van dit systeem hangt af van de uitbetalingen van de fondsen en St.Germain ziet er nu op toe dat deze fondsen worden vrijgegeven. Deze fondsen vormen de juridische onderbouwing van de verschillende scenario’s die onze aardse bondgenoten reeds kunnen uitvoeren. We verwachten dan ook dat de Onthulling niet later dan het begin van de zomer op het noordelijk halfrond door jullie nieuwe leiding kan worden aangekondigd.
De nieuwe regeringen moeten de macht overnemen met een aantal gemeenschappelijke doelstellingen. Allereerst moet er een volledige hervorming van de overheid plaatsvinden. De oude meesters van jullie wereld maakten gebruik van corruptie, leugens en regelrechte misleiding. Om hier een eind aan te maken moeten de politieke partijen opgeheven worden en het openbare bestuur moet in handen komen van alle burgers. Daarom hebben we nu jullie actieve steun nodig en niet alleen maar ‘lippendienst’. We willen jullie vragen te leren omgaan met de fluïde groepsdynamiek en deze te gebruiken voor deze zaak. Het reorganiseren van jullie overheid verlangt een actieve relatie tussen burgers en hun vertegenwoordigers. Dit kan het eerste doel zijn van jullie nieuwe werkelijkheid waarin ieder van jullie een rol speelt. Het is voor jullie als collectief een gelegenheid om een intermediair te creëren tussen de huidige vormen van bestuur en een volledig functionerende galactische samenleving. De komende tijden gaan werkelijk over het contact met jullie spirituele en ruimtefamilies en de wonderbaarlijke reis naar het volledige bewustzijn. Dit proces ligt achter alles wat zich nu rondom jullie afspeelt.
Wij, de Verlichte Leraren van Moeder Aarde groeten jullie, beste Broeders en Zusters! Wij komen om jullie te informeren dat de volgende korte periode van jullie geschiedenis zich zal kenmerken door de distributie van vele verschillende welvaartsfondsen. Deze gelden zullen worden verstrekt aan diverse speciaal geselecteerde personen met een vooruitziende blik om deel te nemen aan programma’s die door ons ontworpen zijn en beheerd worden door particulieren die willekeurig gekozen zijn door een aantal geheime genootschappen die het Licht zijn toegewijd. Deze programma’s hebben, zodra deze uitbetaald zijn aan deze personen, een achterliggend goddelijk doel. Deze gelden zijn allereerst bedoeld om een keten van gebeurtenissen op te starten om talrijke organisaties te creëren die gericht zijn om de mensheid de heilige boodschap van de Hemel te brengen. Jullie gaan terugkeren naar het volle bewustzijn! We hebben diverse lichtwerkers geïnstrueerd hoe ze deze fondsen moeten gebruiken om de hemelse wensen naar jullie over te brengen. Onze diepste wens is dat deze veranderingen in jullie wereld gemakkelijk en snel zullen plaatsvinden!
Zoals wij verklaard hebben – de goddelijke wil van de Hemel heeft bevolen dat jullie huidige werkelijkheid collectief aangepast wordt voor een volledig bewuste realiteit. Dit impliceert dat degenen die jullie nu ‘controleren’ jullie moeten loslaten en wij hebben het fundament gelegd om dit te bereiken. Wij hebben de benodigde dispensatie ontvangen van de hemelse tribunalen van de Aarde om onze mogelijkheden te gebruiken om deze duistere zielen uit hun macht te verwijderen. Dit moet plaatsvinden wanneer de fondsen, die nu beheerd worden door onze broeder St.Germain, klaar staan en door hem worden vrijgegeven. Lang geleden hebben wij allen ermee ingestemd dat er inderdaad een tijd zou komen dat er opnieuw een tijdperk van Licht op Aarde zou verschijnen. Nu is die tijd gearriveerd! Wij zijn er daarom op voorbereid om alles te doen wat nodig is voor jullie succes! Wij hebben veel lichtwerkers over deze zaken geïnstrueerd. De tijd komt voor veel van deze lichtwerkers om bekend te maken wat wij hen hebben verteld. Wij zijn gefocust op de overwinning van het Licht! Deze triomf is hier! Wij staan met onze bondgenoten in het Licht en verwelkomen allen in vreugde!
Wij, de Galactische Federatie, staan dan ook achter de heilige edicten van de Hemel! De Verlichte Leraren van de Aarde zijn volledig toegewijd om jullie terug te brengen naar het volle bewustzijn.
Onze vloot heeft gewerkt met deze verbazingwekkende zielen sinds we, twee decennia geleden, hier arriveerden. De huidige scenario’s voor contact werd oorspronkelijk door hen bedacht en onmiddellijk door ons overgenomen. Wij waren sinds de tweede helft van de veertiger jaren in de vorige eeuw op de een of andere manier in contact met jullie regeringen. Deze talrijke uitwisselingen waren tot voorkort hoofdzakelijk ceremonieel van aard en nogal onproductief. Nu hebben we hen volledige aandacht. Ze luisteren nauwlettend en zijn snel om commentaar te leveren op datgene wat wij hen aanbieden. Onze bedoeling is de uitstekende leiding van onze Verlichte Leraren te volgen en binnen deze context zijn onze verbindingspersonen en ambassadeurs een middel om een regeringswisseling en een nieuwe politieke werkelijkheid te effectueren. Wij verwachten dat deze nieuwe situatie zich snel zal manifesteren! De tijd voor jullie voorbestemde vrijheid is gearriveerd!
Zoals jullie kunnen zien gebeurt er veel om voor jullie een nieuwe wereld te creëren. Wij verwachten dat jullie aan dit proces gaan deelnemen. Velen van jullie zijn al enige tijd op de hoogte van onze berichten en wij vragen jullie nu een gunst. Gebruik jullie kennis, samen met je aangeboren en aangeleerde vermogens, om jullie gemeenschap bewust te maken van alles wat er rondom hen gebeurt. Kom samen om een groep te vormen. Dit kunnen er 1 of 2 of velen zijn. Gebruik de gelijkgestemden onder jullie om programma’s te ontwikkelen die deze informatie onder de aandacht van jullie gemeenschap gaan brengen. ‘Gemeenschap’ kan zijn een dorp of stad, of zelfs een groter gebied. In ieder geval … wees creatief. Begin gewoon met je gemeenschap van dienst te zijn en gebruik dit dan als een startend forum om jullie burgers te informeren, wees creatief. Een kunsttentoonstelling of een korte video kan zeer effectief zijn. De sleutel is het uitdrukken van je vreugde!
De recente vooruitgang die jullie hebben geboekt richting transformatie, beste vrienden, heeft een punt bereikt waarop het nodig is dat jullie samenkomen en elkaar helpen. Ieder van jullie bezit de kennis over hoe jullie kunnen veranderen in galactische mensen. Deel dit met elkaar. Creëer een omgeving die bevorderlijk is om open en vrij over deze onderwerpen te praten. Je kunt deze informatie misschien wel via de televisie zien en horen, maar het is heel iets anders wanneer je dit verneemt met de liefde en zorg van iemand die je kent. Niets werkt beter dan de persoonlijke ‘touch’, het horen van een vriend of een buur. We zullen deze heilige overgang naar het volledige bewustzijn aanvullen met een ‘touch’, de aanraking van het Goddelijke! Dit werk is een heilige taak. Het begon 13 millennia geleden en wij doen alles wat nodig is om de Hemel terug te brengen naar jullie allen. Wij zijn jullie Verlichte Leraren!
Vandaag bespraken wij hoe dicht jullie de langverwachte overwinning genaderd zijn! De Verlichte Leraren (zoals Graaf St.Germain, Hilarion en Paul de Venetiaan) volbrengen heilige taken om jullie vrijheid en welvaart te verzekeren. De tijd is voor jullie gearriveerd om feest te vieren en een geheel nieuw niveau van persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheden op je te nemen. Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie bestemd zijn! Het zij zo! Selamat Jarin! Selamat Ja!
Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS