Volgers

PUTIN

woensdag 12 augustus 2009

AUGUSTUS 11, 2009

De omvang van de abnormale activiteit in jullie atmosfeer, oceanen en op jullie land dwingt jullie wetenschap hun fundamentele theorieën te heroverwegen...


Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

8 Ben, 16 Pop, 5 Caban (11-8-2009)

Selamat Jarin! Op deze bijzondere dag komen wij weer met nieuwe informatie! Overal gaat jullie wereld door een reeks belangrijke veranderingen. Deze veranderingen in jullie werkelijkheid zijn de http://earthharmonics.blogspot.com/2007/05/atlantis-and-earth-grid.html voorbode naar een totaal getransformeerde wereld. Dit betreft de manier waarop jullie planetair netwerk wordt aangepast. Het vroegere volledig bewuste netwerk begint in jullie atmosfeer te verschijnen als vreemde getimede patronen die in het begin verbonden lijken te zijn met de energiestromen die afkomstig zijn van de zon. In feite zijn dit energetische draaikolken die de belangrijkste knooppunten verspreiden die verankerd moeten worden in het nieuwe volledige bewuste web wanneer eenmaal de Zon en Moeder Aarde terugkeren naar het volledige bewustzijn. Deze rasters zullen overal op de planeet verschijnen en zullen gekoppeld worden aan het nieuwe elektro-zwaartekracht netwerk dat het nieuwe gerevitaliseerde zonnestelsel op zijn plek houdt. Dit proces betreft de interdimensionale krachten die nog niet door jullie wetenschappers worden begrepen. Wanneer hun denken zich eenmaal buiten het huidige kwantumraamwerk verplaatst naar een echt spiritueel en holistisch concept van het fysische universum, kan deze ‘vreemdheid’ of afwijking door hen worden begrepen.

Zodra jullie je naar een hogere bewustzijnsorde gaan bewegen, beginnen jullie te beseffen dat deze materiële Schepping feitelijk een soort ‘geordende willekeur of onvoorspelbaarheid’ is. Hoewel dit een paradox lijkt, gebruiken jullie dit concept op veel terreinen. Een fractal, ‘wollige logica’ en een aantal andere dergelijke toepassingen zijn een goed begin. Een andere benadering is te begrijpen dat alle aspecten van de fysische wereld op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn. Enorme patronen die niet met elkaar verbonden lijken, zijn dit in werkelijkheid wel omdat zij interdimensionaal verbonden zijn. Goddelijk Licht en Liefde zijn de middelen waardoor dit alles vanaf het begin gemanifesteerd werd. Eén zogenaamd vaststaand feit dat jullie los moeten laten is de bespottelijke Big Bang scheppingstheorie. De schepping begon als een serie samenhangende, geïntegreerde toestanden die alles manifesteerden wat jullie zien of nog niet kunnen zien. Uit deze manifestatiestaten ontstonden de spirituele krachten die ons allen het leven gaven. Dus … er is een goddelijk plan dat ons leidt en elk moment zijn magie uitwerkt. Ons aandeel is deze patronen volledig gewaar te worden en onze eigen magie toe te passen om de majesteit – dat is de Schepping – te ontvouwen.

De Schepping is een combinatie van unieke elementen die verenigd zijn door middelen die ‘vreemd’ lijken en toch op de lange duur definieerbaar zijn. Ze werken op een zeer voorspelbare wijze. Wanneer we dit beseffen kunnen we deze patronen opnieuw creëren in materie en een zeer geschikte en zeer natuurlijke technologie ontwikkelen. Een duidelijke indicator van primitieve technologie is dat deze, zelfs als dit de efficiency verhoogt, in toenemende mate tegen de natuurlijke patronen van de natuur inwerkt. In jullie geval is dit duidelijk te zien hoe jullie technologieën zich, vanuit de eenvoudige gereedschappen van jullie voorouders, ontwikkelden tot die van jullie huidig elektronisch tijdperk. Jullie verschillende disfunctionerende sociale modellen zijn voor een belangrijk deel hiervoor verantwoordelijk, maar jullie kijken ook niet naar de onderliggende ‘willekeurige’ patronen die de natuur vormen, doch zoeken daarentegen naar manieren om de natuurkrachten te controleren of tenminste meester te worden. Dit wordt nu terecht gezien als een zichzelf vernietigende basisfilosofie die jullie erfden van jullie toenmalige opperheren, de Anunnaki. Nu jullie ontwaken worden jullie gedwongen veel van dit soort denkbeelden te heroverwegen om de weg te plaveien voor een nieuw, meer holistisch model.

Dit nieuwe model begint langzamerhand gebruikt te worden in alle verschillende disciplines van jullie huidige wetenschap. Onderzoekers beginnen in te zien dat ontdekkingen in het ene gebied vaak van meer belang zijn op een ander terrein, en los staan van een wetenschappelijke discipline. Deze kruisbestuiving is een vitaal element in jullie speurtocht naar een nieuw model. Wetenschappers en veel interdisciplinaire onderzoekers komen op internationale conferenties bijeen en voegen deze puzzelstukjes samen. Jullie werkelijkheid is duidelijk aan het veranderen en deze wetenschappers documenteren tot in detail de omvang en snelheid van deze wereldwijde verschuivingen. Wanneer jullie bewustzijn toeneemt, wordt het iedere niet direct betrokken waarnemer duidelijk dat jullie nu veel meer bereid zijn om concepten te overwegen die voorheen direct door jullie zouden zijn verworpen. Dit opent een samenwerking tussen wetenschappelijke denkers en onderzoekers met speculatieve en ongefundeerde hypothesen.

Deze versoepeling in een harde consequente houding sluit aan bij de natuurlijke veranderingen die op jullie wereld worden waargenomen. De omvang van de abnormale activiteit in jullie atmosfeer, oceanen en op jullie land dwingt jullie wetenschap hun fundamentele theorieën te heroverwegen. Tevens is het aantal anomalieën die in de kosmos vastgesteld wordt kleiner dan die werkelijk op jullie wereld plaatsvindt! De integriteit van jullie wetenschappen, zoals jullie deze kennen, bezwijkt en toch belijden hun leden publiekelijk een reeks overtuigingen die niet langer geldig zijn. Deze tweedeling kan niet veel langer duren. Vervolgens kunnen de veranderingen die jullie overkomen niet langer versluierd blijven door een massale wetenschappelijke geheimhouding. De waarheid moet onthuld worden en een nieuw model dient officieel bekend gemaakt worden. Tot dat moment dienen deze nieuwe mogelijkheden van onderzoek als voedsel voor jullie eigen onderzoek naar de waarheid over wat er werkelijk met jullie en jullie werkelijkheid gebeurt. Inderdaad, een cruciaal keerpunt in verandering manifesteert zich overal op jullie planeet.

Op alle gebieden van spiritueel en holistisch onderzoek zien we een nieuw traject voor de wetenschap. Normaliter zou een dergelijke grote sprong in het hele wetenschappelijk denken decennia, zelfs eeuwen duren om tot een nieuwe consensus te komen. Een van de factoren die deze ommekeer teweegbrengt is het gevolg van de enorme hoeveelheid nieuwe gegevens en het aantal prominente onderzoekers die verklaren dat er een geheel nieuwe structuur nodig is om het nieuwe bewijsmateriaal uit te leggen en te integreren. Alles bij elkaar dreigt een patroon van onderling verbonden gebeurtenissen samen te vallen. Het resultaat zal zijn de verklaring van een nieuwe reeks waarheden, wat versterkt wordt door het groot aantal verschijningen van ons in jullie luchten. Inderdaad, bevestiging van onze welwillende aanwezigheid lijkt het veranderingspunt te zijn van wat nu gereed is om te verschijnen. In het kort – de wereldvisie van jullie samenleving staat op het punt van barsten!

Deze controleerbare verandering van jullie werkelijkheid op alle fronten kan niet langer verborgen blijven. Elke resterende ontkenning is niets anders dan een alles of niets poging van de machthebbers om aan de macht te blijven. Wanneer de macht en geloofwaardigheid steeds sneller uit hun greep verdwijnt, komt er een tijd dat deze wanhopige houding zichzelf beschadigd en moet een oprechte, officiële erkenning van de nieuwe status quo plaatsvinden. Jullie bevinden je momenteel te midden van dit speciale moment. Onze toegewezen rol is eenvoudig deze erkenning en de machtswisseling aan te moedigen die daarna zeker zal volgen. In deze opwindende nieuwe omgeving kunnen de wijzigingen die jullie wereld snel zullen veranderen plaatsvinden. Wanneer dit zich afspeelt kan de gelegenheid om onze aanwezigheid officieel bekend te maken aangegrepen worden. Het eerste contact kan dan natuurlijk volgen en dan komt er een eind aan jullie huidige dwaas ritje in de achtbaan!

Dit moment in jullie geschiedenis kan beschouwd worden als een tijdperk waarin de mensheid enkele fundamentele waarheden leerde aangaande zichzelf en in staat was deze enthousiast te accepteren. Het is niet gemakkelijk om, in een beperkte bewuste staat, de komende wonderen van het volledige bewustzijn voor te stellen. Dit vereist een rumoerige instorting van jullie werkelijkheid, in balans gehouden door een visie van de nieuwe werkelijkheid die de oude vervangt, een visie die we steeds in onze berichten hebben willen beschrijven. De Schepper heeft een plan dat verlangt dat jullie terugkeren naar het volledige bewustzijn. Dus … alle machinaties van het duister kunnen onmogelijk verhinderen wat voor jullie bepaald is. Wij zijn hier om de realisatie van de plannen te verzekeren en jullie te leiden, met de leiding van de Hemel, naar jullie glorieuze bestemming!

Vandaag spraken we over de vele redenen waarom de positieve transformatie van deze werkelijkheid onvermijdelijk is. Het Goddelijke heeft jullie naar een punt gebracht waarop een serie prachtige transformaties gaan plaatsvinden. Dit betreft een massaal eerste contact met ons en jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn! Beseft, beste mensen, in jullie hart der harten dat de eindeloze rijkdom en eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS