Volgers

PUTIN

maandag 10 oktober 2011

August 9, 2011


August 9, 2011
9 Imix, 14 Pop, 8 Manik
Dratzo! We zijn er weer. Stapsgewijs wordt jullie wereld op een wonderbaarlijke manier getransformeerd. De oude orde – de laatste duistere groep manipulators – wordt ontmanteld. Degenen die de nieuwe manier van het Licht vertegenwoordigen hebben strikte voorbereidende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er een eind komt aan de lange nachtmerrie waarin jullie al gedurende generaties en millennia hebben geleefd. Het beperkt bewustzijn waarin jullie je al enige tijd bevinden is in feite een periode van een gedeeltelijke winterslaap. Er hebben gebeurtenissen plaatsgevonden die de levenskracht onttrokken aan de eens zo energieke entiteiten! Het duister ziet toe hoe zijn rijkdom en zijn vroegere enorme hulpmiddelen wegslippen. Dit wordt bewerkstelligd door een reeks speciale overeenkomsten en door sommige binnenkort belangrijke landen die, gebruikmakend van hun groeiende prestige en speciale diplomatie, een nieuw economisch stelsel formuleren en een manier om de belangrijke regeringen van het duister uit hun macht te zetten. De kliek en zijn talrijke medewerkers zijn er nog niet aan toe om hun nederlaag toe te geven en officieel toe te staan dat deze nieuwe werkelijkheid zich kan manifesteren. Het wordt voor hen gedaan. Afspraken en een speciale juridische rechtsgeldigheid van Agartha en de Galactische Federatie prepareren nu de weg voor jullie nieuwe werkelijkheid.

Deze nieuwe werkelijkheid is gebaseerd op een nieuw financieel en gouvernementeel prototype die, op hun beurt, weer gebaseerd zijn op transparantie en op organisaties die ontworpen zijn om jullie te dienen en die niet vanuit diverse eigenbelangen opereren. Dit nieuwe maatschappelijk model vereist een enorme inbreng van degenen die het dient. Daarom zijn jullie nodig om dagelijks te communiceren met deze nieuwe organisaties. Van banken en financiële diensten wordt verlangd dat ze alle klanten behandelen alsof ze rijke depositiehouders waren. In feite zullen jullie heel snel in die positie verkeren. Bovendien zullen de overgangsregeringen jullie constante inbreng verlangen. Houd in gedachten dat een overheid in een samenleving bestaat om zijn burgers te dienen. Deze noodzaak dwingt tot commissies, raadhuisforums en dagdelen waarop burgers hun klachten kunnen uiten en nuttige suggesties kunnen aanbieden voor het verbeteren van de interactie tussen overheid en burger. In deze nieuwe werkelijkheid zullen jullie je ontwikkelen van een inefficiënte, duistergeoriënteerde werkelijkheid naar een realiteit waarin het jullie verantwoordelijkheid is om te helpen bij het maken van een nieuw model dat effectief en efficiënt werkt.

Het is ieders verantwoordelijkheid om deze nieuwe economische en bestuurlijke modellen te laten werken. De Verlichte Leraren en de Galactische Federatie hebben jullie voorzien van de fondsen om dit economisch model te financieren. Dit geldt ook voor de nieuwe overgangsregeringen. Hiertoe zijn de verschillende geheime genootschappen die aan het Licht zijn toegewijd, de Agarthaanse contacten en een aantal extreem rijke en goedgeplaatste personen bijeengekomen om te verzekeren dat deze nieuwe overgangsregeringen de nodige expertise hebben om te slagen. Het essentiële element ben jij! Verwelkom deze momenten om bij elkaar te komen en gebruik datgene wat de Hemel zo wonderbaarlijk voor jullie voeten heeft neergelegd. Wij in de Galactische Federatie komen om jullie te helpen, te adviseren en te begeleiden. De Verlichte Leraren zijn er eveneens diep bij betrokken om te zorgen dat deze voorbereidende stappen snel leiden naar een terugkeer van het volledige bewustzijn. Jullie bestemming is verzekerd. De vroegere medewerkers van het duister worden voorbereid op een roemloos vertrek uit jullie levens. De tijd is gekomen voor de geboorte van een nieuwe wereld die van Licht is vervuld!

Het eerste contact is een wonderbaarlijke gebeurtenis die zal plaatsvinden op het juiste goddelijke tijdstip. We staan klaar om in te grijpen zodra de Hemel dit beveelt. Tot die tijd voeren wij, zoals jullie kunnen zien, taken uit die zowel onze aardse bondgenoten als jullie Verlichte Leraren zullen assisteren bij het binnenkomen van een nieuw rijk van Licht! Wij hebben onze talenten gebruikt om een galactische optie te creëren die de laatste groep manipulators van het duister uit hun oude onbetwistbare machtposities verwijdert. Jullie Verlichte Leraren hebben een ingewikkeld plan geformuleerd om jullie nieuw volledig bewust rijk te manifesteren. Het meeste van deze genadevolle regeling is nu gerealiseerd. Het nieuwe financiële plan is op veel delen van jullie wereld in het geheim al in werking. De enorme hoeveelheden goud en zilver die nodig zijn voor het uitvoeren van de nieuwe harde valuta bepalingen zijn op hun plek. Wat overblijft is de laatste serie manoeuvres die de interne organisatie van de Amerikaanse regering zal veranderen. Het huidige opgelegde onwettige regime bestrijdt een holdingactie om de bedrieglijk verkregen corporatie te behouden.

Wij zegenen jullie! Wij zijn de Verlichte Leraren! In de laatste paar weken hebben wij nauw samengewerkt met een groep van 12 speciaal geselecteerde contacten uit de Agarthaanse steden van Shambalah en Telos. Deze individuen opereerden vroeger als inlichtingenverzamelaars. Zij waren persoonlijk op de hoogte van alle belangrijke partijen die betrokken waren bij onze ‘discussies’ met de Amerikaanse regering. Door gebruik te maken van deze achtergrondinformatie hebben wij strategieën ontwikkeld die als belangrijkste doel hadden deze regering te autoriseren om de overeenkomsten te ondertekenen die eerder dit jaar in Europa waren gemaakt. Bovendien gaven deze contacten ons een bepaald cruciaal advies over de plek waar deze individuen, die de nieuwe Amerikaanse overgangsregering moeten vormen, veilig kunnen verblijven. Wij moeten deze mensen onmiddellijk kunnen ophalen zodra wij het bestaan van deze nieuwe regering aankondigen. Hun belangrijk advies betrof ook de beste manier om de huidige president te benaderen en hoe de regeringswisseling moest worden aangekondigd.

Deze speciale contacten hebben meer dan 160 jaar ervaring op dit gebied. Het bestuur op jullie wereld heeft zich ontwikkeld tot een soort ‘oude jongens en meidenclub’ waardoor het moeilijk wordt om met succes een reeks onderhandelingen af te wikkelen zonder de aanwezigheid van voormalige of huidige leden van ‘de club’ op jullie team. De onderliggende gedachte is dat het team aan de andere kant beseft dat wij inderdaad serieus zijn en oprecht zijn in onze intentie om deze zaken als winnaar te beëindigen. Wij begonnen met het sluitstuk van deze gesprekken in de tweede helft van juli en we bereiken nu een serie succesvolle ‘keuzepunten’ met de Amerikaanse overheid. Deze gesprekken zullen het decor vormen voor het manifesteren van een nieuwe werkelijkheid. Op de een of andere manier hebben de vele beslissende gebeurtenissen, die nu overal op jullie planeet plaatsvinden, betrekking op het beleid en de procedures van dit huidige regime. Het eindresultaat zal zijn dat dit beleid volledig wordt opgegeven.

Wij zijn druk bezig met het bespreken van een volledige en officiële overgang die effectief de grote hoeveelheden statutaire wetten afschaft die plotseling verschenen bij de start van de eerste Grant Administratie. De VS moet terugkeren naar een constitutioneel/gewoonterechtprecedent waardoor jullie onmiddellijk jullie volledig burgerschap terugkrijgen en beginnen met het voltooien van jullie aanspraak op jullie individuele soevereiniteit. Deze claims kunnen gelijk gebruikt worden om dit wereldwijd in te voeren. Onze teams gebruiken deze speciale momenten om de overkoepelende structuren te creëren die gebruikt kunnen worden om deze nieuwe werkelijkheid in stand te houden. Ons goddelijk ontwerp moet een welvarende en gezonde wereld creëren waarin jullie je spirituele en ruimtefamilies kunnen ontmoeten en waar jullie aan een echte zinvolle relatie met jullie Binnenaardse familie gaan beginnen! Dit is natuurlijk alles in lijn met jullie claim op het volle bewustzijn en met de onschatbare wonderen die hiermee gepaard gaan!

Vandaag vervolgden we ons verslag en gaven we jullie een kort overzicht van onze transformatie van jullie werkelijkheid. Deze operatie heeft decennia in beslag genomen om te komen waar we nu zijn. Nu we op de drempel van de overwinning staan, moeten jullie in gedachten houden dat jullie grote verantwoordelijkheden hebben die je volle aandacht vragen! Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: www.paoweb.com
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nlGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

SN

SN

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS