Volgers

PUTIN

woensdag 19 augustus 2009

AUGUSTUS 18, 2009

We are amused to note the way your astronomers cover up what they observe in the skies night after night. Your solar system is unusually active and a new way of thinking about these intriguing developments is urgently needed...

Update door Sheldan Nidle t.b.v. de Spiritual Hierarchy en de Galactic Federation

2 Ahau, 3 Uo, 5 Caban (18-8-2009)


Gegroet! We komen opnieuw met meer informatie! Zoals jullie weten wordt dit zonnestelsel dagelijks gebombardeerd met grootse zegeningen van Heer Surea en de Hemel. Dit voortdurende neerdalen van hemelse Liefde en Licht heeft de hoeveelheid interdimensionaal Licht doen toenemen naar een werkelijk verbazingwekkende omvang met als gevolg dat de structuur van de ruimte/tijd die dit zonnestelsel omringt letterlijk begint te gloeien. Deze energie verspreidt zich in de fysische rasters van de planeten en produceert een ongebruikelijke atmosferische straling en opwarming en veroorzaakt een sterke verhoging van de atmosferische druk. Deze anomalieën zijn de uitkomst van de ontelbare veranderingen die jullie zonnestelsel transformeren, die elke planeet voorbereidt op het aanpassen van haar huidige bestaanswijze. De basisfrequenties van jullie werkelijkheid worden hoger en beginnen zich opnieuw te verbinden met haar ware holistisch zelf, een proces dat de spirituele communicatie heropent die vroeger vrijelijk stroomde tussen dit aspect van de fysische werelden en de Hemel.

Zodra ook jullie je verbinding met de Geest heropenen, kom je in aanraking met gebeurtenissen en gevoelens die zowel vreugde als pijn brengen, ogenschijnlijk gelijktijdig. Dit komt vanwege het feit dat jullie zowel fysiek als emotioneel ontwaken. Oude ervaringen worden door middel van je vreugde en pijn ontsloten, vrijgemaakt. Deze gebeurtenissen die minstens 13 millennia kunnen teruggaan, worden bewaard in je genen. Alle voorouders hebben, zowel door middel van emotionele en genetische ervaringen, bijgedragen aan degene die je bent. Nu hebben jullie het punt bereikt waarop dit alles, met goddelijke toestemming, geopenbaard kan worden. Daarom krijgen jullie vreemde dromen met waardevolle lessen van je voorouders. Deze opwellingen, die soms werkelijk zwaar en zelf overweldigend waren, zijn nu wat gemakkelijker te hanteren en hierdoor kunnen jullie ze nog eens terugzien om ze op een positieve manier in je psyche te integreren. Dit geeft je de kans meer over jezelf te leren en te ontdekken wat je potentie is. Dus richt je blik niet meer op de pijn, maar neem waar hoe je verandert. Deze spirituele metamorfose onthult het raadsel van je ‘reis’.

Wanneer je in je binnenste en om je heen kijkt, zie je dat de overeenkomstige buitenveranderingen niet alleen in je zonnestelsel plaatsvinden, maar ook bij de Aarde. De ‘mondiale opwarming’ heeft een aantal oorzaken – de twee belangrijkste zijn de nieuwe instroom van energieën, zoals hiervoor vermeld, en de grillige ontwikkeling van de mensheid die Moeder Aarde heeft verwoest. De toename van de mondiale bevolking in de afgelopen decennia is mede het gevolg van het feit dat miljoenen op deze wereld wilden incarneren om als wegbereiders te dienen voor een nieuw tijdperk. Dit nieuwe tijdperk wordt langzaam zichtbaar, ondanks alle pogingen van de oude machthebbers om dit te voorkomen. De Hemel heeft, onder auspiciën van de Schepper, een goddelijk plan voor de mensheid. Maar het is eenvoudig voor de mensen die de benodigde informatie en inzichten missen om te verklaren dat alles wat wij jullie vertellen ongefundeerd is. Welnu, het bewijs staat op het voorhoofd van de ‘neezeggers’ geschreven! Jullie wetenschappen leggen dagelijks miljoenen feiten vast die overduidelijk laten zien dat een dergelijke verandering plaatsvindt en zich versnelt! Bovendien is onze verschijning in jullie luchten een doelbewuste aankondiging van het naderende contact.

Positieve verandering wordt door bijna iedereen op jullie wereld gevoeld en/of waargenomen. De wereld zoals jullie die al eeuwen kennen staat op instorten. Het beloofde ’herstel’ is een illusie. Bepaalde factoren die nu naar voren komen zullen deze ‘visie’ snel doen verdwijnen. Het huidige wereldgebeuren moet zijn beloop hebben, doch binnenkort gebeurt er iets totaal nieuws. Dit wordt de geboorte van een nieuw tijdperk van echte spirituele groei en het verschijnen van de langverwachte dromen over - vrede, welvaart en het einde van de verdeeldheid en diepe twisten die de naoorlogse periode hebben gekenmerkt. Toen we in die tijd hier in grote aantallen arriveerden zagen we dat diverse regeringen, door hun verborgen ‘meesters’, geheime afspraken met de duistere buitenaardse wezens van de Anchara Alliantie waren opgelegd. Ondanks de eerste successen van deze schadelijke strategie, zagen we in het afgelopen decennium dat deze plannen grotendeels geneutraliseerd werden. Nu zitten we in een tussenfase, in afwachting van het moment dat het Duistere Tijdperk verdwijnt en een nieuwe periode van hoop en vernieuwing zichtbaar wordt.

Het eerste contact is een speciale missie voor ons. We hebben het in omvang en schaal zien groeien. Het heeft ons geïnspireerd en geholpen bij het leerproces over jullie en over de unieke omgeving waarin jullie leven. Amerika kwam gedurende twee eeuwen in beeld als een groot experiment in vrijheid en als het speciale kind van Saint Germain. Tijdens de groei van Amerika, en speciaal tijdens de afgelopen 150 jaar, kreeg deze in toenemende mate last van ‘scheurbuik’, een ziekte die tot op de dag van vandaag haar oprichtingsstructuur bedreigde en door een binnenlandse hebzucht die haar grondprincipes aantastte en haar veranderde in een monster dat nu gevreesd en gehaat wordt door velen op jullie wereld. De stille revolutie van onze aardse bondgenoten staat op het punt deze verderfelijke ziekte en de hebzucht te genezen die bijna deze kostbare planeet hadden vernietigd. Wij zijn gekomen om toezicht te houden op de vele goddelijke decreten die moeten leiden naar het nieuwe tijdperk voor de mensheid en om de laatste stappen uit te voeren die jullie naar het volle bewustzijn terugbrengen.

Het volledige bewustzijn is het goddelijke doel. De Schepper gaf de opdracht om jullie werkelijkheid te transformeren naar een volledig bewuste wereld. Dit gebeurt nogal snel. Veel verbazingwekkende dingen gebeuren er in de galaxy en in jullie zonnestelsel en deze veranderingen worden door jullie wetenschappers nauwkeurig onderzocht. De werkelijkheid die jullie momenteel kennen verandert heel snel. We zien dit alles voor onze ogen gebeuren en observeren nauwlettend hoe de galaxy verschuift naar een verenigde multidimensionale staat. De groeiende activiteit in de galactische kern en de energie die uit de kern stroomt zijn hiervan twee aspecten. Deze enorme energiegolven herordenen de energievelden die de tijd/ruimte samenstellen. Wanneer deze herstructurering verdergaat, manifesteert de galaxy haar schoonheid in een uiterlijk van schitterende kleuren en ontzagwekkende vormen.

Wanneer deze nieuwe energieën een werkelijkheid binnendringen, is de mate van verandering in de werkelijkheid volledig afhankelijk van de hoeveelheid energie die binnenstroomt. In jullie geval is dit bijna oneindig, en dus wordt verwacht dat de verandering in jullie systeem snel zal gaan. De elektromagnetische en de elektrozwaartekrachtvelden die jullie zonnestelsel bijeen houden worden zo erg vervormd dat zelfs jullie wetenschappers deze verschijnselen in kaart kunnen brengen. Deze effecten zijn in toenemende mate exponentieel en het veranderingspotentieel neemt dienovereenkomstig toe. Het amuseert ons hoe jullie astronomen proberen te verbergen wat zij iedere nacht in jullie lucht waarnemen. Jullie zonnestelsel is ongewoon actief en een nieuwe denkwijze over deze intrigerende ontwikkelingen wordt dringend gewenst. De oude modellen kunnen niet langer gebruikt worden en een veel uitgebreider structuur dient gecreëerd te worden.

De Geest, het grote Licht der Lichten, spreekt rechtstreeks tot je. Het vertelt je dat een tijd van wonderen aangebroken is. Luister naar deze innerlijke stem! Vanuit de Hemel klinkt een oproep die niet tot zwijgen gebracht kan worden. Het heeft je opgeroepen naar deze plek en deze tijd te gaan. Het geeft je de tijd om te zien dat alles wat ooit de werkelijkheid voor je leek te zijn, nu betwist wordt. Je hebt alles onderzocht door middel van boeken, artikelen en het Internet en deze zoektocht heeft je gebracht bij ons. Je vraagt je af waarom we zijn gekomen en waarom regeringen het lef hebben om de werkelijkheid te verbergen. Je hebt ook naar ons gekeken en wilde dat we in het hier en nu zouden landen om alles in een oogwenk te veranderen. Toen je droomde en speculeerde kwam je tot de ontdekking dat een groots goddelijk plan in werking is om aan je wildste dromen en verlangens te voldoen. De tijd voor verandering en voor ons om massaal te landen is nabij.

Vandaag gingen we verder met onze veelzijdige informatie. Er gebeurt veel en de resterende tijd is betrekkelijk gering want het eerste contact heeft een definitief tijdschema. Kijk in je hart en besef dat onze aardse bondgenoten dicht bij hun doel zijn. Daarna gaan wij landen om ons samen te verenigen op een weg dat jullie terugbrengt naar het volle bewustzijn. Besef, beste mensen, in jullie hart der harten dat de eindeloze rijkdom en eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS