Volgers

PUTIN

woensdag 28 december 2011

27/12/2011

 27/12/2011

 
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

6 Imix, 14 Mol, 8 Manik (27-12-2011)

Dratzo! We zijn er weer! Het proces dat negen maanden geleden serieus begon vordert snel in de richting van zijn onvermijdelijk succes, en onze aardse bondgenoten staan op het punt de definitieve financieringsopdrachten te krijgen voor het Wereld Fonds van Graaf St. Germain. Zoals jullie weten sluit het fonds jaarlijks op kerstavond (24 december) en heropent de dag na Kerstmis (26 december), tenzij deze datum op een zondag valt. Dus dit jaar opent het fonds de volgende dag! De aardse bondgenoten van Europa zijn extatisch dat de voorlopige goedkeuring om verder te gaan is verschenen. De volgende stap betreft het verkrijgen van het feitelijke financieringscertificaat. Zodra deze is verkregen kunnen de bewindvoerders het aftekenen en kunnen degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitbetalingen beginnen met hun gedetailleerde procedures. Wij volgen deze procedures nauwlettend en we zullen erop toezien dat zij vlot verlopen. Onze verbindingsteams hebben al contact opgenomen met degenen die betrokken zijn bij de komende regeringswisselingen en hebben hen verteld de definitieve versies van hun respectievelijke uitzendingen te versterken. Ook wij bereiden ons personeel voor … degenen die als taak hebben de verschillende nieuwe regeringen te beveiligen.

De taken, in volgorde van prioriteit, van de nieuwe regeringen zijn: de uitbetaling van de nieuwe gelden, gelijktijdig met het installeren van de nieuwe overgangsregeringen, waaronder het nieuwe financiële systeem en de administraties van talrijke programma’s die zullen leiden naar een paar weken van onthullingen. Wij vertrouwen erop dat dit alles niet te lang gaat duren om zich te manifesteren. Wij zijn ook druk bezig met het broodnodige communicatiesysteem door middel waarvan alle publieke bekendmakingen probleemloos zullen worden uitgezonden. Bovendien is onze vloot in toenemende mate dagelijks in jullie luchten te zien om jullie genoeg en betrouwbaar bewijs te leveren dat jullie niet alleen zijn! Deze activiteit alleen al zorgt ervoor dat degenen die hun oude wegen willen bewandelen onmogelijk succes kunnen hebben. De duistere zielen zijn nog steeds vastbesloten een uitweg te vinden uit hun zich steeds verdiepend dilemma, ondanks dat wij hen dag na dag eraan herinneren dat een dergelijke ontsnappingstruc door ons zal worden geblokkeerd. Dit geldt ook voor het afschuwelijke scenario van het creëren van een ‘incident’ om een Derde Wereldoorlog te ontketenen. De Hemel en wij zullen de nucleaire optie nooit toestaan!

Het primaire doel van het duister is dit scenario van een wereldoorlog. Of het nu in het Midden-Oosten start of in het Verre Oosten … dat zal hen een zorg zijn. Zij hebben een scala aan gebeurtenissen in gang gezet die gemakkelijk kunnen uitgroeien tot belangrijke incidenten, maar deze volharding laat zich niet uitbetalen. Wij monitoren nauwlettend alle regeringen die nog steeds de duistere kliek en zijn internationale intriges steunen. Zij blijven volhardend de oorlog zoeken en dit is voor ons onaanvaardbaar. Wij waarschuwen hen herhaaldelijk dat de incidenten die doelbewust geënsceneerd worden om ervoor te zorgen dat een mondiale oorlog uitbreekt heel simpel – absoluut onaanvaardbaar zijn! Ondanks deze voortdurende waarschuwingen blijven hun agressieve manoeuvres toenemen. Kortom, we zullen voor voldoende onderbrekingen en verwarring zorgen om deze helse pogingen te blokkeren. Veel wereldleiders zeggen publiekelijk ‘vrome’ woorden, terwijl ze achter de schermen heel bewust brandhaarden creëren. Ook deze zullen in de kiem worden gesmoord.

Onze vloot heeft talrijke defensieschepen op strategische posities geplaatst om, indien nodig, zich zichtbaar te maken. De bedreigingen die wij monitoren verlangen middelen om hun mogelijke opruiende invloed op jullie wereld belangrijk te verminderen nu jullie huidige werkelijkheid elke dag steeds kwetsbaarder wordt. Tegelijkertijd manifesteert jullie nieuwe werkelijkheidsnetwerk zich langzaam. De effecten van deze energieën zijn nog steeds vrij subtiel, en voorspelbaar en jullie duistere medebewoners proberen voortdurende deze te ondermijnen. Laten we jullie informeren zoals wij hen hebben geïnformeerd – dit netwerk of raster bouwt een nieuwe werkelijkheid; dit gaat zonder onderbreking verder. De Hemel heeft hiervoor een tijdschema bepaald, en wij hebben een goddelijk mandaat om jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn te voltooien. Het duister kan tot een zeker punt zijn spel spelen, en dan is onze optie eenvoudig – hun bemoeienis onmiddellijk en volledig beëindigen. Jullie krijgen genoeg tijd om alle ins en outs van jullie terugkeer naar het volle bewustzijn te bespreken en te onderzoeken. Vervolgens zullen jullie in vreugde vervoerd worden naar Binnen-Aarde en door het Licht getransformeerd worden naar wie jullie werkelijk zijn!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Dit is een tijd van het jaar wanneer velen van jullie op een spirituele wijze naar jezelf en naar je geliefden kijken en beoordelen hoe het afgelopen jaar verliep en of er groei was bij jezelf en bij de mensen die je het meest koestert. Ook wij nemen de tijd om te evalueren hoe de mensheid spiritueel is gevorderd en om vast te stellen wat er nog gedaan moet worden om ons allen dichter bij ons gezamenlijk doel van een volledig bewuste werkelijkheid te brengen. We zien dat er veel vooruitgang is geboekt! De volgende stap is natuurlijk de obstakels te verwijderen die door het duister voor ons allen zijn achtergelaten om die te overwinnen. Ondanks jullie verraderlijke wereldomgeving hebben we onze aardse medewerkers naar de rand van het succes gebracht. Nu hebben we goddelijke assistentie nodig om ervoor te zorgen dat jullie welvaartsfondsen tijdig afgeleverd worden. Onze spirituele en ruimtefamilies staan klaar om gehoor te geven aan de Hemelse wensen en dus komt het moment voor de manifestatie van een zeer heilig wonder.

Dit moment in onze geschiedenis moeten we inderdaad koesteren. Wij allen hebben het programma gezien van de duistere kliek – wat het meest roemloze doel is. Hun doel is verschrikkelijk en inderdaad berucht, en deze onheilspellende visie zal verbannen worden door de heilige activiteiten van onze spirituele en ruimtefamilies. Onze eigen bijdrage is bijna voltooid, en met de gratie en vreugde overhandigen wij deze taak aan enkele ongelooflijke wezens die bereid zijn massaal en snel in te grijpen om een eind te maken aan deze huidige, afbrokkelende wereld. Hiervoor in de plaats verschijnt een betere wereld, waar wij allen onze doelen kunnen bereiken en onze grotere familie kunnen verwelkomen. Deze familie zal, op zijn beurt, ervoor zorgen dat alles goed zal gaan met Gaia en haar volkeren. Elk deel van Gaia zal worden vernieuwd en zal terugkeren naar zijn oude oorspronkelijk staat. Wij, de Verlichte Leraren, verwelkomen dit en kijken ernaar uit om jullie allen openlijk te begroeten.

Het feest dat zal doorklinken tot in de Hemel en Aarde zal groots zijn! Eindelijk zullen jullie het volle bewustzijn beleven en een worden met alle scheppingen in het Universum en met de enorme uitgestrektheid van de Hemel. Wat er nu gaat gebeuren is al millennia geleden zorgvuldig gepland en vervolgens uitgevoerd door de toegewijde openbaarders van het goddelijk plan van de Schepper. En zoals we al zo vaak hebben verklaard – het zal jullie bevrijden van de oneindige onrust van het duister en het zal jullie opnieuw verbinden met het Licht. Deze missie heeft ons allen bewezen een ware missie van Liefde te zijn en we zijn nooit van deze speciale taak afgeweken. Nu is het de tijd van voltooiing en het zal er een zijn van viering voor ons allen! Nog belangrijker … het is een verheven en heilig moment dat door ons allen met vreugde herinnerd zal worden. Ook Gaia verheugt zich in haar terugkeer naar haar natuurlijke staat van Zijn. Wij zegenen jullie allen! Ekta Cresos (Liefde en Licht).

Vandaag vervolgden we onze transmissies over de komende veranderingen voor de mensheid en dit deel van de stoffelijke werelden. We staan op het punt waarop een grote en tumultueuze verandering gaat plaatsvinden. Deze werkelijkheid is eindelijk klaar om de heilige transformaties te accepteren die door Heer Surea en het goddelijk plan van dit universum zijn verordonneerd. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://sheldannidleturkish.blogspot.com - TURKISH - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available onhttp://despertando.me/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

woensdag 21 december 2011

December 20, 2011

December 20, 2011

12 Ix, 7 Mol, 8 ManikDratzo! We zijn er weer! Jullie bevinden je nu te midden van een wereldwijd dilemma – jullie wereld komt steeds dichter bij zijn verschuiving naar een 5-D verenigde werkelijkheid, maar de verantwoordelijken van jullie wereld blijven, ondanks de inspanningen van velen om ze af te zetten, in hun tartende houding volharden vanwege de ramp die snel nadert. Wij hebben noodoproepen verzonden naar onze aardse bondgenoten om te beginnen met het feitelijke proces van het arresteren van die mensen in jullie regeringen die verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de fictie dat jullie wereld op de een of andere manier de storm kan doorstaan en kan overleven. Dit is een schaamteloze leugen! Tot nu toe hebben we van onze aardse bondgenoten de belofte gekregen dat de laatste fase van hun afzetscenario is begonnen. Het komende jaar 2012 vereist een nieuw bestuur en de formele beëindiging van de eindeloze intriges en listen van de duistere kliek. Het is tijd voor welvaart, de terugkeer van jullie soevereine rechten en de onthulling, ofwel de openbare bekendmaking. Het is tijd voor een open dialoog met ons … te beginnen op een wereldwijde basis. Er is zoveel dat gezegd moet worden door ieder van jullie en door ons, en er moet zoveel gebeuren voordat jullie naar Binnenaarde verhuizen en voordat jullie naar het volle bewustzijn transformeren.

zijn alternatieven aan het opstellen voor de regelingen die diverse landen en verschillende geheime heilige genootschappen maken om de politieke en economische topografie te veranderen, terwijl wij doorgaan met onze steun voor deze nobele inspanningen. Ons doel daarbij is om de urgentie te benadrukken van het zo spoedig mogelijk voltooien van die taak. De Hemel heeft verordonneerd dat wij moeten beginnen met een meer directe interventie zodra jullie Nieuwe Jaar begint. Wij aanvaarden dit als een heilige opdracht om te zorgen dat jullie wereld vooruitgang boekt en echt klaar is voor jullie volledig bewuste sprong naar het volle bewustzijn op de goddelijk vastgestelde tijd. Hierop vooruitlopend doen wij een veel nauwkeuriger inspectie van de talrijke intriges binnen jullie mondiale landen. Bepaalde onmiddellijke veranderingen moeten gedaan worden en bepaalde aangewezen personen moeten in hun nieuwe posities beëdigd worden op een goddelijk bepaalde tijd. Onze rol hierin is de heilige opdrachten van de Hemel en Heer Surea uit te voeren. Wij komen nu in vrede bij jullie en met het volledig geautoriseerd mandaat van de Hemel.

De vorderingen die onze aardse bondgenoten maken zijn hartverwarmend. Niettemin … we weten dat meer mogelijk is. We zijn in gesprek geweest met de Agarthaanse Bestuursraad om de beste alternatieve koers uit te zetten indien blijkt dat onze aardse bondgenoten het niet kunnen volbrengen binnen het tijdschema dat wij hen hebben gegeven. De Verlichte Leraren hebben ons ook geadviseerd over wat, volgens hen, op dit moment mogelijk is. Door middel van deze gesprekken kwamen wij tevoorschijn met een nieuw totaalplan om deze veranderingen met een maximale efficiëntie uit te voeren, waarbij alle opties toegewijd werden herzien, en namen deze mee naar onze Hoofd Bestuursraad in het Vega-sterrenstelsel. Het resultaat is dat de Raad een ruimere bevoegdheid voor actie heeft gegeven, d.w.z. het staat ons formeel toe om ons niveau van directe interventie te vergroten in het proces om jullie snel naar het volle bewustzijn te brengen. De Hemel heeft ons verteld dat zij er absoluut voor zou zorgen dat het goddelijk plan bereikt wordt zoals de Schepper dat heeft geïnstrueerd. Daarom installeren wij actieteams om deze vloot op het eerste contact voor te bereiden.

Onze eerste-contact-missie is door diverse fasen heengegaan vanaf het moment dat het in jullie Gregoriaanse jaar 1991 begon. In het begin hadden we het diepe gevoel dat deze missie uitgevoerd moest worden onder een directe advisering van onze Agarthaanse familie en jullie Spirituele Hiërarchie. Dit veranderde na 1996 toen we jullie Spirituele Hiërarchie hielpen bij het voorkomen van een enorme galactische ramp … dit betrof een enorme stoot energie uit het gebied van de supernova van 1987. (vert.: toelichting zie hieronder) Op dit punt veranderde onze missie en begonnen we nauw samen te werken met de toen niet vergelijkbare groepen, die we nu onze aardse bondgenoten noemden, om jullie wereld voor te bereiden op onze officiële aankomst en jullie overgang naar het volledige bewustzijn. Deze koers werd weer veranderd door de gebeurtenissen die bij jullie bekend zijn als 9/11. Nu hebben we een mandaat gekregen van de Hemel en onze Bestuursraad om terug te keren naar een sterk gewijzigde versie van onze oorspronkelijke missie. De tijd komt om in te grijpen en te helpen bij het verwijderen van jullie duistere kliek. Een tijdklok, die we jullie niet kunnen onthullen, tikt nu. Het eerste contact komt heel dichtbij.

Namaste! We zijn jullie Ascended Master! Veel juridische processen vorderen snel. Wij hebben tal van overeenkomsten gesloten met meer dan 100 van jullie regeringen en hebben van een aantal belangrijke strijdkrachten de garantie gekregen om die regeringen omver te werpen die nauwe contacten hebben met de duistere kliek. Wij bevinden ons ook te midden van het veiligstellen van de orders voor de levering van de gezegende welvaartfondsen van St. Germaine, die van een mondiale omvang zullen zijn. Tegelijkertijd zullen allerlei overheidspersoneel en militairen in hechtenis worden genomen, waardoor het aantal belangrijke regeringen in Europa, Azië en Noord-, Zuid- en Midden-Amerika teruggedrongen wordt. We zijn nu in afwachting van de op handen zijnde afronding van de internationale gerechtelijke documenten, waardoor wij, legaal, de oude orde de broodnodige genadeslag kunnen toedienen. Zodra dit gebeurd is, zullen jullie bevrijd worden van de 13 millennia van overheersing van het duister, en kan jullie begeerde doel van volledig bewustzijn centraal staan in jullie levens.

We weten nu hoe moeilijk en frustrerend dit jaar voor jullie is geweest. Maar nu is het meer dan ooit belangrijk om diep te graven en je focus in stand te houden! Met alles wat er in de wereld gebeurt, is het gemakkelijk om dit kwijt te raken. Wij, Verlichte Leraren, hebben een verbazingwekkende graad van innerlijke focus ontwikkeld om te slagen in ons primaire doel om een zuiver en goed instrument van het Goddelijke te worden. Wij weten dat deze woorden gemakkelijk gezegd kunnen worden, maar om het te volbrengen is weer een ander verhaal. En in dit verband kunnen we niet genoeg de kracht van je innerlijke spirituele focus benadrukken. Ja, het is verwaterd door de druk van het duister om jullie te voorzien van een voortdurende toestroom van economische, politieke en emotionele afleidingen. Maar deze zijn doelbewust georganiseerd om te verhinderen dat jullie je immense aangeboren potentieel gaan verkennen, en daarom adviseren wij jullie de duistere afleidingen te negeren door middel van dagelijkse oefening en het nemen van rustpauzes.

Tijdens die stille tijden visualiseer je een prachtige plek van innerlijke vrede, die je haven of je toevluchtsoord kan zijn zo vaak als je wenst. Hier kun je dromen en je diepste wensen visualiseren. Laat geleidelijk de details opbouwen rond dit doel, of doelen, en focus je op hoe het voelt om hier te leven. Zie het gebeuren. Bemerk hoe je omgeving verandert en hoe anders het voelt om daar zelf te leven. Geef het daarna, in vol vertrouwen, over aan Spirit. Je kunt kort hiernaar verwijzen in je dagelijkse tijden van rust, maar in essentie … laat het gaan, in de wetenschap dat Spirit je doelen zal manifesteren. Besef dat je een machtig wezen bent, en wanneer je eenmaal Spirit beveelt om te leveren wat je diep en echt wenst … zal jouw Wil geschieden! Ditzelfde geldt voor collectieve actie. De truc is te leven in het vertrouwen en het weten dat het al gebeurd is, en niet wordt omgeleid door de negativiteit van het duister.

Vandaag brachten we jullie een andere boodschap. Het moment nadert snel dat bepaalde verbazingwekkende ontwikkelingen voor jullie ogen gemanifesteerd zullen worden. Gebruik je grootse ingeboren krachten van focus om de collectieve stuwkracht te versterken en dit alles snel te laten bloeien! Wij zijn met jullie! Besef vrienden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!
Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://sheldannidleturkish.blogspot.com - TURKISH - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available onhttp://despertando.me/
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

woensdag 14 december 2011

December 13, 2011

 December 13, 2011

5 Manik, 0 Mol, 8 ManikDratzo! We keren terug op deze vooravond van jullie talrijke mondiale vakanties! Jullie werkelijkheid vervolgt zijn bovenwaartse weg naar de 5e dimensie. Deze vooruitgang kan worden gezien in de alsmaar stijgende basisresonantie van Moeder Aarde. Gaia gaat door een reeks snelle barensweeën die parallel lopen met soortgelijke veranderingen in onze galaxy. De galactische kern verhoogt snel de hoeveelheid nulpuntenergie die zij wegstuurt naar de verste uithoeken, en de hoeveelheid Licht bereikt een punt waarop vele 3D-rijken gedwongen worden te veranderen in 5D-werelden. Dit heilige scenario is een ander een teken dat de duistere zielen op jullie wereld niet veel tijd meer hebben om te genieten van hun heerschappij, en het is noodzakelijk dat ze toetreden tot de realiteit van de situatie op basis van hun hoogste vrije-wil keuze. Zoals jullie weten bereidt jullie zonnestelsel zich voor op een overgang naar een monopolaire staat, wat het nogal eigenaardige gedrag van de Zon verklaart en de sterk verhoogde activiteit op de planeten in jullie zonnestelsel. Wij hebben deze dramatisch veranderingen tot in detail gevolgd en weten hoe weinig tijd er nog over is tot de geboorte van jullie nieuwe werkelijkheid!

De aard van de situatie waarin jullie je bevinden verlangt dat jullie ‘huidige acties’ veel sneller achter elkaar moeten plaatsvinden, wat betekent dat we ons veel directer en resoluter met jullie zaken moeten bemoeien. Tot nu toe hebben we hiernaar gekeken als iets dat jullie verschillende Lichtgroepen werkelijk zouden kunnen afhandelen. We luisterden goed toen onze aardse bondgenoten de talrijke stappen beschreven voordat de onthullingen officieel zouden worden aangekondigd. Echter, we verklaren nu zonder omwegen dat deze stappen binnen een kortere termijn moeten plaatsvinden en dat de acties die elke staat beveiligen sneller moet gebeuren. Om dit te bereiken hebben we deze fasen herbewerkt en presenteerden een beknopter alternatief voor onze aardse bondgenoten. We verwachten dat het resultaat van deze bijeenkomsten zal zijn dat het tijdschema, dat ons oorspronkelijk verstrekt werd, ingekort gaat worden en dat de uitzendingen inzake de officiële bekendmakingen naar voren zullen worden gehaald. Van onze kant hebben wij het aantal verbindingsteams vergroot om deze doelen sneller te bereiken en hebben de duistere kliek laten weten dat de tijd voor hun aftreden gearriveerd is.

De duistere kabbalisten hebben alle mogelijke middelen die het kon bedenken gebruikt om te vertragen wat echt niet te voorkomen is. In het laatste decennium is ons personeel veel te weten gekomen over deze immorele schavuiten, terwijl wij toekeken hoe ze eindeloos plannen maakten om onze aardse bondgenoten van hun doeleinden af te houden. Wij begrijpen wat de Hemel in de afgelopen vijf jaar heeft gedaan en we zijn nu van plan een eind te maken aan deze fase van jullie snel wegkwijnende wereld. De Hemel verlangt dat het geld en de verschillende projecten die hierbij betrokken zijn nu in werking treden. Een nieuw bestuur wordt hiervoor verlangd en de series stappen die nodig zijn om dit te volbrengen zijn aan alle betrokkenen duidelijk bekend. Wij doen een serieuze oproep aan onze aardse bondgenoten om deze klus af te maken. De huidige machtsstructuur is in werkelijkheid een roversnest in een ‘huis van kaarten’, en dit huis is nu zo beschadigd dat alleen de macht der gewoonte het in stand houdt. Het enige wat nodig is een handige duw om het snel naar de grond te brengen, en dit gaan wij doen als jullie ‘witte ridders’ het niet snel doen.

Naar onze mening werd het eerste contact minstens tien jaren vertraagd. Daarom zijn we dan ook van plan de middelen in beweging te zetten … te beginnen met de stappen die we hiervoor bespraken. In de laatste paar maanden begon de Hemel met een reeks speciale zegeningen om te zorgen dat onze heilige missie volgens de eerste planning wordt uitgevoerd. Jullie beschermengelen brachten jullie naar een punt waarop het duister jullie terugkeer naar het volle bewustzijn niet langer kan voorkomen, en deze transformaties hebben een groot verlangen in jullie ontstoken om vrij te zijn van de ketenen van een beperkt bewustzijn. Jullie snakken ernaar om een volledig geïntegreerd en wijs wezen te worden, en om in jullie huidige staat van onwetendheid en beperking te blijven hangen is niet langer een optie voor jullie. Dit kan duidelijk gezien worden in de manier waarop jullie reageren op de verschillende vormen van repressie die door veel van jullie regeringen gebruikt worden om jullie verlangen naar vrijheid neer te slaan. Deze bewegingen zijn volledig contraproductief! Wij zijn van plan zeer binnenkort op het toneel te verschijnen om een eind te maken aan deze nutteloze stompzinnigheid!

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren uit Oude Tijden! Wij zegenen jullie, dierbare Harten! Wij komen met een bericht van hoop en waarheid! Momenteel zijn wij betrokken, samen met de Agarthanen en onze geheime heilige genootschappen, in het voltooien van die projecten die jullie leveringen veilig stellen. Verder volgen wij de laatste juridische obstakels om de VS Corporatie te ontdoen van de resterende claims op de Amerikaanse regering. Dus de weg wordt vrijgemaakt voor de krachten die het ware ‘De Jure’ bestuur vertegenwoordigen om terug te nemen wat zo harteloos gestolen werd, meer dan 150 jaar geleden. De duistere kliek heeft zijn controle over de Amerikaanse natie verloren en bezet zijn machtzetel slechts voor zo lang als het duurt om deze laatste juridische kwesties te beëindigen. Eenmaal gedaan, verwachten wij dat de plannen, waarmee de goddelijke coalitie instemt, kunnen beginnen. Ons doel is toezicht te houden op deze essentiële activiteiten en ervoor te zorgen dat de leveringen, die jullie al zo lang beloofd zijn, volgens plan zullen plaatsvinden.

Ondertussen heeft onze ruimtefamilie de essentiële manoeuvres op zijn plek waardoor de hiervoor beschreven acties kunnen plaatsvinden. Het doel van al deze activiteiten is het teruggeven van jullie vrijheid en jullie rechten als soevereine burgers van deze schitterende blauwgroene bol. Bovendien doen wij veel dingen om jullie op je heilig pad naar het volledige bewustzijn te houden. Wij kunnen niet genoeg het belang benadrukken van jullie terugkeer naar jullie natuurlijke staat. In deze hoedanigheid zijn jullie verbazingwekkende en krachtige beschermers van het Licht. Jullie worden EEN met ons en herenigen je met jullie binnenaardse familie om een werkelijk essentiële aanvulling te zijn voor de Galactische Federatie van Licht. Veel gebeurt er in jullie directe toekomst als deze galaxy zijn lange transitie terug naar het Licht voltooid. Veel gebeurtenissen zijn nodig en het is onze missie is om de Hemel te verzekeren dat dit alles zich ontvouwt zoals het goddelijk plan voorschrijft!

Onze huidige taak is iedereen voor te bereiden op jullie bewustzijnstransformatie en te beginnen met onderwijsproject over wie jullie werkelijk zijn – spiritueel en emotioneel. Het duister vertrouwde op jullie voortdurende frustraties en angsten om jullie te controleren en wij moeten jullie tonen hoe deze patronen te veranderen waardoor de weg voor geplaveid voor jullie nieuwe werkelijkheid. Wij zijn vastbesloten om jullie stap voor stap te begeleiden in nieuwe realisaties over jezelf en je vermogens. Wanneer jullie een ongebroken positieve houding in stand houden en deze gebruiken om zeer gedetailleerd een doel te visualiseren, gebeuren er wonderen. Wanneer jullie dit als groep doen, gebeurt verandering. Het is moeilijk voor de niet-ingewijde te begrijpen hoe dit werkt, en het kost tijd en een betrokken bereidheid om te slagen. Niettemin, jullie potentieel is in feite onbegrensd! De volgende stap is deze waarheden te testen om jezelf te overtuigen hoe machtig je in feite bent!

Vandaag hebben we enkele gebeurtenissen aangesneden die jullie werkelijkheid veranderen. We bekeken wat er gedaan is en … wat er nog gedaan moet worden. Jullie Ascended Masters en hun bondgenoten zijn zeer, zeer dicht bij enkele doorbraken, wat een teken is dat jullie overwinning kan plaatsvinden! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


 
Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
http://sheldannidleturkish.blogspot.com - TURKISH - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available onhttp://despertando.me/
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

woensdag 7 december 2011

6 December, 2011

 6 December, 2011

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

11 Ahau, 13 Yaxk'in, 8 Manik (6-12-2011)

Selamat Balik! We zijn er weer! De draden van het web dat jullie werkelijkheid bijeen hielden lossen snel op en transformeren naar een nieuw netwerk. In eerste instantie brengt dit nieuwe raster overal op jullie wereld een wilde paniek teweeg - het gevolg van de zuivering van de verpeste atmosfeer van het verleden. Veel van jullie rijken in het verleden werden weggevaagd door de donderende macht van de Anunnaki toen ze jullie samenlevingen bevroren, verdronken en verbrandden in een poging de herinneringen aan jullie volledig bewuste afkomst uit te wissen. Bij elke gelegenheid kozen de Anunnaki een groep van overlevenden als ‘voorraad’ voor de volgende werkelijkheid. Dit gebeurde door een geheugentrauma vast te houden in het DNA, met het ‘voer’ dat nodig was om deze patronen van destructie en genocide eindeloos te herhalen in jullie geschiedenis. Deze poging, om jullie herinneringen aan jullie vroegere staat van bewustzijn te begraven, was slechts gedeeltelijk succesvol maar kon niet de volledige verering en berusting veroorzaken die door jullie duistere meesters werden gewenst. Jullie onuitroeibaar innerlijk pad bleef verlicht door Geest voor de dag waarop jullie allen teruggebracht zouden worden naar jullie vroegere staat van glorie.

Deze ‘worp’ in de beproevingen van het beperkte bewustzijn is bijna voorbij, en jullie worden door de laatste fasen van de angst en illusie heengeleid die de volgelingen van de Anunnaki voor jullie verzonnen. Wees moedig en wijs, en weet dat jullie volledig in staat zijn hun laatste trukendoos te doorzien. Nieuwe instellingen worden rustig opgestart onder de rook van de gekunstelde incidenten van het duister. Geheime groepen met positieve plannen werken samen met de Verlichte Leraren om jullie nieuwe wereld in het Licht te brengen, terwijl het duister, dat jullie onderdrukt, wordt ‘opge-licht’. Verheug je, en begrijp wat dit feitelijk inhoudt. Jullie zijn praktisch vrij van degenen wiens arrogantie en bedrog jullie gevangen hielden in een wereld die, vanaf het begin, slechts een oefening voor Spirit was. Jullie hebben, door alles heen, gewonnen en staan klaar om het universum te tonen waartoe jullie in staat zijn. Jullie spirituele en ruimtefamilie omhullen jullie met Liefde en zegeningen en de tijd voor onze collectieve feestvreugde is nabij!

Gaia weet wat er met jullie gebeurt. Ze beseft dat verschillende zeer belangrijke gebeurtenissen voor de deur staan en dat deze jullie mondiale samenlevingen zullen veranderen. We begrijpen dat het voor velen van jullie natuurlijk is om troost te zoeken in jullie religieuze tradities, en wij willen jullie vertrouwd maken met vele dingen waardoor jullie kunnen zien dat deze tradities slechts een begin zijn in het beter begrijpen van datgene wat plaatsvindt. Jullie staan aan de rand van een geweldige overvloed, en jullie psyche moet bevrijd worden uit zijn oude beperkt-bewuste manieren, waardoor jullie gebracht worden naar een uitgebreide visie over hoe jullie wereld werkt. Op deze botsing van perspectieven zijn wij volledig voorbereid en wij kunnen deze met elkaar te verzoenen. Jullie Geascendeerde Leraren leerden, tijdens hun lange reis naar onsterfelijkheid, manieren om jullie doeltreffend kennis te laten maken met een nieuwe en bredere kijk, en dit is hun belangrijkste bijdrage aan onze eerste-contact-missie. Het is tijd voor jullie om over te stappen van een beperkt naar een volledig bewuste kijk op de Schepping en haar materialisatie, en het is logisch dat jullie leren van de degenen die wijsheid verkregen uit de Aardse school, zoals jullie doen.

Het eerste contact is een enorme bewustzijnsveranderaar, eentje die een enorme stoot geeft aan jullie overgang naar een galactische menselijk wezen. Er is een manier nodig om dit ongelooflijke feit op een snelle en pijnloze manier te volbrengen. Wij probeerden met onze Agarthaanse familie te ontdekken hoe de duistere Atlantiërs jullie in het verre verleden konden terugbrengen naar het beperkte bewustzijn (om het duister van betrouwbaar voedsel te voorzien). Hun proces van het loskoppelen van het meeste van jullie DNA, beroofde jullie vooral van jullie overlevingsmogelijkheden en sneed jullie af van jullie vreugdevolle verbinding met het Goddelijke. Nu moeten wij deze schade herstellen door jullie huidig DNA op te waarderen naar het vroegere 12-strengen DNA waardoor jullie weer verbonden worden met jullie heilige vermogens. Samen met de Agarthanen hebben we de Lichtkamer voor ieder van jullie geperfectioneerd, die handig de elementen aan- en uitschakelt waardoor jullie kanaal heropend wordt voor het volle bewustzijn. Zodra dit klaar is, zullen jullie opnieuw oorspronkelijke, volledig bewuste wezens zijn, en kunnen jullie je weer voegen bij jullie galactische familie om de Hemel te helpen bij het ontvouwen van het Goddelijke plan voor de fysieke werelden. Een dergelijke vreugde staat jullie allen te wachten!

Gezegend zij jullie allen! We keren terug! Wij zijn jullie ‘Ascended Masters’! Het huidige werkelijkheidsnet van Gaia is nog steeds aan het instorten, en als dit gebeurt komen nieuwe rasters voor de volledig bewuste werkelijkheid dichter bij hun onvermijdelijke manifestatie. Dit betekent dat een definitieve tijdschema, om al jullie gezegende zielen over te brengen naar het volle bewustzijn, wordt vastgesteld. De duistere kliek blijft onverzettelijk als altijd, en dus nadert het moment voor “wanhopige maatregelen’ met rasse schreden! Onze vele medewerkers zijn bezig met het brainstormen en het opstellen van plannen om dit doel te bereiken. De kliek stuurt intussen zijn vermeende ‘oplossingen’ voor zijn vele financiële crises via uitzendingen de ether in, terwijl in werkelijkheid de nadering dreigt van het moment waarop de kliek gedwongen wordt zijn macht over te dragen aan het Licht. Daarom vertellen onze Agarthaanse verbindingsmensen deze boosdoeners dagelijks dat het nodig is dat zij opgeven en hun pas opgediende dessert onder ogen moeten zien. In afwachting hiervan, is het gerechtelijk systeem van jullie wereld bezig met het voorbereiden van de instrumenten voor dit enorme scenario in verantwoording.

Inderdaad leven wij in een heilig moment! Het einde der tijden bevindt zich in zijn laatste stuiptrekkingen! In dit opzicht maken onze galactische en spirituele families de weg gereed voor jullie overgang naar de 5e dimensie, want het herenigen van een verdeelde Aarde is de droom van zowel Hemel als Gaia. Bijna 13 millennia belichaamde Gaia de tweedeling van een driedimensionale oppervlakte- en een vijfdimensionale binnenwereld en verlangt nu naar haar terugkeer naar een monopolaire, verenigd Zelf. Dit maakt het natuurlijk nodig dat ook jullie snel transformeren naar volledige bewuste wezens. Deze wezens bezitten het aangeboren vermogen om deel te nemen aan de magische 5-D wereld van jullie nabije toekomst, waarin ook wij ons bevinden. Ons goddelijk doel is jullie allen te verwelkomen bij jullie onsterfelijkheid en het schitterende rijk van het volle bewustzijn. Elke dag sturen wij jullie onze zegens van hoop en vreugde nu de tijd komt om deze heilige wensen te verwerkelijken.

Er is veel gaande om alles waarover wij hebben gesproken te verwezenlijken. Ondanks hun uiterlijke kalmte is het duister in totale paniek over datgene wat zij onverbiddelijk zien naderen. De Hemelen hebben een grote kracht geopend en een grote kracht, veel groter dan alles wat deze duistere zielen tot nu toe wist, heeft zijn helder schouwspel op hen gericht. Het zal niet lang duren voordat hun grandioze visioenen van een eeuwigdurend rijk met veel vreugde in de spreekwoordelijke prullenbak van de geschiedenis worden gegooid. Onze galactische en spirituele families komen niet alleen om ons te introduceren bij een nieuw, wonderbaarlijk bewustzijn, maar ook om ons lidmaatschap te verkrijgen in de grote unie van het Licht. Deze operatie bevindt zich in zijn laatste fasen. Wij verwachten de ultieme vreugde zodra we onze familie verwelkomen om jullie nieuwe staat als volledige bewuste wezens te vieren.

Vandaag vervolgden we onze studie van Gaia en haar volkeren. We staan helemaal klaar om te voltooien waar allen van jullie op je eigen manier zo schitterend aan begonnen. Het eerste contact is een onvermijdelijke gebeurtenis en wordt uitgevoerd in antwoord op de oproep van de Hemel. Deze oproep wordt nu beantwoord en een nieuwe werkelijkheid mag beginnen! Besef, geliefde wezens, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Romanian and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS