Volgers

PUTIN

woensdag 3 juni 2009

JUNE 2, 2009

We hebben alle soorten mensen, alle typen samenlevingen en een brede rangschikking van jullie verschillende culturen bestudeerd.We zijn gekomen om jullie te leren kennen en we Houden van jullie. ...3 Akbal, 11 Pax, 4 Eb

Selamat jarin! We komen opnieuw bij jullie om meer te bespreken.In het verleden hebben we over de veranderingen gepraat, zowel de verborgen als de openlijke, die in jullie wereld plaatsvinden en door jullie hele werkelijkheid heen. Deze veranderingen weerspiegelen voornamelijk de noden van jullie wereldbevolking. Overal groeit het besef over hoe inadequaat het beleid van een regering is met betrekking tot de basisbehoeften van de mensen. Dit gebrek aan consensus tussen een regering en het volk bereikt een breekpunt. Naast deze escalerende discrepantie bestaan de kwesties met betrekking tot water, gebruik van land en vervuiling, zaken die jullie bevolking van een goede gezondheid berooft, nette huisvesting en goed onderwijs. Als gevolg hiervan neemt de onrust snel toe vanuit de gewone mensen naar de bovenste echelons van de samenleving. De wezenlijke aard van de manier zoals jullie wereld werkt, is het druk uitoefenen voor een onvermijdelijke revolutie. De wereldwijde schreeuw om iets dat meer is afgestemd op de behoeften van de mensen wordt verder versterkt door de versnellende toename in bewustzijn. Zoals jullie weten hebben we de groei van dit fenomeen de laatste 15 jaar geobserveerd.Jullie wereld is zichtbaar ingesteld op volledig gas geven. Neem een blik op de hoeveelheid omwentelingen overal om jullie heen en bedenk dan hoe weinig jullie weten over wat er werkelijk gaande is. Jullie ontwikkeling naar volledig bewustzijn neemt zowel inwaarts toe: het stimuleert jullie meer over jullie ware zelf te ontdekken, als uitwaarts: waar jullie de onmetelijke grootsheid van dit multidimensionale levende universum beginnen waar te nemen. Het wordt inderdaad een tijdperk van mirakels en wonderen! Wanneer jullie je voorbij de grenzen van het conventionele en het acceptabele bewegen, begin je beweringen waar te nemen en te onderzoeken die tot nu toe als ‘denkbeeldig’ of ronduit geschift werden beschouwd. Gelukkig verliezen dergelijke spottende etiketten hun stempel en ook heeft veel van wat jullie voelen nog geen adequate taalkundige uitdrukkingsvorm. Jullie merken dat je een intern waarnemingsvermogen aan het gebruiken bent en begint te vertrouwen, een intuïtief ‘gezond verstand’. Deze soort intuïtieve waarneming is een gruwel voor jullie geleerden en verwart ook behoorlijk de groeiende aantallen gewone mensen die worstelen met deze onverklaarbare gevoelens en hun zeer reële maar onverklaarbare ‘logica’.Deze nieuwe werkelijkheid die van binnen opwelt slaat enorme gaten in de heersende beperkte leringen van jullie samenleving en vandaar dat verandering in overeenstemming met jullie groeiende innerlijke visie noodzakelijk is om jullie wereldwijde zich vermenigvuldigende crisissen op te lossen. Op het eerste gezicht kan Moeder Aarde gezien worden als een fragiele wereld die gedurende duizenden jaren buitensporig is vernield door haar ‘beschavingen’ en die voorbereid lijkt te zijn om de mensheid eruit te gooien in haar poging om te overleven. Maar dit sluit de Liefdesfactor buiten die in de kern ligt bij elke nieuwe benadering van verandering omdat het een primair aspect is van bewustzijn. Wanneer je de werkelijkheid niet meer in de koude, objectieve manieren van jullie wetenschappen beziet maar met de liefdevolle filosofie van het hart dan wordt de Liefde, zoals die voor jullie door Moeder Aarde wordt uitgedrukt, duidelijk. Wanneer jullie de wereld van de Spirit aan jullie geloofssysteem toevoegen, beginnen jullie de kracht van zegeningen en het wonder van goed gerichte, positieve intenties te waarderen. Dit voegt een hele nieuwe dimensie toe aan jullie ervaren of iets echt is en wat niet echt is.Wanneer jullie kernovertuigingen zich uitbreiden, zijn jullie in staat te zien hoe jullie op vele niveaus veranderen en beginnen jullie het feit te voelen dat jullie niet alleen zijn. Een enorme spirituele massa van verwante zielen omringt jullie, inclusief de goedaardige Wezens die jullie je ruimtefamilie noemen. Zij zijn hier om jullie onbezorgd en bevrijd te zien groeien en jullie vervolgens te helpen met het voortdurend uitspreiden van jullie pracht zoals de eeuwig bloeiende lotusbloem. First contact is dus een middel om jullie de kans te geven jullie wereld om te vormen in iets groots. Op het moment zit jullie samenleving op een punt waar degenen aan de top de ene crisis na de andere verzinnen in een waaghalzige poging de chaotische status-quo te behouden. Maar een verandering in bewustzijn in de mate die jullie ervaren vereist een complete verandering op sociaal gebied en diepgaande nieuwe inzichten. De oude wegen kunnen niet simpelweg worden aangepast; deze strijd tussen oud en nieuw vereist iets werkelijk radicaals: jullie ontwikkeling naar volledig bewustzijn!Onze doorgaande rol als observeerder staat ons toe jullie vooruitgang golf na golf in kaart te brengen doordat jullie bevolking het feit doorheeft dat jullie conventionele sociale structuren ontworpen zijn om jullie te beperken en subtiel enkelen te selecteren voor speciale privileges. Deze structuur valt uit elkaar. Te veel mensen ontgroeien deze controle en stellen zich een samenleving voor met krachtige, nieuwe manieren. En nog steeds volharden jullie door-de-wol-geverfde kabalisten in het najagen van een compromis! Dit is niet langer acceptabel. Het nieuwe is duidelijk in opkomst en als het zijn agenda afwerkt wacht de wereld met ingehouden adem op de onvermijdelijke overwinning die zich eindelijk manifesteert. Wanneer jullie je voorbereiden op een aantal triomfen, houd dan de context in gedachten die we hebben besproken omdat het je kan helpen de essentie beter te begrijpen van wat er plaatsvindt onder de vaak misleidende oppervlaktedrama’s van jullie samenleving.Om een beter ‘gevoel’ te krijgen voor waar jullie doorheen gaan hebben we veel van ons personeel tussen jullie ingeplant en dit heeft ons veel over jullie geleerd. We hebben alle soorten mensen, alle typen samenlevingen en een brede rangschikking van jullie verschillende culturen bestudeerd.We zijn gekomen om jullie te leren kennen en we Houden van jullie. We zien de potentie in ieder van jullie en zijn ontzet door wat jullie samenleving met jullie doet. Sommigen van jullie hebben volhard en overwonnen; anderen zijn emotioneel verstrikt geraakt en gevallen. Alles samen genomen waren wij verbaasd over de manier waarop de Anunnaki jullie samenleving vervaardigde door jullie op zo veel manieren op de proef te stellen. Jullie ‘beschaving’ is simpelweg ondersteboven en achterstevoren met het doel individuen te produceren die volgzaam zijn, lichtgelovig en makkelijk te beïnvloeden. Een dergelijke bevolking paste goed bij de doelstellingen en vereisten van jullie eens-duistere buiten-aardse meesters.Kort samengevat, de oude denkrichting heeft zijn tijd gehad en een geheel nieuwe manier om naar dingen te kijken begint te veranderen hoe jullie naar elkaar kijken en naar de wereld waar je in en op leeft. Het is de opkomst van deze nieuwe denkrichting waar de Hemel op rekent dat die jullie werkelijkheid transformeert. Het belangrijkste punt is hier dat jullie groeien in bewustzijn en dat jullie samenleving daardoor nieuwe manieren ontdekt om vooruit te komen. Laat het helder zijn dat de oude manieren falen, en snel. Dit is inderdaad nu overdadig duidelijk voor jullie allemaal wanneer jullie naar het keerpunt razen. De cruciale geesteshouding is hier geduld, balancerend met een actieve agenda voor verandering. Wees klaar voor wat zeer nabij komt; en wees er op dezelfde wijze op voorbereid dat bepaalde belangrijke aspecten een beetje langer duren dan we allemaal zouden wensen. We monitoren alles nauwgezet en doen alles wat nodig is om dingen tot goddelijke rijping te laten komen.Deze periode in jullie geschiedenis is volgepropt met serieuze crisissen maar brengt ook een zeer speciale goddelijke interventie. Het vormt een waterscheiding met de duizenden van jullie meest beproevende levens onder de laars van het duister aan de ene zijde en een nieuwe, hoger bewuste periode die jullie transformeert naar een galactische samenleving, aan de andere zijde. Deze botsende krachten zijn het levenssap van deze tijden. Wanneer jullie elke dag doorleven, wees je dan bewust dat jullie een zeer historische en gedenkwaardige serie ontwikkelingen beleven en dat , bij goddelijk decreet, deze grote confrontatie een positieve uitkomst heeft. Weet intuïtief dat deze tijd nabij is. Dan kunnen we ons tenslotte met jullie herenigen om vreugdevol jullie evolutie naar volledig bewustzijn ten einde te brengen.Vandaag hebben we bepaalde punten opnieuw bekeken en andere nieuwe toegevoegd. Het is belangrijk geduldig te blijven terwijl je ogen stevig gericht zijn op de prijs die vlak voor je staat. First contact nadert en brengt hiermee een hoogst voortreffelijke tijd voor ons allemaal!! Wij zijn klaar om te landen en om de vieringen en de transformaties te organiseren en voor de door ons allemaal het meest gretig naar uitgekeken, grote familie reünie! Weet Dierbaren, in jullie Hart der Harten dat de ontelbare Voorziening en de nooit-eindigende Voorspoed van de Hemel waarlijk die van Jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisch voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!).

Planetary Activation Organization

www.paoweb.comGeen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS