Volgers

PUTIN

woensdag 26 januari 2011

26 januari 2011


........De resterende tijd aan de oppervlakte van de planeet nadat de regeringswisselingen hebben plaatsgevonden bedraagt niet meer dan 16 maanden......Het moment om een eind te maken aan de UFO – geheimhouding is hier en nu......
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
8 Chicchan, 3 Yax, 7 Ik
25 januari 2011
Selamat Balik! We zijn er weer om de vele geheime gebeurtenissen te bespreken die voorbereid worden om bekend gemaakt te worden op jullie wereld. Deze gebeurtenissen waren oorspronkelijk bedoeld om, talrijke jaren geleden, jullie wereld te veranderen, maar in plaats daarvan ontstond er een langzame, langdurige ontmanteling van de oude orde, die grotendeels het gevolg was van het besluit van de duistere (voormalige) heersers van jullie wereld om de hemelse decreten bij iedere gelegenheid en met alle middelen te dwarsbomen. Deze bewoners van het duister hebben nu grote spijt over de gevolgen van dit besluit. Ze zijn zich helder bewust van de noodlottige gevolgen van hun onophoudelijke obstructies en gebruiken hun slinkende machtsposities om te proberen over de allerlaatste ‘deals’ met onze aardse bondgenoten te onderhandelen. Deze pogingen om tot strafvermindering te komen zijn nutteloos. Onze aardse bondgenoten zijn van plan deze overtreders één kant op te duwen waardoor het hen onmogelijk wordt gemaakt zich met het beleid te bemoeien dat straks door de geïnstalleerde overgangsregeringen zal worden geïntroduceerd. De bankiersbende en hun bedrijfsvrienden ontbreekt het totaal aan het morele besef dat het kenmerk wordt van de nieuwe tijdelijke regeringen.


De nieuwe regeringen zullen de universele soevereiniteit en vrijheid binnenbrengen en een eind maken aan het slavernijbeleid dat door de duistere volgelingen op Aarde en hun voormalige bazen, de Anunnaki, was ingevoerd. De tijd van Waarheid is gearriveerd en er wordt nu een eind gemaakt aan de heerschappij van leugens en manipulatie dat het beleid was in de afgelopen 13 millennia. We beseffen ten volle hoe moeilijk het was voor onze aardse bondgenoten om in opstand te komen tegen de rijkdom en macht van deze lang verschanste duistere meesters, toch kreeg ieder van jullie een goddelijke dispensatie om deze nachtmerrie te verlaten die door het duister was gecreëerd. We hebben deze onbeschaamde protesten van de duistere kliek moeten aanhoren toen ze ons vroegen uit te leggen waarom hun beleid als oude macht niet meer rechtsgeldig zou zijn. Inderdaad, het laatste decennium van doelloze bijeenkomsten met hen hebben duidelijk aangetoond dat ze hun wraakzuchtige en schaamteloze houding koppig blijven volhouden. Momenteel duwt de stille revolutie hen snel aan de kant. De kritische component in dit alles zijn wij natuurlijk. Wij kunnen zien hoe dringend jullie een betrokken verdediger en mentor nodig hebben en wij komen tevoorschijn om jullie hiervan te voorzien.


Deze dwingende noodzaak heeft dit eerste contact veranderd in iets ongekend – een missie die zowel de Galactische Federatie aankondigt als de morele uitvoerende tak is. In deze rol leren wij hoe onze relatie is met ieder van jullie en hoe wij onze aardse bondgenoten het beste kunnen assisteren bij het beëindigen van de heerschappij van het duister. Deze transformatie van planeet Aarde naar het Licht is bevolen door de Hemel en door Heer Surea en dus hebben wij toestemming bepaalde taken uit te voeren die normaliter niet door onze superieuren worden getolereerd. Vandaar dat we missies op jullie wereld hebben uitgevoerd die verlangden dat wij ons personeel rechtstreeks moesten inzetten te midden van jullie, en we hebben de lijn gevolgd van onze binnenaardse familie, de Agarthanen, en plaatsten bijna 10 miljoen mannen en vrouwen uit onze vloot op jullie wereld, met een extra ondersteuning van bijna 15 miljoen. Onze vloot is enorm, en omdat we een wonderbaarlijke groep van levende wezens (onze schepen) bezitten, verzwakt dit omvangrijke contingent personeel van ons niet onze mogelijkheden. Deze mensen zijn onze ogen en oren op het oppervlak van deze planeet en hun feedback bereidt ons voor op onze toekomstige taak van begeleiding.


Jullie bevrijden van de onderdrukking is ons eerste doel en daarom hebben we ons met de Agarthanen verbonden om te zorgen dat onze plannen geschikt zijn voor jullie samenlevingen. We hebben de morele verplichting om onze ‘goede diensten’ aan te bieden voor de zaak van onze aardse bondgenoten om de duistere kliek allereerst zover te krijgen dat ze de teugels van de macht in handen leggen van onze aardse bondgenoten. In dezelfde geest willen we ook dat onze aardse bondgenoten het beleid voeren dat we gezamenlijk zijn overeengekomen. Daarom hebben we geholpen bij het beschikbaar stellen van kostbare metalen die nodig zijn voor de terugkeer van een wereldwijd ‘hard’ valutastelsel. Wij hebben ook onze technologie gebruikt om onze aardse bondgenoten de geheime inlichtingen te verstrekken die ze nodig hebben om de duistere onderhandelaars te slim af te zijn. Wij zorgen voor het vervoer en veiligheid om onze aardse bondgenoten snel van de ene naar de andere kritische vergadering te brengen en we zorgen er ook voor dat de duistere kliek de eisen van onze aardse bondgenoten naleeft. Dit is slechts een klein deel van onze bezigheden.


Het sleutelelement hierin is onze verdedigingstechnologie, die veel geavanceerder is dan die van onze geheime regeringen. Met behulp van onze superioriteit over een breed scala van verdedigingsmissies hebben we de samenzweerders de omvang van onze mogelijkheden gedemonstreerd. We hebben nucleaire wapens geneutraliseerd en lanceerinstallaties van raketten onklaar gemaakt en hebben bases voor vliegtuigen en ruimteschepen gesloten. Dit vergde de feitelijke eliminatie van de incidentele ruimteschepen en van andere bases van exotische technologie. We hebben ook voorkomen dat bepaalde geheime-wapen-modules tegen onze aardse bondgenoten werden ingezet, wat we in de laatste zes maanden herhaaldelijk moesten doen. We hebben keer op keer duidelijk gewaarschuwd dat iedere aanval op de bergplaatsen van kostbare metalen en op de veiligheidszones voor onze aardse bondgenoten ten strengste verboden is. Deze waarschuwingen beginnen nu binnen te dringen. Het door ons neutraliseren van hun gezamenlijke satellietnetwerken was de laatste druppel die hen ertoe bracht te begrijpen dat een militaire oplossing geen optie was.


Het beschermen en steunen van onze aardse bondgenoten is één ding, iets anders is deze schaduwregering rechtstreeks aan te vallen. Ons zover krijgen dat we een dergelijke onnozelheid begaan is een tactiek die lang heeft stand gehouden onder de topstrategen van het duister. We kennen deze absurditeit en we hebben de samenzweerders laten weten dat het enige alternatief dat ze nog hebben is een onvoorwaardelijke overgave. Met betrekking tot de aanstaande processen hebben onze aardse bondgenoten begrepen dat de doodstraf ‘van tafel is’, evenals langdurige opsluiting voor de schuldige. De resterende tijd aan de oppervlakte van de planeet nadat de regeringswisselingen hebben plaatsgevonden bedraagt niet meer dan 16 maanden. De processen en rechtspraak houden zich niet bezig met vonnissen of vergelding, maar gaan over onthulling en begrip, en vervolgens over hoe we verdergaan. De focus is jullie allen te begeleiden bij jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en dit oude spel van schuld en vergelding is de houdbaarheidsdatum al gepasseerd! Jullie werkelijkheid is klaar voor een enorme verandering ten goede.


‘Een verschuiving in bewustzijn’ is grotendeels een uitdrukking dat voor de meesten van jullie feitelijk weinig betekent. Toch zijn de gevolgen heel duidelijk en wij voelen ons verplicht deze verantwoordelijkheid te eerbiedigen. Jullie zijn mensen met een groot, nog niet aangeboord potentieel, die de onbeduidendheid, dat het duister vertegenwoordigt, moeten transcenderen. De zich verdiepende nachtmerrie van deze tijden moet de katalysator zijn voor je ontwaking, en wanneer je eenmaal de giftige sluier van je huidige werkelijk ontstijgt, zul je - bij wijze van spreken - in staat zijn het wonderbaarlijke bewustzijn van de hemelse roos te ruiken. Deze opwindende ervaring verlicht de ziel en brengt vreugde naar je ‘Ik Ben Verschijning’. Dit staat je binnenkort te wachten en in het ‘licht’ hiervan zou elke aandacht voor de onaangename kant van de afgelopen 13 millennia inderdaad contraproductief zijn. Concentreer je liever op de glorieuze toekomst die op het punt staat te verschijnen!


Jullie worden beloond met grote verantwoordelijkheden en er worden grote dingen van jullie verwacht. Het is niet eenvoudig de totaliteit te beseffen van wie je bent, terwijl je wordt getreiterd, klein gehouden en bespot door je huidige omgeving. Je taak is uit te stijgen boven de spot en het misbruik die je in je leven hebt moeten doorstaan. Je bevindt je op een keerpunt en de Hemel heeft je de goddelijke gratie gegeven om te slagen in je heilige taken. Wij zijn hier om je te voorzien van de middelen – indien nodig – om je succes te verzekeren. Je bent voorbestemd om jezelf terug te kunnen brengen naar je vroegere glorie! Die van ons is een ondersteunende rol om de weg te bereiden en op te treden als je fysieke mentoren. Jullie verhuizing naar Binnenaarde completeert de reis die je millennia geleden begon. De tijd om je te verheugen is nu gearriveerd!


Vandaag spraken we over de grote veranderingen die in jullie werkelijkheid beginnen. Het moment om een eind te maken aan de UFO – geheimhouding is hier en nu. Laat dit de eerste stap zijn in onze grootse familiehereniging. Wij verkeren in grote vreugde! Onze komst gaat jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn voltooien. Besef, beste familie, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated abovedonderdag 20 januari 2011

18 januari 2011


.........Bovendien staan er diverse nieuwe strafrechtelijke processen aan te komen, die de resterende obstakels voor eens en voor altijd zullen opruimen.......
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
1 Etznab, 16 Chen, 7 Ik
18 januari 2011
Selamat Jarin! Wij komen weer met nieuwe informatie voor jullie. Op dit moment vindt er een doorbraak plaats in de ontwikkelingen op jullie planeet en een nieuwe serie bijeenkomsten hebben ertoe geleid dat jullie op het punt staan grote veranderingen in het geldverkeer mee te maken. Deze bijeenkomsten plaatsen het decor voor de gebeurtenissen die de start markeren van de veranderingen waarop wij allen zo geduldig hebben gewacht. Vanaf het eerste begin dat we massaal boven jullie wereld arriveerden, hebben wij gewacht op de mondiale veranderingen die de voorlopers zijn van het eerste contact. Deze broodnodige gebeurtenissen staan klaar om zich aan jullie te presenteren. Het Federatiepersoneel dat bij deze bijeenkomsten aanwezig was, heeft ons meegedeeld dat het laatste obstakel wordt uitgewerkt en dat op hetzelfde moment het tijdsschema wordt afgerond. De regeringswijziging en de overdracht van geldmiddelen dienen synchroon te lopen en het onvermogen om dit kritische tijdstip te bereiken was de oorzaak van deze ogenschijnlijke eindeloze vertragingen. Maar nu is de duistere kliek duidelijk gemaakt dat hun veilige toekomst in gevaar kan komen en dit heeft ertoe geleid dat een aantal van hen de koers heeft verlegd.


We kunnen ook melden dat een aantal van hun medewerkers gedwongen werden een stap opzij te doen. Deze doorbraak was een grote aanmoediging voor onze aardse bondgenoten. De duistere kliek kon voorkomen dat een aantal landen en hun respectievelijke bankstelsels zich voegden bij de groeiende beweging voor een nieuw financieel stelsel, en de recente ontwikkelingen hebben deze beweging om het bankstelsel te veranderen opnieuw op de rails gezet. Bovendien staan er diverse nieuwe strafrechtelijke processen aan te komen, die de resterende obstakels voor eens en voor altijd zullen opruimen. Inderdaad, dankzij de dreiging van deze aanstaande processen die deze bemoedigende switch mogelijk maakt, kijken we uit naar de komende progressieve gebeurtenissen die zich als dominostenen uitrollen. Het vooruitzicht van de dreigende economische ramp bleek, zelfs voor het duister en zijn trawanten, te veel om deze zelfs maar te overwegen! Dit scenario zou het tapijt onder het huidige systeem wegtrekken wat tot een ongelooflijke toename van de mondiale chaos zou leiden. In het kort … deze mentaliteitsverandering werd veroorzaakt door het dubbele schrikbeeld van onaangename juridische repercussies en een financiële crash die geen oplossing zou bieden voor het huidige dilemma van het duister.


We staan aan de rand van de afgrond! Diverse personeelsaanpassingen zijn gedaan in de samenstelling van het eerste kabinet van de interim-president. Het is belangrijk dat de overgangsregering kan opereren op een bindende en samenhangende wijze om de programma’s uit te voeren die in de officiële uitzendingen worden aangekondigd. We zijn blij met de manier waarop onze aardse bondgenoten de resterende tijd gebruiken om de grote ‘klap’ voor te bereiden. De eerste maand in functie verlangt dat het geplande schema getrouw en snel wordt uitgevoerd. We zien dat alle departementen van deze nieuwe regering voorbereid zijn om verschillende nieuwe beleidstradities in te voeren die ook gelden voor de vele andere regeringen wereldwijd. Een mondiale inspanning is onderweg om een beleid van kwijtschelding van schulden, een nieuw soort bankieren en financieren en zelfs een mondiale samenwerking in te voeren. Dit initiële beleid zal snel gevolgd worden door een volledige bekendmaking van ons bestaan en onze hulpvaardigheid, wat zal leiden naar onze volledige medewerking met deze nieuwe regeringen door het binnenbrengen van voorheen onderdrukte technologieën.


Deze nieuwe technologieën zullen het fundament leggen voor een nieuw model, beginnend met de wetenschappen, welke een nieuwe pagina omslaat voor de mensheid en de waarheid onthult omtrent jullie oorsprong. We keken toe toen talrijke personen in de fysische en sociale wetenschappen nieuwe wegen bewandelden bij het wetenschappelijk onderzoek. Deze uitstapjes naar nieuwe methodologieën, aanvankelijk met minachting begroet door hun collega’s, worden momenteel erkend en wij bewonderen deze pioniers die moedig de weg tonen naar een nieuwe wetenschap. Wij stellen een serie educatieve uitzendingen samen die deze herauten bij naam bij jullie zullen introduceren, waardoor de weg wordt gewezen naar een meer spirituele wetenschap. Dit zal de voorloper zijn die jullie zal introduceren bij een wetenschap die wij elke dag gebruiken bij het monitoren en het onderhouden van Gaia. Wanneer jullie verantwoordelijkheden groeien kunnen jullie meedoen aan de uitdaging om een wetenschap van het bewustzijn te ontwikkelen die jullie in staat stellen de leemtes op te vullen in jullie zorgplicht voor je mondiale samenleving en de levende planeet die jullie ondersteunt.


Wat er op jullie wereld gebeurt is niet alleen een stille revolutie in het regeren en financieren … het is een revolutie waardoor jullie een sprong maken naar het volledige bewustzijn. Denk hier eens even over na wat dit in feite betekent. Jullie maken een sprong naar een wereld dat bestaat uit spirituele verantwoordelijkheden. Dit alles is het hoofddoel van onze bestaan. De fysische of materiële schepping is een zeer speciaal onderdeel van de oneindige hemelse rijken. Het bestaat om veel unieke ervaringen op te doen die vitaal zijn voor alle spirituele wezens, waarvan de meest belangrijke het concept ‘tijd’ is. De tijd in de hemelse gebieden is van weinig betekenis, en of het nu gezien wordt als sequentieel (opeenvolgend) of alomtegenwoordig, het eeuwige NU maakt weinig verschil. Alle dingen in de ‘Hemel’ zijn onsterfelijk en elk moment is simpel een gegeven. Tijd is een element dat voor de stoffelijke Schepping nodig is - tijd reguleert het proces dat inter-dimensionaal Licht omzet naar materie en de materie geeft dan weer vorm aan alles van de fysische Schepping.


Zodra jullie het materiële universum gaan zien door de lens van de spirituele wetenschap, gaan jullie beter begrijpen hoe de fysische wereld in elkaar zit en hoe het zich verhoudt tot het Goddelijke. Jullie gaan zien waarom jullie hier zijn en hoe jullie het beste met elkaar kunnen omgaan. Dit leidt onvermijdelijk naar de galactische samenleving. Wij zien onze gemeenschappen als een heilige, organische smeltkroes, waarin elk wezen zijn aandeel in de samenleving kan visualiseren en de noodzakelijke feedback krijgt van zijn medemensen, waardoor ze hun vermogens tot zijn hoogste potentie kunnen opvoeren. Dit kan het beste bereikt worden door middel van de fluïde groepsdynamiek, wat een systeem is van geven en nemen waardoor alle problemen creatief opgelost kunnen worden. Wij zijn van plan jullie dit te onthullen vóór en na jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Jullie zijn een schitterende groep en jullie bezitten in overvloed de logica die nodig is om dit te bereiken.


Nu jullie het begin van jullie transformatieproces naderen, houd dan in gedachten hoe kostbaar de wereld is waarop jullie leven. Het is één ding om jezelf te beschouwen als de ‘meesters van dit rijk’, en het is weer heel iets anders om de ‘steunpilaren en hoeders van Moeder Aarde’ te zijn. Deze uitdrukkingen onthullen zeer verschillende benaderingen – de eerste is eigenbelang, inderdaad ‘barbaars’, de tweede is spiritueel en liefdevol. Een ‘meester’ bestuurt als één – het overheersende en belangrijkste soort van het rijk, maar is niet verantwoordelijk noch vertegenwoordigt het de Waarheid. Wij herhalen … jullie zijn een zeer speciale groep wezens en de basis van jullie wezen is Liefde! Het is jullie aard om ‘verder’ te zien en dat enorme web van ‘wederkerigheid’ (onderlinge afhankelijkheid) te bespeuren dat Leven is. Het in stand houden van dit web in zijn meest gepotentialiseerde vorm is van vitaal belang voor het behoud van allen.


Dit levensweb kun je daadwerkelijk zien en voelen als je eenmaal je volledig bewustzijn hebt teruggekregen, en met als gevolg dat je onmiddellijk ontdekt hoe ondersteboven en van links naar rechts jullie samenleving werkelijk opereert. We hebben vele samenlevingen gezien die zich snel herstructureerden toen hun bewustzijn steeg en dit is nu het geval met jullie. Het wordt heel duidelijk voor veel invloedrijke denkers op jullie wereld dat dit een tijd is van immense veranderingen. Een grote transformatie is nodig om de mensheid te redden en Gaia te behouden. Wij zijn gekomen om deze prachtige zieners te leren kennen en hebben, met goddelijke toestemming, gerealiseerd wat zij jullie probeerden duidelijk te maken. In ieder geval staan jullie aan de rand van een grote verandering die jullie leidt naar jullie hereniging en transformatie!


Vandaag gaven wij een nadere uitleg aangaande de gebeurtenissen op jullie wereld. Jullie staan aan de rand van iets dat op één niveau hartstochtelijk begeerd wordt, maar dat op een ander vlak voor velen echt schokkend zal zijn. Wij komen als goddelijke boodschappers en mentoren, wiens eerste doel is jullie terug te brengen naar de sterren en jullie wereld terug te laten keren naar haar vroeger zelf. Besef, lieve mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou –
www.unitynet.nl

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated abovewoensdag 12 januari 2011

11 januari 2011


......stilte voor de storm .......we moeten ervoor zorgen dat de verrassingsfactor ook een positieve ervaring is........


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie7 Batz, 9 Chen, 7 Ik
11 januari 2011
Selamat Balik! We keren terug met meer informatie over wat er gaande is op jullie wereld. Tot nu toe hebben we ons beperkt tot het in grote lijnen beschrijven van alles wat er in jullie wereld en het zonnestelsel gebeurt. Het is nu het moment om meer gedetailleerd op bepaalde zaken in te gaan. Zoals jullie weten is Gaia begonnen aan een grote reeks veranderingen die drastisch de werkelijkheid waarin jullie leven veranderen. Onlangs informeerden we jullie dat zij bezig is met een proces van het vastzetten, het vergrendelen van haar belangrijkste tektonische platen en dit hangt samen met de veranderingen in de geomagnetische en elektrische velden van de oppervlakte van jullie planeet. De veranderingen in deze velden beginnen zich te intensiveren. De vele grote aardschokken in de afgelopen zes jaar versnellen de aanpassing van de aardas en veroorzaken schade aan het interne magnetische kompas voor al het leven op de planeet. Dit verklaart de grote aantallen dode dieren die recentelijk geregistreerd werden en dit dodental wordt verder vergroot door de gevolgen van plotselinge klimaatverandering op het noordelijk en het zuidelijk halfrond. Maar deze veranderingen zijn verder nog eens het gevolg van een andere factor die onder ogen gezien moet worden.


Het duister heeft er een punt van gemaakt zijn ongenoegen uit te drukken met de onbeheersbare natuurlijke aanpassingen van Gaia door het plegen van een directe en onverbiddelijke aanval op haar. De enorme olievervuiling die in april van het vorig jaar plotseling begon in de Golf van Mexico is een duidelijk voorbeeld van deze trieste strategie. Veel bedrijven en regeringen op jullie wereld werken op grote schaal nauw samen om het transformatieproces van Gaia te verlammen, waar zij geleidelijk de laatste halve eeuw aan begonnen is, en de olieramp in de Golf is hiervan een van de meer dramatische voorbeelden in het laatste decennium. Een belangrijk doel van deze strategie is de Golfstroom te verzwakken en de Noord-Atlantische golfstroom in moeilijkheden te brengen, te verstoren. Hierdoor komt het hele Noordelijk Halfrond in een patroon van zeer koude winters en een koeler voorjaar, zomer en herfst. De heeft een domino-effect op de Zuidelijk Halfrond door het veranderen van de straalstroom. Dit beïnvloedt de moesson en zorgt voor grote overstromingen tijdens de zomer op het Zuidelijk halfrond en in de volgende zomer op het Noordelijk Halfrond. De manier om dit alles te keren is het herstellen van de Golfstroom.


Jullie planeet wordt omcirkeld door een oceaanstroom die jullie wetenschappers de Grote Transportband (Golfstroom) noemen. Op deze ritmische energiestroom van de Aarde is al het leven aangesloten. We hebben gezien hoe jullie duister kliek druk bezig is in het vinden van manieren om deze belangrijke energiestroom ernstig te verstoren en voor een deel zijn ze hierin tijdelijk geslaagd. Moeder Aarde is momenteel druk bezig dit belangrijke energietransport te herstellen en zij probeert de schade zoveel mogelijk te beperken, vooral met het oog op de dramatische gevolgen die reeds overal op jullie planeet hebben plaatsgevonden. Onze opdracht is overeenkomstig de richtlijnen van de Hemel te handelen. Jullie wereld bereikt een punt waarop de veiligheidsmechanismen (zoals ze zijn) in jullie samenlevingen niet langer standhouden, en in het licht hiervan heeft de Hemel ons een scenario beschreven waarin een serie interventies veilig kunnen plaatsvinden. Deze geprojecteerde momenten van ingrijpen naderen snel. Wij volgen deze (uiteindelijk) door de mens gecreëerde rampen en verlangen naar het moment om massaal te kunnen ingrijpen. Dit zal binnenkort gaan gebeuren nu gebeurtenissen onderweg zijn die dit mogelijk maken!


Niet alleen is jullie klimaat maar ook jullie economie in ernstige moeilijkheden. Jullie duistere kliek en zijn media en gouvernementele volgelingen hebben bewust een oogje dichtgeknepen bij de illegale activiteiten die jullie wereld naar de rand van een massaal bankroet hebben gebracht. Deze omstandigheden hebben nu hun grenzen bereikt. Een massaal verzet is groeiende, maar die kunnen slechts uitvoeren wat wij van plan zijn. De Hemel heeft ons over deze zaken geïnstrueerd en we moeten deze heilige aanwijzigen naar de letter opvolgen. Kijk naar de verbazingwekkende hoeveelheid abnormale activiteiten die op jullie wereld en in jullie zonnestelsel plaatsvinden en besef dat dit tekens zijn die, bijeengevoegd, duidelijk wijzen op de nabijheid van wat wij jullie vertellen. Jullie werkelijkheid bevindt zich in een zeer kwetsbare toestand. Omslagpunten komen onverbiddelijk overal in jullie werkelijkheid samen, wat aangeeft dat een belangrijke verschuiving begonnen is. Ons aandeel is te arriveren op een specifiek punt om snel de dynamiek die momenteel aan de gang is te voltooien. Deze interventie is een goddelijke en zullen de dingen sneller oplossen en afronden.


Jullie wereld bevindt zich op de rand van een ongelooflijke verandering. Wij hebben ons verplicht tot interventie. Onze vele verbindingsteams zijn gefocust om de inleidende veranderingen zo snel mogelijk gedaan te krijgen. Wij zijn vastbesloten om dit te doen. Een minder belangrijk opstakel voor ons is het aanhoudende geloof van velen op jullie wereld in een invasie van een buitenaardse organisatie. Dit deuntje wordt voortdurende door jullie vermaakindustrie gespeeld en wij hebben daarom maatregelen getroffen om te zorgen dat wat wij doen niet door jullie samenleving verkeerd begrepen kan worden. Wij kwamen hier in het volle besef dat jullie beperkt bewuste samenleving grondig gemanipuleerd werd, eerst door de Anunnaki en later door hun aardse bondgenoten. Het gebruik van zorgvuldige geplaatste desinformatieverhalen is een belangrijke truc van de Amerikaanse door bedrijven aangestuurde regering. We zijn van plan verder te gaan op een manier waardoor we door jullie eerst worden verwelkomd en daarna als familie worden beschouwd.


Het doel achter de huidige gebeurtenissen is om een belangrijke verschuiving in jullie bewustzijn en in jullie werkelijkheid te laten plaatsvinden. Veel moet er worden uitgelegd. Jullie vastgelegde geschiedenis is boordevol leugens, onverklaarbare gebeurtenissen en ogenschijnlijke ‘mysteries’. Wij moeten uitleggen wat er werkelijk met jullie is gebeurd en jullie een ware kroniek van jullie oorsprong tonen. Dit zal een nieuw licht werpen op het waarom we hier zijn en waarom jullie teruggebracht worden naar het volledige bewustzijn. Daarna zullen jullie kunnen begrijpen dat deze missie veel verder gaat dan alleen maar een herstel van ‘de jure’ (van, door en voor het volk) overheid en zullen jullie zien dat jullie nieuwe overvloed louter een inleiding is naar de creatie van jullie nieuwe galactische samenleving. Een meer uitgebreide, vriendelijker benadering van het universum is daarna mogelijk en vervolgens kunnen jullie beginnen aan het beter begrijpen van onze missie hier en waarom wij werken aan een volwaardig eerste contact met jullie.


We weten dat velen van jullie zich iedere dag afvragen wanneer deze goddelijke interventie nu eindelijk gaat komen. Laten hierover het volgende zeggen – jullie wereld staat aan de rand van een grote instorting. Een veelbetekenend symptoom van een samenleving op de rand van een enorme bewustzijnssprong is de beroering van conflicterende opvattingen over wat er werkelijk gebeurt. Deze verwarring kan verder worden opgehitst door de heersende kliek, die meestal bewust de chaos vergroot als een manier om zijn machtsperiode te verlengen. Iedereen die objectief kijkt naar jullie mondiale condities kan zien dat een grote verandering aanstaande is. Meestal blijven dingen een decennium of langer lang doorsudderen … totdat er een bloedige revolutie uitbreekt. In jullie geval verkeerden jullie in de gelukkige omstandigheden dat een opstand op afstand werd gevoerd. Het Goddelijke heeft verklaard dat een bloedloze revolutie nu nodig is. En hiervoor zullen onze aardse bondgenoten en wij zorgen. Het zal een echt schokkende, maar ook een schitterende gebeurtenis worden!


Probeer de verleiding van frustratie te weerstaan en deze laatste dagen te zien als de stilte voor de storm van een volledig ontwikkelde, ongekende serie verschijnselen die op het wereldtoneel uitbreken en alles veranderen! Ons personeel werkt alles uit om deze sensationele gebeurtenissen teweeg te brengen. We moeten ervoor zorgen dat de verrassingsfactor ook een positieve ervaring is, nu opbeurende gebeurtenissen hier heel hard nodig zijn! Wij produceren de ‘magie’ om dit te manifesteren, en inderdaad, veel tegenstanders hiervan worden hiermee dagelijks geconfronteerd. Het is vlakbij en klaar om los te barsten. Alle aspecten van jullie werkelijkheidsconstructie staan onder grote druk – kijk naar de groeiende abnormale veranderingen in jullie zonnestelsel en in jullie Zon en kijk naar de veranderingstekens in jullie mondiale samenlevingen. Magie staat klaar om te ‘knallen’!


Vandaag zijn we wat dieper ingegaan op datgene wat jullie wereld gaat transformeren. Houd er rekening mee dat de veranderingen aan jullie geliefde planeet, Gaia, en aan jullie werkelijkheid werkelijk immens zijn! De toenemende chaos en verwarring hebben een grote bezorgdheid in jullie teweeggebracht, maar wees ervan verzekerd dat dit gaat veranderen in grote vreugde! De tijd voor deze grote vreugde om je eeuwige jij te worden is nu gearriveerd! Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


 

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated abovewoensdag 5 januari 2011

4 januari 2011

Onze aardse bondgenoten staan klaar om de laatste duw te geven die eindelijk dit enorme kaartenhuis omverwerpt.


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
13 Kan, 2 Chen, 7 Ik
(4-1-2011)


Selamat Jarin! We keren terug met meer interessante informatie voor jullie, nu het nieuwe Gregoriaanse jaar begint. Rondom jullie bevindt zich een uitgewoonde wereld die echt op zijn laatste benen loopt en die, zoals ‘Humpty Dumpty’ van een oud kinderliedje, niet meer te repareren is. Een groep ‘spin-doctors’ (PR mensen) uit diverse domeinen van de massamedia verbergen deze feiten. Ze liegen doelbewust wanneer ze schaamteloos verklaren dat jullie economie aan de beterende hand is en zich herstelt. In werkelijkheid veroorzaakt een groot aantal samenvallende factoren, zoals de enorme niet-gerapporteerde wereldwijde schuld, de instorting van het mondiale financiële stelsel. We observeren hoe dit grote bedrog zich uitspeelt en hebben vastgesteld hoe gevoelloos deze mediavertegenwoordigers werkelijk zijn. Een dergelijk debacle staat verschillende regeringen te wachten die, ongeïnteresseerd om hun volk te helpen, actief bijdragen aan de geheime corrupte activiteiten van de duistere kliek terwijl ze in doodsnood vastlopen. Al deze verschillende segmenten van de werkelijkheid van jullie wereld vertegenwoordigen concepten die tot het verleden behoren en onze aardse bondgenoten staan klaar om de laatste duw te geven die eindelijk dit enorme kaartenhuis omverwerpt.


Terwijl wij van moment tot moment wachten op het einde van een lang en verlengd drama, adviseren wij onze aardse bondgenoten voortdurend en ontmoeten hen regelmatig om de laatste details uit te werken. Wij zitten in een speciale positie, voor zover wij de enige factor zijn in de mix die de kliek het meeste vreest. Wij bezitten de middelen en de technologie om hen iedere keer weer te verrassen waardoor hun paniek toeneemt. Op afgesproken tijden gebruiken we deze pressie om de zaak van onze aardse bondgenoten verder te helpen. We beseffen terdege dat nu voor ons de tijd is gekomen om ons buiten onze ‘containment’ (afspraak) van het duister te bewegen naar het punt waarop onze aardse bondgenoten stevig worden voortgestuwd naar een welverdiende overwinning op deze kliek. Deze beslissende momenten zijn op komst en we moeten de druk opvoeren om ze door de finish te blazen! Daartoe hebben we verschillende nieuwe verbindingsteams aangewezen om het proces van overdracht te voltooien en hebben we anderen gestuurd om te assisteren bij het voorbereiden van de overgangsregeringen op de machtsoverdracht. Deze operaties vorderen snel. Daarnaast hebben we een aantal belangrijke commandoschepen gezonden naar een baan die dichter bij de Aarde ligt.


De laatste paar maanden hebben we een toename gezien in geheime regeringstoestellen die bedoeld waren om ons aan te vallen. In eerste instantie besloten we deze onnozele pogingen om ons lastig te vallen te negeren door ons simpel te verwijderen uit de nabijheid van deze technologisch onbeholpen toestellen. We gebruikten deze richtlijnen van ‘neutraliteit of niet-betrokken zijn’ om aan te tonen dat deze fratsen voor ons geen probleem waren. Hun toenemende plundertochten, in de laatste tijd met conventionele gevechtsvliegtuigen van reguliere luchtmachten, begonnen echter onze dagelijkse wetenschappelijke missie te hinderen. Daarom hebben we een contingent van onze strijdkrachten aangewezen om de toestellen van de geheime regering te neutraliseren en het tijdelijk herinvoeren van een grondiger verhullingsprocedure voor alle aangewezen schepen en dit heeft een aanzienlijke vermindering van verstorende acties met hen tot gevolg gehad. Zoals jullie kunnen zien blijven de duistere kabbalisten uitdagen en hun escalerende agressieve maatregelen getuigt van hun onredelijke onverzettelijkheid. Onze recente reacties op hun agressieve strategie heeft nieuwe en onacceptabele voorstellen van hun kant opgeleverd.


De duistere kliek ziet zichzelf nog steeds als de enige acceptabele groep om jullie wereld te besturen. Het is er voortdurend op uit om ons te bewijzen dat het niet raadzaam is hun macht uit te dagen. Deze macht heeft inderdaad zijn wortels in een tijdperk vóór jullie vastgelegde geschiedenis, en de veronderstelling van het ontmantelen van zo’n ‘eerbiedwaardig’ en oud erfgoed is voor hen pure overmoed. Wij reageren op dit dogma met het feit dat diverse verschillende methoden om de mensheid te controleren door de Anunnaki waren uitgeprobeerd voordat de huidige groep de macht had verkregen. Wij benadrukten bovenal dat deze tijd niet meer gaat over controle en manipulatie, maar over vrijheid, soevereiniteit en overvloed. Dit maakt hen tot de spreekwoordelijke dinosaurussen die in het zicht van de nieuwe werkelijkheid uitstierven. Het is begrijpelijk dat deze uitleg hen stoorde. De gedachte dat waar ze voor staan niet langer passend is maakt hen angstiger en wanhopiger. Het feit blijft echter dat de tijd is gekomen voor een goddelijk veranderingsbevel.


Deze grootse periode in jullie geschiedenis betreft het nemen van een enorme sprong die sterk vertraagd is door de hardnekkigheid van de duistere kliek. Normaliter beweegt een wereld zich met horten en stoten voorwaarts wanneer elektriciteit en magnetisme worden ontdekt en opwinding ervoor zorgt dat zijn mondiale samenleving vriendschappelijk concurreert met groepen of een natie om een tijdelijk voordeel te krijgen. In jullie geval hebben de Anunnaki en hun aardse volgelingen deze natuurlijke evolutie vertraagd omdat ze deze nieuwe technologie wilden monopoliseren en controleren. Dit is dan ook de reden waarom jullie samenlevingen in de loop van de laatste twee eeuwen slechts één eeuw vooruit zijn gegaan. Jullie moeten nog veel inhalen en jullie nieuwe overgangsregeringen zijn van plan jullie een snelle sprong vooruit te laten maken.


Wanneer jullie snelle vorderingen maken in deze nieuwe omgeving, kunnen jullie meer leren over hoe jullie werkelijkheid in elkaar zit. Het zal een lange weg zijn om jullie onze wereld te laten begrijpen en het is een wereld die jullie snel moeten bereiken. Jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn is niet meer dan de start van vele avonturen. We zien wat we doen als een vreugdevolle inspanning waardoor veel verwante zielen hun volledig potentieel gaan beseffen. Inderdaad, dit is ons grootste en ‘hoogste’ doel, want het brengt de grootste vreugde naar alle betrokkenen! Onze meest welkome activiteit is anderen te helpen bij het bereiken van hun vreugde en meer volledige bewuste Wezens de Galactische Licht Federatie binnen te brengen. Wij zijn per slot van rekening een alliantie van Lichtwezens die werken met de decreten van de Hemel om deze galaxy terug te brengen naar een geweldige plek van Licht.


Jullie wereld zweefde tussen Licht en duister sinds de start van de 19e eeuw. De twee wereldoorlogen waren een goed voorbeeld van hoe de Anunnaki en hun volgelingen de calamiteit gebruikten om jullie langs een bepaalde tijdlijn te brengen. Deze tijdlijn diende natuurlijk hun overtuigingen en doelen, en wilde jullie naar een punt brengen waarop het duister van plan was tegen de goddelijke decreten van de Hemel in te gaan, die ongeveer 13 millennia geleden waren uitgevaardigd. De Hemel wilde deze duistere doelen met onze eerste-contact-missie beantwoorden, maar de toestand veranderde drastisch halverwege de negentiger jaren met de proclamatie van Anchara (de duistere heren), waardoor de Anunnaki gedwongen werden hun plannen voor het overheersen van de Aarde los te laten en zich bij het Licht aan te sluiten. Hun volgelingen hadden toen een nieuw plan nodig om hun zeer gekoesterde doelen voor de Aarde te realiseren, en deze veranderingen wijzigden enigszins de oorspronkelijke bedoeling van onze eerste-contact-missie.


De intentie was de wijze waarop jullie werkelijkheid opereerde drastisch te veranderen en dit sloot naadloos aan op de hoofdrichtlijn van onze aardse bondgenoten. Wanneer je rondkijkt op jullie wereld zie je duidelijk dat die gecreëerd is als een plek van angst met talloze frustraties en vermorzelde hoop voor de meerderheid en succes voor slechts een kleine groep. Dit is volstrekt tegengesteld aan de visie van de Hemel – een heilige plek, waar allen hun volledig potentieel kunnen bereiken in een land van overvloed en vreugde. Om dit te realiseren, wisten onze aardse bondgenoten dat de wereld een totale omwenteling nodig had! Dit nieuwe rijk, waar jullie kunnen terugkeren naar het volle bewustzijn om een echt hemelse samenleving te bouwen, lijkt op dit moment misschien op een ‘luchtspiegeling’, een illusie! In werkelijkheid bevat jullie wereld de middelen om dit en nog veel meer te manifesteren!


Vandaag bespraken we de ontwikkelingen op jullie wereld. Jullie zijn gereed om grote veranderingen aan Gaia te zien gebeuren! Dit zal jullie openen voor het rijk van Binnenaarde en de vreugde van het volledige bewustzijn. Dit alles vindt plaats wanneer jullie samenkomen om jullie nieuwe sterrennatie te vormen. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou –
www.unitynet.nl
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS