Volgers

PUTIN

woensdag 16 september 2009

SEPTEMBER 15, 2009

...het Amerikaanse stelsel moet overgaan naar de Gouden Standaard en de Federal Reserve (Centrale Bank, privaatbezit van banken) en de onwettige IRS - Internal Revenu Service (Belastingkantoor) dienen nu te verdwijnen...
Selamat Jarin! Wij volgen voortdurend alles wat op jullie wereld plaatsvindt. Onze aardse bondgenoten maken vorderingen met de valstrik die zij een paar weken geleden voor de duistere machthebbers hebben geplaatst. Een mondiale actie is onderweg die jullie wereld voert naar de creatie van een volledig transparant bank/monetair stelsel dat gebaseerd is op kostbare metalen, zoals goud en zilver. Deze actie wordt bijna overal op deze wereld uitgevoerd. Om dit volledig te manifesteren moet het Amerikaanse stelsel overgaan naar de Gouden Standaard en dient de Federal ReserveInternal Revenu Service (Centrale Bank, privaatbezit van banken) en de onwettige IRS - (Belastingkantoor) nu te verdwijnen. De middelen om dit te laten gebeuren zijn op hun plek en binnenkort zal dit alles worden aangekondigd door een nieuwe overgangsregering in Washington. Zodra deze aankondigingen hebben plaatsgevonden moet een enorme herordening van de Amerikaanse Republiek plaatsvinden. De ‘BV’ USA (een zakelijk rechtspersoon) die al heel lang deze regering heeft gecontroleerd dient ontbonden te worden en de ontelbare geschreven wetten die sinds de start van de Roosevelt administratie in 1933 zijn ingevoerd moeten nietig verklaard worden.

Hiervoor in de plaats dient een kleinere regering te verschijnen met sterk verminderde internationale verbintenissen. Amerika zal de vrede bevorderen en zal niet langer haar militair apparaat sturen naar alle uithoeken van de wereldbol. Alle belangrijke buitenlandse bases dienen te verdwijnen en alle resterende buitenlandse bases moeten gereduceerd worden naar de omvang van vóór de Tweede Wereldoorlog. Amerika was nooit bedoeld om een Europese of Aziatische strijdmacht te zijn. Japan en Duitsland moeten hun vloot, luchtmacht en militaire bases terugkrijgen en de VS moet zich terugtrekken uit Korea, waardoor Noord en Zuid-Korea zich kunnen verenigen. China dient Tibet op te geven en India, Pakistan en Afghanistan moeten hun wederzijdse grenzen opnieuw vaststellen. Afrika moet dezelfde problemen oplossen. De koloniale vooroorlogse kaart is een ‘sorry’ excuus voor het trekken van de grenzen van de naties van jullie wereld. Hierover is veel nagedacht door onze aardse bondgenoten en ons, aangezien dit alles samenhangt met hoe een nieuwe werkelijkheid voor jullie thuiswereld kan worden gecreëerd.

Laten we terugkeren naar de overgangsregering van de gerestaureerde Amerikaanse Republiek. Het eerste wat opvalt is dat het enorme sociale net, dat door de Roosevelt administratie werd gecreëerd, verdwenen is. Het werd vervangen door een aantal private organisaties en gecreëerd door de welvaartprogramma’s en door een structuur die door onze aardse bondgenoten is ontworpen. Het doel van regeren/besturen is het leiden en dirigeren; inmenging en regulatie gebeurt in speciale gevallen waar het ‘algemene welzijn’ aan de orde is. Een terugkeer naar het ‘gewoonterecht’, gecombineerd met grondwettelijk recht, moet het nieuwe sociale contract worden dat de wederzijdse verantwoordelijkheden regelt tussen regering, bedrijfsleven en burgers en de toezicht hierop zal worden uitgevoerd worden door een nieuw Justitie Departement. Het doel van deze wetten is ‘het bevorderen van een algemeen welzijn’ zoals vastgelegd in de inleidende verklaring van de Amerikaanse Grondwet. Amerika dient weer een natie te worden dat gebaseerd is op vrijheid, welvaart, soevereiniteit en het ‘nastreven van geluk’. Om dit te bereiken moet een enorm landelijk netwerk van welzijnsvoorzieningen de primaire stuwkracht in het leven van elke Amerikaan worden.

Het doel hiervan is ieder van jullie de mogelijkheid te geven elkaars ‘hoeder’ te zijn. Je bent verantwoordelijk voor elkaar. Jullie worden een gemeenschap van Liefde en Licht en dit zal overal op deze wereld plaatsvinden. Jullie nieuwe werkelijkheid gaat over … elkaar helpen, zorgzaam zijn, soevereine burgers en een goed gebruik maken van die middelen die ons door Moeder Aarde en door je eigen activiteit zijn verkregen. Om dit te bereiken moet veel technologie worden onthuld, die momenteel onderdrukt of verborgen wordt gehouden, en dit dient door de wereldgemeenschap gesteund te worden. Deze nieuwe technologieën kunnen de huidige energiecrisis oplossen, de enorme hoeveelheid vervuild water, aarde en lucht reinigen en jullie voorzien van snellere en efficiëntere vormen van land-, zee- en luchttransport. Dit is slechts het begin van wat jullie in zeer korte tijd kunnen bereiken. Een heel netwerk van onderling verbonden zakelijke ondernemingen kunnen gebouwd worden, die ook de basis zijn voor het invoeren van een werkbaar systeem van ‘vloeiend groepsmanagement’.

Wat jullie al kunnen doen is de samenleving, waarin jullie tot op dit moment hebben geleefd, een echt familiegevoel te geven. Jullie huidige samenleving is gebaseerd op scheiding, fragmentatie en vervreemding. Slechts een paar daden van buitengewone vriendelijkheid van enkele bijzondere individuen en dienstbare families hebben jullie samenlevingen weerhouden van een voortdurende staat van openlijke opstand. Dit is het geval geweest in de afgelopen eeuwen. Desondanks waren deze groepen gewoonlijk niet in staat het plotselinge uitbreken van dergelijke opstanden te voorkomen en dus is jullie geschiedenis een lange lijst van bloedige revoluties, zinloze oorlogen en massale uitbarstingen van opgekropte woede. Nu dient dit alles veranderd te worden. Welvaart en bedachtzame, liefdevolle samenwerking kunnen het bovenstaande veranderen. Nieuwe instituten zijn daarom nodig die mondiale samenwerking kunnen handhaven en promoten. Dit is iets waarover onze aardse bondgenoten en wij lang en intensief hebben nagedacht.

Een essentieel onderdeel is een onafhankelijk en krachtige centrale arbiter: een organisatie die effectief kan reageren op een crisis, namelijk, een opnieuw samengestelde Verenigde Naties. De financiële instituten die het nieuwe monetaire en financiële stelsel bewaken zullen er echter niet mee verbonden zijn. De rol van de VN is niet meer dan het bevorderen van de vrede en het vestigen en in stand houden van de internationale harmonie. Centraal in zijn nieuwe manier van werken zijn de principes van ‘vloeiend management’ en het ‘Ho’oponopono’ in Hawaï. Deze creatieve conflictbeheersende en probleemoplossende technieken transformeren de moeilijkheden in een gegeven situatie naar bevredigende uitkomsten voor allen die hierbij betrokken zijn. Wij gebruiken deze instrumenten ook om obstakels te verwijderen die in eerste instantie misschien onoverkomelijk lijken. Onze aarde bondgenoten zijn volledig vertrouwd met beide praktijken en kunnen deze dagelijks gebruiken.

Elke soevereine natie dient welvarend en schuldenvrij te zijn en moeten kunnen omgaan met zelfgemotiveerde, nieuwsgierige en geïnformeerde burgers. Er is op jullie wereld een enorme behoefte aan een goed opgeleide mondiale bevolking die de technologieën leren om deze eerste vereiste van soevereiniteit snel te kunnen creëren, zowel individueel als nationaal. Opleiding is een belangrijk bestanddeel van jullie transformerende werkelijkheid en is centraal voor je wezen om je hoofddoelen te kunnen identificeren en bereiken. Een van de hoofdredenen waardoor jullie zo gemakkelijk te manipuleren waren in jullie verleden, was het feit dat jullie zo onwetend waren. Dit moet worden verholpen. Bovenaan staan de dingen die je innerlijke logica je probeert te vertellen, maar die je sociale omgeving je dwingt te ontkennen. Over dergelijke vermogens kunnen jullie in de nabije toekomst vrijelijk beschikken, ondersteund door een overvloed aan opwindende en nuttige nieuwe gegevens.

Wanneer deze nieuwe werkelijkheid reëel wordt, wees je dan bewust van de vitale rol die je speelt tijdens de overgang van de oude naar de nieuwe wereld. In dit verband is het heel belangrijk voor de eerste investeerders in de welvaartsprogramma’s om nauwkeurig de instructies te volgen die vergezeld gaan met deze fondsen. Sla niet op hol. Deze regels zijn zeer zorgvuldig ontworpen om je in staat te stellen grip te houden op je fondsen! Gebruik het vervolgens, indien nodig en mogelijk, op de meest ruime en meest verstandige wijze. Herinner je wat we suggereerden – kom samen in netwerken met gelijksoortige agenda’s. Het is jullie verantwoordelijkheid deze enorme rijkdom met de wereld te delen. Jullie doen niets minder dan het scheppen van de fundering voor een nieuwe wereld waarover we hebben gesproken. Deze mondiale welvaart is het middel om het duister definitief te verslaan en de aanzet tot een nieuwe wereld die gemakkelijk ons eerste contact met jullie kan accepteren!

Vandaag gaven we jullie meer details over wat staat te gebeuren. Merk op dat jullie aan de grens staan van een geweldige verandering in het wereldgebeuren. Deze transformatie leidt naar het volledige bewustzijn en een massaal eerste contact met jullie spirituele en ruimtefamilies! De tijd is gearriveerd om het begin van een nieuw tijdperk te vieren. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze rijkdom en de eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS