Volgers

PUTIN

dinsdag 5 juni 2012

05.06.2012

05 juni 2012‏

Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie
9 Ahau, 13 Pax, 8 Manik (5-6-2012)

Selamat Balik! We zijn er weer! Er gebeurt veel! Wat nu nog gedaan moet worden is wat intern papierwerk betreffende een aantal belangrijke juridische kwesties die op het punt staan opgelost te worden. Wat van essentieel belang is dat onze aardse bondgenoten deze taken uitvoeren en de definitieve juridische beslissingen verkrijgen, want dit heeft de recente duw naar de veranderingen tijdelijk vertraagd die we al zo lang wensen. De duistere kliek heeft onze juridische schema’s gebruikt om een aantal ‘conferenties’ bijeen te roepen om opnieuw jullie vele mondiale crises te onderzoeken teneinde meer te kunnen sjoemelen. Ons defensieleger is in een staat van alarm gebracht en controleert jullie mondiale brandhaarden om ervoor te zorgen dat niets ernstigs tot uitbarsting kan komen. Op een ander front zijn wij druk bezig met de laatste gesprekken tussen het personeel van jullie nieuwe regeringen en onze verbindingsteams. Het is essentieel dat een goede rapportage gehandhaafd blijft tussen ons als de eerste aankondigingen vergezeld gaat van een vlaag van vitale activiteit zonder dat er onvoorziene haperingen optreden. We zullen hiervoor zorgen, en dit is dan ook de reden waarom wij teams hebben die nauw samenwerken met jullie nieuwe regeringen.

Onze vloot heeft als taak te waken over Gaia en haar Spirituele Hiërarchie te vragen wat van moment tot moment nodig is om haar betrekkelijk stabiel te houden, omdat de doorlopende verkrachting van haar middelen de onafhankelijkheid van haar vele systemen destabiliseert. De aanhoudende aanval op de planeet door jullie multinationals verstoren de ongemakkelijke balans die wij hebben ingesteld, vandaar dat wij voortdurend de nieuwe schade moeten herstellen. Deze situatie zal blijven bestaan totdat de wereldregeringen gedwongen worden de wetten te veranderen die deze plunderingen toestaan. Op een ander front hebben we de duister kliek laten weten dat de plaatsen van hun onderzoek (bepaling van de schuldkwestie) zijn veranderd; zij zullen over de nieuwe plekken worden geïnformeerd kort nadat de massa-arrestaties voltooid zijn. Wij hebben ontdekt dat een speciale groep plannen hebben gemaakt om deze gerechtelijke procedures te verstoren, en dus zullen deze personen worden gearresteerd voordat de hoorzittingen op gang komen. Degenen die de zogenaamde verstoorders steunen lijken te denken dat dergelijke onrechtmatige activiteiten hen op de een of andere manier kunnen redden, maar dat is niet het geval.

Ondertussen bereid Gaia zich langzaam voor op de fase van haar geweldige transformatie. Onze planetaire wetenschappers bemerken een grote toename van anomalieën op en in jullie planeet, wat Gaia’s manier is om zich voor te bereiden op haar snelle overgang naar de vijfde dimensie. Het enorme aantal anomalieën overvalt ons … want ze verschijnen overal op de planeet; zij is heel serieus over deze verschuiving want zij verlangt ernaar haar binnen- en oppervlaktewerelden te herenigen. Voorbereidingen op de verschuiving beïnvloeden ook serieus jullie Maan wiens schommeling groter wordt, waardoor de baan van de Maan zeer onconventioneel wordt als deze reageert op de buitenissigheden van de veranderende aantrekkingskracht van Gaia. Een andere anomalie is de clusters van grote rotsfragmenten die op verschillende punten in zijn baan achter of vóór de Maan zweven. Dit is de voorverzameling van de materialen die gebruikt zullen worden om jullie toekomstige twee-manen systeem te creëren en is een typisch voorbeeld van de immense en ‘onbegrijpelijke’ veranderingen die overal in jullie zonnestelsel plaatsvinden.

Jullie volledig zonnestelsel ondergaat cruciale wijzigingen als voorbereiding op jullie 5D werkelijkheid. Vele groepen Elohim zijn bezig met het verwijderen van de oude rasters (coördinatenstelsels) en het opzetten van de voorbereidingen voor jullie nieuwe werkelijkheid, en wij volgen hen dagelijks terwijl ze met jullie lokale Tijdheren samenwerken om jullie primaire tijdlijn klaar te maken. Deze nieuwe tijdlijn zal een nieuw tijdperk van volledig bewustzijn inluiden en een heilige terugkeer van jullie aanwezigheid in de Hoofdraad van de Galactische Federatie van Licht. Jullie verschijning moet de Galactische Vrede verzegelen (bevestigen) en stelt jullie in staat om deel te nemen aan de grootse terugkeer van deze sectie van het fysieke universum naar het Licht. Dit zal, op zijn beurt, de volgende openbaring (ontvouwing) van het goddelijk plan aankondigen. Wij zijn trots op wat jullie doen om al deze gebeurtenissen, zo snel als goddelijk mogelijk is, te manifesteren. Wij hebben met vreugde en Liefde voor allen jullie Lichtkamers gereed gemaakt. De tijd nadert snel voor een serie indrukwekkende aankondigingen die, in een oogwenk, jullie wereld voor altijd zal veranderen.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij arriveren op deze dag in een opgewekt gemoed en brengen interessant nieuws voor jullie. Momenteel maken degenen die door ons worden geadviseerd voorbereidingen om de data vast te stellen voor het voltooien van hun toegewezen taken. Dienovereenkomstig coördineren onze Agarthaanse vrienden met deze medewerkers de schema’s voor de massa-arrestaties en de vele aankondigingen die zullen volgen. Verbindingsteams van de Galactische Federatie houden hun vloten moment voor moment op de hoogte van het zich snel ontwikkelende scenario. Dit zijn inderdaad gezegende en spannende tijden voor deze werkelijkheid! Jullie staan op het punt een avontuur te beleven die jullie zal bevrijden van jullie wereldse meesters en die jullie de gelegenheid geeft - door de Hemel gezonden - om het goddelijk bewustzijn terug te krijgen dat jullie, 13 millennia geleden, zo meedogenloos werd ontvreemd. Wij zijn hier, gezegende zielen, om jullie te helpen en jullie terug te leiden naar de euforie van het volle bewustzijn.

Wij naderen de beveiligingsfase vóór de verwijdering van de duistere kliek. Arrestaties zullen binnenkort over de gehele linie volgen en dit zijn – presidenten, premiers, kabinetsleden van de regering, rechters in gerechtshoven, leden van nationale wetgevers, evenals hoofden en verantwoordelijken van belangrijke banken en multinationals. Belangrijke leden van de bestuurlijke organen van de duistere kliek zullen ook gearresteerd worden. Dit wordt gedaan om deze figuren te isoleren uit de instituties die jullie wereld besturen, en zij allen zullen geconfronteerd worden met verschillende vormen van boetedoening. De verschillende soorten bestraffingen/veroordelingen moeten uniek afgewikkeld worden door speciaal voorbereide ‘gewoonterecht’-magistraten die volledig de juridische implicaties begrijpen van de aanklachten die zij moeten berechten.

Het proces van het isoleren van ‘speciale belangen’ van regeringen zal een belangrijke bezetting vragen van de overgangsregeringen. Dit is een periode in jullie geschiedenis die jullie mondiale samenleving zal bevrijden van alles wat hieraan vooraf is gegaan. Het lijkt alsof jullie ’s nachts niet langer onderworpen zijn aan de grillen van de kliek; jullie zullen vrije en soevereine personen zijn. Een geweldige hoeveelheid informatie zal jullie gepresenteerd worden door degenen die jullie nieuwe regeringen zullen leiden gedurende de volgende 8 of 9 maanden. Wij adviseren jullie om veel aandacht te besteden aan deze informatie omdat dit de basis vormt van wat de komende 6 tot 9 maanden staat te gebeuren. In deze periode zullen wij, jullie Verlichte Leraren, verschijnen. Wij zullen ons te midden van jullie manifesteren om jullie opnieuw een reeks spirituele kennis te verschaffen die je misschien in het begin zal verbazen, maar die je uiteindelijk zal verheffen en de weg vrijmaakt voor je spirituele wedergeboorte. Voorwaar, de mensheid staat op het punt van het meest gezegende moment te genieten!

Vandaag hervatten wij onze wekelijkse afspraken met jullie om je geïnformeerd te houden over wat er op jullie wereld gebeurt. Gaia bereidt zich op allerlei manieren voor op haar glorieuze verschuiving naar de vijfde dimensie. Ook de Hemel bereidt ieder van jullie voor op je ascensie en hierdoor naar het volledige bewustzijn. Besef, vrienden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Dear Readers,


We are looking for new translators English-Korean,  English-Hungarian, English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages 
 and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 

 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to 

 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.


      

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS