Volgers

PUTIN

donderdag 27 augustus 2009

AUGUSTUS 25, 2009

Nu bereiden we jullie feitelijk voor om jullie letterlijk verder te duwen naar een punt waarop jullie een technologie meester worden en een bewustzijnsstaat die, in jullie huidige toestand, een bijna onmogelijk sprookje lijkt te zijn!
Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation


9 Manik, 10 Uo, 5 Caban (25 augustus 2009)


Selamat Jarin! Hier zijn we weer met meer informatie voor jullie. Waar we ook kijken op jullie wereldbol, overal is nood en pijn. Dit doet ons zeer. Jullie hebben veel voor je kiezen gehad in het laatste jaar, maar gebeurtenissen zijn op komst die een eind zullen maken aan die enorme misstanden. Onze aardse bondgenoten hebben veel bereikt en ondanks grote verschillen zijn ze dicht bij het bereiken van hun doelen. Hun activiteiten zullen een groot aantal cruciale operaties realiseren die hun succes kunnen verzekeren. Houd in gedachten dat jullie wereld lang onder heerschappij stond van een duistere groep manipulerende machthebbers die met hun onredelijk gedrag oorlogen, economische depressies en burgerlijke onrust in alle delen van jullie wereld veroorzaakten. Het is geen gemakkelijke taak om jullie van deze ellende te verlossen en zijn verschrikkelijke gevolgen naar iets heel anders om te zetten. En toch zijn onze aardse bondgenoten door hun volharding erin geslaagd dit kwaad te ontrafelen om zijn walgelijke, geheime vertakkingen te onthullen. Zij hebben ook een geweldige hoeveelheid juridisch bewijsmateriaal verzameld waardoor een reeks mondiale gerechtelijke processen van een ongekende omvang op de juiste wijze kunnen worden berecht. Hun bijzonder werk gaat veel verder dan het louter aanstellen van overgangsregeringen!

Een nieuw en werkelijk ethisch systeem van ‘gewoonterecht’ dient opnieuw officieel geïntroduceerd te worden in jullie wereld. De opkomst van ‘statutair recht’ (rechtspraak op basis van wetgeving door het parlement) en haar schadelijke gevolgen voor jullie mondiale samenleving moet worden gerectificeerd. Hiertoe werd een wereldwijd team aangesteld dat diepgaande connecties had met talrijke Internationale Gerechtshoven. Deze actie is verbonden met het aan de macht brengen van talrijke overgangsregeringen, die als hoofddoel hebben het juridisch vervolgen van duizenden individuen die optraden als functionarissen voor de onwettige en verzonnen ‘oorlog tegen het terrorisme’. Dit proces is op dit moment nog steeds bezig. Elke dag worden nieuwe verdachten toegevoegd aan de reeds overvolle lijsten. Een van de doelen van dit alles is om op een legale en ethische grondslag met deze regeringen te beginnen. De uitgesproken immoraliteit van de laatste 13 millennia kan niet genoeg benadrukt worden! Deze schoonmaakoperatie kan nieuwe regeringen installeren die echt gebaseerd zijn op vrijheid, rechtvaardigheid en persoonlijke soevereiniteit. Het in praktijk brengen van functioneel ethisch handelen door mensen die een republiek leiden kan hiertoe dienen en de mondiale overvloed kan ongehinderd verspreid worden.

Deze overgangswereld is de beste omgeving voor het aankondigen van ons bestaan en voor het uitvoeren van een reeks projecten die jullie wereld het beste kan voorbereiden op het eerste contact. Onze aardse bondgenoten en wij weten echter dat de Hemel een specifiek tijdschema bezit voor de feitelijke eerste-contact-operatie. Als gevolg hiervan hebben wij gezamenlijk gewerkt aan de resterende kinks of kronkels in onze procedures en hebben vastgesteld dat alles tijdig kan plaatsvinden in de nog resterende tijd. Veel van wat wij hebben bereikt en onze plaats in het proces van realisering is het gevolg van onze toewijding. Veel juridische grondwerk is gedaan en het hele mondiale juridisch systeem erkent wat wij bijeengebracht en samengesteld hebben. Diverse onderling verweven onderzoekingen hebben de grote geheimen van de duistere kliek blootgelegd waardoor het klimaat wordt gecreëerd voor haar juridische val uit de macht. Toen dit gedaan was, brachten wij gezamenlijk onze operaties in stelling die binnenkort ons succes zullen verzekeren. Ondertussen houden we toezicht, participeren en maken alternatieven voor het eerste contact. Het zal duidelijk zijn dat de aankondigingen zo snel mogelijk de mondiale geheimhouding van UFO’s zullen beëindigen.

De Hemel wenst dat de UFO cover-up direct en volledig ons bestaan bekendmaakt en onze hulpvaardige missie voor een open contact met jullie. We hebben deze kwestie besproken met vele regeringen op jullie wereld en, natuurlijk, uitvoerig met onze aardse bondgenoten. Een van de belangrijkste obstakels voor het eerste contact blijft de vreemdelingenhaat die een deel van jullie bevolking beheerst. Deze ongefundeerde angst wordt versterkt door de talrijke ‘buitenaardse invasiefilms’, televisieprogramma’s en tijdschriftartikelen die voor een belangrijk deel gesponsord worden door de duistere machthebbers. Deze carnavalachtige sfeer wordt nog eens versterkt door de manier waarop ‘disclaimers’ en sceptische verklaringen van wetenschap en overheid automatisch door jullie media worden overgenomen. Natuurlijk, een vertekening, een vooringenomenheid vond plaats in jullie samenleving waarop sinds kort door bepaalde delen van jullie media wordt gereageerd. Wij zijn blij met deze ontwikkelingen, maar er moet nog veel worden gedaan om de ingeprente vooroordelen binnen een groot deel van de westerse ‘mainstream’ media te herstellen.

Ons doel is een aantal verschillende benaderingen te gebruiken om de resultaten van deze opzettelijke gecreëerde angst die al decennia duurt te neutraliseren. In de veertiger jaren van de vorige eeuw zagen de duistere machthebbers en hun vroegere meesters, de Anunnaki, de cover-up als een noodzaak omdat de verschijning van de UFO’s in jullie luchten een dilemma creëerde die snel moest worden opgelost – de autoriteit die de kliek en hun meesters lang hadden genoten werd namelijk plotseling uitgedaagd! Actie was nodig om de controle te herstellen en deze bedreiging te ontzenuwen. In het begin was de cover-up een middel om dit, zonder tussenkomst van het publiek, geheim te houden. Later werd het en standaard operatie om te verbergen wat er werkelijk gebeurde. Wij keken toe en namen goede nota van wat er werkelijk gebeurde tussen deze duistere manipulators en hun duistere galactische tegenhangers. We wisten dat er binnen een paar decennia een meer actieve reactie op de groeiende cover-up probleem zou moeten volgen. Die tijd van actie is dan eindelijk gearriveerd!

Halverwege de negentiger jaren stapten de duister galactische sterrenstaten, met inbegrip van de Anunnaki, over naar de andere kant. Plotseling werden de vele hindernissen voor onze bemoeienis met jullie zaken verwijderd en konden we deze gelegenheid volledig aangrijpen om onze missie van het eerste contact te vervolgen. Op dat moment kregen we te maken met de groeiende twisten in de vroegere eenheid onder de verschillende duistere machthebbers en door deze instabiliteit moesten we het eerste contact aanpassen. We wilden meer vatbare groepen vinden om meer te leren over wat er op jullie wereld gebeurde. Dit leidde uiteindelijk naar het Akkoord van 1998 tussen onze aardse bondgenoten en ons. We begonnen een duurzame relatie te promoten tussen deze opmerkelijke groepen, hun interessante hoedanigheid van gracieuze individuen, en ons. Hierna volgde een meer dan een decennium durende periode van samenwerking die nu op het punt staat zijn talrijke doelen te bereiken.

Momenteel volgen we met aandacht hoe de verschillende plannen voor het eerste contact zich ontwikkelen. Wij willen ons, bij welk scenario dan ook, in de meest gunstige positie brengen op het moment dat ons tijdschema zijn einde nadert. Daarom hebben wij nogal veel actieteams die betrokken zijn bij het uitvoeren van deze hoofdscenario’s. De Hemel weet dat het eerste contact onvermijdelijk is en dat wij niet eerder vertrekken dan nadat jullie teruggekeerd zijn naar het volle bewustzijn. Dit zonnestelsel verlangt nu dat een volledig bewust en een adequaat getrainde mensheid die de verantwoordelijkheid overneemt. Deze rol van rentmeesters, hoeders wordt nu vertegenwoordigd door de walvissen en dolfijnen van Moeder Aarde en door de Agarthanen van Binnenaarde, maar om succesvol te zijn hebben ze jullie hulp nodig en die kunnen jullie pas verlenen wanneer jullie in het bezit zijn van het volle bewustzijn. En dus doen we er alles aan om te zorgen dat het eerste contact kan plaatsvinden.

He eerste contact wordt normaliter heel anders gedaan. Nu bereiden we jullie feitelijk voor om jullie letterlijk verder te duwen naar een punt waarop jullie een technologie meester worden en een bewustzijnsstaat die, in jullie huidige toestand, een bijna onmogelijk sprookje lijkt te zijn! Sommige van jullie sciencefictionschrijvers en antropologen vermoedden dat voldoend ontwikkelde technologie voor meer primitieve samenlevingen magisch lijkt te zijn. Hetzelfde geldt voor de bewustzijnsniveaus – volledig bewustzijn kan ontstellend lijken voor een beperkt bewuste samenleving, met de ogenschijnlijke angstaanjagende ‘goden’kwaliteiten. Om dit te neutraliseren zijn we met een aantal mogelijke benaderingen gekomen die we in de komende berichten gaan behandelen. Bedenk dat het eerste contact dichtbij is en dat we onze aardse bondgenoten helpen. Verbazingwekkende dingen staan te gebeuren. Wees voorbereid op wonderen!

Vandaag hebben we voortgeborduurd op datgene wat op jullie wereld plaatsvindt. We willen jullie echt duidelijk maken dat het eerste contact ophanden is We houden veel van jullie en wij willen jullie met de gehele menselijke familie en ook met jullie spirituele familie herenigen. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze rijkdom en de eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie bestemd is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS