Volgers

PUTIN

dinsdag 28 februari 2012

28.02.2012

28 Februari 2012‏

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
4 Kan, 17 Zac, 8 Manik (28-2-2012)

Dratzo! We zijn er weer! De ultimatums en de druk die daarvan uitgaat hebben het aftreden afgedwongen van velen in de lagere niveaus van de duistere kliek. Dit markeert het begin van de ontknoping die, alles waaraan we hebben gewerkt, in de openbaarheid zal brengen en waarover we in deze updates vertellen. De machtsferen van deze kliek moeten gebroken worden! De eerste stoot doet bankiers op dit moment omvallen en zal verdergaan met het aftreden, binnenkort, van belangrijke regeringen. De geweldige rijkdommen van de geheime heilige genootschappen, zowel spiritueel als stoffelijk, worden losgelaten en we verwachten dat de huidige golf ontslagen van laag geplaatsten zal escaleren, waarna het domino-effect van het neerhalen zich steeds hoger door het enorme hiërarchische web – dat de duistere kliek is – zal bewegen. We zullen toezicht houden op deze spannende fase van de operatie en assisteren onze bondgenoten op elke manier waarvan zij vinden dat die hun zaak het meeste dient. Daartoe hebben we hen diverse verbindingsteams toegewezen en deze zullen ervoor zorgen dat er geen uitweg is in deze hachelijke situatie … behalve hun massaal ontslag.

dinsdag 21 februari 2012

21.02.2012

21 Februari 2012‏


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
4 Kan, 17 Zac, 8 Manik (21-2-2012)

Selamat Jarin! We zijn er weer! Er gebeurt nog steeds veel. Wij monitoren de slotonderhandelingen tussen de geheime heilige genootschappen en de militairen op deze wereld. Een alliantie wordt gevormd, vooruitlopend op een serie arrestaties die de vele belangrijke, door het duister gecontroleerde regeringen, zullen afzetten. Deze operatie zal gaan starten zodra de basisafspraken zijn gemaakt en het is eigenlijk nutteloos te zeggen dat de duistere kliek er alles aan doet om dit te voorkomen. Onze verbindingsteams zijn naar voren gestapt en stimuleren de gekozen legers en hun leiders om deze vitale gesprekken zo snel en probleemloos mogelijk te voltooien. Wij hebben ook de militaire adviseurs van deze vloot gestuurd om verschillende alternatieve scenario’s uit te leggen die we liever niet willen gebruiken. De eerste reactie van deze militaire leiders op onze suggesties is dat deze alternatieven ‘interessant’ klinken en dus is er een goede kans dat een ervan gekozen wordt om de door de kliek geleide regeringen uit de macht te zetten. Dus onderzoeken we nu de beste manier om een van onze vele opties met deze militaire leiders te gebruiken.

donderdag 16 februari 2012

14 Februari 2012‏

14 Februari 2012‏


3 Oc, 3 Zac, 8 Manik (13-2-2012)

Dratzo! We zijn er weer! Op deze dag die op jullie wereld gewijd is aan liefde en romantiek, gebeurt veel achter de schermen. De geheime heilige genootschappen van Oost en West zijn samengekomen om een plan te ontwikkelen voor het vervangen van de belangrijke regeringen van jullie planeet. Zoals jullie weten is de meest kritische verandering de facto het VS – regime. Deze illegale corporatie heeft, sinds het eind van de Amerikaanse burgeroorlog, officieel Amerika gecontroleerd en had als hoofddoel de belangrijke bankiersfamilies en hun naaste bondgenoten in onaantastbare machtsposities te brengen. Sinds Lincoln moest elke president zich buigen voor de wetsovertreders en hun eenzijdige agenda om het Amerikaanse binnenlandse en buitenlandse beleid ondergeschikt te maken aan hun grillen. Dit kapen van de Amerikaanse democratie werd gesteund door een massale corruptie, omkoping en door gebruik te maken van de ‘gelegenheids’moordenaar. Deze schaamteloze criminaliteit moet nu beëindigd worden en dit is de voornaamste bestaansreden van de radicale transformaties van de overgangsregeringen. De schimmige marionettenmeesters moeten gearresteerd en publiekelijk afgevoerd worden naar de gevangenis en hun daaropvolgende processen zullen de ware omvang van hun verraderlijke agenda voor de mensheid blootleggen.

dinsdag 7 februari 2012

7.2.2012

Februari 07, 2012 9 Akbal, 16 Yax, 8 Manik


Dratzo! We zijn er weer! Wij komen om jullie te vertellen dat de geheime heilige genootschappen op de Aarde dicht bij het succes zijn. Zowel de Oosterse en Westerse takken van deze genootschappen ondertekenden onlangs een aantal documenten waaruit blijkt dat het duister niet langer enige bemoeienis heeft met de controle op en het beheer van de financiën van deze wereld. Een behoorlijk aantal ondergeschikte details zijn nog niet ingevuld en worden momenteel opgelost. Dit betekent dat het duister niet langer een onoverkomelijke hindernis is, en het Licht - als meest invloedrijke - nu dicteert wat op en in jullie wereld gaat gebeuren. Wij zien hoe de verschillende geheime en heilige genootschappen de juiste Verlichte Leraren consulteren met betrekking tot de timing van jullie volgende stappen naar het volledige bewustzijn. Jullie huidige werkelijkheid moet worden weggeveegd in overeenstemming met de goddelijke decreten die door de Hemel zijn uitgevaardigd, en deze onvermijdelijkheid heeft het duister gedwongen eindelijk in te zien dat hun verzet zinloos is. Toch is elk individu nog steeds doordrongen van een vorm van waanzin, die verlangt naar een opgelegde, extern voorwerp van verering. Het is tijd dat ieder begrijpt dat een nieuwe manier van omgaan en functioneren binnen deze werkelijkheid nodig is.

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS