Volgers

PUTIN

maandag 10 oktober 2011

August 16, 2011


August 16, 2011
3 Lamat, 1 Uo, 8 Manik


Selamat Jarin! We komen terug met een ander rapport over jullie wereld! Momenteel volgen we een aantal individuele commando-eenheden die zonder aarzeling en illegaal een serie recente overeenkomsten trotseren, die door de meerderheid van landen op jullie wereld ondertekend zijn, en een speciaal aangepaste codicil die pas in de afgelopen week door de Amerikaanse regering werd geratificeerd! Deze militaire groepen staan op het punt geneutraliseerd te worden door onze speciale defensie-eenheid. De vrede op jullie wereld wordt tijdelijk bedreigd. Wij hebben waarschuwingen verzonden naar deze verschillende malafide groepen en hebben hen een datum gegeven voor hun ontmanteling. Wij verwachten hun volledige naleving en een snelle terugkeer naar de oude toestand. Diverse grote landen sturen soortgelijke waarschuwingen naar deze groepen zodra die groepen van deze situatie op de hoogte worden gebracht. Wanneer deze toestand is opgelost willen we absoluut beginnen aan de snelle verspreiding van jullie welvaartsfondsen en met de officiële aankondigingen door jullie nieuwe regeringen. De weg naar onthulling heeft slechts een kleine hobbel ontmoet. Jullie welvaart en jullie nieuw economisch stelsel zijn nog steeds op koers voor de voltooiing van het goddelijk schema dat door de Hemel en Heer Surea is verordonneerd.

Wij volgen onze aardse bondgenoten en zien dat degenen die geselecteerd zijn voor belangrijke kabinetsbenoemingen in de nieuwe tijdelijke overgangsregeringen klaar staan en volledig op de hoogte zijn van wat er van hen wordt verwacht. Een aantal speciale Agarthaanse gezanten evalueren nu hoe deze nieuwe bestuurders moeten functioneren gedurende hun eerste werkweek. Elke gekozen regering moet een aantal taken voltooien. Dit betreft – aankondigingen, speciale orders en een reeks procedures die snel geld pompen in de ‘wegkwijnende’ economieën van jullie wereld. De eerste geautoriseerde stappen van dit nieuwe bestuur zijn bedoeld om de enorme druk van de schulden op jullie wereld te verlichten en tevens om de ‘casinoachtige’ sfeer onder controle te krijgen die een exponentiële jaarlijkse toename van de mondiale schuldratio deed ontstaan. De schulden moeten verdwijnen en diverse gezonde budgettaire regels moeten ingevoerd worden die werkelijk kunnen vaststellen hoe goed elk onderdeel van jullie verschillende nationale regeringen werkt. Het cruciale punt is een verschuiving te realiseren van een ‘bottom line’ (vaste criteria) naar een meer menselijke ‘spirituele lijn’.

Op dit moment veranderen de condities op jullie wereld gunstig. Hoewel de duistere kliek bijna 13 millennia lang jullie beperkt bewuste wereld controleerde, is hun ijzeren greep sterk verminderd. We zien hoe goed onze aardse bondgenoten en hun Binnenaardse familie samenwerken om een wereld te vestigen die jullie nieuw groeiend bewustzijn verdient. Wij hebben natuurlijk onze enorme technologische superioriteit gebruikt om, indien nodig, hulp te verlenen. Het is belangrijk dat het meeste van dit speciale ‘werk’ gedaan werd door degenen die op jullie planeet waren geboren en die de echte en essentiële aard kennen van datgene wat zij willen bereiken. Het verwijderen van die immense hoeveelheid negativiteit uit jullie werkelijkheid kan het beste gebeuren door degenen die het op de een of andere manier hebben meegemaakt. Een ander belangrijk punt is dat het zolang, in feite te lang geleden is dat de volkeren van Binnen- en Buitenaarde als een eenheid samenwerkten. Wij houden toezicht op dit proces en het brengt een grote vreugde in onze harten. De verblijdende profetieën van de Hemel worden inderdaad vervuld. De tijd voor publieke bekendmaking nadert snel.

Onthulling, openbaarmaking is de belangrijkste gebeurtenis die jullie wereld officieel zal veranderen. Wanneer wij op jullie schermen verschijnen en overal op jullie planeet gehoord worden, zal de werkelijkheid waarin jullie sinds je kinderjaren woonden, onveranderlijk anders zijn. De vele mythen over wie jullie zijn, samen met de quasi-wetenschappelijke overtuigingen over jullie afkomst, zullen snel ter ziele gaan. Jullie zullen dan je echte geestelijke oorsprong ontdekken en jullie schitterende plek in de kosmos. Het eerste contact gaat over een geweldige transformatie van jullie werkelijkheid en van jullie. Dit proces zal plaatsvinden met een serie snelle schokken, die wij en de Agarthanen langdurig en diepgaand hebben besproken met jullie Verlichte Leraren. Deze gesprekken leidden er toe dat we een serie speciale uitzendingen plannen, waarmee we gaan beginnen zodra de onthulling publiekelijk is bekendgemaakt. Deze boodschappen moeten op een bepaalde manier gebracht worden zodat deze voor jullie schokkende informatie duidelijk en geruststellend overkomt. Jullie zullen in een toestand van vreugde en een zekere verwarring geraken wanneer de enorme gouvernementele agenda wordt onthuld. Wij moeten voorzichtig zijn en deze momenten gebruiken om jullie voor te bereiden op het eerste contact.

Onze zegen hebben jullie! Wij zijn de Verlichte Leraren! Momenteel hebben wij een aantal illegale militaire groepen gedwongen zich terug te trekken zoals bevolen door de regeringsleiders van een aantal getroffen landen. Deze militaire eenheden dreigden niet alleen de diverse overeenkomsten te trotseren die de weg moesten effenen voor een nieuw bestuur, maar konden ook voor vertraging zorgen en een plotselinge verandering afdwingen in de manier waarop dit nieuwe bestuur zou worden geïmplementeerd. Onze Agarthaanse familie konden hen tot overgave dwingen en daardoor een eind maken aan alle eventuele mogelijkheden van deze gebeurtenis. We bereiden ons nu voor op een snelle verspreiding van de fondsen, en het vaststellen van een datum voor de eerste nieuwe regeringsverklaringen die een eind zal maken aan de huidige mondiale schuldencrisis en het introduceren van het nieuwe monetaire stelsel voor jullie wereld. Wanneer eenmaal deze economische en monetaire hervormingen aan de gang zijn, willen de regeringen starten met het proces van de officiële publieke bekendmaking. Dit zal beginnen met een speciale nieuwsconferentie gehouden door de nieuwe Amerikaanse President.

Deze nieuwsconferentie is buitengewoon cruciaal. Het zal de Galactische Federatie en Binnenaarde introduceren bij de volkeren van jullie wereld. Bewijsstukken en top-secret materiaal zullen worden onthuld bij het begin van deze nieuwsconferentie. Deze opening zal het toneel plaatsen voor soortgelijke nieuwsevenementen die in andere delen van jullie wereld gehouden zullen worden. De onthulling zal worden aangekondigd met een algemene oproep tot mondiale samenwerking en tot het vrijgeven van een rijkdom aan geavanceerde technologie. De wereld moet het conflict loslaten en zich voorbereiden om onze Binnenaardse en Ruimtefamilies te verwelkomen. Tijdens deze persevenementen zullen diverse spirituele verschijnselen plaatsvinden die wij, jullie Verlichte Leraren, absoluut op jullie wereld willen manifesteren. Deze nieuwe werkelijkheid is een ervaring van bewustzijn en van de geest – beiden moeten gelijkelijk besproken worden. Deze educatieve programma’s zullen slechts het begin zijn van gebeurtenissen die leiden naar het eerste contact!

Het eerste contact is het volgende belangrijke keerpunt voor jullie werkelijkheid. Het opent de wegen naar het volle bewustzijn en het volledig terugkrijgen van informatie over jullie afkomst en jullie goddelijke bestemming. Onze heilige taak als jullie Verlichte Leraren is zowel provider als prototype voor jullie te zijn. De Hemel heeft een proces in werking gesteld om jullie terug te laten keren naar je volledig potentieel zelf. Dit proces is fundamenteel verdeeld in twee fasen - de fase vóór en na het eerste contact. Deze fasen zijn ook de momenten waarop het duister begint af te nemen en niet langer levensvatbaar is in jullie werkelijkheid. Het moment arriveert in jullie geschiedenis waarop de oude percepties hun macht over jullie verliezen en waarop onze begeleiding en wijsheid eindelijk een sterk en zichtbaar deel zal worden van hoe jullie je wereld zien. Het Tijdperk van Licht en van verlichting is gearriveerd!

Vandaag hebben wij onze dialoog met jullie over bewustzijn en eerste contact voortgezet. Jullie wereld bevindt zich in een proces van verschuiving. Het afnemen van het duister is serieus begonnen. Jullie worden opnieuw verwelkomd in de schoot van de galactische mensheid. Eindelijk is het moment voor dit grandioze feest gearriveerd! Besef, beste familie, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS