Volgers

PUTIN

woensdag 26 oktober 2016

NEDERLANDS -- Sheldan Nidle, 25 oktober 201612 Lamat, 11 Tzec, 13 Caban
Selamat Jalwa! Het proces van het vrijmaken van dit land van het menselijk ongedierte gaat door. De hielenlikkers van dit rijk blijven gemakkelijk te vinden en te arresteren. Ze geloven werkelijk dat het Licht hun machtsposities niet aan kan tasten. Binnenkort zullen ze een onaangename werkelijkheid gaan ervaren. Hun oncontroleerbare acties kunnen niet langer worden toegestaan. De heerschappij van het duister komt binnenkort ten einde en zal worden vervangen door verschillende varianten van "GESARA". Wanneer het proces van opruiming van dit onzalige gepeupel is voltooid, zullen zij die de fondsen beheren de immense rijkdom op een eenvoudige manier over deze aardbol uit laten vloeien. Jullie zullen een overvloed ervaren die voor altijd een einde zal maken aan de kwaadaardige inzamelzucht van het duister en haar  onbenullige handlangers. Vergeet nooit hoe het duister op een boosaardige manier heeft voorkomen dat jullie de middelen kregen die jullie zo nodig hebben om deze realiteit te kunnen herscheppen. Het is van essentieel belang dat jullie deze immense rijkdom ervaren op een manier die ervoor zorgt dat jullie dromen uitkomen. Het is jullie zelfverzekerd en succesvol dromen waardoor het mogelijk is om jullie ongegronde angsten en voortdurende overtuiging dat je minder bent dan een ander los te laten. Jullie vormen met elkaar een schitterende eenheid aan potentieel dat op iedere mogelijke manier tot uiting dient te worden gebracht.   
Wees in staat om jezelf als een uiterst waardevol lid van deze mondiale eenheid te zien en ontdek meer over je soevereine recht om je dromen waar te maken. Dat is hoe dit collectief creatieve oplossingen voor een nieuwe realiteit kan creëren. Jullie hebben een diepe wijsheid in je. Denk niet dat je dromen onwaardig zijn. Jij bent een belangrijk onderdeel van deze verzameling oppervlaktemensen. Verbind je voortdurend met elkaar en realiseer je, door dit te doen, hoe deze voortdurende stromende omgeving bijdraagt aan de verandering als geheel. Neem een positie in waar je intuïtief aanvoelt dat deze nimmer eindigende operatie jullie nieuwe realiteit vorm geeft. Wij zijn hier, net als de Hemel, om dit proces te bewaken. Voel je vrij om je unieke pracht bij te dragen aan dit organische geheel. Laat de oude gewoonten en overtuigingen los. Dit zal een nieuwe tijd zijn die gevuld is met vrijheid en welvaart. Jullie dienen de controle-issues, die door het duister zo zorgvuldig in jullie geïmplanteerd zijn, los te laten. Verwelkom de speelsheid van het licht en ontdek hoe prachtig jullie werkelijk zijn. Dit is nog maar de voorloper van een nieuw tijdperk van spirituele ontdekking!
Dit nieuwe tijdperk van ontdekkingen gaat in werkelijkheid over het begrijpen van de manier waarop het Licht haar realiteiten creëert. Jullie leren dit al snel en vangen zo een glimp op van de onvergelijkelijke verwikkelingen. Dit nieuwe leven van jullie zal op jullie dromen en de werking van het Licht binnenin worden gefundeerd. Jullie hebben lange tijd ontkend dat jullie kunnen transformeren door te leren waarlijk jezelf te zijn. Lang geleden waren jullie een toonbeeld van innerlijke creativiteit. De beperkingen die jullie door degenen rondom jullie heen werden bijgebracht begonnen jullie in eerste instantie te storen. Later veranderden deze beperkingen in muren die jullie nu omsluiten. Dit opgelegde gevoel van beperking dient opengebroken en volledig achtergelaten te worden. In plaats daarvan hebben jullie een geheel nieuw prototype nodig. Eén die, jullie wilde speelsheid opnieuw ziend, het over laat nemen. Op een bepaalde manier ervaren jullie dit proces als ongepast. Jullie dienen dat idee achter je te laten. Vervang het met de behoefte om te kijken naar wat je kunt bijdragen om in het geheel te passen. Deze graadmeter is binnenin jullie aanwezig. De Geestenwereld heeft het je gegeven toen je werd geboren. Het enige dat nodig is, is te weten hoe je het kunt herkennen. Dit is de taak die onze mentoren met jullie willen onderzoeken.
Begin daarom te onderzoeken hoe het voelt om onbeperkt te zijn in je middelen. Kijk  binnenin jezelf en onderzoek zorgvuldig, met intentie, wat je prioriteiten zijn wat betreft iedere droom die je hebt en hoe ze in een schitterend geheel passen. Gebruik dit grootse kader om te bepalen hoe je ze wilt laten uitkomen. Dit is uiteraard nog maar een begin. Kijk om je heen en bespreek dit alles met je meest dierbare vrienden en familie. Wij zijn voornemens om dit volledig met jullie uit te bouwen. De eerste taak van onze mentoren is om het jullie mogelijk te maken om je angsten of enige andere overtuiging die je kan beperken, los te laten. Onze wens is dat jullie ontdekken hoe geweldig je werkelijk bent. Dit proces is nodig om jullie de kracht te geven om oude overtuigingen overboord te zetten. Houd altijd in gedachten dat jullie een immens potentieel bezitten dat zal worden uitgebreid naar wat je ook maar in staat bent om gewaar te worden. Dit potentieel is een belangrijk element dat je mentor met jou zal integreren om vervolgens te onderzoeken. Deze operatie kan enige tijd in beslag nemen om volledig te kunnen begrijpen. Daarom zijn we van plan je te laten zien hoe dit plan je open kan stellen om je dromen op uitgebreide schaal te vervullen! Hierin ligt de sleutel tot jullie enorme potentieel!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen om nadruk te leggen op het feit dat jullie rijk ten goede verandert. Diegenen die deze verandering in twijfel trekken hoeven enkel maar om zich heen te kijken om te zien dat de zelfingenomenheid van het duister en haar vele handlangers nergens toe heeft geleid, maar hoop biedt op succes dat nu werkelijk binnen bereik ligt. Het is belangrijk dat degenen met een toekomstvisie zoals de onze zich realiseren dat deze nieuwe wereld inderdaad ophanden is! Laat ons tezamen als eerste de Hemel verzoeken en vervolgens onze regeringen eisen dat een bestuurssysteem voor iedereen zichtbaar  zal worden geïmplementeerd. De Hemel heeft met het duister een tijdsschema opgesteld. Het moment komt naderbij, Lieve Mensen, dat dit wonder zich zal manifesteren. Sta daarom klaar om uitleg te geven, wanneer je daarvoor benaderd wordt, dat de nieuwe manier van leven het levenslicht mag aanschouwen! In deze vreugde kunnen we allemaal in alle rust de frustrerende jaren achter ons laten. Laat alle tragedies die jullie omgeven achter je. Dit is een tijd waarin jullie vele dromen zich zullen manifesteren en de oude manier van leven eindelijk ten einde komt. Laat deze vrijheidsbel steeds weer over het hele rijk klinken!
Eenieder van jullie heeft sinds de kindertijd een aantal bijzondere wensen gehad, die naarmate je ouder werd vele malen werden aangepast. Laat deze grootse toekomstbeelden vrijkomen! Erken hoe diepgaand deze je grote vreugde kunnen brengen. De Hemel wenst dit oprecht allemaal waar te maken. De rijkdom en voordelen die het mogelijk maken om dit te realiseren is alles wat iedereen in de Hemel wenst te bereiken. De verheven Schepper van alles heeft dit al millennialang verordonneerd. Zoals we eerder hebben genoemd is er een goddelijk tijdschema in werking. Deze tijd is op een goddelijke manier voorbeschikt. Het heilige moment is aanstaande. Wij Meesters doen al het noodzakelijke om dit schitterende goddelijke moment op Gaia te laten plaatsvinden. Er zijn op dit ogenblik ontwikkelingen gaande om dit heilige moment te kunnen laten gebeuren. Derhalve, het is nodig dat jullie je licht verspreiden zodat deze gebeurtenis zich nu kan ontvouwen. Derhalve, het is van essentieel belang dat iedereen met toewijding werkt aan het zich laten manifesteren van de laatste grootse gebeurtenis. Alsjeblieft, volhard in deze taak.
Lang geleden leek het oppervlak van dit rijk extreem naargeestig. De Anunnaki zaten overal. Hun duistere daden, die werden versterkt door de waanzin van de rituele moorden en constante staat van oorlog, waren aan de orde van de dag. In de afgelopen anderhalve eeuw is deze duisternis langzaamaan begonnen lichter te worden. Nu bevinden jullie je op de uiterste drempel naar het Tijdperk van Licht. Wat ooit onmogelijk leek staat nu te gebeuren. Nu dit groeiende bewustzijn een punt van algemeen bewustzijn heeft bereikt, staat er nu een aantal schitterende wonderen te gebeuren. Ga door met jullie werk voor het licht! Weet dat de duisternis bezig is te verdwijnen. Wij Meesters zien dit iedere dag. Krijg hierin steeds maar meer vertrouwen. Het duister wordt gedwongen om haar pijniging van jullie los te laten. Potentiele oorlogen zullen niet meer tot wasdom komen. Een sfeer van vrede daalt over dit gezegende land neer. Een tijd waarin wonderbaarlijke gebeurtenissen zich plotseling zullen aandienen. Verlies nooit jullie vertrouwen! Blijf positief en verwacht dat er zich zelfs nog meer wonderen aan zullen dienen! 
Vandaag hebben we opnieuw verslag gedaan wat er zich op deze dierbare planeet aan het ontvouwen is! Aankondigingen van vele lang gewenste zaken staan klaar! Een nieuwe tijd voor iedereen is in aantocht! Wees voorbereid om hiervan een uiterst vreugdevol deel uit te maken! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 18 oktober 2016

NEDERLANDS -- Sheldan Nidle, 18 oktober 2016


5 Imix, 4 Tzec, 13 Caban
Dratzo! De Overwinning van het Licht groeit. Overal op jullie wereld gaat het verschijnen van het nieuwe financiële systeem en de nimmer eindigende golven van welvaart door. Tezamen met deze geweldige veranderingen is er het vooruitzicht op een vrede die bijna niet plaatsvond. In haar laatste momenten deed het duister een poging, maar was het niet in staat, om een mondiale oorlog aan te stichten. Gelukkig voorkwamen onze liaisons en hun aardse pendanten dit. Deze oppervlaktewereld heeft zich derhalve snel in de richting van het eerste contact begeven. Jullie betreden een tijdperk waarin de behoefte aan geld spoedig zal verdwijnen. Dit proces wordt geholpen door het gebruik van technologieën, zowel die van jullie als die van ons, die de universele processor zullen introduceren. Dit wonderbaarlijke apparaat zal de noodzaak voor landbouw en het verwerken en gebruik van de natuurlijke bronnen van Gaia overbodig maken. Dientengevolge zullen jullie mondiale gemeenschappen bevrijd zijn van de noodzaak om zoveel van hun bevolking toe te wijzen aan deze inspannende en gevaarlijke taken. Gaia kan verwachten veel van haar land aan de oorspronkelijke omgeving teruggegeven te zien worden. Dit proces zal de expansie van grasland, moerasachtige gebieden en bossen mogelijk maken. Derhalve zullen steeds meer van jullie omgevingen omgevormd worden om er een aantal habitats aan toe te voegen.
Deze veranderingen zullen de luchtkwaliteit verbeteren en de oceanen opnieuw een welig tierende vispopulatie laten onderhouden. Het water in meren en rivieren zal eveneens schoner worden. Jullie gaan leren hoe jullie je persoonlijke processors kunnen gebruiken om maaltijden te bereiden en meubels naar wens te vervangen. Dit uitgebreide pakket veranderingen stelt jullie Opgestegen Meesters in staat jullie te onderwijzen omtrent je verleden en je voor te bereiden op onze komst. Onze mentoren zijn van plan deze nieuwe kennis aan te wenden om de manier waarop jullie naar jezelf kijken uit te breiden, zowel individueel as collectief. Jullie mondiale gemeenschappen dienen de manier waarop zij opereren volledig te evalueren. Jullie grote diversiteit biedt de gelegenheid om de manier waarop de mensheid het beste met zichzelf om kan gaan aan te passen. Jullie zullen dan in transitie zijn naar een wereld die kan begrijpen wat deze veranderingen kunnen bewerkstelligen. Dit zal jullie in staat stellen Gaia te zien als een gesplitst rijk en het jullie mogelijk maken de Agarthanen bij dit oppervlakterijk te introduceren. Dit alleen al is een gigantische stap in de juiste richting. Het betekent dat de onzin die door de Atlantiërs is begonnen en werd voortgezet door de Anunnaki eindelijk te ruste kan worden gelegd.
Dit alles is onderdeel van een proces dat midden jaren 60 temidden van de mensheid begon plaats te vinden. Plotseling begon de jeugd te begrijpen waar de decreten van de Hemel over gingen. Voor velen van hen werd een gevoel van een nieuwe geboorte van bewustzijn duidelijk. In Amerika werd deze ‘wake-up call’ bekend als de “Zomer van Liefde”. Deze ontwaking werd kortgesloten door de plotselinge introductie van psychedelische drugs door vele goeroes van deze beweging. Deze universiteit-georiënteerde goeroes stuurden de bewustzijnsbeweging met succes in een andere richting en veroorzaakten daarmee het afschuwelijke tijdperk van drugsverslaving. Hun acties belaagden het bewustzijnsproces al snel. Het waren de duistere handelingen van de Ancharanen (het bijna nova worden van jullie Zon, bijvoorbeeld) die ons toestonden in te grijpen en deze groei in bewustzijn langzaam opnieuw te laten beginnen. Het was onze interventie die hielp het volgende onderdeel van het meesterplan, de valse ET-invasies van het duister, af te wenden. Dit zou het middel hebben moeten zijn waardoor een langdurige serie enorme militaire acties de permanente knechting van de oppervlaktemensheid zou completeren.
De plotselinge vloed van deze valse vlag acties leidde ertoe dat de Hemel ons vroeg een massa-interventie te beginnen tegen de intenties van het duister. In 1990 stuurden we een grote Wetenschaps- en Onderzoeksvloot om toe te zien op de bewustzijnsverhogingen die net door de Hemel waren begonnen. Zoals jullie je wellicht herinneren waren er in de afgelopen 25 jaar gebeurtenissen die we in talloze eerdere rapporten hebben beschreven. Daarop volgde een korte leercurve. We organiseerden uiteindelijk een deel van een Lichtteam dat, door grote toewijding aan goddelijke dienstbaarheid, in staat was het grote plan van het duister voor jullie permanente knechting te beëindigen. Dit proces leidde tot het ultieme duistere plan: de Amerikaanse verkiezing van 2016 en de bijna succesvolle poging een nucleaire oorlogsdreiging uit te broeden. Dit werd natuurlijk gedwarsboomd door het uitroepen van de NESARA Republiek. Deze nieuwe entiteit kan de verkiezingen temperen en een potentiele nucleaire oorlog laten luwen. Jullie staan nu aan de rand van ‘disclosure’, op een tijdstip van grote vrede en aan de dageraad van een immense welvaart! De oude realiteit is aan het verdwijnen en een nieuwe wordt ferm op zijn plaats gezet! Halleluja! Halleluja!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De realiteit van jullie wereld is in transformatie. Onze eerste taak hier is om iedereen te zegenen die de geboorte van een tijdperk van vrijheid, vrede en welvaart mogelijk maakt. Degenen die deze oppervlaktewereld zo lang hebben gecontroleerd worden nu van jullie geïsoleerd. De lange duistere nacht van jullie Zielen is bijna voorbij! Voor ons ligt een tijd van het uitkomen van jullie dromen en van het aanschouwen van het heldere daglicht van een lange lijst verboden technologieën. Dit alles wordt in een staat van goddelijke genade, evenals met een gedegen mate van goddelijke barmhartigheid uitgevoerd. We danken eenieder die zijn/haar gezegende toekomstvisies inzet om dit mogelijk te maken van harte. Wees gezegend en weet in het diepst van je hart dat een schitterende realiteit van vreugde en vieringen op het punt staat jullie toe te behoren! Jullie zullen ons binnenkort ontmoeten en jullie zullen veel gaan leren over jullie afkomst en een lang vergeten geschiedenis. Neem in deze tijd een moment om de Hemel en zijn grootse hulpmiddelen van deze en andere werelden te bedanken. Jullie naderen nu een tijd van vrijheid. Laat deze eindeloze voorspoed nu beginnen!  
We bereiden ons voor om diegenen te ontmoeten die Wij, jullie Opgestegen Meesters, al millennialang kennen. Dit zijn jullie voormalige Lemuriaanse neven en nichten van het land van het Binnenaardse Agartha. Samen met ons hebben zij de mensheid een toevluchtsoord geboden, weg van het duister en hebben ze een plek geboden waar heilige genade en vergiffenis in staat waren om te worden toegepast. Wij zijn eveneens dankbaar dat wij allemaal een thuis hebben gekregen dat bruiste van oude rituelen waardoor onze harten vervuld geraakt zijn van ware vreugde en Liefde. Hier hebben we ons op onze missie om jullie te helpen voorbereid en hier troffen we hen die wanneer nodig ons kwamen assisteren. We zegenen dit komende nieuwe tijdperk voor de mensheid en weten dat binnenkort iedereen zal worden herenigd na de terugkeer van dit oppervlakterijk naar volledig bewustzijn. Vervolgens zullen jullie, als galactische mensen, de hereniging meemaken van Binnenaarde met het Oppervlakterijk. Vanaf dat moment zal de Hemel ons allemaal onze nieuwe, goddelijke marsorders geven.  
Bedenk in vreugde wat jullie in de goede naam van de Hemel hebben bereikt. Jullie bleven je aan jullie toekomstvisies vasthouden en gaven alle benodigde energie om dit rijk te veranderen. Jullie goede werk wordt beloond. Jullie worden bevrijd van eeuwenlange schuld-slavernij zodat jullie je in het oneindige Licht van vrijheid kunnen onderdompelen. Jullie zullen de middelen krijgen om weer gezond en wel te zijn. Jullie zullen eveneens de mogelijkheid krijgen om aan je verjongingsproces te beginnen. Bovendien zullen jullie de middelen hebben om je te ontplooien, evenals de buitengewone faciliteiten om je dromen te kunnen vervullen. Boven alles zegenen we jullie en wensen we voor jullie enkel het beste. Lang geleden werden we door de Hemel opgeroepen om de harde en pijnlijke klappen die jullie dagelijks door de handlangers van het duister werden uitgedeeld te verzachten. Nu verandert deze missie in een nieuwe. We zullen jullie proces van je hernieuwde terugkeer naar een bestaan als Galactisch Mens bewaken. Deze tijd zal absoluut zeker gevuld zijn met vreugde en zal ons een manier verschaffen om met eenieder van jullie te communiceren! Hosanna! Hosanna! Hosanna!  
Vandaag gaven we een vervolg aan onze genadevolle taak. We hebben deze verslagen gepresenteerd om jullie een beter begrip te geven van de manieren waarop deze wereld in transformatie is. Verheug je, na een glimp van ons nieuwe rijk te hebben opgevangen, over wat er overal om jullie heen op uitbreken staat! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 11 oktober 2016

NEDERLANDS Sheldan Nidle, 11 oktober 201612 Ix, 17 Tzotz, 13 Caban
Selamat Jalwa! Wat verwacht wordt laat meestal langer op zich wachten dan aanvankelijk ingeschat. Het stervende Amerikaanse regime gaat erop uit, onbevreesd maaiend met sabelgekletter. Deze nonsens lijkt voor niet-ingewijden griezelig. In werkelijkheid is het niets meer dan een manier die is bedacht om Rusland de aangewezen zondebok te maken. Het Militaire apparaat van de V.S. is verwikkeld in schandalige operaties in Syrië en Irak. Omdat deze zaken voor de V.S. vreselijk averechts werkten, had het, net als een oude goochelaar, een truc nodig om een campagne te leiden om Rusland te isoleren en zich een toegang te verschaffen tot de droevige situatie in Syrië. Het is eens te meer dikdoenerij van dit afbrokkelende illegale regime. Het heeft in feite zijn legitimiteit bij de meeste van 's werelds naties verloren. Het is zijn positie binnen de VN en het IMF aan het verliezen. Het enige wat overblijft wanneer dit alles is uitgespeeld is het formeel uitroepen van de NESARA republiek! We hebben een tijdsschema opgesteld dat snel en behendig kan worden uitgevoerd. Er nadert een tijd van grote stilte en rustige vastberadenheid om te slagen. Dan verschijnt het mandaat als een plotseling opkomende storm en zal de idioterie van dit oude gestoorde regime ten einde komen. Heel plotseling zal een wonderbaarlijke tijd zich manifesteren en door de hele mensheid worden toegejuicht.
We hebben de Amerikaanse de facto regering geobserveerd sinds de huidige cycli van uitbetalingen in de afgelopen maand begon. De mate van bezorgdheid neemt, elke keer dat deze uitbetalingscycli verder gaan, toe. Hetzelfde is waar m.b.t. de grotendeels in opspraak geraakte diplomatie. Dit voortdurende sabelgekletter bewijst steeds weer onsuccesvol te zijn. In plaats daarvan wordt het gedwongen dingen te doen die in vroeger tijden eenvoudiger tot stand kwamen. Deze toenemende foute manieren hebben er grotendeels voor gezorgd dat degenen die  in het Midden Oosten en Afghanistan kennis van zaken hebben negeren wat de VS ook maar eist. Dit proces laat de VS Inc. geïsoleerd en genegeerd achter. De binnenlandse schandalen die rond dit regime kolken zijn nog een factor die haar snelle ondergang veroorzaken. We bekijken deze afstotelijke gebeurtenissen nauwgezet en kunnen duidelijk het belang zien van deze nu onervaren republiek voor de nieuwe realiteit. Vele gebeurtenissen beginnen zich nu te manifesteren en de allerlaatste zet om dit corrupte bestuur aan de kant te zetten staat op het punt te worden onthuld! 
Dit proces van verandering heeft bewezen moeilijker uitvoerbaar te zijn dan gedacht. Deze realiteit zat millennialang onder de duim van de Anunnaki. De Anunnaki beëindigden hun heerschappij met de proclamatie van het Anchara continuüm. Deze gebeurtenis werd verondersteld voor het duister het signaal te zijn om dit rijk te verlaten. In plaats daarvan werd het de tijd waarin de hielenlikkers dachten dat hun heerschappij een einde zou maken aan de decreten die door de Hemel waren opgelegd toen de Anunnaki zo'n 13 millennia geleden aan de macht kwamen. Deze trotsering, die ongeveer 20 jaar duurde, nadert zijn einde. Onze tijd hier was derhalve om degenen die de middelen hadden, maar niet in staat waren om de hun toegewezen taken af te maken, te leiden en te beschermen. Na hun vertrouwen te hebben gewonnen, lanceerden we een operatie die ons tot aan de rand van contact heeft gebracht. De nieuwe regeringen hebben erin toegestemd een tientallen jaren lange cover-up die onze formele aankondigingen hebben vertraagd, te beëindigen. We zijn van plan deze komende tijd te gebruiken om onze missie voor Gaia te verhelderen en uit te leggen waarom de Hemel jullie naar volledig bewustzijn wil terugbrengen. Deze communicatie is de echte voorloper van ons contact met jullie! 
Voordat contact plaatsvindt gaan jullie je Agarthaanse neven en nichten ontmoeten en veel van hen leren! Ze zijn er zeer op gebrand jullie te ontmoeten. Het is in Agartha waar de kristallen steden van jullie verlossing zich bevinden. Vervolgens gaan jullie een paar lessen van jullie Opgestegen Meesters krijgen. Deze lessen zullen de basis leggen voor wat jullie mentoren je gaan vertellen. Geniet intussen van deze eindtijden in deze oude, duistere realiteit. Het heeft een wereld gecreëerd waar jullie allen zeer gewend aan zijn geraakt. Binnenkort zullen jullie een rijk betreden, vol met nieuwe realiteiten, evenals met een groeiende welvaart en de gelegenheid om je stoutste dromen te vervullen. Dan zul je ons ontmoeten en zaken leren die je aanvankelijk vreemd kunnen toeschijnen. De Anunnaki besteedden veel van hun tijd om jullie in een rijk vast te zetten waarin jullie eenvoudig gecontroleerd konden worden. In werkelijkheid is deze wereld een plek die bij vergissing werd geschapen. Het zou nooit zo geweest moeten zijn. Geniet van deze tijd en weet daadwerkelijk wat voor echt prachtige en fantastische nieuwe realiteit er net om de hoek ligt! Hoera! Hoera!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Jullie zijn bijna vrij! De donkere schuldenwolk staat op het punt voor altijd te worden weggehaald! Wat een heerlijkheid! Jullie bevinden je middenin het proces naar ware vrijheid. Geld dat jullie levens zal verrijken wordt voorbereid om te stromen. Het Licht heeft de handlangers van het duister volledig overwonnen. Wat er nu ontstaat is een wonder afkomstig van de Hemel. De rigide werkelijkheid van het verleden bestaat niet meer. Laat de wonderbaarlijke klokken luiden. De gebeurtenissen van de afgelopen paar dagen zijn getuige van een manier waarop jullie je opnieuw verbinden met wie jullie werkelijk zijn. Wij Meesters zijn verzonken in vreugdevolle gedachten. Lang geleden werden we op een missie heengezonden om de mensheid gerust te stellen en te bemoedigen. Ons werd eveneens over deze dag verteld. Naar ons idee is dit een tijd die veel te lang op zich heeft laten wachten. Generaties van de mensheid zijn onder pijn en lijden bezweken. Hosanna voor de eindeloze genade en vergiffenis van de Hemel! Jullie schitterende toekomstbeelden zijn werkelijkheid geworden. De plannen van het duister om jullie laatste sprankjes Hoop te vernietigen zijn verdwenen! Jullie zullen worden getransformeerd naar gouden volledig bewuste wegwijzers van het Licht! Halleluja! Halleluja! Halleluja! 
Deze vreugde is onderdeel van een proces dat nu gaande is. Jullie hebben reden om te vieren. De duistere heren die over deze planeet hebben geheerst hadden reden om te vertrekken toen het duistere Anchara continuüm verklaarde dat een grootse hereniging van Licht en duister in de midden jaren 90 van de vorige eeuw was begonnen. Een galactische vrede lag voor de gehele oppervlakte-mensheid klaar om zich permanent te vestigen. Er waren nog twee decennia nodig om dit te bereiken. De uiteindelijke triomf van de lichtkrachten moest schuld en overweldigende macht gebruiken om alle duistere handlangers tezamen eindelijk op hun knieën te krijgen. Laat ons deze nobele strijders loven voor hun heldendaden. Deze gezegende Zielen waren bereid dat te doen wat noodzakelijk was om hun doelen te bereiken. Deze nieuwe werkelijkheid met haar vrijheid en welvaart is een droom die uitkomt. Van deze mengeling van gelukzaligheid kunnen we niemand buitensluiten. Jullie collectieve visie en wonderbaarlijke daden hebben eveneens alles mogelijk gemaakt.
Dit grootse project van het Licht begon in de zeventiger jaren van de vorige eeuw toen jullie Zon bijna vernietigd werd. Het gaf aan hoe wanhopig het duister was geworden. Deze daad liet iedereen zien dat een gewijde interventie ophanden was. Het begon met de goddelijke missie van de Sirianen en trad een nieuwe fase in met de komst van de vloot van de Galactische Federatie in de vroege jaren 90. Wij Meesters waren extatisch. Onze gebeden werden op een buitengewone manier verhoord. Het betekende eveneens dat jullie bewustzijnsgroei op het punt stond te accelereren en dat de lange duistere nacht die millennia lang had geduurd bijna voorbij was. Eenieder van ons ging een periode betreden die zou culmineren in jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. We bedankten en zegenden de Hemel met graagte voor haar wonderbaarlijke daden. Jullie groei leidde tot collectieve toekomstvisies en een veranderend aantal percepties omtrent de veranderende staat van jullie realiteit. Hosanna! Hosanna! Hosanna!  
Vandaag vervolgden we onze wekelijkse berichtgeving. We bedanken iedereen die deze realiteit naar haar tijd van groot succes heeft geleid. We bedanken verder de Hemel voor wat er is gedaan om aan de langdurige roep van de oppervlaktemensheid gehoor te geven. Een tijd van grootse gebeden werd beantwoord! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

dinsdag 4 oktober 2016

Nederlands -- Sheldan Nidle, 4 oktober 20165 Manik, 10 Tzotz, 13 Caban
Dratzo! Degenen die de geschiedenis van deze oude republiek (VS) kennen verheugen zich erin dat deze nieuwe versie zo sterk betrokken is bij NESARA. Eerder, in het tijdperk volgend op de Amerikaanse Burgeroorlog, nam het Congres een Washington DC hervormingswet aan. Deze wet werd de dekmantel voor de uiteindelijke misleiding van de hielenlikkers: USA Inc. Deze bestuurlijke leugen maakte het mogelijk om Amerika te regeren en een vorm van oneerlijkheid aan te moedigen die een aanzienlijke bespotting was van de stoutmoedige beginselen van deze natie. Dit laaghartige bedrog leidde tot een toename van diefstal, en tot onmenselijke organisaties zoals de Federale Reserve en de IRS. Het leidde eveneens tot een positie in de hiërarchie van het duister, dat nooit voor mogelijk werd gehouden toen Amerika net was geboren . Deze natie werd de voorloper van een kwaad dat pas werd vermenigvuldigd toen de 20e eeuw vorderde van het einde van de Tweede Wereldoorlog tot de aanloop naar de 21e eeuw. Het begin van deze eeuw liet opnieuw de onbeschaamdheid van dit illegale bestuur zien met de schok van 9/11 en de plotselinge toename van oorlogen die snel volgden. De VS waren de handlangers geworden van een kliek aristocraten die er op gebrand waren om te heersen en deze globe te decimeren. Het is enkel een stoutmoedige samenkomst van het Licht dat voortvarend heeft gewerkt om ze tegen te houden! 
Deze geweldige samenkomst bracht eindelijk een mate van gezond verstand terug. Het zorgde tevens voor een speciale coalitie van militairen en burgers om NESARA opnieuw tot leven te wekken en het enorme monster dat de USA Inc. was geworden neer te halen. Het is deze aangroei van een internationaal partnerschap met brede basis dat de Amerikaanse groep de middelen verschafte om snel voorwaarts te kunnen gaan met hun strategieën om dit vileine regime te vervangen. Dit proces kwam oorspronkelijk van de manier waarop NESARA in de vroege 2000 jaren aanvankelijk als wet werd aangenomen. Deze operatie werd enigszins belaagd door de eindeloze oorlogen die tussen 2003 en 2011 in het Midden Oosten ontstonden. Midden 2010 werd deze operatie nieuw leven ingeblazen, hetgeen leidde tot het project om NESARA-bestuur stevig te installeren. De opkomst van dit nieuwe instituut zal deel uitmaken van een mondiale beweging om nieuwe financiële en bestuurlijke instituten te vestigen die mondiale welvaart aanmoedigen en een einde maken aan bestuurlijke corruptie. Dit proces komt nu systematisch online en laat de wereldbevolking gemakkelijker ademhalen. Er zijn eveneens verschillende aanvullende voordelen.  
Deze groeiende realiteit gaat echt over vrede, vrijheid en welvaart. Amerika zal zich niet langer zorgen hoeven te maken over het kwaad van de inkomstenbelasting. De Amerikanen zullen ook worden beloond door een viering die iedereen zal laten weten dat een aantal frauduleuze leningen voor huisvesting, auto's en dergelijke kwijtgescholden zullen worden. Aldus zal Amerika vrij zijn van schulden en alles wat daarbij hoort. Het zal een tijdperk zijn waarin Amerikanen kunnen beginnen weer trots  op hun regering te zijn en de ongelooflijke dingen zullen ontdekken die deze kentering in de wereld zal brengen. Alle buitenlandse bases zullen worden gesloten aangezien Amerika eindelijk in staat is om van een vrede te genieten die haar voorouders lange tijd genoten. Het zal een tijd zijn waarin een streven naar uitmuntendheid in alles zal terugkeren. De rechten die door de Grondwet zijn gegeven zullen volledig worden hersteld en veel mensen zullen, vanwege misdaden die niet langer als zodanig zullen worden gezien, uit de gevangenissen worden bevrijd. Dit zal voor Amerika een gelukkige tijd worden. De lange "kleine oorlogen" zullen stoppen. Het zal een periode zijn waarin de regering weer aan het volk beantwoordt  en alles weer naar behoren werkt. Het zal een tijd zijn van vrijheid en welvaart!
Niet alleen ligt er een geweldig tijdperk van vrede, vrijheid en welvaart aan de horizon, maar het zal, eens te meer, een punt zijn waarop 'disclosure' kan plaatsvinden. We hebben via onze liaisons lange tijd gewerkt aan het scheppen van een atmosfeer die bevorderend is voor talloze officiële aankondigingen om ons bij jullie te kunnen introduceren. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog bestond er een complot van de duistere hielenlikkers om te ontkennen dat wij bestaan. Deze nonsens was alomtegenwoordig in de media en films van deze tijd. We werden geportretteerd als zijnde duister, met een agenda voor invasie en werelddominantie. Dit is ver bezijden de waarheid. Als onderdeel van onze hemelse missie hebben we het initiatief genomen om het Licht in jullie wereld te helpen. Onze galactische initiatieven vinden hun oorsprong in de speciale missie die ons meer dan twee decennia geleden werd gegeven d.m.v. Hemelse decreten. Ieder van jullie zal volledig bewustzijn worden teruggegeven. Dat brengt ons tot nog een 'disclosure' die jullie lange tijd door jullie regeringen werd ontzegd: Agartha! Onze aankomst is niet alleen bedoeld om jullie voor te bereiden op jullie bestemming, maar tevens om jullie te introduceren bij jullie verwanten, de Agarthanen. Jullie beginnen greep te krijgen op een zeer fenomenale toekomst!
Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen in vreugde, wetend dat nieuw bestuur is voorbestemd om de wet van het volk te zijn. Deze uitvoering van NESARA is nog maar het begin van een aantal veranderingen die de wijze waarop er in de wereld tegen Amerika wordt aangekeken, zal veranderen. Ten tijde van de Amerikaanse Onafhankelijkheid hebben wij Meesters deze jonge natie ondersteund en geholpen geboren te worden. Amerika  was bedoeld een werkzaam prototype te zijn voor wat deze aardbol sterk nodig heeft. Het zou een natie zijn waarvan de daden tegenovergesteld waren aan die van Europa. Dit geloof werd helaas kortgesloten door de ongelukkige politiek van de Amerikaanse regimes die zich na het einde van Amerika's meest tragische Burgeroorlog aandienden. De duistere heren van geld en stand namen het nobele doel van Amerika over en lieten het ontsporen. Nu zal, dankzij jullie schitterende visualiseringen en genaderijke focus, deze grootse natie herboren worden. Ere zij aan alle betrokkenen!
De gebeurtenissen die zullen volgen zullen de immense kracht van jullie collectieve energieën laten zien, evenals de wonderen die door de Hemel worden voltooid. Vanuit onze genadevolle harten bedanken we jullie voor het geweldige werk dat door jullie en door de Hemel is verzet. Deze tijd zal worden gekenmerkt door de grootse zaken die jullie als collectief hebben bereikt. Wij zijn tevens dankbaar voor het decreet van de Hemel dat onze ruimte- en spirituele families in staat heeft gesteld om te helpen. Wanneer alles achter de rug is zullen de stoutste dromen van eenieder van jullie uitkomen en zal dit rijk zich eindelijk kunnen losmaken uit de duistere ketenen die spijtig genoeg veel te lang aan de orde van de dag zijn geweest. Dit nieuwe tijdperk van vrijheid en welvaart is voor een deel te danken aan jullie prachtige werk. We prijzen eenieder van jullie de hemel in voor jullie voortdurende werk en nooit ophoudende hoop. Wees barmhartig en zet je met goede wil in voor Gaia en haar verschillende Ecosystemen. Hosanna! Hosanna! Hosanna! 
Al deze pracht zal van jullie zijn. Verlies de hoop niet. Kijk naar wat er zich ontvouwt als een prachtig cadeau dat door de Hemel is geschonken. Duizenden jaren geleden scheen er een groot Licht over deze wereld. Sindsdien werd het herhaaldelijk weerkaatst. Het is nu in staat zich te materialiseren en -voilá- dit nieuwe tijdperk van wonderen is geboren. Jullie hebben de genadevolle kans om het opnieuw te leren kennen. Dit is eveneens een tijd waarin Wij Meesters jullie je ware geschiedenis uit zullen leggen. Maak je dit eigen en begrijp de pracht hiervan. Lang verborgen uitvindingen en kennis zullen boven komen. Jullie zullen de lange jaren van frustraties over het Leven, jullie Liefdes en jullie Werkelijkheid achter je kunnen laten. Laat deze nieuwe uitwisseling van energieën met jullie samensmelten en verheug je daar dan simpelweg over. Dit vreemde, duistere rijk komt ten einde. De Hemel en een uitgebreide zwerm Engelen en hoeders zullen het transformeren. Wees Eén in Liefde!  

Vandaag hebben we een vervolg gegeven aan onze wekelijks berichtgeving. Overal om ons heen zijn er grootse daden van Licht te zien die dit duistere rijk transformeren in een rijk van Licht. Deze tijden zijn derhalve de oude schitterende profetieën die geboren worden om jullie voor te bereiden op het Tijdperk van jullie Galactisch Menszijn! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: www.paoweb.com
Vert: Rob/Marja

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS