Volgers

PUTIN

zaterdag 28 april 2012

GFL + OLYMPIANS + SAINT GERMAIN


 Gegroet door de Galactische Federatie van Licht,

het doel is jullie te realiseren dat jullie slechts de vrije wil hebben door op wereldwijd niveau jullie recht op de vrije wil te claimen. Dat jullie de erfenis van onjuistheid  kwijt raken en jullie je integriteit herinneren, jullie onbaatzuchtigheid, je onsterfelijkheid door ze als hogere waarden te eren. Dat jullie worden bevrijd uit de verzonnen gevangenis  van ingewortelde geloven/bedenksels die ze abrupt en oneerbiedig in jullie bewustzijn(1) hebben gestopt.

Alle actief ontwaakte mensen moeten zich verenigen en naar de gehele planeet roepen:  “Wij ontwaakten uit de dwingende lethargie die al eeuwen op ons is gelegd en wij zijn klaar, met volledige ondersteuning en bescherming van de Olympische Goden om het vaandel te dragen van vrijheid, iets dat wij heel goed weten hoe dit te doen tegen iets dat de Ellanion (2) spirit bedreigt te vernietigen.”

De trommen hebben geklonken en jullie waren de eersten om hen (3) te laten, met durf, stoutmoedigheid en moed die gepast is in iedere Helleen (4).

Jullie vrees werd kracht en jullie hebben je heilige plicht voor het Ellanion land herinnerd.

Het Apollonisch licht heeft opnieuw geschenen met meer kracht in de harten van de Hellenen en terwijl we dit gebruiken roepen we alle mensen op Aarde op om de vlag van vrijheid te heffen en om hun kracht met die van jullie te verenigen, een heilige Ellanion macht/kracht van jullie Olympische Goden waar jullie uit tappen en eeuwig uit zullen tappen.

Wij gebieden jullie om alle Olympische tempels te openen en het hoogste (5) te eren.

Met onze zielenkracht drukken wij wereldwijd onze heilige wil uit om verval te verwijderen en om luid uit te roepen dat we de beheersing/controle afwijzen die ze op jullie blijven leggen.
Wij roepen de mensheid op om omhoog te rijzen en zijn onvervreemdbare recht op te eisen om werkelijk humanitair te zijn en niet om alleen zo gezien te worden.

Wij roepen jullie op om je en masse bij ons te voegen, omdat het doel veel verder gaat dan de grenzen van ons heilige land en het is een: 
EL *  VRIJHEID   (6)


Een sterke boodschap, een duidelijke intentie, een stem, een kracht,

O N E N E S S

Wij zijn de Olympiërs samen met Saint Germain.

channeler:  Demetra.


 1. Kijk in deze video wie de Olympiërs waren (na vijf minuten wordt dit gezegd) en hoe bewustzijn misschien werd gemanipuleerd.     hier):        http://www.youtube.com/watch?v=vBC8i-26Nx4&feature=relmfu 

2. 2. Ellanion betekent Heleense(Griekse) spirit.

3. 3.Zie als voorbeeld het volgende:  Dank jullie alle mensen uit Griekenland die het pad leiden: 
 
4. Hellen en Hellenen zijn Griek en Grieken. Het is de juiste naam voor de Grieken van nu.   Denk aan woorden van Socrates:  “Iedereen kan een Helleen zijn, door zijn hart, zijn geest en zijn spirit.”

5. In aanmerking nemend dat alle tempels van de Olympus gebouwd zijn in specifieke energievelden, kan dit betekenen de activering van vele portalen over het hele land van antiek Hellas, die heden diverse landen zijn, zoals Bulgarije, Turkije, Egypte, Italië, enz.

6. EL   betekent Licht (God)   
Vertaling: Winny

Source:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS