Volgers

PUTIN

maandag 10 oktober 2011

July 5, 2011


July 5, 2011
13 Cimi, 4 Kumku, 7 Ik

 
Selamat Balik! We zijn er weer! De grote operaties die leiden naar het volle bewustzijn maken gestaag vorderingen. We volgen deze acties met arendsogen om te zorgen dat elke weerstand van het duister wordt overwonnen. De verschillende beleidsmaatregelen om de economieën van diverse landen te ‘redden’ zijn slechts misleidende voorstellingen van zaken om de onherstelbare tekortkomingen van jullie mondiale structuur te verbloemen. In feite verzwakken de economieën van jullie wereld onder het gewicht van een enorme schuld waardoor herstel onmogelijk is. Kwijtschelden van schulden is de enige ontsnappingsweg voor deze veel belaagde landen, maar de hebzucht van de volgelingen van het duister voorkomt dat deze verstandige oplossing wordt gekozen. Daarom is datgene wat onze aardse bondgenoten doen zo belangrijk voor de toekomst. Het huidige economische stelsel heeft, zoals de rest van jullie werkelijkheid, zijn ‘tijd in de zon’ gehad, en deze zon gaat nu onder. Onze aardse bondgenoten zijn zich hiervan volledig bewust en werken hard om een nieuw economisch systeem in te voeren, dat slechts een noodoplossing is voor de korte periode die voert naar jullie bestemming als volledig bewuste Lichtwezens.

Deze progressie naar het volle bewustzijn betekent dat een grote transformatie de controle van het duister snel te boven komt. De moeilijkheid was dat het duister weigerde te erkennen wat er om hen heen gebeurt. De Verlichte Leraren hebben het netwerk van jullie werkelijkheid wonderbaarlijk veranderd en, met jullie hulp, Licht naar elke hoek van jullie wereld gebracht. Liefde en Eenheid is jullie toekomst. De haat, afscheiding en grootschalige manipulatie aangericht door de volgelingen van het duister door de eeuwen heen - die jullie vertrouwde wereld vormen - worden snel minder en wij zijn hier om het Licht te helpen bij het manifesteren van een nieuw, volledig bewust rijk. Deze tijd van het jaar is belangrijk omdat het de herinnering markeert aan een van de meest gekoesterde projecten van St Germain – de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Deze beloofde inderdaad voor allen de onvervreemdbare rechten van Leven, Vrijheid en het zoeken naar Geluk, wat zich vertaalt naar vrijheid, persoonlijke soevereiniteit en het volgen van je ware innerlijke vreugde. Deze kwaliteiten liggen centraal in alles wat het volledige bewustzijn vertegenwoordigt, dus laten we dit nader bekijken.

Volledig bewust zijn is een ware staat van goddelijke gunst – je kunt gemakkelijker communiceren met je hoger zelf (je goddelijke Ik Ben Aanwezigheid) en leven in een wonderbaarlijke wereld die het fysieke met het spirituele integreert; in deze staat van Zijn kun je je leven plannen met spirituele raden, wijsheid zoeken uit je experimentele ontmoetingen in het fysieke leven, en een bijdrage leveren aan het ontvouwen van het goddelijk plan in alle werelden waarin jij je dagelijks beweegt. De vergaarde wijsheid wordt voortdurend gedeeld met je directe ‘podlet’ (een soort familiegemeenschap van niet meer dan 64 personen) die je sinds je kindertijd hebt gekend. Deze kennis helpt niet alle jezelf maar ook je ‘podlet’ en je hele samenleving. De galactische samenleving is een groot onderling verbonden doolhof waarin men gelukkig met elkaar verbonden is. Het voorziet je van kennis, wijsheid en bovenal een manier om je vermogens te gebruiken als bijdrage tot het in stand houden van de prachtige sterrenstaat die je bewoont.

De voortdurende strijd met de duistere kliek is een indicatie van het arrogante recht dat het heeft gebruikt om jullie bijna 13 millennialang te overheersen. Onze aardse bondgenoten staan op het punt om haar leden te bevrijden uit hun nu beverige klauwen, maar het heeft hen een zware coalitie van machtige personen, Verlichte Leraren en verschillende zeer rijke groepen, die toegewijd zijn aan het Licht, opgeleverd om de duistere zielen naar het eind van hun lange heerschappij te brengen. De beslissende factor hierin zijn wij – het eerste contactteam van de Galactische Federatie. Onze aanwezigheid laat deze groep manipulators weten dat deze ‘stille revolutie’ totaal anders is dan de revolutie die zij eerder hebben meegemaakt, omdat ze nu staan tegenover een alliantie die gesteund wordt door twee elementen die groter zijn dan zij – jullie spirituele en jullie ruimtefamilie. Nu is inderdaad het mondiale tij gekeerd. De enige resterende vraag is - hoelang duurt het nog voordat een belangrijke mondiale machtsverschuiving plaatsvindt. Deze machtsverschuiving is gericht op het erkennen van het eerste contact en, daarmee ook met de verwijdering van een rijk dat lang geleden gecreëerd werd door Atlantis en hun bondgenoten, de Anunnaki.

Gezegend zijn jullie, geliefde harten! Wij keren terug naar je goddelijke aanwezigheid! Onze medewerkers maken zich klaar voor een ‘speciale groet’ voor de duistere zielen. De gevolgen van dit ‘pakket lekkernijen’ zijn goddelijk, omdat zij jullie vrijheden moeten beveiligen en de persoonlijke soevereiniteit manifesteren die jullie in de afgelopen week binnenbrachten. Deze tijd van het jaar heeft een speciale betekenis voor St Germain, omdat dit het moment was waarop hij, al meer dan twee eeuwen geleden, stoutmoedig het prototype aankondigde voor jullie bevrijding van je slavenbestaan dat jullie door het duister was opgelegd. Dit document, dat de vereisten voor jullie bevrijding vastlegde, wordt opnieuw gebruikt als het fundament voor de juridische onderbouwing die klaar staat om openbaar gemaakt te worden. In feite vormt dit een ‘tweede Amerikaanse Revolutie’. Maar deze keer is het niet alleen om Amerika, maar om de hele wereld te bevrijden. Deze officieel erkende decreten moeten snel de middelen opstarten om een hele rij nieuwe regeringen te installeren.

Wij hebben jullie zien lijden onder de meedogenloze hiel van de duistere kliek, en deze wezens kunnen nog steeds niet zien dat hun tijd van loslaten gearriveerd is. Wat gaat komen zal hen wakker schudden en hun ogen openen en richten op de geboorte van een nieuwe wereld. Ons goddelijk doel is het Licht te verspreiden over deze prachtige planeet en jullie voor te bereiden op het volle bewustzijn. Deze massale mondiale vibratieverhoging wordt duidelijk verordonneerd door de Hemel en gesanctioneerd door de Schepper. Wij zijn verheugd dat dit heilige moment aanstaande is. Onze medewerkers hebben veel gedaan om alles voor te bereiden op de reeks speciale publieke aankondigingen die het signaal zijn voor de creatie van een nieuwe werkelijkheid die gevuld is met welvaart, vrijheid en soevereiniteit voor allen. Het zal ook een tijd zijn waarop onze Agarthaanse familieleden zich bij jullie kunnen introduceren. We zijn van plan dit snel, gemakkelijk en met grote vreugde te doen!

Nu de tijd arriveert dat een nieuw tijdperk wordt gelanceerd, willen wij opmerken dat de missie die we millennia geleden starten zijn moment van realisatie bereikt. De formele aankomst van de Galactische Licht Federatie verankert de mensheid in dit nieuwe tijdperk. De komende dagen zullen gekenmerkt worden door veel vreugde wanneer de procedures worden aangekondigd die leiden naar de massalandingen. De nieuwe regeringen en nieuwe welvaart zullen jullie manier van leven enorm veranderen, en de grote verantwoordelijkheden die jullie op je nemen zullen jullie kijk op het leven een andere prioriteit opleveren zodra je de implicatie van de informatie eigen maakt en in je greep krijgt. Wees er echter van overtuigd dat je dit aan kan en pas het toe in je directe omgeving. Weet gewoon dat dit een bijzonder moment is. Je gaat door de beginnende fasen van het erkennen van je ‘ascentie’ en het laten rusten van je misplaatste angsten.

Vandaag gingen we verder met onze besprekingen en gaven we jullie een korte opsomming van de zich ontvouwende gebeurtenissen. Wij willen benadrukken dat deze gebeurtenissen de start inluiden van de transformatie van jullie werkelijkheid. Voor ons komt de tijd om onze nieuwe avonturen samen met jullie te beleven en te vieren! Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selama Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Originals and translations of Galactic Messages available on


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS