Volgers

PUTIN

maandag 10 oktober 2011

September 13, 2011


September 13, 2011
5 Cib, 9 Zip, 8 Manik


Dratzo! Wij zijn er weer! Jullie wereld bevindt zich in een overgangstoestand tussen de oude en de eerste aanduiding van de nieuwe werkelijkheid. Velen op jullie wereld die betrokken zijn bij de uitvoering van deze veranderingen willen heel graag dat alles op een juiste manier gebeurt. In onze ogen is het echter belangrijker om gewoon verder te gaan en de vereiste aanpassingen te doen zodra dit nodig is. Onze aardse bondgenoten krijgen hierover een goed advies van onze Agarthaanse familie en wij zorgen ervoor dat de eerste implementatie snel en met succes wordt uitgevoerd. Wat gedaan wordt is werkelijk uniek in jullie recente geschiedenis, maar wat dit betreft is het belangrijk te weten wanneer je moet handelen en wanneer je datgene moet loslaten wat jullie zo ijverig hebben gecreëerd. Onze verbindingsteams zijn ervan overtuigd dat het moment is aangebroken voor deze moedige actie, en wij zijn volledig voorbereid en staan klaar om alles in beweging te zetten om het nieuwe financiële stelsel te manifesteren en de vele nieuwe overgangsregeringen te installeren. Deze nieuwe regeringen zijn een essentiële voorwaarde voor een publieke bekendmaking en deze onthulling is zo belangrijk voor de voltooiing van de eerste-contact-missie.

Openbaarmaking is een formele aankondiging dat met veel fanfare moet gebeuren wanneer eenmaal de financiële, monetaire en bestuurlijke herstructurering van het beleid wordt aangekondigd en uiteengezet door de overgangsregeringen. We denken dat deze fase ongeveer 10 tot 14 dagen in beslag zal nemen. Wanneer deze onderwerpen volledig zijn uitgelegd en geïmplementeerd, kunnen deze regeringen overstappen naar het onthullen van alle relevante informatie. Dit duurt ongeveer twee of drie dagen van publieke aankondigingen en open persconferenties door de diverse ministeriële vertegenwoordigers van de nieuwe regeringen. Deze besprekingen zullen ook gaan over het bekendmaken van het bestaan van Agartha. Jullie binnenaardse familie kan dan deelnemen aan de wereldwijde uitzendingen die we zullen verzorgen nadat officiële openbaarmaking is voltooid. Deze uitzendingen zullen door ons bij jullie worden geïntroduceerd, en daarna zullen we ook alle aspecten van het eerste-contact-scenario behandelen. Dit zal worden ondersteund en versterkt door openlijke verschijningen van onze vloot en door gezamenlijke uitzendingen van de nieuwe regeringen en van onszelf.

Na publieke bekendmaking en de daarbij behorende uitzendingen, zullen we het werk van jullie regeringen versnellen door het binnenbrengen van onze verschillende technologieën. Ons plan is om jullie allen te voorzien van een apparaat dat kan repliceren/kopiëren en we willen ook de distributie- en trainingsfase binnen één maand na de start van dit project voltooien. Onze trainingsfase zal ondermeer vergezeld gaan van speciale video’s en daarbij behorende apparatuur. Geen ander soort programma, behalve die voor deze video’s, zullen vertoond worden op jullie televisies tot het moment dat onze technici bevestigen dat jullie volledig vertrouwd zijn met het bedienen van een replicator. We moeten er absoluut zeker van zijn dat deze apparaten op de juiste manier werken; het niet volledig begrijpen van de operationele parameters heeft tot gevolg dat het apparaat wordt teruggenomen, omdat deze Lichttechnologie niet misbruikt mag worden. Het is belangrijk dat deze eerste stap in de technologieverspreiding goed en op de juiste manier gebeurt, want het zal daarna snel gevolgd worden door zelfs meer geavanceerde concepten en apparaten, wanneer eenmaal een consequent verantwoord gebruik van Lichttechnologie in jullie collectief handelen volledig is geïntegreerd.

In de periode die volgt onmiddellijk na het eerste contact zullen jullie ons en zullen wij jullie leren kennen. Jullie wereld wordt voorbereid om een nieuwe werkelijkheid te accepteren, en onze rol hierin is jullie te tonen dat deze nieuwe werkelijkheid niet langer jullie ruimte-, binnenaardse en de hemelse familie buitensluit. Jullie zullen de gelegenheid krijgen om jezelf voor te bereiden op een bewustzijnsniveau waarvan jullie je nauwelijks een voorstelling kunnen maken, en wat dit betreft ligt er een geweldige taak op ons te wachten. Dit is dan ook de reden waarom het raadzaam is dat we nu al met dit proces gaan beginnen en niet langer het onvermijdelijke blijven vertragen. Onze verbindingsteams zijn vastbesloten deze overgangsperiode zo soepel mogelijk te laten verlopen, en onze aardse bondgenoten hebben de aanzienlijke hulpmiddelen van onze Agarthaanse familie in hun midden. Wij allen wensen vurig dat jullie je nutteloze zorgen vergeven en vergeten en dat jullie je moedig en vol vertrouwen storten in deze opwindende nieuwe tijd in jullie geschiedenis! Nu zullen jullie ontdekken dat de laatste stappen naar het volledige bewustzijn genomen zijn, en dat het enige dat nog overblijft is - jullie nieuw wereldvisie te gebruiken om een wonderbaarlijk nieuw leven voor de mensheid op de Aarde te creëren!

Gezegend zijn jullie! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij komen op deze dag met groot nieuws! De tijd om jullie nieuwe werkelijkheid te manifesteren is gearriveerd! Onze medewerkers zijn aan een laatste procedure begonnen om de welvaartsfondsen beschikbaar te stellen. Deze operatie leidt ook naar nieuwe regeringen en naar de speciale uitzending door de nieuwe Amerikaanse president die een nieuw monetair en financieel stelsel zal aankondigen. Het nieuws van de valuta’s, die op kostbare metalen zijn gebaseerd, betekent de start van de stabiliteit voor de Amerikaanse dollar en het harmoniseren van een aantal vergelijkbare valuta’s die de graadmeter worden voor een mondiale welvaart. Natuurlijk wordt hieraan nog toegevoegd het programma van het wereldwijde kwijtschelden van schulden. Deze programma’s zijn slechts het begin van vele andere die de nieuwe welvaart creëren zoals door de Hemel is beloofd. Jullie rol hierin is deze verspreiding van overvloed te steunen met de grote hoeveelheden geld die onder jullie gedistribueerd gaat worden.

Dit vele geld wordt jullie gegeven om overvloed te zaaien in jullie wereld, waardoor jullie dus helpen om de belangrijkste oorzaken van gebrek en beperking in jullie huidige werkelijkheid uit te bannen. Wij moedigen jullie aan om naar de letter onze intentie te volgen en voorspoed te brengen bij iedereen! Dit zal een snel proces zijn, wat nog eens versneld gaat worden door de bekendmaking van onze ruimte- en binnenaardse families. Samen met de Hemel en zijn enorme rijken, moet de Galactische Federatie het voornaamste instrument worden van bewustzijnsverandering. Zodra jullie materiële ontbering is opgelost, brengt de volgende stap jullie in een bewuste eenheid met jullie medemensen en vormen jullie een innerlijke verbinding die Gaia en haar diverse ecosystemen in stand kan houden. Hierdoor ontstijgen jullie het beperkte bewustzijn en beginnen jullie je overgang naar het volledige bewustzijn te accepteren. Op dit punt hebben jullie het moment van jullie metamorfose bereikt.

Jullie metamorfose is een zeer speciale, door de Hemel gezonden, gebeurtenis. Lang geleden, in de laatste dagen van Atlantis, werden experimenten uitgevoerd die de mensheid reduceerde naar zijn huidige niveau van beperkt bewustzijn, wat uiteindelijk resulteerde in een groep van 15.000 mensen die getraind waren om de ‘huisdieren’ te worden van de geselecteerde leden van de heersende clans van Atlantis. Dit project werd ingehaald door een ramp die de overlevenden van hun thuislanden stuurde naar de bodem van de oceaan. Jullie voorouders werden vastgehouden in een speciaal laboratorium dat, indien nodig, functioneerde als een groot schip. En op die manier overleefden ze, en werden uiteindelijk door de Anunnaki verspreid over de planeet. Nu, na 13 millennia en verscheidene mondiale rampen later, hebben jullie je vermenigvuldigd tot bijna 7 miljard en zijn jullie voorbestemd om triomfantelijk terug te keren naar je vroegere zelf om je met je lang verloren galactische familie te verenigen.

Vandaag vervolgden we onze berichten die jullie voorbereiden op de gebeurtenissen die leiden naar het eerste contact. Deze vormen ook de aanloop tot de publieke bekendmaking en tot onze eigen serie uitzendingen die informatie verstrekken over het eerste contact. Nadat we geland zijn, moet het schema van gebeurtenissen die aan jullie metamorfose vooraf gaan, belangrijk versneld worden. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Originals and translations of Galactic Messages available onFirst Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS