Volgers

PUTIN

woensdag 19 juni 2013

18.06.2013 We zijn er weer met veel om te bespreken


18 juni 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie7 Kayab, 11 Cauac, 9 Eb

Selamat Jarin! We zijn er weer met veel om te bespreken. Zoals je kunt zien, is jullie wereld nog onderworpen aan de laatste vervagende capriolen van de oude realiteit. Elk voorbijgaand moment brengt de cabal dichter bij haar onvermijdelijke ondergang. We kijken met compassie terwijl ze het resultaat van haar keuzes begint te erkennen en te snappen: de totale ineenstorting van alles dat ze kende. Degenen van ons genootschap die betrokken zijn bij dit aspect zijn bijna klaar met de operatie die deze duistere garde machteloos maakt en tot een lege huls van wat ze ooit was. Het nieuwe bestuur dat de oude orde zal opvolgen gaat het masterplan voor verandering en het geschatte schema uitleggen, en delen hiervan zullen waarschijnlijk zelfs de meest geïnformeerden onder jullie verbazen. Deze uitzendingen zullen snel tot een volledige ‘disclosure’ omtrent ons welwillend bestaan en de redenen waarom we hier zijn leiden. Wanneer dit eenmaal is gedaan kunnen we met de Opgestegen Meesters werken en jullie een chronologische schets geven van jullie oorsprong en geschiedenis, alsmede een introductie tot de wonderen van volledig bewustzijn. Onze primaire missie is jullie terug te brengen naar een staat van verbinding met je Zelf, en dit zal volbracht worden wanneer we geland zijn en jullie zijn voorgesteld aan jullie Binnen Aarde familie.

Het is belangrijk voor jullie om te begrijpen wat er nodig is voor jullie transformatie naar een volledig bewust Wezen; het is waarachtig een zeer complexe en delicate operatie. Jullie hebben een paar miljard sets RNA/DNA schakelaars die moeten worden omgedraaid. Jullie hebben eveneens meer dan een miljoen kilometer unieke fysieke structuren die speciale wijzigingen nodig hebben. Dit wordt allemaal bereikt door een middel dat de Hemel ontworpen heeft en dat eveneens door jullie goddelijke Wil zal worden gecontroleerd. Dit hele proces wordt uitgevoerd via een set gewijde formules, aan ons gegeven door onze medische teams en onze hemelse raadgevers. Er worden technieken gebruikt die alleen worden toegestaan vanwege het speciale mandaat dat verbonden is met jullie bestemming: een volledig bewust Lichtwezen te worden. De Hemel ziet op dit alles toe en verzekert ons dat jullie je volgens het goddelijke schema zullen verheffen, hetgeen zich in een specifiek tijdsbestek vertaalt. Jullie staan op het randje van dit tijdstip nu jullie goddelijke moment daar is. Als je om je heen kijkt betaamt het jullie om het immense belang van dit zeer unieke en kostbare moment te bespeuren.

Elke dag werken we in op jullie duistere cabal en verbazen we ons over hun hardnekkige en ogenschijnlijk onbewuste houding bij het vooruitzicht op enige toekomstige verandering. In werkelijkheid doet ze simpelweg wat het Goddelijke wenst. Aan de ene kant gelooft ze sterk in zichzelf en haar onoverwinnelijkheid, en aan de andere kant kijkt ze panisch naar hoe haar vele plannen worden gedwarsboomd door de veranderende condities als gevolg van de botsing tussen haar verlangens en jullie inkomende goddelijke werkelijkheid. Ze erkent nu dat deze tweeslachtigheid onhoudbaar is nu ze ziet hoe dicht ze de ineenstorting van haar wereld genaderd is, en een gevoel van ondergang is over de leiderschapsgroepen gekomen nu ze in het gezicht van het onbekende staren. Ze beginnen in te zien dat de onoverwinnelijkheid en macht die ze voor lief namen illusie zijn en alle plannen die ze maakten uiteindelijk hallucinaties waren. Vandaar hun wanordelijke acties, en hun vermogen om de wereldzaken richting te geven hapert en neemt af. Terwijl hun grip verzwakt gebruikt het Licht de ontstane ruimte, en nu is een grote verschuiving naar het Licht hier! Jullie realiteit is aangekomen op wat haar ‘goddelijke verschuivingspunt’ wordt genoemd.

Tijdens de volgende fase van operaties zullen ongekende aankondigingen worden uitgezonden, vergezeld van een grootse uitgifte van rijkdom, nieuw bestuur en ‘disclosure’. Jullie nieuwe bestuur zal volledig transparant zijn en een waarachtig instrument van het Goddelijke. Mirakels en wonderen zullen aan de orde van de dag zijn! Neem even een moment om je je het enorme belang van wat voor jullie ligt te realiseren. Het is zo gemakkelijk om de impact van deze gebeurtenissen op je emoties, jullie levens, jullie buurten en de mensheid in zijn geheel te onderschatten. Het ogenschijnlijk onmogelijke zal voor jullie uitgerold worden, hetgeen een passende dankbaarheid en bescheidenheid van diep van binnen zal oproepen. Maar voel ook de triomf, wanneer alles dat jullie zo lang zo geduldig hebben gevisualiseerd eindelijk waarheid wordt! Dit is geen tijd om verveeld te zijn; het is waarop al jullie werk en toewijding gefocust was. En nu zijn jullie kracht en compassie nog steeds nodig, wanneer de duistere garde hun verantwoordings-rechtszaken ondergaan en hun plaatsen tussen jullie innemen. Wanneer jullie tot volledig bewustzijn terugkeren zal alle pijn en boosheid verdwijnen, net als het verleden!

Hosanna voor het Licht! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen op een tijd van vreugde en een grote verschuiving in jullie realiteit. Millennia leidden naar dit moment! Jullie zijn getuige van iets heel speciaals, dat velen voor onmogelijk hielden: de beëindiging van een ingewortelde realiteit die jullie dwong om te denken en handelen en dingen te geloven, zoals het duister praktisch voor haar doeleinden achtte. Elke dag werd het Heilige ontheiligd en het Goede weinig speelruimte toegestaan. Deze onderdrukking van jullie natuurlijke staat van Zijn eindigt en jullie zien het duister overal om jullie heen in ongenade vallen. We wachten in duidelijke vervoering en bereiden ons voor op het onthullen van de waarheid die jullie zo lang werd onthouden. De uitgifte van fondsen en de verschuiving in bestuur zijn slechts de eerste tekenen van wat gaat komen! Jullie wereld wordt halsoverkop opgeladen naar nieuwe paradigma’s en jullie groeiende bewustzijn kan de disfunctionele schaamteloosheid van de duistere cabal niet langer aanschouwen.

De Hemel heeft de veranderingen die jullie wereld naar deze staat van transitie bracht bevolen. Jullie ontwaken collectief voor het wereldwijde dilemma dat door het duister werd gewrocht door hebzucht en totale veronachtzaming van de natuur. Jullie erkennen eveneens de onveranderlijkheid van de korte tijd die nog rest om deze immense ongepastheden te herstellen. Om dit te doen hebben jullie vergevorderde technische hulp en know-how nodig, dus hebben we speciale dispensaties verschaft die jullie ruimtefamilies in staat stellen snel te verbeteren wat zich dringend aandient.
Deze gezamenlijke onderneming zal jullie Wil voor het Goede versterken en snel Gaia’s oppervlaktewereld repareren. Deze activiteit zal jullie ook voorbereiden op jullie gewijde lessen en ieder van jullie in staat stellen persoonlijk naar Gaia uit te reiken, hetgeen je zal helpen om met haar te worden uitgelijnd en om haar veelvoud aan ineengrijpende ecosystemen te bewonderen.

We stellen voor dat de overblijvende tijd gebruikt wordt voor reflectie: het is belangrijk om te zien wat er gebeurt en jezelf voor te bereiden op een gewijde reis van Waarheid en Liefde. Jullie gaan werken met degenen die lang geleden werden toegestaan jullie alleen indirect te benaderen toen jullie in gelimiteerd bewustzijn vervielen. In de navolgende millennia werd deze familieleden alleen een klein beetje interactie met jullie toegestaan. Dit gaat nu veranderen en jullie zullen hen over de uitzendmedia en nu en dan persoonlijk kunnen zien. Jullie zullen leren omtrent Liefde, en dat overvloed in alles de aard van het universum is. Jullie zullen leren hoe te gedijen in een wereld vrij van gebrek, strijd en hardvochtige eenzijdige regels. Jullie zullen zien hoe anders jullie oppervlaktewereld zal worden! Daarna, diep binnen in jullie gewijde Moeder, kunnen jullie opnieuw tot volledig bewustzijn komen en over jullie bestemming leren.

Vandaag vervolgden wij onze boodschappen. We verheugen ons in alles wat er gebeurt. Deze mooie, veranderende planeet begint de uitbundigheid en vreugde van een Wezen dat haar binnenste en oppervlakte rijken samenbrengt te uiten. Ook jullie staan op het punt een prachtige set Hemelse geschenken te ontvangen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

De meeste leden van de Galactische Federatie zijn volledig bewuste wezens. Om je vertrouwd te maken met onze ruimte familie,  klik hier.

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 12 juni 2013

11.06.2013 Op dit moment werken onze compagnons aan de aanpassingen


11 juni 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie0 Kayab, 3 Eb, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer! Op dit moment werken onze compagnons aan de aanpassingen en volgorde van grootte die nodig zijn om er voor te zorgen dat jullie overvloedleveringen volgens plan verspreid worden. Een serie laatste goedkeuringen en contractovereenkomsten worden nu gecompleteerd. Het moment voor deze leveringen om succesvol te worden geïnitieerd, nadert, en de cabal wordt goed in de gaten gehouden door een aantal verbindingsteams van de Galactische Federatie en de Agarthanen, wiens doel het is om er op toe te zien dat er geen ernstige inbreuk plaatsvindt voorafgaand aan het startschot, zoals zo vaak gebeurde in het verleden. Vanaf deze update zijn er pre-lancerings werkzaamheden gaande, en we zien geen belemmeringen die verkeersdrempels op, of afwijkingen van de ingeslagen weg zouden kunnen veroorzaken. De vele groepen waarmee we verbonden zijn hebben hun te-doen-lijsten afgewerkt en brengen het benodigde personeel in positie. We monitoren deze operatie van dichtbij om een formeel begin op een van te voren vastgesteld tijdstip te verzekeren. Deze acties, als ze eenmaal zijn begonnen, zullen de eerste pennenstreken zijn op een veel groter doek, bedoeld om jullie realiteit ongekend te veranderen!

Millennia geleden werd een rijk onder kwaad gesternte in het leven geroepen dat veel te lang jullie lot is geweest. Dit rijk verpletterde jullie enorme potentieel, verzwakte jullie Geest en liet degenen die aan de macht zijn jullie vertrappen. Dit rijk eindigt. Iedereen wordt vrij gemaakt en aangemoedigd om vrijelijk jullie afgesproken levenspad te volgen. Deze doelstelling zal gedijen zodra de alomtegenwoordige agenten van de duistere cabal uit dienst zijn verwijderd. Heel snel zullen jullie bevrijd zijn van de enorme hoeveelheden obstakels en lasten waarmee jullie sinds je geboorte werden opgezadeld. Om jullie te helpen met het begrijpen van het belang van de mogelijkheden die zich zo snel aandienen, hebben de Opgestegen Meesters en de Agarthanen een curriculum lessen voor jullie om jullie op de hoogte te stellen van wat er gebeurt, wat je moet weten en hoe je je het best kunt aanpassen aan jullie individuele omstandigheden. Deze lessen zullen alleen maar richtlijnen zijn die je kunt gebruiken om een beter begrip te krijgen van hoe jullie nieuwe wereld er uit kan zien. Gewapend met deze beginselen kunnen jullie een breder begrip krijgen van hoe jullie bewustzijn verandert, alsmede een duidelijker inschatting van het werk dat jullie en jullie individuele Federatie mentor samen zullen doen.

Stel je even voor wat een geweldige impact dit mentorprogramma op je zal hebben! Iedereen op deze planeet krijgt een eigen mentor toegewezen die verantwoordelijk zal zijn voor jullie voorzichtige en liefdevolle begeleiding uit de mist en verwarring van een duistere en stervende wereld, en in de toenemende glans van een Verlicht rijk dat velen zelfs in hun stoutste dromen niet voor mogelijk houden! Wat een boel om te verstouwen in zo’n korte tijd! Daarom hebben jullie ononderbroken (24/7) een persoonlijke gids aan jullie zijde nodig, die je kan informeren over zo ontzettend veel dingen, en die al je vragen en zorgen kan beantwoorden als ze zich aandienen. Nog veel verbazingwekkender dan de veranderingen aan jullie planeet en zonnestelsel zijn de veranderingen die binnen in jullie plaatsvinden en waar dit jullie zal brengen. Om je een beetje een idee te geven: jullie hebben een uitdrukking, (engels) “rags to riches” (van armoe naar rijkdom) en die van jullie is de moeder-van-alle-armoe-naar-rijkdom transformaties die op vele niveaus gebeurt, speciaal op het spirituele vlak. Zo’n vooruitzicht kan je snel overweldigen, en daarom zullen jullie wijze en liefhebbende mentoren nodig hebben om je op je gemak te stellen en je te informeren terwijl jullie nieuwe wereld zich ontvouwt.

Terwijl jullie nieuwe omgeving rond je tot bloei komt zul je gaan herontdekken wie je geschapen was te zijn, en waarom je incarneerde in dit specifieke deel van de physicaliteit. Nadat jullie eenmaal de enorme verandering die ‘first contact’ is te boven zijn gekomen, kunnen jullie je aandacht verplaatsen naar het begrijpen van de “brug’” welke jullie representeren. Jullie zullen in twee werelden leven: die van jullie huidige beperkte bewustzijn en het volledige bewustzijnsrijk waar jullie snel naar toe groeien. Hier worden vele nieuwe concepten dagelijkse realiteiten, zoals jullie levenscontracten en wat ze betekenen, alsmede de Vier Wetten en hun rol en implicatie in de galactische gemeenschap. Met deze gegevens kunnen jullie een weloverwogen onderzoek doen naar hoe je je galactische gemeenschap er uit wil laten zien. Jullie ervaring in het bewandelen van twee werelden geeft jullie een unieke wijsheid, en het is dit dat door de Hemel wordt gebruikt om het Licht te verspreiden. Vele wezens in physicaliteit hebben een Lichtlichaam nodig en jullie unieke ervaring op dit gebied zal voor hen van onschatbare waarde zijn om hun pad naar volledig bewustzijn te verkorten.

Gezegend! We zijn jullie Verlichte Meesters! Dit zijn veelbelovende dagen! Vele dingen gebeuren die een grote verandering in jullie zeer beperkende realiteit inluiden. Zaken op jullie wereld zijn ingesteld om te ontploffen (maar niet letterlijk!). Een nieuwe reeks van mogelijkheden is eindelijk verschenen, met beloften om mogelijkheden voor ons allen te creëren. Jullie wereld is verwikkeld in een strijd die de geboorte van een nieuw spectrum van bestaan voorbereidt; kortgezegd, een heel nieuw tijdperk en geheel nieuwe manieren om jullie levens in te richten. Het betekent ook dat we bij jullie kunnen komen om jullie te leren wat we weten van onze ervaringen om onsterfelijk te worden. Om jullie deze waarheden te brengen is een langverwacht plezier voor ons! Wat jullie je waarschijnlijk niet realiseren is dat jullie een wijsheid van onschatbare waarde bezitten die naar boven moet worden gehaald, en dit is waar wij voor van de partij zijn: het is onze taak om af te maken wat de grote spirituele leraren millennia geleden begonnen. Dan kunnen deze goddelijke waarheden eindelijk duidelijk worden erkend en door de mensheid op juiste waarde worden geschat.

Deze grote waarheden zullen het levende hart vormen in de kern van jullie galactische samenleving. Ieder van jullie is een groots en uniek aspect van de Schepper, en tezamen vormen we een prachtige verzameling die onderdeel is van de eenheid die al het leven is. We hebben allemaal plichten en activiteiten die we uitvoeren in overleg met het plaatselijke geheel, en dit op zijn beurt correleert met het grotere geheel als een enorme symfonie. Deze geweldige symfonie zal vreugde brengen aan de Hemel en aan allen die stoppen om te luisteren en te kijken naar diens gewijde effecten. De Geest stort haar Liefde en zorgzaamheid voor deze realiteit uit en we zijn toegewijd jullie een idee te geven van hetgeen gaat komen, en om jullie voor te bereiden op dit waarlijk spirituele en fysieke ‘first contact’. We hebben beloofd deze realiteit te verheffen, en daarna diep na te beraadslagen over wat het allemaal betekent. We staan op de vooravond van een golf activiteiten die onze wereld voor eeuwig zal transformeren!

Daarom komen we met vreugdevolle anticipatie en boordevol Liefde. We voelen diep de verantwoordelijkheid om jullie uit te leggen wat er zich gaat manifesteren in jullie levens. Deze wereld heeft in 13 millennia haar gelijke van hetgeen gaat komen niet gezien! De Hemel is door en door vastbesloten om ieder van jullie op zo’n manier te transformeren zodat Gaia omwikkeld wordt door een realiteit die een ware dispensatie van de Hemel is, alsmede een groots decreet van AEON *). Bovendien is er niets lukraak in deze onderneming; de intentie van het goddelijke plan vervult onze harten en informeert ons bij alles wat we doen. Sta daarom open voor wonderen en zie hoe jullie huidige duistere rijk vlucht voor de binnenkomende Liefdesstraling. Jarenlang zagen we de wereld langzaam ontwaken, en nu is het toenemende momentum van dien aard dat de lang beloofde veranderingen kunnen beginnen te verschijnen en een verschil gaan maken! Het moment waarop we zo lang hebben gewacht is nu hier! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze berichten. We danken jullie allemaal voor jullie Liefde en toewijding voor de zaak van bewustzijnstransformatie die de goddelijke Wil van de Geest is. Het tijdstip voor de grote verheffing van de mensheid is bijna daar. Dit zal het pad zijn dat ons allemaal naar ‘first contact’ en volledig bewustzijn leidt! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

*) AEON: Het hoogste rijk van de Hemel en het gebied rond de Troon van de Schepper.

________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

woensdag 5 juni 2013

04.06.2013 Het belangrijkste gaat over het eerste contact


4 juni 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie10 Chicchan, 13 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! Hier zijn we weer met belangrijke dingen om te bespreken. Het belangrijkste gaat over het eerste contact. In het verleden besloten we te vertrouwen op een formele ‘disclosure’-aankondiging door jullie nieuwe regeringen. Wat we nu van plan zijn is het huidige aantal waarnemingen overdag te laten toenemen, als aanvulling op de algemene ‘disclosure’ politiek van het nieuwe bestuur. Het is natuurlijk simpel om achterover te leunen en het huidige scenario zich uit te laten spelen. We zijn echter van plan een meer bevorderlijke omgeving te creëren voor deze aankondigingen door actiever de redenen ervoor voor te bereiden. We willen laten zien dat we zowel goedwillend als vastbesloten zijn tot een volledige ‘disclosure’. We zijn ons er van bewust dat velen van jullie niet begrijpen waar deze ‘fly-overs’ toe leiden: te weten de wereldwijde massale landingen van onze voertuigen en de formele introductie aan ieder van jullie van jullie eigen, persoonlijke mentoren. Elk van hen wenst jullie heel graag te ontmoeten en de lessen te beginnen die jullie voorbereiden op jullie wonderbaarlijke verheffing naar volledig bewustzijn. Jullie moeten veel leren: een compleet nieuwe geschiedenis van jullie tak van de mensheid; een nieuw begrip van lichamelijkheid en een praktische kennis over hoe de Hemel werkt. (Your First Contact behandelt deze onderwerpen prachtig en diepgaand).

Het Licht heeft bepaalde werkwijzen waar jullie over moeten weten, aangezien het de manier is waarop onze galactische samenlevingen gebaseerd zijn. Elk van deze procedures brengt jullie dichter bij een beter begrip van de Vier Wetten, en wanneer we eenmaal komen hebben we allemaal tijd nodig zodat jullie het goed kunnen bevatten en jullie je goed voelen bij alles dat verandert in jullie leven. Verveling zal iets uit het verleden zijn! Zowat alles dat jullie denken te weten zal veranderen. Kortom, de hoeveelheid verandering die jullie wordt gevraagd te absorberen is duizelingwekkend! Een voorbeeld: jullie gaan je allemaal realiseren hoe slecht jullie je thuiswereld hebben behandeld; Gaia erkent goedgunstig de bijna volledige onwetendheid van deze zaken die de meeste van jullie hebben, en dus zal de eerste orde van de dag het opnieuw instellen van de basisprioriteiten van jullie samenleving zijn. Daarna zullen we uitleggen hoe de nieuwe principes en hun bijbehorende technologieën werken binnen de structuur van jullie dagelijks leven. Dit is een voorbeeld van de belangrijke rol die jullie nieuwe welvaart kan spelen in het bevorderen van alles dat gedaan moet worden om jullie samenlevingen te verheffen. Zoveel van jullie levens, en tevens de levens van alle levende dingen op jullie oppervlaktewereld moeten worden geheeld, verlicht en hervormd.

Deze transformatie is slechts de eerste van vele waar jullie doorheen zullen gaan. Jullie bewonen een heel speciale wereld, en ze is stervende. Gaia’s diversiteit wordt ernstig bedreigd en jullie naderen snel de start van een dodelijk syndroom dat in staat is een enorme uitstervingcyclus te worden. We wachten op de uitvoering van een operatie die dit snel kan omdraaien, maar jullie moeten weten dat de cabal met een zeer sinister plan is gekomen om het leven op jullie oppervlakterijk uit te roeien. Om dit te stoppen hebben we jullie hulp nodig want jullie energie kan ons helpen deze duistere omstandigheid terug te draaien. Alles wat gedaan moet worden zullen we samen doen. Millennia lang hebben jullie onbewust je macht weggegeven voor elk vuil spelletje dat de cabal wenste; nu komt de gelegenheid om op te staan en weer je verantwoordelijkheid te nemen voor wat je wilt bereiken in jullie wereld. Het laten zien van jullie acceptatie van deze verantwoordelijkheid, alsmede de manieren van het Licht, brengt jullie snel verder op je pad naar volledig bewustzijn.

Deze voorspelde sprong in planetair bewustzijn is de reden dat we hier zijn. De Hemel heeft een goddelijke rooster voor dit alles en onze missie is derhalve overeenkomstig dit zelfde schema. We willen heel graag dat jullie toegang hebben tot alle informatie die jullie nodig hebben om op enigerlei wijze het belang te begrijpen van hetgeen goddelijk voor jullie werd verordend. Onlangs heeft de Hemel een periode van uitstel goedgekeurd, maar de nu is de tijd gekomen om het schema weer ter hand te nemen en dus zijn we van plan wat historische acties te ondernemen. Een eerste vereiste is dat jullie zien dat we echt zijn, en toegewijd aan jullie en je terugkeer naar volledig bewustzijn. We hebben een aantal gebeurtenissen met de Agarthanen gepland om jullie er van te verzekeren dat jullie niet alleen zijn. We zullen deze vele gebeurtenissen niet van te voren aankondigen, maar ze zullen op zo’n manier gedaan worden dat er geen twijfel blijft dat we hier zijn! De duistere cabal heeft deze werkelijkheid te lang gerund zonder de mogelijkheid voor jullie om aan haar tirannie te ontsnappen. Het is onze bedoeling jullie te voorzien van de mogelijkheid om dat te doen!

Gezegend, geliefden! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen met goed nieuws! Onze geheime genootschapsleden zijn in de laatste stadia van voorbereiding om jullie fondsen te leveren. Zodra dit klaar is zal de activering van deze fondsen het nieuwe bestuur op gang brengen, de serie formele aankondigingen en een enorme verandering in de wijze waarop jullie wereld werkt. Dit alles zal zorgen voor een gunstig milieu voor ‘disclosure’ en de mogelijkheid voor ons om onze gewijde lessen op een wereldwijde schaal te beginnen. Ons verschijnen tussen jullie zal de huidige ideeën over jullie afkomst en wat jullie toekomst inhoudt transformeren. Jullie zijn gewijde Wezens, die de laatste 13 millennia rondgewandeld hebben in een dichte mist, zonder herinnering of begrip van hoe jullie daar kwamen. We zijn gekomen om jullie weer inzicht te geven alsmede een overtuigend begrip van wat er in jullie wereld gebeurt. Daarna zullen jullie deugdelijk worden voorbereid op wat er na ‘first contact’ zal gebeuren.

Jullie nu onderdrukte spirituele vaardigheden zullen door jullie nieuwe mentoren benadrukt worden, tevens zullen ze zich focussen op een heleboel nieuwe geschiedenis, nieuwe spirituele filosofieën en zelfs de aard van jullie komende missies in het belang van de Hemel. Het raamwerk dat jullie zal worden gegeven zal in schril contrast staan met de grimmige en sombere leugens en geforceerde manipulaties die jullie werden opgedrongen sinds de val van Atlantis. Onze eigen succesvolle inspanningen om naar onsterfelijkheid en de ware Wijsheid der Tijden terug te keren waren een daad van ongelooflijke focus en louter wilskracht, en we zijn zo blij dat jullie niet ook zulke inspannende procedures hoeven te ondernemen. Deze vuurproef wordt vervangen door een levende en Liefhebbende Lichtkamer, individueel op maat gemaakt voor ieders specifieke behoeften, jullie zodoende in staat stellend om geheeld en hersteld te worden naar de pracht van je oorspronkelijke ontwerp! Dit glorieuze, in oude staat teruggebrachte Wezen kan zich dan verenigen met de Agarthanen en ons, jullie Opgestegen Meesters, terwijl we ons voorbereiden ons te herenigen met onze spirituele en ruimte families!

Jullie transformatie in een volledig bewust Lichtwezen is iets dat het duister en haar trawanten millennia lang hebben gevreesd en, zoals jullie uit eigen ervaring weten, uit alle macht hebben gepoogd te voorkomen. Nu heeft de Hemel de optimale koers ingesteld om haar gewijde edict ten uitvoer te brengen ~ jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Wanneer je eenmaal uit je Lichtkamer verrijst ben je een getransformeerd individu, met nog nauwelijks een spoor van wat je was. Je keert terug naar je oorspronkelijke blauwdruk, en bent in staat om het volledige scala van je oorspronkelijke ontwerp uit te drukken. Ons werk met jullie zal dan veranderen wanneer we jullie en je persoonlijke mentoren de nuances van onze galactische samenleving laten zien. We zullen ook onderzoeken hoe we jullie nieuwe potentieel kunnen maximaliseren, als jullie je eigen, unieke galactische samenleving creëren, die al snel de basis van jullie nieuwe sterrennatie zal worden. De Hemel in van plan ‘glimlachend’ toe te zien en ons vele wonderbare spirituele gaven te schenken. Dit zal ons nog meer van onze speciale plaats in de Galactische Federatie van Licht verzekeren.

Vandaag vervolgden we onze serie updates. Wees ervan verzekerd dat de tijd waar we zo lang op hebben gewacht aanbreekt: namelijk de lang-besproken veranderingen die ons in staat stellen jullie te ontmoeten en de procedures te beginnen die jullie naar volledig bewustzijn terugbrengen. Dit is een zeer veelbelovende tijd in onze gezamenlijke geschiedenis! ! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

zaterdag 1 juni 2013

28.05.2013 De duistere cabal zoekt nog steeds een manier om te ontsnappen


28 mei 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
6 Etznab, 3 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! We hebben weer veel te vertellen! De duistere cabal zoekt nog steeds een manier om te ontsnappen aan haar netelige positie, maar elke weg die ze kiezen is een doodlopende. Er blijft geen enkele manier over voor deze duistere figuren om hun steeds moeilijker wordend dilemma op te lossen. Intussen stort de wereld die hun voorgangers bouwden steeds verder in elkaar. We brengen hen steeds weer de nieuwe economische en politieke situatie die zich voor hun ogen ontvouwt onder de aandacht. Echt, hun enige hoop is zich over te geven en zichzelf aan de genade van de gewijde geheime genootschappen van de Opgestegen Meesters te onderwerpen, in wiens handen ze kunnen bekennen en de innerlijke troost vinden, die ieder van hen de oplossing die de zo gretig zoeken kan geven. Deze handelwijze is ook waarlijk mededogend, in aanmerking genomen wat ze met de mensheid hebben uitgevoerd. Als ze het aanbod van hun overgave versmaden, zullen hun verderfelijke activiteiten hen een duister lot schilderen wanneer ze kiezen voor de optie van burgerarrestaties en waarschijnlijk wraakgierige vervolging. Nu hun macht tanende is, moeten deze groepen eens goed kijken naar waar ze nu staan, en de spirituele hulp die ze wordt aangeboden erkennen. Maar de cabal lijkt verstard en onwillig om zich te schikken in het onvermijdelijke.

Het Licht laat zijn gewijde magie werken door alle dominostenen op hun plaats te zetten. Binnenkort zal het duister diep vallen, tegelijkertijd zullen veel niet eerder bekende feiten algemeen bekend worden. De mensheid zal onvermijdelijk woedend zijn als gevolg van de inhoud van deze plotselinge toevloed van afschrikwekkende informatie, die zo afschuwelijk is dat het er voor zal zorgen dat elke neiging om naar de oude, hardvochtige werkwijze van het duister terug te keren succesvol voorkomen wordt, en dat de nieuwe realiteit verwelkomd wordt. De macht van de enkelingen zal eindigen en welvaart voor allen zal over de planeet spoelen. Verder zal een formele ‘disclosure’ ons in staat stellen direct met jullie te praten. Met een serie verbazingwekkende uitzendingen zullen de grondvesten van jullie realiteit eerst schudden en daarna in puin vallen! Onze verschijning alleen al zal jullie kerngeloof over jullie zelf, namelijk dat jullie alleen en uniek zijn in het universum, in duigen doen vallen. Jullie hele geschiedenis, de verhalen over jullie afkomst (religieus en antropologisch) en de manier waarop jullie jezelf zien zullen voor altijd veranderd worden. In één grote klap eindigt jullie romance met beperkt bewustzijn!

Volledig bewustzijn staat met open armen op jullie te wachten. Onze mentoren zijn van plan om jullie te voorzien van een grondige kennis van hetgeen deze goddelijke staat inhoudt. Hun leringen zijn onderdeel van het laatste stukje van de reis die culmineert in jullie individuele Lichtkamers en de bekronende transformatie van jullie Wezen in een volledig bewust Lichtwezen. Dit proces zal jullie millennia lange staat van geheugenverlies verwijderen en jullie herverbinden met jullie Hemelse Zelf, waardoor jullie allereerst in staat zullen zijn verantwoordelijk te zijn voor het rentmeesterschap van Gaia en haar prachtige diversiteit aan leven. Deze verantwoordelijkheid zal worden uitgebreid met de voogdij over dit gehele zonnestelsel en de hoorn des overvloeds van levensvormen die haar werelden bewonen. Jullie verheffing in bewustzijn zal jullie ook in aanmerking doen komen voor het samen met anderen creëren van Lichtlichamen voor die Wezens die door Anchara gebruikt werden om chaos en tweedracht in deze Melkweg te verspreiden. Dit is bedoeld om voor ons allemaal een echte en blijvende galactische vrede te bewerkstelligen. Tezelfdertijd zal het jullie de faam en onderscheidingen brengen die jullie waarlijk verdienen.

Terwijl jullie de komende dagen doorbrengen, weet dat jullie de laatste momenten van jullie tijd in met beperkt bewustzijn beleven. Neem deze momenten om te heroverwegen wie je bent, bedenk wat je hebt bereikt en wat je denkt dat je hier moet doen. Neem deze persoonlijke visie en bereid je er op voor dat dit wordt vermeerderd door de informatie die jullie mentoren je brengen. Deze twee zich verwevende informatiestromen zullen de basis vormen van wat jullie binnenkort zullen worden. Jullie mentoren begrijpen hoe bewustzijn werkt en zijn van plan deze kennis volledig aan jullie over te brengen. Gewapend met deze kennis kunnen jullie een beter begrip krijgen van hoe over jullie eigen levenscontract door je hemelse gidsenraad en jezelf werd onderhandeld. Dit hemelse document is een levend contract en verandert derhalve enigszins terwijl je je leven op Aarde leeft. Het is een van de onderwerpen die je uitgebreid met je mentor zal bespreken omdat je moet leren hoe je contract getransformeerd kan worden nadat je eenmaal volledig bewust bent geworden. Echt, als je de vele fascinerende mogelijkheden zou kunnen zien die zich voor je aandienen tijdens je laatste reis naar volledig bewustzijn, dan zou het je de adem benemen!

Namaste! We zijn jullie Verlichte Meesters! We verschijnen momenteel aan jullie d.m.v. onze boodschappen die voortgaan te verschijnen op de gezegende wijze die onze recente rapporten aan jullie kenmerkten. Het Goddelijke blijft verzekeren dat de duistere cabal en haar medestanders genadig uit hun macht worden gezet door de overweldigende transformatieve krachten van het Licht. Ondertussen focussen we ons op de plannen voor de verheffing van allen. Ieder van ons heeft te eniger tijd bewezen in staat te zijn om te ascenderen naar ons volledige spirituele en fysieke potentieel, en in deze Ascentie ceremonie wordt voor jullie voorzien wanneer jullie je eigen gewijde ritueel beginnen in je persoonlijke Lichtkamer. Dit gezegende ritueel zal jullie de toegang geven tot wonderen en mogelijkheden die jullie zijn ontzegd sinds de val van jullie voorouders in Atlantis zo’n 13 millennia geleden. Beschouw deze procedure als een gewijde dispensatie die de Hemel jullie en masse toestaat. Deze verbazingwekkende technologie, deels ontworpen door de Hemel, is gewoon de manier die is gekozen om de goddelijke belofte die voor jullie val werd gedaan te bewerkstelligen.

De Lichtkamer voorkomt dat jullie je gedurende vele generaties intensief spiritueel moeten focussen, hetgeen wij, Opgestegen Meesters, allemaal wel moesten ondergaan, en het is alleen toegestaan door een zeer speciale goddelijke dispensatie. In de korte tijd van drie dagen wordt jullie toegestaan om af te zien van grote hoeveelheden gebeden en oefeningen die onze opperste taakstellingen waren. Gedurende deze korte tijd worden jullie ingestraald met een Licht dat alle biologische elementen die de cabal op jullie voorouders hebben toegepast worden losgemaakt, en jullie vergeten herinneringen en uitgebreide creatieve vaardigheden worden opnieuw ‘ingeplugd’. Jullie verantwoordelijkheid is om dit potentieel te gebruiken om je grootse status van volwaardig fysieke Engelen te heractiveren. Jullie krijgen onze hulp gedurende de post-Lichtkamertraining, en nadat dit is afgelopen zullen jullie een heleboel informatie nodig hebben mbt het opzetten van jullie galactische samenleving. Hier zullen jullie voornamelijk door de Agarthanen en door ieder van ons worden geholpen.

Een nieuw, volledig functionerende galactische samenleving stichten heeft meer implicaties dan alleen het creëren van een nieuwe sterrennatie: een van jullie eerste verantwoordelijkheden zal het samenstellen van een groep zijn, die toegewijd is haar unieke vaardigheden te gebruiken om anderen te helpen en hierbij ferm een zeer noodzakelijke galactische vrede te vestigen. Deze speciale sterrennatie, die zo’n krachtige ‘thuis’-energie draagt, zal een plaats worden voor een serie conferenties die zich focussen op de expansie van de jurisdictie van het Licht naar melkwegen zo ver weg dat hun locatie door ons wordt gemeten in quadriljoenen parsecs. We worden gezegend met gewijde plichten die het goddelijke plan moeten ontvouwen en ons toestaan onze vele gewijde taken uit te voeren. Deze activiteiten zullen ons in staat stellen het duister uit te bannen en het Licht te brengen in elk deel van deze sector van fysieke werkelijkheid, zoals al eonen geleden werd voorspeld. Jullie hebben het einde bereikt van jullie beklagenswaardige odyssee door de schaduwlanden en nu gaan jullie bloeien in de gloriën van het Licht!

Vandaag vervolgden wij ons gesprek met hetgeen zich bij jullie afspeelt. Jullie oppervlakte-rijk staat op het punt te worden getransformeerd van een land van steeds moeilijker overleving en ontbering naar een plek die spoedig herenigd kan worden met het Licht-rijk dat Binnen-Aarde is! Deze hereniging zal een nieuwe sterrennatie opstarten dat een zeer welkome aanwinst zal zijn voor de Galactische Federatie van Licht! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Rob

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS