Volgers

PUTIN

woensdag 23 februari 2011

22 februari 2011


.................Wij willen officieel aangekondigd worden in de eerste maand nadat deze tijdelijke regeringen zijn geïnstalleerd..............
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
10 Ben, 11 Zac, 7 Ik
22 februari 2011
Selamat Jarin! Wij komen met meer info over de transformaties die op jullie wereld plaatsvinden. Onze aardse bondgenoten vorderen met hun plannen om een nieuw en dringend gewenst financieel stelsel voor jullie mondiale samenleving te verwerkelijken. Deze wereldwijde veranderingen zijn gebaseerd op echte harde valuta, die bestaan uit zes belangrijke valuta’s. We hebben toezicht gehouden op de opbouw, de organisatie van goud- en zilverdepots op speciale punten op jullie wereld en ze dienen twee doelen:
1. om jullie valuta’s te stabiliseren en om het mogelijk te maken dat een totaal andere regelgeving gecreëerd wordt om het internationaal bankieren te reguleren;
2. hun speciale plaatsing is bedoeld om essentiële energiepunten voor Gaia te creëren op haar meest kwetsbare knooppunten op het wereldnet.


De meeste landen die betrokken zijn bij deze complexe onderhandelingen hebben eindelijk toegestemd in deze plannen. Wat nog opgelost moet worden zijn een paar logistieke problemen die verband houden met het installeren van de diverse tijdelijke regeringen. Deze gesprekken bevinden zich in hun laatste fasen en kunnen elk moment voltooid worden. Verschillende sleutellanden hebben al ingestemd met de inhoud van de aankondiging over een nieuw internationaal verdrag voor de overheid.


Intussen zijn wij in gesprek met diverse regeringen en onze aardse bondgenoten inzake de formele aankondiging van onze aanwezigheid. Wij willen officieel aangekondigd worden in de eerste maand nadat deze tijdelijke regeringen zijn geïnstalleerd. Sommigen willen dit uitstellen tot halverwege de tweede maand. Wij vinden het zeer belangrijk dat deze onthulling zo spoedig mogelijk gaat plaatsvinden om te voorkomen dat de eerste aankondiging uitgesteld kan worden totdat de implementatieprocedures voltooid zijn. Dit is gepland, volgens onze aardse bondgenoten, op een tijdschema van twee weken, hoewel velen het hiermee nog oneens zijn. De verstoringen die veroorzaakt worden door de duistere kliek moeten absoluut gestopt zijn voordat de onthulling kan plaatsvinden. We denken dat het ook belangrijk is dat de nieuwe technologieën - die momenteel al op jullie wereld bestaan of die door ons onthuld zullen worden - op voorhand publiekelijk bekend gemaakt moeten worden, want dit kan een groot verschil maken op hoe jullie reageren op deze eerste onthullingen. In dezelfde geest moeten de nieuwe regeringen ook het definitieve bewijs leveren dat de wereld die onder hen wordt gecreëerd totaal anders is dan alle vorige. Volledige onthulling en het bekendmaken van verbazingwekkende nieuwe technologieën zullen de doorslag geven!


Het nieuwe beleid en de onthullingen tonen iedereen dat de wereld waarin zij leven dramatisch en positief is veranderd. Het wordt het podium voor onze aankondigingen over de laatste fase van jullie reis naar het volledige bewustzijn. Onze uitzendingen zullen op een zodanige wijze plaatsvinden dat de aardse mensheid een bemoedigende en veelbelovende aanblik wordt getoond van hun nabije toekomst. Een andere passende bijkomstigheid is de officiële introductie van jullie Agarthaanse binnenaardse familie, wat kan leiden tot een echt verhelderende interactie tussen jullie met betrekking tot alles wat er plotseling met jullie en rondom jullie gebeurt. Jullie individueel proces van bewustzijn- en vibratiestijging (ascension) is voor ieder van jullie uniek, met jouw onnavolgbare genetica en epigenetica als resultaat. ‘Ascension’ is een proces waarmee jij instemde voordat je in deze werkelijkheid incarneerde, en de ‘Hemel’ gaf ons toestemming om bij deze operatie te assisteren en de lichtkamers te creëren die jullie sprong naar het volledige bewustzijn mogelijk gaan maken. De Hemel leidt iedere stap van jullie ‘ascension’ en heeft ieder van jullie engelen toegewezen. Dit proces heeft een tijdsplan dat al snel het punt bereikt waarop aan jullie feiten bekend gemaakt moeten worden.


Het eerste punt van deze agenda is het gegeven dat de hele mondiale bevolking geïnformeerd moet worden over het feit dat ‘ascension’ goed op weg is. Ten tweede hebben jullie een officieel tijdschema nodig en concrete aanwijzingen dat het gebeurt en dat het niet gestopt kan worden voordat jullie allen volledig bewust zijn. Ten derde moeten jullie massaal weten hoe dit bereikt kan worden en moeten jullie zeker zijn dat het proces veilig is en alleen maar een geweldige positieve uitkomst heeft. Op dat moment verschijnt de aankondiging van onze technologie. We kunnen demonstreren wat erbij komt kijken, om jullie vervolgens mee te nemen op diverse excursies om jullie te laten zien waar het allemaal gaat plaatsvinden. Jullie levende wereld, Gaia, wil jullie volledig laten begrijpen wat jullie te wachten staat. Bovendien zal de komende overgangsperiode jullie zo snel en zo goed mogelijk informeren om jullie zover te krijgen dat jullie een prettige en wondermooie transformatie gaan meemaken. Onze technologie kan jullie niet alleen alles demonstreren waarover we spreken, maar dit alles ook laten ervaren en dit kan alle onrust wegnemen waarover je misschien zorgen maakt.


Jullie overgang naar het volledige bewustzijn was jullie Eonen geleden beloofd door de Hemel. Jullie voorouders kwamen bijna 900.000 miljoen jaar geleden naar dit rijk, en jullie eerste vestiging was een gezamenlijke oppervlaktewereld en een kolonie in Binnenaarde die de volledige goedkeurig had van Gaia en haar Spirituele Hiërarchie. De dochterkolonie Atlantis was in feite de laatste kolonie die op Aarde werd gesticht. Het was hoofdzakelijk een oppervlaktekolonie, terwijl in Binnenaarde grote kristallen steden werden geconstrueerd; vrede heerste er voor meer dan 800.000 jaar. Het stichten van Atlantis was de eerste keer dat menselijke rebellengroepen mochten samenkomen om hun eigen regio te vormen in plaats van verspreid te worden over de vele kolonisten. Stiekem hadden de Atlantiërs een andere agenda; ze waren echt van plan de toekomstige heersers van de planeet te worden. De gelegenheid voor deze overname kwam in het zicht toen de Lemurische Raad aparte administraties oprichten voor elke oppervlaktekolonie, ongeveer 50.000 jaar geleden.


Ongeveer 25.000 jaar geleden kwamen de snode plannen van Atlantis tot bloei, wat leidde tot corrumperende experimenten die het milieu creëerden wat naar hun ondergang voerde. Toen, ongeveer 13.000 jaar geleden, raakten jullie gevangen in deze hellende situatie en, om te overleven, werden jullie sterk afhankelijk van de overgebleven buitenaardsen die jullie nu kennen als de Anunnaki, hun Soemerische naam. Deze groep van toenmalige duistere wezens hielden jullie gevangen in een van angst vervulde wereld van oorlogen, haat, godsdiensten en gebrek, en toch leerden jullie overleven in dit land van angst en hard werken. Nu hebben jullie het punt bereikt waarop dit alles gaat veranderen. Jullie kunnen nu de wijsheid oproepen die in jullie epigenetica ligt opgeslagen die, wanneer gecombineerd met het ‘ascension’ - proces, jullie verandert in een heel bijzonder prototype voor verandering in de uitgestrekte regio’s van deze galaxy die voorheen bezet werden door de vroegere duistere kinderen van Anchara.


Deze bestemming voor jullie is heel belangrijk voor de Galactische Federatie. De vele volkeren die tot voor kort onze tegenstanders waren, wachten nu vol spanning op jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Wij prijzen de manier waarop jullie de vele hindernissen op jullie terugreis hebben overwonnen, en de galaxy is zeer verheugd over de manier waarop jullie de decreten van Schepper Surea vervullen en de zorgvuldigheid die jullie hebben betoond in voorbereiding op de laatste grote duw naar jullie verheven doel. Wij zijn hier om jullie te helpen en, later, om als jullie mentoren op te treden. Zoals we al zo vaak eerder hebben gezegd … laat het bekend worden dat wij komen om te helpen en jullie succes te garanderen. Jullie duistere kliek blijft zich verzetten tegen het onvermijdelijke, maar deze rol van hen komt aan zijn eind. De leden van dit eerste-contact-team staan klaar om de voorwaarden te scheppen die jullie reis zullen voltooien. Dan kunnen we jullie juichend in onze gelederen verwelkomen.


Gaia is een zeer vitale entiteit! Ze bezit in haar de energieën die 20 miljard jaar geleden deze galaxy vormden. In die tijd waren we gewoon goddelijke geesten die gereed gemaakt werden voor onze reis in de oneindige gevormde leergierigheid die de stoffelijke werelden, de materiële kosmos is. Wij allen arriveerden samen in talrijke vormen en dichtheden en sinds dien hebben we, dankbaar en blij, het goddelijke plan in deze rijken ontvouwd. Deze langdurige en ingewikkelde reis is opgetekend in duizenden boeken die overal in de menselijke sterrenstaten te vinden zijn, waaronder het Sirius ‘Boek van Inzicht’. Het beschrijft de migratie van een volk uit Vega naar Sirius B (Akonawei) meer dan 4 miljoen jaar geleden. Deze verhalen krijgen jullie wanneer de Agarthanen hun eigen aankondigingen doen.


Vandaag bespraken we de vorderingen in jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Het eerste contact is niets anders dan de laatste stappen van deze operatie. We komen om onze familieleden te ontmoeten en te begroeten en om jullie triomf over het duister te vieren! Deze tijd van vreugde staat voor de deur! Besef, vrienden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!Vertaald: Harmen Schouwerwou - www.unitynet.nl
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated abovewoensdag 16 februari 2011

Sheldan Nidle, 15 februari 2011


...............Steun degenen die openlijk verandering bepleiten. Gebruik je vaardigheden om je gemeenschap te informeren en maak je visie openbaar..........Het eerste contact, als proces, bevindt zich in zijn laatste fase. We kunnen eindelijk openlijk tevoorschijn komen uit de schaduwen.............
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


3 Cimi, 4 Zac, 7 Ik
15 februari 2011
Selamat Balik! We komen opnieuw terug met meer informatie. Momenteel zijn onze aardse bondgenoten bezig met een aantal acties die naar de overwinning leiden! Intussen is de duistere kliek bezig met het opstoken van radicalen en vuurhaarden binnen de populistische opstanden van het Midden-Oosten in zijn confronterende en onrealistische eisen, als een poging om de locale economieën te destabiliseren. Het doel hiervan is de laatste fasen van het nieuwe economische stelsel van de aardse bondgenoten te hinderen dat in de coulissen gereed staat. Een ander duister plan is om de nu lege kas van de kliek te vullen met de broodnodige oliedollars door de olieprijs naar recordhoogte op te stuwen. Als reactie hierop werken onze aardse bondgenoten in het geheim samen met de regionale leiders van beide kanten om afspraken te maken die niet alleen de sterke stijging van de chaos moet verminderen die door de duistere kliek wordt beoogd, maar die ook een gemakkelijker overgang mogelijk maakt naar de nieuwe financiële en economisch stelsels. Het doel van de bondgenoten is de nationalistische geestdrift om te zetten in een kracht die gebruikt kan worden voor vrede, welvaart en stabiliteit voor elk land in het Midden-Oosten, en wij hebben onze goede diensten gebruikt om behulpzaam te zijn bij de inspanningen van onze aardse bondgenoten.


Daarbij vergroot de onrust in het Midden-Oosten de instabiliteit in de Afrikaanse landen bezuiden de Sahara en in Oost- en Zuidoost-Azië. Dit wordt veroorzaakt door de economische problemen die ontstaan zijn door de berg schulden die in deze gebieden van de planeet zijn opgebouwd. In feite staat de door fiatgeld aangedreven economie op het punt een geweldige val te maken. Een aantal elementen staan klaar om de kwestie van fiatgeld en virtuele rijkdom, die jullie wereld naar dit breekpunt hebben gebracht, te doorbreken. De primaire remedie is het invoeren van een alternatieve munt die door kostbare metalen wordt gedekt en het afschaffen van het mislukte monetair stelsel van de duistere kliek. Onze aardse bondgenoten hebben uitvoerig gewerkt aan manieren om deze nieuwe valuta’s bij jullie te introduceren, en nu is de tijd gekomen om ze aan te kondigen. Ons is verteld dat de manier waarop dit gebeurt zal bestaan uit het vrijgeven van verschillende soorten fondsen die de welvaart zullen financieren. Het doel van onze aardse bondgenoten is om dit nu te starten, en vervolgens de wettelijke situatie te gebruiken, die gecreëerd is door de fondsen, om de nieuwe regeringen aan te stellen. Met hun officiële decreten treedt formeel een nieuw monetair beleid in werking.


Gelijktijdig met het nieuwe monetaire beleid treedt direct een heel scala aan nieuwe regelgeving voor banken en bedrijven in werking. Deze regelt de terugkeer van jullie wereld naar een staat waarin jullie onvervreemdbare, soevereine rechten prevaleren boven het dictatoriale karakter van het huidige beleid van regeringen en bedrijven. De sociale nivelleringsactie van de herverdeling van de rijkdom op jullie wereld die, samen met de komst van het ware ‘de jure’ (krachtens wet) bestuur, veranderen alles – de duistere kliek verliest niet alleen de toegang tot zijn illegale rijkdombouwende machine, maar ook tot zijn wereldwijde gouvernementele invloed. De nieuwe regeringen moeten mensvriendelijk zijn, dus georiënteerd zijn op het volk. Hun eerste zorg is het vaststellen van een aantal beleidslijnen die de welvaart en het welzijn van het volk versterken. Bovendien zal dit beleid hen in staat stellen diverse technologieën te introduceren die jullie dagelijks leven enorm kunnen verbeteren. Voor ons is echter de meeste belangrijke actie het beëindigen van de UFO – geheimhouding. Deze daad alleen al verandert jullie wereld! Jullie moeten uitstijgen boven jullie huidige xenofobie (angst voor vreemdelingen) en leren dat jullie niet alleen zijn en dat jullie afkomst inderdaad buitenaards is.


Nu we wachten op het daadwerkelijke moment dat het eerste contact mogelijk maakt, volgen wij jullie wereld en zien we de verandering die in toenemende mate rondom jullie plaatsvindt. Gaia wil haar oppervlaktewereld veranderen en wenst de stappen hiertoe te versnellen. Intussen verandert jullie machtstructuur met grote snelheid. De machthebbers beseffen nu pas dat de wereld die bijna 13 millennia bestaat voor hun voeten afbrokkelt. De diverse factoren die hen aan de macht houden zijn niet meer zo betrouwbaar als voorheen, en de excessen van de duistere kliek kan niet langer zo gemakkelijk geheim gehouden worden. Deze elementen vallen samen met het feit dat wij hier zijn en dat wij als jullie verdedigers optreden. Wat wij van jullie verlangen is een rotsvast geloof in wat er gebeurt en een zekere positieve actie van jullie kant, in welke vorm dan ook, komt natuurlijk van jullie. Steun degenen die openlijk verandering bepleiten. Gebruik je vaardigheden om je gemeenschap te informeren en maak je visie openbaar. Het is tijd om een activist voor verandering te worden! Dit betekent gewoon dat je op de een of andere manier aan deze beweging deelneemt.


Naarmate steeds meer van jullie zich aan deze nieuwe realiteit aanpassen, maak je het mogelijk dat er steeds gemakkelijker een grote transformatie in je leven gaat plaatsvinden. Dit brengt ons in grote opwinding over jullie – jullie hebben een wonderbaarlijk aanpassingsvermogen, en wanneer de Waarheid bekend wordt kunnen jullie heel snel je kernovertuigingen veranderen. Ons aandeel in dit alles is voor jullie de noodzakelijke hoeveelheid bewijzen aan te dragen die de nieuwe concepten over jullie werkelijkheid kunnen demonstreren. Jullie hebben, voor het grootste deel, in het verleden passief de kolossale wreedheden van de duistere kliek ondergaan, en het is nu het goede moment om je reactie te veranderen op wat het duister opnieuw probeert te doen. Gebruik je communicatietechnologie en jullie enorme aantallen om de aardse bondgenoten te helpen. Toon jullie samenleving dat wat in het verleden is gebeurd om je te onderdrukken niet langer meer werkt. De tijden zijn veranderd. Een nieuwe houding is in aantocht, en die tolereert niet langer wat het duister van plan is. Jullie kunnen niet langer worden misleid of tot slaaf worden gemaakt!


Zoals we zeiden … wij zijn hier met een galactische optie. Deze optie laat jullie onderdrukkers weten dat er manieren bestaan om hun overheersing te beëindigen en hen te verplichten de macht en rijkdom aan jullie terug te geven. Dit geeft jullie een morele verantwoordelijkheid een zinvolle transformatie te waarborgen, en dit proces baant een weg voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Onze missie is om met jullie samen te werken om dit te bereiken. Wij komen niet om over jullie te heersen, maar om jullie te verwelkomen als teruggekeerde familieleden. Wij komen om jullie de vrijheid te geven terug te keren naar je natuurlijke staat van Zijn. Dit is in ons aller voordeel! Jullie nieuw vergaarde wijsheid en jullie bijzondere plek in deze galaxy voorziet jullie van speciale heilige compensaties, die een eind moeten maken aan de permanente galactische oorlogen die deze galaxy miljoenen jaren hebben geteisterd.


Jullie vormen een essentieel radertje in het Verdrag van Anchara. Deze documenten beëindigden, bijna anderhalf decennium geleden, de galactische oorlogen en nu moet onze eerste-contact-missie jullie terugbrengen als volwaardige en volledige bewuste leden in de Galactische Federatie. Wanneer jullie dit doen, kunnen jullie vrijelijk met de Agarthanen samenwerken en gezamenlijk kunnen jullie een nieuw zonnestelsel en sterrenstaat creëren. Deze sterrenstaat moet bestaan uit vier waterplaneten in de binnenbanen van jullie zonnestelsel en de geestwezens uit de hogere sferen zijn een belangrijk onderdeel van jullie nieuwe inter-dimensionale werkelijkheid. Jullie nieuwe sterrenstaat verwelkomt zowel de vroegere duistere zielen van deze galaxy als degenen die een onderdeel waren van de Galactische Federatie gedurende letterlijk miljoenen jaren. Jullie zullen een speciale Lichtbaken zijn die ons allen verwelkomt, evenals degenen die uit talloze naburige galaxies komen.


Deze sector van het universum speelt een belangrijke rol in het ontvouwen van de stoffelijke schepping. Wij weten dit en verheugen ons over alles wat we gaan doen. Dit brengt ons terug naar het heden – jullie staan aan de rand van een unieke reis. Onze rol is jullie te gidsen door de laatste fasen en jullie daarna te verwelkomen als de wonderbaarlijke wezens die jullie in werkelijkheid zijn. Het eerste contact, als proces, bevindt zich in zijn laatste fase. We kunnen eindelijk openlijk tevoorschijn komen uit de schaduwen waarin het duister en zijn belangrijke gouvernementele bondgenoten ons hadden veroordeeld en ons koesteren in het Licht dat voor ons natuurlijk is. Wij kunnen onze technologie bij jullie introduceren en de ontdekkingen onthullen die door jullie regeringen zolang verborgen gehouden werden. De Agarthanen en jullie kunnen vervolgens Gaia helpen bij het bereiken van haar volledig bewuste Zelf.


Vandaag vervolgden we onze bespreking over wat jullie en Gaia staat te wachten. Het zal een tijd van verwondering en vreugde worden! Een zeer mooie reis is klaar om zich te ontvouwen, die jullie met jullie Geest en ruimtefamilie zal verenigen. Een groots feest gaat voor ons allen beginnen! Besef, dierbare wezens, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn. Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!Vertaling: Harmen Schouwerwou http://www.unitynet.nl
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated abovedonderdag 10 februari 2011

8 februari 2011


............Als we deze pas ontwaakte sterrennaties verwelkomen, leren we veel over de schitterende diversiteit die de Schepper onder ons heeft verspreid. Ook jullie zullen een prachtig onthaal beleven wanneer jullie beginnen aan je eigen bewustzijnsreis...........
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


9 Cauac, 17 Yax, 7 Ik
8 februari 2011
Dratzo! We zijn er weer! Veel is er gebeurd en we arriveren op het meest kritieke moment in de transformatie van jullie en van jullie werkelijkheid. Een grote laatste afrekening is in volle gang, en wanneer deze twee-stappen-operatie is voltooid kan er een begin worden gemaakt met het beschikbaarstellen van de mondiale welvaartfondsen en met de broodnodige regeringswisselingen. Deze veranderingen zijn de laatste vereisten voordat er een eind kan komen aan de UFO cover-up! Daarom werken we heel hard om ervoor te zorgen dat deze gebeurtenissen plaatsvinden volgens het hemelse decreet. Heer (Schepper) Surea heeft een aantal goddelijke procedures in gang gezet die het begin vormen van een enorme transformatie van de werkelijkheid van jullie zonnestelsel, die zelfs nu al heel duidelijk zichtbaar is in de toenemende en ongewone activiteiten die plaatsvinden vanuit de Zon naar de buitenste randen van jullie zonnestelsel. En toch zijn deze veranderingen slechts een bleke afspiegeling van wat de Hemel aan het voorbereiden is – zij gaat jullie werkelijkheid van een beperkt bewuste dipolaire (met gelijke doch tegengestelde lading) naar een volledig bewuste monopolaire werkelijkheid transformeren. Aan het eind zal jullie zonnestelsel slechts een lichte gelijkenis vertonen met de huidige vorm.


Deze fysieke transformatie moet de omgeving creëren waarin jullie je rol als echte fysieke Engelen in dit Melkwegstelsel zullen uitvoeren. Jullie zullen verantwoordelijk zijn voor het behoud van jullie leefwereld en voor het in stand houden van de vitale levensenergie die door het hele zonnestelsel stroomt. Toch beperken deze taken zich niet alleen maar tot het gewone onderhoud van jullie planetaire behuizing; ze houden zich ook bezig met het helpen van andere groepen fysieke Engelen die deze galaxy in stand houden en alle andere die deel uitmaken van de materiële, fysieke kosmos. We begrijpen dat, op dit moment, dit voor jullie nogal overweldigd lijkt te zijn, maar het zal in werkelijkheid slechts één van de vele taken zijn die jullie elke dag gaan uitvoeren. Je zult omringd en gesteund zijn door een galactische samenleving, die zal bestaan uit vele belangrijke groepen wezens met een gemeenschappelijke achtergrond of afkomst, waardoor jullie samenleving op zijn volle potentieel kan functioneren. Vervolgens ben je in contact met collega’s uit andere werelden die overal in deze galaxy verspreid zijn. Samen hebben jullie de Galactische Federatie gevormd als een voertuig waardoor jullie allen je primaire taken naar de Hemel en naar elkaar kunnen vervullen. Bovendien hebben jullie je verbonden met andere galaxies om soortgelijke organisaties te creëren teneinde het goddelijk plan te manifesteren.


Het bovenstaande scenario beschrijft feitelijk onze ervaring van vier miljoen jaar geleden. Sinds die tijd hebben we honderdduizenden galactische samenlevingen tot in de verste uithoeken van deze galaxy in onze Federatie geïntegreerd. Als we deze pas ontwaakte sterrennaties verwelkomen, leren we veel over de schitterende diversiteit die de Schepper onder ons heeft verspreid. Ook jullie zullen een prachtig onthaal beleven wanneer jullie beginnen aan je eigen bewustzijnsreis. We zijn hier gekomen om toezicht te houden op de procedures die jullie terug zullen brengen naar het volledige bewustzijn, ondanks de beoordeling van onze W&E – vloot (Wetenschap & Exploratie) dat jullie nog lang niet gereed waren voor onze komst. Geïnspireerd door de Hemelse verklaringen stelden we een eerste-contact-commando samen en arriveerden we in vreugdevolle afwachting op jullie kusten. In de afgelopen twee decennia hebben we toegekeken en geleerd en namen in toenemende mate deel (met toestemming) aan die acties die jullie nu leiden naar het volledige bewustzijn. Deze acties hebben nu een fase bereikt waarin een overzicht nuttig zou zijn; het is belangrijk dat jullie begrijpen dat we niet in strijd zijn met jullie vrije wil.


De Schepper stuurde ons hier naartoe met een breed mandaat die we nu met jullie gaan bespreken. Dit mandaat bestaat uit twee onderdelen – het eerste contact, en de bredere implicaties voor ieder van jullie hiervan begint met jullie geschiedenis die grofweg verdeeld kan worden in drie delen – de eerste is jullie aankomst op Lemurië, de tweede is de opkomst van Atlantis en jullie val in een beperkt bewustzijn, de derde is jullie langdurige reis door de duistere gebieden en jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Vanuit deze korte schets kun je begrijpen dat deze tijdspanne samengesteld is uit opeenvolgende perioden die door velen op jullie planeet de Grote Cycli noemen. Elke cyclus duurt ongeveer 26.000 jaar. Sinds het begin van Lemurië 900.000 jaar geleden, hebben jullie 34 van dergelijke cycli voltooid en staan nu klaar om te 35e te voltooien. Deze grote cyclus moet beëindigd worden in het komende zonnejaar (galactisch jaar) van 8 Manik. Dit is het moment waarop een speciale serie galactische gebeurtenissen gaat plaatsvinden nadat jullie Zon de Galactische Evenaar kruist.


De voornaamste reden dat wij in grote aantallen komen is nogal eenvoudig – dit speciale moment in jullie geschiedenis is gearriveerd. De tumultueuze gebeurtenissen die overal op jullie planeet plaatsvinden zijn het gevolg van het feit dat jullie deze 35e grote cyclus voltooien. Wij komen om jullie te verwelkomen en te helpen, zowel als vroedvrouw en als mentor, bij jullie transformatie in het volledige bewustzijn. Dit moment was in jullie geschiedenis vastgelegd als de tijd voor deze wonderbaarlijke bewustzijnsverandering. De Anunnaki, die in die tijd verbonden waren met het duistere continuüm Anchara, waren zich hiervan terdege bewust en hadden de intentie deze mogelijke gebeurtenis te omzeilen door middel van een reeks snode plannen, maar dit werd voorkomen door de plotselinge verandering in loyaliteit en door de latere pacifistische aankondigingen van Anchara. Dit leidde, halverwege de negentiger jaren, tot een vredesverdrag met de Galactische Federatie, dat grondig de oorlogen in deze galaxy veranderde. Hierdoor verscheen de grote vrede die vele Eonen geleden door het Goddelijke was verordonneerd.


In deze tijd van galactische vrede zijn we gekomen om een profetie te vervullen die van cruciaal belang is voor die vrede. Gaia (Moeder Aarde) bevat de bron voor deze galaxy. Zij is daarom van fundamenteel belang voor die vrede, sinds de Vrede van Anchara afhankelijk is van de allesomvattende terugkeer naar het volledige bewustzijn. Dit legt op ons de plicht om deze historische missie met succes te voltooien. De duistere kliek kon dit doel een bepaalde tijd vertragen, en dus moeten we ons nu haasten om bepaalde dingen sneller te doen dan eerst de bedoeling was. Daarom hebben we de regimes van de duistere kliek erop gewezen dat ons geduld op is. Verschillende acties zijn ondernomen om dit punt bij de leiders van de kliek te benadrukken, waardoor we de verschillende doelen, waar wij verantwoordelijk voor zijn, nu kunnen manifesteren.


Momenteel zijn we halverwege de afwerking van die taken die voorafgaan aan de grote veranderingen die we in de vele berichten hebben aangestipt. Gaia is, samen met jullie mondiale werkelijkheid, op het punt waarop haar enorme transformatie kan beginnen – de stijgende onrust in jullie atmosfeer en oceanen, en het gerommel van jullie land zijn de tekens hiervan. Dit geeft aan dat jullie werkelijkheid gearriveerd is op dat beslissende punt waarop het ofwel een betere ondersteuning krijgt, ofwel het startsein betekent voor dramatische calamiteiten. We weten dat deze tekens duidelijk laten zien dat een verdere vertraging alleen maar de heftigheid van deze veranderingen zullen doen toenemen. Het moment voor de ontsluiering van de grote veranderingen is gearriveerd, en de tijd voor actie is NU. Grote daden, die leiden naar de dwingende noodzaak voor verandering, zijn nu dringend nodig.


Onze eerste-contact-team bereidt zich voor op actie. We hebben veel te lang de machten op jullie wereld de omvang van onze acties laten bepalen, maar dit station is nu gepasseerd. Het moment om de mantel van de ‘galactische optie’ aan te doen is gekomen. Tot nu toe was onze taak, met betrekking tot de leiders van de duistere kliek, om hen de les te lezen en dit werd gedaan. De volgende fase is het tijdschema, waarvan ze al lang op de hoogte zijn, te volgen en uit te voeren. De vereisten voor het implementeren van het nieuwe financiële en monetaire stelsel zijn op hun plek en we hebben al diegenen bijeenroepen die de interim-regeringen moeten creëren. De tijdklok tikt en staat op het punt het alarm te luiden. Onze vloot en haar personeel zijn in opwinding en zijn volledig voorbereid om de missie uit te voeren die de loop van de menselijke geschiedenis zal veranderen!


Vandaag bespraken we wat er gebeurt en wat wij van plan zijn te doen. Belangrijke momenten in de Schepping worden gekenmerkt door dappere en juiste daden die het goddelijk plan ontvouwen, en die de soevereiniteit en vrijheid teruggeven aan degenen die tijdelijk deze van godgegeven rechten waren ontzegd. Wij komen als instrumenten van het Goddelijke, klaar om het volgende hoofdstuk in jullie geschiedenis te ontvouwen. Besef, familieleden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

woensdag 2 februari 2011

1 februari 2011


.....Dit verklaart het vrijlaten van enorme coronale velden die enorme hoeveelheden zonnedeeltjes schieten naar zijn dochterplaneten, en deze werken als katalysators om de veranderingen die overal in het zonnestelsel plaatsvinden te versnellen.....


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


2 Eb, 10 Yax, 7 Ik
1 februari 2011


Dratzo! We komen weer om onze bespreking over de transformatie van deze werkelijkheid en van jullie voort te zetten. Momenteel zien we hoe jullie zonnestelsel verandert, waaronder grote veranderingen van jullie Zon. Al die ogenschijnlijk vreemde, abnormale gebeurtenissen die in jullie zonnestelsel worden waargenomen betreffen de overgang van jullie werkelijkheid naar de vijfde dimensie. Deze beweging steunt op een goddelijk plan om het uiterlijk van jullie zonnestels te reorganiseren. De meest drastische verandering die momenteel plaatsvindt is de verandering van bipolariteit naar monopolariteit. Dit betekent dat ieder van jullie en de ecosystemen die jullie omringen volledig anders op elkaar moeten worden afgestemd. Jullie elektrische en magnetische systemen brengen de delen van je lichaamscellen die jullie elektrische en magnetische zelven controleren opnieuw tot leven, De herstructurering van je RNA/DNA is slechts een klein onderdeel van dit proces. Jullie basisfrequentie stijgt als meer en meer van deze werkelijkheid subtiel verandert, waardoor de dichtheid van je lichaam transformeert. Wanneer deze dichtheid minder wordt, dus als de vibratie stijgt, ben je in staat steeds meer pakketjes ‘heilig licht’ op te nemen die je fysieke essentie verandert.


Deze lichaamsveranderingen vallen samen met gelijksoortige veranderingen die de fysieke structuur van alle planeten van de Zon transformeren. Dus Mars ondergaat een soort ‘mondiale opwarming’ zoals die van Gaia. Venus begint de aard van haar onleefbare, kokende atmosfeer aan te passen, en Mercurius en de buitenste gasreuzen ondervinden een enorme groei in vulkanisme, planeetschokken en vreemde veranderingen in haar noordelijke en zuidelijke polaire regionen. De verschuivingen in de solaire elektromagnetische en zwaartekrachtvelden die jullie zonnestelsel bijeenhouden laten ook deze verandering zien. Evenals Gaia, beweegt de Zuidpool van de Zon zich naar binnen terwijl zijn Noordpool naar het zuiden verhuist, en creëert enorme depressies of ‘gaten’ op of in zijn oppervlak. Dit verklaart het vrijlaten van enorme coronale velden die enorme hoeveelheden zonnedeeltjes schieten naar zijn dochterplaneten, en deze werken als katalysators om de veranderingen die overal in het zonnestelsel plaatsvinden te versnellen.


Deze toenemende activiteit in jullie zonnestelsel stimuleert jullie eigen veranderingen. De enorme elektrische velden die door de Zon worden voortgebracht stuwen jullie steeds verder. Wanneer de velden jullie energievelden ontmoeten, ‘triggeren’ ze het ontwaken van je latente ‘junk’ DNA, en veroorzaken een serie cellulaire coderingsepisodes die leiden naar de Nieuwe Jij. Dit verandert de wijze waarop je jouw werkelijkheid ziet – in essentie wordt je meer spiritueel georiënteerd, waardoor je vragen gaat stellen die je samenleving nog niet kan beantwoorden. Talrijke bewegingen vormen zich overal op jullie wereld, die als doel hebben antwoorden te vinden op deze fundamentele vragen. Deze wereldwijde beweging heeft de seculaire wereld bereikt en creëert een netwerk van organisaties die de wereld vanaf de grond wil veranderen en een hervorming wenst in de grootte van operationele structuren die de nadruk legt op klein in plaats van groot, en het lokale en regionale in plaats van mondiaal. Jullie beginnen de fundering te leggen voor wat binnenkort verschijnt als een quasi-galactische samenleving. Jullie mondiale samenleving wil meer gaan samenwerken, een grotere eenheid vormen, wanneer nieuwe technologieën en een nieuwe overvloed ervoor zorgen dat het bestaan waardevoller, zinvoller wordt.


Nu zitten we in een periode van transitie, van verandering. Degenen die de ontwikkelingen op jullie planeet volgen bemerken twee hoofdtrends:
1. Jullie mondiale economie loopt op zijn laatste benen. Het ‘zogenaamde’ herstel is niets anders dan gebakken lucht en rookgordijnen. De hoeveelheid schuld blijft groeien, terwijl het koor dat een nieuw systeem bepleit, op basis van een harde munt en een meer lokale benadering, met de dag groeit. De huidige machtstructuur bereikt het einde van zijn kunnen om de fictie in stand te houden die zo luid in de massamedia op jullie wereld wordt uitgebazuind.
2. De tweede trend is de groei van een machtstructuur dat gebaseerd is op een mensvriendelijke en spirituele oriëntatie, wat wij onderling verbinden met de groeiende beweging om een eind te maken aan de UFO - geheimhouding. Veel landen, en zelfs een grote groep bedrijfsbesturen adviseren hun collega’s dat de tijd is gekomen om hun prioriteiten aangaande deze kwesties te herzien. Wij hebben persoonlijk veel leden van de mondiale bedrijfswereld ontmoet en sommige sleutelfiguren van onderling verbonden mondiale spirituele netwerken.


Al deze diverse groepen geven ons dezelfde fundamentele reactie: de tijd is gearriveerd voor een hulpvaardige groep outsiders om beslissend op te treden in het gedoe op jullie wereld. Wij hebben hen geïnformeerd over onze eerste-contact-missie en de rol die de Agarthanen hierin hebben gekregen. Ze verwelkomden ons hartelijk en verzochten ons zo spoedig mogelijk in te grijpen. De verantwoordelijke ‘families’ op deze wereld hebben zich zwaar vergist en de mensheid staat aan de rand van de afgrond – het kan of verdergaan tot over de rand of een nieuwe richting inslaan met spectaculaire gevolgen! Voor de ‘hulpvaardige buitenaardse macht’ is de sleutelfactor in het resultaat zijn geavanceerde technologie te gebruiken om een situatie te creëren waardoor de duistere kliek gedwongen wordt zich hierbij neer te leggen en af te treden. Degenen die opereren op belangrijke sleutelpunten in jullie samenleving moedigen ons aan, tijdens onze recente ontmoetingen met hen, om in actie te komen! We vertelden hen toen over onze aardse bondgenoten en vroegen hen om zich actief bij ons aan te sluiten om hun hartstochtelijk gewenste doelen te bereiken.


Dus, overal op jullie wereld verschijnt een beweging die diep verlangt naar verandering. Deze beweging kan niet gerust gesteld worden met het alleen maar ‘fixen’ van talrijke kwalen die jullie samenleving overvallen – het vraagt een geweldige herschikking van de operationele structuren en deze moeten nieuwe, meer verlichte sociale contracten weerspiegelen om gelijke tred te kunnen houden met de snel veranderende Nieuwe Jij. Onze taak is dit alles door zijn laatste fasen heen te voeren en jullie voor te bereiden op de transformatie van jullie bewustzijn. Degenen die blijven proberen het onvermijdelijke te dwarsbomen en die de financiele en spirituele bankroetstatus willen verlengen worden in snel tempo de dinosaurussen die op de rand van een ander massaal uitsterven staan! Onze goddelijke bemoeienis met jullie verdraagt geen dergelijke rampspoed – we komen om jullie allen te begeleiden door de laatste stappen van een vreugdevolle reis naar het volledige bewustzijn. Dit betekent dat we een specifieke missie moeten volbrengen.


Wij komen om de duistere kliek uit de macht te verwijderen en om de mondiale ontspanning aan te moedigen die ervoor zal zorgen dat het voorwaartse pad een weg van vreugde is! Daarom begonnen we, een jaar geleden, vertegenwoordigers van belangrijke regeringen regelmatig te ontmoeten die door de duistere kliek waren aangewezen. Deze gedelegeerden vulden deze vergaderingen met grimmige uitspraken, maar sinds kort zijn de rollen omgedraaid en nu moeten wij hen duidelijk maken dat het volgen van de duistere agenda nu onhoudbaar is. Bovendien bezitten wij de superieure technologie om te doen wat moet gebeuren. Dit is geen bedreiging, slechts de constatering van een feit. Onze aardse bondgenoten staan klaar om, onder onze leiding, in actie te komen om de heel lang uitgestelde programma’s uit te voeren. De tijd voor jullie universele overvloed en de erkenning van jullie onvervreemdbare rechten en persoonlijke integriteit zijn gearriveerd!


Het eerste contact begon voor ons als een zeer vreemde missie en werd door de Hemel aangekondigd als een goddelijke interventie. In het begin hadden we geen idee wat we moesten doen. We hebben intussen veel geleerd en nu begrijpen we dat we hierdoor een goddelijke optie werden om jullie sierlijk en wijs terug te leiden naar het volledige bewustzijn. Dit hebben we niet lichtvaardig op ons genomen. Nu moeten we meer rechtstreek ingrijpen en dus hebben onze schepen zich in toenemende mate in jullie luchten laten zien. We hebben die geheime technologieën onder controle gehouden die ons bedreigden en die gebruikt moesten worden om jullie tot slaaf te maken. De enig mogelijke toekomst voor jullie wereld is die welke door de Hemel en Heer Surea werd bevolen – een toekomst van overvloed en vrijheid die je in je transformatie sleept, verordonneerd door het goddelijk plan!


Vandaag vervolgden we ons gesprek over de huidige ontwikkelingen in jullie werkelijkheid. Jullie overvloed staat voor de deur, samen met talrijke veranderingen die de volgende fase inluiden op jullie pad naar vrijheid en volledig bewustzijn. Het moment om je te verheugen op jullie overwinning en deze te vieren is nabij! Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS