Volgers

PUTIN

maandag 10 augustus 2009

AUGUSTUS 4, 2009


Het moet een heel transparante structuur worden die voorziet in een wijdverspreide overvloed om de ontelbare fouten van een beperkt geldsysteem te herstellen.


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic FederationSelamat Jarin! We komen vandaag om veel zaken met jullie te bespreken. De donkere wereld van ‘kabbalisten’ verbrokkelt steeds verder. Overal om hen heen zien ze hun diverse financiële rijken minder worden. Het bezuinigen van de mondiale financiële gemeenschap is een andere voorbode van de ramp die hen te wachten staat. Alle families die tot de binnenste kern van deze gevarieerde duistere entiteit behoren zijn in de greep van de angst. En toch … nu zelfs de totale vernietiging voor hen dreigt, vermindert hen verderfelijke sluwheid voor geen millimeter! Dagelijks zijn er geheime ontmoetingen van de binnenste cirkel van de echte macht waar deze duistere zielen plannen smeden om hun lot te ontlopen. Dit geloof in hun onfeilbaarheid houdt hun irrationeel zelfvertrouwend levend. Onze aardse bondgenoten zijn vastbesloten hun hoogmoed af te straffen door hen hun lang uitgestelde rekening te presenteren. De wereld heeft een punt bereikt waarop het nodig is deze hartloze individuen uit hun machtsposities te verwijderen en hen te vervangen door een leiderschap dat gebaseerd is op Liefde en op een meer verlicht wereldbeeld.

Het plan is het recent verkregen voordeel te benutten om de oude manier af te troeven met het opzetten van een nieuw overvloedige en mensvriendelijke financiële structuur. Het moet een heel transparante structuur worden die voorziet in een wijdverspreide overvloed om de ontelbare fouten van een beperkt geldsysteem te herstellen. Jullie huidig systeem is in feite een enigszins ‘legaal’ verpakt zwendelsysteem (piramideconstructie van Charles Ponzi in 1920) dat ontworpen is om de armen met schulden op te zadelen en de rijken steeds rijker te maken. Het stortte in als gevolg van de inhalige hebzucht en egoïsme van de degenen die het systeem controleren. Een andere factor was het eerder genoemde geloof in onfeilbaarheid dat deze elite was aangepraat door hun duistere opperheren - de Anunnaki. Deze overmoed is de oorzaak van hun val. Overal rondom jullie zie je de verschrikkelijke resultaten van dit ongebreidelde egoïsme. In dit groeiende machtsvacuüm stromen de oplossingen binnen die door onze aardse bondgenoten zijn voorgesteld. Onlangs resulteerde het toenemende teamwerk tussen bepaalde banken en naties in kansen voor de aardse bondgenoten om belangrijke invloedrijke posities in te nemen en dit werd niet opgemerkt door de duistere kliek tot het te laat was.

In de huidige periode consolideren we onze winst in de voorbereiding van het vrijgeven van de welvaartsfondsen en het opzetten van strategieën en plannen om de regeringen en financiële stelsels die jullie wereld de laatste paar eeuwen hebben gecontroleerd grondig te hervormen. Laat het duidelijk zijn - een allereerste vereiste is de verspreiding van informatie in de publieke arena aangaande het wie, wat en hoe, en waarom we plotseling een nieuwe richting inslaan. Deze operatie begint daarom met een reeks aankondigingen van de nieuwe tijdelijke regeringen. De oude manieren moeten openlijk besproken, de misdaden onthuld en de voorgeschreven straf op een duidelijke, heldere manier uitgelegd worden. Daarna moet een geschikt legaal proces vastgesteld worden. Het moet een tijd worden waarop de juiste dingen gedaan worden, het mag niet uitmonden in een show van onbeheerste emoties. En wanneer eenmaal de ‘opbergkasten’ geruimd zijn, moeten jullie verdergaan met het introduceren van technologieën en de publieke onthulling van ons hulpvaardig bestaan. We willen graag met jullie samenwerken op een manier die zowel therapeutisch als verheffend is voor wie je in werkelijkheid bent.

We beseffen dat het laatste idee voor de meesten van jullie nogal ketters klinkt. Jullie zijn grootgebracht in een heel barbaarse en wrede cultuur, een cultuur die de ‘werkelijkheid’ ziet door een lens van xenofobie (vreemdelingenhaat). Jullie media bespelen jullie angsten door de ‘buitenstaanders’ (buitenaardsen) als sinistere binnendringers met slechte bedoelingen te portretteren! Het wordt hoog tijd dat jullie je buitenaardse afkomst leren kennen en in contact komen met een geschiedenis die totaal anders is dan je op school hebt geleerd. De schok zal voor je vooroordelen eveneens enorm zijn. Wij hebben jullie gedurende millennia bestudeerd en kennen jullie diepste angsten en talrijke onzekerheden. Het verbeelden van onze komst is niet zo moeilijk, maar om het in werkelijkheid te ervaren dat is wel iets anders! We hebben dit experiment bij talrijke gelegenheden uitgevoerd en hebben jullie afkeer voor deze ervaring waargenomen. Daarom hebben we een publieke, door de regeringen geïnitieerde erkenning van ons bestaan opgesteld. Hierna kan een meer openlijke interactie tussen ons plaatsvinden.

In de periode die voorafgaat aan onze komst, kunnen de mensen van jullie wereld gewend raken aan het feit dat wij er zijn en dat onze bedoelingen goed zijn. Slechts dan kunnen we onze interactie met jullie vergroten. Deze tijd kan gebruikt worden om elkaars overtuigingen te verkennen en bepaalde algemene misvattingen te corrigeren. In deze sfeer kunnen de landingen gemakkelijker plaatsvinden, waardoor de angsten die bij vorige pogingen optraden voorkomen worden. Laat het duidelijk zijn – het eerste contact gaat over het verenigen van families, dat wil zeggen dat jullie ruimte- en spirituele families zich opnieuw met jullie willen verbinden om jullie huidige illusionaire angsten te transformeren naar de Liefde die echt tussen ons bestaat. Het is ook de enige geschikte voorwaarde voor de snelle bewustzijnsverandering die jullie binnenkort gaan meemaken. Deze bewustzijnssprong is de belangrijkste reden achter de diepe transformaties die jullie nu ondergaan en is een wezenlijk bestanddeel van dit massale eerste contact.

Wanneer jullie toewerken naar een bewustzijnsverhoging, ondervindt je lichaam ook grote veranderingen. Dit betreft de introductie van nieuwe chakra’s waardoor deze opnieuw verbonden worden met de meridianen in je lichaam. Hierin bevinden zich de knooppunten die met de bovenste en onderste delen van je brein verbonden zijn. Jullie zijn schepsels die in een wereld leven van fysieke gevoelens die, voor het grootste deel, een lagere vibratie hebben. Nu bewegen jullie je naar een hoger gebied waardoor je emotioneel lichaam op een heel andere manier opnieuw met jou verbonden wordt. Dit is dan ook de reden dat jullie door een periode gaan van vreemde hoofdpijnen, waarbij de heftigheid afhangt van hoelang jij je al in een bewuste staat bevindt. Met andere woorden – degenen die nog slapen zullen het zwaarder te verduren krijgen. De Hemel moet jullie lichaamsprocessen aanpassen volgens de eisen die aan de volgende fase van je bewustzijnsontwikkeling gesteld worden.

Het is tijd voor de Hemel om jullie transformatie te versnellen teneinde jullie naar een basisniveau te brengen om gereed te zijn voor de komende gebeurtenissen - van vlak na de aankondigingen tot het tijdstip waarop jullie verhuisd worden naar enerzijds jullie binnenaardse verblijven of anderzijds naar de thuiswereld van jullie moederschepen. Dit moet een opwindende en verblijdende tijd worden. De hele procesdure is echter grotendeels afhankelijk van de mate waarin jullie gereed zijn voor de vele veranderingen die met jullie en jullie werkelijkheid gebeuren. Besef wel dat jullie werkelijkheid het gemak of de opwinding reflecteert die door jullie collectieve zelven wordt ervaren en dus zal de een meer moeilijkheden beleven dan de andere. We zijn hierop voorbereid en we zullen meer hulp verlenen bij degenen die het hiermee moeilijk hebben. Dit houdt niet in dat er iemand zal zijn die niet de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft!

Het eerste contact vordert in het algemeen behoorlijk. Wij volgen jullie veranderingen nauwlettend en verzekeren dat jullie allen gereed zijn voor datgene wat jullie te wachten staat nadat de massalandingen hebben plaatsgevonden. Deze operatie heeft de onvoorwaardelijke toewijding nodig van onze enorme staf en dankzij de fluïde groepsdynamiek zijn we op koers en gereed om alles te doen wat nodig is om onze missie met succes uit te voeren. De Hemel controleert elke beweging van ons en geeft ons met Liefde en gratie de mogelijkheid om alles wat essentieel lijkt te zijn als voorbereiding uit te voeren. We monitoren de constante wisseling van het personeel en handhaven het hoge professionele niveau waar we zo trots op zijn. Het gaat niet alleen over de hereniging, het is ook een missie om jullie zover te krijgen dat jullie je wonderbaarlijke bijdrage kunnen leveren ten behoeve van deze galaxy en de totale Schepping!

Vandaag besteden we opnieuw aandacht aan datgene wat op jullie wereld gebeurt. Wij zijn trots op jullie allen! Wij kijken uit naar de feitelijke dag van het eerste contact en naar alles wat vervolgens met jullie besproken gaat worden. Denk maar eens aan de magnifieke avonturen en ervaringen die jullie te wachten staan! Besef beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze rijkdom en eeuwige welvaart van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS