Volgers

PUTIN

woensdag 10 juni 2009

JUNI 9, 2009

We hebben een dialoog gevoerd met elke grote regering op jullie planeet. Zij weten allemaal dat wanneer het goddelijk signaal gegeven is, wij in immense aantallen arriveren...


Update door Sheldan Nidle namens de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie

10 Oc, 18 Pax, 4 EbSelamat Jarin! We komen met nieuws over veel dingen die gaande zijn in jullie wereld en jullie zonnestelsel. Om mee te beginnen kunnen we overbrengen dat significante stappen zijn gezet op een aantal fronten. De geheime strijd van de Aardse bondgenoten tegen het duistere complot ontwikkelt zich goed. De meeste van de strategieën die door het complot in werking zijn gesteld sinds de start van dit jaar, falen en vele last-minute afspraken produceren niet de vereiste resultaten om de overleving van de samenzwering in stand te houden. In feite sluiten enkele regeringen, die tot nu toe loyale aanhangers waren van de samenzwering, overeenkomsten met onze Aardse bondgenoten. Deze plotselinge verschuiving van de aanhang plaatst de samenzweerders in een wankele positie terwijl de kracht van onze bondgenoten wordt verhoogd. Verder is een ander kritiek terrein van de ondersteunende structuur van de intrige losgewrikt en heeft zich tegen hen gekeerd; namelijk de enorme hoeveelheden goud, zilver en andere kostbare bronnen die nu worden vastgehouden door onze Aardse bondgenoten en op het moment worden verspreid naar geheime opslagplaatsen over de hele planeet heen. De lang gezochte veranderingen naderen dichter en dichterbij.Doordat gezien wordt dat veel nieuwe naties zich enthousiast verenigen voor de zaak van de Aardse bondgenoten overdenken diegenen die vasthouden aan hun vijandige houding opnieuw hun posities en talrijke doorbraken beginnen plaats te vinden. Houd in gedachten dat dit werk in ontwikkeling is en terwijl op vele fronten vooruitgang wordt geboekt, volharden anderen in voortkruipen. Dit alles vindt plaats binnen de context van de nog steeds doorgaande strijd die is uitgebroken na het vertrek van de Anunnaki in de jaren midden 1990; dat machtsvacuüm gaat nu pas gevuld worden. Terwijl de duistere samenzweerders de post-Anunnaki wereld erfden die de bovenhand had, is dat aanzienlijke voordeel nu bijna voorbij. Totdat er echter volledig afstand is gedaan van de machtspositie, gaat het door. Dit gezegd hebbende, is het zeer opmerkelijk dat het laatste duistere bastion snel verkruimelt. En onze Aardse bondgenoten weten dat het nu meer dan ooit belangrijk is om nauwgezet waakzaam te blijven en om de gestage druk om de essentiële strategische machtsbasissen veilig te stellen, niet te laten afnemen totdat ze zijn overwonnen. Onze Aardse bondgenoten hebben veel geleerd in de laatste tiental door strijd gedomineerde jaren, als tegenstander opgesteld tegen de duisteren.De transformatie van jullie zonnestelsel van een beperkte naar een volledig bewuste staat wordt ook meer en meer opmerkelijk.De sleutel tot deze veranderingen is natuurlijk de Zon die door een zeer afwijkende zonnevlekken cyclus heengaat. Ze begon met een periode van verlengde hyperactiviteit die abrupt gevolgd werd door een fase van afwijkende inactiviteit. Er zijn een aantal redenen hiervoor waarvan er één is dat deze realiteit, net als alle anderen, gefundeerd is op een specifieke set van vooraf vastgestelde overeenkomsten. Deze oproep om op dit moment een nieuwe primaire frequentie te introduceren is de reden waardoor de astronomen opmerken dat de planeten en de Zon inderdaad op een hogere basisfrequentie zijn gaan werken. Dit beïnvloedt het elektromagnetische omhulsel dat de Zon en het gehele planeetstelsel omringt. Deze toename in frequentie correspondeert met die van jullie; wanneer jullie veranderen, doet dat jullie realiteit ook. Deze wijzigingen in vibratie hebben jullie wetenschappers gedwongen om opnieuw te evalueren hoe het zonnestelsel werkt. In feite zijn observeerbare afwijkingen exponentieel aan het toenemen. Samengevat wordt er een nieuw zonnestelsel geboren.In dit nieuwe zonnestelsel moet rekening worden gehouden met de hyperdimensionaliteit van iedere planeet.De planetaire missies van jullie ruimteagentschappen hebben de poolingangen naar de grote gasplaneten ontdekt en ook de noordelijke poolholte van Mars. We zien in toenemende mate dat jullie wetenschappers onder elkaar het ene zeggen en iets geheel anders tegen het publiek. Zij leren bijvoorbeeld de dagelijkse ‘conversaties’ te onderscheiden tussen Jupiter en de Zon hetgeen het idee uitdaagt dat deze planetaire lichamen levenloos zouden zijn. Zij beginnen het feit te begrijpen dat het zonnestelsel een levende entiteit is met vele levende delen. Vanuit ons standpunt begint jullie zonnestelsel te lijken op de volledig bewuste waar wij van afkomstig zijn en deze doorgaande wijziging maakt dat het verlangde resultaat in jullie wereld onvermijdelijk is. Jullie kunnen niet in de wereld leven die de Hemel op zijn plaats zet zonder een vergelijkbare wijziging te laten plaatsvinden binnen jullie zelf en de versnellende tred van deze veranderingen noodzaakt onze aankomst eerder vroeger dan later.Alles bij elkaar genomen heeft de hoeveelheid veranderingen in de laatste tientallen jaren geen gebrek aan opmerkelijkheden. Jullie planeet verandert bijvoorbeeld het kenmerk van haar zelf opgelegde trilling of precessie. De compositie van haar atmosfeer verandert en zelfs haar ‘gelaagdheid’. Deze modificaties zijn verbonden met de verandering in de basisfrequentie van de Aarde die tot voor kort op 7,8 Hertz stond geregistreerd. Momenteel is deze snelheid meer dan 12 Hertz. En verder verandert ook het type energie dat jullie planeet van de Zon ontvangt hetgeen een toename in het smelten van de ijskappen veroorzaakt en een sprong in de gemiddelde temperatuur van de aardbol. Een concentratiepunt zijn hier de hoge niveaus door mensen veroorzaakte vervuiling die de natuurlijke dynamiek van jullie wereld onder druk zet; jullie versnellen de veranderingen zowel als dat jullie eraan deelnemen. Ofschoon ons onderzoek de symbiotische relatie bevestigt tussen jullie type industrie in de samenleving en de kenmerken van jullie milieu, is goddelijke verandering de onderliggende oorzaak.Eigenlijk weerkaatst het goddelijk plan de veranderingen terug die jullie vervaardigd hebben met jullie onevenwichtige industrie en resulterende niveaus van vervuiling. Om een spreekwoord van jullie aan te halen: “Zo boven, zo beneden”. Dus jullie worden bewogen door onvermurwbare krachten naar een voorbestemde voltooiing. Langs dit pad bevinden zich veel punten die fungeren als een soort van parcours gids voor wat komen gaat. Wij observeren deze punten zeer nauwgezet en missen zelden hun plotselinge verschijning in jullie werkelijkheid. Elk van deze historische wegwijzers geven de volgende mijlpaal aan. De Tweede Wereldoorlog ontstond vanuit de Grote Depressie; de Vietnam oorlog veranderde het wereldtoneel en leidde tot de opening van China, hetgeen indirect de huidige wereldwijde economische ramp creëerde; en ga zo maar door. Elk groot punt brengt je verder naar de volgende specifieke serie resultaten.Jullie werkelijkheid kent een groot aantal mogelijke afsluitingen. Oorspronkelijk waren de Anunnaki jullie meester tijdbewaarders. Zij vestigden een systeem dat ontworpen was om de voorwaarden te trotseren waaronder zij deze werkelijkheid zo’n 13.000 jaar geleden hebben overgenomen. Opererend onder het goddelijke plan had de Hemel al de Galactische Federatie een teken gegeven over deze bedoelde breuk en verordende enig voorbereidend pionierswerk dat verricht moest worden in de onmiddellijke naoorlogse periode na WO II. Dit resulteerde in de wereldwijde UFO waarnemingen in elke grote hoofdstad tijdens de zomer van 1952. Met deze vertoning wenste de Hemel aan de Anunnaki en hun op de planeet verblijvende hielenlikkers over te brengen dat hun slavernijplannen geen kans zouden krijgen succesvol te zijn. Deze waarschuwing kreeg geen aandacht van de hielenlikkers maar er werd rekening mee gehouden door de Anunnaki toen de Vrede van Anchara bekend werd gemaakt midden jaren negentig. Dit leidde tot de verassende overloperij van de Anunnaki in die tijd. Sinds de midden negentiger jaren, 1990, staan de hielenlikkers er alleen voor en zijn ze voor een groot deel in oorlog met elkaar. Deze oorlog eindigt bijna. De economische en politieke facties in jullie wereld zijn afgestemd op een speciale coalitie die wij onze Aardse bondgenoten noemen. De goddelijke transformatie van jullie werkelijkheid betekent verder dat een first contact absoluut noodzakelijk is. De verschillende voorbereidingen die wij zowel op onze schepen als in de Inner Aarde hebben gemaakt, zijn een teken van onze mate van betrokkenheid met de mensen van de Aarde. We hebben een dialoog gevoerd met elke grote regering op jullie planeet. Zij weten allemaal dat wanneer het goddelijk signaal gegeven is, wij in immense aantallen arriveren. Voor die tijd verwachten wij dat de veranderingen die door de Geascendeerde Meesters zijn voorbereid op hun plaats liggen. Jullie toekomst is een terugkeer naar wereldwijde voorspoed en volledig bewustzijn!Vandaag hebben we onze algemene discussie voortgezet over wat er in jullie wereld en door jullie hele zonnestelsel heen gebeurt. De grote verandering levert de middelen waarmee het goddelijk plan jullie transformatie terug naar volledig bewustzijn, zeker stelt. Onze lang-verwachte vieringen die op de massalandingen zullen volgen lijken inderdaad nogal te naderen. Weet, Dierbaren, in jullie Hart der harten dat de ontelbare Voorziening en de nooit-eindigende Voorspoed van de Hemel inderdaad van jullie is! Zo Zij Het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisch voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!).


Original Site:
Planetary Activation Organization, www.paoweb.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS