Volgers

PUTIN

woensdag 1 juli 2009

june 30, 2009

Op deze manier brengt Moeder Aarde haar 5-D werkelijkheid belangrijk dichter bij jullie 3-D wereld aan de oppervlakte. Dit zorgt voor de vele geologische anomalieën (afwijkingen) die momenteel door jullie wetenschappers worden waargenomen...

Selamat Jarin! We gaan verder met ons commentaar over de veranderingen van Moeder Aarde en jullie. Onze aardse bondgenoten hebben een zeer kritische periode bereikt en hebben ons gevraagd weinig te vertellen over hun huidige activiteiten, behalve dat er in de afgelopen week grote vorderingen zijn gemaakt en dat alle gebeurtenissen, waar we al zo lang naar uitzien, op het punt staan gerealiseerd te worden. Ondertussen gaat Moeder Aarde voorzichtig verder met een aantal veranderingen. Het rijk Agartha is een vijfdimensionale werkelijkheid. De invloedssfeer van deze werkelijkheid heeft zich recent uitgebreid tot en met de neutrale zwaartekrachtzone van de Aarde ongeveer 640 kilometers onder het oppervlak van de planeet. Op deze manier brengt Moeder Aarde haar 5-D werkelijkheid belangrijk dichter bij jullie 3-D wereld aan de oppervlakte. Dit zorgt voor de vele geologische anomalieën (afwijkingen) die momenteel door jullie wetenschappers worden waargenomen. De zogenoemde magmavelden gedragen zich op ongebruikelijke manieren waardoor er alarm wordt geslagen over gevaarlijke perioden van dreigende seismische en vulkanische activiteiten. Hoewel dit een zekere waarheid bevat, is de hoofdzaak het feit dat de geomagnetische velden zelf worden herverdeeld.De Aarde is momenteel ‘gesplitst’ in een 3-D buiten- en een 5-D binnengebied of -rijk. Deze twee werelden moeten zo snel mogelijk geïntegreerd worden. Om dit te bereiken heeft de Hemel de opdracht gegeven dat de acties, om jullie terug te brengen naar het volledige bewustzijn, opnieuw versneld moeten worden en dus is een massale herschikking/harmonisering van jullie fysieke lichamen met jullie spirituele vermogens nu onderweg. Deze periode moet tijdelijk zijn. Niettemin zet dit een enorme druk op jullie aardse bondgenoten leggen om hun hoofddoel zo snel mogelijk te bereiken. We hebben ook strikte instructies gegeven hoe Moeder Aarde verzorgd dient te worden gedurende deze kwetsbare fase. We gebruiken onze aardse volgstations in Binnenaarde en in een aantal moederschepen en aangewezen verkenningsschepen om deze complexe instructies uit te voeren. Bovendien maken onze exoplanetaire wetenschappers, die Moeder Aarde bijna twee decennia hebben gevolgd, de vereiste aanpassingen in hun dagelijkse bewakingsschema’s. Deze diverse operaties houden Moeder Aarde stabiel.Deze komende periode dwingen allen die betrokken zijn bij de eerste-contact-missie tot het vinden van wegen om onze huidige tijdsplanning te volgen. Ons commandoteam heeft de commandanten van alle contingenten in de eerste-contact-missie gevraagd hun creatieve inbreng te geven die we zullen gebruiken om de uitvoering van het massale contact te herzien. Ondertussen blijven onze wetenschappelijke en diplomatieke groepen deze situaties volgen en voorzien ons van een stroom nieuwe informatie op verschillende fronten. Recente vergaderingen van onze fluïde managementteams hebben geresulteerd in een aanpassing van onze dagelijkse procedures en in het opzetten van een reeks nieuwe tabellen om de gehele eerste-contact-operatie opnieuw te evalueren. Het eerste contact, waarover we dikwijls hebben gesproken, is een vloeiend ‘werk in uitvoering’. Dit is essentieel omdat het ons in staat stelt de missie te herinterpreteren en aan te passen om snel te kunnen reageren op wisselende planetaire eisen. In dit verband hebben we extra moederschepen dichter in een baan bij de Aarde gebracht. Zij hebben het vermogen om meer nauwkeurig waarnemingen te doen van de resultaten van onze aardse bewakingsactiviteiten.Al onze taken zijn ontworpen om de Hemel te assisteren bij het zo snel mogelijk (goddelijke planning) voltooien van deze missie. Bij vele gelegenheden hebben wij de missie en haar hoofddoelen aangepast en nu moeten wij dit opnieuw doen. Besef wel dat de veranderingen aan Moeder Aarde ook plaatsvinden bij de andere planeten van dit zonnestelsel. Mars verandert inwendig, evenals Venus en de grote gasvormige planeten zoals Saturnus, Jupiter en Uranus. Deze veranderingen zullen tijdig hun huidige banen en hun gemiddelde afstand tot de Zon aanpassen. Jullie staan aan de rand van een massale herstructurering van jullie zonnestelsel. De Elohim hebben magnetische markeerpunten geplaatst die de loop van de nieuwe, meer cirkelvormige banen die jullie planeten gaan innemen, bepalen. Jullie kunnen je voorstellen dat jullie wetenschappers hierover zeer verbaasd zijn. Ze zijn ook verrast en verbaasd door de veranderingen van de Zon nu ze haar enorme elektromagnetische velden herschikt en de enorme cocon herschept die de uiterste grenzen van jullie zonnestelsel vormen.Deze voorbereidende stappen worden op een aantal niveaus uitgevoerd. De materiële of fysische werelden worden geherstructureerd om jullie naar een hogere werkelijkheid te brengen. Deze sprong van de derde naar de vijfde dimensie is nogal complex en moet worden gedaan in een reeks fasen die alles en iedereen in jullie zonnestelsel aangaan. Zoals jullie tot nu toe weten – deze veranderingen zijn nodig voor het ontwaken van je slapende chakra’s en een al heel lang inactieve RNA/DNA, dus deze herordenen je en leggen het fundament voor je integratie met je spirituele componenten. Dit is de weg naar het volle bewustzijn. Je krijgt hierdoor je ‘overall’-frequenties om op nieuwe manieren en uitgebreider met het levende universum te kunnen te verbinden/communiceren. Dit stuurt een bericht naar Moeder Aarde en het zonnestelsel om ook verder en hoger te gaan. Het resultaat is een massale beweging naar een geheel nieuwe werkelijkheid!

Deze nieuwe werkelijkheid wordt rondom jullie en in je gevormd. Misschien is het je af en toe opgevallen dat er kleine stukjes hiervan zich ergens in deze werkelijkheid heeft gemanifesteerd om vervolgens weer plotseling te verdwijnen. Het moment van overgaan in deze nieuwe werkelijkheid is heel nabij. De voorbereidende gebeurtenissen vinden overal plaats. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een sectie van deze werkelijkheid boven de drempelfrequentie komt, maar vanwege zijn nog steeds aanwezige instabiliteit spoedig terugvalt op zijn oude niveau. In het kort – jullie zijn er al bijna! Wat nog ontbreekt is slechts een reeks gebeurtenissen die de heersende instabiliteit van dit moment drastisch verandert. Onder jullie voeten stijgen de immer rijzende 5-D golven op uit de Binnenaarde naar de oppervlaktewereld en, zoals wij jullie vertelden, ze hebben nu de 640 km neutrale zone bereikt. De volgende stap voor deze 5-D golven is het overspoelen van de oppervlaktewereld waarop jullie leven!De laatste versmelting met het verrijzende 5-D rijk is onvermijdelijk. Inderdaad, Binnen- en Buitenaarde waren al veel te lang verschillend, dimensionaal gezien! De re-integratie van de twee werkelijkheden en jullie terugkeer naar het volle bewustzijn bezit een stuwkracht die niet te stoppen valt. Dit geldt voor alle veranderingen in jullie zonnestelsel. Gebeurtenissen vormen zich die, volgens een goddelijk opdracht, zich moeten manifesteren en de Hemel en Heer Surea hebben bevolen dat dit spoedig gaat gebeuren. Dus veranderen de complexe krachten die het zonnestelsel bijeenhouden en dit gebeurt met een snelheid die aangeeft dat jullie binnenkort naar het volledige bewustzijn zullen terugkeren. Onze opdracht uit de Hemel luidt – doe dit door middel van een formele massale eerste-contact-landing en wij zullen dit doen op een goddelijk vastgesteld tijdstip!Onze aardse bondgenoten weten dit heel goed en werken hard om de voorbereidingen te voltooien voor een optimale omgeving waarbinnen de massalandingen ongestoord kunnen plaatsvinden. We kennen de immensheid van de taak en we waarderen hun inspanningen heel erg. Ons aandeel is hen te assisteren zodra zij dit nodig achten. De druk waaronder zij werken vloeit voor uit het Akkoord van 1998 en hun trouw aan de verantwoordelijkheden die ze aanvaarden wordt door ons sterk bewonderd. We vertrouwen erop dat de aardse bondgenoten volledig klaar zijn om de grootse voorbereidingen voor het eerste contact te voltooien. Daarna kan de rest zich snel ontvouwen en kunnen jullie al snel alles naar boven halen over wie jullie in werkelijkheid zijn. En … wanneer eenmaal je kort verblijf in onze lichtkamers voorbij is, kan je wonderbaarlijke, met avonturen beladen leven als volledig bewuste beginnen!Vandaag hebben we uitvoerig gesproken over wat jullie te wachten staat tijdens je terugreis naar het volle bewustzijn. De komende festiviteiten zullen ons allen verenigen en zullen het laatste stukje van de legpuzzel – het verhaal over de mens - terugplaatsen op zijn juiste plek! Besef, beste mensen, in jullie hart der harten dat de eindeloze rijkdom en oneindige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


(vertaald: Harmen Schouwerwou, www.unitynet.nl)Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter
Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
129 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
De Professionele versie heeft deze voetnoot niet.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS