Volgers

PUTIN

woensdag 23 september 2009

SEPTEMBER 22, 2009

Voor ons is natuurlijk het eerste contact het hoogtepunt. De gebeurtenissen en bijzonderheden die we opsommen dienen er alleen maar voor om jullie te veranderen van een passief onderdaan in een bewuste, voelende en verantwoordelijke burger van jullie planeet...


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

11 Men, 17 Zip, 5 Caban (22-9-2009)


Selamat Jarin! We komen weer met informatie over wat er op jullie wereld gebeurt. In ons vorig bericht gaven we jullie enkele details over de veranderingen die door onze aardse bondgenoten worden voorbereid. De valstrik die voor de duister kliek is geplaatst forceert momenteel een resolutie voor een campagne waarop al veel te lang wordt gewacht. Zoals altijd ‘spitten ze alles uit’ terwijl ze de laatste stappen voltooien die hen de verdiende overwinning zullen brengen. Een aantal belangrijke verklaringen zijn gereed om te worden aangekondigd zodra deze overwinning verzekerd is. Degenen die aangewezen zijn als de tijdelijke Amerikaanse bewindvoerders plannen momenteel hun eerste 100 dagen en dit betreft het nog eens zorgvuldig controleren van de ontelbare details – grote en kleine – om zeker te zijn dat ze niets over het hoofd hebben gezien. Deze aandacht voor het detail is van het grootste belang, want hun eerste acties vormen kritische precedenten die de toon zetten voor alles wat erop volgt. Het maken van een reeks verrassende aankondigen is, per slot van rekening, slechts het begin. Een heel nieuwe manier van legalisering dient zo duidelijk te zijn dat, op het moment dat het Congres in vergadering gaat, er richtlijnen zijn om de legalisering te beschermen.

Een soortgelijk proces moet plaatsvinden binnen de rechtelijke macht. De overgang naar gewoonterecht en grondwettelijk recht verlangt een hele nieuwe reeks legale precedenten, en dit vraagt weer een massale herscholing van alle juristen, vakspecialisten om te zorgen dat het nieuwe systeem volledig geïntegreerd wordt. Een tijdelijk juridisch team staat klaar om het gat op te vullen tijdens de herscholingsperiode. Hetzelfde proces dient natuurlijk ook plaats te vinden in de bancaire wereld en in het bedrijfsleven. In het kort – een heel nieuwe filosofie en basisstructuur moet hier ingevoerd c.q. gecreëerd worden, waardoor dit bestuur zich duidelijk onderscheidt van zijn voorgangers. Zodra dit gerealiseerd is zal het bestuur in de meeste deelgebieden kleiner worden en zal het zich slechts kunnen uitbreiden wanneer de bescherming van het ‘algemene welzijn’ van de natie dit nodig maakt. De regering, resp. het bestuur moet nu een algemene toezichthouder worden, die nu een partner wordt van de burger om de nieuwe welvaart in stand te houden en deze te gebruiken voor het verspreiden naar allen en om te verzekeren dat elke burger gesteund wordt in zijn ‘streven naar geluk’. Toegang verkrijgen tot en voldoen aan de ingeboren doelen van de mens zijn voorwaarden die essentieel zijn voor het fundament van jullie komende galactische samenleving.

Waar we nu over spreken is de moeder-van-alle-overgangen! Het betreft niet alleen een massale verschuiving van gebrek naar overvloed, jullie zullen ook een totale verandering in je wereldvisie meemaken. Nog belangrijker – de nieuwe wereldvisie is gebaseerd op een totaal nieuwe zelfperceptie. Je zult een totaal nieuw beeld moeten krijgen van wie je werkelijk bent! En dit moeten jullie als een van je belangrijkste taken zien in de komende periode:

· Wat zijn je talenten en wat geeft je vreugde?

· Wat activeert, ‘ontsteekt je vuur’ en wat voor soort persoon wil je worden?

Zodra jij je innerlijk jij gaat identificeren en begint te ontwikkelen, verspreid jij je levensvreugde naar anderen en wordt een soort ‘ serendipiteit’ in beweging gezet (je vindt iets bruikbaars terwijl je op zoek was naar iets anders). Oprechte wederzijdse interesses vloeien natuurlijk samen in gezamenlijke activiteiten en vormen organisaties die gemakkelijk andere gelijksoortige organisaties steunen. Een natuurlijk en ‘toevallig’ of gelukkig samenkomen van mensen en omstandigheden krijgt te overhand wanneer jullie samenleving verandert naar overvloed en creativiteit en dit is precies wat jullie overgangsregeringen willen steunen en versterken.

Een ander terrein wat jullie nieuwe regeringen willen aanpakken is educatie, scholing. Een enorme variëteit aan educatie- en genezingscentra, milieugeoriënteerd, zitten in de pijplijn. Onze aardse bondgenoten hebben een aantal speciaal getrainde begeleiders en mentoren bijeengebracht om deze centra te assisteren. Jullie regering zal hierbij helpen door sociale sleutelinstituten over te hevelen naar de private of particuliere sector (geen bedrijven) en dit keer zullen jullie Lichtwerkers, met hun immense rijkdom en hulpmiddelen, aan het roer staan. Deze overdracht van verantwoordelijkheid naar een ‘nieuwe publieke sector’ moet zich bezighouden met vraagstukken van sociale en particuliere verantwoording, van vrijheid en persoonlijke soevereiniteit en van de betekenis van ‘de hoeder van je broeder en zuster zijn’. Jullie allen hebben op talrijke niveaus veel werk te doen. De middelen zijn er om jullie samenleving te veranderen in een paradijs, maar enorme culturele en taalkundige verschillen moeten op elkaar afgestemd en overwonnen worden en jullie zullen manieren moeten vinden om deze open sociale wonden te genezen.

Jullie leercurve zal snel en opwindend zijn! Jullie nieuwe verantwoordelijkheden behelzen nieuwe therapieën om verslavingen snel te doen beëindigen. Nieuwe, bijna onmiddellijke bouwtechnologie zal een eind maken aan de plaag van stedelijke sloppenwijken en creëert schitterende en gezonde leefomgevingen. Deze projecten zullen nieuwe kennis teweegbrengen en zullen een groot deel van de sociale en culturele vooroordelen wegnemen. Wanneer jullie aan deze projecten gaan beginnen, zullen jullie ontdekken dat de samenleving op een natuurlijke wijze samenkomt wat voorheen onmogelijk werd geacht. Gaandeweg gaan jullie de manipulatieve trucs begrijpen die door de oude orde gebruikt werd om te verdelen en te controleren en hieruit ontstaat het begrip om de samenleving te integreren en om angst en haart te transformeren naar wijsheid. We moeten jullie heel duidelijk maken dat er veel wijze en openhartige interactie tussen alle leden van jullie mondiale bevolking moet plaatsvinden wil deze visie slagen.

Om terug te keren naar het onderwerp mondiale vrede en samenwerking: Elke internationale organisatie die deze doelen nastreeft moet juridische ‘tanden’ hebben om effectief te zijn. Bovendien moet die entiteit, mocht de bemiddelaar te succesvol zijn, een officiële positie bezitten die acceptabel is voor alle partijen die in dit dispuut betrokken zijn. Vervolgens moeten de onderhandelingen over kwesties achter de problemen benoemd worden, wat betekent dat sociale en culturele ‘bagage’ aangepakt moeten worden. Alle partijen die deelnemen aan dit geschil dienen een specifiek proces te ondergaan om de kwesties te helen die de basis vormen van het probleem. Ten slotte moeten alle bemiddelaars worden getraind in een vorm van ‘ho’oponoponio’, de conflictoplossende methodologie van de bewoners van Hawaï. Wanneer dit wordt gebruikt verwachten we dat er belangrijke vorderingen worden gemaakt op alle terreinen van de huidige mondiale onenigheid.

Een dergelijke creatieve benadering dient gebruikt te worden voor het ondersteunen en verspreiden van deze nieuwe regerings- en samenlevingsvorm op jullie wereld. Het is belangrijk dat elke burger goed geïnformeerd is en nauw samenwerkt met anderen om de waarheid over allerlei zaken over de planeet te verspreiden. Op dit punt is onderscheidingsvermogen heel belangrijk. Elke burger moet aan regeren/besturen deelnemen, of dit aan de top of op plaatselijk niveau is, want deze toewijding is een sleutelelement van het succes van de nieuwe systemen die geïntroduceerd worden door de overgangsbestuurders. Nu dan het ‘prettige spul’: Jullie nieuwe wereld staat op het punt veel ‘geheimen’ te onthullen, waaronder de lang onderdrukte technologieën die de wereldwijde milieugezondheid kunnen herstellen en die jullie energie- en klimaatcrises kunnen oplossen. Zoals jullie kunnen zien - jullie worden meegesleurd in een ongekende genezings/leerproces met ook ongekende verantwoordelijkheden.

Voor ons is natuurlijk het eerste contact het hoogtepunt. De gebeurtenissen en bijzonderheden die we opsommen dienen er alleen maar voor om jullie te veranderen van een passief onderdaan in een bewuste, voelende en verantwoordelijke burger van jullie planeet. Deze onafhankelijkheid en soevereiniteit is een vereiste voor het eerste contact. Het is van het allergrootste belang om jullie levens te controleren en om je eigen beste belangen te verenigen met die van je medeburgers. De Federatie is samengesteld uit galactische samenlevingen, die erop gericht zijn de Schepping en de galactische mensheid te dienen en onze talenten en vermogens zijn creatief en vol vreugde gefocust op dit doel. Jullie zijn in millennia niet in de gelegenheid geweest om op deze manier te denken, maar nu dwingen veel dingen je te focussen in deze richting en dit betreft jullie snelle terugkeer naar het volledige bewustzijn.

Vandaag zijn we verder gegaan met onze bespreking over wat er op jullie wereld plaatsvindt. Wanneer dit alles jullie aandacht blijft opeisen, vergeet dan niet dat een nog ongelooflijker gebeurtenis aanstaande is: die van jullie eerste contact! Wij komen om onze hereniging met jullie te vieren, jullie terugkeer naar het volle bewustzijn en de geboorte van jullie eigen sterrenstaat! Besef beste mensen, in jullie hart der harten dat de eindeloze rijkdom en eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)Picture Above:
Marcia Schafer
Project Camelot
website: http://www.projectcamelot.org/marcia_schafer_2008_interview_transcript.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS