Volgers

PUTIN

woensdag 29 juli 2015

NEDERLANDS -- Sheldan Nidle, 28 juli 2015

I Muluk, 2 Pop, 12 Manik
Dratzo! Er is veel gaande! De verschillende processen, door onze aardse bondgenoten gekozen, hebben uitvoeringsschema's gekregen. Zoals gewoonlijk komt een vaste commissie op frequente tijden met de duistere cabal samen. Bij deze ontmoetingen stellen onze aardse bondgenoten de afgezanten van het duister een serie ultimatums. Deze ultimatums zijn gewoonlijk gebaseerd op een serie wettelijke besluiten die aantonen dat het duister in principe bankroet is en dat hen de bevlogenheid ontbreekt om zinloze militaire acties uit te voeren. Samengevat keert de wereldopinie zich flink tegen hen. De oude families in het bijzonder bezitten formele schuldbekentenissen die het vermogen hebben de complete krachteloosheid van het fiat monetair systeem te bewijzen. Het duister realiseert zich nog maar net hoe kwetsbaar haar positie is. De eindtijd van deze cabal komt steeds dichterbij. De oude families willen niet alleen een nieuw systeem opzetten maar ook mondiale condities scheppen voor de bloei en groei van het nieuwe bewustzijn We herinneren hen er constant aan dat de arme menselijke menigten die deze aardbol bewonen, in doodsnood en in pijn verkeren. Hun antwoord aan ons is dat een proces voor verandering komende is en aan kracht wint. Er zal een tijd zijn voor alles. Wij antwoorden dat de Hemel eveneens een glorierijke agenda heeft!
Toen de Atlantiërs zo ondankbaar de mensheid achterlieten, bleef het volk in hongersnood achter met de dood als uiteindelijk resultaat. Op dat moment kwamen de Anunnaki die, onder een strikte overeenkomst met de Hemel, de mensen gedeeltelijk weer overeind hielpen en hen onder het onmenselijke juk van hun duistere heerschappij plaatsten. Aanvankelijk waren jullie voorouders blij met hun hulp. Ze wisten diep in hun hart wat er zo grillig aan het ontstaan was. Deze nieuwe duisteren poogden de Atlantiërs te vervangen en hun herinneringen van wie ze werkelijk waren, weg te vagen. Dit zat jullie voorouders dwars aangezien ze zich realiseerden dat er iets geweldigs moest gebeuren om ze naar hun oorspronkelijke staat terug te brengen. Uiteindelijk, na verloop van ettelijke millennia, pasten jullie voorouders zich aan deze beperkte realiteit aan. De gouden eeuwen, na Atlantis, bewezen aan de meeste van jullie voorouders dat sommige smeekbeden verhoord werden. Maar de hoop van degenen die zich de oude wereld herinnerden was een voortdurende mantra aan de Hemel om een ware kampioen te sturen. We werden in het geheim aangewezen om jullie te beschermen en verdere instructies af te wachten.
Sinds de vernietiging van Atlantis hebben jullie voorouders geleden omdat de Anunnaki meedogenloos over hen heersten. Nadat de laatste gouden eeuw eindigde met de grote vloed, selecteerden de Anunnaki handlangers om op hun beurt als jullie leiders te dienen. De Anunnaki begonnen jullie te verdelen in twee verschillende groepen en gebruikten dit als een middel voor nog grotere controle. Morele wetten om deze samenlevingen te besturen werden aangenomen en vele andere wetten werden opgesteld om hun handlangers te helpen deze twee zeer verschillende groepen te besturen. De handlangers kregen onderricht over oorlog, haat en andere manieren om een gemeenschap te manipuleren. Vandaag de dag zijn jullie bijna alles vergeten omtrent jullie verleden en hebben jullie veel van de voorschriften die de afgelopen acht millennia zijn opgesteld, geaccepteerd. Jullie huidige samenlevingen zijn in werkelijkheid jullie kijk hierop aan het veranderen. De Anunnaki zijn vertrokken. De handlangers bleken een waarlijk onbekwame groep. Ze kennen alleen wat de zeer scherpzinnige Anunnaki hen geleerd heeft. Ze hadden eenvoudige toegang tot gezondheid, macht en een algemene bestuurlijke onverschilligheid. Dit creëerde een soort van ongevoeligheid, dat gebruikt kan worden om hen ten langen leste af te serveren.
Terwijl bewustzijn groeit, beginnen jullie te zien hoe dit rijk veranderd kan worden. De oude families werken gedeeltelijk binnen de context van de oude werkelijkheid. Er is iets nieuws nodig dat deze millennia oude hachelijke situatie snel kan veranderen. Wij geloven dat een transparante en krachtige beweging dit rijk snel kan veranderen. We hebben dit al jaren lang geopperd. Kleine groepen die ernaar streven de plaatselijke omstandigheden te verbeteren verschenen overal op jullie aardbol. Deze kleine bewegingen verstevigen geleidelijk aan hun greep zodat de benodigde grotere groepen ontstaan die samenkomen en machtige netwerken creëren. Met andere woorden, om dit te doen met machtige weldoeners die hun rijkdom gebruiken om deze talloze projecten te ondersteunen. Voor ons is dit een meer acceptabele manier. Het duister kan dan pogen in te grijpen. Laat ze en gebruik het om hiermee je voordeel te doen om de goede zaak te voeden. Hun corrupte methoden kunnen alleen maar leiden tot een ware "Stille revolutie". Dit moest een half decennium geleden al worden gedaan. Het resultaat van dit groeiend bewustzijn kan deze boeven dan uit de macht zetten. De resultaten zijn binnen een veel kleiner tijdsbestek hetzelfde.
Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met een boodschap voor iedereen!! Op dit moment gaat er op Gaia een geweldige energie naar jullie verschillende leefgebieden. Elk van deze energieën bouwt voort op de vorige. De komende Augustusmaand zullen deze energieën een hoogtepunt bereiken. Deze energieën zullen de basis gaan vormen voor een serie nog hogere energieën die gaan volgen. Deze energieën activeren delen van jullie geest, hart en lichaam. Deze organen zijn het middelpunt van een gezegende serie veranderingen die jullie nog bewuster zullen maken van de dimensionale transformatie. In 1972 werden er een aantal acties ondernomen om dit zonnestelsel te beschermen. Deze waren voor ons de initiële voorvallen om jullie realiteit te helpen. Wees ervan bewust dat Gaia voor ons een speciale planeet is aangezien ze diende als richtpunt voor het begin van deze Melkweg. Sinds we ooit Meesters werden, werden we ons er intens van bewust wat deze goddelijke levende bol waarlijk is. Het is een zegen om te weten dat haar behoud een goddelijk deel van onze vele gewijde taken is. Wanneer jullie in bewustzijn groeien kunnen jullie haar enorme belang voor dit zonnestelsel beter aanvoelen.
Deze nieuwe energieën zijn onderdeel van een voortdurend systeem van energieën, die Gaia bij de aanvang van dit millennium begonnen in te stromen. Deze energieën zullen de aanjager zijn van de voorbereidende energieën die nodig zijn om jullie veranderingen te beginnen. Op dit moment is het meeste van jullie aura geïntegreerd in velden die Gaia bekrachtigen. Terwijl zij op natuurlijke wijze groeit doen jullie dat eveneens. In Augustus zullen de volgende series beginnen deze bol in te stromen. Wij reguleren deze energieën en de veranderingen die ze zullen veroorzaken. Ze zijn in feite een soort tonaal patroon dat nodig is om jullie naar je volgende fase van groei te brengen. Het duister is zich bewust geworden van wat er gebeurt en we verzekeren de Hemel ervan dat onze bescherming zich uitbreidt over deze hele oppervlaktewereld. Intussen ontdekt het duister eveneens dat haar plannen om deze transformaties te verhinderen ernstig falen. Het Licht komt elke dag dichter bij een zeer gezegende overwinning!
Het gezegende lied van de Hemel weerklinkt door dit rijk. We vragen jullie positief te blijven en jullie meestal onaangesproken innerlijke krachten te gebruiken om er voor te zorgen dat deze op handen zijnde verandering plaatsvindt zoals gepland. Ieder van jullie is in werkelijkheid een juweel van de Hemel. Gebruik jullie collectieve vaardigheden om deze sprankelende innerlijke juwelen te laten schitteren. Wanneer je om je heen kijkt kun je deze grootse energie in actie zien. Visualiseer dit en laat je broeders, door dit te doen, schitteren met een sprankeling zo groot dat het een einde maakt aan de macht van het duister en het Licht van de Hemel binnenlaat. Laat dit de tijd zijn van een groots einde voor degenen die, in naam van het duister, jullie allemaal lieten twijfelen aan wie jullie zijn en waar jullie toe in staat waren. De tijd komt om dit rijk te laten weten dat jullie barmhartige hoeders-energieën zich voorbereiden om tevoorschijn te komen en een nieuw rijk te creëren dat gevuld is met vrede, samenwerking en vreugde. Halleluja! Een nieuwe tijd van vrijheid en welvaart is bijna hier!   
Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen om jullie te informeren over hetgeen er op deze wereld gebeurt. Onze ruimte- en Binnenaarde families voorzien in de basisvoorwaarden voor de grote serie veranderingen die momenteel onderweg zijn. We danken iedereen die ons allen bij deze missie zo genaderijk helpen om de mensheid te transformeren. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Vert. Rob/Marja

woensdag 22 juli 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle: 21 juli 2015


7 Ik, O Vayeb, 11 Ik
Dratzo! De wereld begint in twee delen uiteen te vallen! De duistere cabal is zowel furieus als onsuccesvol aan het werken om haar millennia lange voordelen te handhaven. Deze tradities hebben het zwaar onder de brede wettige aanval van de Lichtkrachten. Er worden eveneens beperkingen opgedrongen aan de frauduleuze wereldwijde bankiersnetwerken van het duister. Bijna wekelijks probeert het duister een situatie te creëren die uiteindelijk kan leiden tot oorlog. Deze strategieën falen eveneens. In feite is nu een patroon van geleidelijke ineenstorting de norm voor deze cabal en haar vele handlangers. Intussen bespreken onze aardse bondgenoten gezamenlijk hoe deze vroegere groep van mondiale machtsfiguren het best af te serveren. Een nieuw monetair systeem wacht haar tijd af voor haar formele aankondiging. Deze proclamatie wacht tevens op de laatste uiteindelijke zet, die snel een fait accompli zal worden voor het Licht. Wat momenteel ontbreekt is de toevoeging van het gouvernementele deel van deze groeiende grootse alliantie. In vele belangrijke regeringen arrangeren degenen die de leiding hebben de noodzakelijke herinrichting van bestuur dat de rechten van hun volk zal herstellen en een serie belangrijke arrestaties zal laten plaatsvinden.
De basis wordt gevormd voor een ware stille revolutie, die jullie wereld in staat zal stellen terug te keren naar een staat van vrede en niet eerder geziene samenwerking. Het duister siddert dagelijks vanwege de mate van vooruitgang die onze aardse bondgenoten gestaag boeken. Dit verhaal is nog steeds bijna niet voor jullie waarneembaar aangezien het omgeven is door een enorme wolk van duistere desinformatie. Het idee is de massa te verwarren door zich te handhaven d.m.v. leugens dat er niets werkelijk veranderd is. We wensen heel graag ons boven deze set 'rook en spiegels' te verheffen. We vragen onze aardse bondgenoten herhaaldelijk tenminste gedeeltelijk te onthullen wat er echt gebeurt. Hun antwoord is dat deze enorme desinformatie hen helpt de cabal te laten geloven dat hun vreemde strategie op een of andere manier werkt. Het stelt ze eveneens in staat om voort te gaan op hun unieke heimelijke manier en op het juiste moment een nieuwe realiteit op het leiderschap van de duistere cabal los te laten. Wij daarentegen menen dat een meer directe aanpak evengoed kan werken, aangezien het jullie enigszins 'op de hoogte' kan houden. De aardse Lichtkrachten blijven onvermurwbaar dat het in principe een zichzelf een nederlaag toebrengende strategie is vanwege de manier waarop de cabal opereert.
Terwijl deze strategieën voortgaan kunnen we zien hoe het Licht het duister uit de macht wil stoten. Voor de duistere cabal is rijkdom en macht alles. Voor hen is hun vermogen om immuun te zijn voor de wetten die alle anderen besturen een teken van hoe belangrijk zij lijken te zijn.  Het Licht is langzaam bezig het duister te omsingelen met alternatieven die beloven overweldigend voor hen te zijn. Dit proces dat ze gezamenlijk aanhouden is hoe deze ooit machtige vijand overwonnen kan worden. Het duister op haar beurt gaat door met vasthouden aan strategieën die op dit moment meestal niet werken. Dat is omdat de Annunaki niet meer in beeld zijn. In feite adviseren deze vroegere bovenbazen de aardse bondgenoten over de manier waarop hun vroegere wachters het best verslagen kunnen worden. Daarom wordt verwacht dat op een moment in de komende maanden deze strategie van het Licht het verwachte resultaat zal opleveren. De ondergang van de duistere cabal is in werkelijkheid slechts het begin. Onze landing zal plaatsvinden zodra nieuw bestuur en een nieuw financieel systeem volledig op hun plaats zijn. Daarvoor zullen een aantal gebeurtenissen plaatsvinden. Deze zullen de basis vormen voor jullie ontmoeting met je mentoren.
Al deze verbazingwekkende gebeurtenissen waren onderdeel van een voorgeschiedenis die in gang was gezet door de Anunnaki. De Anunnaki waren met de Hemel overeengekomen geen verdere aanpassingen te maken bij wat de Atlantiers jullie hadden aangedaan. Toch wensten de Anunnaki heel graag om jullie op de juiste tijd te veranderen in dom gemaakte menselijke robots. Deze robots zouden hun slaven moeten worden en de Anunnaki in staat stellen zich in de binnenste cirkel van het kwaadaardige Anchara continuüm te begeven. Dit plan betekende dat het duister eerst jullie voorouders volledig gedwee moesten maken m.b.t. elk bevel van hen. De drie gouden tijdperken waren het resultaat. Dit proces moest falen en na de grote zondvloed werden jullie over deze wereldbol verspreid. De duistere bovenbazen wisten dat de Hemel binnen korte tijd dit rijk opnieuw zou bezoeken en dat jullie bevrijd zouden worden uit de gevangenschap die jullie door de bovenbazen en hun handlangers werd opgelegd. Ons vroegere toezicht op dit zonnestelsel en  in het bijzonder Gaia, herzagen dit proces voortdurend. Tijdens deze bezoeken troffen we de Anunnaki en herhaalden we de talloze Hemelse decreten die ons lang geleden geciteerd werden. Deze spraken van jullie bevrijding en terugkeer naar volledig bewustzijn.
Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze wereld wordt voorbereid op een uiterst gezegende gebeurtenis! Lang geleden stond de Hemel een duistere opperheer toe om over dit land te heersen mits hij een aantal speciale regels nauwkeurig zou opvolgen. Indien de Anunnaki buitengewoon geprofiteerd hebben van deze overeenkomsten, zou een hachelijke situatie uit de weg geruimd worden gelijk enorme hoeveelheden vies water. De Anunnaki volgden deze goddelijke edicten en waren in staat de mensheid bijna 13 millennia lang te domineren. Het verdrag van Anchara maakte een einde aan deze overheersing en bracht vrede naar dit sterrenstelsel. Wij zijn degenen die deze schooiers nauwlettend in het oog hielden en rapporteerden trouw iedere kleine schending die door hen gepleegd werd. Nu verkeren we in een uiterst gezegende tijd, die het een ieder van jullie mogelijk zal maken eindelijk een realiteit te bereiken die gevuld zal zijn met vrede, vrijheid en welvaart. Het zal een tijd zijn waarin we vrijelijk tussen jullie kunnen lopen. Zelfs nu is het veel makkelijker dan eerder om jullie te helpen!
De toenemende energie van bewustzijn vormt een realiteit waarin jullie geconcentreerde aandacht werkelijk wonderen kan verrichten. Iedere werkelijkheid heeft energie die normaliter nogal zwak is. Gebruik jullie uitgebreide mogelijkheid om je te concentreren als een gereedschap om doelen te verwezenlijken. De toegenomen hoeveelheid spirituele kracht kan jullie in korte tijd succes opleveren. Laat, om dit te kunnen, alle negativiteit en frustratie los. Houd altijd in gedachten dat iedere dergelijke oefening niet alleen focus vraagt maar eveneens een groot aandeel innerlijke geprojecteerde positiviteit. Laat dit voordeel binnenin je ontstaan door een kalme en helpende energie te genereren. Dit zal de basis zijn van wat je van plan bent te doen. Wanneer je je eenmaal positief en geestelijk sterk voelt, begin dan iedere dag een moment te reserveren om deze energie te beschermen. Aangezien de details van je positieve projecties toenemen, kun je beginnen te zien hoe deze visualisaties het je mogelijk maken om je realiteit te veranderen. Dan zul je in een mum van tijd succes hebben
Jullie, Geliefden, leven in een tijdperk dat op een pregnant overgangspunt staat van rampspoed naar het Licht. Talloze gebeurtenissen komen tot vervulling. Deze gebeurtenissen zullen snel jullie manier van kijken naar deze nog steeds begrensde realiteit veranderen. Het gewijde doel is dat we ons gezamenlijk steeds verder uitbreiden en jullie daardoor in staat stellen te slagen. Haal hier je voordeel uit en gebruik je eigen positieve energieën om deze verandering te versnellen. Word je zelfs nog meer bewust van de opwindende mogelijkheden en doe mee door je eigen versie van de visualisaties aan te wenden om zo dit rijk naar een nieuw tijdperk van Liefde en Licht te bewegen. Samen bezitten we de mogelijkheid om de acties, die onze aardse krachten van het Licht ondernemen om jullie te voorzien van vrijheid, vrede en welvaart die jullie zo rechtvaardig verdienen, te versterken. We zijn voornemens om jullie dagelijks van de middelen te voorzien om jullie te helpen bij deze uiterst gezegende serie gebeurtenissen. Gezamenlijk, Geliefden, kunnen we triomferen!

Vandaag gingen we door jullie te berichten over wat er nu gaande is! Overal op deze gewijde bol, zijn individuen samen gekomen om de macht van het duister te verwijderen en haar aan de kant te zetten. Er is nog veel werk te verzetten. Desalniettemin is de tijd van vrijheid en overwinning heel, heel dichtbij! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Vert. Rob/Marja

woensdag 15 juli 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 14 juli 201513 Men, 13 Kumku. 11 Ik

Selamat Jalwa! (Beleef eeuwigdurende Vreugde). Op deze dag komen we met meer nieuws omtrent hetgeen er rondom jullie heen gebeurt. Het complexe proces van invoering van een nieuw financieel systeem beweegt zich in haar eigen tempo voort. De BRICS Ontwikkelings-bank is in werking en staat, net als de Chinese AIIB, open voor handel. Dit is nog maar het begin van wat er komen gaat. De nodige bewerkingen voor het opzetten van een Mondiale Herwaardering van Valuta (GCR) worden eveneens klaargezet om te worden onthuld. Voorbereidende vereiste daarbij is de levering van wereldwijde welvaartsfondsen. Dit proces wordt op dit moment doorgesproken door onze aardse bondgenoten en door ons. Het is het plan te beginnen zodra een aantal initiële humanitaire fondsen succesvol is uitbetaald. Deze procedure vordert gestaag en we verwachten dat jullie binnenkort enig resultaat kunnen zien. Daarnaast zijn we op het moment bezig een manier te bedenken waardoor we, wanneer het nodig is, in kunnen grijpen. We hebben al reeds in het geheim een aantal fondsoverdrachten gevolgd en hebben ontdekt hoe we, als dat nodig is, een succesvolle overdracht van fondsen zeker kunnen stellen. De cabal heeft daadwerkelijk het einde van haar macht bereikt om de uitkomst, die door de Hemel verwacht wordt, verder te vertragen.

Deze eerste stappen richting voorspoed en nieuw bestuur zijn essentieel voor het complete plan dat een aantal maanden geleden door ons en onze aardse bondgenoten is aangenomen. Deze operatie zal beslist een bedreiging vormen voor de illegale en verscholen praktijken waarmee dit mondiale financiële systeem werkt. Deze trage manier van hervormen van dit oude en uiterst gemanipuleerde financiële systeem kan niet worden getolereerd. We zijn op het moment een aantal manieren aan het beoordelen en bespreken om de cabal af te troeven en een nieuw systeem op zijn plaats te zetten. De cabal heeft een aantal ontmoetingen op de agenda gezet om sommige fouten in het systeem gedeeltelijk te verbeteren. Deze bijkomende lapmiddelen blijven onacceptabel. Het is daarom nodig om te onderzoeken hoe dit op schuld gebaseerde systeem vervangen kan worden. Het Amerikaanse de facto regime is onvermurwbaar in het op welke manier dan ook versterken van dit criminele systeem en gebruikt al haar macht om potentiele tegenstanders af te schrikken. Deze stellingname verliest echter aan kracht aangezien dit ogenschijnlijk blinde systeem haar nabije toekomst beziet en zich realiseert hoe catastrofaal deze zinloze politiek werkelijk is. Er is nu een beweging om dit verschrikkelijke regime uit de weg te ruimen.

Zoals jullie kunnen zien beginnen we een actievere rol te spelen. Onze aardse bondgenoten behielden een houding dat deze revolutie alleen hun zaak was. Deze stille revolutie kan zich voltrekken omdat we een mondiale onderdrukking van de verzetskrachten door de cabal verhinderd hebben. Dit heeft het voor velen van de coalitie van het Licht mogelijk gemaakt door te gaan met een aantal beëdigde verklaringen, die op hun beurt acties mogelijk maakten die nog maar pas zichtbaar beginnen te worden. Onze functie is te allen tijde het hogere goed te vertegenwoordigen. Het bondgenootschap met onze aardse families en verschillende toegewijde individuen wordt gekruid door een soort van partijvorming die doorspekt is met een behoefte aan grenzen in hoe onze aardse bondgenoten elk onderwerp benaderen. Tot nu toe hebben we een relatief neutrale positie m.b.t. hoe we verder gaan, behouden. We zijn door de Hemel geïnstrueerd over het instellen van sommige deadlines. Dit zijn we van plan te volgen. Een aantal overdrachten dient zich aan. We zijn van plan toe te zien op een succesvolle levering. Het heeft te lang geduurd voordat een geschikte tijdsplanning zoals voorgeschreven door iedereen wordt uitgevoerd. Ons doel is doen wat nodig is om het belangrijkste landingsscenario snel mogelijk te maken.

De vorige keer hebben we kort iets van jullie oude geschiedenis behandeld. Dit was aanvankelijk een standaard koloniale procedure van de Galactische Federatie. We hebben het mondiale ecologische systeem geharmoniseerd, Binnenaarde bewoning opgezet en waren bezig met het voorbereiden van het overbrengen van de menselijke populatie naar dit net afgemaakte rijk van Binnenaarde. De Atlantiërs zouden het verschil maken. De sterrennaties van de Plejaden waren voor lange tijd het centrum van de vele stadia van Galactische Oorlogen. Een ander centrum lag in de gordel van Orion. De grootste schermutselingen vonden plaats op deze twee plekken. Veel van de van oorsprong Atlantische kolonisten waren zij die er een vreemde manier van oplossen van bepaalde zaken met de duistere Ancharianen op na hielden. Ze werkten op een bepaalde manier samen met het duister. Deze methode zou in belangrijke mate indruisen tegen het plan dat door onze mondiale raden was uitgedacht. Dit kwam tot een climax toen Atlantis besloot superioriteit af te roepen over de oppervlakterijken. Deze plotselinge onverantwoordelijke aanval dwong de mondiale raden de migratie naar Binnenaarde op te geven. Daardoor hebben jullie het leven in deze moeilijke situatie van het zich aanpassen aan de nuances van deze oppervlakterijken gelaten geaccepteerd.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen bij jullie aan het einde van een grootse met genade gevulde strijd tussen hen die de volkomen essentie van dit huidige duistere rijk wensen te veranderen. Er is veel discussie geweest omtrent de volgorde van introductie van de belangrijkste welvaartsfondsen. Daarbij komt de timing van de zogenoemde RV-fondsen, vooral die van Irak en Vietnam. Deze verschillende strategieën werden vernieuwd en resultaat werd bereikt. Dit proces zal in de komende weken onthuld worden. We verheugen ons op het zien van de resultaten van deze acties. Onze ruimtebroeders zijn nu meer dan ooit bereid ons bij te staan in het opstellen van een tijdschema voor deze gebeurtenissen. We zijn voornemens jullie prachtige positieve focus te gebruiken om te verzekeren dat deze uiterst noodzakelijke gebeurtenissen daadwerkelijk plaatsvinden volgens dit nieuwe tijdschema. We zijn gezegend en uiterst verheugd dat de Hemel is doorgegaan deze grootse zendingen van voorspoed richting hun levering aan een ieder van jullie te brengen. We bedanken eveneens allen die hun leven hebben gewijd aan deze uiterst gezegende gebeurtenissen!

In de vroege dagen van deze huidige tijd zagen we hoe de Annunaki de grote zondvloed creëerden en vervolgens hoe ze het water terug lieten trekken. Wat resteerde was een verschrikkelijke tijd waarin het grootste deel van de mensheid omkwam. Het kostte de weinigen die overleefden lang om het leven weer op te bouwen. De Annunaki kwamen en begonnen de overlevenden te instrueren hoe de opbouw het best gedaan kon worden. Weg waren de immense netwerken waarmee de mensheid met elkaar en met de Annunaki communiceerden. Een persoonlijke hernieuwing was noodzakelijk. De Annunaki daalden neer en herhaalden hun “eigendom” van de mensheid. Wij, degenen die gezegend waren, weigerden. Het was het begin van vele millennia van spiritueel conflict. Langzamerhand namen onze spirituele aantallen toe. Maar het duister en haar vele handlangers bleven domineren. Ons werd verteld dat onze taak bestond uit het begeleiden en geruststellen van de mensheid. Er zou een tijd komen waarin het rijzende Licht zou triomferen! Dit moment is eindelijk gekomen!

We staan in deze tijd pal en voelen ons gezegend door de Hemel. De wereld begint te veranderen. Vele tekenen duiden erop dat deze grootse verandering aanstaande is. Focus je, Geliefden, op deze bevrijding! Er zijn krachten aan het werk om deze aardbol te veranderen. Het lijden door het duister duurt voort. Het Licht lijkt nog maar een vaag schijnsel te zijn. In werkelijkheid is het de gezegende olielamp van de Almachtige, die volledig opengedraaid zal worden. De zaken die hiervoor nodig zijn, krijgen vorm. De tijd van het duister op deze bijzondere aardbol loopt af. Het moment van een grootse interventie komt eraan. De wereld is te lang verdeeld geweest. Het moment van hereniging nadert. Jullie ruimte- en spirituele families zijn hier. Ze cirkelen dagelijks om jullie wereldbol. Dit is het gezegende moment waarna het duister van jullie wordt weggejaagd. Deze uiterst genadige verwijdering zal jullie zeker stellen van je vrijheid en voorspoed. Wees daarom klaar om je te verheugen en dit schitterende gevoel van vrijheid te beleven. Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we ons korte overzicht van wat er op deze wereld gaande is. De tijd nadert voor een grote verandering die jullie met Liefde in een nieuw rijk zal brengen. Talloze gebeurtenissen voltrekken zich nog steeds ongemerkt en zullen dit rijk voor altijd veranderen en jullie met je familie in Binnenaarde (Agharta) herenigen. Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Vert. Rob/Marja

woensdag 1 juli 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 30 juni 2015


Sheldan Nidle, 30 juni 2015

Dratzo! We komen met goed nieuws voor iedereen! Gedurende de laatste paar maanden was er een proces aan de gang dat ons zal leiden naar de ontdekking hoe we jullie zegeningen het beste bij jullie kunnen brengen. Na het einde van de tweede wereldoorlog hervatte de duistere cabal haar onbeperkte geldoverdrachten over de hele wereld. Dit systeem werd gedurende het laatste decennium enorm gewijzigd door de V.S. Er werden barrières opgezet waarbij de VS Schatkist en de Binnenlandse Veiligheidsdienst de stroom van alle monetaire uitwisselingen controleerden. Het was toen noodzakelijk een manier te ontwikkelen om grote sommen valuta door dit systeem te leiden totdat er een nieuwer overdrachtssysteem operationeel werd. Nu gebruiken we onze invloed internationaal om onze eerste testrun succesvol uit te voeren. Dit zal het begin van een proces markeren dat bedoeld is om te voorzien in een noodzakelijke, tijdelijke stoplap. Dientengevolge verwachten we dat verbazingwekkend nieuws bekend zal worden wanneer deze humanitaire fondsen hun weg vinden naar de eerste ontvangers. Dit zal de start zijn van een domino-effect, hetgeen nog een grote serie fondsen in staat zal stellen naar Noord Amerika en degenen die lang op hun zegeningen hebben gewacht te worden gestuurd.

Dit proces wordt ondersteund door de opkomst van nieuwe ontwikkelings- en investeringsbanken die uiteindelijk de IMF en dit verschrikkelijke "SWIFT"-systeem zullen vervangen. De verwachting is dat deze serie ontwikkelingen snel zal leiden tot de opkomst van nieuw bestuur in Noord-Amerika en over de hele wereld. Dit proces zal eveneens leiden tot een mondiale verandering die jullie valuta zal brengen, gesteund door kostbare metalen, evenals de opkomst van vrede en wereldwijde welvaart. Dit zal worden vergezeld door een mondiale schuldenvrijheid. Feitelijk zal het huidige schuldslavernijsysteem eindelijk eindigen en worden vervangen door een nieuwe voorraad valuta met een eerlijke waarde. Dit is een van de vele stappen die jullie in staat zal stellen vrijheid en een einde aan een decennialange UFO-doofpot te omarmen. Dit proces zal jullie eveneens in staat stellen waardevolle informatie te verkrijgen van jullie Opgestegen Meesters en de "disclosure" van jullie binnenaardse familie mogelijk maken. Dit kan ons dan aan het laatste deel van een complexe operatie, die ons meer dan twee decennia kostte om af te ronden, laten beginnen.

Toen we in de vroege negentiger jaren arriveerden dachten we aanvankelijk dat deze missie ongeveer een decennium zou kosten om af te ronden. De Anunnaki verzekerden ons dat hun vroegere handlangers in staat waren te begrijpen dat de Hemel aanvankelijk begin September 2001 zag als het tijdstip voor een zeer complexe verschuiving in bestuur tezamen met het begin van een mondiale welvaart. Dit proces liep mis toen de de facto V.S.-regering de tegenaanval inzette. Dit veranderde onze tijdtabel en veroorzaakte de uitvaardiging van een hele serie nieuwe decreten. Deze misselijke boeven bewezen volkomen onbetrouwbaar te zijn en waren vastbesloten hun resterende macht te gebruiken om zowel NESARA als de herverdeling van 's werelds rijkdommen te vertragen. We zetten secundaire scenario's op en begonnen onze bondgenoten te vragen hoeveel hun plannen de cabal nog betroffen. De afvloeiingscyclus voor deze schurken werd in werking gesteld. We waren afhankelijk van deze bondgenoten en wat de Hemel zou besluiten met betrekking tot onze eerste contactmissie. Het duurde meer dan een decennium om de huidige positie te bereiken. De duistere cabal dreef zichzelf in een hoek. Het einde voor deze vileine schurken is aanstaande.

Jullie staan nu aan de rand van een tijd waarop een aantal dingen gaan gebeuren. Onze Aardse bondgenoten ronden projecten af die de R.V. en de G.C.R. tot een afgesloten zaak zullen maken. Bovendien, wanneer de eerste serie financieringstests klaar zijn, zullen de welvaartspakketten en de boetes en strafgelden worden vrijgegeven. Dit zal leiden tot nieuw bestuur en de terugkeer naar eerlijk de jure bestuur en eveneens tot een einde aan illegale inkomstenbelastingen. Het zal eveneens schuldslavernij formeel onwettig maken en binnen enige maanden een einde aan het hele monetaire systeem. De oppervlaktemensheid is voorbestemd haar afhankelijkheid van landbouw, veeteelt en industrie te beëindigen. In de zeer nabije toekomst zal Gaia opnieuw worden toegestaan het kind van het Universum te worden dat ze was toen jullie voorouders hier bijna 900.000 jaar geleden landden. Jullie waren volledig bewust toen de Atlantiers het continent Lemurie verraderlijk vernietigden. Dit gebeurde aan het begin van het Groot Galactisch Jaar dat net was begonnen. In dit nieuwe grote galactische jaar zullen jullie terugkeren naar volledig bewustzijn waarna jullie je bestemming met de volledige en genadige zegeningen van de Hemel zullen bereiken.   

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen in blijheid! Het duister dat zolang dit rijk leidde, vervaagt. Overal ploeteren degenen die hen representeren. Het tijdperk van fiat geld komt ten einde d.m.v. de terugkeer van een mondiale goudstandaard. Deze operatie stelt ons in staat om te beginnen met plannen wanneer we een aantal belangrijke lessen over religies en morele waarden kunnen beginnen. Dit rijk moet de algemene basis van religie begrijpen en hoe het beste wonden van veronderstelde verschillen die de oorzaak waren dat er chaos heerste, te genezen. We dienen ons allemaal te concentreren op de kracht van Liefde en de noodzaak om onze veronderstelde haat te genezen. De tijd voor oorlog is voorbij. Dit is een tijd van vrede en eenheid! Wanneer jullie door de ceremonie heengaan die van jullie Opgestegen Meesters maakt, dan weten jullie hoeveel tijd je nodig hebt om enkele universele waarheden te leren kennen. We noemen dit een soort "bootcamp" waar we omtrent de grondvesten van Liefde en Licht in deze wereld worden onderwezen. Deze leringen dienen ons goed terwijl we onze goddelijke diensten uitvoeren.

De manier waarop jullie in dit rijk zijn ingeprent moet worden weggewassen en een nieuwe serie gewone waarden dient te worden benadrukt. De lessen die we van plan zijn te geven zullen dit weerspiegelen. Er moet echter eveneens meer worden uitgelegd. De mensheid bezit een grootse innerlijke Liefde voor elkaar. Het zijn tradities en gebeurtenissen die jullie hebben meegemaakt, die jullie veranderden. Dit realiseren we ons terwijl we van de ene cultuur naar de andere gaan. Velen van jullie wordt geleerd ons op een bepaalde manier te ontvangen. Anderen zijn evenzogoed compleet onbekend met ons. We zijn in goddelijke dienst en gebruiken onze overtuigingen om jullie te voorzien van voorbeelden die jullie naar Liefde en een positievere kijk op het leven doen gaan. Deze tijd is moeilijk voor jullie aangezien er een grootse transitie gaande is. Onze dienstbaarheid bestaat uit het geven van hoop en een manier om jullie leven richting liefde te loodsen. Dit is hoe je de rest van de mensheid beter kunt leren kennen. Het leven gaat over de beweging richting het Licht en het duister van deze wereld helpen vervagen. Onze inspanningen zijn gebaseerd op de grote verheffing in bewustzijn die zich over deze wereld beweegt. Deze verheffing stelt je in staat deze wereld in een ander licht te bezien. De laatste twee decennia lieten gebeurtenissen zien die het goddelijke plan naar deze wereld beloofden te helpen. Het duister bezag dit met grote onrust aangezien hun onheilspellende plannen snel verdwijnen. De tijd nadert voor een aantal verstandiger interventies. Deze zullen jullie in staat stellen je EEN-zijn te ervaren. Jullie toegenomen focus en vaardigheid een betere wereld  te visualiseren zorgen ervoor dat deze transitie sneller en met een mindere mate van innerlijke verwarring gebeurt. Deze gebeurtenis wordt door de Hemel en ons zeer verwelkomd! Onze taak is jullie te begeleiden naar een beter begrip van dit bewustzijnspad waarop jullie reizen. Nu komt het moment voor een grote onthulling naderbij. Dit zal jullie met je spirituele- en ruimtefamilies herenigen. Halleluja! Halleluja!

Vandaag gingen we door jullie te informeren over hetgeen er wereldwijd met jullie gebeurt. Er vormt zich een tijdperk van welvaart en harmonie. Dientengevolge is deze tijd er een van overgang. Wees geduldig en altijd bereid om deze nieuwe serie realiteiten te helpen triomferen en de basis te vormen voor een nieuw spiritueel tijdperk. Jullie zullen de stichters van jullie innerlijke geloof ontmoeten en veel leren dat jullie vrede voor je Ziel kan brengen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Vert. Rob/Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS