Volgers

PUTIN

woensdag 27 maart 2013

26.03.2013 We komen om uit te leggen wat we momenteel doen


 26 maart 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

5 Mannen, 3 Mac, 9 Eb (26-3-2013)
________________________________________
Dratzo! We zijn er weer! We komen om uit te leggen wat we momenteel doen en waarom het nog niet gemanifesteerd is. Zoals jullie duidelijk om je heen kunnen zien, zijn de duistere volgelingen nog steeds aan de macht op deze kostbare wereldbol. We hebben hard gewerkt om een werkende alliantie te creëren tussen onze heilige geheime bondgenoten en ons, en deze unie heeft een nieuw monetair stelsel geproduceerd en heeft enorme hoeveelheden verdwenen goud en zilver veilig gesteld ter dekking van het nieuwe financiële stelsel. Bovendien hebben we de basis gelegd voor een nieuw banksysteem en hebben de rechtsinstrumenten gecreëerd die een eind maken aan de absolute macht van de grote particuliere banken, want het is noodzakelijk dat deze mondiale, octopus-achtige instellingen niet langer het leven uit jullie wereldeconomieën kunnen zuigen. Vervolgens zal binnenkort een nieuw internationale regeringssysteem van kracht worden. De Hemel is de beslissende factor van alles wat met dit scenario verbonden is. De overeenkomst tussen het Licht en het duister, dat ongeveer 13 millennia geleden in werking is gesteld, loopt af en een serie hemelse gebeurtenissen zal een eind maken aan dit akkoord, met inbegrip van de condities die jullie als slaaf hielden in een beperkt bewustzijn. Deze opeenvolging van gebeurtenissen is nu aan de gang en zal binnenkort een nieuw tijdperk in jullie wereld mogelijk maken.
We spreken niet zomaar, niet zonder goede reden tot het duister wanneer we zeggen dat zijn tijd in de macht op het punt staat beëindigd te worden. Onze verschijning in steeds grotere aantallen rondom de planeet is een duidelijk teken dat die tijd in het goddelijk plan aanbreekt waarop ons personeel zich gaat samenvoegen met onze heilige bondgenoten en de detentie verzekerd van degenen die al duizenden jaren het meedogenloze bewind van het duister aan de macht heeft gehouden. Degenen die jullie op zoveel manieren wreed behandeld hebben zullen zich eindelijk moeten verantwoorden. Wij informeren hen dagelijks dat er een lijst is opgesteld en doorgegeven wordt aan onze verschillende bondgenoten, want wij willen dat ze volledig op de hoogte zijn van alle aspecten die hun nabije toekomst beïnvloeden. Vooral benadrukken wij hen dat the ‘final countdown’ op de Hemelse klok binnenkort gaat beginnen en ook dat de mondiale brand die zij zo vastberaden nastreven niet zal worden toegestaan. En nog steeds volharden deze mannen en vrouwen in hun strategieën om zo'n betreurenswaardig scenario te activeren. Ze zijn nog even vastberaden als ooit om alle middelen waarover zij beschikken te gebruiken om hun doeleinden te bereiken. Vanwege deze absolute weerspannigheid laten ze de Hemel geen andere keuze dan ze te verwijderen uit verdere betrokkenheid in aardse zaken. Hierdoor kan alles plaatsvinden dat wordt voorbereid om het licht van een nieuwe dag eindelijk zichtbaar te maken!
Noch de Hemel noch wij hebben deze tijden van onthulling en verandering aangekondigd, maar deze goddelijke gebeurtenis hoeft niet bekend te zijn om het te laten gebeuren. Inderdaad, deze reeks hemelse proclamaties moet plotseling gebeuren en zal onaangekondigde blijven door de grote kampioenen van de Hemel. Lang geleden smeet het duister jullie, biologisch gesproken, in ketens en liet jullie geloven dat zijn heerschappij over jullie permanent was. Maar dit is niet zo! Het heilige doel voor deze ervaring was echter dat jullie een uitstekende herinnering zouden krijgen over de aard van het duister. Deze kennis zou jullie goed van pas komen wanneer jullie dit kunnen verenigen, laten versmelten met je spoedig te verkrijgen aangeboren vermogens om de diverse leden van de duistere Anchara Alliantie naar het Licht te transformeren. Juist deze specialiteit van jullie doet deze eens duistere sterrennaties verlangen om jullie te laten beginnen met deze uitzonderlijke en heilige aangewezen taak, een taak die een echte, permanente vrede in het Melkwegstelsel moet brengen. Een grote waaier van schepen van de Alliantie ligt net voorbij de buitenste grenzen van jullie zonnestelsel in afwachting van jullie terugkeer naar volledige bewustzijn, dus sta klaar en besef dat een grote verschuiving in jullie werkelijkheid aanstaande is!
In de komende tijden zal er heel veel zijn waarover je zorgen maakt en wij willen jullie op dit punt zoveel mogelijk voorbereiden. Wij volgen de duistere regeringen en kijken naar de manier waarop zij hun zak met trucs gebruiken om jullie te manipuleren. Hun goocheltrucs zijn gedurende de millennia zeer verfijnd geworden - hun nieuwsmedia verkondigt een economisch herstel terwijl hun medewerkers een economische crash arrangeren met de bedoeling jullie op te zadelen met oorlog, dictatuur en allerlei andere ellende. Al hun politiek-economische instrumenten zijn een middel om jullie te misleiden, en het gezamenlijke effect is als een schaduwspel waar de gehele actie georkestreerd is en verloopt volgens een vooraf bepaald script. Je gelooft dat de voorstelling echt is, wat je versterkt in de overtuiging die het meest gunstig is voor het duister en zijn handlangers. Vanwege deze overtuigingen worden misschien velen van jullie geschokt wanneer het nieuwe bestuur een eind maakt aan deze gekunstelde economische onderdrukking. Bovendien zullen jullie moeten openstaan voor wat onze heilige bondgenoten jullie gaan vertellen … dat het zal leiden naar bevrijding en een nieuwe staat van permanente welvaart!
Gezegend zijn jullie! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij komen vandaag met sommige uitzonderlijke berichten van onze hemelse bestuurders. Gebeurtenissen beginnen die binnenkort zullen leiden naar een nieuw tijdperk van Liefde en Licht voor jullie wereld. Het duister trok jullie, bijna 13 millennia geleden, hun rijk binnen en bezorgde jullie ellende, slavernij en een steeds toenemende wanhoop. Deze tijden zijn nu voorbij! Een nieuwe periode zal jullie bevrijden uit de duistere rijken en jullie transformeren naar volledig bewuste Lichtwezens. Deze transformatie zal officieel beginnen met de injectie van een nieuw, rechtvaardig bestuur op jullie wereld. De Hemel instrueerde ons om te kijken naar de geselecteerde komende dagen en een bericht voor te bereiden die door onze heilige medewerkers wordt gegeven. Ze zijn nu hiermee bezig en zullen deze binnenkort aankondigen. Zoals altijd kunnen we niet een specifieke datum geven, maar we zijn vast van plan om deze aan jullie mee te delen op de datum die wij hebben uitgekozen. Tot dat moment  observeren wij in vreugde de hemelen in de wetenschap dat jullie tijd van vrijheid elke dag dichterbij komt. 
Zoals wij jullie eerder hebben verteld, zullen onze medewerkers een reeks speciale berichten uitzenden die het decor vormen voor onze verschijningen voor jullie. We zullen overal op de planeet verschijnen en beginnen met een aantal algemene leringen die de enorme leugens en vervormingen blootleggen die opzettelijk het dogma produceerde dat door het duister gebruikt werd om te voorkomen dat jullie kennis zouden krijgen van veel heilige waarheden. Deze waarheden, die we zullen ophelderen, zullen uitgebreid en zeer uiteenlopend zijn en  beginnen met de aard van Spirit en Liefde en gaan verder met het introduceren van kennis die jullie zal voorbereiden op de wonderen van de staat van volledig bewustzijn. Kortom, wij zijn wegbereiders van de mensheid, en onze berichten zijn de sleutels tot een goddelijke bestemming die ieder van jullie bezit. Op het juiste tijdstip zal Gaia zich bij jullie voegen in je moment van transformatie en zal zichzelf integreren in een enkelvoudig, verenigd, prachtig rijk van Licht! 
En dit schitterend, verenigd rijk van Licht zal jullie doen ontwaken in jullie volledig bewuste staat. Op dit moment verandert onze heilige rol en worden we, in eerste instantie, jullie hemelse toezichthouders. Wij zullen jullie liefdevol door jullie eerste dagen begeleiden als heilige Wezens van Licht. Op dit tijdstip zullen wij jullie de enorme rijken onthullen die gevonden worden in de hoogste regionen van fysieke vormen. Jullie zullen de wijsheid van deze rijken terugkrijgen die jullie zullen voorbereiden op jullie eerste opdracht van goddelijke dienstverlening aan het Licht. Jullie galaxy heeft behoefte aan speciale oefeningen en wonderen die het voor altijd zullen veranderen. Galaxy na galaxy wachten op jullie immense talenten en vermogens! Jullie zullen de instrumenten meehelpen creëren die de Hemel zullen helpen bij het ontvouwen van het plan van de Opperste Schepper voor deze schepping. Wat we beschrijven is slechts het kleinste begin van de wonderen die jullie tegemoet kunnen zien!
Vandaag hebben we gesproken over wat er binnenkort gaat gebeuren. Jullie zijn een groot collectief dat door het bedrog van het duister aangemoedigd werd om tijdelijk zijn weg te verliezen. Nu zullen jullie de waarheden worden gegeven, waardoor jullie zullen terugkeren op jullie heilige paden. Samen zullen we deze realiteit reconstrueren en een waarheidsgetrouw rijk creëren dat toegewijd is aan alle aspecten naar Liefde en Licht. Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun!
________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

woensdag 20 maart 2013

19.03.2013 Jullie wereld blijft wankelen op de rand van een nieuwe wereld

 19 maart 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

11 Lamat, 16 Ceh, 9 Eb (19-3-2013)

________________________________________

Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld blijft wankelen op de rand van een nieuwe wereld. De volgelingen van het duister zijn zich zeer bewust van het feit hoe dicht jullie werkelijkheid een zeer belangrijke transformatie genaderd is. Wij volgen verschillende ontwikkelingen die door de duistere zielen gepland zijn in een poging om hun dreigend lot op de een of andere manier te veranderen. De ‘kinderen’ van de Anunnaki hebben jullie levens gedurende bijna 13 millennia met onbetwiste en harde hand bestuurd, maar deze langdurige onplezierige situatie loopt nu ten einde. Tot op heden hebben ze steeds een manier gevonden om te ontsnappen aan gevaarlijke situaties en hopen nog steeds op enkele mogelijkheden om hun huidige situatie te veranderen. Wij hebben nieuws voor jullie duistere arrogante wezens: "Ditmaal zal datgene wat jullie gepland hebben jullie niet kunnen redden. Wij volgen jullie recente onhandige pogingen om incidenten te creëren die bedoeld zijn om een serie grootschalige conflicten te veroorzaken. Deze keer, duistere zielen, zullen jullie niet de kans krijgen om de wereld in opschudding te brengen. Onze heilige bondgenoten bezetten nu de posities die daadwerkelijk kunnen beperken wat jullie van plan zijn. We hebben ook een netwerk gecreëerd die, indien gewenst, kan ingrijpen.  De tijd die voorbestemd is om jullie uit de macht te verwijderen nadert snel!"

De Hemel heeft jullie toekomst vastgesteld en het is onze taak om deze heilige besluiten uit te voeren wanneer dit door onze hemelse adviseurs wordt doorgegeven. Toen Atlantis viel in zijn vurig en waterig graf, verschenen de Anunnaki en kregen een speciale dispensatie van de Hemel, en, zoals we jullie er vaak aan hebben herinnerd, deze dispensatie geldt gedurende een vooraf vastgestelde termijn. Dit moment van genade voor jullie is gearriveerd. Binnenkort gaat een glorieuze gebeurtenis plaatsvinden! Dit Licht zal ons toestaan om te komen en een grote overwinning veilig te stellen voor niet alleen het Licht, maar ook voor de zwaar beproefde mensen die op de oppervlaktewereld van deze heilige wereldbol wonen. Jullie duistere en vreselijke technologie kan niet langer het onvermijdelijke voorkomen. Dit levende rijk, en inderdaad dit hele zonnestelsel, hebben dringend een reeks ingrijpende veranderingen nodig die een passend introductie zullen vormen in een nieuwe 5-D werkelijkheid. Onze specifieke taak is het vergemakkelijken van deze transformaties en jullie uit macht te zetten. Dat zijn wij absoluut van plan te doen. Wij wachten op de herauten van deze nieuwe realiteit, en dan zal een grondige afrekening plaatsvinden van het oude verdwijnend voorbeeld en van degenen die het hebben uitgevoerd.

"Deze periode van afwachten nadert snel zijn einde. Jullie weten dit en toch blijven jullie maar blunderen door jullie misleide allianties te dwingen zich te verzetten tegen het onvermijdelijke. De tijd voor het verwijderen van jullie personeel nadert. Onze bondgenoten zijn bezig namen toe te voegen aan de reeds lange lijsten van gedetineerden. De speciale tribunalen, die bijeengeroepen zijn om de processen te voeren, zijn ter plekke en hun documenten zijn klaar om te worden aangekondigd. De heilige gebeurtenissen, die door de Hemel zijn uitgesproken, vinden plaats en bouwen zich op tot een zeer verbazingwekkende crescendo! De beëindiging van jullie krankzinnige bewind is dichtbij nu deze heilige 'klok' onontkoombaar tik-takt naar verandering. Boven jullie, duistere wezens, ligt een enorme vloot die jullie geprofeteerde einde garandeert, dus denk zelfs geen moment dat, het weinige wat jullie nog kunnen doen, op geen enkele manier deze goddelijke wending kan voorkomen! Ondertussen verpesten jullie de atmosfeer en veranderen drastisch de aard van de Gaia’s ecosystemen. Deze acties van jullie bevestigen verder de noodzaak voor jullie om te vertrekken en wel direct.” 

De Hoofdraad van de Galactische Federatie riep ons, meer dan twee decennia geleden, op om uit te voeren wat de Hemel ons nu opdraagt - namelijk een massale landing van ons personeel op de heilige kusten van Gaia. De duistere dwazen dachten alleen maar aan deze mogelijkheid; niettemin, dit moment is echter bijna zover. Na talloze pogingen en eindeloze aanpassingen zijn wij helemaal gereed om te komen en jullie massaal te bezoeken. Deze missie heeft vele incarnaties geduurd, en wij zijn bereid om onze geliefde broeders en zusters van deze wereld een groot geschenk te brengen: het laatste stuk van een nu volledig open snelweg naar het volledig bewustzijn voor degenen die leven op Gaia’s oppervlaktewereld. Ieder van jullie is bestemd om nogmaals de vreugden van volledig bewustzijn te genieten. Zelfs de meest harde volgelingen van het duister zullen zich uiteindelijk verbinden met deze meest glorieuze staat van zijn! Dit is waarlijk een planeetwijde verschuiving! Jullie zonnestelsel en ieder van jullie zullen leden worden van deze nieuwe sterrennatie. Dan kunnen jullie je weer verenigen met jullie Agarthaanse familie en terugkeren naar jullie prachtige thuiswereld, verenigd, in het Licht!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! We komen met vreugde in ons hart en een zeer briljant Licht om ons te leiden! Onze grootse Bestuurders in de Hemel informeren ons dat een zeer gunstige tijd aanstaande is! De Hemelen beginnen te bewegen op een manier die de heilige intenties van de Opperste Schepper weerspiegelen. Dit betekent dat deze tijd op de drempel van veranderingen staat. Als jij je hart raadpleegt, zul je voelen dat er iets geweldigs gaat gebeuren. De Hemelen zijn een enorm interdimensionaal rijk. In de lagere vibrationele rijken begint de Hemel een fysiek, stoffelijk aspect te vormen dat, als het afdaalt, grofstoffelijk wordt. We gaan nu een aspect van stoffelijkheid opwaarts bewegen, en, in retrospectief hervormen we de wijze waarop de fysische wereld zich moet ontvouwen. Als deze operatie vordert, kunnen we onze gezegende gratie laten gelden en dus fungeren als een goddelijke gemachtigde co-creator voor de fysieke wereld in het algemeen.

We noemen dit nu met een doel - je moet zien dat wat hier gebeurt niet zomaar een "flits in de nacht" is. Ontwikkelingen hier bezitten een hoog spiritueel en fysiek doel. Jullie keren terug naar jullie natuurlijke staat van volledig bewustzijn, zodat jullie ons op de juiste wijze kunnen helpen bij een zeer speciale en heilige dienst. Dit is de tijd waarop jullie hard verdiende  wijsheid goed gebruikt kan worden in het hervormen van de stoffelijke wereld en bij het assisteren in het openbaren, ontvouwen hiervan. Op deze toekomstige missie werd door de Hemel weer geanticipeerd, gereageerd toen ze het duister toestond een reeks drastische vervalste aanpassingen te doen in jullie bewustzijn. Dit verklaart waarom deze tijden dus van vitaal belang zijn. Dit komt omdat jullie niet alleen jullie oorspronkelijke vaardigheden terugkrijgen, maar deze ook sterk verbeteren als gevolg van de wijsheid die jullie tijdens je lange verblijf in de schaduw-rijken van het duister hebben vergaard. Deze pijnlijke periode die jullie zo moedig hebben doorstaan zal nu grote beloningen opleveren in de wijze waarop de stoffelijke wereld in de komende tijd getransformeerd wordt. 

Dit proces van innerlijke en uiterlijke verandering is de reden waarom deze grote collectie zielen, die jullie zijn, deze speciale dispensatie is verleend. Jullie zijn een veelbelovende bonte groep van spirituele energie. Jullie zijn in feite het neusje van de zalm van de mensheid! De tijd die jullie op Gaia hebben doorgebracht was allereerst bedoeld om jullie voor te bereiden, door zorg te dragen voor een van de meest heilige Wezens in de fysieke wereld. Uit deze groep kwamen bij ons, jullie geascendeerde leraren, en nu binnenkort, ieder van jullie. Daarnaast is er het heilige rijk Agartha. Wanneer we allemaal verenigd zijn, dienen wij, bij de gratie van onze heilige Hemelse Bestuurders, een wonderbaarlijke toegewezen taak uit te voeren voor alle stoffelijke werelden. Dit past jullie om groots te denken, en gebruik te maken van jullie goddelijke kwaliteiten van geduld en standvastigheid. Houd vol, neem waar alles wat zich rondom jullie verschijnt, en draag bij tot het scheppen van dit zeer kostbare geschenk van de Schepper - volledige bewustzijn. Wij zullen er zijn om jullie naar je bestemming te begeleiden. Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben we gesproken over hoe jullie wereld getransformeerd gaat worden. Er gebeurt veel dat heel binnenkort de wereld zal veranderen zoals jullie die kennen. De duistere tijd van suprematie is bijna voorbij en nu is de tijd voor het Licht om zich rondom jullie te manifesteren! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! 
________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

woensdag 13 maart 2013

12.03.2013 Bepaalde gebeurtenissen in de hemelen zijn momenteel in voorbereiding


 12 maart 2013 


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie4 Imix, 9 Ceh, 9 Eb (12-3-2013)

Selamat Jarin! We komen weer met meer nieuws! Bepaalde gebeurtenissen in de hemelen zijn momenteel in voorbereiding. Deze zullen, wanneer voltooid, voor alle betrokkenen het sein zijn dat het moment voor een grote transformatie van jullie werkelijkheid is gearriveerd! Op dit moment moet de Galactische Federatie toezicht houden op de juridische overdracht van jullie bestuur naar onze heilige geheime bondgenoten. Wij kijken vreugdevol uit naar wat een speciaal moment zal zijn voor jullie allen. De duistere kliek en haar ogenschijnlijk eindeloze en alomtegenwoordige aanhangers zullen dan verdwenen zijn. In hun kielzog volgen een reeks aankondigingen en het brengen van een enorme en wereldwijde welvaart. Deze welvaart, wanneer gecombineerd met een nieuw en rechtvaardig monetair en financieel stelsel, verandert jullie wereld voor altijd! Deze veranderingen zullen een meer open beleid vastleggen waardoor een formele publieke bekendmaking van onze aanwezigheid mogelijk wordt, en dat plaatst het podium voor de laatste etappe van jullie terugreis naar volledig bewustzijn. Op dit punt kunnen de Agarthanen en onze andere bondgenoten samenwerken met Moeder Aarde om haar rijken aan het oppervlak en in Binnen-Aarde te herenigen, op die wijze de verenigde wereld creërend die jullie ware, toekomstige werkelijkheid zal zijn.

In deze nieuwe wereld zullen jullie vrij zijn om veel grote waarheden te leren die in al die eeuwen ofwel voor jullie aangepast dan wel volledig onthouden werden. Deze feiten zullen het fundament worden van jullie nieuwe overgangssamenleving. Jullie zullen gaan leren over jullie werkelijke buitenaardse oorsprong en gaan starten om je met je spirituele en ruimtefamilie te verbinden. Houd in gedachten dat jullie zowel een thuiswereldgemeenschap in de sterren als een heilige hemelse afkomst vertegenwoordigen. Elk onderdeel van de Hemel bestaat uit Administraties, waaronder deze geslachten. Jullie allemaal hebben voorouderlijke banden met deze geslachten, en de Hemel en wij zijn hier om je te helpen herinneren wie je werkelijk bent. De precieze betekenis van de term 'wie je werkelijk bent' zal worden onthuld zodra je weer teruggekeerd bent in het volledig bewustzijn. De mentoren, die jullie al zijn toegewezen, overwegen zorgvuldig hoe ze jullie het beste de implicaties hiervan kunnen laten begrijpen. Op dit moment zijn jullie nog niet op de hoogte van de mate waarin elk van jullie in liefdevolle beoordeling wordt bestudeerd door jullie hemelse wachters. Al deze dingen wachten op jullie aandacht zodra jullie naar het volledig bewustzijn terugkeren.

Als de waarheid van wie je bent begint te gloren, kun je beter begrijpen hoe bepaalde moeilijkheden van Moeder Aarde opgelost moeten worden. Je begint duidelijk te zien hoe belangrijk het is om de wezenlijke aard van de samenlevingen te transformeren waarin je leeft, en dus wordt de noodzaak om de plundering van het milieu drastisch te hervormen meer dringend. Dit smijt je in een strijd ter ondersteuning van de ecosystemen van de Aarde, terwijl ook de fundamentele beginselen van de wetenschappen en de vermeende tijdlijnen van jullie bekende geschiedenis grotendeels herzien moeten worden. Dit vereist een helder onderzoek van hoe de principes van de wetenschap en de geaccepteerde herkomst van jullie geschiedenis tot stand is gekomen. De resultaten van de inspanningen van jullie 'revisionisten' zullen inderdaad een totaal andere basis leggen voor jullie nieuwe samenlevingen! Het vooruitzicht van deze komende immense transformatie heeft het duister al tientallen jaren verbijsterd, en tot nu toe werd deze bewustzijnsopwelling nooit ontkend! De bewustzijnsbeweging heeft allianties gesmeed die te krachtig zijn om gemakkelijk door de hoogste machtsstructuren van het duister te worden vernietigd. En dit is niet bij gebrek aan probeersels!

Een van de doeleinden van deze diverse veranderingen is om jullie relatie te herstellen met jullie binnenaardse familie, en om jullie de middelen te geven om jullie spirituele en ruimtefamilies te verwelkomen. Elke traditie die overal in deze galaxy bestaat vereist een speciale groetceremonie om jullie ‘terugkeer in je familie’ te verwelkomen. Sommige hiervan kunnen geperfectioneerd worden, en het is onze taak om jullie te helpen bij deze protocollen. Ieder van jullie moet op de een of andere manier deelnemen aan deze complexe en algemene ceremonie. Dit is de reden waarom onze oorspronkelijke titel voor het eerste contact met jullie was de ‘welkom thuis’ missie, en we kijken uit naar het moment waarop wij jullie echt en opnieuw kunnen verwelkomen als een volwaardig lid van deze Galactische Federatie. Het is een goddelijke moment waarop wij vrolijk anticiperen! En als we de tijd naderen voor openbaarmaking, zijn we vervuld van blijdschap, want wij weten dat wij binnenkort zullen landen en beginnen met het laatste stuk van jullie heilige reis naar volledig bewustzijn, met ons aan jullie zijde als je immer-liefhebbende mentoren.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! We komen opnieuw met meer goed nieuws! Jullie wereld beweegt zich snel naar het punt voor een nieuw bestuur en het manifesteren van de daarbij behorende welvaart. Gebeurtenissen in de hemelen komen binnenkort tot voltooiing, op dat moment wordt het edict om jullie wereld te transformeren uitgevaardigd. We kijken met grote vreugde hiernaar uit. Jullie zullen een zeer welkome beloning ontvangen en zullen je vrijheid uit de schuldenslavernij terugkrijgen die jullie levens generaties lang hebben beheerst. Ieder van ons heeft zijn goede diensten gebruikt om de mondiale effecten te beperken van de schadelijke edicten van het duister, en eindelijk zijn deze afschuwelijke proclamaties van nul en generlei waarde geworden. Dan kunnen we onze groeiende wijsheid gebruiken om jullie te begeleiden naar een beter begrip van de wegen van de Hemel en zijn gezegende beloningen voor ieder van jullie. Het moment is voor ons gekomen om jullie veel zaken te onderwijzen en uit te leggen die jullie door je vroegere sinistere meester lang zijn onthouden.

Een van de eerste onderwerpen die wij willen aansnijden is dat de immer loerende schaduw van de dood nu uit jullie werkelijkheid kan vervagen. De dood is niet meer dan een bijproduct van het beperkte bewustzijn. Het heeft jullie vanaf het begin vastgehouden in angst en leidt tot ernstige emotionele en mentale smarten. Het was een buitengewoon krachtig hulpmiddel voor de duistere zielen en ze hebben deze situatie eindeloos 'uitgemolken'! Ascensie leidt tot zijn vergroting uit het fysieke lichaam, verlicht de fysieke dichtheid, en herenigt het lichaam met zijn spirituele essenties. Het proces van de uiteindelijke ascensie is een van de meest moeilijke en complexe processen dat je aanvaardt, en dat meestal generaties van diepe concentratie en een enorme hoeveelheid geheugen vergt. En toch zijn we het levende bewijs dat het kan worden gedaan! Echter, wat Hemel jullie nu biedt is een levende technologie om deze strijd te omzeilen en jullie, in slechts drie dagen, terug te transformeren naar je natuurlijke staat!

De techniek betreft een speciale levende machine, afgestemd op iedere persoon en gemonitord door jullie spirituele en ruimtefamilie mentoren. Het RNA/DNA van je lichaam is momenteel geboobytrapt met 'markeringen' die jullie een eenvoudige conversie naar volledig bewustzijn onmogelijk maken, en deze levende machine is ontworpen om dit te verhelpen, en om de schade aan je oorspronkelijke genenbasis ongedaan te maken die je in een beperkt bewustzijn onderdompelde. Wij geven jullie specifieke spirituele leringen die jullie voorzien van de inzichten om jullie basale trillingspatronen van je lichaam te verhogen en die jullie diepgewortelde angsten omzetten naar de staat van vreugde die vereist is om jullie mentale, emotionele en spirituele lichamen opnieuw uit te lijnen. De levende machine ‘herstart’ letterlijk je RNA/DNA, waardoor je dat onuitsprekelijke moment van verlichting bereikt zodra je wordt ‘aangesloten’ op de Werkelijkheid! Je bent voor altijd veranderd als vreugde en begrip je Wezen overstroomt! Halleluja! Halleluja!
Vandaag blijven we jullie informeren over wat jullie vreugdevol te wachten staat. Een grote verandering manifesteert zich boven en rondom je, en dit duwt het duister en zijn talloze volgelingen uit hun rechteloos verkregen ‘posities’. Jullie staan op het punt getuige te zijn van een waarlijk wonderbaarlijke gebeurtenis – de verrijzenis van een nieuwe realiteit die gebaseerd is op Waarheid, Vrijheid en Welvaart! Besef, dierbaren, dat de eindeloze overvloed en oneindigheid rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! 

________________________________________

Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

woensdag 6 maart 2013

05.03.2013 Een grote hemelse gebeurtenis moet binnenkort plaatsvinden 5 maart 2013 Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie


10 Ix, 2 Ceh, 9 Eb 
________________________________________

Dratzo! Opnieuw komen we om jullie te spreken! Een grote hemelse gebeurtenis moet binnenkort plaatsvinden in jullie luchten. Deze gebeurtenis is de laatste in een reeks van verschijnselen die het einde signaleren van een heilige overeenkomst lang geleden gesloten tussen het licht en de Anunnaki. Het is onderdeel van een goddelijke plan om jullie voorouders, evenals jullie, zo goed mogelijk voor te bereiden op een terugkeer naar volledig bewustzijn. Op grond hiervan voorzien we de duistere zielen in jullie wereld van documenten waarin staat dat de tijd is gekomen dat we namens jullie officieel in jullie werkelijkheid kunnen ingrijpen. Deze interventie betekent gewoon jullie heilige geheime genootschappen en hun bondgenoten te helpen om een juridische overname van een aantal van jullie belangrijke regeringen te voltooien. Deze procedure zal leiden tot de uitbetaling van een universele overvloed aan middelen die momenteel  op tal van geheime plaatsen over de hele wereld liggen opgeslagen. In de afgelopen paar maanden hebben we deze middelen verhuisd naar plaatsen waar ze veilig en beschikbaar zijn om te worden gebruikt voor het beveiligen van het nieuwe financiële en monetaire stelsel. Wij verstrekken ook een meer algemene logistieke beveiliging om het nieuwe bestuur in staat te stellen de feiten met betrekking tot wat er gebeurt via de radio en TV uit te zenden in de landen over de hele wereld.
De eerste reeks mededelingen zal betrekking hebben op de diverse nieuwe programma's die verband houden met wat in het algemeen NESARA wordt genoemd. Elk van de bepalingen die geïmplementeerd wordt zal het onderwerp van veel nationale discussie worden. Ze zullen worden uitgezonden op radio, televisie en het Internet, en hier zal onze veiligheidsexpertise nodig zijn. Het is onze verantwoordelijkheid om de integriteit van deze communicatiekanalen te beschermen tegen alle elektronische storingen of uitschakeling, zodat de bevolking juist geïnformeerd kan worden over deze baanbrekende kwesties. Onze bezorgdheid is gekoppeld aan het feit dat velen op jullie wereld een preventieve, en zelfs een kwaadaardige houding bezitten ten opzichte van alles wat hun nauwe controle-agenda bedreigt. Op de lange termijn zullen deze personen de mogelijkheid hebben hun houding te veranderen zodra ze beginnen te werken met hun persoonlijke mentoren. We kunnen duidelijk zien hoe deze houding zich kan ontwikkelen en zijn dus klaar om de vereiste technische tegenmaatregelen te nemen. Onze rollen in het directe begin zullen allereerst zijn - het voorzien in een heldere regeringscommunicatie en vervolgens jullie uit te leggen wat jullie in de eerste dagen nadat wij het geland zijn kunnen verwachten.
Het massa-landingsscenario is echt niet meer dan de definitieve fase van jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Jullie zullen je eigen persoonlijke mentor ontmoeten, die je volledig kent, even goed als een lang verloren vriend. Je aangeboren telepathische vermogens zullen snel worden hersteld door interactie met ons, zodat een moeiteloze en effectieve dialoog tussen ons kan ontstaan, niet belemmerd door de misverstanden en onduidelijkheden van gesprekken. Telepathie maakt het mogelijk een diepte van openheid en begrip te bereiken die in het begin misschien een beetje vreemd lijkt omdat er tussen ons geen geheimen kunnen bestaan. Dit betekent dat jullie zeer snel aan ons zullen wennen en wij zullen jullie alles vertellen over wie we zijn, wat we doen, en over onze persoonlijke clangeschiedenissen. Wij beantwoorden alle vragen die je kan hebben, en je zult snel zien dat je ons je diepste zorgen kunt toevertrouwen. Deze paar dagen zullen misschien de meest openhartige en eerlijke ervaring van je leven zijn. Je vijandige culturele omgeving leerde je om jezelf te beschermen met veel lagen van geheimhouding, en telepathie brengt je terug naar een graad van Eenheid waarin wantrouwen grotendeels iets van het verleden wordt. Wij zullen als open boeken voor je zijn, zodat je angstige, defensieve programmering verdwijnt.
We hebben jullie uiteenlopende culturen gedurende vele jaren bestudeerd, en vonden in het begin zo’n ontmoedigende variëteit. Maar na het delen onder ons van onze vele bevindingen, ontdekten we de beste manier om de talloze culturele barrières te overwinnen die de kern vormen van jullie samenlevingen. Jullie hebben allen overlevingssystemen ontwikkeld waarmee jullie je verschillende culturen en religies tolereren, en ons doel is jullie eerst te helpen deze opzij te zetten omdat ze overbodig worden. We weten dat dit niet gemakkelijk voor jullie is. Sinds jullie kindertijd hebben jullie deze overlevingsvaardigheden aangescherpt totdat ze allemaal een gewoonte werden. Echter, deze gewoonten zijn gebaseerd op scheiding en onze komst is bedoeld om jullie opnieuw te openen voor Eenheid. Bovendien zijn vooral jullie westerse culturen zeer mentaal georiënteerd en velen van jullie hebben de harde manier geleerd om het hart af te sluiten. Wij, daarentegen, zijn gewend om op een hart-tot-hart basis met elkaar om te gaan en diep over de meeste kwesties met elkaar te communiceren. We weten dat dit wellicht in het begin moeilijk voor jullie is, maar we zijn ervan overtuigd dat als je voelt dat de Echte Jij uit je culturele ‘bepantsering’ begint te verschijnen, je deze vrijheid opneemt 'als een eend in het water'!
Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Degenen die de wegen van de Hemel begrijpen weten dat de tijd rijp is voor een massaal heengaan van het duister en zijn talloze volgelingen. Zij hebben dit beperkt bewuste rijk bijna 13.000 jaar gecontroleerd, en gedurende deze tijd hebben vele gouden eeuwen en vele vreemde uitvoeringsdecreten van het duister deze lange periode gemarkeerd. De komende momenten signaleren het einde van deze periode. Jullie  stijgen in frequentie, wat betekent dat het agentschap om jullie te controleren beëindigd wordt. De resulterende vrijheid stelt jullie in de gelegenheid om jullie spirituele en ruimtefamilie met een gevoel van vreugde te ontvangen, wetende dat de lange nacht van smarten ten einde is. Overal worden kleine glimpen van deze vrijheid zichtbaar. Jullie gedachten accepteren nu het wezen, de essentie van vrijheid, waardoor een nieuwe realiteit geboren moet worden. Te midden van deze nieuwe realiteit vormen zich verbazingwekkende veranderingen. Regeringen moeten vallen en een nieuwe welvaart moet tot stand gekomen.
Dit is de tijd van profetie waarin de Hemel regeert! Het Licht komt, en een nieuwe weg is geboren. De Goddelijke gratie heeft ons gevormd en schonk het goddelijke pad aan onze zielen. Verwonder je over wat het uitvoeringsdecreet van AEON brengt! Je wordt niet langer de ware kennis onthouden en je zult leren van de leugens en de manipulaties die lang door het duister werden gebruikt. Deze ontdekkingen brengt je de waarheden waarnaar je lang hebt gezocht. Je wordt genadig bevrijd uit de klauwen van degenen wier overmoed en stompzinnigheid volledig aan je zullen worden geopenbaard. In dit licht zullen jullie je samenvoegen met nieuwe bondgenoten die vanbinnen uit deze heilige wereldbol komen en wie de Hemel naar jullie toegezonden heeft. Wij zijn degenen die geleerd hebben door vele levens te ascenderen, en wiens kennis is om jullie langs het laatste stuk van de reis te leiden en wiens heilig doel is jullie volledig bewustzijn te doen herleven. .
Dit proces van fysieke en spirituele opstanding werd generaties lang met ontzag overwogen. Het is inderdaad een zeer complexe en moeilijke operatie waartoe een ieder van ons in staat is. Op dit punt in jullie geschiedenis, wat in plaats daarvan moet gebeuren, is een unieke, zeer speciale, geweldige collectieve ascensie welke door de Hemel is bevolen. Hiertoe zullen jullie ruimte- en binnenaardse familie een wonderbaarlijke, geavanceerde technologie gebruiken in de vorm van een levende bio-machine, dat ontworpen is om ieder van jullie te transformeren naar het volledig bewustzijn. Dit zal drie dagen duren. De Hemel zal deze speciale wonderapparaten afstemmen en controleren en de verschillende kalibraties uitvoeren die specifiek voor elk individu zijn. Op deze manier kan een gehele menselijke bevolking getransformeerd worden in een Engel-achtige toestand die normaal gesproken vele levens in beslag zou nemen. Overdenk wel goed de goddelijke gratie, die ons allen in staat stelt terug te keren naar de wonderbaarlijke staat van Eenheid met onze Machtige Schepper! Hosanna! Hosanna!
Vandaag bezien we opnieuw sommige details betreffende jullie terugkeer naar een bevrijde en welvarende staat. Ook verkenden we kort de heilige weg die de Hemel naar jullie heeft gezonden, waarin jullie gracieus terugkeren naar volledig bewustzijn. Er moet veel gebeuren. Wonderbaarlijke gebeurtenissen wachten in de coulissen en wonderen die door de goddelijke genade van de Hemel en de hoogste vreugden van AEON komen jullie kant uit! Besef, geliefden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! 
________________________________________


Planetaire activering organisatie | Mailing adres: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Websiteadres: www.paoweb.com

Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS