Volgers

PUTIN

donderdag 16 juli 2009

JULI 14, 2009

De misleide figuren, die hiervoor genoemd werden, zagen slechts oude patronen die niet langer een rol spelen, omdat ze niet de feiten kenden over het goddelijk plan voor de Aarde...
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

14 juli 2009

Selamat Jarin! We komen met meer nieuws over wat er gebeurt en wat in jullie nabije toekomst gaat plaatsvinden. Ten eerste is er de kwestie van regeringsveranderingen, dat gekoppeld is aan de belofte van het eerste contact. Geen van beide zijn eenvoudige opdrachten. Talrijke centrale gebeurtenissen staan op het punt van verwerkelijking. Dit betreft de resterende taken die we moeten verrichten voordat de regeringen die het duister steunen getransformeerd kunnen worden naar nieuwe leidende instituties die het welzijn van allen dienen. Gelijktijdig met deze operaties is er een parallelle missie om de welvaartsfondsen af te leveren. We houden zorgvuldig toezicht op dit alles en kunnen jullie meedelen dat wat nog gedaan moet worden heel snel bereikt kan worden. De moedige mannen en vrouwen van onze aardse bondgenoten zijn druk bezig hun laatste taken te voltooien met prijzenswaardige toewijding. Deze teams bestaan uit groepen van Binnenaarde en degenen die, evenals jullie zich aan het oppervlak bevinden. De wederzijdse coöperatie die zij dagelijks demonstreren toont ons hoe goed jullie kunnen samenwerken. Dit is een goed voorteken voor datgene wat moet gebeuren nadat jullie je transformatie naar volledige bewuste lichtwezens hebben volbracht.

Wat er momenteel gebeurt is een onderdeel van een goddelijke actie met richtlijnen die ons dagelijks door de Hemel worden verstrekt. Zoals jullie getransformeerd moeten worden, zo geldt dit ook voor Moeder Aarde. Dat wil zeggen dat, ondanks de heftigheid van haar veranderingen, alle levende wezens op de oppervlaktewereld moeten overleven. Daarom is het nodig dat jullie naar het oppervlak van Binnenaarde worden geëvacueerd. Deze evacuatiemissie geldt ook voor het redden van de flora en fauna van deze wereld. We arrangeerden met de Agarthanen en elementen in onze vloot een geweldige en complexe reddingsproject om het levende ecosysteem van Moeder Aarde te redden en onze projecties hebben ons laten zien hoe we dit met succes kunnen doen. Na de 11+ aardschokken, vele kilometershoge tsunami’s (vloedgolven) en de onophoudelijke vulkaanuitbarstingen kan een nieuwe oppervlakte voor Moeder Aarde verschijnen. Daarna kunnen we jullie wereld opnieuw bevolken met vernieuwde flora en fauna. De schoonheid van deze nieuwe wereld zal jullie herinneren aan de verslagen van de Europese ontdekkingsreizigers toen zij met verbazing keken naar de oorspronkelijke wouden, meren en bossen van Noord en Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Oceanië!

Tijdens deze grondige geofysische herinrichting, wanneer het oppervlak te gevaarlijk zal zijn voor het overleven van zelfs de flora en fauna, zal het duidelijk zijn dat jullie moeten vertrekken naar jullie veilige toevluchtsoorden in de speciale kristallen steden van Binnenaarde. Wanneer jullie in je Lichtkamers ontwaken uit je sluimer, zal Moeder Aarde, evenals jullie, getransformeerd zijn naar een vijfdimensionaal Wezen. Op dat moment zullen jullie getuige zijn van de wedergeboorte van jullie zonnestelsel naar een schitterende 12-planeten stelsel waarop jullie nieuwe sterrennatie gebouwd moet worden. Het zal het middelpunt worden voor vele grote acties, beginnend met conferenties die de finale galactische vrede tot in detail zullen uitwerken, en vergaderingen om de uitbreiding van de huidige Intergalactische Unie te bespreken. Jullie zullen, in stijl, bezoeken afleggen in jullie schitterend zonnestelsel die, in de nabije toekomst, een belangrijke bestemming krijgt voor een groot deel van het stoffelijk universum. Waarvoor jullie je gaan ‘inschepen’ is de laatste fase van een zeer gecompliceerde odyssee (vert.: een grote, avontuurlijke reis), een reis die jullie zal voeren naar de glorie van Lemurië, de val van Atlantis en een periode van duisternis die nu culmineert in jullie terugkeer naar het volle bewustzijn.

Bij jullie mag er geen enkele twijfel bestaan dat jullie klaar zijn om aan een snelle overgang te beginnen voor de start van deze nieuwe werkelijkheid. Een enorme verzameling van goud en zilver, die verspreid is onder de geschikte staten op jullie wereld, is in veiligheid gebracht. De akkoorden die een eerlijke en onpartijdige wereldwijd bankstelsel garanderen, zijn ook overeengekomen. Het enige wat nog moet gebeuren is de laatste zet om de specifieke regeringen te transformeren naar dienstverlenende en zorgdragende staten die bereid zijn de vele benodigde hervormingen in te voeren. Deze hervormingen moeten een eind maken aan de cycli van oorlog, armoede en haat die jullie wereld gedurende millennia hebben geteisterd. Deze grootse verschuiving naar welvaart, vrede en persoonlijke soevereiniteit moet de manier veranderen waarop jullie je wereld beleven en beschouwen. Deze openbaringen zijn slechts het begin, want veel geheimen moeten worden ontsluierd. De komende tijd gaat niet alleen over de grote technologische sprong vooruit, het betreft ook een bewustzijnsverandering en de eerste schokken zijn de openingsalvo’s in een enorme ‘stille revolutie’ die jullie wereld op zijn kop zullen zetten.

Het moment is gekomen om een wereld te hervormen die gebroken is en waarvan de ‘houdbaarheidsdatum’ is overschreden. De oude werkelijkheden werden millennia geleden door het duister gevestigd en vervolgens in stand werden gehouden door de Anunnaki en hun mondiale volgelingen. Dit alles moet opgeschud en veranderd worden. Velen van jullie hebben geluisterd naar degenen die niet geïnformeerd waren over de omvang en grondigheid van de voorbereidingen en de immensiteit van wat nog moet komen. Moeder Aarde kan momenteel onmogelijk op de oude voet verdergaan en jullie mensen hebben het punt bereikt waarop iets heel anders jullie dwingen een andere weg in te slaan. Het nieuwe tijdperk voor de mensheid is hier. De eerste stap is het verwijderen van een dun laagje dat de echte wereld verbergt en, inderdaad, de extreme gebeurtenissen van het afgelopen jaar zijn het begin van dat proces. Hierna volgen de essentiële aankondigingen die de nieuwe richting aangeven. Dit onderdeel is onderweg en kan elk moment voor jullie verschijnen.

Jullie taak is deze boodschap te verspreiden. Velen onder jullie begrijpen niet de volledige draagwijdte van wat er gebeurt. De oude werkelijkheid is aan het verdwijnen en begint te veranderen in iets totaal anders. De heilige magie die hier aan het werk is heeft niets gemeen met de oude ‘magie’ die doelbewust verdraaid en misbruikt werd door de Anunnaki. De misleide figuren, die hiervoor genoemd werden, zagen slechts oude patronen die niet langer een rol spelen, omdat ze niet de feiten kenden over het goddelijk plan voor de Aarde. Dit zijn degenen die jullie moeten informeren. Ze dienen grip te krijgen op de grootsheid en snelheid van deze verandering en dienen ook het goddelijk doel te begrijpen, namelijk, de enorme bewustzijnsverschuiving en de geweldige verandering in Moeder Aarde en het feit dat dit dwingt tot een goddelijke interventie! Het eerste contact is slechts een component van een operatie die ons door de Hemel is afgebakend en volledig is uitgelegd in het goddelijk plan.

Wat plaatsvindt is een fundamentele verandering. Het zaad om de planeet Vulcan opnieuw te creëren is gereed om te verschijnen. De dingen die nu op Mars en Venus gebeuren zijn de voorlopers van de uitgebreide reconstructie die deze planeten terugbrengen naar de status van volledige waterplaneten. Saturnus, Jupiter en Uranus laten ook dingen zien die wijzen op enorme veranderingen aan de horizon. Het elektromagnetisme van het zonnestelsel verandert snel en het recente vreemde gedrag van de Zon is een ander teken van deze komende verandering. Vergis je niet in de omvang van de transformatie die hier ondernomen wordt. Wij volgen en leggen het elke dag vast op onze instrumenten en wij voelen zijn nadering. Multidimensionale, fundamentele verandering is onderweg. Gebruik je intuïtie om de boeggolf te voelen en begrijp dat ‘iets wonderbaarlijks deze kant op komt’!

Het eerste contact, die de hele reeks veranderingen omvat, maakt deze missie als operatie uniek. We hebben vandaag vele aspecten even aangeraakt, want wij willen benadrukken dat dit de tijd is om je met je gemeenschap bezig te houden. Begin op het niveau dat je zinvol lijkt. Gebeurtenissen kunnen elk moment plaatsvinden! De meeste mensen in je omgeving zitten nu een beetje in hun rats. Het nieuws van een disintegrerende oude wereld is voor hen overweldigend en een beetje ‘opbeurend nieuws’ kan helpen om ze weer in balans te brengen en bereidt hen voor op de komende onthullingen. Ze moeten ook iets weten over de aard en de graad van de bewustzijnsverschuiving. Verzamel je gegevens en breng het in gemakkelijk verteerbare stukjes. Inderdaad, de komende wonderen zijn te verassend voor zelfs de meest voorbereide onder jullie!

Vandaag gaven wij jullie een weinig informatie over vele aspecten. De tijd voor actie nadert! Wees gereed en volledig voorbereid om te spreken over de talrijke aspecten van deze veranderingen met je gemeenschap. Accepteer en begrijp hun scepsis en vergaar en begrijp de info die we jullie geven om hen vriendelijk en rustig te vertellen wat er bezig is. Besef beste mensen, in jullie hart der harten dat de eindeloze rijkdom en altijd durende overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

By courtesy of Harmen Schouwerwou

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS