Volgers

PUTIN

donderdag 25 juni 2009

JUNI 23, 2009

First contact is daarom een keerpunt in jullie geschiedenis. Het plaatst jullie in een positie om een gedenkwaardige evolutionaire stap te zetten die jullie instant kan verbinden met zowel jullie Lemuriaanse voorouders als met jullie verbazingwekkende toekomst...


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

11 Kan, 12 Kayab, 4 EbSelamat Balik! We komen opnieuw om veel te bespreken met jullie. Met elke week die voorbij gaat kunnen we overbrengen dat onze Aardse bondgenoten doorgaan vooruit te stuwen. We willen jullie er hier aan herinneren dat bij elke gewonnen stap vooruit de diabolische en wanhopige oppositie van de laatste duistere samenzweerders wordt getrotseerd. Gelukkig echter, blijft de kracht van de samenzweerders snel afnemen. De samengestelde alliantie die onze Aardse bondgenoten vormen groeit in zijn vastbeslotenheid om de missie tot een goed einde te brengen waardoor het heel duidelijk wordt voor de samenzweerders dat hun positie steeds onhoudbaarder wordt. Het doel van de Aardse bondgenoten is er een dat de duisteren verwoed ten koste van alles willen vermijden en het is deze koppige tunnelvisie van hen die dit eindspel heeft verlengd; veel verder dan iemand van ons had gewild. Het duister moet spoedig het veld ruimen en het is deze duidelijke onvermijdelijkheid die ten grondslag ligt aan de recente exponentiële toename in organisaties, zowel particulier als anderszins, overschakelend naar het doel van het Licht. Omdat het draaipunt van de geschiedenis in ons voordeel wijst, zijn wij druk om de exacte timing van een aantal verschillende benaderingen om onze voorgeschreven doelen te bereiken, aan het verfijnen.Het eerste doel zijn natuurlijk de voorspoedprogramma’s en het instellen van de nieuwe hervormingsregeringen. Zij dienen de ware manieren van constitutioneel bestuur en het nieuwe oppergezag van gewoonterecht. Dit is net zo belangrijk als de fondsen omdat het erg belangrijk is te voorzien in een structuur waarin deze fondsen hun gewenste potentieel kunnen bereiken. De oude door schuld geteisterde, corrupte, machtslustige regimes zullen langs de weg neervallen en de nieuwe zullen met een schone lei beginnen. Alle voormalige manieren van functioneren moeten weg omdat olie en water zich niet mengen! Een compleet nieuwe start schept een nieuwe werkelijkheid voor de mensheid. Jullie verwijderen je van oorlog, armoede, haat en onwetendheid naar vrede, voorspoed, samenwerking en kennis. Veel zaken zullen door de nieuwe regimes worden voorgesteld die jullie snel vanuit de chaotische, gewelddadige wereld die jullie nu kennen kunnen leiden naar een wereld waar jullie lang naar verlangd hebben. Deze ommekeer in richting van de wereld is de onderliggende doorslaggevende factor van de talrijke programma’s waar onze Aardse bondgenoten nu de laatste hand aan leggen.Deze meervoudige projecten dienen als een voorbereiding tot first contact. Onze diplomatieke en verbindingsgroepen hebben het tot een prioriteit gemaakt om alle naties op de planeet over ons bestaan te informeren, over onze goedaardige bedoelingen en het gegeven van de nabije-toekomst datum voor een massaal first contact. In dezelfde geest hebben we alle naties geïnformeerd over de intenties van onze Aardse bondgenoten en hebben we deze ontmoetingen gebruikt om de punten van de Aardse bondgenoten te benadrukken. De vooruitgang die op dit gebied is gemaakt komt in een stadium waar een positieve oplossing van deze zaken kan worden behaald. We zijn heel duidelijk over wat er gedaan is en wat uit de wereld moet worden geholpen. Jullie wereld laten terugkeren naar wat het duister beschouwde als de gouden dagen onder de Anunnaki heerschappij, is geen optie. Een groot deel is veranderd en jullie toekomst ligt nu binnen de provincie van het Licht. Een drastische transformatie van jullie werkelijkheid naar het Licht is inderdaad goed op weg. Het knelpunt is dat het duister dit eerst dient te erkennen om zich dan genadig over te geven. Tot dat moment doen we alles wat we kunnen om dit snel te bereiken. Tot nu toe hebben we het duister geïnformeerd dat er tot nu toe ongebruikte methodologieën zijn die dit doel kunnen bereiken.Onze Aardse bondgenoten lossen in de tussentijd de overblijvende impasses op en bewegen zich naar een punt waar een overwinning een voltooid feit is. De laatste opmars naar een overwinning begon in alle ernst afgelopen voorjaar. Een serie van sleutelontmoetingen voltooide de akkoorden voor het nieuwe economische systeem, de voorspoedprocedures en de timing van de eerste aankondigingen. Gewapend met deze details werden vele andere essentiële overeenkomsten uitgewerkt. De benodigde hoeveelheid edele metalen om het nieuwe monetaire systeem rugdekking te geven, bevindt zich op zijn plaats; de akkoorden die vereist zijn om van Admiraliteit naar gewoonterecht te gaan zijn getekend; hoe de nieuwe regeringen gaan functioneren is ook opgelost en voor getekend; het personeel dat voor deze regimes wordt aangesteld is over besloten en klaar om te beginnen wanneer het groene licht wordt gegeven. Alles dat overblijft zijn de bijzonderheden die het duister toestaat gracieus terzijde te stappen om het allemaal te laten gebeuren. Wij staan, op dit moment, op de drempel van een hoogst historisch moment! Dit feit ontroert ons eindeloos!Wanneer dit nabije aspect van jullie werkelijkheid zich voorbereidt op verandering, bereidt het zonnestelsel zich ook voor op de nieuwe, volledig bewuste modus. Het veranderen van dit aspect van jullie sfeer ligt aan de basis om jullie ware bereik en natuur van jullie realiteit te reïntegreren. Jullie werkelijkheid is een multidimensionale constructie en terwijl wij in staat zijn om de totaliteit ervan te gebruiken, hebben jullie jezelf beperkt tot een zeer klein deel ervan. Jullie werkelijkheid omvat dit sterrenstelsel en al haar bijna ontelbare componenten. Volledig bewustzijn laat je groeien en staat je toe uit te vliegen en te kijken naar de immensiteit van deze werkelijkheid. Een net zo bijna-oneindig aantal realiteiten vormt de fysische wereld. Het onderzoeken en leren over deze enormheid, deze natuurkundige wereld, is één van onze vurigste vreugden. Dat is waarom we hebben geholpen met het vormen van de Intergalactische Unie. Het heeft ons tot nu toe in contact gebracht met letterlijk tienduizenden sterrenstelsels en hun verschillende culturen en sterren-naties. En dit is slechts het begin!Volledig bewuste Wezens zijn multidimensionaal van nature. In ieder van ons zit een diep inzicht over onze twee symbiotische aspecten. Ten eerste nemen we deel aan een verenigd groter geheel dat een belangrijke factor is in het ontvouwen van het goddelijk plan van de Schepper. Ten tweede zijn wij soevereine individuen met een scherp omlijnd levensplan, dat tot in grote details is uitgewerkt in ons levenscontract. Binnen deze twee aspecten, deze twee zijden van één munt, is een wonderbaarlijke manier gevonden om onszelf en alles van de Schepping te begrijpen. Wij zien onze ontdekkingsreizen als een bevestiging van de immense diversiteit van het leven en als een middel om te assisteren bij het ontwikkelen van de wonderen die in dit deel van de fysische wereld ontstaan. Boodschappers te zijn van deze vreugde is de reden van het bestaan van onze Wetenschaps- en Ontdekkingsvloten. Met hen hebben wij geobserveerd hoe magnifiek de plannen van de Schepper werkelijk zijn. Het verplaatsen van jullie naar volledig bewustzijn geeft jullie toegang deze kennis te vergaren en onze grote innerlijke vreugde te delen!First contact is daarom een keerpunt in jullie geschiedenis. Het plaatst jullie in een positie om een gedenkwaardige evolutionaire stap te zetten die jullie instant kan verbinden met zowel jullie Lemuriaanse voorouders als met jullie verbazingwekkende toekomst. De verbindende link is de immense omvang van de kosmische optekeningen waar jullie toegang tot krijgen. Dit zal de laatste 13.000 jaar in een heel ander licht werpen, waarbij deze tijdspanne binnen de grote eb en vloed van de fysische wereld wordt geplaatst. Jullie begeven je nu opnieuw naar het Licht, uitgerust met een enorm reservoir aan ontelbare levens om op terug te vallen. Deze bron zal jullie goed van dienst zijn bij jullie interacties met de tientallen samenlevingen die jullie spoedig zullen bezoeken. De kronieken van jullie moedige reizen door de donkere werelden kunnen samenlevingen, sterren-naties en sterrenstelsels overbruggen! Het is deze achtergrond van jullie die jullie zo speciaal maakt voor ons en voor alles van de fysische wereld!De oppervlaktewereld van Moeder Aarde is een zeer verrassende broedmachine voor jullie geweest. Nu eindigt dit hoofdstuk van jullie verhaal en begint er een nieuw hoofdstuk, één die jullie terugbrengt naar de sterren. First contact begint het nieuwe hoofdstuk met een klap en we kijken met veel vrolijkheid vooruit om jullie werkelijkheid te zien transformeren, glorieus, totaal onherkenbaar! Met de hulp van jullie nieuwe manier van bewustzijn gaan jullie nieuwe sterren ontdekken, kosmische fenomenen en geheel nieuwe sterrenstelsels. Gedurende de reis zullen jullie het doel van de energieën die jullie “donkere materie” noemen, gaan waarnemen en dit kan tot de fundering leiden van een ware spirituele wetenschap. Hiermee gewapend en met de toegang tot de kosmische geschiedenissen zijn jullie klaar om jullie schitterende bijdragen aan de fysische wereld te leveren.Vandaag hebben we onze doorgaande discussie voortgezet over wat er met jullie gebeurt. Het werk van onze Aardse bondgenoten begint vruchten af te werpen en de tijd voor first contact komt dichterbij. Zie deze laatste momenten als de verstilde tijd voor de dageraad, een dageraad die bij jullie losbarst met first contact.Weet, Dierbaren, in jullie Hart der Harten dat de ontelbare Voorziening en de nooit-eindigende Voorspoed van de Hemel inderdaad van jullie is! Zo Zij Het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisch voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!).


Original Site:
www.paoweb.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS