Volgers

PUTIN

donderdag 30 juli 2009

JULI 28, 2009


Ondanks de beraamde inspanningen van het duister om techniek te gebruiken om de mensheid tot gevangenen te maken, wordt technologie in plaats daarvan de bevrijding van de mensheid...Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

7 Cauac, 2 Pop, 5 CabanSelamat Jarin! We zijn er opnieuw om jullie meer te vertellen. Deze werkelijkheid van jullie blijft verder uit elkaar vallen, met scheuren, overal, die net onder de oppervlakte snel groter worden. Met snel om zich heen grijpende paniek onder de duistere heersers doordat elke mogelijke ontsnappingsroute is geblokkeerd en hun manieren van transport hen door onze Aardse bondgenoten worden geweigerd. Op dit moment zijn de gebeurtenissen van het laatste eindspel aan het werk en wij kijken vol vertrouwen omdat de ‘stroppen’ over de hoofden van deze bekritiseerde schoften aan het zakken zijn. Deze laatste handelingen vormen het podium voor de eerste vereisten van onze aankomst: wereldwijde levering van de voorspoedfondsen; de plotselinge veranderingen in grote regeringen; en de uitgebreide nationale en persoonlijke schuld-kwijtscheldingsprogramma’s. De nieuwe regimes zijn toegewijd aan wereldwijde vrede en samenwerking en aan een inspanning op volle kracht om de door mensen veroorzaakte vervuiling uit jullie wereld te verwijderen. Het laatste zal de openbaarmaking van lang onderdrukte en verborgen technologieën noodzakelijk maken als ook het beëindigen van de UFO cover-up. Dit alles echter luidt alleen de onthulling in van een veel belangrijker en actief onderdrukt feit: jullie sensationele transformatie naar volledig bewuste Wezens van Licht!Deze fundamentele revisie van jullie dualistische sfeer vormt een cruciaal element van het goddelijk plan. Het duister heeft jullie wereld na de val van Atlantis, ongeveer 13.000 jaar geleden, volledig overgenomen. Tijdens de eerste 7.000 jaar ondergingen jullie vier gouden tijdperken maar jullie duistere opperheren, de Anunnaki, vernietigden elk daarvan respectievelijk door wereldwijde overstroming, vuur vanuit de lucht, vuur vanuit de aarde en een tweede vloed. Deze aanvallen van destructie werden op jullie losgelaten in een poging de gefragmenteerde herinneringen weg te vagen die jullie bewaard hadden aan de laatste jaren van Atlantis en de zorgvuldig bewaarde verhalen over het moederland van de mensheid, Lemuria. Deze herinneringen zitten nog steeds in jullie en dat is de reden waarom bij alle pogingen om deze herinneringen te valideren de duistere heersers tussenbeide komen. En toch volharden de op feiten gebaseerde verhalen vanuit “de Holle Aarde” de zogenaamde feiten uit te dagen die ons voor ogen zijn gehouden door het duister. Zolang als deze al-machtige-realiteit-spinners jullie kunnen laten geloven in hun overdrukplaatje van de werkelijkheid, duurt hun controle over jullie voort. Wanneer jullie eenmaal jullie innerlijke kracht terugnemen, kan de duistere sfeer niet langer overleven, en deze onvermijdelijkheid beangstigt de duistere heersers als niets anders!De Hemel heeft de afgelopen twee eeuwen besteed aan het voorbereiden van deze wereld op een grote transformatie in bewustzijn. De opkomst van de Tijd van Verlichting gaf geboorte aan meer dan alleen het begin van wetenschap; het bracht een tijdperk van nieuwe gedachten en filosofie waarin het concept van ‘het goddelijke recht van koningen’ werd uitgedaagd en een ontluikend geloof in individuele soevereiniteit mocht worden geuit. Onvermijdelijk was deze onstuimige tijd van korte duur; tirannen reageerden voorspelbaar op deze bedreiging en verschillende zogenaamde machtszoekers, net bevrijd van de oude manieren, drukten hun woede uit via de mettertijd gehonoreerde methoden van oorlog, nieuwe belastingen en hevige vervolging van ‘afvalligen’. In deze wereld kwam Sint Germain met een plan om de oude beperkende manieren ongedaan te maken. De Geascendeerde Meesters maakten een nieuwe methode bekend om rijkdom te verpakken, die spoedig een rage werd in heel Europa. Het uiteindelijke geheime doel van deze opdracht was in feite één van de voornaamste instrumenten te worden voor het neerhalen van de ogenschijnlijk onoverwinnelijke macht van het duister. In de tussentijd zaaide de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog de zaadjes voor heel veel andere zaken!Sint Germain en vele andere Geascendeerde Meesters zoals Hilarion en Serapis Bey richtten toen hun aandacht op de volgende belangwekkende gebeurtenis. Amerika zou het symbool worden van een nieuw type heerschappij: een democratische republiek die gericht was op een nieuwe verbintenis tussen soevereine burgers, de staten en een vrije nationale republiek. Ze had de potentie om een belangrijk prototype te worden, dat in staat was om te dienen als een fundering voor de creatie van een galactische samenleving. Ze vertegenwoordigde een cruciale stap in deze richting en vereiste dus een echt uniek document om het aanvangsmoment te markeren. Ten einde de correcte opzet zeker te stellen van deze vruchtbare tekst hield Sint Germain in eigen persoon toezicht op het proces en dit gaf aanleiding tot de mythe over hoe de Onafhankelijkheidsverklaring werd geschreven. Overeenkomstig het verhaal werd de “oude man” direct tegenover de ruimte van Jefferson constant geconsulteerd voor welke woorden precies moesten worden gebruikt. Daarna veranderde Franklin slechts een paar korte passages om het wat bondiger te maken. De rest is, zoals ze zeggen, geschiedenis.Na deze historische eerste stap werkte de nieuwe Amerikaanse republiek toe naar de vorming van de Amerikaanse Constitutie, die de tweede stap inhield voor de vorming van het benodigde prototype. Terwijl de Constitutie in werkelijkheid een poging was om de natie af te leiden van de principes zoals die in de Verklaring waren opgesteld, werd deze strategie deels verijdeld door de Grondwet van de Verenigde Staten. En zo bleven de basisconcepten voor Amerika op zijn plaats. Een wacht-en-observeer periode volgde hier nu op waarin het duister aan zijn geheime agenda begon te werken om de nieuwe Amerikaanse republiek te ondermijnen. De samenzwering omvatte het langzaam overnemen van Amerika door het opzetten van een illegale geheime corporatie, het District van Columbia om vervolgens haar vermogen ten onder te laten gaan in een enorme internationale schuld, gecreëerd door de Federale Reserve en zijn bank- en overheidsmedewerkers. Dit verraad is nu duidelijk voor iedereen zichtbaar en de tijd om er een einde aan te maken is aangebroken.Deze voortdurende confrontatie achter de schermen tussen het Licht en de duistere heersers vormt de geschiedenis van Amerika en inderdaad, de rest van de wereld. Recentelijk heeft deze duistere kliek een Achilleshiel gekregen in de vorm van zijn toegenomen afhankelijkheid van technologie. Ondanks de beraamde inspanningen van het duister om techniek te gebruiken om de mensheid tot gevangenen te maken, wordt technologie in plaats daarvan de bevrijding van de mensheid. Om tirannie te laten bloeien, moeten de mensen zich machteloos voelen. We hebben hier nu een geval waarin jullie snelle zich uitbreidende elektrische technologie over de hele wereld een ware explosie aan communicatie heeft gevoed die heeft geleid tot persoonlijke empowerment en een resulterende stijging in bewustzijn. Jullie overvloed aan elektronische ‘slimme apparaten’ slaat gaten in de controle van het duister door middel van instant netwerken en het verspreiden van informatie en door het mogelijk maken van het spontaan organiseren van demonstraties in openlijke ongehoorzaamheid tegen onderdrukking en sociale manipulatie.Deze weigering om de oude verstikkende paradigma’s op te bergen helpt de verschuiving naar het Licht en was onvermijdelijk. Het goddelijke plan specificeerde deze eindtijden als het punt van verandering voor deze werkelijkheid. Het is de tijd waarin een al-machtige heersende partij zijn vaste grip op de machtsteugels kwijtraakt. Wanneer we naar dit gebeuren kijken, verheugen we ons met onze Inner-Aarde familie over wat jullie aan het doen zijn. We gebruiken onze expertise om onze Aardse bondgenoten te assisteren en jullie gezamenlijke succes zeker te stellen, wat het neerhalen van het duister inhoudt en het manifesteren van het laatste stuk van het eindspel waar we over spraken. Dit proces omvat zowel de participatie van de mensheid van de Aarde als ons. Vele prachtige verrassingen komen er, leidend tot wereldwijde voorspoed, nieuwe regeringen, en natuurlijk onze massale landingen in jullie wereld.Onze massale komst is het hoogtepunt van jullie huidige reis. Om jullie daar te krijgen, is er een serie speciaal georchestreerde manoeuvres begonnen die het informeren van de wereld omvat over wat er de afgelopen tientallen jaren werd uitgebroed. De werkelijkheid die jullie kennen staat op het punt drastisch te veranderen waarbij het grote geschenk van de wereldwijde voorspoed slechts de eerste fase is in een operatie die direct tot first contact leidt. We hebben een grote verantwoordelijkheid op ons genomen door deze missie zo snel als mogelijk is naar voren te halen. We doen dit graag, wetende dat dit proces de beste manier is om bij first contact uit te komen. We zijn hier bij goddelijk decreet en zijn bijgevolg dus gewillig om te doen wat nodig is om onze missie te vervullen. En dus nadert het goddelijke moment waarop jullie glorieuze toekomst wordt binnengehaald!Vandaag spraken we over de versnellende veranderingen in jullie wereld. Jullie werkelijkheid is klaar om te veranderen en wordt iets dat veel meer passend is voor volledig bewuste Wezens van Licht. Onze vloot blijft paraat. Zij is volledig voorbereid om een massalanding in een oogwenk uit te voeren! Weet, Dierbaren, in jullie Hart der Harten dat de ontelbare Voorziening en de nooit-eindigende Voorspoed van de Hemel inderdaad van jullie is! Zo Zij Het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisch voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!).www.paoweb.comIk gebruik de gratis versie van SPAMfighter
Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
144 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
De Professionele versie heeft deze voetnoot niet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS