Volgers

PUTIN

maandag 10 oktober 2011

August 2, 2011


August 2, 2011
2 Ix, 7 Pop, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer. Alles in jullie wereld is onderhevig aan verandering. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van deze nieuwe werkelijkheid zijn aan het vergaderen. Het doel van deze werksessies is het in werking stellen van de nieuwe gouvernementele en monetaire stelsels. Deze nieuwe wijze van beheer van jullie financiële en bestuurlijke bevoegdheden zullen de oude manieren en de vele instituties doen verdwijnen die jullie wereld hebben gecontroleerd sinds het begin van het zogenaamde ‘Tijdperk van Ontdekkingen’, zo’n zes eeuwen geleden. Degenen die profiteerden van deze rijkdom en macht verliezen eindelijk hun greep en hun snel afglijden naar een nieuw tijdperk is inderdaad begonnen! We zijn onder de indruk hoe effectief de diverse Agarthaanse verbindingsteams, die voor deze goddelijke taak waren aangewezen, methodieken hebben geïmplementeerd die gebruikt kunnen worden om dit alles zo snel mogelijk te manifesteren. De duistere manipulators verdwijnen uit de geschiedenis nu de talloze conventionele middelen, die hen in staat stelden hun macht te handhaven, verdampen. Dus bewijzen de grote plannen van het duister om het onmogelijke te volbrengen ineffectief te zijn in het voorkomen van de nieuwe sociale orde, en zijn talrijke aanhangers van het innemen van hun onvermijdelijke plek in jullie geschiedenis. Het aanbreken van een Nieuw Tijdperk is eindelijk aangebroken!

Deze wonderbaarlijke nieuwe tijd zal ook de ongekende formele bekendmaking van jullie ruimtefamilie mogelijk maken en een massaal eerste contact die dagelijks dichterbij komt. We zijn trots op jullie vele groepen die het Licht dienen en op hun vermogen om de goddelijke plannen van jullie Verlichte Leraren te ondersteunen. Dit is, in feite, een spirituele verschuiving. Jullie veranderen je perceptie van wat en wie jullie zijn. Jullie tonen een bereidheid om alles te overwinnen wat je nog te wachten staat wanneer je terugkeert naar de glorie van het volledige bewustzijn. Het duister heeft veel trucs en talrijke bedrieglijke gebeurtenissen gecreëerd in een vruchteloze poging om het onvermijdelijke te vertragen. Toch bleven jullie vastbesloten om verder te gaan op weg naar je bestemming. Zelfs de afschuwelijke en vroegere regimes van de harde lijn werden gedwongen toe te geven door de confrontatie met jullie dappere en moedige bewegingen, die de mensheid eindelijk willen bevrijden van de angst en manipulaties, die door deze duistere regeringen eerder stevig in hun greep werden gehouden. Het uur is gearriveerd voor een nieuwe periode, die slechts een snelle overgang van jullie oude naar jullie nieuwe werkelijkheid zal zijn!

Deze overgangsperiode zal niet lang duren. De Hemelse Rijken willen graag dat jullie zo snel mogelijk klaargemaakt worden voor jullie officiële overgang naar het volle bewustzijn. Deze missie is vertraagd door het aanhoudend treuzelen van een aantal duistere landen die jullie wereld sinds het eind van de 16e eeuw hebben bestuurd. Deze regimes hebben met hun macht gepronkt en hebben vaak trucs gebruikt om net te doen alsof zij de gewettigde en soevereine heersers waren. In feite waren ze niets anders dan een façade voor de duistere handlangers en hun heersers – de Anunnaki. De Anunnaki hebben hen enige tijd geleden verlaten. Hun volgelingen weigerden zich neer te leggen bij het besluit van de Anunnaki om zich bij het Licht aan te sluiten. Dit heeft jullie en jullie medestanders in een netelige positie gebracht – op welke manier kunnen jullie de duistere Aardlingen en hun indrukwekkende vertoning van macht ten val brengen. Dit is moment waarop onze technologie en toewijding aan het Licht zichtbaar wordt. We zijn hier om een nieuw tijdperk van Licht te doen ontstaan om jullie te helpen bij een snelle verandering naar volledig bewuste wezens.

Deze operatie door de goddelijke krachten om jullie en Gaia naar het volledige bewustzijn te laten terugkeren, heeft onschatbare gevolgen voor het hele Melkwegstelsel. Letterlijk miljarden wezens die voorheen de ruggengraat vormden van de duistere Anchara Rijken verlangen nu heftig om volledig bewuste en vrije wezens te worden. Deze wens heeft jullie inspanningen naar de voorgrond gebracht. Voor deze wezens is datgene wat jullie nu gaan volbrengen een teken dat hun diepste wensen kunnen worden vervuld. Jullie zijn dus een heel belangrijk voorbeeld van wat de Hemel kan bereiken. Deze nieuwsgierigheid heeft ons een grote groep van sympathieke waarnemers opgeleverd die zich aan de uiterste rand van jullie zonnestelsel bevindt en die aandachtig toekijken hoe jullie vorderen op jullie missie om volledig bewust te worden. Dit is dan ook de reden dat we jullie vertellen dat een van jullie eerste missies als lid van de Galactische Federatie zal zijn veel van onze nieuwste sterrennaties te helpen bij het proces om volledig bewuste Lichtwezens te worden. In feite zullen jullie de nieuwe relaties smeden die bestemd zijn om een permanente galactische vrede te garanderen!

Wij zegenen jullie! Wij zijn de Verlichte Leraren! Jullie wereld beweegt zich snel naar een tijd waarin een nieuw financieel en regeringsstelsel zich kan manifesteren. Degenen die nu jullie wereld controleren gebruiken hun laatste wanhopige trucs om hun steeds verder wegglijdende grip te behouden. Wij hebben onze medewerkers gevraagd om zich voor te bereiden op het magische moment waar we allen al zo lang op wachten. Het eerste-contact-team van de Galactische Federatie gaat speciaal verbindingspersoneel naar drie belangrijke regeringen sturen. Hun taak zal zijn te zorgen dat de overgang naar een nieuw financieel en regeringsstelsel onmiddellijk begint. In de afgelopen paar maanden zijn overeenkomsten getekend die deze bevoegdheid van de macht overdraagt aan een commissie die bestaat uit personen die door het duister zijn aangewezen, samen met een veel grotere groep die behoren tot machtige geheime genootschappen die toegewijd zijn aan het Licht. Deze bijzondere commissie heeft een tijd bepaald waarop de transitie moet beginnen. Dit akkoord staat nu op het punt te worden afgedwongen.

Het akkoord en de commissie die hieruit is ontstaan zijn zeer specifiek over wat gedaan moet worden wanneer het afgedwongen wordt. Deze verklaring van het doel werd pas bereikt na een groot aantal formele onderhandelingen, en nadat een deadline werd vastgelegd voor de goedkeuring van de documenten die uit die verhitte discussies ontstonden. Hun punten zijn nu duidelijk omschreven. Er is een partij nodig met een onstuitbare geestdrift om te zorgen dat elk afzonderlijk onderwerp besproken zal worden. Deze documenten worden toevertrouwd aan speciale contactpersonen die wettig gemachtigd zijn de maatregelen te treffen die nodig zijn om de diverse bedoelingen van de documenten te verwerkelijken. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat de vergaderingen die nu aan de gang zijn de acties zullen uitvoeren die in deze pagina’s zijn uitgewerkt. De personen die door onze medewerkers zijn aangewezen staan op dit moment klaar om de machtsposities over te nemen van deze diverse overgangsregeringen.

Wij zijn blij te kunnen zeggen dat deze contactfiguren uit het eerste-contact-team van de Galactische Federatie ons hebben verzekerd dat ze het als hun verantwoordelijkheid beschouwen om snel een reeks gouvernementele machtsoverdrachten uit te voeren en de invoering van een nieuw mondiaal financieel stelsel. Dit omvat een programma van volledige kwijtschelding van schulden, evenals een complete reorganisatie van bankverwerking en de budgettaire verantwoordelijkheden van elk banktype. Het nieuwe systeem zal een algemene uitgifte van nieuwe valuta mogelijk maken dat gebaseerd is specifieke harde valutareserves. Deze gelden moeten geconcentreerd zijn bij de centrale banken die echt deel uitmaken van de publieke schatkist van de natie. Gouvernementele leiding van ‘schatkistbanken’ zullen de uitkomst zijn van deze acties. De welvaart die hiervan het gevolg is is weer een ander aspect van de uitgaven van het programma die voortvloeien uit de World Trust van St.Germain!

Vandaag bespraken we opnieuw de acties die nu op jullie wereld plaatsvinden. Deze zullen naar nieuwe regeringen leiden en naar een nieuw mondiaal financieel stelsel dat een geheel nieuw tijdperk van welvaart voor jullie mondiale samenleving zal introduceren. Het zal ook een nieuwe snelle voorloper zijn van het eerste contact en van jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!
Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Originals and translations of Galactic Messages available on
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS