Volgers

PUTIN

woensdag 27 april 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle 26 april 20161 Ik, 15 Kank’in, 12 Manik

Dratzo! Er wordt grote vooruitgang geboekt om jullie zegeningen naar de juiste bankrekeningen te krijgen. Het duister is doorgegaan met proberen deze operatie te vertragen en ze heeft daarin grotendeels gefaald. Desalniettemin waren er een aantal belangrijke ontwikkelingen. China begon het proces van de overgang naar een goudstandaard met de aankondiging van de gouden Yuan in Sjanghai. De jonge koninklijken in Europa gingen akkoord met de verplaatsing van grote sommen geld en de oude families in China brachten een aantal van de achtergebleven gouddeposito’s over naar hun uiteindelijke posities. Zoals jullie begrijpen zijn de laatste voorbereidende stappen, die nodig waren om jullie zegeningen te leveren, klaar zoals geregeld in een serie speciale overeenkomsten die afgelopen lente door alle verdragsnaties zijn getekend. Alles bevindt zich momenteel op een goddelijke tijdslijn en onze vloot ziet nauw toe op deze complexe serie handelingen. We verwachten dat alle benodigde procedures op korte termijn zullen worden voltooid. Wees tot dan geduldig en weet dat veel van deze fondsen nog een aantal vervolgstappen vereisen om te kunnen worden afgerond. Het duister is eindelijk aan het eind van hun Latijn en hun lange heerschappij is nagenoeg voorbij. Jullie overwinning is in zicht!

Terwijl we dit alles zien gebeuren, keren we ons naar degenen die in dit lange en zich ontwikkelende proces meestal worden vergeten. We bedanken al degenen die gedurende de laatste paar decennia een klein, maar desalniettemin succesvol coöperatief netwerk hebben opgezet. Dit netwerk dient door heel Afrika, Latijns Amerika en Azië als kern voor het doorsluizen van geld en ideeën naar de meest landelijke en vaak genegeerde delen van deze aardbol. Jullie moed wordt door onze aardse collega’s niet vergeten, noch door ons. We danken eveneens al degenen die een aantal schijnbaar onmogelijke wettelijke zaken hebben gevoerd die nu vrucht beginnen te dragen. Deze teams van prachtige vrijwilligers worden eindelijk voor hun diensten door ons betaald en hun ongelooflijke juridische vermogens worden door het duister erkend. Deze immense inspanningen werden onder een paar zeer gewelddadige dreigementen voltooid en velen die we nu nog niet kunnen noemen zijn slachtoffer van de laatste overblijfselen van een lange lijst meedogenloos geweld. Dit is nu bijna ten einde. De nieuwe Republiek van Amerika is bijna daar en een aantal geweldige verrassingen staan eveneens klaar om zich te manifesteren.

Wat er nu plaatsvindt is een gezamenlijke actie die aanvankelijk vereiste dat we een gevoel van vertrouwen in elkaar ontwikkelden. De oude families, en speciaal de koninklijken, waren gewend geraakt aan een soort atmosfeer van samenzwering die een nogal lange periode vol wantrouwen stimuleerde. Het kostte bijna twee decennia om hun vertrouwen te winnen. Ook ondervonden we de arrogantie en domheid van de duistere cabal. Deze groep geloofde werkelijk dat hun dictatorschap eeuwig zou duren. Derhalve zagen ze ook ons als weer een groep die uiteindelijk zou toegeven aan hun bevelen. Deze serie overtuigingen eindigde toen we hun vele ondergrondse bases sloten en hen lieten zien wie we werkelijk zijn. Dit beangstigde hen en zorgde ervoor dat de duistere cabal aanvankelijk afwerend was m.b.t. onze eerste goddelijke boodschappen van de Hemel. Dus, zoals jullie kunnen begrijpen, was de eerste indruk van ons voor deze verschillende Lichtgroepen er één van wantrouwen en een gevoel van louter angst. Deze eerste gevoel eindigde toen we ons voor advies tot de Opgestegen Meesters en de Agarthanen wendden.

Onze volgende serie interacties riepen een volkomen andere serie reacties op. De personen die vertrouwen in ons begonnen te krijgen vormden de moedige beleidsplannen van de geheime gewijde gemeenschappen. Langzamerhand begonnen deze verschillende groepen van toegewijde personen ons te vertrouwen. Na een decennium van nauwe samenwerking met veel van hen wordt ons advies nu gewaardeerd en de grote vooruitgang die de laatste jaren werd gemaakt is een direct resultaat van deze coalitie. Bovendien bouwden we naast de Agarthaanse hoofdstad een enorme hoofdbasis en begonnen we daar gedetailleerde planningsessies te houden. De grootse Raad van Agartha en de Opgestegen Meesters woonden die met veel van de leiders van deze gewijde geheime gemeenschappen bij. Dit rapport werd verder uitgebreid vanwege de opwindende resultaten die door deze talloze ontmoetingen werden gecreëerd. We zijn er tegenwoordig van verzekerd dat ons belangrijkste goddelijke doel om hier te komen wordt gewaardeerd en dat het succes ervan tot jullie volledige bevrijding van jullie vroegere meesters, de duistere cabal, leidt. We verwachten dan ook op korte termijn vele wonderbaarlijke dingen te zien. Hosanna! Hosanna!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen op deze vreugdevolle datum om jullie te informeren dat verschillende zegeningen zich momenteel in de laatste leveringsfase bevinden. Spoedig zullen deze zegeningen bij jullie zijn. Dingen die het duister heeft uitgevoerd om deze fondsen te blokkeren zijn weg. Dank de Hemel en haar glorie hiervoor! We gaan betreden binnenkort een tijdperk waar deze duistere boeven niet langer aanwezig zijn. Deze specifieke schurken zullen worden gearresteerd en een nieuwe republiek zal worden uitgeroepen, eerst in Amerika en dan in de rest van deze goddelijke aardbol. Deze gebeurtenissen duurden langer dan verwacht. We danken jullie allen voor je voortdurende visualisatie en diepe spirituele steun voor onze gezamenlijke inspanningen. Gaia is eveneens zeer verheugd over hoe jullie deze grootse visie gaande hebben gehouden, ondanks alle frustraties die jullie tegenkwamen. Vele prachtige dingen komen jullie kant op. Wees klaar voor een enorme hoeveelheid geweldige zegeningen van de Hemel en haar hemelse helpers.

Het is belangrijk dat jullie je realiseren hoe machtig jullie echt zijn. Eén van de belangrijkste aspecten van dit langdurige proces is dat jullie van binnenuit erkennen dat jullie visie nu werkelijkheid wordt. Het duister nam dit van jullie af toen jullie voorouders aanvankelijk lukraak in beperkt bewustzijn werden gebracht. Het creëerde in eerste instantie een muur tussen jullie twee primaire aspecten, het Spirituele en het Materiele Zelf. Deze scheiding creëerde paniek en op dat speciale moment gaven jullie je ongelooflijke kracht aan anderen weg. Dit is een tijd waarin jullie in staat zijn om een manier te vinden om deze persoonlijke vaardigheden terug te nemen. Naarmate jullie je dagelijkse visualisatie doen, beginnen jullie deze verloren persoonlijke krachten langzamerhand te manifesteren. Terwijl jullie deze zegeningen ontvangen en de handlangers uit jullie omgeving verdwijnen, kunnen deze vermogens weer beginnen boven te komen. Dit zal doorgaan wanneer jullie je visie realiseren en een dialoog beginnen met jullie gekozen mentoren.

Wij zullen eveneens deel uitmaken van dit mentale en spirituele proces. Jullie gaan hiervan een beter begrip krijgen als je de verschillende ceremonieën waaraan je dagelijks gaat deelnemen beoefent. Deze zullen door jullie mentoren en ons worden besproken. We verwachten dat dit langer zal duren dan aanvankelijk gedacht. Jullie gaan uiteindelijk een punt bereiken waar jullie kunnen beginnen te begrijpen hoe dit alles tot stand komt. Wanneer jullie je allereerste “aha” moment bereiken, hebben jullie ons (mentoren en Meesters) nodig om je te counselen en voor te bereiden op de laatste noodzakelijke stappen. Nadat dit eenmaal gedaan is, zijn jullie klaar voor je tijd in de Kristallen Lichtkamers. Op dat moment dienen wij dit rijk volledig te evalueren en de laatste ceremonies in gang te zetten die noodzakelijk zijn om deze globe naar het punt van haar uiteindelijke transformatie te brengen. Een laatste tijdschema zal dan worden gearrangeerd en door iedereen strikt worden uitgevoerd. Halleluja! Halleluja!


Vandaag vervolgden we onze wekelijkse rapportage m.b.t. wat er gebeurt. Deze rapportages naderen een glorieus einde. Er komt een punt waarop de Heilige Negen van AEION jullie kan toespreken en een aantal zeer belangrijke aankondigingen kunnen doen. Tot dan gaan we door met deze wekelijkse brieven! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob/Marja

woensdag 20 april 2016

NEDERLANDS -- Sheldan Nidle, 19 april 20167 Men, 8 Kank'in, 12 Manik
Dratzo! Jullie wereld beweegt zich langzaam richting de goddelijke oplossing van het onvermijdelijke bankroet van de VS, Inc. Het Amerikaanse regime heeft het klaargespeeld het onvermijdelijke uit te stellen. Desalniettemin is de tijd voor 's werelds grootste bestuursverandering aangebroken. De hoeveelheid arglist en onverbloemde leugens komt eindelijk ten einde. Het voortdurende dwarsliggen om het Amerikaanse regime te veranderen kan niet langer worden gehandhaafd. Teveel regeringen hebben zich van dit regime afgewend. Teveel economieën hebben zich afgewend van de koers van dit regime. Deze de facto regering staat nu alleen en raakt dagelijks meer van de vroegere vrienden en jarenlange bondgenoten geïsoleerd. De wereld wil echt dat dit regime genadig ineenstort en wordt vervangen door bestuur dat sympathieker staat tegenover de veranderende aard van een nieuwe, groeiende en welvarender economie. Dit is de hoop en de intentie van een aantal mogelijke oplossingen die vrijelijk worden geboden aan dit plotseling wanhopige regime. Amerika heeft nu een enorme huishoudelijke schoonmaak nodig. De vroegere manieren zijn niet langer denkbaar. Slechts een volkomen nieuwe kijk is mogelijk. De huidige Amerikaanse administratie begint zich deze waarheid te realiseren en zoekt een manier om dit nobele doel voor elkaar te krijgen.
Terwijl de vroegere macht van Amerika vervaagt in de zonsopgang van een nieuwe dag, staat momenteel een heel nieuw rijk vol opwinding en welvaart klaar om zich te manifesteren. Graaf St. Germain wist dat een belangrijke serie gebeurtenissen nodig was om de benodigde funderingen voor dit nieuwe rijk te stichten. Bij de start van dit millennium voerde Amerika haar grootste valse vlag uit en noemde deze "9/11". Amerika keerde zich tegen haar eigen volk en wiste meer levens uit dan werd gerapporteerd om een vals gevoel van veiligheid te creëren voor haar heersende oligarchie. Deze veiligheid versplinterde door de opkomst in deze wereld van een meedogenloze kracht die Amerika's "overwinning" tot een onderwerp  maakte dat de voornaamste reden voor haar uiteindelijke ondergang zou zijn. Deze serie gebeurtenissen leidde tot de "RV" en het begin van een mondiale valuta reset. Deze zaken vormden het hart van een nieuw financieel systeem. Dat alleen gaf aan dat Amerika's dagen als god gelijkende supermacht voorbij waren. Het zou worden vervangen door een vanwege NESARA geboren nieuwe regering en onbeperkte welvaart. Deze elementen zouden een nieuw rijk, vol met ET's en Agarthanen, evenals een nieuw gevoel van zingeving belichamen.
Deze groei in bewustzijn werd geïnspireerd door het esoterisch werk van de Hemel. Sinds het midden van de 70-er jaren was elke beschermengel toegewijd aan de langzame maar zekere groei van bewustzijn binnen het hart en de ziel van de oppervlaktemensheid. Deze versnelde beweging was geïnspireerd door de bijna ineenstorting van de Zon in de vroege 70-er jaren. De Hemel zag deze astrologische gebeurtenis als de noodzakelijke voorbode van de missie om haar 'peuters' met beperkt bewustzijn terug te vormen tot fysieke Engelen. Deze operatie zou beginnen wanneer een eerder beschreven bijna rampzalige gebeurtenis zou plaatsvinden. Deze gebeurtenis werd voorkomen door de plotselinge en enorme interventie van de Federatie. De Hemel droeg ons toen op een interventie te starten die langzamerhand een enorme vloot zou opbouwen totdat die aan het begin van de 90-er jaren op zijn plek zou zijn. Het is deze vloot die en masse op Gaia's oppervlak zal arriveren op een van tevoren bepaalde dag in de zeer nabije toekomst. Terwijl dit alles gebeurde hebben jullie Opgestegen Meesters een serie gewijde genootschappen gelast om een proces dat vroeg in de 19e eeuw was begonnen, te voltooien.
Deze geheime genootschappen kwamen ons tegen toen we in de vroege 90-er jaren begonnen de landmassa's te onderzoeken. Gedurende dat decennium ontstond er kameraadschap met verschillende van deze groepen en begonnen we een hechte relatie, die inmiddels is opgebloeid tot een hechte vriendschap. Door hen waren we tijdens de volgende twee decennia (1990-2010) in staat om te beginnen een overzicht scenario te plannen. Dit plan heeft ons nu tot op de drempel van succes gebracht. De duistere cabal is in wezen verslagen en alles wat overblijft is zorgvuldig die procedures uit te werken die ervoor kunnen zorgen dat alles succesvol wordt geïmplementeerd. Nadat dit eenmaal is gedaan, en de lessen van de Meesters zijn gegeven, kunnen we een datum bepalen voor de landingen op jullie fraaie kusten. Op dat moment kunnen we jullie bij onze mentoren introduceren en de laatste stappen zetten die jullie naar je persoonlijke Kristallen Lichtkamers leiden! Dan worden jullie snel getraind om succesvol te leven als volledig bewuste Lichtwezens! Halleluja! Halleluja!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We hebben op onze lange en moeizame reis door een duistere periode in onze levens een bijzondere tijd bereikt. Een nieuwe dageraad die door de Hemel werd voorspeld, breekt aan. De Anunnaki zijn verdwenen en hun immorele handlangers staan op het punt van uitsterven. Enkel door de genade van AEON zal er een glorieus tijdperk van het Licht aanbreken.  Het thema van dit moment is de goddelijke voortgang van het Licht terwijl het door dit goddelijke ritme van grootse transformatie gaat. Deze transformatie brengt bevrijding en een welvaart waarnaar lange tijd door degenen die de eeuwige stroom van deze nieuwe levensritmes voelen, werd verwezen. Ik vraag jullie positief te blijven en deze goddelijke momenten te gebruiken om te plannen en jezelf voor te bereiden op wat komen gaat. Wij Meesters hebben millennialang op deze gewijde tijd gewacht. Onze plannen worden nu door onze heilige Lichtgemeenschappen geïmplementeerd. Het is het moment voor jullie om uit het duister te klimmen en gezien te worden. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Deze gewijde tijd is voor jullie een uiterst bijzondere. De sleutel is om positief te blijven en je visualisaties voortdurend te blijven bekrachtigen. Dit rijk is nu op haar eigen goddelijke tijd aan het veranderen. Dit is een zich altijd uitbreidend natuurlijk ritme. Laat het tempo van deze expansie je niet frustreren. Verandering is werkelijk gaande! Besef dit en weet in je hart dat een nieuwe wereld van vrijheid en voorspoed zich vóór jullie opent. Deze nieuwe periode is zich aan het vormen en wordt ondersteund door degenen die jullie vele positieve visualisaties hebben opgepakt en ze tot manifestatie brengen. Daarom is het belangrijk dat jullie deze visualisaties versterken door ze te blijven bekrachtigen. Wij Meesters beginnen iedere dag met een serie gebeden die in het leven zijn geroepen om jullie inzet te versterken. Onze gezamenlijke kracht is bezig verschil te maken. Laat ons samen deze nieuwe tijd betreden en dit doen in de wetenschap dat we meehelpen het ritme van deze nieuwe tijd te versterken!

Dit proces van verandering is werkelijk een proces van gigantische transformatie. Deze operatie omvat in werkelijkheid een verandering in hoe jullie dit rijk waarlijk zien. Dit is de reden waarom men diepgaand door jullie kijk wordt beïnvloed. Onze taak in deze enorme operatie is positieve visualisaties van de nieuwe wereld die we samen betreden, te creëren en in stand te houden. Dit is waarlijk een collectieve inzet. Eenieder van ons maakt deel uit van dit schitterende collectief. Het is onze manier om dit prachtige perspectief voor ogen te houden. Onze gewijde vennoten gebruiken dit spirituele perspectief en creëren de manifestatie hiervan. Je zou kunnen zeggen dat we samen de goddelijke blauwdruk voor dit doel in handen hebben. Stukje bij beetje wordt dit perspectief werkelijkheid. Toch wordt dit gedaan door het nieuwe ritme dat we hebben gecreëerd te gebruiken en in stand te blijven houden. Daarom kunnen we jullie alleen maar bedanken voor jullie geweldige energieën en jullie vragen door te gaan totdat dit grootse doel is bereikt. Namaste!


Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving over de vorming van de nieuwe realiteit. Het is een lange en moeilijke weg geweest. Jullie hebben echter allemaal volgehouden. Dit pad is nu voor het grootste deel geplaveid en we verwachten binnenkort geweldig nieuws te horen. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 12 april 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 12 april 2016Sheldan Nidle, 12 april 2016

13 Muluc, 1 Kank’in, 12 Manik

Selamat Jalwa! Rond jullie wereld blijft er veel gebeuren! De globe zit gevangen in een vreemd dilemma. Aan de ene kant kan zij openlijk zeggen dat het geld dat nodig is om zowel de talloze humanitaire programma’s als de laatste fasen van de welvaartspakketten te beginnen goedgekeurd is voor het overmaken van de fondsen. Toch heeft het recente komen en gaan van het eerste kwart van de zakenwereld een situatie gecreëerd die toch nog een week vertraging in de transfer-operaties hebben veroorzaakt. Deze toestand is volkomen onaanvaardbaar. Dit wereldwijde proces kan niet worden tegengewerkt door zakenpraktijken uit de oude tijd van hetzij de banken, of de vele samenwerkende financiële corporaties. Ondanks deze zelfde oude vormen van vertraging worden de noodzakelijke gelden uiteindelijk overgemaakt. Er is momenteel een serie alternatieven die kan worden toegepast om welke toekomstige moeilijkheden van deze aard dan ook op te lossen. We kijken naar onze aardse bondgenoten om dit nieuwe systeem in te zetten teneinde snel en succesvol deze grote sommen zoals vereist van Azië naar elk ander continent te brengen. Derhalve zullen de zaken die tot dusverre opdoemden terzijde worden geschoven en de zeer noodzakelijke rijkdom zal op haar weg worden gestuurd. De start van dit proces is nu in gang gezet!

Wees, wanneer jullie je eerste fondsen ontvangen, klaar in actie te komen. Binnen jullie gemeenschap zijn er die ten diepste wensen dat jullie slagen. Neem contact op met deze mensen en kijk hoe jullie plannen aansluiting vinden bij die van hen. Het doel van deze fondsen is jou en je gemeenschap te helpen om doelen te bereiken. Vergeet dit nooit. Jullie werken met anderen samen om healing-centra te creëren; gezamenlijk aanvaardbare middelen om je gemeenschap vooruit te helpen te creëren en te demonstreren hoe jullie tezamen een nieuwe realiteit smeden. Wanneer dit alles verschijnt, bereiden jullie de infrastructuur voor om je gemeenschap te verbeteren en indirect bereiden jullie die voor op het eerste contact met ons. Onze mentoren gaan de taak om ieder van jullie een beter begrip te laten krijgen van je persoonlijke pad naar volledig bewustzijn afmaken. Deze procedure, wanneer die wordt bekeken met een bredere visie in gedachten, schildert een beeld van de manier waarop jullie worden voorbereid op je laatste stappen naar volledig bewustzijn. Deze zaken helpen ons te realiseren hoe jullie gepaste zorgvuldigheid het eindelijk mogelijk maakt wat de Hemel nu zo genaderijk klaarspeelt!

Deze hemelse beweging is zo perfect getimed dat jullie eenvoudig kunnen zien hoe eenieder van jullie met een wonderbaarlijk ritme vooruit gaat. Dit doen niet alleen jullie, maar hetzelfde geldt voor elk ecosysteem dat zo geweldig door Gaia wordt onderhouden. We hebben dagelijks gadegeslagen hoe jullie aan het veranderen zijn en we kunnen eveneens gelijksoortige patronen zien binnen de biosfeer in al de verscheidenheid van Moeder Aarde. De duistere cabal heft tot dusverre deze diverse ecosystemen alleen maar schade toegebracht. Gaia is, met onze hulp, in staat geweest het uitermate verwoeste systeem draaiende te houden. Hier gaat jullie inzet samen met onze meer indirecte assistentie om het Leven op jullie wereld vooruit te laten gaan. Wat jullie dienen te doen is jullie meer directe hulp aan deze verschillende ecosystemen enorm uitbreiden. Wat jullie doen ondersteunt zowel deze talloze “leefgebieden” als jullie medemensen. Deze projecten stellen Gaia in staat in een tempo te werken dat jullie proces naar volledig bewustzijn weerspiegelt. Aldus verandert dit rijk met een snelheid dat door de Hemel is bepaald om een nieuw rijk te introduceren. Dit nieuwe rijk kan, op het geschikte moment met het hogere rijk in Binnenaarde samensmelten.

Deze veranderingen hebben derhalve een goddelijk tijdsschema dat dagelijks door de Hemel wordt aangepast. We worden gewezen op deze dagelijkse aanpassingen en zetten onze medische en geologische teams in om dat wat er feitelijk gebeurt te verifiërend. Terwijl dit Gregoriaanse jaar vordert, vergelijken we haar voortgang met statistieken die we hebben samengesteld toen we hier en masse voor het eerst, aan het begin van het decennium van de 90-er jaren, aankwamen. De Hemel heeft een aantal ritmes vastgesteld die elkaar nog steeds weerspiegelen. We nemen één hiervan, welke we na 9/11 voor het eerst hebben gekozen, nader onder beschouwing. Het heeft ons samenhangende inzichten verschaft waardoor dit oppervlakterijk naar een moment werd gebracht waarop de zo nodige versmelting van de binnenaardse- en oppervlaktewereld werkelijk plaats kan hebben. Dit zal gebeuren nadat jullie   met onze hulp naar Agartha zijn gereisd en in jullie gepersonaliseerde Kristallen Lichtkamers hebben doorgebracht. Dit moment zal pas aan jullie worden onthuld op het moment dat het zich aandient. We houden de manier waarop de Hemel deze uitgebreide serie schema’s met een zeer vergevende hand voortbeweegt, nauwkeurig in de gaten. Onze taak is eenvoudigweg dit grootse schema te volgen en aan de hand van bepaalde onderdelen, die door talloze Voorname Raden zijn aangewezen, te reageren.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Wat er zich in jullie rijk voltrekt is een grootse ommekeer van de duistere realiteit van de cabal naar het nieuwe Lichtrijk van de Hemel. We voelen ons gezegend dat we na zoveel millennia eindelijk een rol kunnen spelen in de grote herinrichting van jullie bewustzijn. Atlantis had de innige wens om haar voormalige dissidenten in dociele dienaren van de heersende oligarchen te veranderen. In plaats daarvan werden deze nieuw gecreëerde mensen in een wereld geduwd die hoofdzakelijk verstoken was van haar voormalige bewoners. Daarom hebben we allemaal 13 millennia lang onder de wrede heerschappij van de Anunnaki en hun uitverkoren handlangers geleden. Nu beginnen jullie in deze tijd aan dit lot, dat door het duister lange tijd als onontkoombaar werd beschouwd, te ontsnappen. In plaats van dit lot worden jullie bevrijd en zullen jullie binnenkort opnieuw in volledig bewustzijn worden gestuwd. Wij maken deel uit van de operaties die zijn bedoeld om jullie op deze wonderbaarlijke reis voor te bereiden door in lessen te voorzien over jullie ware geschiedenis en buitenaardse oorsprong. Deze lessen zullen gepaard gaan met een grondige begeleiding door jullie buitenaardse neven en nichten.

Bovendien is er een noodzaak dat jullie kennis opdoen omtrent jullie vele verantwoordelijkheden en plichten met betrekking tot Gaia en haar talloze leefgebieden. Vanaf deze kant zijn wij, als groep, voornemens jullie vele zaken bij te brengen. Ten eerste dienen jullie te begrijpen wat dit alles bedoeld is te betekenen voor jullie broeders en zusters en in het bijzonder voor jullie prachtige Ziel. De Hemel beweegt deze realiteit naar een staat waarin dit op omvangrijke schaal kan worden gewijzigd. Terwijl jullie in een steeds hoger bewustzijn worden gebracht, beginnen jullie korte flitsen te zien van jullie toekomstige rijk. Dit dient allemaal als test die is gecreëerd om jullie langzamerhand bewust te maken van hoe snel jullie worden getransformeerd. Dat dient te gebeuren op een manier waarin de zaken die jullie overkomen niet te snel of te langzaam gaan. Eenieder van jullie heeft een natuurlijk ritme dat gerespecteerd dient te worden. Wij Meesters spelen een rol door ieder van jullie in deze overgangstijd te assisteren. Dit vraagt om een passende hoeveelheid toegepaste genade en toegevoegde vergiffenis voor hetgeen zich zeker kan afspelen.

Deze diepgaande zorg is onderdeel van een gewijd proces dat elementen van gebed en heilige riten bevat. De algehele mate van verandering is immens. Wij hebben de heilige verantwoordelijkheid gekregen om jullie te hoeden en het jullie mogelijk te maken “de laatste stap” te zetten.. Hiervoor is het nodig dat we gebruik maken van operationele procedures van onze gewijde gidsen in de Hemel en dat we met onze vergevingsgezinde gastheren, de Agarthanen, overleggen. Dit is wat we dagelijks doen, vergezeld van gebeden en heilige ceremonieën. Wij Meesters zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat eenieder van jullie je levenscontract vervolmaakt en dat jullie opnieuw volledig bewuste Wezens worden. De tijden die in deze huidige realiteit worden doorleefd vormen een grote achteruitgang, evenals een enorm potentieel aan lessen. Het is tijd om een nieuwe realiteit te doen ontstaan! Het is tijd om de vruchten van jullie nieuwe groei te oogsten en te zien hoe jullie de weg naar deze nieuwe realiteit zullen bereiden! Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben we opnieuw verslag gedaan van wat er rond jullie wereld gebeurt. Deze door het Licht lang beloofde gebeurtenissen zullen eindelijk om jullie heen verschijnen. Zie deze enkel en alleen als de eerste bevestiging van een nieuw, verbazingwekkend, vrij en welvarend nieuw rijk. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: www.paoweb.com

Vert: Rob/Marja

dinsdag 5 april 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 5 april 20166 Imix, 14 Mac, 12 Manik
Dratzo! In ons vorige verslag noemden we kort één van de acht gebeurtenissen die door de Cabal worden gebruikt om een bepaald mate van chaos in jullie rijk te handhaven. Deze sinistere serie omstandigheden hebben allemaal oplossingen, waar velen op jullie wereld druk mee bezig zijn ze te zoeken. Het duister kijkt toe terwijl degenen die van plan zijn deze aardbol naar een veel veiliger en gezonder realiteit te voeren hun kunsten uitvoeren op elk van Gaia's zes grote continenten. Deze talloze "helden" plaveien de weg voor een hele serie beleidsplannen die uiteindelijk jullie oppervlakte-mensheid gaan samenbrengen. Bovenop deze serie opdoemende programma's is de opkomst van een nieuw bank- en financieel systeem. Wanneer de nieuwe welvaart hieraan is toegevoegd begint er een schitterende toekomst op te doemen. De duistere cabal is in virtuele paniek omtrent haar falende weldoordachte plannen. Het duister had gehoopt een serie kleine gewelddadige incidenten te kunnen veroorzaken die moesten worden uitgebreid naar een aantal steeds omvangrijker wordende oorlogen. Dit is, zoals jullie weten, niet gebeurd. In plaats daarvan ziet het duister in dat hun vertragingen slechts een klein ongemak vormden voor wat er zich momenteel voltrekt. In korte tijd staat een nieuwe realiteit op het punt zich te manifesteren, wat de overgang betekent naar jullie gang naar volledig bewustzijn.
We zijn zeer trots op hoe jullie de enorme veranderingen, die momenteel onverhuld rondom jullie verschijnen, aanvaarden. Spoedig staan de vele fondsprogramma's die jullie wereld gaan veranderen klaar om te verschijnen. Aan het einde van de 19e en 20e eeuw begonnen een aantal ongelooflijke uitvindingen te verschijnen die werden geridiculiseerd door de kranten en tijdschriften van het duister. Kort daarna verdwenen deze oorspronkelijke ontdekkingen. Gedurende de loop van de 20e eeuw werd veel van dit soort apparatuur eveneens "gestolen" en daarna afgezonderd door de cabal. Een geleidelijke omkering van dit proces staat nu klaar om te gebeuren. Er zijn nu al een aantal mensen naar voren gekomen met "herontdekkingen". Deze apparaten zijn een voorloper van wat er gaat komen. Op jullie wereld zijn er vele opmerkelijke personen die langzamerhand de basis creëren voor een nieuwe wetenschap, gebaseerd op het gevorderde bewustzijn dat snel jullie fysieke zelven veranderd. Deze veranderingen en hun daaruit voortvloeiende realiteiten laten jullie getuige zijn van deze nieuwe renaissance en laten zien hoe miraculeus jullie toekomst waarlijk is!                                                  
De duistere cabal was onvermurwbaar in het voortdurend vertragen van de komst van NESARA. Toch, zelfs toen de oprichting van een nieuw financieel systeem en de mondiale hervorming van haar valuta op gang kwam, werd het duidelijk dat het huidige de facto USA regime een beleid voerde dat openlijk tegengesteld was aan wat deze verschillende hervormingen wilden bewerkstelligen. Bovendien betaalde deze criminele organisatie de operaties en de bewapening van terroristenbendes zoals Al Qaeda en ISIS en assisteerde ze illegaal een aantal drugskartels. Deze handelingen waren een deel van de corruptie en het verval dat deze "regering" in het geheim bewerkstelligde. Het was daarom essentieel dat deze illegale organisatie snel werkeloos werd gemaakt. Derhalve werd in de vroege lente van 2016 een aantal speciale organisatie-veranderende discussies begonnen. Het was de bedoeling dit illegale regime te vervangen voordat de late lente aanbrak. Een scenario om dit zeer noodzakelijke resultaat te bewerkstelligen werd overeengekomen en een plan werd in werking gesteld door een speciale militaire/civiele taskforce.
We zijn zeer dankbaar voor de coalitie van het Licht en wat die tot dusver heeft bereikt. Het nieuwe financiële systeem is in de laatste fase van het vervangen van het corrupte SWIFT systeem en kan nu grote hoeveelheden fondsen veilig laten overmaken van het ene continent naar het andere. Munteenheden werden aangepast zodat de nieuwe kostbare metaal-gesteunde valuta internationaal geïntroduceerd kunnen worden. Een nieuw financieel systeem is aan het ontstaan. Om dit proces te completeren is het duidelijk nodig dat NESARA wordt geïmplementeerd in de VS, en deze structuur wordt uitgebreid naar een aantal evenzeer corrupte regimes op deze wereld. In de nabije toekomst gaan jullie waarlijk getuige zijn van de opkomst van een heleboel nieuwe besturen. Dit kan het wereldwijde einde van de UFO-doofpot aanzienlijk helpen. Deze operatie kan ons helpen op de juiste wijze aan jullie te worden onthuld. Op dat moment kunnen we degenen die betrokken zijn bij het opruimen van de straling en verschillende soorten industriële vervuiling op jullie wereld assisteren. Dit kan Gaia's vele habitats laten terugkeren naar hun bijna ongerepte toestand. Jullie zullen vrij zijn, welvarend en beschermengelen van Gaia! Halleluja!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door grote vertragingen en door het feit, mijn Lieve Mensen, dat de voor jullie bestemde fondsen opnieuw werden vertraagd. Deze verschrikkelijke periode is bijna voorbij! Wat noodzakelijk blijft is een positieve focus. Gebruik deze momenten om een plan voor het gebruik van deze gelden te visualiseren. Proclameer diep in je hart dat dit precies de manier is waarop het zal verlopen. Wees bereid om met anderen samen te werken om gemeenschappen voor healing te creëren en de ideeën die je voor deze fondsen voor ogen hebt toe te passen. Wees klaar om op een snelle maar goed doordachte manier te reageren. Het is van groot belang dat je jezelf als een visie- en energiecentrum ziet. Weet diep in je Hart dat jullie plan zal slagen en dat je, wanneer de fondsvoorziening eenmaal op gang komt, degenen die je bij deze grote inspanning zullen helpen, zult vinden. Aarzel niet op het moment dat al deze gedetailleerde plannen in stelling zijn gebracht. Jullie zullen de doeltreffendheid en het doel waar je aan werkt aan iedereen laten zien. Hosanna! Hosanna!
Terwijl we ons naar afrondende overeenkomsten toe bewegen is het belangrijk om een ieder van jullie te vragen positief en gefocust te blijven wat betreft onze uiteindelijke overwinning. Een uiterst complex aantal onderhandelingen vindt op dit moment plaats tussen verschillende onderdelen van onze mondiale Lichtkrachten. Deze gesprekken zorgen ervoor dat protocollen, die van essentieel belang zijn voor de manier waarop het nieuwe bancaire- en financiële systeem zich zullen manifesteren, worden opgesteld. Het eerste deel hiervan betreft de manier waarop we het transferproces van de fondsen zullen implementeren en wat iedere bank moet doen om het mogelijk te maken dat het nieuwe systeem de door de V.S. gecontroleerde SWIFT-operatie gaat vervangen. En dan is er nog de kwestie van hoe bankregels op internationaal niveau doorgevoerd gaan worden. Dit zijn nog maar twee van de vele zaken die een nog gedetailleerder opheldering vereisen. Zoals jullie begrijpen, mijn Kinderen, dienen deze zaken door jullie gebeden en visualisaties snel vooruit geholpen te worden. We waarderen alle hulp die jullie gegeven hebben enorm. Grote Zegeningen aan iedereen!
Een van de meest krachtige spirituele eigenschappen die jullie bezitten is jullie vermogen tot positieve visualisatie. Zoals gezegd, vragen we jullie met het gebruik hiervan door te gaan om op die manier de overwinning, die eindelijk dichtbij is, te bekrachtigen. Laat ons gezamenlijk deze spirituele kracht als een moraal wapen ten bate van onze overwinning inzetten.  Toen de mensheid op Aarde door de plotselinge ondergang van Atlantis zo wreed werd verstoord, raakte de mensheid overgeleverd aan de duistere elementen van deze oppervlaktewereld. Jullie werden bijna 13 millennia lang gemanipuleerd en belogen. Nu is het tijd om het tij te keren en alleen de schitterende energie van het Licht helder op deze aardbol te laten schijnen. Het is tijd om de opruiming van dit duister door de Hemel te erkennen en toe te staan. Wij Meesters beschouwen onszelf uiterst bevoorrecht om met een zo fantastische groep zielen samen te werken. We zegenen jullie en weten dat we zeer binnenkort deze grootse overwinning zullen meemaken en vieren! Halleluja! Halleluja!
Vandaag hebben we besproken wat er zich over deze aardbol aan het voltrekken is om jullie uitermate verdiende overwinning te waarborgen! Vele zaken staan klaar om te verschijnen, en deze zullen jullie vreugde, voorspoed en veel Liefde brengen! Deze tijden zullen jullie een einde brengen aan een lange periode van frustratie. De toekomst belooft jullie succes en wonderen die nooit op zullen houden. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS