Volgers

PUTIN

maandag 10 oktober 2011

September 6, 2011


September 6, 2011
11 Muluc, 2 Zip, 8 Manik


Dratzo! We zijn er weer! Jullie wereld blijft doorgaan met het beleven van een nieuwe vrijheid. De verschillende regeringen die hard gewerkt hebben om een nieuw mondiaal financieel stelsel te creëren verkeren in een staat van blije opwinding. De Federal Reserve van de VS is daadwerkelijk ondergebracht bij het nieuwe Amerikaanse ‘Treasure Bank’ – systeem en het enige wat nog moet gebeuren is een reeks publieke aankondigingen door de nieuwe Amerikaanse overgangsregering. Een essentieel onderdeel van deze nieuwe bankorganisatie is het wereldwijde ‘harde’ (door edelmetalen gedekte) valutasysteem dat het illegale en voortdurend gemanipuleerde fiat-systeem zal omzetten naar een entiteit die de ‘echte’ waarden kan weergeven en kan functioneren als een ‘echt’, dus betrouwbaar ruilmiddel. Vergeet niet dat jullie wereld slechts een korte periode een systeem kan handhaven dat gebaseerd is op een fysiek ruilmiddel, zodat het de grote overvloed kan reflecteren dat nu gereed is om jullie in een golf van vrijheid en luxe te overspoelen. Deze rijkdom zal in feite een brug slaan naar een geldloze samenleving, waardoor een snelle verspreiding van de technologie mogelijk wordt, die de behoefte aan geld zal vervangen en jullie gaat voorbereiden op een volledig bewuste wereld die jullie binnenkort zullen krijgen. Dit is het rijk waarin wij verblijven.

Jullie welvaart zal een snelle verspreiding van nieuwe technologieën op jullie planeet vergemakkelijken, waarvan sommige de winkels en supermarkten zullen verdringen als de belangrijkste bron voor jullie voedsel en kleding. Bovendien zal de aard van deze technologieën de manier waarop jullie economie werkt drastisch vernieuwen door het overbodig maken van het heen en weer brengen van goederen en diensten over lange afstanden. Wanneer we eenmaal landen, zullen we beginnen met jullie opleiding in alles wat met het volle bewustzijn te maken heeft, beginnend met hoe jullie relatie is met alle andere levende wezens/dingen in jullie omgeving en we geven jullie rechtstreekse ervaringen met de aard van jullie toekomstige rol als rentmeester, hoeders van Gaia. Gaia heeft veel hulp nodig om de talrijke aspecten en een natuurlijk leefmilieu van haar mondiale ecosystemen in stand te houden, en het past jullie als individu en als collectief om te leren hoe jullie haar hierbij zo goed mogelijk kunnen assisteren. Wij zullen jullie mentoren zijn en jullie introduceren bij wat jullie moeten weten om het daarna door jullie te laten uitvoeren. Dit alles is slechts een eerste stap voordat jullie het rijk van het volle bewustzijn kunnen betreden.

Openbaarmaking is de volgende grote stap wanneer eenmaal het nieuwe financiële stelsel in bedrijf is en volledig aan de wereld is uitgelegd. Een belangrijke functie van dit nieuwe financiële stelsel is om de universele kwijtschelding van schulden op te nemen in de regelgeving van het nieuwe bankieren, en samen vormen zij de basis voor het vrijgeven van de welvaartsfondsen. De openheid van het nieuwe bankstelsel, gecombineerd met de nieuwe valuta’s creëren een passend kader voor jullie nieuwe rijkdom, waardoor het mogelijk wordt de ‘onthulling’ toe te voegen aan het totale pakket. Deze komende gebeurtenissen zullen de mogelijkheden vergroten van wat jullie samenleving kan doen, en daartoe willen wij onze technologie introduceren en het samenvoegen bij die apparaten die al decennialang geheim gehouden zijn door jullie overheden. De aard van deze diverse apparaten zullen jullie persoonlijk in aanraking brengen met een totaal andere manier van kijken naar ‘werkelijkheid’; het introduceert jullie bij concepten die jullie veilig kunnen bekijken bij een volledig bewustzijn. Door middel van deze ‘praktijkgerichte training’ willen wij jullie vertrouwd maken met de wijsheid van de Hemel en van de sterren.

Nog altijd is jullie ontwikkeling naar schitterende galactische burgers onze grootste zorg. In samenhang hiermee hebben jullie Agarthaanse familieleden met genoegen voor jullie een leerplan ontwikkeld. Zij willen jullie graag bepaalde perspectieven leren die gedemonstreerd moeten worden via een serie bewezen voorbeelden direct nadat de massalandingen voltooid zijn, en ze hebben gevraagd of zij ons, als jullie persoonlijke mentoren, mogen instrueren over de implicaties van dit complexe programma. Dit werd toegestaan, en toen eenmaal jullie mentoren de nodige tijd doorgebracht hadden met hun Agarthaanse tegenhangers, werd een algemene consensus bereikt dat deze oefeningen inderdaad belangrijk zijn voor jullie totale trainingsprogramma. De betrokkenen werden zich dieper bewust van jullie subtiele interacties met Gaia. Deze dagelijkse uitwisseling kan gebruikt worden om de ware aard en de werking van jullie levende energievelden uit te leggen en kan tevens de werkelijkheid van jullie constante rol van rentmeesterschap met Gaia demonstreren. Het programma kan ook een hulp betekenen bij het verklaren van diverse zaken over jullie transformatie naar het volledige bewustzijn.

Gezegend zijn jullie! Wij zijn jullie ‘geascendeerde’ leraren! Een grote revolutie in geest, in bewustzijn en in vrijheid vindt plaats op jullie wereld. Deze behoefte aan verandering heeft geleid tot de val van regimes in het Nabije Oosten, de roep om een nieuw economisch stelsel in Latijns Amerika, en de schreeuw in Afrika om rechtvaardigheid en vrijheid voor allen. Dit klaroengeschal is het bewijs van de wind van verandering die zwiept over jullie wereld als een onstuitbare zandstorm in de woestijn. Deze behoefte aan verandering gaat zich nu manifesteren en het begint met een reeks geldleveranties door de St. Germaine Trust. Deze fondsen gaan vergezeld van een regeringswisseling voor een aantal belangrijke landen en van een serie aankondigingen die leiden naar een mondiale kwijtschelding van schulden. Deze uitzendingen zullen ook een toelichting geven over de nieuwe, door kostbare metalen gedekte valuta’s en over het nieuwe, meer open mondiale financiële en bankstelsel.

Onze bedoeling is het nieuwe financiële stelsel te gebruiken om de welvaartprogramma’s van St. Germaine te steunen. Het is heel belangrijk dat de gelden die aan het Licht gegeven zijn verspreid worden binnen een systeem dat vindingrijkheid en het ‘outside the box’ denken (buiten het groepsdenken treden) bevorderen. Gaia vraagt jullie je spirituele en nieuwe bewustzijnsbronnen te verkennen, en wanneer je dit met anderen gaat delen, zul je steun nodig hebben bij deze inspanningen. Binnenkort zal een enorme herverdeling van rijkdom ervoor zorgen dat jij, en allen die met je verbonden zijn, een dergelijk instrument bezitten. Deze enorme geldhoeveelheden zijn er om centra te financieren, jullie medemensen te genezen, en allerlei soorten schitterende uitvindingen en ideeën naar buiten te brengen en te verspreiden. Ze kunnen ook degenen financieren die het Goddelijke willen ondersteunen en die programma’s helpen van toegewijde aanhangers van de Galactische Licht Federatie.

We zien deze stralende Lichtcentra uitdijen om deze wereld te verbinden en te bedekken, een fundering leggend voor de bouw van jullie mondiale galactische samenleving, die zich uiteindelijk zal samenvoegen met de reeds bestaande in Binnenaarde. De Agarthanen hebben duizenden jaren gewacht om deze nieuwe sterrenstaat van dit zonnestelsel mee te creëren, en het zal hogelijk gewaardeerd worden wanneer het zich officieel als een volwaardig lid voegt bij de Galactische Federatie. Jullie bestemming is mentoren te zijn voor bijna deze halve galaxy zodra jullie het moment bereiken dat jullie het volledige bewustzijn accepteren. Lang geleden vertelde de Hemel ons dat deze wereld een zeer speciale plek had in de bewustzijnsevolutie van dit Melkwegstelsel. Onderdeel van onze spirituele taak was om de mensheid te begeleiden naar deze prachtige toekomst. De tijd komt nu om de manifestatie van deze profetie te ontvouwen en gezamenlijk te ervaren.

Vandaag bespraken we wat er met jullie en jullie werkelijkheid gebeurt. Overal zie je een schitterende toekomst verschijnen te midden van de brandnetels die door jullie duistere manipulators zijn geplant. De sombere toekomst van de duistere wereld staat op het punt verdrongen te worden door de schittering en de vreugde van het Licht. Samen zijn wij inderdaad onoverwinnelijk! Besef, dierbare vrienden, dat de eindeloze overvloed en de oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS