Volgers

PUTIN

woensdag 24 juni 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 23 juni 2015


Sheldan Nidle, 23 juni 2015

Selamat Jalwa! ( Beleef Eeuwigdurende Vreugde!) We zijn hier om verslag te doen omtrent de status van de initiële overdracht van fondsen naar Noord Amerika. Op dit moment bereiden we de afronding van het proces voor, dat jullie zegeningen in staat stelt voor jullie allemaal beschikbaar te komen. We werden gedwongen een paar verbeteringen toe te voegen aan dat, waarvan we dachten dat het de laatste richtlijnen waren, nodig om deze specifieke taak af te ronden. Onze partners in dit project laten weten dat er nog een paar allerlaatste aanpassingen nodig zijn. Derhalve zitten we nu in het proces van gezamenlijk doen wat nodig is om ons succes te verzekeren. Dit hele proces is zeer stressvol voor onze aardse bondgenoten. De duistere cabal gaat nog steeds door haar resterende machtsposities te gebruiken als een manier om ze constant dwars te zitten met betrekking tot het bereiken van ook maar een vermoeden van overwinning. Het bereikt een punt waar het nodig is dat wij doen wat essentieel is voor onze bondgenoten om de triomf te behalen die ze zo rijkelijk verdienen. Intussen gaat de cabal door op elk ander gebied haar verlies onder ogen te zien. Het wordt nogal duidelijk dat onze interventie nu vereist is. De hemel besluit ten gunste van ons en we verwachten dat elk aspect binnenkort zal zijn opgelost.

woensdag 17 juni 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 16 juni 2015
11 Manik, 5 Kayab, 11 Ik


Dratzo! Op deze wereld vind een transformatie van niet eerder voorgekomen proporties plaats. De handlangers van de Anunnaki worden uit de macht gezet van zowel de wereldse regeringen als haar financiële systeem. Dit verbazingwekkende proces wordt voorafgegaan door een serie massa-arrestaties en het plotselinge aftreden van sleutelfiguren in het mondiale bankierssysteem. Dit wordt gedaan om een proces, dat gedurende de laatste twee decennia het financiële systeem van deze wereld in wanorde achterliet, te corrigeren. De personen die enorm hebben geprofiteerd van een walgelijke serie illegaliteiten zullen binnenkort flink moeten boeten voor hun pogingen om jullie wereld permanent in een enorme machtsgreep te plaatsen die serieus begon toen hun voormalige bovenbazen, de Anunnaki, vertrokken. Deze vroegere duistere heren hadden en masse besloten het Licht te omarmen en een positief onderdeel te zijn van de nieuwe alliantie die door de verkondigingen van het Anchara-continuum werd gesmeed om een nieuwe galactische vrede te creëren. Dit stelde het Licht eindelijk in staat om een coalitie te produceren en de oude profetieën van Aartsengel Michael uit te voeren.

woensdag 10 juni 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 9 juni 2015


4 Ahau, 18 Pax, 11 Ik


Dratzo! We komen vandaag wetend wat hier gebeurt. Op deze aardbol is een beweging gaande die snel groeit. Deze beweging heeft het mogelijk gemaakt dat een nieuw financieel systeem geboren kon worden en dat de voormalige grootmachten van deze aardbol hiervoor op de knieën zijn gedwongen. Op het moment is deze werkelijkheid nog niet volledig publiekelijk omdat eerst nog een aantal wettelijke processen afgerond moet worden. Deze financiële processen zullen tijd nodig hebben. Maar weet dat deze laatste formele documenten de overdracht van de eerste gelden aan de talloze humanitaire projecten niet vertragen. Dit wordt binnenkort verwacht. De duistere cabal weet diep van binnen wat dit alles werkelijk inhoudt. Een lange periode van haar ongebreidelde macht komt tot een einde. Binnenkort zal het voor het nieuwe NESARA-bestuur mogelijk zijn de macht over te nemen. Wanneer dit eindelijk gebeurt, kan formeel de schuldenkwijtschelding afgekondigd worden en de grote UFO doofpot geopend worden. Daardoor zullen jullie van een aantal hoge schuldenlasten verlost worden en zal een herstelbetaling van alle fondsen die jullie illegaal afgenomen werden, plaatsvinden. Dit zal
één van de manieren zijn waarop jullie algehele voorspoed een aanvang kan nemen.

De strategie is uiteraard een om de duistere cabal uit haar macht te zetten en voor deze werkelijkheid een nieuw paradigma te creëren.  De Opgestegen Meesters hebben zich erop toegelegd om jullie een aantal lessen te geven. Deze veranderingen zullen de basis leggen voor de nieuwe inzichten die nodig zijn om te begrijpen wat er zal komen als dit nieuwe bestuurlijke- en financiële systeem eenmaal volledig is geïnstalleerd. Deze nieuwe wereld is beslist alleen maar een van de talloze overgangsfases die jullie zullen ervaren wanneer dit rijk eenmaal is veranderd. Jullie zullen mensen zijn die hun dromen waar kunnen maken. Schuld zal niet meer bestaan en een groot aantal humanitaire projecten zal jullie helpen je dromen uit te laten komen. Het doel is voor ieder van jullie bronnen aan te boren zodat jullie je deel kunnen doen in dit omvangrijke proces. Uiteindelijk kunnen we, op het juiste moment landen en jullie bij je mentor introduceren. Dit moment zal voor jullie een scheidslijn markeren. Onze mentoren zullen een proces op gang brengen waarin jullie kunnen leren over je afkomst en waar jullie naar toe gaan wanneer jullie volledig bewustzijn hebben bereikt. Dit proces is in werkelijkheid nog maar een begin.

In jullie bezegeld ligt een grootse toekomst. Deze toekomst zal jullie letterlijk naar de sterren dragen. Elk van jullie zal deel uitmaken van een nieuwe sterrennatie. Jullie zullen de schoonheid van iedere waterwereld kennen. Jullie zullen in de toekomst eveneens in staat zijn lid van een van onze vele ruimte- en ontdekkingsvloten te worden. Voor jullie ligt een wereld die volkomen onherkenbaar zal zijn. We hebben gezien hoe ieder van jullie zich een voorstelling probeert te maken van hoe de toekomst eruit zal zien. Dit melkwegstelsel is grenzeloos. Toch ontbreekt het jullie aan de middelen om je haar mogelijkheden eenvoudig voor te kunnen stellen. Wanneer we beginnen vanuit onze thuizen eropuit  te trekken, kijken we ernaar uit om degenen die deel zullen uitmaken van onze vele bemanningen, te ontmoeten. Normaal gesproken duurt het in Aardse tijd ongeveer een maand om dit melkwegstelsel te doorkruisen. Daarna liggen er de talloze melkwegstelsels, die de Schepper zo wijselijk heeft geschapen om dit deel van de fysicaliteit te vormen, voor jullie. De meesten van ons hebben al honderden van deze talloze sterrensystemen bezocht. De immensiteit van de fysicaliteit is iets dat we allemaal kennen. We begrijpen dat jullie jezelf nog niet realiseren op welke wijze je een kind van de Schepping bent.

Terwijl jullie in bewustzijn groeien worden jullie je bewust hoe jullie vele gaven met de thuiswereld en met deze immense fysicaliteit gedeeld kunnen worden. Ieder van ons is met elkaar en met de imposante keten van sterren, planeten en melkwegstelsels verbonden. We hebben, terwijl we van het ene melkwegstelsel naar het andere reisden, in verwondering toegekeken en hebben de schijnbaar eindeloze schoonheid van deze Schepping geobserveerd. Nu zijn we, als  eindeloze vloot, opgenomen in de wonderen van dit zonnestelsel. Het moment waarop jullie ons zullen ontmoeten nadert snel. Dit zal waarlijk een ontzagwekkende gebeurtenis zijn. De meesten van jullie vergeten dat jullie Sterrenwezens zijn. Deze huidige staat heeft al veel te lang geduurd. Jullie sterfelijkheid is in werkelijkheid iets wat een kleine groep jullie millennia geleden heeft opgedrongen. Jullie zijn Sterrenwezens en jullie dienen die kwijtgeraakte manifesterende vermogens terug te halen. Jullie zijn in werkelijkheid ware fysieke engelen. Jullie hebben een bestemming die we van plan zijn bij jullie terug te brengen. Jullie zijn onze familie en dit fantastische inzicht zijn jullie bijna 13000 jaar geleden kwijtgeraakt. De overvloed aan werelden die we bevolken maken niet langer deel uit van jullie herinnering. We zijn van plan dit bij jullie terug te brengen!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze tijd is een overgangstijd. Lang geleden, in het oude Atlantis, zijn we onze herinneringen kwijtgeraakt. We raakten gebonden aan sterfelijke levens vol angst en vrees. Na verloop van tijd bood de Hemel diegenen van ons die een zuiver en gewijd leven hadden geleid een kans om onze broeders bij te staan en op onze beurt hen door het huiveringwekkende moeras dat door de Anunnaki en hun handlangers was gecreëerd te leiden. We zagen dit als een gewijde zegen en geleidelijk werden we bijeengebracht door degenen die vóór ons waren aangesteld. We namen met graagte de ons gegeven wetten in ontvangst en gebruikten onze opgedane kennis ten bate van de mensheid. Gedurende millennia nam ons aantal toe en hebben we de Broeder- en Zusterschappen die jullie kennen opgezet. Ieder lid hiervan is toegewijd om jullie voor te bereiden op hetzij toegang tot, dan wel toekomstige integratie in een volledig herstelde mensheid. Deze duistere wereld die is opgezet door de Anunnaki keert terug naar het Licht. Onze gewijde taak is om deel te nemen aan deze uiterst glorieuze transformatie! Halleluja! Halleluja! Halleluja!!!

Wanneer jullie in bewustzijn stijgen, dienen jullie gedachten meer gefocust en positiever te zijn. Het is belangrijk dat jullie je realiseren hoe opeenvolgende negatieve gedachten de uitkomst van wat jullie wensen te visualiseren kunnen vertragen. Gebruik deze tijd om samen te komen en gebruik jullie gezamenlijke gedachten om een uiterst positieve uitkomst te genereren. Wanneer jullie dit geregeld doen, kunnen jullie je positieve gedachten als een krachtiger alternatief inzetten. Onthoud altijd dat jullie zeer krachtige Energiewezens zijn die hebben geleerd hun machteloosheid te accepteren. Dit is een grote onwaarheid! Jullie hebben de mogelijkheid gekregen je meer bewust te worden van jullie vergeten krachten. Word, terwijl je in bewustzijn groeit, je volledig bewust dat alle verschillende lichamelijke pijnen een indicatie geven van wat de Hemel jullie nu bezig is terug te brengen. Jullie tijd in het duister is voorbij! Jullie dienen in gedachten vast te stellen hoe geweldig krachtig jullie zijn! Vele wonderen zullen geschieden!

Gaia is uiterst trots op jullie! Jullie zijn hier naar toe gebracht om speciale beschermers van deze wereld en zelfs van het hele zonnestelsel te zijn. Een klein deel van deze mensheid is handlanger van het duister geworden. Jullie broeders en zusters van het Licht zijn bezig hen van jullie af te zonderen. Wanneer deze taak binnenkort is afgerond, zullen jullie duidelijkheid hebben. Wij zijn van plan jullie enige wijsheid te leren die ons gegeven werd toen we van de Hemel voor het eerst permissie kregen om als jullie spirituele gidsen te dienen. Deze wijsheid maakt het voor jullie noodzakelijk een aantal nieuwe conceptuele paradigma's aan te nemen. We zullen jullie een aantal voorbeelden geven waardoor dit voor jullie eenvoudiger wordt. Deze nieuwe manier van kijken naar de werkelijkheid is iets dat kan dienen als een voorwaarde voor wat de mentoren van jullie ruimtefamilies jullie zullen brengen. Het hele doel van deze komende tijd is om jullie voor te bereiden op de taken die jullie dienen te vervullen voorafgaand aan jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Wees klaar en voorbereid op het schitterende dat zal gaan volgen!!!
Vandaag vervolgden we onze berichtgeving die jullie zal voorbereiden op een nieuwe werkelijkheid. Dit proces nadert een bijzonder punt. Jullie spirituele- en ruimtefamilies zijn dicht bij de overwinning die door de Hemel is voorzien. De tijd voor een aantal zeer speciale gebeurtenissen is daar! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Vertaling: Marja/Rob

woensdag 3 juni 2015

Nederlands -- Sheldan Nidle, 3 juni 2015
10 Ben 11 Pax, 11 Ik


Selamat Balik! Er gebeurt nu veel op deze wereld. Vele financiële veranderingen vinden plaats om te verzekeren dat onze acties succes hebben. Zoals we de vorige keer al zeiden is wat er gebeurt het laatste verval van een systeem dat deze oppervlaktewereld de afgelopen 13 millennia met ijzeren vuist heeft geregeerd. Een dergelijke operatie is gevuld met een schijnbaar eindeloze rij individuen die oprecht zijn toegewijd aan het oude systeem dat lang geleden door de Annunaki is opgezet. Onze aardse bondgenoten begonnen meer dan een decennium geleden precedenten te scheppen voor de opbouw van een alternatief systeem. Zoals we eerder al zeiden, functioneert dit nieuwe systeem al in het grootste deel van Azië en zullen vele delen van deze aardbol volgen. Het is dit prototypesysteem waar we laatst op zinspeelden. Dit alternatief wordt in Europa en Azië steeds sterker en wordt gebruikt om wereldwijd fondsen uit te wisselen. De VS-corporatie realiseert zich dit en voelt ten diepste aan dat de tijd van afrekening is gekomen. Deze overtuigingen werden in het geheim gedeeld. De laatste eer aan dit verouderde systeem is nagenoeg bewezen. Een groots moment in de wisseling van de macht is ophanden.

De VS-corporatie begrijpt wat er op het moment op deze wereld gaande is. Azië is uit de grote diepten, waar ze aan het begin van het naoorlogse tijdperk van de Tweede Wereldoorlog in verdwenen was, omhoog gestegen. Amerika overheerste volledig en gebruikte dit voordeel om de wereld haar mondiale gedragsregels voor te schrijven. Deze superioriteit kwam na het tweede Irak-conflict piepend en krakend tot stilstand. Opeens bracht het gebrek aan voldoende monetaire reserves van kostbare metalen een verandering in de politiek van het monetaire systeem van de V.S. De geautoriseerde dollar stond onder druk en de VS-corporatie startte een serie handhavingacties die de Federale Reserve aan de rand van de afgrond heeft gebracht. De wereld en in het bijzonder Azië, heeft laten zien dat het voormalige monetaire concept van fiatgeld niet langer volledig levensvatbaar is. In plaats hiervan zal een nieuw systeem, gebaseerd op een eerlijke wisselkoers uit een hoeveelheid kostbare metaalvaluta, worden opgezet. De V.S. en haar vrienden ensceneren deze vertragingsactie. De duur van deze actie is er een die poogt valuta-resets evenals een mondiale herwaardering van valuta, te verhinderen. Deze actie loopt op haar laatste benen.

Op het moment is er een wettelijk systeem dat de VS-corporatie bankroet heeft verklaard. Evenzo is haar compagnon, de Federale Reserve, failliet verklaard. Dit zal officieel worden zodra verschillende andere aspecten van een nieuw financieel systeem later in het jaar volledig op hun plaats zijn gezet. Aldus leeft het oude systeem in geleende tijd. Een uiterst glorierijke tijd staat op het punt uit te barsten. Tot dan zullen humanitaire fondsen uitgewisseld worden en na een aantal van dergelijke sleutelfondsen zal de VS-corporatie verdwijnen. Het zal vervangen worden door NESARA. Deze overgangsperiode stelt ons in staat uit de lange cover-up naar voren te treden en dan kan onze goedaardige aard officieel bevestigd worden. Vervolgens kunnen we ons samen in de lessen van de Opgestegen Meesters verdiepen en jullie bij de Agarthanen introduceren. Deze gebeurtenissen zullen een nieuw algemeen paradigma tentoonspreiden. Het is de wens van de Hemel dat we ervoor zorgen dat het duister en haar handlagers niet langer in een positie verkeren waarin ze jullie nadelig kunnen beïnvloeden. Dit zal een Tijdperk van Licht zijn. Het is een tijd waarin jullie zullen terugkeren naar volledig bewustzijn. Een tijd waarin jullie in staat zullen zijn toegang te krijgen tot de Akashaverslagen en de geschriften van de Hemel.

Deze tijd zal aanbreken nadat de laatste gevechten met het duister gestreden zijn. Wij verkeren in een positie waarin we gebeurtenissen kunnen beïnvloeden. We zijn echter beperkt in de manier waarop we ons aan jullie kunnen laten zien. Veel van dit rijk is verzadigd met propaganda dat vakkundig is uitgedacht en uitgedragen door het duister. Daardoor geloven velen van jullie deze leugens en daarom dienen we op een manier te verschijnen die deze ideeën weerlegt. Daarom kunnen we niet massaal openlijk verschijnen voordat deze duistere regimes verleden tijd zijn. Op dat moment zijn we van plan het aantal schepen dat jullie zien drastisch te verhogen. Dan kunnen jullie angsten oplossen en kan iedereen vrijelijk onze Lichtenergieën ervaren. Tegelijkertijd kunnen Engelen zichzelf  manifesteren en kunnen de wonderen van de Hemel beginnen dagelijks in de lucht te verschijnen. Dit zal de voorbode zijn van wat er vervolgens zal gebeuren. Het Licht wenst jullie te laten zien waar jullie waarlijk toe in staat zijn. Hiermee samen zullen de verschillende fondsen jullie voorspoed en een algehele kwijtschelding van schulden brengen. In deze nieuwe werkelijkheid zullen jullie doorgaan te groeien en jullie terugkeer naar een staat van fysiek Engelschap van deze sterrennatie opeisen!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag is een waarlijk gezegende dag! Onze aandacht is gericht op het voortbrengen van een geweldige set formele oplossingen door de Hemel. Deze zijn nog maar het begin van een aantal aanpassingen die het gewaarworden van jullie nieuwe chakra's, die rond het middenrif en de thymus boven je hart worden geïnstalleerd, enorm zullen doen toenemen. Deze twee nieuwe chakra's hebben geleid tot enige problemen boven in je borstkas en buikholte. Wees niet overmatig gealarmeerd, Gezegenden; dit is onderdeel van een nieuwe fase in jullie voortdurende constructie van de voorbereidingen die nodig zijn voor jullie ascentie naar volledig bewustzijn. Eeuwen geleden ondergingen sommigen van ons een door de Hemel gewenste speciale ceremonie om te worden wie jullie nu kennen als ons. Deze tijd was een zeer speciale, aangezien vele jaren van veroudering en verbijstering werden afgestoten en vervangen door de gouden gloed van de Hemel. Vanaf dat moment verkeerden we in goddelijke dienstbaarheid en hadden we wat tijd nodig voor een aanvankelijke 'boot camp' om te begrijpen wat er van ons werd verwacht.

Hetzelfde zal door de Hemel van jullie worden verwacht en zodoende zullen jullie moeten leren hoe te communiceren en jullie goddelijke dienstbaarheid aan Gaia en aan de Hemel te vervullen. Bezie deze tijd als een voorbereiding. Hierin, Geliefden, zijn we er zeker van dat jullie jezelf zeer, zeer goed kunnen bewijzen. Het duister vervaagt en jullie komen in een rijk dat jullie niet eerder hebben gezien. Onze medewerkers bereiden de weg voor naar gebeurtenissen die jullie soms zullen verbazen en shockeren. Deze gebeurtenissen zullen de voortekenen zijn van wat er zal komen. In vele voorgaande levens moesten we tot het nare einde komen dat we 'dood' noemen. Opeens werd deze optie verwijderd door een aantal lang verwachte rituelen. We werden getrakteerd op een milieu waar we niets over wisten. We kamen in deze praktisch 'pasgeboren staat' tevoorschijn en werden aan meestal onbekende dingen blootgesteld. We werden door een speciale Meester geïnitieerd en snel getraind voor elk van onze nieuwe plichten. Het was het begin van onze dienstbaarheid.

We zeggen dit alleen om uit te drukken hoe snel jullie zullen veranderen en, eenmaal getraind, hoe eenvoudig jullie aan je nieuwe plichten zullen kunnen voldoen. Wat in het verschiet ligt is eenvoudig een goedhartig overzicht van jullie toekomstige leven. Wees positief en volg in deze zaken niet je hoofd maar je hart. We zijn van plan onze bijdrage te leveren door jullie een aantal diepe waarheden te verstrekken, die eens met geweld uit jullie voorouderlijke geheugen verwijderd werden nadat de Anunnaki deze oppervlaktewereld ongeveer 13 millennia geleden hebben overgenomen. Wanneer de machtsstructuren van het duister eenmaal verdwenen zijn, zullen jullie je bewuster worden van de nieuwe realiteit, aangezien het zichzelf dan opnieuw in het leven kan roepen. In dit rijk kunnen jullie beginnen een contact met jullie spirituele- en ruimtefamilies te starten. Hierin kan aanvullende wijsheid met jullie gedeeld worden. Jullie zullen eveneens de landingen van onze broeders verwelkomen. Dit zal spoedig tot een introductie in Agartha en al de wonderen die daarin besloten liggen, leiden.

Vandaag brachten we jullie weer een wekelijkse boodschap om met elkaar te delen. Gebeurtenissen die dit rijk gaan veranderen krijgen nu vorm en stellen jullie in staat het nieuwe te ervaren. Wees daarom klaar om te gaan inzien dat het mogelijk is en het nieuwe blijmoedig te aanvaarden!!! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Vert. Rob/MarjaSN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS