Volgers

PUTIN

zondag 3 januari 2010

VS krijgsmacht heeft contacten met Buitenaardsen volgens onafhankelijke bronnen

VS krijgsmacht heeft contacten met Buitenaardsen volgens onafhankelijke bronnen


Door Michael Salla, Ph.D.Onafhankelijke bronnen hebben beweerd dat er persoonlijke besprekingen lopen tussen militaire ambtenaren van de VS en buitenaards leven. De bronnen onthullen dat hooggeplaatste Marine officieren uit de VS een leidende rol gespeeld hebben in een interne werkgroep tussen diverse militaire organisaties die verantwoordelijk is voor de besprekingen, en dat verschillende buitenaardse groepen, naar men zegt, betrokken zijn.Een bron beweert dat bij het contact buitenaardse groepen betrokken zijn die bekend zijn als Reptielen, en een op siliconen gebaseerde levensvorm die ‘De Conformers’ genoemd wordt. Een andere bron beweert dat de buitenaardsen van het sterrenstelsel Zeta Reticuli de Ebens genoemd worden, maar dat die meer algemeen bekend staan als De Grijzen [The Grays]. Een derde bron beweert dat op mensen lijkende buitenaardsen die genootschappen van sterrenstaten vertegenwoordigen contact hebben met militaire ambtenaren. Twee van de bronnen zijn door deze schrijver geïnterviewd die zich bewust was van hun beweringen voor meer dan een jaar, en die hen geloofwaardig vindt.De gelijkenissen in deze onafhankelijke rapporten geeft redenen om te concluderen dat een lopend programma van geheime bijeenkomsten waarbij hooggeplaatst militair personeel aanwezig is van de Marine van de VS en andere militaire diensten met één of meer buitenaardse beschavingen plaatsvindt.Eén bron die beweert te hebben deelgenomen aan deze persoonlijke bijeenkomsten is een dienstdoende Marineofficier van de VS die in februari 2008 de aanwezigheid van een aantal vertrouwelijke bijeenkomsten bij de Verenigde Naties heeft onthuld waarbij UFO’s en buitenaards leven werden besproken. Bekend als Bron A, heeft de Marineofficier beweerd dat hij werd toegestaan door de werkgroep bestaande uit een aantal admiraals, om de besprekingen van de Verenigde Naties te openbaren zonder zijn identiteit bekend te maken. In juni 2008, beweerde Bron A dat hij werd aangesteld bij een ander project waar directe gesprekken met twee groepen buitenaardsen onderdeel van uitmaakten in een heimelijk project waar hij werd toegestaan hun ruimteschip te betreden op drie verschillende gelegenheden. Eén groep is een Reptielachtig ras, en een ander is een op siliconen gebaseerde levensvorm die hij ‘The Conformers’ noemde.Deze auteur en een aantal andere onderzoekers hebben Bron A ontmoet en geïnterviewd, en waren in de gelegenheid te bevestigen dat hij een dienstdoende marine officier in de VS is. Recentelijk hebben twee New Yorkse UFO onderzoekers, Clay en Shawn Pickering, een drie uur durend interview gegeven met betrekking tot de betrokkenheid van Bron A in een heimelijk project waarin persoonlijke bijeenkomsten met buitenaards leven plaatsvonden. Zij onthulden dat een werkgroep tussen diverse militaire organisaties een poging heeft gedaan om President Obama op de hoogte te brengen van het verbond met buitenaardsen. Gezien de identiteit van Bron A en de onwaarschijnlijkheid dat meer hooggeplaatste marine ambtenaren een dienstdoende officier zouden toestaan om het gewone publiek te misinformeren over buitenaards leven, is er reden om zijn beweringen dat hij deelnam aan een geheim project waarin persoonlijke bijeenkomsten deel van uitmaakten zeer serieus te nemen.Een anonieme bron die in verband wordt gebracht met het Defense Intelligence Agency beweerde recentelijk dat militaire ambtenaren op 12 november 2009 een ontmoeting hebben gehad met buitenaardsen, die Ebens genoemd worden en van het Zeta Reticuli sterrenstelsel komen, op het atol Akau op de Johnston Eilanden. De betreffende bijeenkomst was deel van een voortgaande set diplomatieke discussies en uitwisselingen die verschillende decennia omvatten. De informatie was de laatste afbetaling met betrekking tot een vertrouwelijk project dat Serpo genoemd werd, een geheim uitwisselingsprogramma met buitenaardse bezoekers van Zeta Reticuli. Volgens Victor Martinez, die een grote e-maillijst onderhoudt waarheen hij Project Serpo rapporten distribueert, werd aan hem ‘anoniem’ verstuurd:

… de Ebens troffen zich op Akau Eiland met in totaal 18 vertegenwoordigers van de VS, Verenigde Naties, Rusland, China, het Vaticaan en verschillende andere gasten. Het wordt gezegd dat de vertegenwoordigers van de VS vijf militairen hebben toegevoegd, twee officieren uit geheime diensten, een taalkundige en een persoon die de regering van Obama vertegenwoordigd.De Johnston Eilanden zijn VS grondgebied en liggen 1207 kilometer ten zuid-westen van Honolulu. Dat plaatst de Eilanden direct onder de militaire autoriteit van Pacific Command die historisch gezien geleid werd door de Marine van de VS. Alhoewel de laatste uitgave van Project Serpo de deelname van de vijf militairen aan de bijeenkomst niet bevestigd, duidt de keuze van het Johnston Atol op een leidende rol van de marine van de VS in de laatste persoonlijke bijeenkomst.Het Serpo verhaal brengt aanzienlijke controverse vanwege vele inconsistenties in de beweringen van de bronnen die de Serpo informatie onthullen. Niettemin zijn er vele gebeurtenissen onthuld in het Serpo verhaal die zeer waarschijnlijk gebaseerd zijn op werkelijke gebeurtenissen, zoals dat President Reagan op enig punt vertrouwelijk gebrieft werd over buitenaards leven. Een aantal van Reagan’s publieke verklaringen zijn indirect bewijs dat hij die briefing ontving. Een pro-forma transcriptie van de briefing werd vrijgegeven als deel van het Serpo materiaal in november 2007. De schatting van deze schrijver is dat de Serpo vrijgaven een mix van werkelijke gebeurtenissen en fictie zijn in een officieel gesanctioneerd acclimatiseringprogramma. Terwijl het Serpo materiaal veel onderscheidingsvermogen behoeft gezien het niveau van desinformatie erin, is het zeer waarschijnlijk dat het accuraat de aanwezigheid van geheime militaire bijeenkomsten met buitenaardsen onthuld, maar het mixt met bedrieglijke details. De impliciete rol van de marine van de VS in de zogenaamde Akau bijeenkomst samenhangend met de onthullingen van Bron A.De derde en laatste anonieme bron heeft persoonlijke bijeenkomsten onthuld tussen militaire ambtenaren en op mensen lijkende vertegenwoordigers van buitenaardse beschavingen. Wederom worden officieren van de marine van de VS beschreven als een actieve rol spelend, en zeer betrokken in het promoten van publieke disclosure van het bestaan van buitenaards leven. Wat deze set van bijeenkomsten tussen militairen en buitenaardsen onderscheidt, is dat volgens de bron de bijeenkomsten bijeengeroepen werden vanwege wantrouwen over de manier waarop een heimelijke internationale controlegroep die voorheen “MJ-12” genoemd werd (huidige naam is onbekend), informatie en technologie betreffende buitenaards leven heeft beheerd.Concluderend, er is een zeer echte ontevredenheid binnen de krijgsmacht van de VS, speciaal onder officieren van de marine, over de manier waarop buitenaardse zaken in het geheim gerund en gemanaged worden door een heimelijke transnationale groep die voorheen bekend was als “MJ-12. De ontevredenheid kan teruggevoerd worden naar een incident waarbij een Viceadmiraal betrokken was die dienst deed als hoofd van de Geheime Dienst van de Presidentiële Staf aan wie toegang tot een heimelijk buitenaards gerelateerd project onder zakelijke controle werd geweigerd.

Het incident werd in juni 2008 publiekelijk onthuld bij Larry King Live door voormalig Apollo Edgar Mitchell (zie de video clip). Sinds op zijn minst 1997, hebben groepen van Marine officieren door middel van heimelijke interne werkgroepen geprobeerd om het militaire-/regeringsoverzicht over buitenaardse zaken terug te krijgen die steeds meer geprivatiseerd waren in de zakenwereldDe details van de genoemde persoonlijke ontmoetingen tussen militair VS/marine personeel met buitenaards leven is niet met grote zekerheid bekend vanwege tegenstrijdige verhalen van vertegenwoordigers over wat er plaatsvond tijdens deze bijeenkomsten. Niettemin, gegeven de drie onafhankelijke bronnen die deze bijeenkomsten onthulden, waarvan er twee door deze schrijver bevestigd zijn als geloofwaardig, kan er geconcludeerd worden dat buitenaardse militaire contacten op dit moment plaatsvinden. Gepensioneerde officieren van de twee militaire diensten die het Departement van de Marine vormen (US Navy en US Marine Corps) zijn prominent aanwezig in de regering van Obama. Hieronder bijvoorbeeld Dennis Blair, Directeur van de Nationale Geheime Dienst (gepensioneerd Admiraal, USN); James Jones, Nationaal Veiligheidsadviseur (gepensioneerd Generaal, USMC); en Charles Bolden, NASA Bestuurder (gepensioneerd Generaal, USMC). Derhalve zal een militair buitenaards contact programma dat gelekt is naar het publiek door marine officieren van de VS vanuit een heimelijke interne werkgroep, de regering van Obama aansporen om voort te maken met een publieke aankondiging over de realiteit van buitenaards leven.Bron: Examiner.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS