Volgers

PUTIN

maandag 10 oktober 2011

July 26, 2011


July 26, 2011
8 Manik, 0 Pop, 8 Manik
Dratzo! Een nieuw jaar is aangebroken! We verwelkomen en vieren zijn geboorte met de boodschap van deze dag! Rondom jullie begint een nieuwe werkelijkheid te ontwaken die verkondigt dat jullie niet alleen zijn. Jullie spirituele en ruimtefamilie zijn gearriveerd en zijn druk bezig jullie wereld te veranderen. De duistere leiding begint al aan zijn verdwijning te werken, zelfs nu een nieuw monetair stelsel zich gereed maakt voor een snelle en veelbelovende entree. We hebben gezien hoevelen van jullie lijden en berusten in de ogenschijnlijke eindeloze en illusoire macht van het duister. Deze bedrieglijke wereld is klaar om zijn immense gordijnen te laten vallen om eindelijk aan jullie de wonderbaarlijke waarheid te onthullen. Eveneens hebben wij ons erop voorbereid om ons aan jullie bekend te maken en jullie te helpen bij het loslaten van een van de grootste dwaasheden van jullie wetenschap – dat jullie planeet een vast, massief hemellichaam is. In feite is ze hol! Deze leugen ligt bovenop alle andere die stellen dat jullie alleen zijn en dat het leven op jullie wereld een uniek wonder is. Ook dit is natuurlijk onjuist. Inderdaad, alle fundamentele percepties waarmee jullie vanaf je geboorte werden belast moeten verdwijnen, zoals al die andere leugens die jullie letterlijk in het duister houden.

Deze leugens, die jullie sinds je geboorte hebben meegekregen, werden lang geleden als waarheden van de ene generatie aan de volgende doorgegeven. Het doorbreken van deze keten van onwaarheden verbreekt jullie banden, die eerst door de Anunnaki en vervolgens door hun volgelingen gebruikt werden om jullie je kracht te ontnemen, waardoor zij - bijna 13 millennia geleden - het gestolen goed verkregen. Een beperkt bewustzijn verandert jullie van een soeverein zelf naar een wezen vol twijfels. Jullie gingen hierdoor akkoord met het weggeven wat je niet begreep in ruil voor een schijnzekerheid die je twijfels leek weg te nemen waardoor je met je leven verder kon gaan. Iets anders wat je ‘bang maakt’ om je aan deze overeenkomst te onderwerpen is de ‘dood’. Volledig bewuste wezens sterven niet. Op het juiste goddelijke moment ‘ascenderen’ ze eenvoudig (overstappen van het ene frequentieniveau naar het andere). Deze hele nieuwe werkelijkheid van de dood is iets dat jullie verre voorouders in eerste instantie niet konden begrijpen. Het verwarde hen en liet hen achter in een zeer ‘beangstigende’ onzekerheid. De Anunnaki exploiteerden deze ‘angst’ en hun succes leidde al snel naar een wereld waarin jullie nu leven.

Door het succes van de ‘dood’ te misbruiken, was de volgende stap van de Anunnaki de mensen te dwingen hen als onsterfelijke ‘goden’ te aanbidden. Deze werkelijkheid leidde uiteindelijk naar de oorlogen, diverse ‘religies’ en de onlogische haat die de mensheid de laatste 8.000 jaar verdeeld hielden. De Anunnaki manipuleerden jullie en dwongen hun volgelingen tactieken te gebruiken die deze verschillende gefabriceerde percepties slechts vergrootten. Met als gevolg dat jullie gevangen zaten in samenlevingen die hoofdzakelijk de rijken en machtigen dienden ten koste van de arme en onderdrukte massa. Deze duisternis heeft een wereld gecreëerd die allen frustreerde en slechts een kleine geselecteerde groep opleverde die de oneerlijk verkregen rijkdom en macht exploiteerde die hen door de Anunnaki was verstrekt. Deze werkelijkheid is zich nu actief aan het terugtrekken nu het Licht vorderingen maakt met zijn complexe plannen om jullie primitieve wereld naar een wereld te hervormen die baadt in de zoete, zuivere stralen van het Licht. Jullie zullen bevrijd worden uit dit leugenachtige, schimmige rijk en, met behulp van de Hemel, zullen jullie belanden in een wereld waardoor jullie opnieuw kunnen transformeren naar volledig bewuste Lichtwezens!

In deze nieuwe werkelijkheid ontvangen jullie opnieuw je positie als een echt soeverein wezen. Jullie staan dan in voortdurend contact met jullie spirituele raad en met jullie gemeenschap. Voor jullie is deze voortdurende toestand van weten normaal. In het volle bewustzijn bereiken jullie je hoogste doel met je levenscontract en kun je elke kwestie oplossen die nog resteren uit je vorige levens. Bovendien werken jullie nauw samen met de verschillende Spirituele Hiërarchieën van jullie zonnestelsel, en houden elke planeet en jullie Zon in een perfecte conditie omdat jullie collectief kunnen manifesteren waardoor het leven in het hele zonnestelsel kan groeien en bloeien! Jullie missie ligt in het vervullen van je levenscontract en in het verspreiden van Licht overal in je sterrennatie, in deze galaxy en, natuurlijk, in de stoffelijke werelden. Jullie delen dit heilige werk met jullie ‘podlet’ (kleine familiegroep) jullie stam of cultuur en jullie sterrenstaat. Ieder van jullie zal de immense vreugde beseffen dat dit werk je iedere dag brengt. Wij zijn hier om jullie hierbij te helpen en jullie te zien groeien en bloeien in wie en wat jullie werkelijk zijn!

Gezegend zijn jullie! Wij zijn de Verlichte Leraren! Wij komen vandaag bij jullie met wat informatie over gebeurtenissen die zich op jullie wereld ontvouwen. Een orde die jullie wereld millennialang heeft gedomineerd begint in te storten. De diverse overeenkomsten die deze duistere zielen onlangs moesten accepteren is thans een probleem geworden. Nu is deze orde verdeeld over hoe ze deze diverse overeenkomsten moeten uitvoeren. De daaruit voortvloeiende verwarring heeft een aantal facties binnen deze duistere kliek gecreëerd die een nieuwe ronde van besprekingen proberen te openen. Deze houding is onacceptabel voor onze medewerkers, die de Galactische Federatie hebben gevraagd hen duidelijk te maken dat de intentie van deze overeenkomsten onmiddellijk gemanifesteerd moet worden. De afspraken houden in dat er een nieuwe mondiaal economisch en politiek stelsel moet komen. Het duister wil bepaalde delen van de bestaande economische en politieke werkelijkheid behouden. De huidige tijd is dus het laatst mogelijk moment vóór de officiële aankondiging van een nieuwe werkelijkheid, wat inhoudt dat de onthulling openbaar wordt gemaakt en door allen serieus wordt uitgevoerd!

Wij hebben toegekeken hoe het duister in de afgelopen 13 millennia een beleid heeft gevoerd om het Licht te vernietigen en om jullie onvervreemdbare soevereine rechten formeel te ontkennen. Dit huidige moment is geen uitzondering. De aarzeling van enkele duistere regeringen om de overeenkomsten te ondertekenen die een eind maakt aan hun legitimiteit, is louter een voortzetting van een diep geloof in hun recht om die macht te behouden. Onze galactische en binnenaardse familie zijn moedig naar voren getreden en hebben, in duidelijke taal, uitgelegd dat er per direct een eind moet komen aan deze onverzoenlijk houding! Momenteel assisteren wij de Hemel bij het manifesteren van de rasters voor onze nieuwe werkelijkheid. Deze taak is compleet en wij gebruiken de wonderbaarlijke Lichtenergieën die uit deze nieuwe raster verschijnen om de grote transformatie te versnellen die jullie nu allen ervaren. De tijd van de heerschappij van het duister is ten einde! Een nieuw Tijdperk van Licht manifesteert zich nu voor Gaia en haar kinderen.

Jullie gaan nu door de laatste grote fasen van jullie transformatie. In het verleden werd deze heilige taak slechts uitgevoerd na talrijke levens van voorbereiding van het fysieke en spirituele lichaam van de mens op zijn grootse integratie. Zodra dit moment was bereikt, kon je putten uit een breed scala aan kennis en wijsheid die je had verworven. Wij allen passeerden deze zeer speciale voorbereidende fasen voordat wij de onsterfelijkheid konden bereiken. Spirit weet wanneer je werkelijk gereed bent voor dit goddelijk geschenk, en hoe je dit optimaal kunt gebruiken. Momenteel worden jullie voorbereid op datgene wat ons veel tijd heeft gekost om te bereiken. De Hemel heeft jullie het gebruik van speciale Lichtkamers toegestaan om deze heilige taak in slechts een paar dagen te volbrengen. Deze transformatie moet plaatsvinden in een even heilige ruimte – de kristallen steden van Agartha.

Vandaag hebben wij het een en ander besproken van datgene wat op jullie wereld plaatsvindt. Deze boodschap werd vele malen eerder op een vergelijkbare manier gepresenteerd. Wij doen dit om jullie een plaatje te schetsen en jullie een basis te geven voor jullie eigen spirituele verbeelde praktijk. De tijd nadert dat een nieuw tijdperk van verlichting op Moeder Aarde aanbreekt! Besef, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS