Volgers

PUTIN

dinsdag 16 juni 2009

JUNI 16, 2009

De tijd voor first contact komt zeer dichtbij. We zijn opgewonden over het vooruitzicht om jullie eindelijk te ontmoeten en in staat te zijn de snelle transformatie van jullie realiteit te observeren.Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

4 Caban, 5 Kayab, 4 EbSelamat Balik! Wij komen om meer met jullie te bespreken. Zoals altijd, vorderen onze bondgenoten gestaag met hun strategieën om jullie zo snel mogelijk jullie voorspoed te leveren. We zijn niet in staat om op dit moment verder in detail te treden omdat deze informatie niet voor het algemene publiek beschikbaar is en alle partijen in deze activiteiten zijn onderworpen aan een stevige geheimhoudingsplicht die door de Aardse bondgenoten is opgelegd. Alles waar we commentaar op kunnen geven gaat over de algemene doelen van deze talrijke operaties. De duistere samenzweerders vechten nu wanhopig om hun macht, rijkdom en prestige te behouden. Op alle fronten wordt hun machtsbasis ten volle uitgedaagd door de elementen die onze Aardse bondgenoten vormen.We kunnen absoluut stellen dat onze bondgenoten vooruit gaan nu alle belangrijke geschreven overeenkomsten getekend en geratificeerd zijn door de belangrijkste overheids-, bank- en bedrijfsorganen die betrokken zijn bij zowel de opleveringsoperatie als de formele uitwisseling van overheidsbevoegdheden.Terwijl deze belangrijke activiteiten vooruitgaan, gaan wij in harmonie door met onze Inner Aarde familie om onszelf voor te bereiden op first contact. Een vlaag van laatste aanpassingen wordt verricht in jullie individuele Lichtkamers, inclusief, indien noodzakelijk, aanpassingen aan jullie tijdelijke leefruimten. Daarnaast monitoren wij Moeder Aarde en helpen haar haar meest intense spanningspunten te verlichten. Zij beweegt een grote hoeveelheid materiaal door haar bijna oppervlakte innerlijk en wij gebruiken deze bewegingen om haar elektromagnetische velden uit te breiden en haar voor te bereiden op de grote poolverschuiving die bijna staat te gebeuren. Kort nadat jullie veilig zijn verplaatst naar de Inner Aarde is zij vast van plan om van een bipolaire naar een monopolaire oppervlakteconfiguratie te gaan. Dezelfde aanpassing wordt bij de Zon verricht en het gehele zonnestelsel. Deze verandering kan de tot nu toe niet gemanifesteerde sporen van de trans-Mars-planeet (Maldek of Pax) vrijgeven en de schijnbaar verdwenen planeet Vulkaan openbaren. De Elohim van het zonnestelsel bereiden zich voor dit nieuwe zonnestelsel te creëren wanneer dit zo goddelijk wordt aangegeven.In de tussentijd ondergaan jullie allemaal de volgende serie veranderingen aan jullie fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichaam. In deze ronde gaan we door met het integreren van jullie verschillende delen. De belangrijkste aandachtspunten zijn hier het bovendeel van de romp, hoofd en onderbenen. Jullie kunnen een bepaalde mate van ongemak ervaren omdat deze ingrepen steeds dieper jullie lichaam ingaan. Neveneffecten kunnen enig tijdelijk geheugenverlies omvatten, vreemde pijnen in jullie been, en krampen van de spieren aan of nabij jullie bovenste deel van de ribbenkast. Jullie kunnen ook levendige dromen hebben over lang vergeten zaken. Dan zijn er de nu al te familiaire vlagen van plotselinge vermoeidheid die kunnen worden gevolgd door golven van energie en vitaliteit. We passen jullie metabolisme ook aan en dit kan resulteren in je hongerig voelen op vreemde momenten, of omgekeerd, een tijd geen voedsel nodig hebben. Dit kan de komende paar maanden doorgaan. Jullie hebben een groter aantal geïntegreerde terreinen nodig om klaar te zijn voor onze aankomst en onze medische teams zorgen ervoor dat jullie allemaal op schema zijn.Elke dag werken wij met onze Aardse bondgenoten aan een zeer complex plan om de essentiële elementen die de massalandingen omringen, te implementeren. Van het grootste belang is het immense onderwijsproject dat begint met onze Aardse bongenoten die veel over ons leren. We hebben ze volledig toegang gegeven tot onze schepen en hebben veel gedaan om ze uit te leggen hoe onze maatschappijen functioneren. Omgekeerd leren wij over elk aspect van jullie vele culturen, talen en leefstijlen. We hebben onze mensen ingebed in elk deel van jullie aardbol en hun feedback, gecombineerd met een grondig onderzoek van alle individuen en groepen waaruit onze Aardse bondgenoten bestaan, geeft ons een diep besef over wie jullie zijn en wat er nodig is om de veranderingen aan te moedigen die jullie nu moeten instellen. Deze wederzijdse onderrichtende ontmoetingen laten ons in groter detail plannen wat we van onze kant moeten doen om jullie te krijgen waar je moet zijn.We krijgen een in toenemende mate helderder beeld van wat er nog steeds gedaan moet worden net vóór en na de massalandingen.Dit plannen en detailleren van onze vele programma’s is belangrijk. Wat er gaat gebeuren moet snel gebeuren en we hebben jullie allemaal volledig in het plaatje nodig. Dit is een zeer uitdagend communicatieproject omdat een juist begrip van het gehele programma volledig aan jullie allemaal moet worden overgebracht. Dit betekent dat jullie het zowel op logisch als op emotioneel niveau moeten kunnen ‘pakken’. Jullie moeten in staat zijn aan te voelen wat er vervolgens komt en jullie benadering aan de mix toevoegen. Het idee is samen vooruit te gaan. Ieder van jullie is soeverein; ieder van jullie heeft een innerlijke agenda die in het geheel een rol moet spelen. Wij komen niet om jullie te dicteren maar om te onderwijzen en jullie te mentoren en de Hemel te assisteren bij een goddelijke verandering van epische proporties. Jullie worden opnieuw verbonden met competenties die ver voorbij jullie huidige waarneming gaan. Onze taak is dit een zo gemakkelijk en naadloos mogelijke verandering te maken. Daarom hebben we een communicatie over en weer nodig die onze wederzijdse doelen kan bereiken.Dit alles op zijn plaats krijgen vormt een groot deel van onze planning. Onze aankondigingen maken deel uit van een meertrappige benadering die jullie toestaat te accepteren, en dan voorbereidt op de zeer gevarieerde training die jullie nodig hebben. Dit proces begon toen wij voor het eerst contact legden met degenen die onze Aardse bondgenoten werden. We zagen in dat jullie een zeer geïsoleerd volk zijn dat tientallen jaren is geprogrammeerd door jullie massamedia om ons bestaan te ontkennen of belachelijk te maken. We begrijpen ook dat jullie religies zich voor het merendeel bedreigd voelen door wat wij vertegenwoordigen. Onze eerste taak was een scenario te vinden dat in staat was om deze struikelblokken te verlichten. Onze volgende taak was op de planeet bondgenoten te lokaliseren die de potentie hadden om ons eerste scenario uit te voeren. Deze doeleinden kwamen zeer gelijktijdig samen met de formatie van onze Aardse bondgenoten. Daarna was het slechts een kwestie van het vormen van een gezamenlijke strategie.We hebben de volgende stap in diverse eerdere boodschappen beschreven; het is voldoende te zeggen dat de gedachten samenkwamen en samen vooruit begonnen te gaan in het eerste deel van dit decennium. Vanaf toen hebben we de technieken verscherpt die nodig waren om jullie samenlevingen beter te begrijpen; we leerden van onze bondgenoten wat er hier gaande was geweest en bevestigden die beoordelingen middels ons Pleiadisch en Sirisch personeel; en onze verbindingsteams begonnen meer te communiceren met jullie neven van Agartha. De vele decreten van de Hemel stippelden een nogal specifieke agenda voor ons uit en we gingen naar een meer praktische methode in het midden van dit decennium. Zij wilde ons laten opschieten met de landingen en dus vroegen we onze Aardse bondgenoten hun activiteiten te versnellen. We kregen ook toestemming hen meer direct te benaderen.Dit resulteerde in een grotere hoeveelheid samenwerking en we vormden een gezamenlijke speciale eenheid en verbindingsgroep die elkaar dagelijks ontmoette om de volgende stappen te bespreken en informatie door te geven. Dit groeide uit tot een speciaal comité dat nu de meest vooraanstaande leden van onze Aardse bondgenoten omvat. We kwamen tot vele grote procedurele overeenkomsten en tekenden een aantal prioriteiten tijdschema’s. We begonnen tot in detail uit te werken wat er zou gebeuren wanneer de leveringen en de regeringswijzigingen zouden plaatsvinden. Daarna introduceerden we onze Aardse bondgenoten aan onze belangrijkste Agartha teamleden en regelmatige bezoeken tussen hen volgden. We moesten met de laatste procedures komen om jullie eerst aan ons te introduceren en daarna aan jullie volledig-bewustzijnstraining. Dit is nu voltooid!Vandaag hebben we ons gesprek voortgezet over wat er in jullie wereld en door jullie hele werkelijkheid heen gebeurt. De tijd voor first contact komt zeer dichtbij. We zijn opgewonden over het vooruitzicht om jullie eindelijk te ontmoeten en in staat te zijn de snelle transformatie van jullie realiteit te observeren. Weet, Dierbaren, in jullie Hart der Harten dat de ontelbare Voorziening en de nooit-eindigende Voorspoed van de Hemel inderdaad van jullie is! Zo Zij Het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisch voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!).


Original Site:
www.paoweb.com
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS